ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näsums socken : Villands härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Albobäcken förmodlingen bäck    
  *Albäcken förmodl. bäck    
  Axeltorpsviken vik /Se    
  *Eskelkärrvik vik    
  *Fjärhanadra höjd?    
  *Fjärhanahallen bergshöjd /Se    
  *Fjärhanahallen bergshöjd    
  *Fjäranahallen höjd    
  *Gravarekärret sumpmark    
  *Gravarekärret myr    
  *Klövhall bergshöjd? /Se    
  *Kronbök föremål    
  *Ljungryda damm damm    
  *Ljungryadamm damm    
  *Lohall höjd    
  *Lohall höjd    
  *Lohall höjd    
  *Maglefors fors eller fall?    
  *Maglefors fors?    
  *Näsum öre udde el föremål å udde    
  *Ostkarahallarna höjd eller höjder?    
  *Ostkarahallarna höjd (ev. gränssten)?    
  Ryssberget höjdparti    
  *Sjökirka föremål    
  *Sjökörka föremål    
  *Sjökörka gränssten?    
  *Sjökörka föremål    
  *Smörlocken höjd eller gränssten    
  *Smörtocken gränssten?    
  *Trananaeken höjd    
  *Tranenacken höjd    
  *Tranenacken höjd /Se    
  *Trehörnarör bergstopp?    
  *Trehörnarör höjd?    
  *Trehörna Rör höjd (ev. gränsstenar)?    
  *Trehörnarör föremål    
  *Östarhallen bergshöjd?    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.