ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fjälkestads socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 161 Bebyggelsenamn : 205 Naturnamn : 133
Fjälkestad sn /Se *Abilde ager f. åker Fjälkestads sn sn Abullabröt åker
Fjälkestad sn Araslövsjön sjö Fjälkestad sn och by Balderstårar stensamling
Fjälkestad sn *Aspengenn f. äng Fjälkestad sn och by Balsberg berg
Fjälkestad sn Balders tårar stenröse /Se Fjälkestad sn och by Balsberget berg
Fjälkestad sn Balsberget berg Fjälkestad sn /Se Balsberg berg
Fjälkestad sn Balsberget berg Backagården hmd Bastubacken höjd
Fjälkestad sn Balsberget berg Backagården gård Bidalite ek
Fjälkestad sn Balsberget berg Backens Saknas Björnabacken lid
Fjälkestad sn Balsberget höjd Backens tidigare hmd, nu stathus Boakille källa
Fjälkestad sn Balsberget berg Bjärstetts kvarn Borgamossen skogsomr., mosse
Fjälkestad sn Balsberget berg Björnekulla hmd Bosebacke höjd
Fjälkestad sn Balsberget berg Bondas gård Brors äng äng
Fjälkestads kyrka Saknas Balsberget berg /Se Bokelidshus hmd Brualid höjd och lid
Fjälkestads kyrka Saknas Balsberget berg /Se Bokenäs hmd Brualidsmossen mosse
Fjälkestad by o. sn /Se Balsberget berg /Se Borget hmd Brötaledet grind
Fjälkestad sn /Se Balsberget höjd /Se Bosens gård Brötalyckan höjd, åker
Fjälkestad sn /Se Balsberget berg /Se Brands f. t., nu stathus Bylyckeslätten slätt omr.
Fjälkestad sn o. by /Se Balsgrotta natn? /Se Budarelyckan åker Bältekärr åker
Fjälkestads kyrka kyrka /Se *Beltekiers eng f. äng Budarens förr hmd, nu åker Börskog skogsomr.
Filkestad, numera Fjälkestads sn Saknas Bialide bokträd /Se Bådarens f.d. gård Drängabacken höjd
*Bÿlÿcke huset Saknas Bivarödsån å Bäckadal, se Fjälkestad traktnamn Drövlabackarna höjder
*Eghesgarthen Saknas Bivarödsån å Böckaretorpet t. Dunkehallsbacke höjd
Fjälkestad by *Björnekullen höjd Böens t. (rivet) Ekebjär höjd
Fjälkestad by *Bondes hög Saknas Bångakor hmd Fiskarelunden höjd
Fjälkestad by Borreskog ?skog /Se Djupadal f.d. krog Fjälkestadsmark skogsomr.
Fjälkestad by Bruali backe /Se Djupadal avs. Flinten åker
Fjälkestad förr sätesgård, nu by /Se *Brunsagerenn f. åker Dröftahuset bs Fredriksdalssjön del av Aralövssjön
Fjälkestad by *Buske ryggen f. åker Dröftens gård Fredsskogen skogsomr.
Fjälkestad by *Byes skouff f. skog Ebbetorp gård Fårön ö
Fjälkestad by Bålabackarna höjder /Se Ekeberg hmd Förstugan åker
Fjälkestad by *Canicke engen f. äng Eneboda hmd Grottan grotta (eg. grottor)
Fjälkestad by *Egebiergs ryg f. åker Farmen Saknas Gåsadammen vattensaml.
Fjälkestad by *Ellehöys agir f. åker Filkestad by Hansingalyckan omr.
?*Forsemölla förr kvarn *Ellehöys ryggenn f. åker Filkestads socken socken Harahall sten
*Forsemölla förr kvarn *Feles Eg eller Felicis Eg by Flintabacka hmd Haraldsholm plats
Fredriksdal (tidigare Raggaboda) gd *Flage ryggen f. åker Flintakulla hmd Holmabackarna höjder
Fruegården gd /Se *Flint, Lille och Store f. åkrar Fjälkestad traktnamn Hommekulle höjd
*Fynnbo Saknas *Flinten f. åker Fredriksdal gård Hovgårdaryggen åker
Fårarp gd *Fläskegraven kalkgruva Fredrikslund hmd Hästhagen skogsomr.
Fårarp gd Fläskegraven grotta Frommatorpet t. Högsåkrabacken höjd
Fårarp gd /Se Fläskegraven grotta Fruegården hmd Högsmossen mosse
Saknas stuga Fläskgraven grotta Fruesvens hmd Inspektorafallet åker, (skifte)
Gårryda by Fläskgraven grotta /Se Fårarp gård Järabacken skogsomr.
