ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Torups socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 167 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 277
Torup, Västra sn /Se Adamsor gränsknä Västra Torups sn sn Agnsjön sjö
Torup, Västra sn Agnsjön sjö /Se Torup sn och by Axelsäng äng
Torup sn *Alme ageren f. åker Torup, Västra sn Banesjön sjö
Torup, Västra sn *Angasjö sjö Västra Torup sn Barkafloen mossodling
Torup, Västra sn Banesjön sjö /Se Torup, Västra sn Bastuängen åker
Torup, Västra sn Banesjön sjö /Se Angsbygget bebyggelse Betet åker
Torup, Västra by o. sn /Se Barkafloen mossodling /Se Angsbygget by Bokebacken backe
?Torup, Västra Saknas /Se *Bierg engen f. äng Attarp by Borgaängen ängsmark
Torup, Västra sn /Se *Bree liden f. åker Attarp by Boshall kulle
Goda delen gård /Se Byggesflo natn? /Se Attarp Saknas Boställsliden backe
Gravaröd by *Bäcken bäck Avenböke bebyggelse Brackelyckan åker
Gravaröd by »Diursiö» natn? /Se Avenböke by Stora Brederum ängsmark
Hissmassa by Domareringen fornlämning Bengt Gunnasa-hus ödetorp Stora Brederum ängsmark
Hissmossa by /Se Drabäck natn? /Se Björkahuset ödetorp Brohusabäcken bäck
Kampholma by *Ebbarp sjö f.d. sjö Bostället gård Brunnbacken höjd
Kampholma, Stora och Lilla byar *Egis ageren f. åker Brohusen ödetorp Buskabacken höjd
Kampholma by *Ferde weys agir f. åker Bygget lht Bålet jordhög
Kampholma by Fjärhusmossen sank mark Bygget del av sn Bålet jordhög
Kampholm by /Se Fjärhusmossen mosse Donationen kronogård Dammängarna ängar
Klemmedstorp by *Fledden f. åker Drakagården gård Domareringen domarring
Klemedstorp gd /Se Fåglasjön sjö /Se Erikahus ödetorp Drakakärret kärr
Klemetstorp gård /Se Fåglasjön sjö Fuglasång lht Ekebacken höjd
Kyrkan Saknas Fåglasjön sjö Fågelsång ödegård Ekebacken kulle
Kyrkogården Saknas Fåglasjön sjö /Se Fåglalyckan ödetorp Ekmanskälla källa
Lönaholma by Fåglasång ängsmark Galna-Bengte-lycka ödetorp Erikalycka åker
Misterhult by /Se Galgabacken skogsmark Gamlegård gård Erikaäng äng
Prästgården prästgård Godadelen ägor Gatehuset nedrivet gatehus Eskilshult skog
Pålstorp, Lilla och Stora byar Grösjögylet göl Godadelen bebyggelse Farfarabacken kulle
Skogsbygget gd Grösjögylet sjö Godadelen gård Farsa höstaväg väg
*Strichors gaardtt f. gd Grösjön sjö Gravaröd bebyggelse Fjärhusmossen myr
Svenstorp by Grösjön sjö Gravaröd by Flammingen åker o. slåttermark
Svenstorp by Grösjön sjö /Se Hallahuset lht Flyet mossodling
Svenstorp by Grösjörör Saknas Hallahuset gård Fridhem ö
Svenstorp by Gylet vattendrag Hissmossa traktnamn Fuglasjön sjö
Svenstorp by *Göesjö sjö Hissmossa by Fågelbacken kulle
Torsjö, Lilla och Stora byar *Göesjö sjö Hissmåsa, se Hissmossa traktnamn Fågelsjö sjö
Torsjö, Lilla by »Hagellsiön» sjö? /Se Hissmåsa Saknas Färadsvägen väg
Torsjö, Lilla och Stora byar Hallen skogsmark Hissmossa gård gård Galgabacken backe
Torsjö, Stora o. Lilla byar /Se Hallen höjd Hissmossa torp gård Galna-Bengte-lid backe
Torup by Hallen höjd Hularehuset hmd Gatebacken åker
Tranebygget by /Se Henningehall Saknas Hjularehuset gård Gatekroken åker
Tranebygget gd /Se *Here mosse myr Hjulskehuset ödetorp Gatekroken åker
*Truels Mogenssens gaardt f. gd Hundasten gränssten Hogabygget Saknas Gatelyckan åker
Tyringe m:e /Se HunnaKullsmossen sank mark Hornabygget vedernamn Granesvedjan skogsområde
