ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vånga socken : Villands härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 218 Bebyggelsenamn : 200 Naturnamn : 420
?Vånga sn Abborraön, N. o. L. holmar Vånga sn sn Abborragylet göl
Vånga sn *Bersagre åkrar Vånga sn och by Abborraön ö
Vånga sn /Se Abborragylet sjö Vånga sn Abborren skär
Vånga sn *Billestorp sjö, se Raslången sjö Vånga socken och by Allesvägen väg
Vånga sn *Birkesskär, se Birkesön holme Vånga sn och by Altare sten
Vånga sn *Birkesöarna, se Björkö, S. holmar Vånga sn och by Altarehejan åker
Vånga sn Birkesön ö Vånga socken socken Andersalycke åker
Vånga sn Bjäret höjd Vånga socken socken Askeneskäret stenskär
Vånga sn Björkö, N., se Birkesön ö Allematsens hmd Backavången åker
Vånga socken socken /Se Björkö, S. ö Baggabro såg m.m. Baggaholmen ö
Vånga sn /Se Björnasundet sund Bengtsatorpet t. »Bastekulle» åker
Vånga sn /Se Boabäcken bäck /Se Birkekallens t. Bastustycket åker
Vånga sn /Se Boabäcken bäck /Se Bjäramånsagården hmd Bastuåkern åker
Vånga sn /Se Boamossen mosse Bjäret hmd Bengtahagen skogsomr.
Vånga kyrka kyrka /Se Bockasten sten Björkeryd traktnamn Bengtsavången åker
Bauge f.d. namn på sn /Se Broagylet göl /Se Björkeryd gård Bengtsäng åker
Björkeryd gd /Se Broagylet, Norra tjärn Björkeröd, se Björkeryd traktnamn Birkelyckan omr.
?Boana (Boanäs) by Broagylet, Södra sank mark Björnahuset bs. Birkenessavången åker
Boana gd Bäen sjö Blixens hmd Birkeön ö
*Boffen Saknas Bäen sjö Boana gård Bjärebacken backe
Bonslätt by Bäen sjö Bockatorpet f. t. Bjärabacken backe
Brattingsborg f. slott, nu sjunket /Se Bäen sjö /Se Bodarna (Boarna) gård Bjäralyckan åker
Brattingsborg f. slott, nu sjunket /Se Bökestads näs näs Bodelekarls t. Bjäret skogshöjd
Brattingsborg f. slott, nu sjunket /Se Bökeviken vik Bodeles t. Bjärsbacken höjd
Bursby, se Vånga by Dyneboda mosse mosse Bonnslätt traktnamn Bjärsudden udde
Bökenäs by Edre å utflöde Bonslätt, se Bonnslätt traktnamn Björnamossen mosse
Bökenäs by Edreån å /Se Bonslätt by Björnasundet sund
Bökenäs by *Ekeberg höjd Bonslätt gård Björnavången åker
Bökenäs by *Ekön, N. ö Bonslätt by Boabäcken bäck
Bökestad by *Ekön, S., se Krogshultaöarna ö Byrsby sn o. by Boasvenavången åker
Bökestad by Ellabäck bäck /Se Byröna gård Boaängavången åker
Bökestad by Ellakullen kulle Bångetorpet t. Bockasten sten
Bökestad by /Se Ellakullen kulle Bäckastugan bs. (riven) Bossingavången åker
Bökestad gd Fegelstorps bäck, se Rödebäck bäck Bökenäs gård Bossingavången åker
Bökestad gd /Se *Fereviken vik Bökenäs gård Bosöarna öar
*Degnne gaardt f. gd *Filkesbo sjö (resp. Filkesboa sjö), se Filkesjön sjö Bökestad gård Boön ö
Dyneboda by Filkesjön sjö Bökenäs by Broagylet göl
Dyneboda by Filkesjön sjö /Se Bökestad by Brovången udde
Fegelstorp by Filkesjön sjö Bökesta sågmölla gård (med såg) Brovången åker
Fegelstorp by Filkesjön sjö Bökeön gård Broåker åker
Fegelstorp by Filkesjön sjö Dalaboda t. Brunsingahagen åker
Filkesboda by Filkesjön sjö Dalatäppet t. Bräkenåker åker
Filkesboda by Filkesjön sjö /Se Drajeppajons hmd Brötet åker
