ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oderljunga socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 2187
Oderljunga sn /Se Abulafloen bäck /Se Oderljunga sn och by Abullaåkern Saknas
Oderljunga sn Altarstenen sten Oderljunga sn Abullabacken skogsbacke
Oderljunga sn Amnabyggesjön sjö Oderljunga sn o. by Abullafloen bäck
Oderljunga sn Bolabäcken bäck /Se Oderljunga sn Abullageren höjd
Oderljunga sn Bolahushäll (Bollhuset) naturnamn /Se Oderljunga sn Abullahålan åker
Oderljunga sn Bolahusjären, (Bollhusjären) naturnamn /Se Amnabygget bebyggelse Allebacken skogsbacke
Oderljunga by o. sn /Se Bolamossen naturnamn /Se Amenabygget gård Allehandastycket åker
Oderljunga by o. sn /Se Bolamossen odling? /Se Amenabygget gård Alleholmen äng
Oderljunga sn /Se *Bolebacke backe? /Se Bollhuset lht Allekärr Saknas
Oderljunga sn /Se Bollhuset, (Bolahushäll) naturnamn /Se Brimleshuset Saknas Allekärr Saknas
Bälinge by Bollhusjären, (Bolahusjären) naturnamn /Se Buskahuset t. Allekärret Saknas
Bälinge by *Bredingenn f. åker Bälinge by Allekärret Saknas
Bälinge by *Breingen f. åker Bälinge Saknas Allekärret Saknas
Bälinge Saknas /Se Brobacken backe Bälinge by Allekärret Saknas
Bälinge by /Se *Bro engen f. äng Bälinge by Allekärret Saknas
Bälinge by /Se Brännestadmossen sankmark Bälinge by Allekärret Saknas
Dalshult by Bålabäcken bäck /Se Bälinge by Allekärret Saknas
Dalshult by Bålabäcken bäck /Se Dalshult Saknas Alleåkern Saknas
Hagstad by Bålabäcken bäck /Se Dalshult by Allstens krok åker
Hagstad by Bålamaden naturnamn /Se Dalshult by Almesåker Saknas
Hagstad by /Se Bålamaden Saknas /Se Enahuset lht Altarestenen Saknas
Hagstad by /Se Bålamaden natn.? /Se Fridhem bebyggelse Altarestenen Saknas
Harholma by Bälingesjön sjö Gyllholmen bebyggelse Altarestenskärret Saknas
Harholma by Bälingesjön sjö Hagstad by Anders Jepps kålahage åker
Harholma by Bälingesjön Saknas /Se Hagstad by Amnabyggessjön Saknas
Hjortaryd gd /Se Bäljane å å Hagstad Saknas Annika lycka åker
Hytteåkern lht /Se Bäljane å å Hallahuset bebyggelse Aske backe skogsbacke
Häljalt by Bäljane å å /Se Hallahuset gård Askehultet skog
Karsholm by *Dalshultsjö, se Fjällransjön sjö Hallahuset torp Askekärret Saknas
Karsholm by /Se Dubbekull sank mark Harholma by Askekärrsåkern Saknas
Kyrkan Saknas *Elnis ager f. åker Harholma Saknas Aspebacken skog
Kåshässle by *Espings agrene f. åkrar Harholma by Aspebacken skogsbacke
Kåshässle by *Fielle broes engen f. äng Harholma by Aspebacken skogsbacke
Kåshässle by /Se Fjällrammsjön sjö Harholma by Aspeslätten betesmark
Kåshässle by /Se Fjällrammsjön sjö /Se Harholma by /Se Aspesåker åker
Kåshässle gd /Se *Fjällramsjö, se Fjällransjön sjö Harholma by /Se Aspeåkern åker
Landön halvö *Fjälramsjö, se Fjällransjön sjö Heljalt Saknas Axlabacken skogsbacke
Lunkahyttan lht /Se Fjällransjön sjö Heljalt by Axlamossakärret Saknas
Mossen sank mark Fjällransjön sjö /Se Heljalt by Axlamossen Saknas
Månstorp by Fjällransjön sjö Hjortaryd bebyggelse Backalyckan åker
Oderljunga by *Flyedtt f. äng Hjortaryd gård Backasidden äng
Oderljunga by *Fredssiö engen f. äng Humlehagahuset t. Backaåker Saknas
Pantaryd gd /Se Fridsjön sankmark Husartorpet torp Backaåker Saknas
Prästgården Saknas Fridsjön sankmark /Se Hägnaden bebyggelse Backaåker Saknas
Skingeröd by *Fäladen Saknas Hägnaden gård Backaäng Saknas
Skingeröd by /Se *Gaasse agerenn f. åker Hägnaden gård Backstubacken skog
Skäggestorp by Gylet tjärn Hägnaden by /Se Baggaholmen äng
Söndrahult by Gylet tjärn Hälgalt by Barkesbacken björkskogsbacke
Toarp by Gåsön ö Karsholm bebyggelse Barkeskogen Saknas
Toarp by Gylet göl Karsholm(en) by Barkeskroken åker
Toarp by Gökamossen sankmark Karsholmen by Barkeskullen björkkulle
Troedsberga by Hackabäcken bäck /Se Kolarehuset t. Barkeskärret Saknas
Ulfs förr gästgivaregård /Se Hagstadsjön sankmark Kungahuset lht Barkesmossen Saknas
Ulvs by /Se Hallarna höjder Kåshässle Saknas Barkesmossen Saknas
Ulfs gd /Se Hallastenarna höjd Kåshässle by Barkesvången skog
Varshult by *Hauffre liung f. åker Kåshässle by Barkesåker Saknas
Örahult by *Hauffre liung f. äng Kåshässle by /Se Barkesåker Saknas
  Hjortarydsmossen sank mark Köpinge bebyggelse Barkesåkern Saknas
  *Hulguryed kyrkojord Köpinge by Barkesängen Saknas
  *Hulte lie f. åker Köpinge by Barket Saknas
  Hundrabrojären ås /Se Lunkahyttan lht Barket björkskog
  Hundabron bro /Se Lurebygget bebyggelse Barket björkskog
  Höholmen berg Lurebygget torp Barket björkskog
  *Kille agerenn f. åker Lyckehuset lht Barket björkskog
  *Kircke maën f. äng Lökabo t. Barket björkskog
  *Klyngis ager f. åker Löndala bebyggelse Barket björkskog
  Knektabäcken bäck Löndala gård Barket björkskog
  Knektabäcken bäck /Se Maabygget Saknas Bartingen betesmark
  Knektahagen hage /Se Maabygget bebyggelse Battingen äng
  Kniktakärret kärr /Se Madabygget gård Bastuan Saknas
  Kniktamosshålet vattensaml. /Se Madbygget gård Bastuan Saknas
  Koflo vattensaml? /Se Munkahuset torp Bastuan betesmark
  Korreåker sank åker /Se Myrahuset Saknas Bastuan Saknas
  *Kringill tofften f. åker Månstorp bebyggelse Bastuan Saknas
  Kristens vång terräng Månstorp by Bastuan betesmark
  Krokbäck bäck /Se Nederst Månstorp bebyggelse Bastubacken betesmark
  Kroppedamm damm /Se Oderljunga bebyggelse Bastubacken skogsbacke
  Kyrkobäcken bäck /Se Oderljunga poststn Bastubacken skogsbacke
  Kärrkorran vattensaml. /Se Pantaryd bebyggelse Bastubacken åker
  Köpinge myr sank mark Pantaröd gård Bastuledet grind
  Liahällan åker /Se Sjöbygget bebyggelse Bastuliden vägbacke
  Lillesjö sjö Sjöbygget gård Bastulyckan åker
  Lillön ö Sjöbygget by Bastumossen Saknas
  *Lindholmindt ängsmark Sjöholmen gård Bastustycket åker
  *Liunis agrene f. åkrar Skingeröd Saknas Bastuåker Saknas
  Lybäck bäck /Se Skingeröd by Bastuåker Saknas
  Maggebäck bäck /Se Skingeröd by Bastuängen Saknas
  *Maggebecks agir f. åker Skingeröd by Belevaretäppet betesmark
  Mossatrösken kärr /Se Skingeröd by /Se Bellmans backe skog
  *Myre hulle f. åker Skäggestorp bebyggelse Bengtsa lycka åker
  Märkesbacken höjd /Se Skäggestorp by Bengtsa krok åker
  Mäskesbäcken skiljebäck /Se Skäggestorp by Bengtsa mosse Saknas
  Märkeskärret kärr /Se Smedahuset lht Berget höjd
  Oderbäck bäck Snillebygget bebyggelse Besahultet skog
  Oderbäck bäck Snillabygget gård Besekroken skog
  Oderbäck bäck Snillabygget gård Bjerabacken vägbacke
  Oderbäck bäck /Se Södrahult bebyggelse Bjerabacken skogsbacke
  Oderbäck bäck /Se Söndrahult by Bjerabacken skogsbacke
  Oderbäckskrokar(ne) ägonamn /Se Söndrahult by Bjeraåkern Saknas
  Oderbäcks åkrokarne ägonamn /Se Söndrahult by /Se Bjeret höjd
  Ormaflo kärr /Se Toarp Saknas Bjeret höjd
  *Otra = Oderbäck? bäck /Se Toarp by Bjällebacken skogsbacke
  Präståran vattendrag /Se Toarp by Bjällekärr Saknas
  Pukafloen bäck /Se Tosteboholm traktnamn Bjällekärret Saknas
  Pukakärr kärr /Se Tosteboholm bebyggelse Blöte krok kärr
