ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björnekulla socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 71
Björnekulla sn *Almendingen f. ängsmark Björnekulla sn sn Backarna skogslotter
Björnekulla sn *Aspis ager f. åker Björnakulla sn Badhölen badställe
Björnekulla by o. sn *Aspis eng f. äng Björnakulla by o. sn Bastubacken höjd
Björnekulla förs. *Barchekulen f. äng Björnekulla sn o. by Bergbunken slagghög
Björnekulla sn *Bels ager f. åker Björnekulla sn o. by Björnekulla backar skogsområde
Björnekulla sn *Bircke Kullen f. äng Björnekulla sn /Se Björnekulla hed Saknas
Björnekulla sn Björnekulla hed åkrar Björnekulla sn /Se Björnekulla hed bebyggt område
Björnekulla sn Björnekulla klint höjd o. triangelpunkt Björnekulla Saknas Björnakulla klint höjd
Björnekulla sn *Bolssagger f. åker Björnås bebyggt område Björnekulla klint berg
Björnekulla sn *Bro ager f. åker Bäckagård f.d. gård Björnekulla klint bergsområde
Björnekulla sn /Se *Brostickidt f. äng Ekebacken gård Björnekulla skog del av by
Björnekulla förs. /Se »Börjebecksstycket» natn? /Se Gjestvang gård Drakakull höjd
Björnekulla förs. /Se *Deye spiellid f. åker Grytevad by Ekbacken åker
Björnekulla kyrka kyrka /Se *Dyn(d)eeng f. äng Grytevad by /Se Fägatan väg
Björnekulla by *Gaassespi(e)lde f. åker Grytevad krog krog Galgabacken höjd
Björnekulla by *Gryd wads ager f. åker Grytevad krog krog Galgabacken höjd
Björnekulla sn /Se *Grydwads maën f. äng Grytevad krog f.d. landsvägskrog Galgbacken f.d. avrättningsplats
Björnekulla sn *Haar Knap f. åker Grytevads krog Saknas Grytevadbron bro
Björnekulla sn Humlebäcken bäck Heden bebyggt område Grytevads bro bro
Björnekulla sn Humlemölla åkermark? Käckahus gård Grytevad grusgrav Saknas
Björnekulla sn *Hyllis ager f. åker Kärreberga by Gråtarevången åker
Björnekulla sn /Se *Klinteagger f. åker Lugnet f.d. bierkrog Göingabetet betesmark
Astrup = Åstorp by Klinten höjd Nyvång gruvsamhälle Handlareliden vägsluttning
Bjärskog hmd /Se *Klocke tofftenn f. åker Pilastället gård Hattmakareplanen slätt
Björnekulla by *Krog wads ager f. åker Sillabjer gård Humlarpsmarken utmark
Björnekulla by *Krönningen åker och äng Sillabjär gd /Se Humlarps skog skog
?Björnekulla by *Krönningen f. åker Skattegården bebyggelse Humlebäcken bäck
Björnekulla by o. sn *Kuldis ager f. åker Skyttahus gårdar Humlebäcken bäck
Björnekulla by *Leids ager f. åker Skyttahuset skogvaktarboställe Kalvhagen prästgård
Björnekulla by *Lunde becks ager f. åker Snärtahuset hus Kalvhagen betesmark
Björnekulla by Löcke, Söndre jordlott /Se Spräckhus gård Klintadalen dal
Björnekulla by *Mellössenn f. åker Tingdal gård Klinten bergparti
Björnekulla by *Moseagger f.åker Tingdal gård Klockarelyckan jord
Björnekulla by Mossabäcken bäck /Se Tingvalla fören. lokal Klockareskogen skog
Björnekulla by *Mossenn mosse Täckarehus gård Kronobetet f.d. lägerplats
Björnekulla by *Muncke renden ekskog Vallaröd gård Käckalyckorna område i skog
Björnekulla by /Se Munkarännan ekskog /Se Vallaröd gård Kärneliden sluttning
