ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vedby socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 1472
Vedby sn *Aalekiers maër f. ängar Vedby sn sn Abullahagen skog
Vedby sn Bastufloen kärr /Se Vedby sn o. by Abullalyckan åker
Vedby by o. sn Blydammen natn /Se Vedby socken och by Abullamaden Saknas
Vedby sn /Se »Boabäcks dragen» natn? /Se Vedby sn & by Acknahultet skog
Vedby sn »Bodbäcks lyckan» natn? /Se Vedby sn och by Allekärr Saknas
Vedby sn *Brende stedin f. äng Vedby sn /Se Allekärr Saknas
Vedby sn *Bro kalle hauffue äng Ankarlöv bebyggelse Allekärret Saknas
Vedby sn Bullerslyckan natn /Se Ankarlöv by Allekärrsbadingen äng
Vedby sn Bullrafloen äng /Se Ankarlöv by /Se Allekärrsmossen Saknas
Vedby sn /Se Bäljane å å Bjärhus bebyggelse Allmänningsjeren äng
Ankarlöv by Bäljane å å Bjärhuset gård Allmänningsmaden f.d. allmänning
Ankarlöv by Bäljane å å Bjärhuset Saknas /Se Allmänningsmossen mosse
Ankarlöv hmn /Se Fjärhanabacken Saknas /Se Bjärröd bebyggelse Anders Reders lycka åker
Ankarlöv by /Se Galtabjär höjd Bjärröd Saknas Anders Reders äng Saknas
?Bjärröd by Galtamossen mosse Bjärröd by Ankarslövs hed betesmark
Bjärröd by Gyllsjön sankmark Bäckagården Saknas Ankarslövsmossen Saknas
Falholma by Gyllsjösjön torrlagd sjö Bäljane å Saknas Arabien åker
Flenshuset by /Se Hjulhultet triangelpunkt Falholma bebyggelse Askestycket åker
?Farsmöllan hg Hjulhultet triangelpunkt Falkabygget gård Avskärningen åker
Forsmöllan hg Håledammen sjö Falkabygget bebyggelse Backahällan skogsdunge
Forsmöllan hg Höholmen berg Fattiggården bebyggelse Backahällan skogsbacke
Forsmöllan gd Killebäckasjön sjö Flenshuset bebyggelse Backahällan åker
Forsmöllan gd /Se Killebäck bäck /Se Fogdegården bebyggelse Backahällan åker
Giølsrød, se Gyllsjö by Killebäck bäck /Se Fogdegården gård Backahällan åker
Gyllsjö by Krubbedamm damm /Se Forsmöllan bebyggelse Backalyckan åker
Gyllsjö by Kråkebäck bäck /Se Forsmöllan gård Backaslätten äng
Gyllsjö by /Se Kullen höjd /Se Forsmölla(n) gård och vattenkvarn Backaåker Saknas
Gullsjö by /Se *Leitt led Forsmöllan gd /Se Backaåker åker
Hillarp by Lerbäck bäck /Se Galtamossen bebyggelse Backaåker åker
Hyllstofta by /Se Linnerödsmossen mosse Galtamossens bandel, se Söndraby Saknas Backarna åker
Hyllstofta by Linnerödsmossen mosse Grönadalshuset bebyggelse Badingamaden Saknas
?Hyllstofta by /Se Lyckebäck bäck /Se Gyllsjö bebyggelse Bagaremossen Saknas
Hyllstofta by Munkabäck bäck /Se Gyllsjö by Bagarerammen äng
Hyllstofta poststation /Se Munkasjö sjö /Se Gyllsjö by Baggahult skog
Hyllstofta by /Se Märkesbäcken skiljebäck /Se Gyllsjö by /Se Baggamad Saknas
Ishult by Möllebjerströsken kärr /Se Gyllsjö by /Se Baggamossen Saknas
Ishult by /Se *Norrtofta gärde gärde? Gånstorp, se Söndraby Saknas Barkebacken skog
Ishult by /Se Pittebäck bäck /Se Gånstorp bebyggelse Barkebacken skogsbacke
Ishult gd /Se Pukemosse mosse Hillarp bebyggelse Barkebacken skogsbacke
Ishult by /Se Pukemosse mosse Hillarp by Barkebacken skogsbacke
Kyrkan Saknas Rudebäck bäck /Se Hjulhultet bebyggelse Barkebacken skog
Linneröd by Rusebäck bäck /Se Husaratorpet bebyggelse Barkekullen Saknas
Linneröd Saknas /Se Rällebäck bäck /Se Hyllstofta bebyggelse Barkesbacken skog
Linneröd by /Se Rännedraget vattendrag /Se Hyllstofta by Barkesrännet kärr
Linnestofta by Rönne å å Hyllstofta by /Se Bartingsbacken vägbacke
Linnestofta by Rövarebjär höjd Hyllstoftagården bebyggelse Bartingsmossen Saknas
Linnestofta by *Salhöys ager f. åker Hyltehuset t. Bastubacken åker
Lycke by /Se S(k)vattebäcken bäck /Se Ishult bebyggelse Bastufloen kärr
??Norrtofta gd Skärsjön sjö Ishult by Bastuhålan betesmark
Norrtofta gd Skärsjön sjö Ishult by Bastuåker Saknas
Norrtofta by Skärsjöen sjö /Se Ishult by /Se Biblioteksbacken skogsbacke
Norrtofta gd Skärsrännan kärr? /Se Johanneshus t. Bjeraslättingen betesmark
Norrtofta gd /Se Spelebackarna skog? Johanneshus torp Bjeret höjd
Nybygget gd *Stegers tofft f. åker Kroksminne bebyggelse Bjerslyckan åker
Penarp by Stegers tofft Saknas /Se Lillastu undantagshus Bjerslyckeängen Saknas
Prästgården Saknas Stenlösebäck bäck? /Se Linneröd bebyggelse Björkarpekärret Saknas
Rällemöllan kvarn /Se *Strengen f. åker Linneröd by Björkarpeåkern Saknas
Slimminge by Stråleliden äng /Se Linneröd gd /Se Björkarpebäcken Saknas
Slimminge gd Sågdammen sjö Linnestofta bebyggelse Björkelunden skog
Slimminge gd /Se Söndraby skog skog Linnestofta by Björkelunden skog
Slimminge gd /Se *Toffterne wid Kircken f. åkrar Ljunghuset Saknas Björnamossen Saknas
Svenningstorp gd Tuvetrösken kärr /Se Lycke Saknas Björnamossen Saknas
Svenningstorp gd Vattenhålan dammar /Se Lycke by Björnavadet kärr
Svenningstorp gd *Vegenn f. äng Lycke by /Se Blackalyckan Saknas