Filkesboda by Filkesjön sjö /Se Drankatrulsagården hmd Brötet, se Nybrötet Saknas
Filkesboda by Filkesjön sjö /Se Drängasvennagården hmd Byaån å
Filkesboda by /Se Filkesjön sjö /Se Dyneboda by Byxorna åker
Filkesboda by /Se Filkesjön sjö /Se Dyneboda by Bångkillan källa
Filkesboda by /Se *Filkir sjö /Se Enetorp, se Enetorpet traktnamn Bäckhålan åker
Furustad gd:ar /Se Fuglabackagylen tjärn Enetorpet traktnamn Bäen sjö
Furustad Saknas /Se Fuglabacken backe? Enetorpet gård Bökeön stråk av bokskog
Grönhult by Fårön holme Erikstorp traktnamn Dammen åker
Grönhult by Fårön ö Erikstorp, se Kåretorp Saknas Dammåkern åker
Gröhult Saknas /Se Galtengrå holme Eskilstorp, se Svartetorp traktnamn Danmark, Stora ö
Hemmingslycke by Galtengrå holme Eskilstorp gård Drahagaön ö
Hemmingslycke by Gerkön holme Fastaboda hmd Drahagen udde
Hommentorp by Getöarna holmar Fegelstorp by Drakavången åker
Hommentorp gd Getön, S. o. N. (resp. Getöarna) holmar Filkesboda by Drejaremarken omr. i skog
Hommentorp gd /Se Gillesjön sjö Filkesboda by Drättamossen myr
*Huset Saknas Gillesjön sjö /Se Folkabjär t. Dåarna vik
Juteboda by Gnibehalln se Gnubbehall holme Folkalassapellas t. Edre å förbindelse
Juteboda by Gnubbehall holme »Frågöttaolans» hmd Ekehålan åkeromr.
Karsaboda gd /Se Grönhultssjön, se Bäen sjö Fureboda (el. Fureperens) t. Ekelundsbacken höjd
Kasseboda gd Gyla mossen mosse Furestad ursprungl. brygga,sedermera hus o. gård Ekelyckan åker
Kasseboda gd *Götön, se Getön, S. o. N. (resp. Getöarna) holme Furustad by Ekeöarna öar
Kasseboda gd Hajlagylet göl /Se Fåglabacken hmd Elsevången åker
Kasseboda gd Hajlajylet hage /Se Fåglanissens hmd Enebärskärret kärr
Kolahytten förr backstuga /Se Hallsjön vik Gaddatorpet t. Enehagen skogsomr.
Koldinghuset hus /Se Hallsjön sjö Glasbruket t. Farfaravången åker
Kopparetorp, Norra och Södra byar Hallsjön sjö /Se Glasperagården hmd Ferestadviken vik
Kosseboda gd? /Se Hallsjönäset näs Gråagården hmd Filkesjön sjö
*Kirkeladen Saknas Hejlabacken höjd Gråatorpet t. Fixamossen åker
Kopparetorp, Norra o. Södra byar Hejlagylet tjärn Gräshallaolans hmd Fixasnippen åker
Krogshult by Högön ö Grönhult by Fjäramossen dalsänka
Krogshult by Högön ö Grönhult by Flinkavången åker
Krogshult gd Höjlet bäck /Se Gunnatorpet t. Flödavad bro
Krogshult gd *Illboanäs udde Hemmingslycke ort Flödavadsbäcken bäck
Kyrkan Saknas Immeln sjö Hemmingslycke gård Fredsskog skogsomr.
Mjönäs, Norra by Jättekastet, se Kastagropen sprickdal Hommentorp gård Friskalyckan åker
Mjönäs, Södra by Saknas gränsmärke Håletorpet bebyggelse Frälseskogen skogsomr.
Mjönäs by Kasseboda höjd o. triangelp. Jonasagården gård Färmastycket åker
Mjönäs, Södra hg Kasseboda bäck bäck Jutajössatorpet t. Fästampen omr.
Mjönäs by Kastagropen sprickdal Juteboda gård Gaddastycket åker (mosse)
Mjönäs, Norra by Kassudden udde Kasseboda gård Galtengrå ö
Mjönäs, Norra och Södra byar Kattön ö Kavregården gård Gatebacken backe
Mjönäs, Norra by *Kiön ö Killeboda gård Gatehagen åker
Målen gd Kiön ö Kittahuset hus el. torp Gerkön ö
Målen gd Kolsund sund Knappagården gård Getakärr kärromr.
