ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Perstorps socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 1310
Perstorp sn Altarstenen sten Perstorps köp. köp. Abborrabacken höjd
Perstorp sn /Se *Becke engen f. äng Perstorp sn o. by Abborrahålan äng
Perstorp sn Brännestadmossen sankmark Perstorp sn Abborraåkern å
Perstorp sn och köping Bullerflo bäck /Se Anders-Perskans husplats Alekärret bebyggelse
Perstorp sn Bullerhusdammen sjö Askehyttan Saknas Aleåker bebyggelse
Perstorp köping /Se Byxerännet bäck /Se Backstugan avs. Alleåker bebyggelse
Perstorp sn /Se Bäljane å å Björstorp bebyggelse Altarestenen Saknas
Perstorp köping /Se Bäljane å å Bjärstorp by Altarestenen Saknas
Askehyttan lht /Se Calamusdammen natn? /Se Blekemossa traktnamn Asplunden Saknas
Björstorp by *Dybewads ager f. åker Blekemossa by Assarinas åker Saknas
Blekemossa by *Fäladen Saknas Blekemossa bebyggelse Backadalen betesmark
Blekemåsa by *Gade engen f. äng Blekemossa by Backahällan betesmark
Blekmåsa förr gästgivaregård /Se Gustavsborg triangelpunkt Blekemåsa, se Blekemossa Saknas Backahällan betesmark
Bosarp by Henrikstorpssjön sjö /Se Blekemåsa by Backandden åker
Brännestaden gd /Se Henrikstorpssjön sjö Blekemåsa by Backaremsan åker
Brännestaden by /Se Henrikstorpssjön sjö Blekemåsa by /Se Backaslätten betesmark
Brännestaden gd /Se Horsjön sjö /Se Bollerhus, se Bollornäs avs. Backaåker Saknas
Bullerhus (ell. Bullernäs) beb. /Se Horsjöåkern åker /Se Bollornäs avs. Backaåkern bebyggelse
Ebbarp by Hundabacken skogsbacke /Se Bosarp bebyggelse Bagarelyckan Saknas
Gustavsborg hg Hundakullen höjd /Se Bosarp by Bagareängen Saknas
Henrikstorp, Stora hg »Härads bäcken» (=Ybbarpsån) å /Se Brännestaden gård Bakugnalyckan skogsbacke
*Henrikstorp, Lilla Saknas Hövlen damm /Se Brännestaden gård Bakugnalyckan skogsbacke
Hönsholma by *Jndtecten f. äng Brännestad bebyggelse Balsacs täppe Saknas
Kyrkan Saknas Komaden åkermark Ebbarp bebyggelse Banelyckan åker
Källstorp by Kroppedamm damm /Se Ebbarp by Barkeslyckan åker
Källstorp by Llille hage höjd m. triangelpunkt Ebbarp by Barkeslyckan åker
Källstorp by Lille sjö sjö Ekelid avs. Barkestycket betesmark
Lillaryd by Lillesjö sjö Fabr., se Ättikan Saknas Barkesåkern Saknas
Perstorp by Lönnemaden ägomark Framnäs avs. Barkesåkern bebyggelse
Perstorp by Lövbjär triangelpunkt Furulid avs. Barket skogsdunge
Perstorp by Lövbjär triangelpunkt Gnällans torp Barlebacken skog
Perstorp f. by, nu köping *Maë engen f. äng Gustavsborg bebyggelse Bastubacken betesmark
Perstorp by *Mellum ager f. åker Gustafsborg gård Bastuled bebyggelse
Prästgården Saknas Mullrabäcken bäck Husaratorpet t Bastuslätten betesmark
*Siirettsholm kyrkojord Mullrabäcken bäck /Se Hönsaholma bebyggelse Bastuåker bebyggelse
Spitzryd, se Spjutseröd by Märkesbäcken (Ybbarpsån) vattendrag /Se Hönsholma by Bengtsa husalycka Saknas
Spjutseröd by Nilsa kärr kärr Hönsholma by Bihultet skog
Spjutseröd by *Norre kier f. äng Isoliten Saknas Bjerabacken Saknas
Spjutseröd by *Oragerenn f. åker Isolitfabriken, se Isoliten Saknas Bjeraåkern Saknas
Spjutseröd ?förr egen sn, nu by Perstorpsbäcken bäck Jordboden Saknas Bjerslid Saknas
Spjutseröd by Perstorpsbäcken bäck Jordboden småbruk Bjerslids åker Saknas
Spjutseröd by Perstorpsbäcken bäck Katrinetorp avs. Björkestycket åker
Stockholm by Perstorpsbäcken bäck Kringhultahuset t. Björnahultet skog
Tostarp by Rosenhulta mosse sank mark Källstorp by Björstorpabacken lid
Tueseholm, se Tussjöholm by Sassamossen sank mark Kellstorp by Björstorpahålan åker
Tussjöholm by Sinkelkanalen kanal Källstorp by Blasebäck Saknas
Tussjöholm by Sjöhusmossen mosse Lillaryd by Blasebäcksåker Saknas
Tussjöholm by Snärsbacken höjd Lillaryd by Blekesplatsen Saknas
Tussjöholm by /Se Spektoradammen damm /Se Lillaryd by Blöta kärr Saknas
Tåstarp by Spektoravången åker /Se Lärkehuset t Blöta kärrs ramm Saknas
?Vinnarp by Stockabäck bäck? /Se Lönnbro avs. Blöteholmen mad
Vinarp gd /Se Store mosse mosse Nedre store sjö Saknas Blötekroken kärr
Ybbarp by Store sjö, Nedre o. Övre sjöar Norehuset Saknas Blöten kärr
Åmot gd /Se Store Sjö, Nedre Saknas Nybygget Saknas Blöten kärr
  Store Sjö, Övre sjö Nyhem bebyggelse Blötesåkern Saknas
  *Stuetofftenn f. åker Nytorp Saknas Boabacken skogsbacke
  Torrsjön sjö /Se Perstorp bebyggelse Boavången Saknas
  Tranesjön sjö Perstorp by Boavångsbacken Saknas
  Tranesjön sjö Perstorpabäcken Saknas Boels backe Saknas
  Tranesjön sjö /Se Puttahill smygkrog Boels mosse Saknas
  Tröskakärret kärr /Se Pålfällas-torpet torp Bollerhusbacken Saknas
  Trösken kärr /Se Rosenhult Saknas Bollerhusfloen bäck
  Tvättebäcken bäck? /Se Rosenhult gård Bollerhusmossen Saknas
  *Vdengen f. äng Ryssahuset avs. Bosarpa lycka skog
