ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjärsås socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 167 Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 391
Hiersaas magle, se Hjärsås sn *Aage Spongs eng f. äng Hjärsås sn sn Alfers kärr odl. kärrmark
Hjärsås sn *Almendingen allmänning Hjärsås sn Angserödssjön sjö
Hjärsås sn *Alme slett f. äng Hjärsås sn Angerödsjön sjö
Hjärsås sn *Alz eng f. äng Hjärsås sn Axeltorpsån å
Hjärsås sn /Se Angserödssjön sjö Hjärsås sn Baggakärr åker
Hjärsås sn Angserödsjön sjö /Se Hjärsås sn Bastuvången åker
Hjärsås sn *Asp agir f. åker Hjärsås sn o. by Bastuåkern åker
Hjärsås sn *Aspe agir och eng f. åker och äng Hjärsås socken socken Bastuåkern åker
Hjersås sn Axeltorpsån å Hjärsås sn Bastuåkern åker
Hjärsås sn Axeltorpsån (även Kylebäcken) vattendrag /Se Hjärsås församling förs. Bengtsäng åker
Hjärsås sn *Bandis kier f. äng Hjärsås socken och by Besabäcken bäck
Hjärsås sn Besabäcken bäck /Se Ammans torp Björkelat åker
Hjärsås sn Breanäsviken vik Andreastorpet torp Björkeåker åker
Hjärsås sn *Bremmis agir f. åker Angseröd gård Bjär, Östra åker
Hjärsås sn *Brogebecks agre f. åkrar Angseröd gård Blekingsvången åker
Hjärsås sn *Brokabäck natn /Se Askabacken torp Bockhall flyttblock
Hjärsås sn *Bröditt f. åker Axeltorp gårdar Bokahagen utm.
Hjärsås sn *Bys agir f. åker Axeltorp by Boön ö
Hjärsås sn *Danwiken vik Axeltorp by Boön ö
Hjärsås sn Dönevik vik Backamånssons torp Breanäs» udde udde
Hjärsås sn *Elle agir f. åker Backens torp Breanäsvägen väg
Hjärsås sn *Ellekiers agir f. åker Bekarens torp Brobyvägen vägsträcka
Hjärsås by och sn /Se *Emmidtzlöff agir f. åker Bekaretorpet torp Brokärret utm.
Hjärsås sn /Se Englagylet sjö /Se Bivaröd gård Bromannabacken backe
Hjärsås sn /Se »Ferekullen» natn? /Se Blixagården gård Brydet åker
Hjärsås kyrka kyrka /Se Fiskdamm sjö Bollas gård Brännan åker
Angseröd by Fjärabäcken bäck /Se Bosagårdarna gårdar Brännrisvången åker
Angseröd gd Fjärabäcken bäck /Se Bosagården gård Brödet åker
Angseröd gd /Se Fjäragylet sjö /Se Breanäs by Böckarelyckan åker
Axeltorp by *Flage eng f. äng Breanäs by Bökebacken utmark
Axeltorp by *Fledden f. åker Bredanäs by Bölle Väse korsning
Axeltorp by *Flöcke f. åker Breanäs by Bönadagsåkern åker
Axeltorp by Frankrike åker /Se Brodinatorpet torp Bösavången åker
Axeltorp by *Frisörn udde Brohuset torp Dammen åker
Axeltorp by *Fågelberg höjd Brostugan torp Dammvången åker
Axeltorp by /Se *Färeköp natn? /Se Brostugan torp Dammåkern åker
Axeltorp by /Se *Færia äldre namn på å /Se Bräkneboda gård Danskatäppet utm.