Svenningstorp Saknas /Se *Vestre ager f. åker Norrtofta bebyggelse Blackamossen Saknas
Söndraby by *Videbäck bäck? /Se Norrtofta gård Blekebacken Saknas
?Tolleröd by Vingaborg terräng? Norrtofta gd /Se Blåkull skogsbacke
Vedby by Vingaborgsmossen mosse Nya-ledshuset f. Bokebacken Saknas
Vedby by Vingaborgsmossen mosse Nybygget bebyggelse Bokebacken skogsbacke
Vedby by o sn Vångatrösken äng /Se Nykrog gård Bokebacken skog
Vedby by Ängarännet bäck /Se Nyvångshuset t Bokebacken skogsbacke
Vedby by   Penarp bebyggelse Bokeplanteringen skog
Vedby by   Penarp by Brante backe vägbacke
Vedby by   Penarp by /Se Brantens håla åker
Vedby by   Rutshem avs. Bredesplatsen betesmark
Vedby by o. sn /Se   Sjöborg bebyggelse Bredingen åker
Vedby by /Se   Skräddarehuset bebyggelse Bredingen åker
Övad by   Skräddarehus f.d. torp Brobacken vägbacke
    Slimminge bebyggelse Brolid Saknas
    Smedjebo bebyggelse Brolidsåkern Saknas
    Svenningstorp bebyggelse Brolidsängen Saknas
    Svenningstorp by Brorödmossen Saknas
    Söndraby traktnamn Brosidden äng
    Söndraby traktnamn Broåker Saknas
    Söndraby Saknas Broäng Saknas
    Söndraby bebyggelse Brunnsremsan åker
    Söndraby by Brunnssidden äng
    Söndraby by Brytugnaåkern Saknas
    Söndraby hållplats Brände backe åker
    Söndrahult Saknas /Se Brända jer betesmark
    Toleröd, se Tolleröd Saknas Brända jers mosse Saknas
    Tolleröd traktnamn Brända kärr Saknas
    Tolleröd bebyggelse Bränneridammen Saknas
    Tolleröd gård Brännerihagen betesmark
    Tolleröd by /Se Brännesrammen åker
    Torstensa hus t Bullerslyckan Saknas
    Tvärby hussamling Bullrafloen äng
    Vedby bebyggelse Buskedal betesmark
    Vedby by Byamossen Saknas
    Vedbymölla vattenkvarn Byggesvången skog
    Vällarebygget gårdar Byxan åker
    Vällarebygget bebyggelse Byxehöjden Saknas
    Åhuset t. Bäckabacken, Lille skog
    Ängastugan t Bäckabacken, Store skog
    Övad bebyggelse Bäcken Saknas
    Övad by Bäckagårdskroken äng
    Övad by /Se Bäckakrok äng
    Övad by Bäckakrok äng
    Övad by Bäckakroken åker
      Bäckakroken åker
      Bäckakroken äng
      Bäckamaden Saknas
      Bäckamaden Saknas
      Bäckarammen äng
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåker Saknas
      Bäljande å å
      Bärakull skogsbacke
      Bärakulls mosse Saknas
      Bästa stycke åker
      Bäste backe åker
      Bäste sidd äng
      Dammajeren äng
      Dammaåker Saknas
      Dammen Saknas
      Dagastycket åker
      Dalgrensa lycka åker
      Dalsa åker Saknas
      Det hackade åker
      Doarammen äng
      Domareringen stenar i ring
      Drickesstenen Saknas
      Drängahålet kärr el. damm
      Duktigs åker jord
      Dälden betesmark
      Dödens dal skogssänka
      Dödingebacken skogsdunge
      Ebbas åker Saknas
      Ekebackahålan åker
      Ekebackaållan åker
      Ekebacken skog
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken skog
      Ekebacken skogsbacke
      Ekesbacken skog
      Ekesbacken Saknas
      Ekesbjer höjd
      Ekesbjersrännet bäck
      Ekesbjersslätten åker
      Ekeshällan skogsbacke
      Ekeskroken skog
      Ekesmaden Saknas
      Ekesmaden Saknas
      Ekesmossen Saknas
      Ekesmossen Saknas
      Ekesmossen Saknas
      Ekestycket åker
      Ekesåker Saknas
      Ekesängen Saknas
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekrebacken skog
      Elias´ vång åker
      Emellan vägarna åker
      Enebacken skogsbacke
      Enebacken Saknas
      Enebacken Saknas
      Enemarken skog
      Enerännet kärr
      Eriksalycka åker
      Esborrarpekroken åker
      Esborrarpeån Saknas
      Falholmamossen Saknas
      Fiskeplatsen äng
      Fjärhanabacken Saknas
      Flacka håla åker
      Flacka håla åker
      Flammabacken skog
      Flammahålan åker
      Flammen äng
      Flensmaden Saknas
      Flinsamossen Saknas
      Flinsaryggen åker
      Flobackarna skog
      Flobacken skogsbacke
      Floen bäck
      Floen kärr
      Floen bäck
      Floen bäck
      Flohålan äng
      Flyet kärr
      Flyet äng
      Flymossen Saknas
      Flymossen, Lilla Saknas
      Flymossen, Store Saknas
      Flägget kärr
      Fri backe skogsbacke
      Frukostabacken skogsbacke
      Fulabackaåkern Saknas
      Fulabacken skogsbacke
      Fulakullen skog
      Furekroken skog
      Furekroksrammen åker
      Fäbacken betesmark
      Fädriften markväg
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladen betesmark
      Fäladsledet Saknas
      Fället åker
      Galtabjer höjd
      Galtamossarammen äng
      Galtamossen Saknas
      Galtaträsken Saknas
      Gamle grusgraven sandtag
      Gamle hage betesmark
      Gamle toft Saknas
      Gamle vång åker
      Gamle äng Saknas
      Gatebacken åker
      Gatehagen betesmark
      Gatekroken åker
