ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Ljungby socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 190
Ljungby, Östra sn *Bielckager och Lille bielckager f. åkrar Östra Ljungby församling församling Allekärret Saknas
?Ljungby sn Björnkärret kärr Östra Ljungby sn Aspesängen Saknas
Östra Ljungby sn Bläsingehage skogsmark Östra Ljungby sn o. by Assarsa lycka åker
Ljungby, Östra sn *Bossebecks eng f. äng Ljungby, Östra sn /Se Bastubacken betesmark
Ljungby, Östra sn »Bossebecks eng» äng /Se Anderstorp bebyggelse Bastubacken betesmark
Ljungby, Östra sn /Se Broddadammen natn /Se Bjerhus Saknas Bastulyckan allmänning
Ljungby, Östra sn *Brödagre eng f. äng Björnhög bebyggelse Bjells åker åker
Ljungby, Östra sn *Brödda åkern» natn /Se Blänkehusen torp Bjeret höjd
Ljungby, Östra sn *Egis ager f. åker Bläsinge traktnamn Björnängsmossen Saknas
Ljungby, Östra sn *Grudinne f. åker Bläsinge bebyggelse Bläsinge hage betesmark
Ljungby, Östra sn *Hullen f. åker Bläsinge by Broddadammen Saknas
Ljungby, Ö. sn *Höffden f. åker Bläsinge säteri bebyggelse Brovången skog
Ljungby, Ö. sn *Höffuedyne engen f. äng Breahult bebyggelse Brunnlyckan betesmark
Östra Ljungby sn /Se Karussedammen damm /Se Broängen, se Övarp Saknas Brännerimaden Saknas
Ljungby, Östra sn /Se Koppardammen damm /Se Brödåkra bebyggelse Brödåkravången åker
Björnhög by *Kors engen f. äng Brödåkra by Buskesängen Saknas
?Bläsinge by *Krogagerenn f. åker Eket traktnamn Byttesåker Saknas
Bläsinge by Kungabäcken bäck Eket bebyggelse Bäckakroken äng
Bläsinge by *Laxe gaarindt f. äng Eket el. Ekesgården gård Bäckakärret Saknas
Bläsinge gd /Se *Lerge eng, Lille f. äng Fastarp bebyggelse Bäckavång skog
Bläsinge Saknas /Se *Lerien, Store och Lille f. åkrar Fastarp by Bäcken Saknas
Brödåkra by *Lille agir f. åker Fastarp by Dammabacken skogsbacke
Brödåkra gd:ar /Se *Lycke enge, Norre f. ängar Fastarp by /Se Enebacken skogsbacke
*Degnne gaarden f. gd *Lönningene f. åkrar Fastarp by Enebacken skogsbacke
Ekeröd f. torp el. gd Märkesbäcken bäck /Se Grönalund bebyggelse Fastarps skog Saknas
Fastarp by *Piile engen f. äng Gröna Näbo Saknas Fiskedammen Saknas
Fastarp by Pinnån å Haglekulla Saknas Fädriften väg
Fastarp by /Se Pinnån å Haglekulla by Fäladen betesmark
Fastarp by /Se Rönne å å Haglekulla gårdar /Se Gamle toft åker
*Grinekuld Saknas Rönne å å Haglekulla gårdar /Se Gamle vång åker
Haglekulla by *Skadelunds hulle f. åker Hallgården bebyggelse Gamle vång åker
Haglekulla by *Skettis hulle f. äng Holland avs. Gropavången åker
Haglekulla by *Skiifftid f. äng Håkanaslätt torp Grusabacken åker
*Hegerp f. torp *Sonne krog f. äng Jägerstorp bebyggelse Grushålan åker
»Iernhülten» f. kvarn *Steens agir f. åker Kejsarehuset hus Gröna kärr Saknas
*Kircke bolidtt Saknas *Strengen f. åker Killehult avs. Göransa lycka åker
Kolarehus by *Strengen f. åker Klockaregården Saknas Hagen betesmark
?Kopparmöllan gd Troedsdammen damm? /Se Kolarehuset Saknas Hallamaden Saknas
Kopparmöllan gd /Se Vekabäcken bäck Kolarehus bebyggelse Hallen höjd
Kyrkan Saknas *Vls halenn f. åker Kopparmöllan gård Harabacken skogsbacke
Kädarp gd *Veyels ager och engen åker och äng Kopparmöllan bebyggelse Hagatäppet betesmark
Kädarp by /Se *Viigers eng f. äng Kopparmöllan hg /Se Hagaåker Saknas
Kädarp by /Se *Örups lunds ager och *Örup ma åker och äng Kopparmöllan gd /Se Hagaåker Saknas
Källna poststation /Se *Örups stie f. äng Kristinedal bebyggelse Herrskapsängar ängsmark
Kärröd gd   Krogahuset t. Hose-Johans backe skogsbacke
Kärröd by /Se   Kronobetet f.d. lägerplats Husaralyckan område i Fastarp
?Ljungby, Östra by   Kädarp bebyggelse Husaramossen Saknas
Östra Ljungby by o. sn   Kädarp by Hålledammen damm
Ljungby, Östra by   Kädarp by Hällan åker
Ljungby, Östra by   Källehuset, se Eket Saknas Hällorna skogsbacke
?Ljungby, Östra by   Källehuset Saknas Hänaste täppe betesmark
?Ljungby, Östra by   Kärröd bebyggelse Hässlebacken skogsbacke
Ljungby, Östra by   Kärröd by Hässleåker Saknas
Ljungby, Östra by   Lillegård gård Höjden skogsbacke
Ljungby, Östra by   Ljungby Östra traktnamn Höralyckan åker
Lundby, se Ljungby, Östra by o. sn   Ljungby Östra, se Ljungby östra Saknas Hövdegranen Saknas