Björnås lht:er /Se *Pilleeng f. äng Vallaröd gd /Se Lyckan jordområde
*Degnne gaardenn f. gd *Preste eng f. äng Villekulla gård Maderna äng
Grytevad hussamling /Se *Raabecks eng f. äng Villekulla gård Massabäcken bäck
*Hulegården förr gd Råbäck skiljebäck /Se Villekulla gård Mossahuset hus
*Hulegardhen gård *Rörkille f. äng Vävarestället gård Nyvångs gruva gruva
Humledal gd /Se *Schouengen f. äng Åstorp by o. järnvägsstation Perslund park
*Klintegård Saknas *Skofflyckenn f. åker Åstorp mun.samh. Pilagärdet gärdsgård
*Klintegården gd /Se Skyttabäcken bäck Åstorp samhälle Prästa fäladen fäladsmark
Kyrkan Saknas Skyttabäck(en) bäck /Se Åstorp by och jv-station Prästfäladen slätt
Käckahus lht /Se Skyttaböket höjd Åstorp by m.m. Rödjorna utmark
Kärreberga by Skyttaböket skogsmark Åstorp by och jv-station, nu köping Skanne backe allmänning
Kärreberga by *Stenstyckid f. åker Åstorp samhälle Skanne killa källa
Kärreberga by *Stigessagger f. åker Åstorps gästgivaregård gästgivaregård Skanne killa f.d. offerkälla
Kärreberga by *Storckenn f. åker Åstorpa gästgivaregård Saknas /Se Skanne källa källa
Kärreberga by *Strengen f. åker Åstorps gästgivaregård f.d. gästgivaregård Skanneliden backe
Kärreberga gd /Se *Syllebiers eng f. äng   Skogslund folkpark
Lerbäck bäck /Se Söderåsen ås   Skogslundsliden backe
Lundabäck bäck /Se *Tofftenn wid gaardenn f. åker   Skyttabäcken bäck
*Mossahuset lht /Se *Torn biers ager f. åker   Skyttaböket bokskog
*Munkerännan f. jord *Vallager eng f. äng   Skyttaliden väg
*Munkerännan f. jord *Vallagreeng f. äng   Smedbacken åker
Nyvång gruvsamh. /Se *Vasekrogen f. äng   Stenen vid Skanne killa f.d. minnessten
Pilastället, jfr Tingdal gd /Se *Vång, Västra vång   Söderåsen höjdsträckning
Prästgården Saknas *Vång, Östra vång   Söderåsen höjdsträckning
Prästgården Saknas     Tingstätt fornlämning (samling resta stenar)
Prästgården Saknas     Tingstätt höjdplatå
Rafnebo, jfr Skyttehuset ghs /Se     Trollhålet hål el. fördjupning
Sillaberg hmd /Se     Trollhålet grotta
*Sillabjär gd /Se     Trollpackekäringens hål hål el. fördjupning
Sjungarehus torp /Se     Trulsavången åker
Skattegården hmd /Se     Vallaröd pil poppel
Skyttahuset, jfr Rafnebo ghs /Se     Vasavägen väg
Smedjehus gd /Se     Åstorps skog Saknas
Snärtahuset lht /Se     Örkelljungavägen landsväg
*Storchenn omr. /Se      
*Storckenn omr. /Se      
*Svarvarehuset lht /Se      
Tingdal, jfr Pilastället gd /Se      
Tingvalla rest. /Se      
Täckarehus gd /Se      
Vallaröd gd      
Vallaröd gd /Se      
Vallaröd gd:ar /Se      
Vallaröd gd /Se      
Vallåker = Vallaröd gd      
Villekulla gd /Se      
Vävarestället lht /Se      
Åstorp by      
Åstorp by      
?Åstorp by      
?Åstorp by      
Åstorp by      
Åstorp f. by      
Åstorp by      
Åstorp by      
Åstorp f. by, nu municipalsamhälle      
Åstorp f. by, nu municipalsamhälle      
Åstorp nu municipalsamhälle      
Åstorp by /Se      
Åstorp köp. /Se      
Åstorp Saknas /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.