ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stoby socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 278 Naturnamn : 371
Stockby, se Stoby sn *Abulle eng f. äng Stoby sn sn Allebjär backe
Stoby by o. sn *Agnbæc bäck Stoby socken Allekärret sankmark
Stoby sn *Agnbäck förr markaskäl Stoby sn Almaån å
Stoby sn *Agnbäck Saknas /Se Stoby sn Arkelstorpa mosse mosse
Stoby sn Agnbäck bäck /Se Algustorp traktnamn Askekärret sankmark
Stoby sn *Ainbäck bäck Algustorpsmölla traktnamn Baggens lycka förr åker, nu skog
Stoby socken Almaån å Allgustorp Saknas Balingslövsjön sjö
Stoby sn /Se Almaån å Allgustorpsmöllla Saknas Ballingslövs sjö sjö
Stoby sn Almaån å Almfors hmd Bankors täppe inhägnad
Stoby sn *Askis agir f. åker Anders Fisksa hus Banslesjön sjö
Stoby sn Ballingslöv triangelpunkt Arkelstorp by Barnasjö mosse mosse
Stoby sn ?Ballingslövsjön sjö Arkilstorp Saknas Bastubacken skogsbacke
Stoby sn Ballingslövsjön sjö Arkelstorp by Berkelagsbjär höjd
Stoby sn Ballingslövsjön sjö Arkelstorp by Berkelyckan björkskog och åker
Stoby sn Ballingslövsjön sjö /Se Bagga-Annans bebyggelse Bjälkåker åker
Stoby sn *Balluma hall gränsmärke Baggahuset förr hus Bjärnor skogs- och hagmark
Stoby sn *Ballummahalla förr gränsmärke Bagga-Svenens bebyggelse Bjärnorskärret kärrmark
Stoby sn Ballumahall(a) Saknas /Se Balingslöv jv.stat. Björklagsbjer backe
Stoby sn Balluma hall, se Kärlingberga klint gränsmärke Ballingslöv Saknas Boahultet skogsmark
Stoby sn Barnasjö sjö Ballingslöv by Boa sege kärrdrag
Stoby sn Barnasjö sjö Ballingslöv by Boasegebacken Saknas
Stoby sn Barnasjö sjö /Se Ballingslöv by Bolkaslätthölen fördjupning
Stoby sn *Biafr skyrdh förr markaskäl Ballingslöv by Borgalierna Saknas
Stoby sn *Biafr skyrd förr markaskäl /Se Ballingslövs-kroken sn, del av Stoby sn Borgalierna Saknas
Stoby sn »Biafr skyrdh» bäck /Se Ballingslövskroken del av Stoby sn Boställs häle sankmark
Stoby socken Saknas /Se *Birckis eng f. äng Bankor gård Brantabjer backe
Stoby by /Se *Bree eng f. äng Bassens gård Brantabjär höjd
Stoby sn /Se *Brödlenditt f. åker Bassens gård Brantalyckan åker
Stoby sn /Se Bubbarpssjö sjö och gränsmärke Berg Svens Elne hus Bredåker åker
Stoby by /Se Bubbarpasjön sjö Berget Saknas Bredåkerskullen höjd
Stoby sn /Se Bubbarpssjön sjö /Se Bissa-gubbens Saknas Briteli backe
Stoby sn /Se Celiebäck natn.? /Se Bissa-käringens bebyggelse Brite lycka åker
Stoby by o. sn /Se Dysjömossen mossmark /Se Bissa-Nilsens Saknas Brokarna höjdsträckning
Stoby sn /Se *Olofhall, se Dörrhallen häll och gränsmärke Bissa torpet förr torp Bro-Svenens sandgrav nu skoltomt
Stoby sn /Se Dörrhallen häll och gränsmärke Björns Nisses förr hus Bryggareskogen skog
Stoby sn /Se Dörrhallen klippblock /Se Blåtorp Saknas Bräckeshultet skog
Stoby sn /Se *Eegisagir f. åker Bo-Nissens gård Bålbromossen sankmark
Stoby sn /Se *Egestadtz eng f. äng Brackahuset Saknas Bäckabiten ängsmark och åker
Stoby kyrka Saknas /Se *Egis eng f. äng Brackens förr hus Böks lycka åker