  Ringelsbäcken bäck /Se Tosteboholm gård Boahällan skogsbacke
  Ringelskärret kärr /Se Troedsberga Saknas Bockalyckan åker
  *Rågmyr myr Troedsberga by Bockalyckeängen Saknas
  *Rågmyra myr Troedsberg by Bolebacken skogsbacke
  Rågmyren sank mark Troedsberga by /Se Bollhusgeren höjd
  Rågångsbäcken bäck /Se Tåsteboholm, se Tosteboholm Saknas Bona lycka åker
  Råtterännet bäck /Se Ulvs bebyggelse Bornholm skogsbacke
  Rönnabergsmossen sank mark Ulfs by Boställshålan åker
  *Sille wads engen f. äng Ulfs by Bovetebacken åker
  *Siö engen f. äng Ulvs by /Se Breda flöje betesmark
  Skogbäck bäck /Se Undantaget lht Breda hult skog
  *Slett wangs agrene f. åkrar Varshult by Breda hult skog
  Snokadammen damm? /Se Varshult by Breda kärr Saknas
  *Stenbäck bäck? /Se Varshult Saknas Breda kärr Saknas
  *Stenede stickenn, De f. åkrar Varshult by /Se Breda kärr Saknas
  Store mosse sankmark Vasabygget gård Breda kärr Saknas
  *Strengenn f. åker Vasabygget bebyggelse Breda kärr Saknas
  *Stuetofften f. åker Vasabygget gård Breda kärrs mosse Saknas
  Svartefloe bäck /Se Ängastugan lht Brede ramm äng
  Toarpasjön sankmark Örahult Saknas Brede äng Saknas
  Tranefloen kärr /Se Örahult by Bredingalyckan åker
  *Trisjö sjö? /Se Örahult by Bredingaåkern Saknas
  Trisjömossen mosse? /Se Överst Månstorp Saknas Bredingen betesmark
  Trollaberg bergparti   Bredingen åker
  ?Tuviga träsk kärr /Se   Bredingen betesmark
  ?Tågsåker (Lilla o. Stora) åkrar? /Se   Bredingen betesmark
  Ulabäcken bäck   Bredingen åker
  Ulabäcken bäck /Se   Bredingen äng
  Vargabacken terräng   Bredingen äng
  Varshulta mosse sankmark   Bredmossen Saknas
  Vattenfloarna vattensaml? /Se   Brimlesbacken skogsbacke
  Vingaborgsmossen sankmark   Brimleskärret Saknas
  Vingaborgsmossen mosse   Brimleslyckan åker
  Vingaborgsmossen mosse   Brimlesmaden Saknas
  *Vång, Norra f. vång   Bringsa lycka åker
  *Vång, Södra f. vång   Brobackadraget bäck
  »Åmodh Siöö» sjö? /Se   Brobacken vägbacke
  Åttingsfloen vattensaml? /Se   Brobacken vägbacke
  Älgamyren sank mark   Brobäck Saknas
      Brobäcksliden vägbacke
      Brokull åker
      Brokullsbacken skogsbacke
      Brokärret Saknas
      Broled grind
      Broledskärret Saknas
      Brolid Saknas
      Brolidsgeren åker
      Bromad Saknas
      Bromossakärret Saknas
      Bromossen Saknas
      Bromossen Saknas
      Brorströms lycka åker
      Brosidden äng
      Brostycket åker
      Brostycket åker
      Broåker Saknas
      Broåker Saknas
      Broäng Saknas
      Broäng Saknas
      Brunnhagaåkern Saknas
      Brunnhagen betesmark
      Brunnlyckan åker
      Brunnlyckan åker
      Brunnshålan kärr
      Brunnängen Saknas
      Brygghusängen Saknas
      Bräknebjer höjd
      Brända hult åker
      Brände backe skog
      Brände backe skog
      Brände backe nu åker, förr skog
      Brände backe åker
      Brände, åker f.d. skog
      Bränneribacken skogsbacke
      Brännesbacken skogsbacke
      Brännesmossen Saknas
      Brännestadsbacken skog
      Brännesåkern åker
      Bränningabacken åker
      Bränningamossen Saknas
      Bränningen åker
      Bränningen åker
      Buskahusåkern Saknas
      Buskesåker åker
      Buttestycket åker
      Byggareintagan åker
      Byggaremaden Saknas
      Byggarevången skog
      Byggarevången skog
      Byttestensbacken skogsbacke
      Byxan åker
      Byxorna åker
      Byxorna åker
      Byxorna åker
      Bålabäcken vattendrag
      Bålamaden Saknas
      Bäckakrok äng
      Bäckakrokarna äng
      Bäckakrokarna äng
      Bäckakroken äng
      Bäckakroken åker
      Bäckakroken äng
      Bäckakroksmaden Saknas
      Bäckalyckan åker
      Bäckamad Saknas
      Bäckamaden Saknas
      Bäckamaden Saknas
      Bäckaskogen skog
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåker Saknas
      Bäckaåker Saknas
      Bäcken Saknas
      Bäcken Saknas
      Bäcken Saknas
      Bälingekroken åker
      Bälinge sjö sjö
      Bälingesjön Saknas
      Bälingeåkern Saknas
      Bärlingen skog
      Bästa håla åker
      Bästa stycke åker
      Bäste krok åker
      Bästesåkern Saknas
      Bökebackakärret Saknas
      Bökebacken skogsbacke
      Bökebacken bokskog
      Bökebacken skogsbacke
      Bökebacken skog
      Bökeekran åker
      Bökehultet bokskog
      Bökehultet bokskog
      Bökelunden skog
      Bökelyckan åker
      Bökelyckan åker
      Bökeskogen bokskog
      Bökesåker Saknas
      Bökesåkern Saknas
      Böket skog
      Böket skog
      Celie lycka åker
      Dalabacken åker
      Dalabacken skogsbacke
      Dalamossarammen kärr
      Dalamossen Saknas
      Dalen skog
      Dalen skog
      Dalen äng
      Dalen skogsmark
      Dalshultakroken åker
      Dammabacken skogsbacke
      Dammahultet skog
      Dammamaden Saknas
      Dammamossen Saknas
      Dammastycket åker
      Dammastycket äng
      Dammaåker Saknas
      Dammaåker Saknas
      Dammen äng
      Dammen äng
      Dammen Saknas
      Dammen kärr
      Dammen Saknas
      Dobbekull Saknas
      Dobbekull Saknas
      Dåligesidd åker
      Dämmesmossen Saknas
      Dönemaden Saknas
      Dönemadshultet skog
      Ekebackalyckan åker
      Ekebackaåkern Saknas
      Ekebacken skog
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken ekskog
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken skogsbacke
      Ekebacken Saknas
      Ekesbacken skog
      Ekesgeren höjd
      Ekeskullen ekbacke
      Ekesåker Saknas
      Ekesåker Saknas
      Ekesåker Saknas
      Ekesåkern Saknas
      Ekesängen Saknas
      Ekesängen Saknas
      Ekesängsmossen Saknas
      Eket skogsdunge
      Eket skog
      Eket skog
      Eket skogsdunge
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Ekran åker
      Elmestaden skog
      Elmestadsåkern Saknas
      Elofa bäck Saknas
      Eländige åker Saknas
      Emmas lycka åker
      Enahusavången skog
      Enebacken skog
      Enekullen skog
      Enesbackarna skogsbacke
      Eneskullen skogsbacke
      Engdahls damm äng
      Eskilsa bjer höjd
      Eskilsåkern Saknas
      Farmorsa bjer höjd
      Farmorsa krok åker
      Farmorsa lycka åker
      Figurikan åker
      Fiskarebacken skog
      Fjela bro bro
      Fjela bros backe vägbacke
      Fjela bros källa Saknas
      Fjelahultakärret Saknas
      Fjelahultet skog
      Fjälahultet skogsmark
      Fjällas täppe betesmark
      Fjellram mosse
      Fjällramm sjö
      Fjellramsjön sjö
      Fjällran sjö
      Fjärdingspålabacken vägbacke
      Flagen betesmark
      Flaka kärr Saknas
      Flaka kärrs backe skogsbacke
      Flammen äng
      Flammen äng
      Flammen mosse
      Flata hult skog
      Flatingen äng
      Flobackarna skog
      Flobacken skogsbacke
      Floen bäck
      Floen bäck
      Floen bäck
      Floen bäck
      Floen kärr
      Flohålan åker
      Flosängen Saknas
      Flybacken skog
      Flybacken skog
      Flyen äng
      Flyet äng
      Flyet äng
      Flyet kärr
      Flyet kärr