Målen gd Krogshultaöarna öar Knappahuset bs Getaskärsgropen dalsänka
*Møllen f. torp Krogsjön = Kroksjön sjö Knappatorpet t. Gethallarna hallar
*Møllen f. torp Kroksjön sjö Kolahytten bs. (riven) Gethusåker åker
Mölleröd by Kroksjön sjö /Se Kollingaoredens t. Getöarna öar
Mölleryd gdr /Se *Krösneö holme Kopparetorp ort Gille sjö
*Nissens torp torp Kvarn(a)bäcken bäckar /Se Kopparetorp, Norra gård Gladarevången åker
*Nybo f. torp Käringeberget berg Kopparetorp, Södra gård Glasbruket plats
*Nye Mölle Saknas Kärrkorran vattensaml. /Se Krogshult gård Gnepet pass
*Nødebo f. torp Ladbacken udde? Krokanissens hmd Gnipahall ö
*Nørretørp f. torp Lindön ö Kullastugan bs. (nerriven) Gnipöarna öar
Pormosa Saknas Lindön ö Kvarnastugan bs. Gnubbehall, se Gnipahall Saknas
Prästgården Saknas *Lummaklack höjd Kårajössens hmd Grönhultssjön, se Bäen Saknas
Prästgården Saknas Lyckesbäcken bäck /Se Kåretorp, se Erikstorp traktnamn Gubbavången åker
Pälsastugan lht /Se Långeön ö Kåretorp el. Erikstorp gård Gunnalidarna lidar
?Romelstorp by Långön ö Källejössapellens t. Gumpahålan åker
?Romelstorp by Marievik vik Källeperens torp Gunnalyckan skogsomr.
Rosendal by Massadamm damm /Se Kämpabastuan bs. Gunnavången åker
Rosendal by Massa Hejda hedmark? /Se Kämpagården gård Gylahejan åker
Rosendal by Masses Tomt äng? /Se Kämpatorpet t. Gårdaviken vik
?Rysstorp gd Massesåker åker /Se Lassapellas hmd Gåsaplurren vattensaml.
*Skerning Saknas Massesäng äng /Se Lidastugorna hus Gåsaskäret ö
?Skärsnäs by Mellanbroagylet tjärn Lilleolagården hmd Hajlagylet göl
Skärsnäs by Mellansjön sjö, eg. vik Lisatorpet t. Hallesnabbe udde
?Skärsnäs by Mellansjön del av sjö /Se Lönstugan bs. Halsen åker
Skärsnäs by *Mellanön, se Krogshultaöarna ö Mellomgård hmd Halsen åker
Skärsnäs by /Se *Mogeskär holme Micklatorp bebyggelse Halvsjön sjö
Snäckestad by Mossadamm damm /Se Mjönäs by och herregods Halvsjönäset näs
Snäckestad by Myrgylet, Norra tjärn Mjönäs, Norra by Hans sten
Snäckestad by Myrgylet, Södra tjärn Mjönäs, Södra by Hejan åker
Snäckestad by Myrgylet, Norra o. Södra sjöar /Se Mjönäs by Hemmingslyckevången åker
Snäckestad Saknas /Se Märkesbäcken skiljebäck /Se Mjönäs by Herahall sten
Snäckestad by /Se Mästersdamm damm /Se Mjönäs herregård gård Herahallsåkern åker
Snäckestad by /Se Mölleudden udde Målen gård Hjälmastycket åker
Svartetorp gd Nejlikesjön sjö /Se Mölleröd gård Hjälmavången åker
Tegelstorp by /Se Näsudden udde Mölleryd by Hjälmavången åker
Vånga by Näsudden udde Mölleryds skolhus skolhus Hoffaön ö
Vånga by *Orhanakotten holme Mölleslättens t. Hultanisslyckorna åker
Vånga by *Orrhanekölen synbarl. holme Nicklasa hmd Humlehagen åker
Vånga by Per Matsaön ö Norra torp gård Humlehagen åker
Vånga by Persaån å /Se Norregård hmd Hundalidarna bergsomr.