Algustorp by *Faallebecks eng f. äng Bringatorpet förr torp Bökesåkerskullen åker
Algustorp by *Gruuen f. åker Britehus förr hus Börjanslierna backar
?Algustorp by *Gucsböke gränsmärke Brittedal gård Dala-Peterens lycka förr åker
Algustorp Saknas /Se Gökboket bokskog och gränsmärke Brogården Saknas Dalastycket åker
Arkelstorp by *Hallavik ?vik Bro-Svenens gård Domareåkern åker
?Arkelstorp by *Haralds agir f. åker Bränne-Jössens bebyggelse Dus lycka ängs- och skogsmark
Arkelstorp by Hasaberget berg Bökehus gathus Dysjömossen mossmark
Arkelstorp by *Heluede f. äng Celie-bäck Saknas Döingakärret sankmark
Arkelstorp by /Se *Hulkabyarg förr markaskäl Cesars förr torp Dörrhall fornminne /Se
Ballingslöv by Hundsale Backen natn /Se Dackes förr hus Dörrhallen sten
Balingslöv by Hæschikærs wæthil gränsmärke Den lille Karlens förr jordstuga Dörrhallskärret, Lilla åker
Ballingslöv by *Hæschikærs wæthil, se Nya kärr gränsmärke Docka-Nilsens Saknas Dörrhallskärret, Stora åker
Ballinslöv by *Hökalith gränsmärke Dockens förr hus Elne killa källa
Ballingslöv by *Høkalith gränsmärke Dubbel-Petters gård Farfaralyckan åker
Ballingslöv by *Kalffue hauffue agir f. åker Dykens bebyggelse Ferelyckan åker
Ballingslöv by *Kampholle, Store och Lille f. åkrar Dyksa Saknas Feremossen nu åker
Ballingslöv by *Kiille eng f. äng Figerens gård Fiskarelyckan åker
Ballingslöv by Killebäcken gränsmärke /Se Fiska-Andersens förr jordstuga Flödabron bro
Balingslöv Saknas /Se Klenabacke backe? /Se Fredriksfält bebyggelse Flödabrosbäcken bäck
Ballingslöv by /Se Klenalyckan äng? /Se Fridhem sinnesslöanstalt Fulabjär backe
Ballingslöf storsamhälle /Se Klenasjö vattensaml. /Se Frontespisa-Andersens förr gård Fåglakroken skogsmark
Balingslöv by /Se Klenåker åker /Se Frontespisa-Andersens förr gård Fålasångshålan håla i åker
Ballingslöv samh.,by /Se Klenäng äng /Se Frontespisens Saknas Fåfängan sankmark
Ballingslöv samh. /Se *Klovhall gränsmärke Fågla-Bengtans Saknas Fårabjer backe
Ballingslöv samh. /Se *Klovhall (Clofhal) i Gucsböke se Dörrhallen klippblock Fåglahuset förr jordstuga Fårabjär backe
Ballingslöv samh. /Se Kopparhall gränsmärke /Se Fågla-Peterens Saknas Fäkillekroken ängsmark
Balingslöv by Krokkorran vattensaml. /Se Galgahyttorna förr hus Fäkillekroken åker
Ballingslöv stationssamähälle /Se Kärlingberga klint gränsmärke Gillare-Elnans bebyggelse Fälledälden förr dalgång
Ballingslöv samhälle /Se Kärlingberga klint berg /Se Grantinge Saknas Fälledälden förr dalgång
Ballingslöv samh. /Se Kärlingbergaklint höjd Grantinge by Fäsvalebjär berg
Ballingslöv samh. /Se Kärrkorran vattensaml. /Se Grantingebacke gård Fäsvaleberg område
Grantinge by Labäck bäck /Se Grens grebbehus fängelse Fäsvalet Saknas
Grantinge by *Ladefyllid f. åker Grotteboda förr jordstuga Fölabäcken gränsbäck
Grantinge by *Lergrava kärr förr gränsmärke Grotte-Ingridens jordstuga Galgabacken åker