      Gatekroken åker
      Gatekroksmossen Saknas
      Gatekärret Saknas
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckeåkern Saknas
      Gatemaden Saknas
      Gatemaden Saknas
      Gatemossen Saknas
      Gatesidden äng
      Gateslätten betesmark
      Gateslättingen betesmark
      Gateängsholmen äng
      Gateören åker
      Getabacken skogsbacke
      Getabacken skogsbacke
      Getabacken skogsbacke
      Glada håla skogslott
      Gravplatsen fält med gravhögar
      Greingabacken skogsbacke
      Greingaåkern Saknas
      Greingaängen Saknas
      Grisahultet ekskog
      Gropakärret Saknas
      Groparemsan åker
      Gropaåker åker
      Gropen damm
      Gropen vattensamling
      Grusabacken åker
      Grusgravasidden äng
      Grusgraven Saknas
      Gränsåkern Saknas
      Gräsahagen betesmark
      Gräshålan åker
      Gräskärret Saknas
      Gräsmossen Saknas
      Gräsmossen Saknas
      Gräsrammen äng
      Gröna hult skog
      Gröna håla betesmark
      Gröna mad Saknas
      Gröndals täppe betesm.
      Gröne dal äng
      Gröne dal betesmark
      Grönedals mosse Saknas
      Gröne mosse Saknas
      Gröne udde äng
      Gröne väg markväg
      Gröne äng Saknas
      Grönsvärsbacken betesmark
      Grönsvärskärret Saknas
      Gubbahållan åker
      Gubbakärret Saknas
      Gubbalyckan åker
      Gubbalyckan åker
      Gubbamossen Saknas
      Gullskår vägport
      Gyllsjömaden Saknas
      Gyllsjön Saknas
      Gårdabacken skogsdunge
      Gårdatoften Saknas
      Gåsabacken skogsbacke
      Gåsakroken skog
      Gärdesremsan åker
      Gärdesåker stengärdsgård
      Gärdesåkern Saknas
      Gästgivaregården betesmark
      Göingahultet skog
      Göingahålan skog
      Göingahåleåkern Saknas
      Hagabacken skog
      Hagakärret Saknas
      Hagalyckan åker
      Hagamaden Saknas
      Hagamossen Saknas
      Hagamossen Saknas
      Hagaåkern Saknas
      Hagaåkern Saknas
      Hagen betesmark
      Hagen åker
      Hagen åker
      Hagen betesmark
      Hagen åker
      Hagen åker
      Halabacken skogsbacke
      Hallabacken skog
      Hallahålan åker
      Hallamossen Saknas
      Hallamossen Saknas
      Hallamossen Saknas
      Hallen skogsbacke
      Hallen höjd
      Hallen höjd
      Hallen höjd
      Halsen åker
      Hamburgsbacken skogsbacke
      Hanabacken skogsbacke
      Hanakärret Saknas
      Hanamossen Saknas
      Hanaängen Saknas
      Handsken åker
      Hans Kulas lycka åker
      Harahällan skog
      Harakroken skogsbacke
      Harakroken skogsbacke
      Haramossen Saknas
      Haraängen Saknas
      Hasslebjer höjd
      Hasslebjersåker Saknas
      Hassledal Saknas
      Havaåker Saknas
      Hedabacken skogsbacke
      Herakull skog
      Herakullen Saknas
      Heramossen Saknas
      Hillarpelyckan Saknas
      Hillarpesidden äng
      Hillarpe bro Saknas
      Hjulhultabäcken Saknas
      Hjulhultatäppet betesmark
      Hjärtekärret Saknas
      Holmamaden Saknas
      Holmarna äng
      Holmen äng
      Holmen äng
      Hoppemossen Saknas
      Hoppemossen, Norra Saknas
      Hoppemossen, Södra Saknas
      Horsaholan kärr
      Horsamaden Saknas
      Horsavägen skogsväg
      Hultakärret Saknas
      Hultet skog
      Humlehagadalen åker
      Humlehagaekran Saknas
      Humlehagalyckan skog
      Humlehagamaden Saknas
      Humlehagaängen Saknas
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlelyckan åker
      Humlelyckan åker
      Humlelyckan Saknas
      Humlemossen Saknas
      Humlerammen äng
      Humlestycket åker
      Hundaledet Saknas
      Hundaledsåkern Saknas
      Husabacken skogsbackar
      Husabacken skog
      Husagatan väg
      Husahagen f.d. trädgård
      Husalyckan åker
      Husamossaträsken Saknas
      Husamossen Saknas
      Husaraåkern Saknas
      Husarebacken skogsbacke
      Husarebacken skog
      Husarekärret Saknas
      Husarelyckan åker
      Husarelyckan åker
      Husarelyckan åker
      Hylleåker Saknas
      Hyllstoftabacken skog
      Hyllstoftahålan åker
      Hyltelyckan skog
      Hylterydet skog
      Hylteåker Saknas
      Hylteåkern Saknas
      Hylteängen Saknas
      Hylteängen Saknas
      Hålabäck Saknas
      Hålabäcksmossen Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålebacken skogsbacke
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Hårde backe åker
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hälsokällan källa
      Hälsostenen sten
      Hästabacken skog
      Hästahagen betesmark
      Hästalyckan betesmark
      Hästatäppan betesmark
      Hästatäppan betesmark
      Höga bjer höjd
      Höga bjers kärr Saknas
      Höga bjers lycka åker
      Höga bjers mosse Saknas
      Höge backe vägbacke