Vånga by *Pormosa Saknas Näsebengtens avs.fr. Huvudet åker
Vånga by *Påsen holme Oredagården hmd Hyggeskillan källa
Vånga by Pälsabron bro /Se Oretorpet t. Hyltarna backe
Vånga by /Se Pälsabäcken bäck /Se Oretorp gård Hålahejan åker
Villands-Vånga by /Se *Ramslången, se Raslången sjö Paradistorpet t. Hästhagen skogsomr.
Vånga kyrka kyrka Raslången sjö Persajönsas hmd Högahallsberget höjd
Västervik gd Raslången sjö Petterhjortatorpet t. Högekulle skogshöjd
Västervik gd Raslången sjö Pigetorp, se Svenstorp traktnamn Högön ö
Västervik gd Raslången sjö /Se Pigetorp el. Svenstorp gård Högönesund sund
Västervik gd /Se Raslången sjö Piggatorpet t. Höjlamossen mosse
Åbäckastället lht /Se Raslången sjö Pinkaretorpet bebyggelse Höjlet bäck
Äsperyd by Raslången, se Rosslången sjö »Pislegården» gård Höjneudd udde
Äsperyd by Raslången sjö Pälsastugan stuga Iganetullabacken backe
Äsperyd by /Se Raslången sjö /Se »Pögelns» t. Iganetullaliden lid
Örsnäs by Raslången sjö /Se Rallate t. Immeln sjö
Örsnäs by Rollön, se Trollön holme Raskräddarens hmd Immelsjön sjö
Örsnäs gård /Se *Ronnetorpsjön, se Rosslången sjö Robbastället hmd Immelsjön sjö
  Rosslången, se Raslången sjö Romelstorp gård Ivösjön sjö
  Rosslången sjö Rosastugan förr t, nu bs. »Jaena vång» åker
  Ros(s)lången, se Reslången sjö Rosendahl, se Rosendal traktnamn Jeppasvik vik
  Rödabäck bäck /Se Rosendal traktnamn Jeppsavången åker
  Rödebäck bibäck Rosendal gård Jeppsudden udde
  Rönnöarna holmar Rysstorp ort Jeskenehallen hall
  *Rörmossen mosse Rystorp gård Jonasabrötet åker
  *Rövareviken vik Ryttaretorpet t. Jonsavången åker
  Sandåker f. åker Rörmossen avs. Junklebro bro
  *Sebedaall gränsmärke Lillamatsens hmd Junklekärr kärr
  *Silkebäck bäck? /Se »Sisseles» t. Jyrahall hall
  *Sirön, se Tjärön ö Skedet traktnamn Jämshögvången åker
  *Skitön holme /Se Skedet, stora, se Skedet traktnamn Kallavången åker
  Skrängylet tjärn Skedet, Stora gård Kalvarumpan udde
  Skrängylet sjö /Se Skärsnäs by, ort Karlsatoften kärråker
  Skvalpareviken vik Skärsnäs ort Karlsavången åker
  *Skärbäck bäck? /Se Skärsnäs by Karolinvången åker
  Skärsnäsfjorden vik Slinkagården hmd Kartelidar väg
  Skärpingebäck bäck /Se Snäckestad gård »Kassajunavången» åker
  Skärsjön, Norra sjö Snäckestad by Kasseboda bäck bäck
  Skärsjön, Södra sjö Snäckestad by Kasseboda udde udde
  Skärsjöen, Norra o. Södra sjöar /Se Spångabro t. Kassudden udde
  *Skärsjövik, se Träskoviken vik Stuskatorpet t. Kastagropen dalsänka
  *Skvalbolvik, se Skärsmäsfjorden vik »Stuskens» hmd Kastagropen dalsänka
  *Skvalborvik, se Skärnäsfjorden vik Svartetorp traktnamn Kastagropen dalsänka
  Skärsnäsfjorden vik /Se Svartetorp gård Kastagropen dalsänka
  Skärnäsfjorden vik Svenmatsahuset bs. Kastagropen dike
  *Smörhall, se Udden udde Svenstorp traktnamn Kavrevången åker
  Snokudden udde Svenstorp, se Pigetorp Saknas Killehall hall
  Sobäck bäck /Se Syjössatorpet t. Killeviken vik
  Stora kärr kärr Synnatorpet t. Killeåker åker
  Supabäcken bäck /Se Synnergård hmd Kittabacken backe
  Svarta gylet sjö Sönnergård bebyggelse Klockenekullen höjd
  Svartagylet sjö /Se Tjuvaslätten hmd Knutsåker åker
  Sävebäcksdraget bäck? /Se Tralleboda torp Kobacken höjd
  »Säfvedalen» dalgång? /Se Trolleboda t. Kobjäret omr.