      Flyet äng
      Flyet äng
      Flykroken åker
      Flymad Saknas
      Flymaden Saknas
      Flymossen Saknas
      Flystycket åker
      Flystycket åker
      Flyåker Saknas
      Flyåkern Saknas
      Flyängen Saknas
      Flängebacken skogsbacke
      Flängedammen damm
      Fläskahålan åker
      Fläskakärret Saknas
      Flöjsbacken skogsbacke
      Forningamossen Saknas
      Forsalyckan åker
      Forsalyckan Saknas
      Franka källa Saknas
      Frisjökroken betesmark
      Frismossen Saknas
      Fruktahagen Saknas
      Fruktahagen betesmark
      Furebacken skog
      Furebacken skog
      Furehultet skog
      Furehålan skog
      Furemossen Saknas
      Furemossen Saknas
      Furet skog
      Fyrhörningen åker
      Fyrkanten åker
      Fårakroken skog
      Fåravadet kärr
      Fåravadsbredan betesmark
      Fåravadsbredan äng
      Fåraåkern Saknas
      Fädriften markväg
      Fädriftskullen skogsbacke
      Fäladen betesmark
      Fäladskällan Saknas
      Fället hygge
      Färebacken grusbacke
      Föreningsmossen Saknas
      Galtabacken skogsbacke
      Galtabacken skog
      Gamla led grind
      Gamla morsa stycke åker
      Gamla svedja åker
      Gamle fyrkant åker
      Gamle hage betesmark
      Gatan väg
      Gatan väg
      Gatebacken åker
      Gatebacken skog
      Gatebacken åker
      Gatebacken åker
      Gatebacken åker
      Gatehagabacken vägbacke
      Gatehagen betesmark
      Gatehultet skog
      Gatekroken äng
      Gateledet grind
      Gatelyckan betesmark
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatelyckan åker
      Gatemaden Saknas
      Gatemaden Saknas
      Gatemossakärret Saknas
      Gatemossen Saknas
      Gatetäppet betesmark
      Gateåker Saknas
      Gateåker Saknas
      Gateåker Saknas
      Genvägshålan åker
      Gerabacken skogsbacke
      Gerabacken skogsbacke
      Gerabron bro
      Gerabrostycket åker
      Geramossen mosse
      Geramossen Saknas
      Geren höjd
      Getakull skog
      Gillesbacken skog
      Gilleskärret Saknas
      Glada håla skog
      Glatta vad Saknas
      Glatta vads källa Saknas
      Gode krok åker
      Gode äng äng
      Gonareåker Saknas
      Gottsekallsåkern Saknas
      Graiingabacken skogsbacke
      Graiingarydet skog
      Granet granskog
      Gravarna dike
      Graven vattensamling
      Grebbe kärr Saknas
      Greksbacken skogsbacke
      Greksåkern Saknas
      Grisamaden äng
      Gropamossen Saknas
      Gropastycket Saknas
      Gropaåker Saknas
      Gropen damm
      Gropen Saknas
      Grusabacken åker
      Grustagebacken vägbacke
      Gråböneåkern Saknas
      Gränsbjer skogsbacke
      Gränsmossen Saknas
      Gräsböneåkern Saknas
      Gräskroken åker
      Gräskärr Saknas
      Gräslyckan betesmark
      Gräslyckan åker
      Gräslyckekroken skog
      Gröna kärr Saknas
      Gröne backe betesmark
      Grönet äng
      Gröne väg stig
      Gröne vägs åker Saknas
      Gubbalyckan åker
      Gubbaåkern Saknas
      Gubbens kärr Saknas
      Gubbens lycka åker
      Gule flamm äng
      Gummenabacken skogsbacke
      Gunnela åker Saknas
      Gyllet sjö
      Gyllholmavången skog
      Gårdalyckan åker
      Gårdaplanen åker
      Gårdatoften åker
      Gåsahagen betesmark
      Gåsahalsen åker
      Gåsakull betesmark
      Gåsaängen Saknas
      Gärdesbacken åker
      Gärdesbacken äng
      Gärdesslätten åker
      Göingavägen Saknas
      Göingavägsåkern Saknas
      Gökabacken skogsbacke
      Gökamossen Saknas
      Gökamossen Saknas
      Hackabäcken Saknas
      Hackamossen Saknas
      Hackarevången skog
      Hackebacken åker
      Hackekroken åker
      Hackenakull skog
      Hackerännet äng
      Hagabacken skogsbacke
      Hagakärret Saknas
      Hagen betesmark
      Hagen betesmark
      Hagen betesmark
      Hagen betesmark
      Hagen betesmark
      Hagen betesmark
      Hagstadbacken skog
      Hagstad håla betesmark
      Hagstadhällan skog
      Hagstadlyckan åker
      Hagstadlyckan åker
      Hagstads sjö Saknas
      Hajslastenen Saknas
      Haledastycket åker
      Hallabacken skog
      Hallabacken skogsbacke
      Hallahultet skog
      Hallamossen Saknas
      Hallamossen Saknas
      Hallaåker Saknas
      Hallaåker Saknas
      Hallen höjd
      Hallen Saknas
      Hallen höjd
      Hallen stenhall
      Hallen stenhäll
      Hallnabacken skogsbacke
      Halningarna åker
      Hammaremaden Saknas
      Hampan åker
      Hans Bengtsa hage betesmark
      Harahöjden skog
      Haralyckan skogsbacke
      Haraåker Saknas
      Hasabacken vägbacke
      Hagahörnet åker
      Hagaåker Saknas
      Havraljungen åker
      Havrabacken åker
      Havraåker Saknas
      Hedde kärr Saknas
      Hejdastycket åker
      Herdersa vallar äng
      Hindrebacken vägbacke
      Hinliden vägbacke
      Hjortavägen Saknas
      Hjortnabacken skog
      Hjortnamossen Saknas
      Hjortnamossen Saknas
      Hjularekärret Saknas
      Hodet åker
      Holmabackarna betesmark
      Holmen äng
      Holmen äng
      Holmen äng
      Hoppeåker Saknas
      Hornuvebacken skogsbacke
      Horsabacken skogsbacke
      Horsabacken skog
      Horsabjer höjd
      Horsabjers sidd äng
      Horsahagaekran åker
      Horsahagen betesmark
      Horsahagen betesmark
      Horsahålan åker
      Horsakroken betesmark
      Horsakärr Saknas
      Horsakärr Saknas
      Horsakärr Saknas
      Horsakärrs backe skog
      Horsakärrs mosse Saknas
      Horsamossen Saknas
      Horsamossen Saknas
      Horsastigen väg
      Horsaåker Saknas
      Hosebacken skogsbacke
      Hultabacken skogsbacke
      Hultabacken skogsbacke
      Hultabacken skog
      Hultaliden skogsbacke
      Hultasträngen åker
      Hultet skog
      Hultet skog
      Hultbergs äng Saknas
      Humlakärr Saknas
      Humlehagaåkern Saknas
      Humlehagen skog
      Humlehagen betesmark
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humlehagen skog
      Humlehagen åker
      Humlehagen skog
      Humlehagen åker
      Humlehålan åker
      Humlekrok åker
      Humlekull skog
      Humlelyckan åker
      Humleåker Saknas
      Humleåker Saknas
      Humleåkern åker
      Hundabrojärderen betesmark
      Hundabron bro
      Hundabrostycket åker
      Husabacken skogsbacke
      Husalyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaramossen Saknas
      Husaraslättingen åker
      Husaraåkern Saknas
      Husarelyckan åker
      Husaremossen Saknas
      Husatäppet betesmark
      Husaåkern Saknas
      Husaåkern Saknas
      Husaåkern Saknas
      Husaängen Saknas
      Husmansängen Saknas
      Hytteåkern Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan Saknas
      Hålan åker
      Hålebacken vägbacke
      Hålehultet skog
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Hållebacken vägbacke
      Hålledammen damm
      Hålledammsmaden Saknas
      Hålsekran åker