Gårryda gd *Färöå å Gnölens t. (rivet) Kajebacken höjd, åker
Gårryda by *Gaar agerenn f. åker Gårrya gård, nu hmd Kallsjömossen mosse
Gårryda gd *Gaar agir f. åker Gårryagårdarna Saknas Kalvatorran skogsområde
?Gårrya by *Gade ryggenn f. åker Gåsens t. (rivet) Kalvön ö
Gårryda by /Se »Gerabäckssidden, - ängen» natn. /Se Göingetorp hmd Kattaklämme klyfta
Gårryda gd /Se *Gressskiifftidtt f. åker Hallahus förr bs Katten åker
Gårrydagårdarna, se Gårryda gd *Gryds agir, Den store och lille f. åkrar Haraldstorp hmd Kistekullen åker
Gåshuset Saknas /Se *Gyer agerenn f. åker Hejderidarens hmd Kittekull höjd
Gåshuset Saknas /Se *Gyrager f. åker Hejegården hmd Klockarebacken höjd o. lid
Haraldstorp hmn /Se Hansingalyckan Saknas /Se Hertigens hmd Klövahall sten
Hovgården Saknas *Hegge ryggenn f. åker Hommenas bebyggelse Knättet skogsomr.
Håkantorp hn /Se »Hejerännan» natn? /Se Humlahuset förr bs, nu skjul Knöset skogsomr.
Hässlekärr by *Heslekulds eng f. äng Håkantorp hmd Koblingan höjd
Hässlekärr by *Heste eng f. äng »Hälens» t., rivet Rockavången åker, (skifte)
Hässlekärr by /Se Hjärsåsån å Hesslekärr ort Krassavång åker
Hässlekärr by /Se *Homlemyrs eng f. äng Hässlekärra, se Fjälkestad traktnamn Krukemossen mosse
Hässlekärr Saknas /Se *Huidesteens beckis f. bäck Hässlekärra by Kvarnabacken höjd
Jutahuset gd »Husmans Dammen natn. /Se Hästhagen hmd Kvarnalyckan kärr
Karaby, Norra och Södra gdr /Se Höre almendingen f. äng Höjsåkra hmd Kyrkebacken höjd
Karaby, Norra o. Södra hemmansdelar /Se Höre almendingen Saknas /Se Hökahuset bs Levalandet åker
Klåbarp gd *Höys agerenn f. åker Ingemanstorp hmd Lilleå vattendrag
Klåbarp gård /Se *Höys agir f. åker Jejnagården Saknas Ljungafallet åker, (skifte)
Kriborg jlght *Höys ryggenn f. åker Jydarnas gård Lundafallet åker, (skifte)
Kriborg försv. hus /Se *K. boden f. åker Jägarehus bs Lundakullarna höjd
Krutkapell gård /Se *Kallsjöar sjöar Jägerslund hmd Lundakullarna kullar
*Kyngæiorth Saknas /Se Kallsjön mosse /Se Kaptenalyckan omr. (åker) Luselid lid, höjd
Kyrkan Saknas Kaptenskärret Saknas /Se Karaby, Norra hmd Löneslätten allm. t.
Kyrkan Saknas *Kierre krog Saknas Karaby, Södra hmd Madahaven skogsomr.
?Lönehuset gd *Kirckegaards agerenn f. åker Karettens hmd Mansryggen åker
Majorens (förr) gd /Se *Kirsse hauffue ryggen f. åker Killeboda hmd »Meflödan» åker
Nosemölla kvarntp Kistekullen hög /Se Killens hmd Mellanhulten skogsomr.
Nosemölla kvarn *Koberhalds agerenn f. åker Klangs förr hmd, nu bs Mossarna betesmark
Nosemölla f. kvarn /Se *Kolhauffue ryggenn f. åker Klasavången åker Mulåsabacken höjd
Näset gd *Kringell wom f. äng Klingens gård Myrkullen höjd
Odersberga hg *Kroge wads eng f. äng Klintahuset bs Norrevång åker (skifte)
Odersberga hg *Kyrkohögen hög Klockaregården bebyggelse Nälleviken skogsområde
Odersberga hg *Langsterrenn f. äng Kläbarp ort Orrabackarna höjder
Odersberga hgd *Lendekulds eng f. äng Klåbarp förr gård Orraliden höjd, lid
Odersberga hg *Lycke Saknas Klåvens Saknas Pigebacken höjd
Odersberga g *Lycke agir f. åker Klöbens (rivet) t. Pissehåla håla
Odersberga hgd *Lyerne f. åkrar Knallehuset bs Pysslingahålan åker
?Odersberga hg *Lønne agre åkrar Knektagården hmd Risan skogsområde
Odersberga hg *Lønne bierg höjd Knektens Saknas Rockekärret Saknas
Odersberga hg *Marckeskiels agir f. åker Knutstorp hmd Rolls högar högar
Odersberga hg *Marckeskiels rygge f. åkrar Kockens tidigare hmd, nu riven bs Ryttersbacken höjd
Odersberga hg *Möllerygge f. åkrar Kockens gård Råbelövs fure fure
Odersberga hg *Mölletiörnnis agir, Den store och lille f. åkrar Krassens bs Råbyskog skogsomr.