      Höge backe Saknas
      Högelid vägbacke
      Högelids mosse Saknas
      Höge mosse Saknas
      Höger Vägabacke åker
      Höge åker Saknas
      Höjden åker
      Höjden skogsbacke
      Höjden skogsbacke
      Hönsakärr Saknas
      Höraåkern Saknas
      Hörnedalen betesmark
      Hörnekärr Saknas
      Hörnemossen Saknas
      Hörneslätten betesmark
      Hörnet åker
      Hörnevadet kärr
      Hörneåker Saknas
      Hörneåker Saknas
      Höstnaden betesmark
      Höstnadsledet Saknas
      Höstnadsledsåkern Saknas
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagan betesmark
      Intagebacken skogsbacke
      Intagesidden äng
      Intäppesbacken skog
      Intäppesbacken skogsbacke
      Intäppesängen Saknas
      Intäppet betesmark
      Intäppet betesmark
      Intäppet betesmark
      Intäppet betesmark
      Ishultabacken vägbacke
      Ishultadammen Saknas
      Ishultakroken skog
      Ishultamaden Saknas
      Ishultaåkern Saknas
      Jeren åker
      Jeren skogsbacke
      Jeren åker
      Jerkers hage åker
      Jerkers åker åker
      Julamossen Saknas
      Jularammen äng
      Järnalyckan Saknas
      Jöns Eskils dal Saknas
      Jöns Eskils lycka åker
      Jöns Eskils äng Saknas
      Jöns Flintsa lycka Saknas
      Jöns Flintsa täppe betesmark
      Kafferenen betesmark
      Kaffeängen äng
      Kalvabacken skogsbacke
      Kalvahagabacken skog
      Kalvahagakärret Saknas
      Kalvahagamossen Saknas
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen Saknas
      Kalvakärret Saknas
      Kalvakärret Saknas
      Kamperhålan åker
      Kamperåkern Saknas
      Kanalaängen Saknas
      Kanalen dike
      Karaängen Saknas
      Kassabjer höjd
      Kassabjers dal dalgång
      Kaspers ramm äng
      Killebacken skogsbacke
      Killebäck Saknas
      Killebäck Saknas
      Killebäcks kärr Saknas
      Killebäcks ramm äng
      Killehällan skog
      Killekärr Saknas
      Killekärrs mosse Saknas
      Killemaden Saknas
      Killemossen Saknas
      Killesprånget bäck
      Killestycket äng
      Killeträsken Saknas
      Killeåker Saknas
      Kjellbergs led Saknas
      Kladret kärr
      Klara källa Saknas
      Klara källas ramm äng
      Klostervadskärret Saknas
      Klöverstycket åker
      Knallen åker
      Knappekärr Saknas
      Kohagasidden äng
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kolabacken svedjeland
      Komaden Saknas
      Komadshålan åker
      Korrevången Saknas
      Korsabjer höjd
      Korsabjers mosse Saknas
      Korsaled grind
      Kringelängen Saknas
      Kringelängen Saknas
      Kringlebacke skogsbacke
      Kringlemosse Saknas
      Kringle mosse Saknas
      Kringlemosses jer äng
      Krokabacken skog
      Krokaliden vägbacke
      Krokalyckan åker
      Krokalyckan åker
      Krokamaden Saknas
      Krokasidden äng
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåkern Saknas
      Krokaåkers håla Saknas
      Krokaängen Saknas
      Krokaön kärr
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kroken kärr
      Krooks backe åker
      Kronesremsan åker
      Kronesåker Saknas
      Kroppebacke skosbacke
      Kroppeslätten åker
      Kråkebacken skog
      Kråkebacken skogsbacke
      Kråkehålan skog
      Kullen höjd
      Kullen Saknas
      Kullamad Saknas
      Kullamadsbacken vägbacke
      Kullamossen Saknas
      Kullasidden äng
      Kyrkebacken åker
      Kyrkebacken vägbacke
      Kyrkestigen Saknas
      Kyrkestigen gångstig
      Kyrkestigsmossen Saknas
      Kyrkestigssidden äng
      Kålaekran Saknas
      Kålahagen, Lille Saknas
      Kålahagen åker
      Kålgrön äng
      Kålgården åker
      Kålahagaåkern Saknas
      Kålahagaängen Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålastycket åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarestycket åker
      Källareåkern åker
      Källeryggen skogsbacke
      Käringaängen Saknas
      Käringaängen Saknas
      Kärrarammen Saknas
      Kärret Saknas
      Kärret Saknas
      Kärret Saknas
      Kärret Saknas
      Kärrhålan Saknas
      Kärrkroken åker
      Kärrlaggen äng
      Kärrtoften åker
      Kärrtoften åker
      Kärrudden äng
      Kärrängen Saknas
      Laduekran åker
      Ladujeren betesmark
      Lammabacken åker
      Lammalyckan skogslott
      Lammamossen Saknas
      Landsvägsbacken åker
      Lars´ mosse Saknas
      Ledbacken åker
      Ledsmaden Saknas
      Ledsåker Saknas
      Ledsåker Saknas
      Ledsåkern Saknas
      Ledsåkraängen Saknas
      Lerbäcken vattendrag
      Lerbäckakärret Saknas
      Lertagasidden äng
      Lertaget Saknas
      Lilla bjer höjd
      Lillabjörkesmossen Saknas
      Lilla ekra åker
      Lilla horsakärr Saknas