Grantinge by *Lergraun kar kärr och gränsmärke Gårdsdränga-Johanens bebyggelse Gamla kärr kärr
Grantinge by Lergravskorran vattensaml. /Se Gästgivaregården gård Gammals täppe åker
Grantinge by Lilla å å Gökens förr torp Gatelyckan åker
Grantinge by /Se Lilla å å /Se Gökens förr hus Gaterör skogbacke
Grantinge Saknas /Se Lilla å å /Se Horna-Hannans förr hus Gena-bäcken bäck
Hålbäckahuset förr hus /Se Lilla å å /Se Hugge-Nissens gård Gena-bäcken källa
Hässleholm Saknas /Se ?Lillån å Hummer-gubbens Saknas Grantinge backe plats
Hässleholmsgården hg Lindön, Stora ö Hummer-Ingarens bebyggelse Gransbjärs backe skogsbacke
Kollinge gd /Se *Ljunghall gränsmärke Hummertorpet förr torp Granna sten sten
*Krone gaarden f. gd *Liunghall trol. häll Hunda-Månsens förr hus Grannasten sten
Kvistalånga by *Liungmusa, Östra gränsmärke Hålbäckahuset förr hus Grantinge ljung skogs- och ljungmark
Kvistaslånga by *Liungmusa, Östra mosse och gränsmärke Häraspedans förr hus Grensle höl vattenfyllt hål
Kvistalånga by *Liung musy förr markaskäl Häraspeda-Månsens Saknas Grisaslätt skogsmark
Kvistalånga by *Lughers lang markaskäl Hässleholm Saknas Gräingahultet skogsmark
Kvistalånga Saknas /Se *Lughurlang förr gränsmärke Hässleholm stationssamhälle Gräskärr sankmark
Kvistalånga by /Se *Lughurlang förr gränsmärke Hässleholmshus gathus Gröna dällen dalgång
Kyrk-Stoby poststation /Se Lughurlang, nuv. Bubbarpssjön sjö /Se Höstaperens torp Gröna lids källa källa
Kärlingeberga gd /Se *Lughurlang, se Bubbarpssjön sjö Hösta-Perens förr hus Grötahålan, Lilla fördjupning
Lughurlang, nuv. Bubbarpssjön fsv ortnamn, sjö /Se Lughursjö, se Lursjön sjö Intäppa-Jonens gård Grötahålan, Stora fördjupning
Läreda by *Lunds engen f. äng Intäppans Saknas Guttingsbjär höjd
Läreda by Lursjön sjö Jeppa-Pelles förr hus Gåsamaden nu åker
Läreda by Lursjön sjö och gränsmärke Jeppa-Persa gård Järabacken grusås
Läreda by Lursjön sjö Jöns Åkas gård Järabacken grusås
Läreda by Lursjön sjö Jompens förr hus Hallabjär höjd
Läreda by Löfringen sjö /Se Kalva-Hannans förr hus Hallabjärskärr kärr
Läreda by Madsjöbäcken bäck /Se Karlsro gård Hanapåsen förr sankmark
Maskatorpet tp /Se Malbäcksgropen bäck Karussa-smedens förr hus Hansa vång åker
Näs by Masjön sjö Kassa-gubbens förr hus Hansingalyckan åker och mosskifte
Näs gd Masjön sjö /Se Kassahuset förr hus Hagarna förr ängsmark, nu åker
Näs gd Maskabäcken bäck /Se Kassa-Nillans förr hus Hasaberg höjd
Pinkatorpet gd /Se *Miö eng f. äng Kattagårdarna bebyggelse Havrabjer backe
Pinkartorpet gård /Se *Mocors musy markaskäl Kattakvarnen bebyggelse Havrabjär höjd
Prästgården prästgård *Moo agir f. åker Kattamöllan förr mölla Havrabjärsmossen sankmark
Reftylle, se Rättelöv by *Mölle eng f. äng Kia-Stavans förr hus Horsaberg höjd
Rotahuset förr tp /Se *Norregaardtz agir f. åker Killekulla-Perens förr hus Hinnebjär höjd
Rotunge, se Röinge by Nya kärr kärr och gränsmärke Kippens bebyggelse Hjortskärr åker
Raptilæ se Rättelöv by Nässjön, F.d. torrlagd sjö Kissa-Bolla förr hus Holländarehålan håla i åker