Tåckarp by »Husfloen» natn. /Se Hultet bebyggelse Gravarebäcken bäck
Tåckarp by Hyttejären skogsmark Hultet by Gravarödsgölet göl
  Håkantorps mölledamm sjö Hultet by Grysjön sjö
  Håkantorps mölledamm damm Husaratorpet ödetorp Grävlingabacken skog
  Håkantorps övre damm sjö Håkantorp Saknas Gröna håla fördjupning i åker
  Håkantorps övre damm vattendrag Håkanstorp by Grösjögölet göl
  Håkantorps övre damm Saknas Håkantorp by Grösjön sjö
  »Härads bäcken» å /Se Håkantorp gård Gårdsplatsen åker
  Karl-Pers äng sank mark Håkantorpamölla Saknas Gårdsplatsen åker
  Karussedammen damm /Se Håkantorpsmölla gård Gåsagatan äng
  Kittekärret vattendrag Hättinge bebyggelse Gåsahagen inhägnad
  Kockajärarna skogsmark Hättinge by Gåsalyckan åker
  *Krogen f. åker Höjderna del av sn Gölet sjö
  Krygers mosse sank mark Hökabygget bebyggelse Hacket åker
  Kvittdammarna fiskdammar /Se Hökabygget gård Hagarna skogsområde
  Kyrkobacken skogsmark Kampholma Saknas Haglelid backe
  Källebäcken bäck /Se Kampholma by Hallabjäret backe
  Käringahålan skogsmark Kampholma Saknas Hallaskogen skog
  Kärrkorran vattensaml. /Se Kampholma, Lilla Saknas Hallen bergknallar
  *Kölnne huss engen f. äng Lilla Kampholma ödegård Halta-Bengte-lycka åker
  *Laa ageremm f. åker Kampholma, Stora Saknas Hinstevång betesmark
  *Leeds engen f. äng Stora Kampholma by Hjulskebäcken bäck
  Liahuset ägor Kittens ödegård Hornabygget Saknas
  Lilla Kampholma holmar Klemmedstorp bebyggelse Hornans backe kulle
  *Lille eng f. äng Klemmedstorp by Hugosberg höjdparti
  *Lunde stickid f. åker Kockabygget bebyggelse Hultabäcken bäck
  Mammarpabäcken bäck /Se Kockabygget by Hultavägen väg
  Mammarpasjön sjö Liahuset gård Håkantorpa kallar bergknallar
  *Miö leiden f. åker Lillarp bebyggelse Håkantorpamader kärr
  Mjölkesjö sjö Lillarp gård Håkentorpasjö sjö
  Mjölkesjö sjö /Se Lönaholma bebyggelse Håkantorps nederste mölledamm sjö
  Mullesjö sjö /Se Lönaholma by Håkantorps övre mölledamm sjö
  Märkesbäcken (även Ybbarpsån) vattendrag /Se Lönsholma bebyggelse Hålskogen skog
  Märkesgylet göl /Se Mammarp traktnamn Håraskogen skog
  *Möllekrogen Saknas Mammarp Saknas Hägnadaliden backe
  *Mölle krogene f. äng Mammarp by Hägnaden skogsbackar
  Nyäng sank mark Mannarp, se Mammarp traktnamn Hässlet höjd
  Ola-Måns äng skogsmark Mellangården gård Hästhagen skogsinhägnad
  *Pedir Bentzens agir f. åker Misterhult bebyggelse Hästhagen skogsområde
  Pengahålan Saknas Misterhult by Högabjär höjd
  Perstorpsbäcken bäck Norborgslycka ödetorp Högabjär höjd
  Perstorpsbäcken bäck Nygård gård Hörbysten sten
  *Poelstorpe wong f. vång Nyvång gård Järnbergen höjdparti
  Pompakärret kärr /Se Per Strandbergstorp ödetorp Järshultet skog
  Pomparammen vattensaml. /Se Piperstorp ödetorp Kakestycket åker
  Pottabäcken bäck /Se Pottahuset ödetorp Kalvahagen skogsområde
  Pottalyckan åkermark /Se Pottalyckan ödetorp Lilla Kampholmabäcken bäck
  Prästamossen sank mark Prästastället gård Lilla Kampholmasjön sjö
  Prästamossen sank mark Pålstorp Saknas Kampholmabäcken bäck
  Prästamossen mosse Pålstorp, Lilla bebyggelse Karussehålan åker
  Prästa stenen Saknas Lilla Pålstorp by Killeslyckan åker
  Pumpadammarna dammar /Se Pålstorp, Stora bebyggelse Kittabäcken bäck
  Pålstorpabäcken bäck Stora Pålstorp by Kittekärret kärr
  Ringhultagylet sjö Rudolfs torp ödetorp Kittslätting åker