      Hårda hälla åker
      Häggamyren Saknas
      Hägnada backe vägbacke
      Hägnada mader Saknas
      Hägnadamossen Saknas
      Hägnadarydet skog
      Hägnaden betesmark
      Häjtekärr Saknas
      Hällan skogsbacke
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hälleskroken äng
      Hälleåker Saknas
      Hängebjer höjd
      Hängebjers dal skog
      Hängelid vägbacke
      Hässlebacken skogsbacke
      Hässleflammen kärr
      Hässlekärret Saknas
      Hästabjer skogsbacke
      Hästahagabacken skogsbacke
      Hästahagakärret Saknas
      Hästahagaåkern Saknas
      Hästhagaåkern Saknas
      Hästahagen betesmark
      Hästahagen betesmark
      Hästhagen betesmark
      Hästastenen sten
      Hästastenen sten
      Hävlebacken skogsbacke
      Hävlekroken åker
      Höbredeplats äng
      Höga hult skogsbacke
      Höga hult skogsbacke
      Höge backe vägbacke
      Höge backe åker
      Höge backe vägbacke
      Höge backe vägbacke
      Höge backe vägbacke
      Höge backe skogsbacke
      Höge backes kärr Saknas
      Höge knalle höjd
      Höge lid vägbacke
      Höge lid vägbacke
      Höge lid vägbacke
      Höge åker Saknas
      Höge åker backe
      Höge toft åker
      Högsåker Saknas
      Höjden skogsbacke
      Höjden kulle
      Höjden åker
      Höjdorna ås
      Höjsåker Saknas
      Hökabacken skog
      Hönsholmaåkern Saknas
      Höralandet åker
      Höratäppet Saknas
      Höraåker förr linodling
      Höstnadskärret Saknas
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intagan åker
      Intageåkern Saknas
      Intageåkern Saknas
      Intäktabacken skogsbacke
      Intäppesåkern Saknas
      Intäppesåkern Saknas
      Intäppet betesmark
      Intäppet Saknas
      Intäppet betesmark
      Isastycket åker
      Jakopa hage betesmark
      Jeppas västra lycka åker
      Jeppas östra lycka åker
      Jonsa mad Saknas
      Jordbärebacken skog
      Judakärret Saknas
      Judakärrsåkern Saknas
      Järnsmedskärret Saknas
      Järnsmedsliden vägbacke
      Järnsmedsslättingen skogsmark
      Jättabacken skogsbacke
      Jönssons lycka åker
      Jörnan åker
      Kakeön ängsmark
      Kale backe förr skogsbacke
      Kalla håla kärr
      Kalvahagabacken skogsbacke
      Kalvahagabacken åker
      Kalvahagageren höjd
      Kalvahagakärret Saknas
      Kalvahagamossen Saknas
      Kalvahagaåkern Saknas
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvakroken betesmark
      Kalvakroken betesmark
      Kalvakullen betesmark
      Kalvastycket åker
      Kanalaängen Saknas
      Kanalen dike
      Karlsa åker Saknas
      Karlsa led grind
      Karne kärr Saknas
      Karne åkrar Saknas
      Karpan mosse
      Karstensa åker Saknas
      Katrine lycka åker
      Kejse bjer höjd
      Kialyckan åker
      Kialyckebacken skog
      Kilaåkern Saknas
      Kilken åker
      Killekärr Saknas
      Kiltebackarna skog
      Kitte lycka åker
      Kjellsaåkern Saknas
      Kladden åker
      Klara källa Saknas
      Klensa lycka åker
      Klyngenastycket skog
      Klämmesbacken skogsbacke
      Knagglige åker åker
      Knallalyckan åker
      Knallaåkern Saknas
      Knallen åker
      Knattesmossen Saknas
      Knattesållan skog
      Knektabäcken Saknas
      Knektahagen skogsbacke
      Knirkekärr Saknas
      Knutsmossen Saknas
      Knölen höjd
      Kohagastycket åker
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kohålan betesmark
      Kokärret Saknas
      Kokärret Saknas
      Kokärrsbacken åker
      Kokärrsåkern Saknas
      Kolabacken Saknas
      Kolakärret Saknas
      Kolarehusåkern Saknas
      Komperhålan åker
      Komporåkern åker
      Korreåker åker
      Korsvägshålan åker
      Korte åker Saknas
      Kvastalyckan skog
      Kvastalyckeåkern Saknas
      Krattaängen Saknas
      Krattet åker
      Kringelhagen betesmark
      Kringelskärret Saknas
      Kringelsmossen Saknas
      Kringlan åker
      Kringlan åker
      Kringlan åker
      Kringlehagen betesmark
      Kringlemossen Saknas
      Kristiansa skog Saknas
      Krokabacken skogsbacke
      Krokabacken skogsbacke
      Krokabacken skogsbacke
      Krokalyckan skog
      Krokalyckan åker
      Krokalyckan åker
      Krokamaden Saknas
      Krokamossen Saknas
      Krokasidden äng
      Krokaskogen Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokebäck vattendrag
      Krokebäcks backe skog
      Kroken skog
      Kroken åker
      Kroksmossen Saknas
      Kroksåker Saknas
      Kroppedammen äng
      Krummgeren höjd
      Krummgersmossen Saknas
      Kråkebacken skogsbacke
      Kråkebacken skogsbacke
      Kråkegeren höjd
      Kråkehålan skog
      Krämarens odling åker
      Krösnaskogen Saknas
      Kullabjer höjd
      Kullabjerslyckan åker
      Kullen höjd
      Kvickåker Saknas
      Kycklingen åker
      Kyrkeholmen äng
      Kyrkeledet grind
      Kyrkeledet grind
      Kyrkeledet grind
      Kyrkeledet grind
      Kyrkeledsbacken vägbacke
      Kyrkeledsåkern Saknas
      Kyrkeliden vägbacke
      Kyrkevadet bro
      Kyrkevadsmossen Saknas
      Kyrkevadsåkern Saknas
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkeåker Saknas
      Kyrkeåker Saknas
      Kyrkeåker Saknas
      Kyrkeåker Saknas
      Kyrkogårdsbacken åker
      Kålahagalyckan betesmark
      Kålahagaåkern Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen betesmark
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålaåker Saknas
      Kålaåkern Saknas
      Kålaåkern Saknas
      Kålhagen åker
      Kåshässlehöjden skogsbacke
      Kåshässlekroken äng
      Kåshässleåkern Saknas
      Kåshässleängen Saknas
      Kåsmad Saknas
      Källekärret skogsmark
      Källan Saknas
      Källan Saknas
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarekärret Saknas
      Källarekärret Saknas
      Källareåker Saknas
      Källareåker Saknas
      Källareåker Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källebacken skogsbacke
      Källehagen skog
      Källehultet skog
      Källekroken äng
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärrsbacken skogsbacke
      Källekärrsmossen Saknas
      Källemossen Saknas
      Källemossen Saknas
      Källerännet äng
      Källesbacken skog
      Källestycket åker
      Källeåker Saknas
      Källeängen Saknas
      Källingabacken skogsbacke
      Källstorpakärret Saknas
      Käringabacken skog
      Käringaåkern Saknas
      Käringaåkern Saknas
      Käringaängen Saknas
      Käringens åker Saknas
      Kärleksbacken skogsbacke
      Kärrdraget äng
      Kärrholmen äng
      Kärrhålan åker
      Kärrhålan åker
      Kärrhålan åker
      Kärrhöstnaden äng
      Kärrhöstnaden äng
      Kärrkorran damm
      Kärrkroken åker
      Kärrodlingen åker
      Kärrsidden äng
      Kärråker Saknas
      Kärråker Saknas
      Kärrängen Saknas
      Kärrängen Saknas
      Kökstoften Saknas
      Köpinge myr Saknas
