ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Starby socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 32
Starby socken *Buske skiifftedt f. äng Starby sn och by Bastuliden backe
Starby sn /Se *Bydals ager f. åker o. äng Starby sn o. by Bastulien backe
Starby sn *Dalskiifftenn f. äng Starby sn o.by Borgs lid landsvägsbacke
Starby by, sn *Eeglomme kämpagravar Starby sn o. by Byaliden landsvägsbacke
Starby sn *Egis agir f. åker Starby sn o. by Bönedal landsvägsbacke
Starby sn *Ellelunds ager, Lille f. åker o. äng Starby sn /Se Böendal dal
Starby sn *Ellelundtz ager f. åker o. äng Backagården gård Ellomsmaderna madäng
Starby sn Gällareängen jord /Se Bolet hemman Fyrastyversremsan kyrkojord
Starby sn *Handklæditt f. åker Borgagården gård Gällareängen jord
Starby sn *Hyssagre skiiftid f. äng Bröddagården gård Heden åker
Starby sn *Höffdenn Saknas Börjegården gård Holmarna äng
Starby sn *Kircke ager f. åker Gödmanstorp by Knivabacken höjd
Starby sn *Kircke backis ager f. åker Gödmanstorp by Korsliden backe
Starby sn *Knappere skiifte f. äng Gödmanstorp by /Se Kybbedalen betesmark
Starby sn *Kniiffue skiifftid f. äng Hedsåkra gårdar /Se Kyrkobacken kyrkojord
Starby sn Saknas /Se *Kors leds skiiffthz f. äng Hitsåkra by Lerbäck bäck
Starby sn /Se *Kors liidenn f. åker Hitsåkra by Lerbäck bäck
Starby sn /Se *Kringell stickid f. åker och äng Hitsåkra gårdar /Se Planen ägor
Backagården hmd /Se *Krop ager f. åker Klockarebondehemmanet gård Sandtaget grusgrav
Billestorp gd /Se *Lang eng f. äng Mellangårdarna gårdar Starby fälad Saknas
Bolet gd:ar /Se *Lange skiiffte f. äng Norregårdarna gårdar Starby mad Saknas
Bolet torp /Se Lerbäck bäck Pramgården gård Starby pråm färjeställe
Bolet torp /Se Lerbäck bäck /Se Pråmhuset gård Starby älmer Saknas
Broddegården hmd /Se *Lerie, Lille och Store f. åkrar Pråmhuset gård Stora mad äng
Börjegården hmd /Se *Lerie högis skiiffted f. äng Prästabondehemmanet annexhemman Traneängen kyrkojord
Gödmanstorp gd:ar /Se *Lerienn f. åker Pålstorp gårdar Tranängen åker
Hedsåkra, se Hitsåkra gd:ar *Leyager f. åker Pölahemmanet gård Träsket madäng
Hitsåkra by *Lille skiiffte f. äng Skattegården gård Ugglarpeplanen ägor
Hitsåkra (Hedsåkra) gd:ar /Se *Lund ager f. åker Skogbogården gård Ugglarps pråm gammalt färjeställe
Hitsåkra gd:ar /Se *Lunden f. äng Skräddaregården gård Vie bäck bäck
Hitsåkra Saknas /Se *Löningen f. åker Starby traktnamn Vången åker
*Järnhyttan by *Made eng, Store äng Starby älmer del av by Åbackarna Saknas
?*Järnhyttan kvarn *Nye enge f. ängar Starby eller Spjället, se Starby traktnamn  
*Kircke boled Saknas *Preste skiifftedtt f. äng Starby eller Tranängen, se Starby traktnamn  
Klarahill gd /Se *Prästhögen backe Ugglarp traktnamn  
Kyrkan Saknas Rönne å å Ugglarp by  
Mellangårdarna hmd /Se Rönne å å Ugglarp kronoegendom  
Pråmgården hmd /Se Rönne å å Ugglarp by  
Pråmhuset hmd /Se *Sancte tofftenn f. åker Ugglarp gårdar /Se  
Prästgården Saknas *Spang agir f. åker Ugglarp eller Kyrkobacken, se Ugglarp traktnamn  
Pålstorp gd:ar /Se *Starby stette stätta Ugglarpe boställe gård  
Pölahemmet hmd /Se *Stenbäck bäck? Ugglarps boställe gård  
Skattegården hmd /Se *Store ager f. åker Älmerna Saknas  
Skogbogården hmd /Se *Tiörolenn f. åker Älmorna del av sn  
Spjället lht *Tofftenn f. åker    
[Stamphöjegård] Saknas *Tofftenn åker    
»Stamphøyæ gardh» beb. *Tuerskiifften f. äng    
*Stamphöjegård Saknas Ugglerör gränsmärke /Se    
*Stamphøyægardh Saknas *Veell stöckidtt f. åker    
Stamphöyægardh Saknas /Se *Vestre sticke f. äng    
Starby by, socken *Weye skiiffte f. äng    
Starby by? Viebäck bäck /Se    
Starby by *Östre sticke f. äng    
Starby by      
Starby by      
Starby by      
Starby by      
Starby by      
Starby by      
Starby by /Se      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
?Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by /Se      
Ugglarp by /Se      
Ugglarp by /Se      
Ugglarp by /Se      
Ugglarp by /Se      
Älmorna gd:ar /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.