Axeltorp by /Se Färjesån äldre namn på å /Se Brännskulla gård Den gamle vägen vägsträcka
Axeltorp by /Se Galtengrå holme Brännskulla gård och lägenheter De nya lyckorna åker
Breanäs by *Glemaagir f. åker Bröllens torp *Doarna kärrmark
Breanäs by *Gryds agir f. åker Brönjane gård Döaliden backe
Breanäs by /Se Gröne - ek gammal ek /Se Brönjane gård Dönabjärakullen åker
Brostugan tp /Se *Gullbäck natn /Se Brönjana by Dönevik vik
Brönjane by /Se Gärsön holme Brönjane by /Se Ekebacken ekdunge
Dönaberga by /Se *Hallen f. åker *Brönjningens gård Ekeshultsån å
Dönaberga by /Se *Hallsjön sjö Bullsax torp Ekkullen åker
Dönaberga by /Se Hallsjön sjö /Se Bumpasvens torp Fars nabbe udde
Dönabergakroken del av sn /Se *Haraldsö holme Bygget stuga Fars nabbe udde
Ebbarp by /Se *Hauffkier f. åker Davidstorp t. Fjärabackarna backar
Englaboda tp /Se *Hellerydt f. åker Den norre sjättingen del av by Fjärabäcken bäck
»Ferekullen» bebn? /Se *Helödtt, Store och Lille f. ängar Dralassens torp Fjäragylet sjö
Fjäraboda by /Se *Hettin f. åker Drönningens t. Fjäragylet, Stora sjö
Fjäraboda by /Se »Hjelmarebäck» natn /Se Dådaolas torp Fjäravången åker
*Färeköp bebn? /Se »Hjelmsängen» natn /Se Dönaberga by Flytterocken holme el. skär
Hajstad torp (stenhuggeri) /Se Hjärsåsån å /Se Dönaberga by Frankerike åker
Hajstad gd /Se Hjärtabacken höjd Dönaberga by Friskogen skog
?Haraberga gd *Holmagir, Nörre och Syndre f. åkrar Dönaberga by Fulabjär kulle
?Haraberga gd *Holm eng f. äng Dönaberga by Fårahagen åker
Haraberga gård *Humble hauffuen f. humlegård Dönhult by Fåramarken utmark
Haraberga gd *Humble hauffuen f. humle gård Dönhult, Lilla gård Fäakullen åker
Haraberga gd »Humlare bäcken gränsmärke /Se Dönhult, Lilla by Färjesån äldre namn på Sibbhultsån
Haraberga by /Se *Hyffue eng f. äng Dönhult, Stora gård Gatan åker
Haraberga gd /Se Hyltan skog /Se Dönhult by Gatan vägstycke (bygata)
Hjärsås by Hyltan skog /Se Ebbarp by Gatekroken åker
Hjärsås by *Höffuis lycke, Store och Lille f. åkrar Ebbarp by Gatelyckan, Norra åker
Hjärsås by Iglasjön sjö Ebbarp by Gatelyckan, Södra åker
Hjärsås by ?Ilasjö sjö /Se Edenryd by Gatängen åker
Hjärsås by Iglasjön sjö /Se Englaboda torp Gnibe udde
Hjärsås by Immelnsjön sjö /Se Fattiggården gård Gnibehall, se Gnubbehall Saknas
Hjärsås by Jumma natn /Se Fettavången torp Gnubbehall ö
Hjärsås by Jummasjön sjö /Se Fjäraboda by Grisabacken väg
Hjärsås by *Jummaskär föremål vid strand Fjäraboda gårdar Grågalten utm.
Hjärsås by Jämningen sjö /Se Fjäraboda gård Grävlingaberget berg
Hjärsås by *Kaalhauffuen f. kålland Flathallen torp Grönelidsliden vägbacke
Hjärsås by *Kallebryndt, Store och Lille f. åkrar Fure-Jössens torp Gylabäcken bäck
Holm by *Kilager f. åker Gadens gård Gyviksmosse åker
?Holm by Klappebäck bäck /Se Gamlaknuts torp Gärdsåkern, Gamla åker
Immeln samh. /Se *Klövehall udde Ganens torp Gårdvik vik
Ingarp by /Se *Knislinge ryed f. äng Gedenryd gård Gåsahall flyttblock
Karra tp /Se *Knislinge wong, Syndre f. vång Gislagård gård Gärsön ö
Karra tp /Se *Kor agir f. åker Grans gård Gärsövik vik
Krattakulla gd /Se *Kor agir åker /Se Gyvik gård Gärsöviksön ö
Krämarens tp /Se *Kor eng f. äng Gyvik by Hagen åker
Kylaboda gd /Se *Kor eng äng /Se Gyvik gårdar Hajstadkrok utm.
Kyrkan Saknas Korran vik /Se Gyvik by Hajstad lilla mark utm.
Magel, se Hjärsås sn Krattasjön sjö Gyvik by /Se Hallsjölyckan åker
Myren by Krattasjön försvunnen sjö /Se Haijstad, se Hajstad traktnamn Hallsjömossen åker
Myren by Krogkier kärr /Se Hajstad traktnamn Hallsjön sjö
Myren by Kroksjön sjö /Se Hajstad gård Halsäng äng
Myren by Kullamarken skog /Se Hallgrens smedja smedja Haralds töss kobbe
Myren by Kvinnöarna holmar Hallsjödal gård Haraldsvång åker
Myren by /Se Kvinnöarna holmar Haraberga gård Harelyckan åker
Prästgården Saknas Kylebäcken = Axeltorpsån vattendrag /Se Haraberga gård Hasamossen odlad utm.