  Ringhultsgylet göl Röbygget vedernamn, by Kitteåker åker
  Rismossen sank mark Rödbygget bebyggelse Klunkalyckan åker
  Rågmyren odlad myr Sjunningatorpet ödetorp Klynnan slåttermark
  Rågångsbäcken bäck /Se Sjötorpet gård Klövestenar stenblock
  Rävamossen mosse Skabbarp bebygelse Knapphöj höjd
  Rävamossen sank mark Skabbarp vedernamn, by Knektabacken kulle
  Röttersängsmossen sank mark Skoghuset lht Knättet åker
  *Segenn f. äng Skoghuset gård Kockahålan dal
  *Siö engen f. äng Skogsbygget bebyggelse Kockajärarna åsar
  *Skallen f. äng Skogsbygget by Kockajärarna ås
  Skoghuset skogsmark Smedabygget traktnamn Kockaåsen åsparti
  Smedamossen sank mark Smedabygget by Kohagalyckan åker
  *Snaage ageren f. åker Smedahuset ödetorp Kongsjär ås
  Snärsbacken höjd Smedeboda Saknas Krankavrån ängsmark
  Spångabygget skogsmark Smedeboda by Kungsjären ås
  Stora offerkällan Saknas Smedeboda smådelar del av sn Kvarnkroken ängsmark
  Store damm sjö Smedebygget, se Smedabygget traktnamn Kvarnlyckan åker
  Storedamm sjö Smedebygget bebyggelse Kvarntaget håla
  Storedamm sjö /Se Smedjebygget gård Kvarntagsbacken kulle
  Store damm sjö Spinkabygget bebyggelse Kvarnvallarna betesmark
  Store damm damm Spinkabygget gård Kvittdammarna fiskdammar
  *Strengen f. åker Spoltahuset ödetorp Kvittdammarna fiskdammar
  *Suendstorpe wong f. vång Spångabygget gård Kyrkebacken backe
  Svartevadsbäcken bäck Strandböke Saknas Kyrkebacken backe
  Svenskingagylet göl /Se Strandböke by Kyrkestigen stig
  Svenstorpabäcken bäck Strandböke by Källarebacken kulle
  Svenstorpsbäcken bäck Svenstorp Saknas Käringastycket åker
  Svenstorpssjön sjö Svenstorp by Ledbacken kulle
  Svenstorpssjön sjö Torpåkra gård Lilla mad ängsmark
  Svenstorpssjön Saknas Torsjö traktnamn Lillarpasjö sjö
  Svenstorpssjön sjö /Se Torsjö Saknas Lillevallen åker
  Sänkeflo kärr /Se Thorsjö Lilla, se Torsjö traktnamn Lillevång skog
  *Söndre eng f. äng Torsjö, Lilla bebyggelse Ljungarna betesmark
  Söndre äng odlad mark Lilla Torsjö by Lundströmsbacke kulle
  Tingfloen vattensaml. /Se Thorsjö Stora, se Torsjö traktnamn Lyckabäcken bäck
  Torupamosse sank mark Torsjö, Stora bebyggelse Lyckesbackarna kullar
  Torupasjön sjö Stora Torsjö by Långa lyckan åker
  Tranesjön sjö Torup Saknas Långe krok åker
  Tranesjön sjö Torup kyrkby Långemosse mosse
  Tranesjön sjö Torup annexh. Långevallen åker
  Tranesjön sjö /Se Torup by Lönaholmabäcken bäck
  Trollastenarna stenar Torups Bygge del av sn Madakroken mosse
  Tues håla Saknas Torups Bygget lht Mammarpabäcken bäck
  Tuvesjö sjö? /Se Tranebygget bebyggelse Mammarpasjön sjö
  Tvättabäck bäck? /Se Tranebygget by Mammarpasjön sjö
  Vaktaresjön sjö /Se Tåckarp Saknas Mjölkesjö sjö
  Vaktarsjön (=Banesjön) sjö /Se Tåckarp Saknas Mockkullaåker åker
  Vattenfloen vattensaml.? /Se Tåckarp bebyggelse Myren mossodling
  Vattenkurran vattensaml.? /Se Tåckarp utj. Myssikehålan slåttermark
  *Vere mosse myr /Se Tåckarp Lilla bebyggelse Målarelyckan åker
  *Vere mosse myr Lilla Tåckarp by Måns-Persäng äng
  *Veygen väg Tåckarp, Stora bebyggelse Märkesbäcken bäck
  Viesfloen vattensaml.? /Se Stora Tåckarp by Mölledammaraspet betesmark
  Vieskurran vattensaml.? /Se Åbergshus ödetorp Mölledammaraspet betesmark
  Villandsrör gränssten Ängshuset lht Möllesjön sjö
  *Wongeleid, Dett østre f. led   Nillebacke kulle
