ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ignaberga socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 352
Ecnabiarghum, se Ignaberga by o. sn *Almendinge f. ängar Ignaberga sn sn Andahögen område
Eknabiærg, se Ignaberga sn *Becke agir f. åker Ignaberga socken annex Andahögsbacken område
Eknebiarg, se Ignaberga by o. sn *Biers agir f. åker Ignaberga sn Attarps fly sankmarksområde
Enebierga, se Ignaberga sn *Birckekulds engen f. äng Ignaberga sn Attarpsvägen väg
Ignaberga sn /Se *Boirps eng f. äng Ignaberga sn Attarpsängen ängsmark
Ignaberga by o. sn *Buretofft f. åker Ignaberga sn Bastuvången åker
Ignaberga by o. sn *Egis agir f. åker Ignaberga by och sn Bastuvången åker
Ignaberga sn *Engelende f. åker Ignaberga socken och by Bergaskogen skogsmark
Ignaberga sn Frö korra vattensamling /Se Ignaberga sn o. by Björka vången åker
Ignaberga sn *Gamils holm f. åker Ignaberga sn och by Björkebacken skogsbacke
Ignaberga sn *Greskiifften f. ängar Attarp Saknas Björnhall urberg
Ignaberga sn *Gresskiifftid f. äng Attarp by Blöta kärr kärr
Ignaberga sn *Heslis agir f. åker Brings torp Boarpsängen ängsmark
Ignaberga sn *Hest holm f. äng Brödåkra Saknas Boarpsängen ängsmark
Ignaberga sn *Heymads agir f. åker Brödåkra by Brasa kallt område
Ignaberga sn *Holm, Lille f. åker Bökehusen hus Bredaholm område
Ignaberga sn *Hönssekuldt f. åker Böke husen hus Breingen åker
Ignaberga sn *Karssema f. äng Ekaryd lht Brobäcken bäck
Ignaberga sn Kyrkobäcken bäck /Se Ekaryd torp och hus Brunnhagevången åker
Ignaberga by o. sn /Se *Laë agir f. åker Eneberg bebyggelse Brynolvs lyckor område
Ignaberga sn /Se Lyckebäcken bäck /Se Eneberg lht Bräknaholmen område
Ignaberga by o. sn /Se *Löckebecks agir f. åker Flodsas gård Brännan åker
Ignaberga sn /Se *Maë agir f. åker Fåraboda, Lilla hmd Brännerimaden sankmarksområde
Ignaberga by o. sn /Se *Meill dröen f. åker Fåraboda, Stora hmd. Brötåkra mustar sankmarksområde
Ignaberga sn /Se Meill dröen Saknas /Se Fåraboda gård Bäste kull höjd
Ignaberga sn /Se Rörån å /Se Gadderörshemmanet gård Bästekullsbacken åker
Ignaberga sn /Se *rösttofft f. åker Gamlegård gård Bästekullsvången åker
Ignaberga sn /Se *Skaldin f. äng Gerdshuset hus (förr) Bödelsbacken backe
?Attarp by /Se *Skyenn f. äng Granbergs torp Bödlasten sten
Bergens gd /Se *Slettagre enge f. äng Gulastorp Saknas Ödlasten sten
Brödåkra by *Smede spiellid f. åker Gulastorp by Bödla sten sten
?Brödåkra by /Se *Snabin f. äng Gulastorp by Bödla sten sten
Brödåkra by *Stiis agir f. åker Gulastorps ljung (beb. område) hmds, lhtr Damhagen område
Brödåkra by *Store agir f. åker Gökalund gård Davre kull skogsbacke
Brödåkra by *Store holm f. åker Himmelriket hus Delerör stenrös
Brödåkra by /Se *Tiörnne Spiell f. åker Hårds Johannesas hus Delerör stenrös
Egnebere, se Ignaberga by Tvättabäcken bäck /Se Hälledal, se Ignaberga traktnamn Dele rör stenröse
Ekaryd t /Se Vattenkurran vattensaml.? /Se Igaryet lht Den nya vägen väg
Gulastorp by *Vedden f. åker Ignaberga Saknas Den steniga vången åker
Gulastorp by *Vång, Västra f. vång Ignaberga traktnamn Det nedersta furet furuskog
Gulastorp by *Vång, Östra f. vång Kreutzas torp Eke backen skogsbacke
Gulastorp by *Østre agir f. åker Kreutzas torp Ekebacken skogsbacke
Gulastorp Saknas /Se   Kyrkohemmanet gård Fjärdingskärret kärr
Ignaberga by   Lagmannahuset rester av ett hus Fjärlövsån å
Ignaberga by   Lejons torp Floshagen område
Ignaberga by   Lilla Fåraboda gård Flyet sankmarksområde
Ignaberga by   Ljungen (beb. område) hmdr, lhtr Flyet område
Ignaberga by   Lommarydshusen lhtr Flykroken del av Flyet
Ignaberga by   Lundbergs torp Froekullen område
Kyrkan Saknas   Magleryd lht Frostgapet åker
Prästgården prästgård   Majorsgården gård Frostagapsåker åker
    Maskens gård Frö korra vattensamling
    Murare-Sven-ens gård Furet skogsmark
    Nils Olsastället gård Furubacken skogsbacke
    Per Daniels torp Furumossen sankmarksområde
    Per Olsastället gård Fyrkantevången åker