Påarp by /Se *Kålansvik vik Haraberga gård Hassleliden utm.
Sibbhult samh. /Se *Laffthenn f. åker Haralds torp Hinaberg utm.
Sibbhult by /Se Lammagylet göl /Se Haralds torp Hjärsås Ljung del av sn
Simmatorp by *Lammehauffue f. äng Hjärsås boställe gård Hjärsås mölla f.d. vattenkvarn
Simmastorp gd *Lange belt f. åker Hjersås-lilla by Hjärsås vång område
Simmastorp gd *Lere, Store och Lille f. åkrar Hjärsås by kyrkby Hjärsåsån å
Simmastorp by /Se *Lere, Syndre, Nörre o. Lille f. ängar Holm gd Hjärteåker åker
Svenstorp by *Lerenn f. åker Holma-gården gård Holma-bäcken bäck
?Tubbarp by Lillanäs näs /Se Holma-kvarnen kvarn Holmagylet sjö
Tubbarp by *Liungbers f. åker Holmen gård Holma-gölen göl
Tubbarp by Ljumma backe backe /Se Holmen gård Holma-kärret kärr
Tubbarp by *Ljunaberg höjd Husraden hussamling Holma-marken skogsområde
Tubbarp by *Long grand agir f. åker Hylta by Holma-skogen skogsområde
Tubbatorp by /Se *Mellum Vongen f. vång Hylta jv.station och samhälle Horsakroken åker
Tykatorp gd /Se Mjösjön (även Knubbasjön) sjö /Se Högatorpet torp Horsakroken utm.
Vrångafålla by *Nedresund sund Hökens hus Humlaröd bäck å
Värestorp by Niklasdamm damm /Se Hökens torp Humle berg höjd
Värestorp by *Nör grand agir f. åker Immeln stationssamhälle Hundamossen mosse
Värestorp by /Se *Orhanakotten holme Immeln stationssamhälle Hyabergsbacken backe
Värestorp by /Se *Prestewege f. äng Ingarp by Hyltan skogsmark
Änglaboda gd /Se Prästön holme Ingarp by Hyltevägen väg
?Ängseröd by Prästön holme Ingarp by Hålekärret utm.
  Prästön holme Ingarp by Häjan åker
  Prästön ö /Se Kjellens gård Hälelid åker
  Rammsjön sjö /Se Klemeds eller Klemedstället gård Hälla, Norra åker
  *Ramnvik vik Klingafranssons torp Häradsvägen landsväg
  *Ramvik vik Klockarestället gård Hästahage utm.
  *Ramvik vik Klångs torp Hästavången åker
  Ranvik vik Klämmetorpet torp Hästhagen åker
  Ranvik vik Kommungården gård Hästhagen utm.
  Ranvik vik Kopparöd gård Hästhagen utm.
  Rebäck bäck /Se Krattekulla gård med tillhörande t. Hästhagen åker
  *Roberre, Lille och Store f. åkrar Krattekulla torp Högabackarna åker
  *Rudebecks maër f. ängar Krattakulla gård Högastjärt utm.
  Rudebäck bäck /Se Kristens torp Höglid åker
  Russebäcken bäck /Se Krokaboda torp Höglid utm.
  Ryggabäcken bäck /Se Krokaboda torp Hölen del av Sibbhultsån
  Ryggare höjd? /Se Krokaboda t. /Se Ilasjön sjö
  Röebäck bäck /Se Kryckens gård Immeln sjö
  *Rönnis agir f. åker Kryckens gård Immelsjön sjö
  *Sanden f. åker Krågens torp Immelsjön sjö
  Sibbhultaån å /Se Krämareboda torp Immelsjön sjö
  Sillebrånsöarna öar Krämarens gård Immelsjön sjö
  *Sirön ö Kusens hus Immelviken vik
  Skarviksudde udde Kycklingahemmanet gård Immingen insjö
  *Skallen äng Kyleboda gård Imningen sjö
  Skogbäcken bäck? /Se Ladufogdetorpet torp Ingarpa-skogen skog
  *Skorpe, Lille och Store f. åkrar Lämma-Elnans torp Johansvången åker
  *Skouffweys agir f. åker Lillehem torp Jumma vik
  *»Sortebeck» bäck? /Se Lille-Olas gård Jummaberg berg
  *Sorthe becks agir f. åker Ljungens torp Jummamad äng
  *Stiis agir f. åker Lussingens gård Jummasjön vik
  *Svartebäck, se *»Sortebeck» bäck? Lustigs torp Jämning(en) insjö
  *Thuer belt f. åker Lyckebacken torp Jämnings lyckor åker
  Tjärön ö /Se Läglatorpet torp Jättehall stenblock
  Tjärön ö Lälatorpet nu rivet torp Jättehallslyckorna utm.