Lundsmöllan gd /Se   Ljunglåsahus Saknas Intagan åker
Mölletofta by   Lundsmöllan bebyggelse Jöns Ols toft åker
?Mölletofta by   Lundsmölle gård Jörnet åker
Mölletofta by   Lundsmöllan gd /Se Kalvahagen betesmark
Mölletofta gd /Se   Lundstorp bebyggelse Kalvahagen betesmark
*Mönnetoffte f. torp   Mölletofta bebyggelse Klockarebacken skogsbacke
*Peder thorsens bÿgge f. hus   Mölletofta by Kohagen betesmark
Pilagården by   Mölletofta by /Se Kohagen betesmark
Pilagården gd /Se   Norrekrok gårdar Kohagen betesmark
*Poffuils gaard f. gd   Pilagården bebyggelse Kroken åker
Prästgården Saknas   Rönneskull traktnamn Kroken åker
Rommestorp Saknas   Rönneskull bebyggelse Kråkebacken skogsbacke
Skvattemölla kvarn /Se   Rönneskull torp Kädarpelyckan åker
Skvattemölla kvarn /Se   Rönneskulle, se Rönneskull Saknas Kädarpevången skog
Stidsvik by   Sjöhultet bebyggelse Källareåkern Saknas
Stidsvig by   Skvatte, se Ljungby Östra Saknas Lagårdalyckan åker
Stidsvig by   Skvatte troligen kvarn /Se Landsvägsåkern Saknas
Stidsvig samh. /Se   Skvattemölla bebyggelse Lerbacken åker
Stygswege, se Stidsvik by   Skvattemölla kvarn Lerhällan åker
Svartemölla Saknas /Se   Skvattemölla gård och vattenkvarn Lille Jensa höjd Saknas
Vättinge gd /Se   Skvattemölla troligen kvarn Lille nyvång åker
?Övarp by   Skvattemölla Saknas /Se Ljungbacken betesmark
Övarp by   Skånsberg Saknas Ljungby skog Saknas
Övarp by   Stidsvig bebyggelse Lunden ekdunge
Övarp by   Stidsviga by Lundsmöllan vattenkvarn
    Stidsvig by Lundsstycket åker
    Stidsvig by Lyckan åker
    Stidsvik samhälle /Se Lyckorna åker
    Stidsvik by /Se Långe backe höjd
    Väderblåsthus bebyggelse Lämningen åker
    Vättinge bebyggelse Madaängen Saknas
    Öjamaden, se Bläsinge Saknas Maden Saknas
    Öjamaden bebyggelse Marstrand äng
    Östra Ljungby bebyggelse Mossaholmen äng
    Övarp traktnamn Mossahålan åker
    Övarp bebyggelse Märgelhålan betesmark
    Övarp by Märkesmossen Saknas
      Möllebacken skogsbacke
      Mölledammen Saknas
      Möllekärret Saknas
      Nebo höjd
      Norantill åker
      Norra hälla åker
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norrekrok åker
      Ny lycka åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Näbbet äng
      Oderkull höjd
      Pelet äng
      Per Lustigs lycka åker
      Planterningen granplantering
      Prostalyckan åker
      Prästabyxorna åker
      Prästalyckan åker
      Pål Ols hage skog
      Pål Ols sträde väg
      Påls skog Saknas
      Ryttralyckan åker
      Rågångsbacken skogsbacke
      Rågångskärret Saknas
      Råhall höjd
      Rännet bäck
      Rönne å Saknas
      Rönneskullabacken skogsbacke
      Rönnesvången skog
      Skoglyckan åker
      Skogåker Saknas
      Skogvaktarelyckan åker
      Skomakarelyckan åker
      Skräddarelyckan åker
      Skvatte bro Saknas
      Skvattebro bro
      Skvattelid vägsluttning
      Skäggen åker
      Skäppasåker Saknas
      Smålandsbanan järnväg
      Spedingens backe skogsbacke
      Spångåkern Saknas
      Spångavängen Saknas
      Stationslyckan åker
      Stenekull åker
      Stenkullen skogsbacke
      Sterslyckan åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Store mosse Saknas
      Store nyvång åker
      Storesten sten
      Store toft åker
      Storkaåker Saknas
      Strädet väg
      Strängen åker
      Stubbalyckan betesmark
      Sumpen äng
      Sunnantill åker
      Svarte lund granskog
      Sven Bengts toft åker
      Söndre toft åker
      Sönneråker Saknas
      Tevattenskällan Saknas
      Tjuvadal skog
      Toftaängen Saknas
      Toften åker
      Torplyckan åker
      Torpåker Saknas
      Täppet betesmark
      Vallsa åker Saknas
      Vekaliden landsvägsbacke
      Videsåkern Saknas
      Vindruvehagen skog
      Vägaåker Saknas
      Vägaåker Saknas
      Västerlycka åker
      Västertoft åker
      Västerut åker
      Västerut åker
      Västra fall åker
      Västre nyvång åker
      Åbergsa lycka åker
      Åkesa damm Saknas
      Åkroken åker
      Ängarna Saknas
      Östantill åker
      Österut åker
      Östervång åker
      Österåker Saknas
      Östre nyvång åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.