      Köpinge myr mosse
      Körnesåker åker
      Körnesåkern Saknas
      Laduåker Saknas
      Laduängen Saknas
      Lammabackarna skog
      Landsvägsbacken åker
      Landön äng
      Larsa höjd skogsbacke
      Larsa lycka åker
      Larsa mölla kvarn
      Larssons åker Saknas
      Lasarussidden äng
      Lassastycket åker
      Ledbacken skogsbacke
      Ledsåker Saknas
      Ledsåker Saknas
      Ledsåker Saknas
      Ledsåker Saknas
      Ledsåkern Saknas
      Ledsängen Saknas
      Lejdaekran åker
      Lejdahålan åker
      Lejdarännet äng
      Lejden äng
      Lejons åker åker
      Lejtesbacken skogsbacke
      Lerbacken åker
      Liahällan åker
      Liaåker Saknas
      Liljas lycka åker
      Liljas udde äng
      Lilla fly kärr
      Lilla håla åker
      Lilla håla åker
      Lilla håla åker
      Lilla kärr Saknas
      Lilla kärr Saknas
      Lilla laja kärr
      Lilla Lindesbjer höjd
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla madrydet skog
      Lille abullaåkern Saknas
      Lille backe vägbacke
      Lille backe vägbacke
      Lille backe vägbacke
      Lille bjeraåker Saknas
      Lille breding äng
      Lille damm Saknas
      Lille damms åker Saknas
      Lilla ene skog
      Lille gatelyckeåkern Saknas
      Lille hage bete
      Lille hampeåkern Saknas
      Lille holme äng
      Lille hytteåkern Saknas
      Lille hassleåker Saknas
      Lille hässleåker Saknas
      Lille krok åker
      Lille kyrkeliden vägbacke
      Lille kyrkeåker Saknas
      Lille källareåkern Saknas
      Lille käringens åker Saknas
      Lille köpingeåkern Saknas
      Lille lejd äng
      Lille lejd äng
      Lille löd kärr
      Lille manseåkern Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille mosse Saknas
      Lille myr Saknas
      Lille myrs backe vägbacke
      Lille nyodling åker
      Lille onsåker Saknas
      Lille rävamossen Saknas
      Lille sjö sjövik
      Lille skärsmossen Saknas
      Lille stensåker åker
      Lille toft åker
      Lille toft åker
      Lille tolandsåkern Saknas
      Lille vrisåker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille ängs mad Saknas
      Lindbergsa lycka åker
      Linderotsa lycka åker
      Lindesbjeret skogsbacke
      Lindeshålan åker
      Lindesåker Saknas
      Lindesåker Saknas
      Lindesängen Saknas
      Lindholmsa backe åker
      Ljungbacken skogsbacke
      Ljungbacken skogsmark
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken skogsbacke
      Ljungbacken skog
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken skog
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbacken skogsbacke
      Ljungbacken skog
      Ljungholmen betesmark
      Ljungholmen betesmark
      Ljunglyckan betesmark
      Ljungmossen Saknas
      Ljungmossen Saknas
      Ljungrydet åker
      Ljungrydet skogsbacke
      Ljungstycket åker
      Ljungåkern Saknas
      Logåker Saknas
      Logåker Saknas
      Lohagen åker
      Lunden ekdunge
      Lundsåker Saknas
      Lunkakärret Saknas
      Lunkastycket åker
      Lurlyckan åker
      Lybeckasidden äng
      Lyckan betesmark
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckejäderen backar
      Lyckekroken skog
      Lyckeskärr Saknas
      Lyckekärret Saknas
      Lyckelöden kärr
      Lyckestaggen kärr
      Lyckesåker Saknas
      Lyckesåker Saknas
      Lyckesåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyskoffs lycka åker
      Långa gärde stengärdsgård
      Långa gärdes backe åker
      Långa hult skog
      Långa kärr Saknas
      Långa lid vägbacke
      Långa lids backe åker
      Långa lycka åker
      Långa mad Saknas
      Långa stycke åker
      Långa stycke åker
      Långa ryggar åker
      Långbyxorna Saknas
      Långe backe vägbacke
      Långe backe vägbacke
      Långe mosse Saknas
      Långe tolandsåkern Saknas
      Långe ramm äng
      Långe vall äng
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe äng Saknas
      Långe ör åker
      Långholmen äng
      Längsta hult skog
      Länsmansbacken skog
      Länsmansmossen Saknas
      Lödahålan åker
      Löden kärr
      Lökaboängen Saknas
      Lökaåker Saknas
      Lönehålan åker
      Mackabéerna åker
      Madabacken skog
      Madahålan åker
      Maavägen väg
      Maden Saknas
      Maden Saknas
      Maden Saknas
      Madakroken åker
      Madakroksängen Saknas
      Madrydsbacken skogsbacke
      Madrydskärret Saknas
      Magasinet åker
      Magre åker Saknas
      Magre åker Saknas
      Makalösa åker
      Marias hage skog
      Marias tuvor äng
      Markaskålsbäcken Saknas
      Markaskälskärret Saknas
      Markaskälsåkern Saknas
      Markaskälsängen Saknas
      Marne (ängs) mosse Saknas
      Marne äng Saknas
      Mattisabacken skogsbacke
      Mellanlyckan åker
      Melllanlyckan åker
      Mellanstycket åker
      Mellanstycket åker
      Mellanstycket åker
      Mellanstycket åker
      Mellantoft åker
      Mellanåker åker
      Mellersta kärr Saknas
      Milpålabredan åker
      Misslestycket åker
      Mjöläng Saknas
      Mjöläng Saknas
      Morsa tuvor äng
      Mossaholmen äng
      Mossaholmen äng
      Mossaholmen äng
      Mossaholmen äng
      Mossahålan åker
      Mossahöstnaden äng
      Mossakroken äng
      Mossatrösken kärr
      Mossatussmossen Saknas
      Mossaudden äng
      Mossaåker Saknas
      Mossaåker Saknas
      Mossaåkern Saknas
      Mossen Saknas
      Munka dal skog
      Munkalyckan åker
      Munka mader Saknas
      Myrabacken skog
      Myrabacken skogsbacke
      Myrahalen skog
      Myrahalen äng
      Myrahalsmossen Saknas
      Myrahalsängen Saknas
      Myrahalsängen Saknas
      Myrahålan åker
      Myramossen Saknas
      Myramossen Saknas
      Myrarammen äng
      Myravägen väg
      Myravägsåkern Saknas
      Myraön äng
      Myrebacken skog
      Myrebacken skog
      Myrebacken skogsbacke
      Myrebacken skogsbacke
      Myrebacken skogsbacke
      Myreledet grind
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myreslätten åker
      Myrmalmsbacken skogsbacke
      Månsabacken skogsbacke
      Månsasidden äng
      Månsa åker Saknas
      Månstorpaåkern Saknas
      Månstorpaåkern Saknas
      Märkesbacken skog
      Märkesbacken skogsbacke
      Märkesbacken skog
      Märkesbacken skog
      Märkeskärret Saknas
      Märkeskärret Saknas
      Möhultaåkern Saknas
      Möhultet skog
      Möllebacken skogsbacke
      Möllebacken åker
      Möllebacken skog
      Mölledammen äng
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen äng
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Möllegeren höjd
      Möllehagen betesmark
      Möllehålan betesmark
      Möllekroken åker
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärrsmossen Saknas
      Mölleliden vägbacke
      Möllemaden Saknas
      Möllemaden Saknas
      Möllemossen Saknas
      Möllemossen Saknas
      Möllerammen äng