  Sävekärr kärr? /Se »Tubjörns» hmd Kohagen skogsomr.
  Säve lyckor åkrar? /Se Tummatorp t. Kohagen skogsomr.
  Tjuvöarna holmar Tummatorpet t. »Krajtavången» f. t, nu åker
  Tjuvöarna öar Turkens gård Kransamark skogsomr.
  Tjärön ö /Se Täppastället hmd Krogshultaudden udde
  Tjärön ö Uddastugan bs. Krogshultaviken vik
  Tjärön ö Vikagården hmd Krogshultaöarna öar
  Trollön holme Villands Vånga poststation Krogsjöhagen skogsomr.
  Trollön ö Vånga by Krogsjöhagen omr.
  Träskoviken vik Vångamosse gård Kroken åker
  Träskoviken vik Vånga mölla gård Krokshults udde udde
  Tuesjön vik Värkastället hmd Kroksjön sjö
  Tuesjön sjö Västervik gård Kryckevången åker
  Tuesjön del av sjö /Se Åbäckastället hmd Krösnahallen (Krösnaholmen) ö
  Tuesjösmala sund Äsperyd traktnamn Kungsbjär bergshöjd
  *Tuvsjön, se Tuesjön vik Äsperyd by Kvarnabäcken bäck
  *Tärnhallen holme Äsperyd by Kvarnakärret kärr
  *Tärnön, se Fårön holme Örsnäs gård Kvarnudden udde
  Udden halvö Örsnäs by Kvarnåkern åker
  Udden halvö Örsnäs by Kåranissavången åker
  *Uggleledet grind?   Kälviksudde udde
  *Uggleön holme   Käringahallen hall
  Viken vik   »Köjebäcken» bibäck
  Vång, Norra åker   Landön, Lilla ö
  Vångaberget berg   Lassapellavången åker
  *Vångavik vik   Leran åker
  *Vångaviken vik   Lerbrukshålan allmänning
  Äspeön holme   Lillakors omr.
  Äspeön ö   Lillejonamarken orm.
  Västerviksnäs näs   Lisaliden lid
  Ysnanäsudden udde   Ljunghallatopp höjd
  Åladammen damm? /Se   Ljungudden udde
  Årvik vik   Lobjäret höjd
  Ävegylet göl /Se   Lusatorvet torvmosse
  *Örsten holme /Se   Luvan åker
  Östersjön sjö   Lyckesbäckakillan källa
  *Östraå vattendrag eller sund   Långakorre åker
  *Östraå å eller sund   Långakärr kärr
      Långeön ö
      Långsvenaliden lid
      Långåker åker
      Lönvången åker
      »Löybackarna» backar
      Marievik vik
      Marievång åker
      Markamossen åker
      Matsadamm bäck
      Mellomsjön del av sjö
      Micklatorpabackarna höjdomr.
      Mjönäsabäcken bäck
      Morklinten udde
      Morsahage åker
      Mossalidarna åker
      Mossåker åker
      Munkanabben udde
      Myrgylet göl
      Myrgylet göl
      Mågeskäret skär
      Märkesbäcken bäck
      Möllebäcken bäck
      Mölleudden udde
      Mörkevik vik
      Nabbarna öar
      Nicklasavången åker
      Norretorpakärr kärr
      Norrevång åker
      Norreåker åker
      Nybrötet åker
      Nyvång åker
      Nålakullen skogsomr.
      Näset udde
      Näsuma hall bergshöjd
      Offervången nu åker, f. torp
      Olsalyckan åker
      Orebackakroken omr.
      Orebackarna backomr.
      Orebacken höjd
      Orrhanekotten ö
      Oset mynning
      Osön udde
      Oxahagen skogsomr.
      Oxebjäret backe o. skogsomr.