  Uggledammen vattenhål /Se Ryssahuset Saknas Breda hult skog
  Vattenkurran vattensaml? /Se Sinkelhuset t Brede backe lid
  *Vestre agir f. åker Sinkelhuset Saknas Brede åker Saknas
  *Vestre eng f. äng Sista hus avs. Bredingen åker
  Vingaborgsmossen mosse Sistahus småbruk Brimlebacken skog
  Vingaborgsmossen sank mark Sjöhuset Saknas Brobacken lid
  Vingaborgsmossen mosse Skogen bebyggelse Brobacken Saknas
  Ybbarpsjön sjö Skogen gård Brobacken lid
  Ybbarpsån å Skoghuset t. Brobacken lid
  Ybbarpsån å Smattabygget bebyggelse Brograven lertag
  Ybbarpsån å Smattabygget gård Brojeren Saknas
  Ybbarpsån (=Häradsbäcken) å /Se Smattahuset t. Brokullen höjd
  Ybbarpsån, Märkesbäcken vattendrag /Se Smattahuset t. Brokullshällan Saknas
  Ybbarsjön sjö Smatta-Olans hus Saknas Bromaden Saknas
  Ålakistedammen sjö Solhem avs. Brostycket Saknas
  *Østre ager f. åker Solvig avs. Brostycket åker
  Översten damm /Se Spelemanskans hus Broäng Saknas
    Spjutseröd by Broängen Saknas
    Spjutseröd by Broön mad
    Spjutseröd by Brudastenen sten
    Spjutseröd by Brunnsgraven grustag
    Stenshult Saknas Brunnskällan betesmark
    Stensmölla Saknas Brunnskärret Saknas
    Stensmölla borg Brunnsmossen Saknas
    Stensmölla borg Brunnsstycket Saknas
    Stockholm bebyggelse Brygghushålan åker
    Stockholm gårdar Brygghuskullen höjd
    Studahagen hemmansdelar Brygghuslyckan åker
    Svalebygget torp Brygghusmaden Saknas
    Svarta kärr torp Brygghusåkern Saknas
    Tostarp traktnamn Brytstuåkern Saknas
    Tostarp bebyggelse Bräkneåker Saknas
    Tostarp by Bräkneåkern Saknas
    Tranesjön Saknas Brände backe åker
    Tuggalite torp Brände backe åker
    Tuggalite torp Brände mosse Saknas
    Tusseholm, se Tussjöholm Saknas Brände mosses ramm Saknas
    Tussjöholm traktnamn Brännesbacken skogsbacke
    Tussjöholm bebyggelse Brännesliden Saknas
    Tusjöholm by Bränneslids backe åker
    Tussjöholm by Brännesslätten förr vedupplag
    Tåstarp, se Tostarp Saknas Brännestadsmossen Saknas
    Utkes-hus hus Bränningarna skog
    Vackratorp t. Brödlämmen åker
    Vargahuset avs. Bullerflo bäck
    Vindmurade Jakobens lycka torp Bullerhusmossen Saknas
    Vinnarp bebyggelse Byabrunnen Saknas
    Vinnarp gård Byaplatsen inhägnad plats i sn
    Ybbarp bebyggelse Byastenen sten
    Ybbarp by Byastugelyckan Saknas
    Ybbarp by Byaåker Saknas
    Åmot gård Byggebacken Saknas
    Åmot by Bylovsa lycka Saknas
    Ängstugan ryttarstuga Byxan åker
    Ättikan Saknas Byxan åker
    Ättikfabriken, se Ättikan Saknas Byxan åker
      Byxeekran åker
      Byxerännet bäck
      Byxeåkern Saknas
      Bålbrobacken lid
      Bålbrobacken, Lille åker
      Bålbrodalen, Lilla Saknas
      Bålbrorammen, Lilla kärr
      Bålbroskogen Saknas
      Bäckaholmen äng
      Bäckahultet skog
      Bäckakroken åker
      Bäckakroken äng
      Bäckakroken mad
      Bäckakroken åker
      Bäckakullen skog
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåkern Saknas
      Bärabacken skogsbacke
      Bäste åker Saknas
      Bökebacken Saknas
      Bökebacken Saknas
      Bökebacken Saknas
      Bökebacken skog
      Bökesåkramaden Saknas
      Cecilias torplycka åker
      Collinslyckan lycka
      Dammakroken kärr
      Dammakärret Saknas
      Dammaängen Saknas
      Dammen äng
      Dammen åker
      Djupadal betesmark
      Djurabacken betesmark
      Dockeåkern Saknas
      Draghasalid lid
      Dälden äng
      Ebbarps gatuled Saknas
      Ebbarpe myr Saknas
      Ekebackadalen Saknas
      Ekebackakärret Saknas
      Ekebacken skog
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken skog
      Ekebacken Saknas
      Ekehällan Saknas
      Ekesbacken skog
      Ekesliden backe
      Ekesrammen Saknas
      Ekesröret skogsbacke
      Ekesåkern Saknas
      Ekesåkern Saknas
      Ekesåkern Saknas
      Ekesåkern Saknas
      Ekesängen Saknas
      Ekesängsmossen Saknas
      Eket skog
      Ekorren åker
      Ekran åker
      Ekraremsan Saknas
      Enebacken Saknas
      Enebacken Saknas
      Eskils backe åker
      Eskils backe Saknas
      Fattighusdammarna Saknas
      Finnamöllan mölla
      Fiskalalyckan Saknas
      Flamsåker Saknas
      Floen bäck
      Floen bäck
      Floen äng
      Floåker Saknas
      Flymaderna Saknas
      Flädaledet Saknas
      Flädaåkern Saknas
      Flädaåkern Saknas
      Fläden äng
      Fruktahagen åker
      Fyradagarsstycket Saknas
      Fållakärret Saknas
      Fållen ljungbacke
      Fåraliden lid
      Fåramaden Saknas
      Fähagabacken Saknas
      Fähagen betesmark
      Fällebjer skog
      Fällebjers backe lid
      Fälleshultet Saknas
      Fälleshultsrammen Saknas
      Fältabacken åker
      Fältbackarännet Saknas
