ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kviinge socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 72
Kviinge sn *Aallin f. äng Kviinge traktnamn Almaån å
Kviinge sn. *Aass engen f. äng Kviinge sn Almeå å
Kviinge sn. *Aass lirien f. åker Kviinge sn Almömarken skogsdel
Kviinge sn. Almaån å Kviinge socken och by Birkesliden lid
Kviinge sn *Birckis eng f. äng Kviinge sn Bjäret backe
Kviinge sn. /Se Bivarödsån å Almagården gård Bokelyckan,Lilla skogsomr.
Kviinge sn. Bokelyckan Saknas /Se Almö gård Bokelyckan, Stora skogsomr.
Kviinge sn Bokelyckan Saknas /Se Almö hmd. Bossarna åker
Kviinge sn *Boseholm f. äng Ballingstorp gård »Brånnabacken» backe
Kviinge sn *Bro engen f. äng Boabacka gård Duvestenshallarna stenar
Kviinge sn *Buske engen f. äng Brohuset Saknas Fåglabacken backe
Kviinge sn *Byes skouff skog Damhuset hus Färmsmark skogsområde
Kviinge sn Bökeholm höjd /Se Dammhuset bebyggelse Gatelyckan åker
Kviinge by o. sn *Dam engen f. äng Ekelund lht. Getåkersvången åker
Kviinge sn /Se *Dett fiirekant sticke f. äng Evedal, se Kviinge traktnamn Hallaskog skogsområde
Kviinge by o sn /Se *Gaasse biergen f. åker Frännajeppas t. Heragårdsvången åker
Kviinge sn /Se *Gede engen f. äng Fåglasång gård Holmarna öar, holmar
Kviinge by o. sn /Se *Gidde agir f. åker Fåglasång lht. Hovgårdamacken del av skogsområde
Kviinge sn /Se *Giedebiers agir f. åker Hallens t. Hästhagen omr.
Kviinge sn /Se *Grams halindt f. äng Hanaskog herrgård Höjamånshallar flatberg
Kviinge sn /Se *Gras agir, Nörre och Syndre f. åkrar Hanaskog by Ilingahallen sten
?Ballingstorp gd *Haneholm holme (möjl. f.d.) Hanaskog gård Ilingakärret kärr
Ballingstorp gd *Hudin f. äng Hanaskog gård Iskällarevången åker
Ballingstorp gd /Se *Hunde engen f. äng Hanaskog gods (?)Kitte-Tua gärde Saknas /Se
Brinkerud gård? /Se *Hunds agir f. åker Heragården gård Klockarebacken backe
»brænnamælle» Saknas *Hyllis tofftenn f. åker Hojens t. Klövervången åker
*Hanaholm Saknas *Höis engen f. äng Hovgården hmd. Krabbamossen mossområde
Hanaholm (nu Hanaskog) hgd /Se *Kedemosse myr Hökaröd gård Krabbaskogen skog
Hanaholm, se Hanaskog gd *Kielffue ager f. åker Hökaröd gård Krubackaliden lid
Hanaskog gammalt herresäte /Se *Kielle ryggen f. åker Kitta-Tuves gård Kullarna åker
Hanaskog hg *Kircke stienn f. åker Krabbagården bebyggelse Kumla eller Kumlebro bro
Hanaskog hg *Kircke tofftenn f. åker Kumle krog Kumle bro bro
Hanaskog hg *Korsse tofftenn f. åker Kviinge by Kumleån å
Hanaskog hg *Krog engen f. äng Kviingebacke bebyggelse Kviingebacke Saknas
Hanaskog hg *Kumla bro bro Källehuset Saknas Kviinge backe backe
Hanaskog hg Kvarnbäck, även Möllebäcken? bäck /Se Ledstorp gammalt nu rivet t. Kviinge backe gård
Hanaskog herrg. Kviinge backe backe Lindstorp gård Kälabackarna backar
Hanaskog hg *Kyluen f. åker Murarehuset förr ställe, nu lht. Kälan bäck el. kanal
Hanaskog hg Kälan bäck Osttryckarens gård Källemosse mossomr.