      Möllersa käll Saknas
      Möllestycket åker
      Möllestycket åker
      Möllestycket åker
      Möllestycket åker
      Mölletoften åker
      Möllevången skog
      Möllevången skog
      Möllevången ängsmark
      Mölleåker Saknas
      Mölleåker Saknas
      Mörka hult skog
      Mörka källa källa
      Mörka källa källa
      Mösseåker Saknas
      Nederst bäckakrok äng
      Nederst laduåker Saknas
      Nederst löd kärr
      Nederst mad Saknas
      Nederst stensåker Saknas
      Niklasåker Saknas
      Nilsa kärr Saknas
      Nils Andersa hage betesmark
      Nils Nils äng äng
      Nissa träd Saknas
      Normark åker
      Norra källa åker
      Norra kärr Saknas
      Norra lycka åker
      Norra stycke åker
      Norra stycke Saknas
      Norre gåsahalsen åker
      Norre hage betesmark
      Norre hage betesmark
      Norrekrok äng
      Norre mosse Saknas
      Norre mosse Saknas
      Norre mosses kärr Saknas
      Norre raspebacken skogsbacke
      Norre strip åker
      Norre toft åker
      Norre toft åker
      Norre udde äng
      Norre vång skog
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Nya ekra åker
      Nya lycka åker
      Nya lycka åker
      Nybro Saknas
      Nybrokärret Saknas
      Nye fyrkant åker
      Nye hage betesmark
      Nye skog Saknas
      Nye väg Saknas
      Nye åker Saknas
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen Saknas
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka Saknas
      Ny styckes backe skogsbacke
      Ny stycke åker
      Nyåker Saknas
      Oderbäck vattendrag
      Oderbäck bäck
      Oduglige backe åker
      Olandersa krok åker
      Olandersa led grind
      Ola Ols täppe betesmark
      Ola Pers lycka åker
      Olasa äng Saknas
      Onda krok betesmark
      Onda ådra kärr
      Onda ådras backe skog
      Onda kroks kärr Saknas
      Onsållan skog
      Ormabackarna skogsbacke
      Ormaflo kärr
      Ormakull höjd
      Ormarammen kärr
      Ornadraget äng
      Ornaåker Saknas
      Ornaåkersängen Saknas
      Orrakällan Saknas
      Oraåker Saknas
      Orskullen skog
      Orsmossen Saknas
      Oråker åker
      Oråker åker
      Oråker åker
      Oråker Saknas
      Oskars krok åker
      Palmabacken skogsbacke
      Palmamossen Saknas
      Pantabacken skog
      Pantabacken skog
      Pantafly äng
      Pastorns backe åker
      Pelekärr äng
      Pella kärr Saknas
      Pengastycket åker
      Per Assorsa åker Saknas
      Per Burrs vång skog
      Per Burrs väg skogsväg
      Per Simons vång skog
      Persa kärr Saknas
      Pilahagen betesmark
      Pinnsosbacken skog
      Pjuskan äng
      Pjuskaåker Saknas
      Plansa lycka åker
      Plantérbacken skog
      Plantérhagen granplantering
      Plantérhagen granskog
      Planteringen skog
      Planteringen granskog
      Planteringen granskogsplantering
      Platsåker Saknas
      Platsåker Saknas
      Pluran kärr
      Porsahagen betesmark
      Porsakärret Saknas
      Porsamaden Saknas
      Porsastycket kärr
      Porset kärr
      Portabacken skogsbacke
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portäng Saknas
      Prästabacken skogsbacke
      Prästabromossen Saknas
      Prästabron Saknas
      Prästabron Saknas
      Prästabrostycket åker
      Prästakärret Saknas
      Prästamossen Saknas
      Prästamyrsbacken skog
      Prästamyr Saknas
      Prästaören åker
      Pukafloen bäck
      Pukakärr Saknas
      Pukakärrsåkern Saknas
      Pukavrån skog
      Pulsamaden Saknas
      Pumpan bro
      Pumpan bro
      Pumpesidden kärr
      Pågastycket åker
      Pål Isaksa täppe betesmark
      Pål Nils lycka åker
      Pålsa tuvor äng
      Påls backe skogsbacke
      Påls åker Saknas
      Påskaäggadalen skog
      Pärelyckan åker
      Pärelyckan åker
      Rammen kärr
      Rammerna äng
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnahultet skog
      Rammahultet backe
      Ramnahults kärr Saknas
      Ramnakärret Saknas
      Ramnamossen Saknas
      Ramsjö sjö
      Rasmusaåkern Saknas
      Raspen åker
      Regneåkern Saknas
      Remsan åker
      Remsan åker
      Remsan åker
      Remsan åker
      Remseledet grind
      Revlakärret Saknas
      Ringelsbäckaledet grind
      Ringelsbäcken Saknas
      Ringelskärret Saknas
      Roligheten åker
      Rovebacken åker
      Rovelyckan åker
      Rovältan åker
      Rovältekärret Saknas
      Rullatäppet betesmark
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpebacken skogsbacke
      Rumpebacken skog
      Runde backe åker
      Runde kulle höjd
      Runde åker Saknas
      Runde åker Saknas
      Runde åker Saknas
      Rutan åker
      Rydet skog
      Rydet skog
      Rydet åker
      Rydbacken skogsbacke
      Rydbacken skogsbacke
      Ryttarelyckan åker
      Ryttrabacken skogsbacke
      Ryttralyckan Saknas
      Ryttraåkern Saknas
      Rågmyr Saknas
      Rågångsbäcken bäck
      Rågångskärret Saknas
      Rågångsledet grind
      Råhall sten
      Råhallsbjer höjd
      Råttekärr Saknas
      Råttekärrsmossen Saknas
      Råtterännet bäck
      Rännebacken åker
      Rännedraget kärr
      Rännedraget bäck
      Ränneshultet skog
      Rännesledet grind
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rännet äng
      Rävabacken skog
      Rävakull skogsbacke
      Rävakärret Saknas
      Rävalyckan skog
      Rävamossen Saknas
      Rävastenen Saknas
      Rävastenshultet skog
      Röda led grind
      Röde Jensa lycka åker
      Rökesflammen äng
      Rönnabacken skogsbacke
      Rönneskullen skogsbacke
      Rönnesudden skog
      Rönneåker Saknas
      Rörabacken åker
      Rörhålan åker
      Rörhålan utäga
      Rörhåleängen Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rörkärrsmossen Saknas
      Rörkärrsåkern Saknas
      Rörmad Saknas
      Rörmad Saknas
      Rörmossen Saknas
      Rörsmossen Saknas
      Rörsåker åker
      Röråker åker
      Sallesbacken skogsbacke
      Salleshålan skog
      Sallesåkern Saknas
      Samuelsa åker Saknas
      Sandbacken åker
      Sandbacken åker
      Sandlid vägbacke
      Sandlid vägbacke
      Sandlidsåker Saknas
      Sandlidsåkern Saknas
      Sandmylleåker Saknas
      Sandmylleåkern Saknas
      Sandtagebacken åker
      Sandtaget grustag
      Sandåker Saknas
      Sandåkern åker
      Sanka kärr Saknas
      Saulalyckan åker
      Saulastenen Saknas
      Saxabjer höjd
      Saxabjers ramen äng
      Sekellsa krok åker
      Sega kärr Saknas
      Segen kärr
      Senebjer höjd
      Sillebjer höjd
      Singerhöj höjd
      Sisse hage skogsmark
      Sisse kärr Saknas
      Sjuke hage skog
      Sjunkamyr Saknas
      Sjunkamyr Saknas
      Sjunkamyrs backe skog
      Sjunkamyrs backe vägbacke
      Sjöbackarna åker
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöbergsa åker Saknas
      Sjöbyggabacken skog
      Sjöhultet skog
      Sjökroken åker