    Prästgården gård Fårabodabacken backe
    Rosenlund bebyggelse Fåra boda lyckan åker
    Rydby soldattorp (förr) Fåremarken åker
    Rya husen hus Fäskogen skogsmark
    Rödjedal bebyggelse Galjabacken backe
    Rödjedal hus Galgabacken backe
    Skarps torp (förr) Galjabacken backe
    Smed-Pär-ens gård Galgbacken f.d. galgbacke
    Smed-Pärens gård Galgabacken backe (f.d. avrättn.plats)
    Stenbrohusen lht Gamla Malmövägen väg
    Stenbrohusen område Gannasträtet (= Tvärganna) utfartsväg
    Sumpens torp Glype hall skogsbacke
    Troedas gård Glype kärret kärr
    Troedstorp Saknas Glype mosse mossmark
    Troedstorp by Glype tånge område
    Tykarp Saknas Grantingevägen väg
    Rykarp by Gravåker åker
    Vedhygge Saknas Grusmad område
    Vedhygge gård eller by Gunnamostabackarna backar
    Vedhygge by Gunnamostakärren kärr
      Gåsahålan område
      Gärdsingalyckan åker
      Göingeåsen del av ås
      Gökakärret kärr
      Gökalundsvången åker
      Hagaängen äng
      Hallavången åker
      Halte-Jöns-lycka åker
      Handlarebacken backe
      Heuffeysvången åker
      Holkabäcken bäck
      Holkakroken område
      Holken område (äng)
      Holken kärr
      Horsakull skogsbacke
      Horsakullsvången åker
      Humlahagen område (förr humlehage)
      Husarlyckan åker el. åkrar
      Husaralyckan åker
      Hålledammen område
      Hällan åker
      Hälle bjärsliden backe
      Hästabacken åker
      Hästaskogen skogsmark
      Hästatäppet egendom
      Höga bjer höjd
      Höga bjär område
      Höga bjer höjd
      Höga hult skogsbacke
      Högahultsbacken skogsbacke
      Hönsakullen område
      Hönsakullavången åker
      Iglasjön sjö
      Iglasjön skogssjö
      Ignaberga snärje skogsområde
      Ilasjön sjö
      Ilasjön sjö
      Ilasjön sjö
      Ignaberga limugnar kalkugnar
      Ignaberga rödjor sankmarksområde
      Ignabergavägen väg
      Ilasjöbackarna backar
      Ilasjöhultet skog
      Ilasjön sjö
      Jappa lycke hall backe
      Jordbromossen mossmark
      Jordstugukittans rest av hus
      Jordstuguåkern åker
      Kalorslyckan åker
      Kalorslyckan åker
      Kalvabacken skogsbacke
      Kalvabackavången åker
      Kalva bjär område i skog
      Kalvhagen område i by
      Kalvhagen område
      Kalvamaden område
      Killeliden vägbacke
      Kina kärr kärr
      Klintabacken skogsbacke
      Klinta lyckan åker
      Klinten backe
      Knektalyckan lycka
      Knektavången åker
      Kolabrunnskällan källa
      Korshultet betesmark
      Kostallsvången åker
      Kotäppet åker
      Kotäppet område
      Kotäppet skogs o. ängsmark
      Krama lycka åker
      Krokarna område
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Kråkehagarna åkerområde
      Kråkehagarna åkerområde
      Kråke sten gränsmärke
      Kråkhagarna skogs- o. hagmark
      Kungsbacken backe
      Kvarteren åkrar
      Kvinnsholmen åker
      Kyrkobacken björkbacka
      Kyrkobäcken bäck
      Kyrkovången åker
      Kyrkoåker åker
      Kyrkängen ängsmark
      Kålabrunnskällan källa
      Källare vången åker
      Källarevången åker
      Källaråkern åker
      Käringaängen äng
      Lassa lycka åker
      Lergraverna område
      Lertaget allmänning
      Liljekonvaljsbacken skogsbacke
      Lilla Gravvången åker
      Lilla Holmavången åker
      Lilla kärret odling
      Lillevång åker
      Lillevång åker
      Lille Vång skogsmark
      Lille äng äng
      Lille äng ängsmark
      Lilläng område
      Limugnabacken backe
      Limugnabacken skogsbacke
      Limugnahålan håla
      Limugnavången åker
      Lindholmen område
      Lindholmen område
      Ljungen åker
      Lotterna egnahemslotter
      Lusthusbacken skogsbacke
      Lutan del av Tykarpsgrottan
      Lutan del av Tykarpsgrottan
      Lyckebacken åker
      Lyckebäcken bäck
      Lyckebäcks bro bro
      Långa lid vägbacke
      Långholmen område
      Långholmarna åkrar
      Långholmen Saknas
      Långåker åker
      Långåker åker