      Lilla hult skog
      Lilla led Saknas
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla ränna bäck
      Lillastulyckan Saknas
      Lilla toft Saknas
      Lilla toft Saknas
      Lilla ö äng
      Lilla ö äng
      Lilla ör åker
      Lille backe skogsbacke
      Lille backe vägbacke
      Lille backe skog
      Lille brännesbacken skogslott
      Lille hage betesmark
      Lilla håla åker
      Lille krok åker
      Lillekull skogsdunge
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille oråker åker
      Lille sjöåker Saknas
      Lille skog Saknas
      Lille stråle åker
      Lille stängesbacke skog
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille äspebacken skog
      Lille örnamossen Saknas
      Lindesbacken Saknas
      Linjesmossen Saknas
      Linnéebacken skogsbacke
      Linnerödsmossen Saknas
      Linnesbjer höjd
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken betesmark
      Ljungdalen betesmark
      Ljungen betesmark
      Ljunghagaåkern Saknas
      Ljunghagen betesmark
      Ljunghusalyckan åker
      Ljunghusaängen Saknas
      Ljunghålan betesmark
      Ljunglyckan åker
      Ljunglyckebacken skog
      Ljungmossen Saknas
      Ljungmossen Saknas
      Ljungrydet åker
      Ljungslätten betesmark
      Ljuse mosse Saknas
      Ljuse mosses kärr Saknas
      Lundsbackarna åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckebacken Saknas
      Lyckebacken skogsdunge
      Lyckehagen betesmark
      Lyckemossen Saknas
      Lyckerammen kärr
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåkersekran Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Långa håla åker
      Långa kärr Saknas
      Långa sidd äng
      Långe backe vägbacke
      Långe backe vägbacke
      Långe backe vägbacke
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe mosse Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långeåkers ör betesmark
      Maden Saknas
      Maensekroken åker
      Maglemad Saknas
      Magnetisaängen Saknas
      Magre åker jord
      Malmvadet bro
      Marias åkravång Saknas
      Marken skogslott
      Marknadslyckan åker
      Mellanlunden skog
      Mellankroken åker
      Mellanören åker
      Mellersta lycka åker
      Milpålakärret Saknas
      Milpålaliden vägbacke
      Milpålaåkern Saknas
      Mormors ryd åker
      Mossabacken skog
      Mossadalen betesmark
      Mossaholmen äng
      Mossahöstnaden äng
      Mossalyckan åker
      Mossaodlingen åker
      Mossasidden Saknas
      Mossasidden kärr
      Mossasidden äng
      Mossaskabbet äng
      Mossaåkern Saknas
      Mossen Saknas
      Mossen åker
      Munkakärret Saknas
      Munkalyckan skogslott
      Munkaåkern Saknas
      Murarelyckan åker
      Murlyckan skogslott
      Mustabacken åker
      Mustakärr Saknas
      Mustaslätten betesmark
      Myllehultet skogsbacke
      Myllehults mosse Saknas
      Myrebacken skogsbackar
      Myreön äng
      Måmossen Saknas
      Märkesbacken vägbacke
      Märkesbäcken Saknas
      Märkeshålan åker
      Märkeskärret Saknas
      Märkesmossen Saknas
      Märkesrammen äng
      Möllebacken vägbacke
      Möllebacken skogsbacke
      Möllebadingen äng
      Möllebjer höjd
      Möllebjer höjd
      Möllebjersträsken Saknas
      Mölledalen betesmark
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Möllejeren åker
      Möllehålan åker
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Mölleliden vägbacke
      Möllemossen Saknas
      Möllers bro Saknas
      Möllers kärr Saknas
      Möllers lycka åker
      Möllesidden äng
      Mölletjöcken skog
      Möllevägen Saknas
      Mölleåker Saknas
      Mölleåker Saknas
      Mölleåkern Saknas
      Mölleön äng
      Mörka skäl vägskäl
      Mörka skäls backe vägbacke
      Nils Anderssa lycka åker
      Nils Anderssa täppe betesmark
      Nils Ols backe skogsbacke
      Nils Ols lycka åker
      Nils Ols äng Saknas
      Nils Pers skifte åker
      Norra håla åker
      Norra håla åker
      Norra håla åker
      Norra hälla åker
      Norre backe åker
      Norre backe skogsbacke
      Norre bränning åker
      Norre dal dalgång
      Norre mosse Saknas
      Norre ramm äng
      Norre sträng åker
      Norre toft Saknas
      Norre ände åker
      Norrlyckan Saknas
      Nya led Saknas
      Lya led Saknas
      Nya leds mosse Saknas
      Nye hage betesmark
      Nye lid vägbacke
      Nye lids sidd äng
      Nye vång åker
      Nye vångs backe skog
      Nye vångs täppe betesmark
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Nylyckan åker
      Nylyckebacken skogsbacke
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyvång åker
      Nyåker Saknas
      Näbbet äng
      Närmaste åker Saknas
      Ola Bockers täppa betesmark