      Sjökärret Saknas
      Sjökärret Saknas
      Sjölyckorna åker
      Sjömossen förr sjö
      Sjörydet skog
      Sjöäng Saknas
      Sjöängen Saknas
      Skabben åker
      Skammakullaåkern Saknas
      Skammakullen höjd
      Skarpe backe åker
      Skarpe backe åker
      Skidarebacken skog
      Skidran åker
      Skingerödsledet grind
      Skinnastycket åker
      Skinnfil åker
      Skogbacken åker
      Skogbacken ekbacke
      Skogbäck Saknas
      Skogbäckaliden vägbacke
      Skoghagakärret Saknas
      Skoghagen betesmark
      Skogkällan Saknas
      Skoglid vägbacke
      Skoglid vägbacke
      Skoglidskärret Saknas
      Skogäng Saknas
      Skogäng Saknas
      Skogäng Saknas
      Skolelyckan åker
      Skogsbrynsbacken Saknas
      Skottalyckan åker
      Skottan äng
      Skomakarehultet skog
      Skäggestorpaåkern Saknas
      Sluttningen åker
      Slåtterbacken äng
      Slåttrabacken åker
      Släta hult skog
      Släta håla åker
      Släta ryd skog
      Släta stycke åker
      Släte backe åker
      Släte backe åker
      Släte sidd äng
      Släte vång åker
      Slätevångslyckan skog
      Släte åker Saknas
      Släte åker Saknas
      Slättabacken åker
      Slättabacken åker
      Slättesängarna Saknas
      Slättet åker
      Slättingen betesmark
      Slättingen åker
      Smale mosse Saknas
      Smalet åker
      Smale åker Saknas
      Smale åker åker
      Smale åker Saknas
      Smala remsa åker
      Smala ränne äng
      Smedahultet skog
      Smedahusabacken vägbacke
      Smedahålan åker
      Smedaledet grind
      Smedalyckan åker
      Smedavången åker
      Smedjebacken skogsbacke
      Smedjebacken åker
      Smedjebacken åker
      Smedjehagen skog
      Smedjetoften åker
      Smedjeåkern Saknas
      Smed-Olas åker Saknas
      Smedaåkern Saknas
      Småholmarna äng
      Småholmarna äng
      Småland åker
      Småstyckena åker
      Småstyckena åker
      Småstyckeshålan åker
      Smååkrarna Saknas
      Smörarammen äng
      Smörbjer skogsbacke
      Smörmossen Saknas
      Smörmyr Saknas
      Smörmyrakärret Saknas
      Snipaåkern Saknas
      Snipen åker
      Snutan åker
      Snutan åker
      Snutebacken skog
      Sobackamossen Saknas
      Sobacken skog
      Sohagen betesmark
      Sokullarna skog
      Sommarlyckan skog
      Sommarsåglyckan åker
      Somossen Saknas
      Sones kulle skogsbacke
      Spannaåker Saknas
      Spelelyckan åker
      Speleskogen Saknas
      Spiskammaren skogsbacke
      Sprängeger höjd
      Spångavadet Saknas
      Spångavadet Saknas
      Spännesåkern Saknas
      Spännesbackarna skogsbacke
      Spänneshålan åker
      Spännet åker
      Spännet åker
      Staggamossen Saknas
      Staggen kärr
      Stallkullen björkskog
      Stallkullaåkern Saknas
      Starrabacken skogsbacke
      Starramossen Saknas
      Stenbacken åker
      Stenbrobacken vägbacke
      Stenbron Saknas
      Stendraget äng
      Stene backe åker
      Stene hage åker
      Stene kärr Saknas
      Stene äng Saknas
      Stengärdesåkern Saknas
      Stenhagalyckan åker
      Stenhagen betesmark
      Stenhagen betesmark
      Stenhåla åker
      Stenhålan åker
      Stenhålan åker
      Stenhålan åker
      Stenhåleslättingen betesmark
      Stenige mad Saknas
      Stenika vång skog
      Stenkull åker
      Stenkull åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckekroken skog
      Stenstyckeskärret Saknas
      Stenstycket åker
      Stenåker åker
      Stensåker åker
      Stentoft åker
      Stentoft åker
      Stersbacken skogsbacke
      Stensdalen åker
      Stershålan åker
      Stersmaden Saknas
      Sterskroken åker
      Sterslyckan åker
      Sterssidden äng
      Storstenskärr betesmark
      Stersåker Saknas
      Stersåker Saknas
      Stersåker Saknas
      Stersåker Saknas
      Stersåkern Saknas
      Stersåkern Saknas
      Stersängen Saknas
      Stickeåkern Saknas
      Stigabacken skogsbacke
      Stinas åker Saknas
      Stisåkern Saknas
      Stora ek Saknas
      Stora fly kärr
      Stora lindesbjer höjd
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora lycka åker
      Stora madrydet skog
      Stora stycke åker
      Store abullaåkern Saknas
      Store backe skogsbacke
      Store backe skogsbacke
      Store bjeraåker Saknas
      Store breding äng
      Store gatelyckeåkern Saknas
      Store hampeåkern Saknas
      Store hytteåkern Saknas
      Store hässleåker Saknas
      Store hässleåker Saknas
      Store krok skog
      Store krok äng
      Store kyrkeliden vägbacke
      Store kyrkeåker Saknas
      Store källareåkern Saknas
      Store käringens åker Saknas
      Store köpingeåkern Saknas
      Store lejd äng
      Store lejd äng
      Stora mossatrösken kärr
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosses kulle höjd
      Store mosses ramm äng
      Store myr Saknas
      Store myrs mosse Saknas
      Store nyodling åker
      Store rävamossen Saknas
      Store skog Saknas
      Store skog granskog
      Store skärsmossen Saknas
      Store stensåker åker
      Store toft åker
      Store vrisåker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äng Saknas
      Store ängs ger höjd
      Storåker Saknas
      Storåkersållan skog
      Stripalyckan åker
      Stripen åker
      Stripesåkern Saknas
      Strutsabacken skog
      Strädesåker Saknas
      Strädet markväg
      Strädet markväg
      Strädet väg
      Strängen åker
      Strängen åker
      Stubbabacken skog
      Stubbastycket förr granskog, nu åker
      Ståbredan ängsmark
      Stådarebacken skogsbacke
      Stålalyckan åker
      Ståmossen Saknas
      Stångbacken skogsbacke
      Stättesållan skog
      Sudarebacken skogsbacke
      Sudarebacken skogsbacke
      Sudaren äng
      Sudaren betesmark
      Sudareåkern Saknas
      Sura håla åker
      Suringen äng
      Surskrabbeåkern Saknas
      Svarta bjer granskog
      Svarta bjers mosse Saknas
      Svarta led grind
      Svarta lycka åker
      Svarta mad Saknas
      Svarte backe skog
      Svarte floe bäck
      Svarte mosse Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svedjan betesmark
      Svedjan åker
      Sven Påls äng Saknas
      Svensingabackarna skog
      Svensingaåkern Saknas
      Svenskingabacken skogsbacke
      Svensa åker Saknas
      Svinabjer höjd
      Svinabjers mad Saknas
      Svinabrobacken skogsbacke
      Svinabrokärret Saknas
      Svinabron Saknas
      Svinahagakärret Saknas
      Svinahagen betesmark
      Svinahagen betesmark
      Svinahagen kärr
      Svinahålan betesmark
      Svinastigsbacken skogsbacke
      Svinastigshultet skog
      Svinstigsbacken åker
      Svinstigshultet skog
      Svinstigshultet skog
      Svinstigskärret Saknas
      Syarebacken skog
      Syrpebacken skog
      Sysslebacken skogsbacke
      Sågbacken skogsbacke
      Sågbacken skogsbacke