      Fältbackasidden kärr
      Fältåker Saknas
      Galgabacken skogsbacke
      Galtabjer höjd
      Gamle landsvägskullen Saknas
      Gapet skogsglänta
      Gatebacken åker
      Gatebacken åker
      Gatebacken åker
      Gatedammen Saknas
      Gatehagen betesmark
      Gatehålan åker
      Gatekroken Saknas
      Gatekroken åker
      Gatekärret Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckan Saknas
      Gatelyckebacken skogsbacke
      Gatelyckeåkern Saknas
      Gateåkern Saknas
      Gateängen Saknas
      Gateängen Saknas
      Geramossen Saknas
      Geren höjd
      Geren höjd
      Geren betesmark
      Geren höjd
      Granebacken Saknas
      Graneåkern Saknas
      Grepahallen höjd
      Grindhällan Saknas
      Grindängen Saknas
      Groamossakärret Saknas
      Groamossen Saknas
      Groamossen Saknas
      Groavången åker
      Groavångshagen betesmark
      Groavångshörnet Saknas
      Groparemsan åker
      Grusabacken Saknas
      Gräshagen betesmark
      Gräshålan åker
      Gröna håla åker
      Gröndals backe åker
      Gröndals-lyckan lycka
      Gröne backe Saknas
      Gröne ramm kärr
      Gröningen Saknas
      Grönsvärsbacken betesmark
      Gubbakärret Saknas
      Gubbastycket mad
      Gubbastycket åker
      Gubbens krok åker
      Gubbens åker Saknas
      Gudmuna ramm kärr
      Gulingaängen Saknas
      Gummeåker Saknas
      Gungekärret Saknas
      Gustavsa krok åker
      Gårdsmaden Saknas
      Gårdsmossen, Västre Saknas
      Gåsadammen äng
      Gåsamaden Saknas
      Gåsaåkern Saknas
      Gåsaåkersbacken lid
      Gärdesåkern Saknas
      Hagakärret Saknas
      Hagakärrsbacken Saknas
      Hagaledet Saknas
      Hagaledskärret Saknas
      Hagamossen Saknas
      Hagamossen Saknas
      Hagen Saknas
      Halalyckan Saknas
      Halalyckan lycka
      Hallnabacken skog
      Hallnamaden Saknas
      Hallnamaden, Store Saknas
      Hallnaängen Saknas
      Halmhusabacken skogsbacke
      Handlarestycket åker
      Hannas lycka Saknas
      Hannas stycke åker
      Hannas åker Saknas
      Haraholmakärret Saknas
      Haraholmen kärr
      Harakull skogsbacke
      Harnabacken skogsbacke
      Harnakärr Saknas
      Harsabacken Saknas
      Hassleåker Saknas
      Havabadingen badställe
      Havarammen äng
      Havrabacken åker
      Hemskiftet åker
      Henrik Pers äng Saknas
      Henrikstorpssjön Saknas
      Henrikstorps vång Saknas
      Henrika äng Saknas
      Hertzabäcken Saknas
      Heraåker Saknas
      Hille alle skog
      Hinrikstorpssjön, se Henrikstorpssjön Saknas
      Hinstuåker Saknas
      Hjältabacken skogsbacke
      Holmbergslyckan lycka
      Horsaholmen kärr
      Horsakärr Saknas
      Horsakärrs backe Saknas
      Horsamaden Saknas
      Horsaskärrebacken skogsbacke
      Horsholmen Saknas
      Horsjön bebyggelse
      Horsjöåkern Saknas
      Hultet skog
      Humlebacken åker
      Humlebäck Saknas
      Humlehagaåkern Saknas
      Humlehagen åker
      Humlehagen Saknas
      Humlehagen Saknas
      Humlehagen Saknas
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlemad Saknas
      Humlemads intäppe Saknas
      Hundabackaåkern Saknas
      Hundabacken skogsbacke
      Hundabacken skog
      Hundabacken skogsbacke
      Hundakullen höjd
      Hundakullsbacken åker
      Hundamaden Saknas
      Husabacken lid
      Husabromaden Saknas
      Husabron Saknas
      Husakärret Saknas
      Husamaden Saknas
      Husaralyckan åker
      Husaraängen Saknas
      Husaraängen Saknas
      Husarelyckan Saknas
      Husavången skog
      Håledamm Saknas
      Hållstallskullen Saknas
      Häggabäcken Saknas
      Häggaliden lid
      Häggatäppet åker
      Häggesåkern Saknas
      Hällan åker
      Hästahagabacken lid
      Hästahagabacken skogsbacke
      Hästahagabarket Saknas
      Hästahagakroken Saknas
      Hästahagen Saknas
      Hästahagen betesmark
      Hästahagen betesmark
      Hästahagen skogsmark
      Hästahövlen kärr
      Hästakärret Saknas
      Hästatäppet betesmark
      Höbredan betesmark
      Högahult skogsbacke
      Högahults kärr Saknas
      Högsåker Saknas
      Höjden Saknas
      Höjden Saknas
      Höjden Saknas
      Höjden Saknas
      Höjsåker bebyggelse
      Hönsholmabäcken Saknas
      Hönsholmaåkern Saknas
      Höramossen Saknas
      Höralyckan åker
      Hörlinga-Bengtas lycka Saknas
      Hörnebacken lid
      Hörneåkern Saknas
      Höjsåkern Saknas
      Höstavången markväg
      Hövlen damm
      Iglakroken skog
      Innestängde hage betesmark
      Intagan åker
      Intagan Saknas
      Intäppet betesmark
      Jakobalyckan Saknas
      Jakoba lyckor Saknas
      Jockabacken åker