      Ola Eskils kärr Saknas
      Ola Eskils lycka åker
      Ola Påls åker Saknas
      Olas lycka åker
      Onda stycke äng
      Oraåker åker
      Orehuvud höjd
      Orehuvuds mosse Saknas
      Ormsmunnen åker
      Ornabacken skog
      Ornamossen Saknas
      Ornamossen Saknas
      Ornaskogen Saknas
      Orneslätt betesmark
      Orrehuvud höjd
      Orrehuvuds mosse Saknas
      Oråker Saknas
      Pattabacken skogsbacke
      Pattajeren skog
      Pattakull skogsbacke
      Pattakullsmossen Saknas
      Parken skog
      Penarpe mosse mosse
      Pengaåkern åker
      Per Bjers mosse Saknas
      Per Sehanzarelyckan Saknas
      Per Tuvas åker Saknas
      Pickelbomossen Saknas
      Piparemosssen Saknas
      Pitebäck Saknas
      Plättamossen Saknas
      Pottevången skog
      Porsamaden Saknas
      Porsamaden Saknas
      Porsastycket åker
      Porsaön äng
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Pugede mosse Saknas
      Pukemosse Saknas
      Pålahagen betesmark
      Påla intaga åker
      Pål skräddares lycka Saknas
      Påls kålahage åker
      Pölsekärr Saknas
      Rammen Saknas
      Rammerna äng
      Rammamaden Saknas
      Ramnamossen Saknas
      Raskens lycka åker
      Ringlakroken äng
      Risabacken skogsbacke
      Rovelandet åker
      Rovelandet åker
      Rumpan åker
      Rumpebackaåkern Saknas
      Rumpebacken skogsbacke
      Runda håla åker
      Runda sidd äng
      Runde backe skogsbacke
      Ruvebäcken Saknas
      Ryggarna åker
      Råglyckan Saknas
      Råglyckan åker
      Råglyckemossen Saknas
      Rågångsåkern Saknas
      Rågångsåkern Saknas
      Råkärr Saknas
      Rälle bäck Saknas
      Rännedraget bäck
      Rännedraget bäck
      Rännet bäck
      Rävabacken skog
      Rävasidd äng
      Röde åker Saknas
      Rönne å Saknas
      Rörahagen Saknas
      Röraplatsen äng
      Röraåkern åker
      Rörängen Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärrsmossen Saknas
      Rörsmossen Saknas
      Rövarebjer Saknas
      Rövareliden vägbacke
      Rövarelyckan Saknas
      Rövaresidden äng
      Sallingsmaden Saknas
      Sallingsåkern Saknas
      Sandbacken åker
      Sandgravalyckan Saknas
      Sandgravamossen Saknas
      Sandgravaremsan åker
      Sandgraven grustag
      Sandgraven sandtag
      Sandgraven grustag
      Sandmylleåkern Saknas
      Sandtaget Saknas
      Sanka kärr Saknas
      Sehribers slätting betesmark
      Sege backe vägbacke
      Sege backes åker Saknas
      Selaåkern Saknas
      Sidden äng
      Simple äng Saknas
      Sissehällan åker
      Sisserännan avlopp
      Sjunkesmossen Saknas
      Sjöbacken åker
      Sjöbergs mark åker
      Sjöhagen äng
      Sjöholm äng
      Sjöholmen äng
      Sjökullaåkern Saknas
      Sjökullen skog
      Sjömossarammen äng
      Sjömossen del av Gyllsjön
      Sjömossen Saknas
      Sjöåkershöjden Saknas
      Sjöängen Saknas
      Sjöängen Saknas
      Skallingsmaden Saknas
      Skarpa källa källa
      Skarpa källa källa
      Skarpa källa källa
      Skarpe backe åker
      Skarpe backe åker
      Skatemossen Saknas
      Skeppssättningen Saknas
      Skifteslinjesåkern Saknas
      Skinnarekärret Saknas
      Skogbacken Saknas
      Skoghällan Saknas
      Skoglyckan åker
      Skräddarebacken vägbacke
      Skräddarehuslyckan skogslott
      Skräddarehusåkern Saknas
      Skräddarelyckan åker
      Skräppebacken åker
      Skärasidden äng
      Skärsjö backar skog
      Skärsjön vattendrag
      Skärsjö sjö
      Skärsrännet kärr
      Skärrasidden äng
      Slimmingemossen Saknas
      Släta ryd åker
      Släte backe åker
      Släte dal betesmark
      Släte mosse Saknas
      Släte mosse Saknas
      Släte ramm äng
      Slättaåker Saknas
      Slätten åker
      Slättingadalen Saknas
      Slättingen betesmark
      Smala kärr Saknas
      Smedalyckan Saknas
      Smedatäppet betesmark
      Smedjebacken åker
      Smedjebobacken skogsbacke
      Smedjebolyckan åker
      Smedjebomossen Saknas
      Smedjebomossen Saknas
      Smedjeborammen äng
      Smedjebosjön Saknas
      Smedjeboängen Saknas
      Småmossakärret Saknas
      Småmossarna Saknas
      Småmossarna Saknas
      Smååkrarna Saknas
      Smörhålan åker
      Sobacken skog
      Soppehålan åker
      Spelebacken skog
      Spelemossen Saknas
      Spelerammen äng
      Spinkebackaåkern Saknas
      Spinkebacken del av bakgård
      Spånkärret Saknas
      Spånkärret Saknas
      Stackalebron Saknas
      Staggen äng
      Stalltoften åker
      Stampelyckan Saknas
      Starrastycket äng
      Starrbacken åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan åker
      Starslyckan Saknas
      Starslyckan Saknas