      Länsmansvången åker
      Magasinsvången åker
      Magle kärr kärr
      Mannikehålan ängsmark
      Markabäcken bäck
      Marken område
      Marken område
      Materialbacken område vid jänväg
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mor Hannes täppe område
      Mossavägen väg
      Muggeboda Saknas
      Myllebjärsbacken backe
      Myllebjärsbacken backe
      Märrsprätteliden backe
      Möllebjärsåkrarna åkrar
      Möllebäcken bäck med kvarn
      Möllehagen hagmark
      Möllehålorna område i by
      Nedersta Snabavången åker
      Nissa håla sankt område
      Nissalyckan åker
      Norre kärr kärr
      Norre vång åker
      Nybrötet område (åker)
      Nyvång åker
      Nöjet åker
      Nötabacken backe
      Ormabacken skogsbacke
      Ormalyckorna åkrar
      Ovanskogen skogsmark
      Ovansnaben Saknas
      Ovaste vång åker
      Oxhålan håla
      Parkbiten del av Parkremsan
      Parken skogsområde
      Parkremsan område
      Per Nilsavången åker
      Per Pers eke område
      Planteringsbackagärdet gärdesgård
      Planterningsbacken backe
      Porrakroken område
      Prästbondeskogen skog
      Pysalyckan åker el. åkrar
      Påbrobäcken bäck
      Påbrovägen väg
      Påbrovägen väg
      Raskabacken backe
      Revbacken skogsbacke
      Ryet åker
      Ryet fält
      Ryttersbacken område
      Rävakullen område
      Rävakärret kärr
      Rävastenen sten
      Rödjevägen väg
      Rödjorna område
      Röingegårds backe skogsbacke
      Röingegårdsvången åker
      Röinge vägen väg
      Rörån å
      Sjuareskogen skog
      Skalan del av Tykarpsgrottan
      Skarpaskogen skogsmark
      Skea åker
      Skogsnuvan skogsmark
      Skolevången åker
      Skällorna betesmark
      Smedabacken backe
      Smörlyckan åker
      Snabarna delvis åker, delvis småskog
      Snaben äng
      Snaben ang
      Snaben snårskogsområde
      Snaben område
      Snärjet bokskog förr, allmänning till by
      Snärjet bokskog
      Snärjet bokskog
      Spångabacken backe
      Stenbrolyckan åker
      Stenhällskärret kärr
      Stocka kärr område
      Stora Holmavången åker
      Stora kärret odling
      Stora landsvägen landsväg
      Stora Salen del av Tykarps grotta
      Stora salen del av Tykarps grotta
      Stora Snabavången åker
      Store Vång åker
      Store äng äng
      Storäng ängsmark
      Ståla lyckorna åkrar
      Stänges äng ängs- och skogsmark
      Stöveln åker
      Sumpabacken skogsbacke
      Sumpeliden vägbacke
      Sven Bondevången åker
      Svenssons bjär backe
      Svenssons hallar urbergshallar
      Syrespjället område
      Södervång åker
      Söndre Vång åker
      Tegelbruksvången åker
      Tilderkvist skog skogsbacke
      Toaholmsbacken skogsbacke
      Toftavången åker
      Toften åker
      Torshage område
      Tors vång åker
      Torste kärr kärr
      Torste mosse mossmark
      Tranemossen mosse
      Trekanten åker
      Trädgårdsvången åker
      Tuvehuslyckan åker
      Tvärganna utfarsväg
      Tvättabäcken bäck
      Tykorps grottor Saknas
      Tykarps grottor Saknas
      Tykarpsskogarna skogar
      Täppet skogsmark
      Törnekullskärret kärrmark
      Uddabacken backe
      Underjordsgraven Saknas
      Underjordsgravavången åker
      Underjordshålan Saknas
      Vadakull kulle
      Vedbackavången åker
      Vedbacken åker
      Vedbacken område
      Vedbovången åker
      Vedhygge skog skogsmark
      Vindahls lycka område
      Vindahls lycka område
      Vinterkärret kärr
      Vipemossen odlad mosse
      Vångakärret kärr
      Vångamossen mossmark
      Vångavägen väg
      Vägavången åker
      Västervång åker
      Västre äng åker (förr äng)
      Ållan område
      Älla backen bäck
      Ängarna ängsmarker
      Änghagen kärr
      Änghagavången åker
      Ängavågen ängsmark
      Äskes kärr kärr
      Ökaskogen skogsmark
      Östankullarna åkrar

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.