Rättelöv by Oderbäck bäck /Se Kjärlingeberga, se Kärlingeberga traktnamn Horsabjär höjd
Rättelöv by *Oterbäck, Lilla gränsmärke Klinta-Jönsens förr torp Horsabjärsmosse sankmark
Rättelöv by *Oterbæe, Lilla bäck och gränsmärke Klinta-Månsens förr torp Humlahagen nu åker
Rättelöv by /Se *Otersmusy, Västra förr markaskäl Klinta-Nilsens förr hus Hummerliden backe
Rättelöv by /Se Ottarpasjön sjö Klintatorpet förr torp Håkana li backe
Rättelöv by /Se Ottarpasjön sjö Klemedas hus el. torp (?) Hålevägen del av vägsträcka
Rättelövsmölla kvarn Ottarpsjön sjö /Se Koddens gård Hägnademaden ängsmark och åker
Röginge, se Röinge by *Otta statha förr markaskäl Kollinge gathus Hälet björkskogsskifte
Röinge by Otta statha gränsmärke Kollinge, se Kållinge traktnamn Hästhagen nu åker
Röinge by *Plöyningen f. åker Krokabygget Saknas Högahult skog
Röinge by *Preste wiig f. äng Krokatorpet Saknas Högahultskillan källa
?Röinge by Pänebäck bäck /Se Krog-Nissens hus? Hökakärret åker
Röinge by *Quislybiarg kelde förr markaskäl Kukens gård Igebjär höjd
Röinge by *Quislybiargh kelde förr källa /Se Kungatorpet förr hus Igebjärskärr åker
?Röinge by *Reptiille stiis agir f. åker Kutters förr hus Jordskärr (Hjortskärr) förr åker, nu betesmark
Röinge by Rotadammen damm /Se Kutters-Nisses hemman Jungfrudammabron bro
Röinge by Räfvabacken höjd /Se Kvistalånga Saknas Jämmerdalshålan håla i åker
Röinge by Rättelövklint höjd Kvistalånga by Kappasten sten
Röinge by Rävabäck bäck /Se Kvistalånga berg bebyggelse Kappasten sten
Röinge by Sandbäck, Västra bäck /Se Kvistalånga berg gård Kassabäcken Saknas
Röinge by Sandbäck, Västra, Lilla ?bäck Kvistalånga berg gård Kattamarken skog
Röinge by /Se *Silma markaskäl Kypers förr hus Kavringen åker
Röinge by /Se Silma å /Se Kypers förr hus Killebjär höjd
Sjörröd by Silma å /Se Kyrkeshult gathus Killekullabacken åker
?Sjörröd gd Silma å /Se Kållinge bebyggelse Killekullalien backe
Sjörröd gdr /Se *Silma ä. namn på Lilla å /Se Kållinge by Kistehultalien backe
Stoby by Silma å /Se Kållinge traktnamn Kistehultet skog
Stoby by *Silnuos markaskäl Kållinge-Månsa Saknas Kistehultet skog
Stoby Saknas /Se *Silmuos utlopp Kärlingberga by Kistehålet djup
Ullsala by /Se Silmuos utlopp o gränsmärke /Se Kärlingberga by Klemeda äng ängsmark
  *Silmusio markaskäl Kärlingeberga bebyggelse Klenabacken backe
  *Silmusio äldre namn på Ottarpssjön Kärlingberga by Klintabacken höjd
  Silmusjö sjö /Se Kärlingeberga traktnamn Klinten fornminne /Se
  Silmusjö sjö /Se Lassa-Horns-Hannes Saknas Klövakullen åker
  *Skärsjö bäck ?bäck Lassa-Månsa förr hus Knölle-eken förr ek
  Skärsjöbäck bäck Likanöjders förr hus Koppahall sten
  *Skärsjö bäck ?bäck Lille-Jönsens förr hus Kotorget kreaturstorg
  Skärsjöbäck bäck /Se Liskagubbens Saknas Kringelen ö
  Skärsjön sjö Liskahuset hus Kristens kärr åker
  Skärsjön sjö och gränsmärke Liska-Jönsens hus Kvistalånga berke björkskog