  *Vongen f. vång   Nille-Johansa håla fiskdamm
  Vångamossen ägomark   Nillestycket åker
  Vångamossen sank mark   Nils Bengts äng åker
  Väramossen sank mark   Nils-Gunnas-lyckan åker
  *Ybbarpsjö sjö   Nilssons lycka åker
  Ybbarpsån å   Norra lyckorna åkrar
  Ybbarpsån å /Se   Norreåker åker
  Ybbarpsån, Märkesbäcken vattendrag /Se   Närmaste gatelyckan åker
  Ågesjön sjö? /Se   Ondekrok betesmark
  Älgamossen sank mark   Orabäcken bäck
  Ängabäcken bäck   Oratäppet åker
  Öjesjön sjö /Se   Palmastättan öppning i stängsel
  *Örebäck bäck? /Se   Palmastätteåkern åker
      Pengahålan håla
      Pengahålan håla
      Porstorpsbäcken bäck
      Pipersäng äng
      Pottabäcken del av Mammarpabäcken
      Pottalyckan åker
      Prästamossen myr
      Prästastenen sten
      Prästastenen sten
      Prästavägen väg
      Puttabäcken bäck
      Puttahuset hus
      Puttakrokarna åkrar
      Pålstorpabäcken bäck
      Pålstorpamaden mosse
      Rammorna mossodling
      Ringhultsgölet göl
      Ringhultsmossen myr
      Rismossen mossodling
      Rudals höstnad ängsmark
      Rudolfs lycka åker
      Rysslid backe
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan åker
      Räfsekärret mossodling
      Rävamossen myr
      Rävasegelen betesmark
      Rödemad mosse
      Rönnetillingen ängsmark
      Rövkroken kärr
      Sallen åker
      Sjunnelyckorna åkrar
      Sjömossen mosse
      Sjöängar ängar
      Skingrekrok kärr
      Skinnegata åkrar
      Skogbacksbiten skogsmark
      Skoglyckan åker
      Skälsbökelidarna backar
      Skäl(l)sböketoftingen åker
      Smedebodakroken åker
      Smedebodamossen myr
      Smedebodasjöarna sjöar
      Smådjuparna åkrar
      Snapphaneeken ek
      Snärsbacken kulle
      Snärslätt åker
      Snärslättabacken kulle
      Sobackarna backar
      Sockerhålan dal
      Sokällan källa
      Sotarehålorna hålor
      Spoltalyckan åker
      Stockabacken höjd
      Storasjö del av Mammarpasjön
      Stordjuparna åkrar
      Storedamm fiskdamm
      Storestenar stenblock
      Stormabackarna backar
      Strandbergsvägen väg
      Strandbökebäcken bäck
      Stränge backe skog
      Stubbakärret åker
      Stugebacken åker
      Stålalyckan åker
      Svartekrok kärr
      Svenskingagölet göl
      Svenstorpabäcken bäck
      Svenstorpamaden mosse
      Svenstorpasjön sjö
      Svinabacke kulle
      Säggen kärr
      Sänkefloe kärr
      Sörbrunnsliden höjd
      Tingfloen kärr
      Tingfloen kärr
      Torsjösjön sjö
      Torsjöängar sankmark
      Torupamaden mosse
      Torupamosse myr
      Torupasjö sjö
      Torupasjön sjö
      Tranebyggakärren kärr
      Tranesjön sjö
      Tranesjön sjö
      Tredjeparten skog
      Trinta håla åker
      Trollabacke backe
      Trollestenar stendös
      Trollstenarna stenblock
      Trollstugan stendös
      Tulla slätting öppning i skogen
      Tuvalycka åker
      Tuvemossen mosse
      Tvärtängen odling
      Tåekarpsmossen mosse
      Vaktarsjön sjö
      Vargastenarna stenkummel
      Videt kärr
      Väramossen mosse
      Ybbarpsån å
      Åbergskällare grotta
      Åbergslid backe
      Ängarna slätt
      Ängavången odling
      Ängavången ängsmark
      Ängen sankmark
      Öje sjö sjö
      Öjesjön sjö
      Översta gatelyckan åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.