ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strövelstorps socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 182 Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 69
Strypelsthorp, se Strövelstorp sn *Aalien f. äng Strövelstorp sn o. by Alesåran sänka
Strövelstorp sn /Se *Aa lien f. åker Strövelstorp sn Björkenäsavången åker
Strövelstorp sn *Agerlöde eng f. äng Aldalen gård Bosarps hed område
Strövelstorp sn »Agerlöde eng» äng /Se Bialätt förr krog Brännerisbron bro
Strövelstorp sn Akrokshögen fornlämning Bialitt hussamling Bränneribron bro (nu riven)
Strövelstorp sn *Almending ellir Krogenn f. äng Bialitt gård Bybäck bäck
Strövelstorp sn *Bacheeng f. äng Bialitt gårdar Bybäcksliden landsvägsbacke
Strövelstorp sn *Bech(e)ager f. åker Björkenäs hus Bäckapetterns skog
Strövelstorp sn *Bedis eng f. äng Björkhaga, se Strövelstorp traktnamn Château Margotskogen skog
Strövelstorp sn *Bieresslien f. åker Bockahuset arr. gård Djurahagavången åker
Strövelstorp sn *Bierisslien f. åker Bockahuset torp Djurhagen skogsmark
Strövelstorp sn *Birchekierssager f. åker Bockahuset f.d. arrendegård Dockendals äng äng
Strövelstorp sn *Birckis ager f. åker Bomhuset brovaktshus (nu rivet) Färgevången åker
Strövelstorp sn *Birckis ager, Lille f. åker Borgen slott Hananäbbet udde
Strövelstorp sn Bockastenen minnessten? Bosarp by Hasslarpe mölla väderkvarn
Strövelstorp sn *Boelstofft f. åker Brohuset gård Herrevad(et) vadställe
Strövelstorps sn sn /Se *Borgedals eng f. äng Château Margot gård Horsagången inhägnad
Strövelstorp sn /Se *Bosarpe ager f. åker (?)Chateau Margot gård Hulkamaden äng
Strövelstorp sn /Se *Bosarpe lund, Sönden f. äng Château Margot gård Jöns Jönssons åker
Strövelstorp sn /Se *Breingen f. åker Château-Margot torp Klingarebacken höjd
Bialett krog /Se *Brimelis ager f. åker Chateau Margot f.d. arrendegård Klingaremaden äng
Bialitt hmd /Se *Brimlissagger f. åker Drakahuset hus Klinkevången åker
*Bohuset lht /Se *Broueng f. äng Drakahuset hus Klockhölen damm
Bomhuset lht /Se *Bröden f. åker Drakahuset hus Kökbäcken bäck
Bosarp by *Bröds ager f. åker Erikslunds skola skola Lertagan lergrav
Bosarp by *Buske eng f. äng Fågelberg hus Lilleå å
Bosarp by *Dalle stickenn f. äng Fåglastället gård Ljungen hed och skogsmark
Bosarp by /Se *Dals ager f. åker Gamla Wilhelmsfält gård Ljungsvång åker (förr skog)
Brohuset torp /Se *Dals lienn f. äng Hasslarp by Luffareskogen skog
Bäckagården gd /Se *Dalsseng f. äng Hasslarp by /Se Luffarevägen väg
*Början lht /Se *Deijeager f. åker Gamla Hasslarp gård Låsahusaskogen skog
Château Margot torp /Se *Deye tofftenn f. åker Gamla Hasslarp gård /Se Låsahusvägen väg
Château Margot?, Sjatommagården gd? /Se Dockendal sänka? Hasslarp by Låshusbron bro
Dockendal tp /Se Dockendal kulle /Se Hedstället gård Maderna betesmark
Dockadalsäng jlht /Se *Dyndissmaen f. äng Håkantorp by Maderna ängsmark
Drakahuset lht /Se *Enge stickis ager f. åker Håkstället gård Malarevången åker
*Eneshus lht /Se *Fladmaen f. äng Håltyget gårdar Mellanvången åker
Fågelberg lht /Se *Fullere tofftenn f. åker Håltyet hussamling Möllekroken skogsmark
Fåglastället hmd /Se *Fulsstofften f. åker Håltöjet gårdar Möllevången åker
Ffältenborg gd /Se *Gaadelijsseng f. äng Häggarp by Oregudan vägsträcka /Se
Gamla Hasslarp, se Hasslarp gd *Gaasemaen f. äng Ingalstorp by Oregudan väg
Gränsbo hmd /Se *Gaassebacke eng f. äng Ingelstorp by Rundelen vägkorsning
*Gröneholm hmd /Se *Gaasse maën f. äng Ingelstorp by Rundelen vägmöte
*Gunde Moens gaardt f. gd *Giendi(gi)sskrogen f. äng Ingelstorp by /Se Ryslättalyckan åker
Hasslarp gd /Se *Gordtztofften f. åker Ingelstoarps gästgivaregård f.d. gästgivaregård Sibirien skogsområde