      Jonsa lycka Saknas
      Jordbärabacken skog
      Jubelalyckan åker
      Jybelsa backe Saknas
      Kalamusdammen äng
      Kalvahagakärret Saknas
      Kalvahagakärret Saknas
      Kalvahagastycket åker
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvarammen kärr
      Kalvarammsmossen Saknas
      Kamperhålan Saknas
      Kamperhålan åker
      Kanten åker
      Karastols sten Saknas
      Kattabacken skogsbacke
      Kattabredan Saknas
      Kattamossen Saknas
      Kattarammen Saknas
      Kallgrensa lycka Saknas
      Kistebacken, Lille skogsbacke
      Kistabacken, Store skogsbacke
      Kitte vång Saknas
      Kladerbacken skogsbacke
      Kladorstycket åker
      Klara källa Saknas
      Klockarelyckan åker
      Klockarelyckan skog
      Klockareåkern Saknas
      Klyvningahultet skogsbacke
      Klyvningahålan åker
      Klyvningaslätten betesmark
      Klöverlyckan Saknas
      Knallabacken skogsbacke
      Knallaåkern Saknas
      Knallaängen Saknas
      Knallen höjd
      Knektabacken Saknas
      Knektabacken skogsbacke
      Knektakärret Saknas
      Kockalyckan Saknas
      Kohagaledet Saknas
      Kohagaledet Saknas
      Kohagamossen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kohagen betesmark
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kohagen Saknas
      Kokärret Saknas
      Kollsingabacken skogsbacke
      Kollsingaåkern Saknas
      Komaden Saknas
      Komaden Saknas
      Korsbjer höjd
      Korsbjers drag bäck
      Korsvägen vägkorsning
      Kringelbacken åker
      Kringelhultet skogsbacke
      Kringelhöjden Saknas
      Kringeln åker
      Kringeltoft Saknas
      Kringeltoft, Lilla Saknas
      Kringeltoft, Stora Saknas
      Kringelåker Saknas
      Kringelåker Saknas
      Kringelåkern Saknas
      Krokamaden Saknas
      Krokavången Saknas
      Kroken åker
      Kroken mad
      Kroksbacken lid
      Kroksmossen Saknas
      Krokåker Saknas
      Kroppsdammen Saknas
      Krutkällan Saknas
      Krypskyttabacken Saknas
      Kråkemad Saknas
      Kråkerammen Saknas
      Kråkeängen Saknas
      Kråkeängs backe Saknas
      Krämarelyckan åker
      Kullaåkern Saknas
      Kullaåkern Saknas
      Kullen höjd
      Kungadalen dalsänka
      Kungahålan lägerplats
      Kuskavången skiftesdel
      Kvistabacken Saknas
      Kvistaholan åker
      Kyrkebacken åker
      Kyrkebacken lid
      Kyrkehultet skog
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkemaden Saknas
      Kyrkemaden Saknas
      Kyrkestycket åker
      Kyrkevångslyckan Saknas
      Kyrkeåkern Saknas
      Kyrkeåkern Saknas
      Kyrkeängen Saknas
      Kyrkeängen Saknas
      Kyrkeängen Saknas
      Kyrkeängslyckan Saknas
      Kyrkeängslyckan Saknas
      Kålabrännan skogsbacke
      Kålagårdslyckan Saknas
      Kålahagaåkern Saknas
      Kålahagaåkern Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen Saknas
      Kålahagen Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen, Västra Saknas
      Kålahagen, Östra Saknas
      Kålhagahörnet Saknas
      Källarebacken Saknas
      Källarebacken åker
      Källarebacken Saknas
      Källarebacken åker
      Källarelyckan åker
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern åker
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareängen Saknas
      Källebacken åker
      Källebacken skog
      Källeböke skog
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källerammen kärr
      Källesidden kärr
      Källeåker Saknas
      Källeängen Saknas
      Källeängshalsen åker
      Källstorpaåkern Saknas
      Käringakroken åker
      Käringastycket betesmark
      Käringaåkern Saknas
      Käringaåkern Saknas
      Käringens lycka åker
      Kärlekens park skog
      Kärrdraget äng
      Kärrdraget äng
      Kärrhålan åker
      Kärrhålan Saknas
      Kärrkroken äng
      Kärrkroken åker
      Kärräng Saknas
      Kärrängen Saknas
      Kärrängen Saknas
      Ladebacken åker
      Lammahagaåkern Saknas
      Lammahagen betesmark
      Landsvägshällan åker
      Landsvägslyckan åker
      Larsa lycka åker
      Larsalyckan Saknas
      Lejden åker
      Leråker Saknas
      Lidsåker Saknas
      Lilla Alle skog
      Lilla dalaåker Saknas
      Lilla drag kärr
      Lilla drags backe Saknas
      Lilla kullesåker Saknas
      Lilla led grind
      Lillaledsåkern Saknas
      Lillaledsängen Saknas
      Lilla lycka åker
      Lilla mad Saknas
      Lilla mad Saknas
      Lillarydsbacken skog
      Lilla stenkärr Saknas
      Lillastubacken åker
      Lilla stycke åker
      Lilla stycke Saknas
      Lilla tjälls bjer höjd
      Lilla åkrok badställe
      Lille backe lid
      Lille Eskils backe Saknas
      Lille hage betesmark
