ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gumlösa socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 69
Gumlösa sn Almaån å Gumlösa sn Allet område
Gumlösa sn /Se *Almendingen f. äng Gumlösa sn Alviken vik
Gumlösa sn *Degnnehullerne f. äng Gumlösa sn Badställesängen ängsmark
Gumlösa sn *Dragebierg f. åker Gumlösa sn Björke kull skogsdunge
Gumlösa sn *Egebiergh f. åker Gumlösa socken och by Björkelyckorna skogsmark (numera)
Gumlösa sn *Egekulds agir f. åker Gumlösa socken o. by Bocket badplats
Gumlösa sn *Egis engenn f. äng Axeltorp torp Byamossen mosse
Gumlösa sn *Gaassehalenn f. äng Bergsro gård Böckarevången åker
Gumlösa sn *Haffue engen f. äng Berkelyckorna skog Dalalyckan åker
Gumlösa sn *Holm agers eng f. äng Björkeberga torp Fjärlövsskogarna skogar
Gumlösa sn *Holmagir f. åker Björkeberga torp Fjärlöv(s)ån å
Gumlösa sn Hälleberga backe backe Björnstorp torp Furet furudunge
Gumlösa sn *Kuldager f. åker Brohuset Norra torp Getens bjär skogslott
Gumlösa sn Lerbäck bäck /Se Brohuset Södra torp Helleberga backe höjd
Gumlösa sn Linnésjön liten sjö /Se Brohuset hus Håldammen mosse
Gumlösa sn Långaröds skog Saknas /Se Dammhuset arrendegård Hälleberga backe backe
Gumlösa sn Långaröds skog Saknas /Se Damhuset torp Hälleberga backe backe
Gumlösa sn /Se Långaröds skog Saknas /Se Dammstorp hus Hälleberga backe skogsbacke
Gumlösa sn /Se Mar(e)bäck bäck /Se Femtingen torp Jedensbjär backe
Gumlösa by o. sn /Se Mobäck bäck /Se Femtingen torp Krons fure furudunge
Gumlösa sn /Se *Nyrett f. åker Fjärlöv Saknas Kroppalyckan åker
Gumlösa sn /Se *Prestelycke f. åker Fjärlöv by Linnésjön sjö
Gumlösa kyrka Saknas *Presteng, Lille f. äng Fjärlöv by Lussäng åker
Fjärlöv by *Prest eng, Store f. äng Fjärlöv by Lusängarna ängsmarker
Fjärlöv by *Preste riiss, Lille f. åker Fredriksberg torp Lusängagropen dike
Fjärlöv by *Prest riiss, Store f. äng Fuglasång hus Långaröd skog skogsmark
Fjärlöv förr sätesgård /Se *Röröds vong f. vång Fågelsång torp Marbäcksmosse mosse
Fjärlöv by *Skiidin f. äng Gumlösa Saknas Marebäcks mosse mosse
Fjärlöv by Skogshultsvägen väg Gunnastorp torp Mese kärr kärr (förr odlade, nu betesmark)
Fjärlöv by *Tofften f. åker Gökalund tp Mistkärr odl. mosse
Fjärlöv by *Torslundin f. åker Gökatorpet torp Molins rundning vägkors
Fjärlöf by *Vång, Södra f. vång Gökatorpet torp Myren betesmark
Fjärlöv by *Vång, Västra f. vång Hallatorpet gård Möllebacken backe
Fjärlöv by *Vång, Östra vång Holkens gård Norrevång område
Fjärlöv by   Hålldammen torp Nyängarna ängsmarker
Fjärlöv by   Hällan hus Näsäng äng
Fjärlöv by   Hällan hus Rackarebacken backe
Fjärlöv by   Hälleberga Saknas Rackarebacken åker
Fjärlöv by   Hälleberga by Rackarebacken backe
Fjärlöv by   Hälleberga by Råröds hjärta vägkors
Fjärlöv by   Hälleberga by Sandvångarna marker
Fjärlöv by /Se   Hästhagahuset torp Schaktet område
Fjärlöf by /Se   Hästhagen torp Sjömossen mosse
Fjärlöv by /Se   Hästhagen torp Sjömossen mosse
Gräsljunga by   Idet villa Skidenbjäravången åker
Gumlösa by   Kohagahuset hus Skitenbjäravången åker
Gumlösa by   Kulbehuset hus eller torp Skoghult område
Gumlösa by   Källstorp torp Skoghålan åker
Gumlösa by   Ljunghuset lht Skyttalyckan åker, skogslott
Gumlösa by   Långaröd Saknas Snappamarken skogsmark
Gumlösa by   Långaröd by Stenlyckorna skog
Gumlösa by   Långaröd by Stenlyckorna område
?Gumlösa by   Långarödsgård Saknas Stubbalyckan åker
Gumlösa by /Se   Marbäck gård Svampalyckan åker
Hällan gd /Se   Marebäck torp Svarta led grind
Kyrkan Saknas   Månstorp torp Söndre Vång område
Långaröd hemman   Månstorp torp Tegeloren tegelbacke
Långaröd by /Se   Norrevång gårdar Tjuramossen odlad mosse
Långaröd by /Se   Nytorp torp Torslund backe
Prästgården Saknas   Orrenacke hus Trollasten sten
Rommestorp gd   Perstorp torp Tyras lid backe
Rommestorp gd /Se   Perstorp torp Tyres lid vägbacke
Råröd gd   Pottemakarehuset torp Uggleeken ek
Råröd gd   Romleholm torp Vassers äng ängsmark
Råröd gd   Rommeleholm gård Vibergs mosse mosse
Råröd gd   Rommestorp Saknas Vädermöllebacken backe
Råröd gd /Se   Rommestorp gård Ängavången åker
Samlösa, se Gumlösa by   Rosendal torp Österskog skog
Sinclairsholm hg   Rosentorp tp Östre Vång område
Sinclairsholm hg   Rosentorp torp  
Sinclairsholm hg   Rårröd, se Råröd traktnamn  
Sinclairsholm hg   Råröd traktnamn  
Sinclairsholm hg   Råröd Saknas  
Sinclairsholm hg   Råröd by  
Sinclairsholm hg   Råröd gård  
Sinclairsholm hg   Råröd by  
Sinclairsholm gods /Se   Råröd gård  
Sinclairsholm hg /Se   Rårödsgården gård  
Sinclairsholm gd /Se   Sinclairsholm Saknas  
Sinclairsholm gd /Se   Sinclairsholm herrgård  
Sinclairsholm gods /Se   Sinclairsholm herrgård  
Syærslöf = Fjärlöv by   Sinklersholm herrgård  
    Sinklersholm herrgård  
    Sinclairsholm gods  
    Sinklairsholm gods  
    Sinclairsholm gods  
    Skoghult tp  
    Skogshult torp  
    Spångaborg hus  
    Stenstorp torp  
    Stolpaberga hus  
    Stolpaberga område  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp torp  
    Svärdshuset soldattorp  
    Söndregård gård  
    Söndrevång gårdar  
    Tegelbacken hus  
    Tegelbaken torp  
    Torslund Saknas  
    Trintahage torp  
    Trintal torp  
    Tönnesborg lht  
    Tönnesborg torp  
    Vävare huset hus  
    Östrevång gårdar  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.