Hasslarps mölla kvarn /Se *Haffue eng f. äng Jonsslätt arr. gård Sjöängen äng
*Heahuset lht /Se *Halnne eng f. äng Karlstorp arr. gård Skommersbro bro
Hedastället hmd /Se *Hampedallen f. åker Klinkan hus Stationsvången åker
Hulkamaden jlht /Se *Hampedallen f. äng Klinkan hus (nu rivet) Sträntan strandområde
Hwarylde, se Varalöv, Norra o. Södra byar Hannas lycka jordstycke /Se Krokastället gård Sträntan kanal
Håkantorp by *Haslebro Saknas Kronetorp arrendegård Torlarps fure furuskog
Håkantorp gd:ar /Se Hasslarpsån å Kulltorp gård Torparevången åker
Håltyet hmd /Se Hasslarpsån å Kulltorp gård Varbäck bäck
Häggarp gd:ar /Se *Heedzeng f. äng Kärra by Varbäck bäck
Ingelstorp by *Heggerpe ager f. åker Kärra mölla värderkvarn Vegeholmsbron bro
Ingelstorp by *Heggerups leds ager f. åker Ladugården byggnadskomplex Vegeholms källa källa
Ingelstorp by *Hegnespeager f. åker Lunden gård Vegeholms ljung hed och skogsmark
Ingelstorp by *H(i)elmeeng f. äng Låsahuset inspektorsbostaden Vegeholms sand sandbotten
Ingelstorp by *Hollissager f. åker Månstorp arr. gård Vegeholms å del av Vegeå
Ingelstorp by Holtufzängen mark /Se Månstorp f.d. arrendegård Vegen skogsmark
Ingelstorp by *Hullen y lille eng f. äng Nygård arr. gård Vegeån å
Ingelstorp by /Se Humlebäcken bäck Nygård f.d. arrendegård Vegeån å
*Johans gaardtt f. gd Humlebäcken bäck Nämndemansstället gård Vegeå å
*Kalkslagarehuset lht /Se *Höijrydzeng f. äng Olstorp arr. gård Välingevången åker
Klinkan lht /Se *Höjssager f. åker Oregården gård Ådrebacken backe
Krokastället, jfr Östringastället hmd /Se Kasabäck bäck /Se Oregården herrgård Örjabäcken bäck
Kulltorp lht /Se *Kiersseng f. äng Oregården gård Örjabron bro
Kyrkan Saknas *Killeager f. åker Pankarp gård Östervång område
Kådemossen jlht /Se *Kircke bolit Saknas Perstorp arr. gård Östervång område /Se
Kärra by *Kloden f. äng Perstorp f.d. arrendegård  
Kärra by *Kors ager f. åker Petters gård arr. gård  
Kärra by *Kringell f. åker Pilabolet gård  
Kärra by /Se *Krogager f. åker Polackarehuset hus  
*Litzlatolarp, se Tolarp by *Kroge maën f. äng Polackahuset hus  
Ljunghuset gd /Se *Krogen f. äng Polackahuset f.d. torp  
*Lunnahuset lht /Se *Krogeng f. äng Prästgården gård  
*Lyngen f. gd *Krogeng f. äng Rabbagårdar gård  
Låsahuset lht /Se *Krogenn, se Almending ellir Krogenn f. äng Ryslätt arr. gård (nu riven)  
*Mattissis gaard f. gd »Krogis ager f. åker Ryslätt torp  
Möllebacken hmd /Se *Kårrebacken åker /Se Sandåkra by  
Oregården hmd /Se Kölebäcken bäck /Se Sandåkragården arr.gård  
Pankarp gd /Se *Lands wegene Saknas Sjöhus arr. gård  
*Per Jeppissens gaardtt f. gd *Lands weys ager f. åker Sjöhusen torp  
Pilabolet gd /Se *Lang ager f. åker Skommershus torp  
Pilabolet gd /Se *Leds ager f. åker Skommorshuset arr. gård  
Polackahuset lht /Se *Leerager f. åker Skummerhuset torp  
Rabbegården gd *Lien, Lille f. äng Strandgården arr. gård  
Rabbegården gd /Se *Lien, Store f. äng Strandgården torp  
?Rabbegården gd *Liesseng f. äng Strandgården f.d. arrendegård  
Rabbegården hmd /Se *Lille ager f. åker Strövelstorp traktnamn  
Ryslätt torp /Se *Lille eng f. äng Svattan hus  
Sandåkra by Ljungbäck bäck /Se Torlarp by  
Sandåkra by *Löcken f. åker Torlarp by  
Sandåkra by Lönnbäck bäck /Se Torlarp gård  
Sandåkra by *Maë, Then syndre f. äng Torlarp gd /Se  
Sandåkra by *Maë eng f. äng Torlarp gd /Se  
Sandåkra Saknas /Se *Maeeng f. äng Tunnby gårdar  
Sandåkra län by *Maen f. äng Tunnby gårdar  
Sandåkra by /Se *Maën y wongen f. äng Varalöv by  
*Suiendis gaardtt f. gd *Marcheschielsseng f. äng Varalöv by  