      Lille kroksmad Saknas
      Lille kålahagen Saknas
      Lille ljungbacken Saknas
      Lille lockaåker Saknas
      Lille lyckeåker Saknas
      Lille lyckeåker Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille siste backe lid
      Lille sjö Saknas
      Lille skräddareåker Saknas
      Lille smedaåker Saknas
      Lille sträng åker
      Lille toft åker
      Lille trinde backe åker
      Lilleåker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lindesbackadalen äng
      Lindesbacken skogsbacke
      Lindeshålan Saknas
      Lindesmossen Saknas
      Lindesmossen, Norre Saknas
      Lindesmossen, Södra Saknas
      Lindesträsket Saknas
      Lindesudden skog
      Lindesåker Saknas
      Lindesåker, Lille Saknas
      Lindesåker, Store Saknas
      Lindesåkern Saknas
      Liseåkern Saknas
      Ljungbäcken Saknas
      Ljungbacken Saknas
      Ljungbacken Saknas
      Ljungbacken Saknas
      Ljungryet Saknas
      Ljungryet betesmark
      Ljungslättingen Saknas
      Ljungvången betesmark
      Ljungvången Saknas
      Ljungvångsjeren höjd
      Ljungvångsåkern Saknas
      Ljungvångsåkern Saknas
      Ljungåker Saknas
      Logstycket åker
      Logväggsåkern Saknas
      Logåker Saknas
      Lundarna skog
      Lyckan Saknas
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckebacken Saknas
      Lyckebackadalen Saknas
      Lyckebackadraget kärr
      Lyckebackaåkern Saknas
      Lyckebacken Saknas
      Lyckebacken skog
      Lyckebacken skogsbacke
      Lyckebacken åker
      Lyckebacken Saknas
      Lyckeknallen åker
      Lyckekärret Saknas
      Lyckemossen Saknas
      Lyckemossen Saknas
      Lyckeremsan åker
      Lyckesidden Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåkersängen Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långarensåkern Saknas
      Långe backe lid
      Långe backes dal Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långeåkers mosse Saknas
      Långe åkers ände Saknas
      Långe åkers äng Saknas
      Långhalakärret Saknas
      Långhalen åker
      Långholmen, Lille kärr
      Långholmen landtunga
      Långholmen, Lille kärr
      Långholmen, Store kärr
      Långholmen, Store kärr
      Långåker Saknas
      Lönnebjer höjd
      Lönnebjers backe Saknas
      Lönnebjers drag kärr
      Lönemaden Saknas
      Lönemaden Saknas
      Lövbjer höjd
      Lövberg bergknalle
      Lövbjer backe
      Lövbjer backe
      Madakroken åker
      Madaängen Saknas
      Maden Saknas
      Maden Saknas
      Maden Saknas
      Maderna Saknas
      Maderna Saknas
      Madängskroken åker
      Magnusa ängaspets Saknas
      Maje lycka Saknas
      Malmrosa lycka åker
      Malttorkejeren höjd
      Malttorkemossen Saknas
      Matsaholmen kärr
      Mattsa lycka Saknas
      Mellanbacken åker
      Mellanstycket Saknas
      Mellanvången Saknas
      Mellanåker Saknas
      Mellerste gårdsmossen Saknas
      Middagsbacken åker
      Mollorsbackarna åker
      Mollors kärr Saknas
      Morsa åker Saknas
      Mossaholmen kärr
      Mossaholmen Saknas
      Mossakroken åker
      Mossakroksmaden Saknas
      Mossalyckan åker
      Mossarevlen Saknas
      Mossasidden Saknas
      Mossaåker Saknas
      Mossaåkern Saknas
      Mossaängen Saknas
      Mossen Saknas
      Myrarammen kärr
      Myrabacken sluttning
      Myrebacken skogsbacke
      Myrehalen åker
      Myrehålan åker
      Myremossen Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myrerammen kärr
      Månsa Hannas håla grustag
      Märkesbacken skog
      Märkesbäcken Saknas
      Märkeskärr Saknas
      Märkesåkern Saknas
      Märrakärret Saknas
      Möllebacken lid
      Möllebacken skog
      Möllebacken åker
      Möllebacken skogsbacke
      Möllebäcken Saknas
      Möllebäcken Saknas
      Möllefallet åker
      Möllejeren höjd
      Möllekroken åker
      Möllekroken åker
      Möllekroken åker
      Möllekullen skogsbacke
      Möllelyckan åker
      Möllemossen Saknas
      Möllemossen, Östre Saknas
      Möllerumyran åker
      Möllerännet bäck
      Möllesidden kärr
      Möllestockabacken Saknas
      Möllestocken bro
      Möllestycket Saknas
      Möllestycket åker
      Mölleåkern Saknas
      Mölleåkern Saknas
      Mölleängen Saknas
      Mölleängen Saknas
      Möllersa kärr Saknas
      Namnlöse backe skogsbacke
      Namnlöse dal Saknas
      Nedangårdslyckan åker
      Nedersta hassle skog
      Nederstäng Saknas
      Nedra fly äng
      Neriusa backe Saknas
      Neriusalyckan Saknas
      Nilleåkrarna Saknas
      Nilsa kärr Saknas
      Nils Påls lycka Saknas
      Nils Svens kalvahage Saknas
      Nils Svens trädgård Saknas
      Nissahultet åker
      Nissahultsbacken lid