  Skärsjön sjö Liska-Perens Saknas Kyrkosträtet vägstycke
  Skärsjön sjö Ljunga-Svenens förr hus Kyrkosträtet vägstycke
  Skärsjön sjö /Se Läreda Saknas Kållinge bjär höjd
  *Slett engen f. äng Maltatorpet förr hus Kållinge näs näs
  Snigladammen damm? /Se Maskatorpet förr torp Källarehalsen åker
  *Soill skuds agir f. åker Mickelsborg Saknas Kärekällebäck bäck
  *Solskuds eng, Lille och Store f. äng Miens gård Käringahålan förr fördjupning i åker
  *Stabeckis agre f. åkrar Murare-Ingarens förr hus Tjörnemossen sankmark
  *Sta(v)bäck bäck? /Se Myrabackahuset förr hus Ladubjärsbacke åker, skog och ljungbacke
  *Steenbro agir f. åker Myrabackatorpet Saknas Lassa kärr nu åker
  *Storby sjö f.d. sjöar /Se Myrbackens Saknas Lateli backe
  *Stock engen f. äng Måstorpet förr torp Lidbergs äng ängsmark
  Strätebäck bäck? o. gränsmärke /Se Mölle-Nilsens gård Lilla täppet skogsmark
  *Ströbäck bäck? /Se Nicka-Andersens Saknas Lille maden ängsmark
  Svinabäcken bäck? /Se Nicka-Karlens förr hus Lille vång åker
  *Tiurolen f. äng Nissa Tua torpet förr torp Limmenahultet skogsmark
  *Tofft, Lille och Store f. åkrar Nääs Saknas Limmenakärret sankmark
  *Toffte eng f. äng Nääs el. Bankor gård Limmena mosse mossmark
  *Toolands agir f. åker Näs by Lindebjer backe
  Trollberget berg Ola Bondas Saknas Lindön ö
  *Tuede agir f. åker Ola-Bonda-stället bebyggelse Lingebjär backe
  Vattenkurran vattensaml.? /Se Olahus gård Linne bjär höjd
  Viekorran vattensaml.? /Se Packhuset förr förvaringsplats Ljungen Saknas
  *Vinterväg förr markaskäl Per Hällares förr torp Ljungströms vrå åker
  *Vinterväg förr gränsmärke Per Hällare torpet Saknas Lurshön sjö
  *Vlffhale eng f. äng Per Lassa Nissens förr torp Läreda sträte vägstycke
  *Vlffuegrauffs engen f. äng Per Lassa Nisses Saknas Lönnamossarammar sankmark
  *Vintirgabs eng f. äng Permedylens Saknas Lönna mosse mosse
  *Vång, Västra f. vång Permedylens Saknas Maglekärr sankmark
  *Vång, Östra f. vång Per Pers Nisses förr torp Malbäcken gränsbäck
  Vångagölen göl Per Rasksa förr hus Markalyckan åker
  Vångagölen göl /Se Per Sonasalyckan torp Masjöbäcken bäck
  Vångaviken vik /Se Piltatorpet förr hus (torp?) Masjön sjö
  *Wæstra Sandbæch Lilla bäck? och gränsmärke Pinka-Nissens Saknas Maskabäcken bäck
  Åladammen damm /Se Pinka-Stavans förr hus Maskatäppet skog och f.d. tomtplats
    Pinkatorp bebyggelse Mattsa kärr åker
    Pinkatorpet gård Mjelskärr kärr och åker
    Pinkatorpet traktnamn Morlösan åker
    Pinkens Saknas Mormossa äng nu åker
    Pinkens Saknas Massarna kärr
    Perra-Andersens förr torp (hus?) Mostarna förr ängsmark, nu odlat
    Porra-Pallans Saknas Mostarna förr ängsmark, nu odlat
    Porratorpet förr torp Myrarna åker, förr mosse
    Porrens Saknas Myrarna nu åker
    Porrens Saknas Märsingsklippan berg
    Potte-Johanens förr torp Möllebjär skogbacke
    Purka-Perens Saknas Möllebjäret höjd
    Purkens förr hus Möllebäcken bäck
    Pänemölla förr kvarn Mölledammen sankmark