      Starslyckeängen Saknas
      Starslyckeängen Saknas
      Starslyckeängen Saknas
      Starslyckeängen Saknas
      Starsmaden Saknas
      Starssidden äng
      Starsåker Saknas
      Starsåker Saknas
      Starsåkern Saknas
      Stenbacken åker
      Stenbromossen Saknas
      Stenbrosidden äng
      Stendraget kärr
      Stene backe åker
      Stengärdesekran åker
      Stenhällan åker
      Stenige jer åker
      Stenkärr Saknas
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenrännet bäck
      Stenrör äng
      Stenslätt åker
      Stenängen äng
      Stenängen äng
      Stjärnesidden äng
      Stockamaden Saknas
      Stockamaden Saknas
      Stockamossen Saknas
      Stockarännet bäck
      Stockasidden äng
      Stora-Björkesmossen Saknas
      Stora-Björkesrammen äng
      Stora boke skog
      Stora bokes lid vägbacke
      Stora ekra åker
      Stora ekra åker
      Stora ekra åker
      Stora horsakärr Saknas
      Stora hult skog
      Stora håla åker
      Stora led grind
      Stora led grind
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lyckas kärr Saknas
      Stora sidd äng
      Stora ö äng
      Stora ö äng
      Stora ör åker
      Store backe skogsbacke
      Store brännesbacken skogslott
      Store dal åker
      Store höjd Saknas
      Store krok åker
      Store krok åker
      Storekull skogsdunge
      Store mad Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store oråker åker
      Store sidd äng
      Store sjöåker Saknas
      Store skog Saknas
      Store skogs kärr Saknas
      Store sten stenblock
      Store stens backe skog
      Store äng Saknas
      Store stängesbacke skog
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äspebacken skog
      Store örnamossen Saknas
      Striparna äng
      Stråkatäppet betesmark
      Stråken åker
      Strålan äng
      Stråleliden vägbacke
      Strätet markväg
      Strätet markväg
      Stubbabacken betesmark
      Stutabredan betesmark
      Stänkesbacken skogsbacke
      Stättebacken skogsbacke
      Stättehagen betesmark
      Stättekärr Saknas
      Stättemaden Saknas
      Stättesbacken vägbacke
      Stätteshagen åker
      Sumpige äng Saknas
      Sumphålan åker
      Svalet åker
      Svanebacken skogsbacke
      Svarta ö äng
      Svarte mosse Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svarte tjärn kärr
      Svattebäcken Saknas
      Svattemöllan Saknas
      Svedjebacken åker
      Sven Larsa lycka Saknas
      Svenningabacken skogsbacke
      Svenningamossen Saknas
      Svenningstorps bro Saknas
      Svenningstorpskroken åker
      Såghålan skog
      Sälls åker Saknas
      Söderdal åker
      Södra håla åker
      Södra hälla åker
      Södra hälla åker
      Södra lycka åker
      Södra lycka åker
      Södra lycka åker
      Södra lyckas kärr Saknas
      Södra toft Saknas
      Södre sträng åker
      Södre ände åker
      Söndrabybacken skogsbacke
      Söndrabybacken skog
      Söndrabylyckan åker
      Sönnerbacke skogsbacke
      Sönnerbacke skogsbacke
      Sönnerlycka åker
      Sönneråker Saknas
      Söneråker Saknas
      Sönneråker Saknas
      Tittemossen Saknas
      Tittemossen Saknas
      Tvarpekroken åker
      Toftaekran Saknas
      Toftahöjden skogsbacke
      Toftalyckan Saknas
      Toftarören åker
      Toftaljungen betesmark
      Toftaåker Saknas
      Toftaåker Saknas
      Toftaåkern Saknas
      Toftaåkern Saknas
      Tofta åkersängen Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toftaängen Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tomteplatsen skogsbacke
      Toonshällan betesmark
      Torpet åker
      Torre backe åker
      Torre kulle skog
      Torvgraven vattensamling
      Torvgraven mosse
      Torvgraven mosse
      Torvgraven mosse
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinda lycka åker
      Trinde mosse Saknas
      Trinde mosses ramm skogsbacke
      Trumpetareekran Saknas
      Trumpetarelyckan Saknas
      Trumpetareängen Saknas
      Trättebjer skogsbacke
      Trätterydet skogslott
      Tussikan äng
      Tuve Bengtsa täppe betesmark
      Tuvedraget kärr
      Tuvehörnet äng
      Tuvelyckan åker
      Tuvelyckan åker
      Tuvelyckan åker
      Tuvestycket åker
      Tuvestycket äng
      Tuvestycket äng
      Tuvestycket äng
      Tuvestycket åker
      Tuvestycket åker
      Tuveträsken Saknas
      Tuveträsken kärr
      Tuveträsken kärr
      Tuveåkern Saknas
      Tuveängen Saknas
      Tvåskäppebacken skogsbacke
      Tvåskäppemossen Saknas
      Tvåskäppeåkern Saknas
      Tvärvägalyckan Saknas
      Tvättesbacken skogsdunge
      Tvättesparken skogsbacke
      Tvättesplatsen betesmark
      Tvättesplatsen betesmark
      Tyska kärr Saknas