      Nissaåker Saknas
      Norra hälla åker
      Norra lycka Saknas
      Norre krok äng
      Norre lindesbacken bebyggelse
      Norre kärrebacke lid
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Nye blöten kärr
      Nylyckan åker
      Nyländsbacken åker
      Nyäng Saknas
      Näbbaåker Saknas
      Näbbaåker Saknas
      Odrabacken skogsbacke
      Odrakärret Saknas
      Olaslycka åker
      Onda hål kärr
      Orrhanabacken skogsbacke
      Oråker Saknas
      Oråker Saknas
      Pantarydsåkern Saknas
      Pauls lycka åker
      Pelebacken åker
      Peleskärret Saknas
      Pengaåkern Saknas
      Pepparlyckan Saknas
      Per backe skogsbacke
      Per Borgs-lyckan Saknas
      Per Eljasa åker Saknas
      Per Lärkas åker Saknas
      Per Måns täppe Saknas
      Pernillas slätting Saknas
      Per Pers lycka åker
      Per Pers undantagsåker Saknas
      Per Påls lycka Saknas
      Perskans lycka Saknas
      Per Svens lycka Saknas
      Per Svens åker Saknas
      Per Svens åker Saknas
      Persa äng Saknas
      Petersa lycka åker
      Pingsvinaåkern Saknas
      Pinnaåkern Saknas
      Plantehagabacken betesmark
      Plantehagen Saknas
      Plantehagen Saknas
      Plantehagen åker
      Porsastycket äng
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portängen Saknas
      Prinsakällan Saknas
      Prästavägen Saknas
      Prästavägen vägbit
      Prästaängen Saknas
      Prästaängen Saknas
      Prästaängen Saknas
      Pröjtsa intäppe Saknas
      Puggekärret Saknas
      Pukarefloen vattensamling
      Pålaknölen backe
      Pål Fällas lycka Saknas
      Pål täckares lycka Saknas
      Rammabacken åker
      Rammamossen Saknas
      Rammerna kärr
      Remsan åker
      Remsan åker
      Renaören betesmark
      Revlabacken åker
      Ringelskärret Saknas
      Risabackamossen Saknas
      Risabacken skogsbacke
      Rislyckan skog
      Rislyckebacken lid
      Rislyckeåkern Saknas
      Rivesåkern Saknas
      Rosenhulta mosse Saknas
      Rovelyckan Saknas
      Roveåkern Saknas
      Rumyran åker
      Rydet skog
      Ryssabacken skogsbacke
      Ryssakroken åker
      Ryssalyckan åker
      Ryssarammen kärr
      Ryttarelyckan Saknas
      Rågångsbäcken Saknas
      Råkärr Saknas
      Rännet bäck
      Rävaholmen kärr
      Räva-Karls bredan bebyggelse
      Rävakullen Saknas
      Rävakulls åker Saknas
      Rävamossarammen kärr
      Rävamossen Saknas
      Rörabacken skog
      Rörahöjden backe
      Rören åker
      Rören skogsbacke
      Rövarebacken skogsbacke
      Rövarekärret Saknas
      Sallesåkern Saknas
      Sallesåkersslättingen Saknas
      Sallingsmaden Saknas
      Sandbacken åker
      Sandgraven grustag
      Sandhålan damm
      Sandvad Saknas
      Senebjer höjd
      Senebjers backe lid
      Senebjers kärr Saknas
      Silkebengtans lycka Saknas
      Sinkelbron Saknas
      Sinkelkanalen Saknas
      Sinkelvången Saknas
      Sistebackehällan åker
      Sistekärret Saknas
      Självspillingagraven grav
      Sjättingabacken skogsbacke
      Sjöhagen äng
      Sjömaden Saknas
      Sjömadens äng Saknas
      Skabbabacken skogsbacke
      Skabbalyckan åker
      Skabben kärr
      Skabbiga stycke Saknas
      Skinnavads kärr Saknas
      Skogshultet Saknas
      Skoglyckan Saknas
      Skomakarelyckan lycka
      Skräddarestycket Saknas
      Skyresbackadalen Saknas
      Skyresbacken skogsbacke
      Skyresmossen Saknas
      Släta kärr Saknas
      Slättamaden Saknas
      Slättaåkern Saknas
      Slättingadraget kärr
      Slättingahultet, Lilla Saknas
      Slättingahultet Saknas
      Slättingahultet, Stora Saknas
      Slättingahultet, Stora Saknas
      Slättingen betesmark
      Smala remsa åker
      Smale åker Saknas
      Smale åker Saknas
      Smattalyckorna Saknas
      Smedabackarännet kärr
      Smedabacken åker
      Smedalyckan åker
      Smedatuvorna kärr
      Smedaåker Saknas
      Smedens hage åker
      Smedjeåkern Saknas
      Smiregravarna Saknas
      Småkärren Saknas
      Småmossarna Saknas
      Småsidderna kärr
      Smååkrarna Saknas
      Smörmatahålan åker
      Snapphanekärret kärr
      Snapphanekärret kärr
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snokaåkern Saknas
      Snokaåkern Saknas
      Snärjesmossen Saknas
      Snärjet Saknas
      Sobackarna skog
      Spektoradammen Saknas
      Spektoravången Saknas
      Spelebacken Saknas
      Spelehagen åker
      Spjutserödsblöten äng
      Spjutserödsåkern Saknas
      Spännarebygget arrendestället
      Stalltoften åker
      Stampehultet skog
      Stamperna kärr
      Starabacken skogsbacke
      Statarebackarna skog
      Starravallen betesm.