    Ramna-Perens förr hus Möllekärret åker
    Raska-Perens förr hus Möllekärret åker
    Raska torpet förr torp Mölleslätten sandmark
    Rispans förr hus Nålahusåkern åker
    Rispa-Svenens förr hus Oabackarna skogbacke
    Ristorpet Saknas Oaställsudden förr båtplats
    Rodahuset förr torp Oaställsudden förr båtplats
    Roda-Perens Saknas Olsaängarna ängsmark
    Ryktare-Jönsens förr hus Olsbjär skogsparti
    Ryktetorpet förr jordstuga Orabackarna skogsmark
    Rättelöv Saknas Oreda damm nu åker
    Rättelövs mölla kvtp Ormakull skogsmark
    Rävaskomakarens förr hus Ormakullsvången åker
    Röinge by Ornasturöret skogbacke
    Röinge Saknas Orrabäcken bäck
    Röinge by Orren nu åker
    Röinge by Ottarpasjön sjö
    Röinge by Oxavången åker
    Sandbergs Månsa Svensa Nilsa gård Packbacken backe
    Schubertsa-huset förr hus Packbacken skogbacke
    Schuberts-huset förr hus Pantarehålan håla i skog
    Schubertsa-Larsens Saknas Peters lycka åker
    Silla-Åkerns förr hus Pickla hög höjd
    Sjörröd Saknas Pinkabäcken bäck
    Skarpa-Månsens förr hus Pinkahultet skogsskifte
    Skogbro Saknas Pinkakroken vik
    Skogbro bebyggelse Pinkakärret kärrmark
    Skogbro gård Pinkaön ö
    Skogbro-Månsens Saknas Pockers håla grustäkt
    Skärvika-Andersens förr hus Porralyckan åker och skog
    Smed-Andersens förr hus Prästagårds häle Saknas
    Slättbo-Jönsons förr torp Prästaljungarna ljungmarker
    Sparva-Perens gård Prästamyren nu åker
    Sparvens förr hus Prästavången åker
    Spöjlers förr hus Pänebäck bäck
    Spöjlers förr hus Pänebäcksvången åker
    Stave Nisses förr torp Pöslingakroken skogsmark
    Stengärdesperens torp Pöslingavrån betesmark
    Stengärdes-Perens förr hus Rammalyckan åker
    Stoby Saknas Rodadammen moras
    Store-Bengtens gård Roels bjär höjd
    Strömsfors hmd Rumpan åker
    Stålahuset förr hus Rusthållareskogen skog
    Sven-Hansa-Jönsens förr hus Rytterhästahölen fördjupning
    Sven Söltens Saknas Råbockavången åker
    Svicka-Jonens Saknas Rättelövs klint höjd
    Svickatorpet förr jordstuga Rävabjer backe
    Svickens Saknas Rävabjär höjd
    Svina-Erikens gård Rävakull Saknas
    Svarvare-gubbens förr hus Räva sten sten
    Svarvarens förr hus Röde mad sankmark
    Söltens gård Röde vång åker
    Söte-Svens Saknas Röinga so s.k. lyftsten
    Tjuva-Hilmans förr hus Röinga so s.k. lyftsten
    Tockarp gård Sibirien Saknas
    Tockarp traktnamn Sjöbjer backe
    Tor Hansa Saknas Sjöbjär höjd
    Torkels Hanne förr jordstuga Sjöhällorna skogsmark
    Tosters gård Sjölierna Saknas
    Tua-Persa-Nisses förr hus Sjömälet landområde
    Tua Persa Nissa Nille Antons hus (gård?) Sjömellet område
    Tvillinga-Hannans förr hus Skallans mad åker
    Tåckarp bebyggelse Skea vångar åkrar
    Tåckarp, se Tockarp traktnamn Skeoret stenar
    Täckare-Niklasens förr jordstuga Skeorsledet led (grind)
    Täckaren-Olans förr jordstuga Skinnet (?) ängsmark