      Tyske åker Saknas
      Tångbacken skogsbacke
      Täppesmossaängen Saknas
      Täppesmossen Saknas
      Täppesmossen Saknas
      Täppet betesmark
      Ulaön äng
      Ulaösmossen Saknas
      Uppbrötet åker
      Utmarken äng
      Utängen utäng
      Varma håla skog
      Vasabacken skog
      Vasahällan åker
      Vasakullen höjd
      Vasakärr Saknas
      Vasamaden Saknas
      Vasamossen Saknas
      Vasaåker Saknas
      Vasen äng
      Vasen äng
      Vattenhålan damm
      Vattenhålan damm
      Vattningen vattensjuk mark
      Vattningen damm
      Vedkastalyckan skog
      Vedkastaåkern Saknas
      Vedkastaåkern Saknas
      Vedkastet bakgård
      Vendelsalycka Saknas
      Videmossen Saknas
      Vildhöstnaden äng
      Vildhöstnadsmossen Saknas
      Vilobacken skogsbacke
      Vilosidden äng
      Vångahällan åker
      Vångamossen Saknas
      Vångaträskan äng
      Vångavägen väg
      Vången åker
      Vången skog
      Våte mosse Saknas
      Vägabacken åker
      Vägabacken skog
      Vägabacken åker
      Vägaekran åker
      Vägahålan åker
      Vägahålan åker
      Vägajeren skog
      Vägakärret Saknas
      Vägakärrsängen Saknas
      Vägamossen Saknas
      Vägaskälsdalen skogslott
      Vägaskälsåkern Saknas
      Vägaåker Saknas
      Vägaåker Saknas
      Vägaåker Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkersängen Saknas
      Vägaängen Saknas
      Vägållan åker
      Vällaremossen Saknas
      Vänster vägabacke åker
      Värmöllebacken skogsbacke
      Västerbacke åker
      Västerbacke åker
      Västeråker Saknas
      Västerut åker
      Västra boke skog
      Västra eke skog
      Västra ekra åker
      Västra intaga åker
      Västra kärr Saknas
      Västra lycka åker
      Västra lycka åker
      Västra mad Saknas
      Västra mad Saknas
      Västra mad Saknas
      Västra snip åker
      Västra toft Saknas
      Västra toft Saknas
      Västra toft åker
      Västre backe åker
      Västre korsabjersmosse Saknas
      Västre mosse Saknas
      Västre mosse Saknas
      Västre mosses ramm äng
      Västre åker Saknas
      Västre åker Saknas
      Västre ängabacken skogsbacke
      Västre örabacken skogsbacke
      Åbacken åker
      Åbacken åker
      Åhusabacken skogsbacke
      Åhällan åker
      Åhällan Saknas
      Åkesa backe skogsbacke
      Åkesa lycka åker
      Åkrabacken skogsbacke
      Åkradalen äng
      Åkralyckan skog
      Åkralyckan Saknas
      Åkratoften åker
      Åkravången skog
      Åkravången åker
      Åkravången skogsbacke
      Åkroken åker
      Åkroken åker
      Åkrokslyckan skogslott
      Åkärr Saknas
      Åkärret Saknas
      Ålagårdsbacken skogsbacke
      Ålagårdshagen betesmark
      Ålagårdshällan åker
      Ålagårdsmossen Saknas
      Ålagårdsåkern Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålagårdsängen Saknas
      Åliden åker
      Ållan skog
      Åmaden Saknas
      Åmaden Saknas
      Åmaden Saknas
      Åmaderna Saknas
      Årevlen äng
      Årrödbäcken Saknas
      Årrödsbacken vägbacke
      Årrödsfloen äng
      Åslättingen äng
      Ååker Saknas
      Ååker Saknas
      Ååker Saknas
      Åäng Saknas
      Åängen Saknas
      Äggabacken åker
      Ängabacken åker
      Ängabacken skogsbacke
      Ängabrokullen skogsbacke
      Ängabron bro
      Ängahagen betesmark
      Ängahagen, Lille betesmark
      Ängahagen, Store betesmark
      Ängahålan Saknas
      Ängamossen Saknas
      Ängarännet bäck
      Ängavången skogslott
      Ängavången skogslott
      Ängaön äng
      Ängen Saknas
      Änglabacken skog
      Änglamossen Saknas
      Änkans åker åker
      Äspebacken aspdunge
      Äspelunden skog
      Äspemaden Saknas
      Äspemossen Saknas
      Ättemossen Saknas
      Öarna kärr
      Ömaderna Saknas
      Örabacken skogsbacke
      Öraknallen åker
      Öraremsan åker
      Öraåker åker
      Ören åker
      Ören åker
      Örkabingen åker
      Örnabacken skogsbacke
      Örnakull skog
      Österdal åker
      Östervång skog
      Östervång skogslott
      Östervång skog
      Österut åker
      Östervångs åker Saknas
      Östervångs åker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Östra Intaga åker
      Östra intaga åker
      Östra led grind
      Östra led grind
      Östra leds backe åker
      Östra leds sidd äng
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra toft Saknas
      Östre bränning åker
      Östre korsabjersmosse Saknas
      Östre krok åker
      Östre snip åker
      Östre vång skog
      Östre vångs åker Saknas
      Östre åker Saknas
      Östre ände åker
      Östre ängabacken Saknas
      Östre örabacken skogsbacke
      Ören betesmark

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.