      Sågmöllebacken skog
      Sängaåkern Saknas
      Sävekärret igenvuxen bäck
      Säveskärret Saknas
      Södre gåsahalsen åker
      Södre raspebacken skogsbacke
      Södre toft åker
      Söndra lycka åker
      Söndra stycke åker
      Sönnerbacke skog
      Sönnerhage betesmark
      Sönnerhage betesmark
      Sönnerkrok skog
      Sönnerkull skogsbacke
      Sönnerkärr Saknas
      Sönnerkärr Saknas
      Sönnerled grind
      Sönnerleds ände åker
      Sönnerlycka åker
      Sönnerlycka åker
      Sönnerskog skogsmark
      Sönnerstycke åker
      Sönnervång skog
      Sönneråker Saknas
      Sönnerände åker
      Sönneräng Saknas
      Tapprockadraget bäck
      Timmerbacken skogsbacke
      Tjocka stycke åker
      Tjuvakroken skog
      Tjuvavägen Saknas
      Tjuvnads kärret Saknas
      Tjöcken skog
      Toarpaledet grind
      Toarpaåkern Saknas
      Toftahålan åker
      Toftakroken äng
      Toftaåkern åker
      Toftaängen Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolanden åker
      Tolandsåkern åker
      Tomasa led grind
      Torparelyckan åker
      Torpareåkern Saknas
      Torpaåkern Saknas
      Torringen åker
      Torslarpepålens lycka åker
      Torsa mosse Saknas
      Torstensa äng Saknas
      Torstätta stycke åker
      Torvgraven Saknas
      Torvmossen Saknas
      Tosänkebacken skogsbacke
      Tosänkemossen Saknas
      Tranebacken skogsbacke
      Tranefloen kärr
      Traneflosslättingen betesmark
      Tranegeren skogsbacke
      Tranekull Saknas
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Tremannahålan skog
      Trinda hult skog
      Trinda hults kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinde backe skogsbacke
      Trinde backe skog
      Trinde backe skog
      Trinde mosse Saknas
      Trinde mosse Saknas
      Trinde mosses kärr Saknas
      Trinde åker Saknas
      Trinte backe skogsbacke
      Troeda lycka skog
      Troedaåkern Saknas
      Troedsberga mader Saknas
      Träbrobacken skogsbacke
      Träbron Saknas
      Trängesbacken skogsbacke
      Träskobengtens lycka åker
      Trättesbacken skog
      Tunna lycka åker
      Tursa hult skog
      Tursa kulle skogsbacke
      Tuvebacken åker
      Tuvekärret Saknas
      Tuvemaden äng
      Tuvemossarammen äng
      Tuvemossen Saknas
      Tuvemossen Saknas
      Tuvemossen Saknas
      Tuveslättingen äng
      Tuvas mad Saknas
      Tuvestycket åker
      Tuveåker Saknas
      Tuveängen Saknas
      Tuviga mad Saknas
      Tuviga träsk kärr
      Tvennebackar vägbacke
      Tvättelyckan skog
      Tvättemaden Saknas
      Tvättesängen Saknas
      Tvättet äng
      Täppesbacken skog
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täte backe skog
      Uddamossen Saknas
      Ugglemossen Saknas
      Ulabäcken Saknas
      Ulamyr Saknas
      Ulastycket åker
      Ulvakullen skogsbacke
      Ulvastigen väg
      Undantagsledet grind
      Undantagslyckan åker
      Undantagstäppet betesmark
      Utängen Saknas
      Utängskärret Saknas
      Vannelskroken äng
      Vargabacken skogsbacke
      Vargabacken skogsbacke
      Vargabacken skogsbacke
      Vasaledet grind
      Vasamyren Saknas
      Vasarna kärr
      Vasaåker åker
      Vasaåkern åker
      Vasen äng
      Vattenbacken åker
      Vattningen damm
      Vedkastabacken skogsbacke
      Vedkastalyckan åker
      Vedkastaåkern Saknas
      Vedkastaåkern Saknas
      Vedkastaåkern Saknas
      Vedkastet betesmark
      Veken kärr
      Veken äng
      Videmad Saknas
      Videmadsbacken skogsbacke
      Videmadsåkern Saknas
      Villsamma kärr Saknas
      Vingaenet enskog
      Vingelkärret Saknas
      Vingelmossen Saknas
      Vinkelåkern åker
      Vinterhålan åker
      Vinterrågstycket åker
      Vinterrågåkern Saknas
      Vipentornsåkern Saknas
      Vipesidden äng
      Vita bro bro
      Vita bros led grind
      Vita led grind
      Vita led grind
      Wrangels ryd åker
      Vrisröret gärdsgård
      Vråbacken skogsbacke
      Vrågeren höjd
      Vräbacken skogsbacke
      Vångabacken åker
      Vångabäcken vattendrag
      Vångaledet grind
      Vångaledsåkern Saknas
      Vångavägen väg
      Vången skog
      Vägabacken åker
      Vägabacken åker
      Vägastycket åker
      Vällabacken skog
      Vällarebacken skog
      Vällarekärret Saknas
      Vällarerännet bäck
      Vällekällan Saknas
      Vällekällebacken skogsbacke
      Väralyckan betesmark
      Värmöllebacken skogsbacke
      Västerbacke skog
      Västerbacke skog
      Västerkärr Saknas
      Västerlycka åker
      Västerlycka åker
      Västerlycka åker
      Västertoft åker
      Västeråker Saknas
      Västeråker Saknas
      Västeråker Saknas
      Västeräng Saknas
      Västra fly äng
      Västre hage betesmark
      Västre lejd äng
      Västre strip åker
      Västre torpåker Saknas
      Västringen åker
      Västringen åker
      Vätskekärret Saknas
      Åhagen åker
      Åkerströmsa lycka åker
      Åkesa mad kärr
      Åkes kärr Saknas
      Åkrabacken skogsbacke
      Åkrarydet skogsbacke
      Åkrarydslyckan åker
      Åkravången skog
      Åkravången skog
      Åkravången skog
      Åkravången åker
      Åkroken åker
      Åkroken åker
      Ålagångsåkern äng
      Ållan skog
      Ållan äng
      Ållan skog
      Ållan äng
      Ållan skog
      Ållan äng
      Ållan skog
      Ållan äng
      Ålledraget bäck
      Ållehålan åker
      Ållekroken skog
      Ålyckan åker
      Åremossen Saknas
      Älgabacken skog
      Älgamyren Saknas
      Älgarännet äng
      Ängabacken åker
      Ängabjeret höjd
      Ängahagen betesmark
      Ängahålan åker
      Ängahålan åker
      Ängaledet grind
      Ängaledsbacken vägbacke
      Ängarna Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängastugledet grind
      Ängastugskogen Saknas
      Ängavången skog
      Ängavången skog
      Ängavångsåkern Saknas
      Ängavägen Saknas
      Ärtelandet åker
      Öamossen Saknas
      Öavången äng
      Öavångsmossen Saknas
      Öbackamossen Saknas
      Öbacken skogsbacke
      Ödekroken skog
      Ödevången skog
      Ödevångsekran åker
      Ömossen Saknas
      Örabacken åker
      Örabacken åker
      Öraledet grind
      Öralyckan åker
      Öraåker Saknas
      Öraåker åker
      Öraåker åker
      Öraåker Saknas
      Ören betesmark
      Ören åker
      Örnamossen Saknas
      Örnarenen äng
      Österbacke skog
      Österbacke skog
      Österbäck Saknas
      Österbäcks kärr Saknas
      Österåker Saknas
      Östra fly äng
      Östra flys mosse Saknas
      Östre hage betesmark
      Östre mad Saknas
      Östre strip åker
      Östre torpåker Saknas
      Östre åker Saknas
      Överst bäckakrok äng
      Överst laduåker Saknas
      Överst löd kärr
      Överst mad Saknas
      Överst slätting åker
      Överst stensåker Saknas
      Övången äng

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.