Hanaskog gd Kälan bäck el. kanal /Se Rödåkra gammal gård Larsäng åker
Hanaskog by Källemossen mosse /Se Rödåkratorpet gård Lerjevångarna åker
Hanaskog hg *Land agir f. åker Röåckra, se Röåkra traktnamn Lillamark omr.
Hanaskog hg /Se *Lengste wegind f. äng Röåkra traktnamn Ljungavången omr.
Hanaskog hg /Se *Lerie, Vestre och Östre f. åker Skoghuset gård Långkärret åkeromr.
Hanaskog hg /Se *Lydz agir f. åker Släboens t. Norrevång åker
Hanaskog gd /Se *Miöingen f. åker Slätteberga gård Nymark omr.
Hanaskog gård /Se *Ny enge f. äng Stockahuset bebyggelse Pumparevången åker
Hanaskog hg /Se *Nörtaain f. äng Tegeberg tegelbruk Ryet skogsomr.
Hanaskog gd /Se *Odersbergavad vad över å Tretton stathus och bokhult Rämarekroken omr.
Hanaskog säteri /Se *Olie agir f. åker Truedas gård Rödaledsbacken backe
Hanaskog hgd. /Se *Olie agir, Lille f. åker Truedstorp gård Rödåkrabackarna åker
Hanaskog gods /Se *Olie stickid f. äng Truedstorp gård Rödåkraskogen omr. i Hanaskogsskogen
Hanaskog gd. /Se *Preste stickid f. åker Truedstorp gård Rövarestugan bergshöjd
Hovgården gd Prästadammen damm /Se Västerslöv by Seralyckan skogsområde
Hökaröd gd. /Se *Quindestads eng f. äng Västerslöv säteri Sköttabacken backe
*Jullerup Saknas *Ryggene f. ängar Västerslövgården gård Starksvång åker
Kviinge by *Rörs agerenn f. åker Ålsåckra, se Ålsåkra traktnamn Stenhagen område
Kviinge by *Rörs höyenn f. åker Ålsåkra traktnamn Storamark omr.
Kviinge by *Sanden f. åker Ålsåkra by Svedjan skogsomr.
Kviinge by *Siökers engen f. äng Ålsåkra gård »Sönavig» vallar
Kviinge by *Skouffsagir f. åker Ängastugan t. Tegelbruksvången åker
Kviinge by *Skous agre f. åkrar Öfremölla se Övremölla traktnamn Torparemarken skogsomr.
Kviinge by *Steen agir f. åker Övremölla traktnamn Trettonsvången åker
Kviinge by *Store tofft f. åker Övremölla gård Truedstorpaböket bokskog
Kviinge by *Sökers agir f. åker   Truedstorpakroken åker
Kviinge by Tillebäck bäck? /Se   Trångapass dammverk
Kviinge by *Tiörnnis agir f. åker   »Tåbben» ekbacke
Kviinge by /Se *Tofftenn f. åker   Vetahut gammal bod
Källemossen Saknas /Se *Vång, Norra f. vång   Västra mark omr. i skogar
*Nedhergade Saknas *Vång, Södra f. vång   Vävarelyckan åkeromr.
Prästgården Saknas     Åmotet omr.
Röåkra gd.     Ängarna område i Hanaskogsskogen
Slätteberga by      
?Truedstorp hg.      
Truedstorp hg /Se      
Truedstorp Saknas      
Västerslöv hg      
Västerslöv hg      
Västerslöv hg.      
Västerslöv hg      
Västerslöv gd. /Se      
Västerlövs vång Saknas /Se      
Vesterslöf herrgård /Se      
Västerslöv gård /Se      
Västerslöv by /Se      
Ålsåkra by /Se      
Ålsåkra by /Se      
Ålsåkra gd. /Se      
?Övarp by      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.