      Starsbacken åker
      Starshålan åker
      Starslyckan åker
      Starsmaden Saknas
      Stersmaden äng
      Starsåkern Saknas
      Stenbacken skogsbacke
      Stenbacken skogsbacke
      Stenbacken åker
      Stendraget kärr
      Stengärdesåkern Saknas
      Stengärdesåkern Saknas
      Stengärdesåkern Saknas
      Stenhagabacken skog
      Stenhaven betesmark
      Stenhallabacken höjd
      Stenige mad Saknas
      Stenige åker Saknas
      Stenklamret skogslott
      Stenknutan åker
      Stenknölen åker
      Stenkroken åker
      Stenkrokakärren Saknas
      Stenkrokamossen Saknas
      Stenkullen höjd
      Stenkärret Saknas
      Stenkärret Saknas
      Stenlyckan Saknas
      Stenrännet kärr
      Stenstyckeskroken åker
      Stenstyckeskroken betesmark
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stensåkern Saknas
      Stenåker Saknas
      Stenåkers äng Saknas
      Stockabacken åker
      Stockaåkern Saknas
      Stocken bro
      Stockholmakärret Saknas
      Stockholmavången Saknas
      Stora dalaåker Saknas
      Stora drag mad
      Stora drags lycka Saknas
      Stora kullesåker Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora lycka Saknas
      Stora lycka Saknas
      Stora lycka Saknas
      Stora lycka Saknas
      Stora lyckeåker Saknas
      Stora stenkärr Saknas
      Stora stycke Saknas
      Stora stycke åker
      Stora tjälls bjer Saknas
      Stora ö äng
      Store blöt äng
      Store damm äng
      Store damms åker Saknas
      Store gran Saknas
      Store hage betesmark
      Store hage Saknas
      Store krok Saknas
      Store kroksmad Saknas
      Stora lockaåker Saknas
      Store lyckeåker Saknas
      Store mad Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse ramm äng
      Store siste backe lid
      Storesjö, se Övre store sjö Saknas
      Store skräddareåker Saknas
      Store smedaåker Saknas
      Store stengärdesåker Saknas
      Store toft åker
      Store hinde backe åker
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åkers mad Saknas
      Store åkers mosse Saknas
      Store äng Saknas
      Stråken åker
      Strängalyckan åker
      Strängaängen Saknas
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strängen åker
      Strätet väg
      Strätet markväg
      Strätet markväg
      Stugetoften åker
      Stugetoften Saknas
      Stutadraget kärr
      Stutahagen betesmark
      Stålqvistalyckan lycka
      Stålqvistalyckan lycka
      Stålsa lycka Saknas
      Stångbergsa lycka Saknas
      Stängesbacken skogsbacke
      Stängesbacken skogsbacke
      Stänkesbökebacken Saknas
      Stänkesböket Saknas
      Stänkesböket skog
      Stättaåkern Saknas
      Stättesbacken skogsbacke
      Stättesbacken skogsbacke
      Stättesåker Saknas
      Surelid Saknas
      Surelidsbackarna skog
      Surelidskärret Saknas
      Svalemossen Saknas
      Svalet skogsbacke
      Svalseken ek
      Svarta kärr Saknas
      Svarte ramm kärr
      Svarte ramm kärr
      Svarte ramms mosse Saknas
      Svarte vång skog
      Sven Bengtsa backe Saknas
      Sven Ols åker Saknas
      Svenningshölen badplats
      Svenskingadraget Saknas
      Svenskingahultet skog
      Svenskingakärret Saknas
      Svinahagen betesmark
      Svinahålan betesmark
      Svinastigskärret Saknas
      Svinastigsåkern Saknas
      Svinaåkern Saknas
      Svängelid Saknas
      Svängelids backe skog
      Såglaget skogsbacke
      Såglagsbacken Saknas
      Såglagshällan skog
      Såglagsåkern Saknas
      Sågmöllebacken skog
      Sävakärret Saknas
      Söderäng Saknas
      Södra hälla betesmark
      Södra krok äng
      Södra lycka åker
      Södra ängabacken Saknas
      Sönderkrok åker
      Tellsa lycka åker
      Tenabacken åker
      Timmerbacken skogsbacke
      Tintemosse Saknas
      Tjöcken skog
      Tjörnesidden kärr
      Tjörnesidden kärr
      Tjörnesåkern Saknas
      Tjörnesåkern Saknas
      Tjörnesåkern Saknas
      Toftahålan åker
      Toften åker
      Tolinas åker Saknas
      Torparekärret Saknas
      Torpareängen Saknas
      Torvabacken skogsbacke
      Torvmossarammerna kärr