Odersberga hg *Mölle tiörnnis eng f. äng Kriborg ghs (nu rivet) Råss-åker åker
Odersberga hg *Mölletiörs ryggen f. åker Kristinelund gård Rävasten sten
Odersberga hg *Nosa å /Se Kruens Saknas Röetveds göl sjö
Odersberga hg Saknas lund Kruthustomten, se Råbelöv traktnamn Röjdan åker
Odersberga hg Noselund skog? /Se Lindekulla hmd Rörmossen åker
Odersberga hg *Nybro bro Lingenäset, se Råbelöv traktnamn Sibirien granitbergsomr.
Odersberga hg *Odersberga vad vad Lintahus t. Skallekulle höjd
Odersberga by o. hg *Odersbierg wong f. vång Ljungens förr t., nu stathus Skansarna omr.
Odersberga by Penningebacken höjd /Se Långejons t. (nerbrunnet) Skällsåker åker
Odersberga by Penningerammen sankmark /Se Lönhuset torp Snaben skogsområde
Odersberga by Penningerännan vattendrag /Se Lönehuset gård Snaben skogsområde
Odersberga hg Penningesidden åker? /Se Majorens hmd Solskenskroken skogsomr.
Odersberga hg Penningeskäret skär? /Se Mattsa gård Stenabjär höjd
Odersberga hg *Presteheyenn f. äng Mickels t. Stenslid lid, höjd
Odersberga hg /Se *Prestehöys agir f. åker Micklas hmd Stenslidsbackarna höjder
Odersberga hg /Se *Raaby agir f. åker Nils-Jeppstorp hmd Stinkakeeken ek (nu nerhuggen)
Odersberga gd /Se *Raaby wong f. vång Norregård hmd Stockabro åker
Odersberga gd /Se *Raasagerenn f. åker Nosemölla kvarntorp, borta numera /Se Storelund höjd
Prästgården Saknas Raasagrenn åker /Se Nyafårarp gård Stugan åker
Prästgården Saknas *Raassbeck bäck Nya kru hmd Stumpemosse åker
Raggaboda, se Fredriksdal gd Rabelövskanalen å /Se Nystorp bs. (riv.) Stutakullarna höjder
Raggaboda gd Roefs el. Rols högar högar Nytorp hmd. (t.) Sunnekulle höjd
Roggeboda gd Råbelövssjön sjö Nälleviken hmd Svartagylet vattensamling (gyl)
Rollstorp by Råsakrarne åkrar /Se Nämndamannens gård Svartaränna vattenled
Råbelöv hg Råsbäck bäck /Se Näset förr gård, nu hmd Säneskullen åker
Råbelöv f. sn, nu hg o. by Råsängarne ängar /Se Odelsberga gård »Söjerseke» ekeskog
Råbelöv hg Röbäck bäck /Se Odersberga gård Tittestycket åker
Råbelöv hg o. by *Rödderne f. åker Odersberga gods Tocken åker
Råbelöv förr egen sn, nu hg /Se *Röremusse eng f. äng Odersberga by, gård (säteri) Tomasamossarna mossmark
Råbelöv förr egen sn, by o. hg *Röremussen, Østre och Vestre f. ängar Odersberga herrgård Toppele backe höjd o. grustag
Råbelöv hg, förr egen sn *Saande ryggenn f. åker Oderslund hmd Torsekeängavång omr, sank mark
Råbelöv f. egen sn, nu hg *Sandryg, Den synderste f. åker Olapåls förr hmd, nu bs. Tranekroken skogsområde
Råbelöv f. egen sn, nu fideikommissegendom *Sandrögh f. åker Olofsborg hmd Trollakullarna höjder
Råbelöv by Sandåran vattendrag /Se Ordas kvarn Trollavik åkeromr.
Råbelöv f. egen sn, nu del av sn *Siuff rygge, De f. åkrar Perjons hmd Täckön ö
Råbelöv hg Själshög hög Perstorp hmd Tärnön ö
Råbelöv by *Skelhöys ryggenn f. åker Peråkas gård Ullahög höjd
Råbelöv hg *Skindreffue, Den store f. åker Prästgården gård Vajsbönn höstnadsäng, sidlänt omr.