      Pelavik vik
      Pellavång åker
      Permatsaön ö
      Pestgården Saknas
      Pettralyckan åker
      Pinkebacken höjd
      Påskamossen mosse
      Pälsabron bro
      Pälsabäcken bibäck
      Pärsån förbindelseled
      Raslången sjö
      Robbavången åker
      Rollön, se Trollön Saknas
      Ryet åker
      Ryttersvången åker
      Ryttersvången åker
      Ryvångarna åkeromr.
      Rånäsaudden udde
      Råsabackarna åker
      Rödasten gränssten
      Rödebäck bibäck
      Rödenabbe udde
      Rönnön ö
      Sandsta del av vångudde
      Sibbarehejan åker
      Sivarevången åker
      »Sjattan» dammverk
      Sjuböket bokskogsomr.
      »Själbreddängen» åker
      Sjöåkern åker
      Skallen udde
      Skatabacken skogsbacke
      Skedevången åker
      Skitehallar hallar
      Skitudden udde
      Skitön ö
      Skogsnuemarken skogsomr.
      Skriveklint stenbacke
      Skräddaremossen åker
      Skrängylet göl
      Skvalpareviken vik
      Skärmanskilla källa
      Skärmanslid lid
      Skärpingebäck Saknas
      Skärsjön, Norra sjö
      Skärsjön, Södra sjö
      »Sladdrekompe» åker
      Slyngebacken höjd
      Slättaklint flathall
      Smörhall sten
      Smörhall holme
      Smörhålan åker
      Snokeudden udde
      Sobäck bibäck
      Sohall undervattensskär
      Sonastycket skogsomr.
      Springlidarna branter
      Stensudde udde
      Storlidhagen åkeromr.
      Storlidlyckan åkeromr.
      Storsvennavången åker
      Storåker åker
      Stråören skär
      Strömmalidarna lidar
      Strömmavången åker
      Stugebacken åker
      Stålabacken åker
      Stålabrötet åker
      Supabäcken bäck
      Supakillan »sump»
      Suren skär
      Svartagylet göl
      Svartasteg båtplats
      Svartesvinsskäret skär
      Svennavång åker
      Svenskingahejan åkeromr.
      Svenskingamarken omr.
      Svinön åkeromr.
      Söndremark skogsomr.
      Söndremark skogsomr.
      Söndreudde udde
      Söndrevång åker
      Tjurahallen sten
      Tjuvöarna öar
      Tjärön ö
      Tjärön ö
      Tockakillan källa
      Tockalyckorna åker
      Toften åker
      Toften åker
      Torvgraven åker
      Tosängshallarna stenar
      Tredagsmossen mosse
      Triangeln skogsomr.
      Trintåker åker
      Trollön ö
      Trulsastycket åker
      Trångehage omr.
      Träskoviken vik
      Trättesbacken åker
      Tröjan åker
      Tuans förr t, nu åker
      Tuesjön sjö
      Tuesjös smala pass
      Tuesjösmala sund
      Tummavången åker
      Tuteliden lid
      Tvillingsöarna öar
      Tvättaviken vik
      Tvätthallen skär
      Tyskastycket åkeromr.
      Täckavången åker
      Täppesvången åker
      Tärneön ö
      Uddakillan källa
      Ugnsmunnarna omr.
      Ullastugorna snapphanegrottor
      Valje halvö
      Varpaliden lid
      Viken vik
      Vildsvinamossen åker
      Vånga alle skog av fruktträd
      Vånga alle skogsomr.
      Vånga alle alområde
      Vånga ale skogsmark
      Vånga bjär skogs- och bergsomr.
      Vångaberget bergsområde
      Vånga ry åker
      Vånga skog skogsomr.
      Vångaudden, Udden udde
      Värkabrunnen brunn
      Värkahagen åker
      Värkatoften åker
      Värkaviken vik
      Värkavången åker
      Västen åker
      Västervikabjär bergshöjd
      Ysnanäsudden udde
      Yttersta marken åker
      Åliden lid
      ?Ädra bäck
      Älakull höjd
      Älakullsbäcken Saknas
      Ängavången åker
      Ärtaåker åker
      Äspenäset näs
      Äspeön ö
      Ävegylet göl
      Ön åker
      Örkaskäret omr.
      Örkels ö ö
      Örsingahagen åker
      Örsnäs vångudde udde
      Östersjön vik
      Östervik vik
      Östremark skogsomr.
      Östremark skogsomr.
      Östremark åker o. skogsomr.

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.