      Torvmossen Saknas
      Tostarpamossen Saknas
      Tostarpefallet fall
      Tostarpeledet Saknas
      Tougnaåkern Saknas
      Tranesjön sjö
      Tranesjön Saknas
      Trekanten äng
      Trekanten åker
      Trekanten trädbevuxen triangel
      Trinda lycka åker
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinde backe skogsbacke
      Trindekulle höjd
      Trinde rör backe
      Trinde åker Saknas
      Trånga böke skog
      Träbenningalyckan åker
      Trädgårdalyckan Saknas
      Tränget skog
      Träskakärret Saknas
      Träsken kärr
      Tuves hörn åker
      Tuvestycket äng
      Tuveängen bebyggelse
      Tunna gärde åker
      Tvättesbacken Saknas
      Tvättesbacken äng
      Tvättesmaden Saknas
      Tvättestaden mad
      Täppet betesmark
      Täta barke Saknas
      Uggleholmen kärr
      Undantagsåker Saknas
      Utängen Saknas
      Utängsbacken skogsbacke
      Vadet äng
      Vargabacken Saknas
      Vargadalen Saknas
      Vargajeren höjd
      Vargaängen Saknas
      Vasabacken backe
      Vasamaden Saknas
      Vattningen damm
      Vattningshålan damm
      Veteåkern Saknas
      Vildhöstnaden äng
      Vingaboren åker
      Vingaboren vång
      Vingalyckan Saknas
      Vipemossen Saknas
      Vispebacken Saknas
      Vångaledet Saknas
      Vångaledsknallen skogsbacke
      Vångaliden Saknas
      Vångalidshålan åker
      Vångalidsåkern Saknas
      Vångalyckan åker
      Vångalyckekroken Saknas
      Vångamossen Saknas
      Vångasträtet väg
      Vången skog
      Vången skog
      Vägabacken åker
      Vägakullen skog
      Vägaåkern Saknas
      Vägaåkern Saknas
      Vägamossen Saknas
      Vällabacken skogsbacke
      Vällahålan åker
      Värmöllebacken Saknas
      Västerdalsåkern Saknas
      Västeråker Saknas
      Västra eke skog
      Västra håla åker
      Västra intäppe betesmark
      Västra jer skogsbacke
      Västra lycka Saknas
      Västra lycka Saknas
      Västra mad äng
      Västraste åker Saknas
      Västre hage betesmark
      Västre knalle höjd
      Västre kärrebacke lid
      Västre mad Saknas
      Möllemossen, Västra Saknas
      Västre vång Saknas
      Västre vångs åker Saknas
      Västre åker Saknas
      Ybbarpaledet Saknas
      Ybbarpe mosse Saknas
      Ybbarpssjön Saknas
      Åbackalyckan åker
      Åbackamaden Saknas
      Åbacken åker
      Åbyliden Saknas
      Åkralyckan Saknas
      Åkrokarna äng
      Åkroken äng
      Åkroken åker
      Åkroken kärr
      Åkroken åker
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålakisteåkern Saknas
      Ålasidden kärr
      Ålyckan Saknas
      Ålyckan åker
      Ålyckan Saknas
      Ålyckeknallen höjd
      Ålyckekroken Saknas
      Åmaden Saknas
      Åmadsmossen Saknas
      Åmossen Saknas
      Åmots floe Saknas
      Åremsan äng
      Åsastängesbacken Saknas
      Åsastänget skogsmark
      Åslättingen betesmark
      Ååkern Saknas
      Ängabacken Saknas
      Ängadalen Saknas
      Ängajeren höjd
      Ängakroksmossen Saknas
      Ängakroken Saknas
      Ängakärret Saknas
      Ängamossen Saknas
      Ängarammen mad
      Ängarna Saknas
      Ängastulyckan åker
      Ängastumossen Saknas
      Ängavången Saknas
      Ängavägen Saknas
      Ängaåkern Saknas
      Ängen Saknas
      Änkans lycka Saknas
      Öarna kärr
      Ön mad
      Ön mad
      Ön mad
      Örabacken skogsbacke
      Örabacken skogsbacke
      Örabacken åker
      Örelid backe
      Ören åker
      Öster backe åker
      Öster backe åker
      Öster backes mosse Saknas
      Österut åker
      Östervång Saknas
      Österåker Saknas
      Österäng Saknas
      Österängs kärr Saknas
      Österängs mosse Saknas
      Östra fly äng
      Östra intäppe Saknas
      Östra kärr Saknas
      Östra kärrs backe skogsbacke
      Östra lycka Saknas
      Östra lycka åker
      Östra ängabacken Saknas
      Östra Gårdsmossen Saknas
      Östre hage Saknas
      Östre knalle höjd
      Östrevång Saknas
      Östre åker Saknas
      Översta hassle skog
      Översten badgöl
      Övre store sjö Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.