Råbelöv hg *Skindreffuen f. åker Raggaboda gård Vitagylet vattensamling (gyl)
Råbelöv by *Skindreffuir, De smaa f. åkrar Raggaboda Saknas Vägalängan åker
Råbelöv hg *Slett eng f. äng Rollstorp by Åsabacken allmänning
Råbelöv f. egen sn, nu hg *Slett eng, Den store och Den lille f. ängar Rollstorp hmd Äskebusken åker
Råbelöv f. egen sn, nu hg *Stenklippen f. åker Rosenminne avs. Ön omr.
Råbelöv by Stora rör stenröse /Se Råbelöv by  
Råbelöv by Sundkullen höjd /Se Råbelöv traktnamn  
Råbelöv hg Sundåran vattendrag? /Se Råbelöv herrgård  
Råbelöv hg Sundängen äng? /Se Råbelöv gård  
Råbelöv fideikomissegendom Svartagylet sjö /Se Råbelöv gods  
Råbelöv fideikommissegendom Svartaränna vattendrag /Se Råbelöv gods  
Råbelöv fideikommissegendom *Sylenn f. åker Råbelöv säteri  
Råbelöv hg /Se *Titte kulld f. hög Råbelöv Saknas  
Råbelöv hg /Se *Tockelycke f. åker Råbelöv gods och f.d. sn, nu del av sn  
Råbelöv hgd /Se *Tofftenn f. åker Råbelöv gods  
Råbelöv gods /Se Torseke by /Se Råbelöv gd /Se  
Råbelöv gods /Se *Tossebro bro Råbelövs gård Saknas  
Råbelöv hgd /Se Torsebro bro /Se Råby byar  
Råbelöv Saknas /Se *Trane ager f. åker Råby by  
Råbelövs kyrka Saknas *Trynebodavik vik Råby by /Se  
Råby by *Tröyeborgs ager f. åker Råby bäck hmd  
Råby by *Tuersterrene f. ängar Råbygård gård  
Råby by *Tyroll Saknas Råtteboda bs  
Råby by *Vase agerenn f. åker Rännarevången åkerskifte  
Råby by *Vasse ager, Lille och Store f. åkrar Röetved by  
Råby by Vattenfloen vattensaml? /Se Rötved by  
Råby by *Veyelengen f. åker Röetved by  
Råby by Vitagylet göl /Se Savens hmd  
Råby by /Se *Wrien f. åker Skarpens gård  
Råby Saknas /Se *Vång, Västra f. vång Skogsfogdehus ä. ghs, nu gård  
Röetved by *Vång, Östra f. vång Skomakarens förr hmd, nu bs.  
Röetved by *Vång, Östra f. vång Skrynarp kvarn  
Röetved by *Øxenn f. åker Skräddarehus gård  
Röetved by /Se   Skräddarejensens förr hmd, nu bs.  
Röetved by /Se   Sladderboda försvunnet torp  
*Stwmpæ mölle Saknas   Sladderboda t. (rivet)  
Stampemölla kvarn   Sperrahuset bs.  
Svenstorp by   Spetalet bs, tidigare »fattighus»  
Svenstorp by   Stampemölla utjord  
Svenstorp, Södra torp   Stejlens, Stejlasvenens Saknas  
Svenstorp by /Se   Stensholm hmd  
Torsebro by   Stenstorp hmd  
Torsebro kvarn kvarn   Stinnepärs t. (rivet)  
Torsebro samh. /Se   Stubbagården hmd  
Torsebro samh. /Se   Stubbens Saknas  
Torsebro by /Se   Stumpe, Stumpegården Saknas  
Torsebromölla samh. /Se   Strykarens t.  
Torseke by   Suls kvarn, riven  
Torseke by   Svenhans hmd  
Torseke by   Svenstorp ort  
Torseke by   Svenstorp by  
Torseke by   Söndregård hmd  
Torseke by   Tegelbengtens t. (nu rivet)  
Torseke by   Tornagården gård  
Torseke by   Torrahem hmd  
Torseke by   Torsbjörke hmd  
Torseke by   Torsebro ort  
Torseke by /Se   Torsebro kvarntorp, samhälle  
Torseke by /Se   Torsebromölla utjordar  
Torseke by /Se   Torseke by  
Torseke by /Se   Torseke by  
Torseke Saknas /Se   Torsekevång utjord  
Torseke gd:ar /Se   Trelleborg gård  
*Torsekebro samh. /Se   Truedas gård  
Tryneboda by   Tryneboda torp  
    Tryneboda gård, nu hmd  
    Tryneboda gård  
    Trädgårdsberg hmd  
    Trälleborg hmd  
    Tröskemannens t. (rivet)  
    Tuvas gård  
    Tuvas förr hmd, nu bs.  
    Täckaretorps hmd  
    Åkes gård  
    Ängladal hmd  
    Äspingens t. (rivet)  
    Ödehuset bs, riven  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.