    Ubatorpet förr torp Skinnet (?) ängsmark
    Ub-Olans torp Skoghaven skogslott
    Ub-Olans torp Skogängen ängsmark
    Vallhus gathus Skomakareliden backe
    Vångagården Saknas Skomakareliden backe
    Värgapet gathus Skräddareliden backe
    Värgapet by Skräddareplågan ängsmark
    Västgötens förr torp Skärseröd sjö
    Vävsked-gubbens förr hus Skärsjön sjö
    Ybbalyckan torp Skärsjön sjö
    Ängholt gathus Skärvikskyrkan stenaparti
    Ängastugan förr hus Skärvikskroken del av vik
    Ängastu-Olans förr torp Skärviksmossen sankmark
      Smeahagen åker
      Smealyckan förr åker
      Smealyckan åker
      Slättör ö
      Sparvabacken skogbacke
      Sparvabacken skogbacke
      Sparvaliden backe
      Spånga mad nu åker
      Spånkärr sankmark
      Starabökebacken skog
      Starabökebacken skog
      Starka bjär ekbacke
      Stass-kyrkan sten
      Stora ån å
      Store maden ängsmark
      Store mosse mosse
      Store vång åker
      Stubba kärr sankmark
      Stålalyckan åker
      Städeskärret förr ängsmark, nu åker
      Stöveln åker
      Sura lyckan åker
      Svalpet ängsmark
      Svarta kärr kärrmark
      Svartevik vik
      Svarte vik vik
      Svickalyckan tomtplats
      Svältekroken förr inhägnad
      Svarvarebacken nu åker
      Tatterskullen höjd
      Tatterskullen höjd
      Tatterskullen backe
      Tiggaredansen slåttermark
      Tingbacken ljungbacke
      Tjuva backen skogbacke
      Tjuva backen backe
      Tjuvabitarna åkrar
      Tobjärsmossen mosse
      Tockarpa hagar skogsmark
      Tockarpa ry område
      Tockarpa ån å
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker (åkrar)
      Toften åker (åkrar)
      Toften åker (åkrar)
      Toften åker (åkrar)
      Toften åker (åkrar)
      Toften åker (åkrar)
      Tomassen mosse
      Tor Hansa fure skog
      Torvmossavången åker
      Trehögarna kullar
      Tremarkahallen gränssten
      Trocda lycka åker
      Trocda täppe skogsmark
      Trollberget höjd
      Tullsa lyckan åker
      Tullsalyckan åker
      Turbans lycka förr åker
      Tvetavången åker
      Tvetavången udde
      Tvetavången udde
      Tyska kärr kärrmark
      Tålamodskroken ängsmark
      Täppesvången åker
      Ulakärr åker
      Ulans (?) mosse mossmark och åker
      Undantagsängen ängsmark
      Vasäng nu åker
      Vångaviken vik
      Vången åker
      Västergårds kärr kärrmark
      Västervångshålan håla i åker
      Västergötalyckan åker
      Västra Sandbäck Saknas
      Västre vång åker
      Ybaviken vik
      Åka have åker
      Åkerbäck bäck
      Åladammen vattensamling
      Ån å
      Ällebjer backe
      Ällebjer backe
      Ällebjär bjär
      Ällebjär bjär
      Ängstubackarna skogbackar
      Ängavången skogskifte
      Ängavångsmossen mosse
      Änghavarammarna nu åkrar
      Ärtalyckebacken nu skogsmark
      Örnastubbarna område
      Östergårdskärr åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.