Sjöhusen, Sjöhuset torp /Se *Mellum stickid y dallen f. äng Varalöv Saknas /Se  
Skomakarehuset jlht /Se Märkesbäcken (även Bybäcken o. Varbäcken) bäck /Se Varalöv by /Se  
*Skånbergshus lht /Se *Norre ager f. åker Norra Varalöv by  
*Slättahuset lht /Se *Norre stickid y dallen f. äng Varalöv Saknas  
Strypilstorp, se Strövelstorp by o. sn *Ny ager f. åker Vegeholm gods  
Strövelstorp by o. sn *Ny iords ager f. åker Vegeholm herrgård  
Strövelstorp samh. *Nödsehallen f. äng Vegeholm gods  
Strövelstorp by *Nöremaen f. äng Vegeholm gd /Se  
Strövelstorp by *Nöreng f. äng Vemmentorp by  
Strövelstorp by *Nörengen f. äng Vilhelmsfält gård  
Strövelstorp by *Nörmaen f. äng Nya Wilhelmsfält gård  
?Strövelstorp by *Oreagger f. åker Ängshus arr. gård  
Strövelstorp by *Ormeager f. åker Ängshus arrendegård  
Strövelstorp by *Qviespiellit f. åker Örjamöllan kvarn  
Strövelstorp by o. sn /Se *Reffnachemaen f. äng Östringstället gård  
Strövelstorp by /Se *Reffnachen, Lille f. åker    
Svattan lht /Se *Reffnachen, Store f. åker    
*Suend Nielssens gaardtt f. gd *Rörkrogis maë, Store f. äng    
Torlarp by *Sandagger f. åker    
Torlarp by *Sandlies ager f. åker    
Torlarp by /Se Signethögen fornlämning    
Torlarp gd:ar /Se Sjöängen ängsmark    
Torlarp by /Se Skälderviken vik    
Tunnby gd:ar /Se *Slerie å, se Vegeån å    
Varalöv byar *Staffens ager f. åker    
Varalöv, Norra o Södra byar *Staffens ager, Lille f. åker    
Varalöv, Norra Saknas *Staffnsager f. åker    
Varalöv, Norra by *Sten ors maën f. äng    
Varalöv, Norra by *Stens ager f. åker    
Varalöv byar /Se *Stenssagger f. åker    
Varalöv byar /Se *Stette ager f. åker    
Varalöv, Norra by /Se *Stette ager f. åker    
Varalöv, Södra by /Se *Stettissager f. åker    
Varalöv, Norra o. södra byar /Se *Stocke eng f. äng    
Varalöv, Norra o. Södra byar /Se *Storeager f. äng    
Vegeholm hg *Store ager f. åker    
Vegeholm herrg. *Storeeng f. äng    
Vegeholm hg *Stixagger f. åker    
Vegeholm hg *Store lie f. äng    
Vegeholm gammalt herresäte *Striben jord    
Vegeholm hrst.? *Sueind f. äng    
Vegeholm gammalt herresäte *Söndermae(n) f. äng    
Vegeholm gamm. herresäte *Söndermaen f. äng    
Vegeholm hg *Thijlissager f. åker    
Vegeholm hg *Thijttager f. åker    
Vegeholm hg *Thiörnissager f. åker    
Vegeholm hg *Thranespiellit f. åker    
Vegeholm hg *Threhiörning f. åker    
Vegeholm hg *Thulssagger f. åker    
Vegeholm hg *Tofften f. äng    
Vegeholm hg *Tolerpe eng f. äng    
Vegeholm hg *Tolerpe stock f. äng    
Vegeholm hg *Tystils ager f. åker    
Vegeholm hg *Tystils ager f. åker    
Vegeholm herresäte *Tångabäck bäck? /Se    
?Vegeholm hg *Undelöderne f. åker    
Vegeholm gd /Se *Vange maë f. äng    
Vegeholm slott /Se Varbäck bäck    
Vegeholm gd /Se Varbäck bäck /Se    
Vegeholm gd /Se Varbäcken bäck    
Vegeholm gammalt herresäte /Se Varbäcken bäck    
Vegeholm gd /Se Varbäcken bäck /Se    
Vegeholm gd /Se Vege å å    
Vegeholm gd /Se Vege å å    
Vegeholm säteri /Se Vegeån å    
Vegeholm gd /Se Vegeån å    
»Vegæ», se Vegeholm herrg. Vegeån å    
Vemmentorp by Vege å å    
Vemmentorp by *Wejespiellit f. äng    
Vemmentorp by /Se *Vemmitorpis eng f. äng    
*Västertohus lht /Se *Vestre eng f. äng    
*Vestrebymarck Saknas *Vestretofft f. åker    
*Vestre gaardtt f. gd *Vestre tofft f. åker    
*Ågård f. gd *Vælengen f. åker    
Ängshus lht /Se Örbäck bäck /Se    
*Örjamöllan kvarn /Se Örjabäcken bäck    
Östringastället, jfr Krokastället hmd /Se Örjabäcken bäck    
  Örjabäcken bäck /Se    
  Örjabäcken bäck /Se    
  *Örnemaen f. äng    
  *Østre ager f. åker    
  *Østre tofft f. åker    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.