  Tjärön ö Lämmen(s) torp Jättetrapporna stenblock
  *Tofft agir f. åker Mattses gård Jönsmilslyckan åker
  *Tofften hoss gaarden f. åker Mickels torp Kaffastycke, Södra utm.
  *Tofftenn f. åker Mickels torp Kalvahagen utm.
  *Tofftenn f. åker Mjärasvennens gård Kanalen å
  *Tranön holme Mjärdanabben torp Kianabben udde
  *Tvillingsöarna holmar Munkaboda torp Kittekull utm.
  *Vestirtofftenn f. åker Myren by Kladdran åker
  Vikaran åker /Se Myren gårdar Kladdran åker
  *Vång, Norra f. vång Myren by Klintabacken backe
  *Vång, Södra f. vång Målarens torp Klinten åker
  *Vång, Södra f. vång Nabben torp Klockenakrokaboken nedhuggen bok
  *Vång, Västra f. vång Norregård gård Klockenehallarna stenblock
  Ålabäcken del av Fjärabäcken /Se Nyboda torp Klockenekroken utmark
  Äspeön ö Nyders torp Knutamossen utm.
  Äspeön holme Nyhult torp Kohagen åker
  *Övresund sund Nyvång torp Kohagen utm.
  *Øxenwads eng f. äng Näsahagen torp Kohagen utm.
    Näsavången torp Kohagen åker
    Nöjdens torp Kohagen utm.
    Ordas torp Kolotten åker
    Ordas t. Kolyckekällan källa
    Oreds gård Korran vik
    Palmastället torp Korran vik
    Palms torp Korset vid vägen sten
    Pighultet torp Korudden udde
    Prästgården gård Krattasjön sjö
    Påarp by Krattasjön sjö
    Påarp by Krattaskogen skog
    Påarp by Kringeln åker
    Påarp by Kroken åker
    Påarp by Kroksjön sjö
    Påarp by Kroksjön sjö
    Påarpsgården gård Kroksjön sjö
    Raskatorpet t. Kryckebackarna höjdparti
    Raskens hus el. torp Kryckeliden backe
    Ringarens gård Kryckeliden vägsluttning
    Ringarens gård Krämarebackarna vägbackar
    Runnens t. Krämarebacken backe
    Sandbergastället, Gamla torp Krämareliderna vägbackar
    Sermans gård Kullamarken skogsområde
    Sibbagården gård Kullaskog skog
    Sibbhult by Kullaskogen skogsmark
    Sibbhult by Kvarnvången utm.
    Sibbhult stationssamhälle Kvarnvången åker
    Sibbhult by, jv.-station och industriort Kvinnöarna öar
    Sibbhult by /Se Kvinnöarna öar
    Sibbhultsgården gård Kyrkobergsvrån åker
    Sillatrulsons t. Kyrkobergsvrån utm.
    Simmastorp gård Källareåkern åker
    Simmastorp gård Källevången åker
    Sjöbjera gård Käringaliden backe
    Sjöberga hussamling Käringekärret åker
    Skarvik by Kärr, Östra utm.
    Skarvik gård Landgrens lycka åkerlycka
    Skarvik gård m.m. Landö ö
    Skarvik gård Lertaget åker
    Skofittens t. Lilla kärr åker
    Skogbacken torp Lillasjö insjö
    Skogsvårdsgården egendom Lillevång åker
    Skogsvårdsskolan egendom Lillåker åker
    Skogudden torp Lissåker åker
    Skomakareboda torp Lissåker åker
    Skoudden t. Logbackaåkern åker
    Skräddarehuset t. Logvången åker
    Skröders torp Logvången åker
    *Skör-Sissans torp Lokärret åker
    Slättaboda t. Luse dagvardsbet utm.
    Slättaboda torp Luse myr utm.
    Snickarenissens t. Luse ramme utm.
    Snickarens t. Lånansakärret kärr
    Snickare-Svennens torp Långelidbackarna backar
    *Sommarens torp Långenissas utm.
    Spångatorpet t. Långeåker åker
    Spångens gård Lämmaskogen skog
    Stillmans t. Lönskullakärr med världens ände åker
    *Suddarens gård Maden delvis torrlagd vik
    Svartatorpet t. Maderna åker
    Svenstorp gård Mederna ängsmark
    Svenstorp by Mellansjöhuvudet näs
    Svenstorp by Mellansjön sjö
    Svenstorp by Mellanvången åker
    Svenstorpsgårdarna gårdar Mellanvången åker
    Svinaberga by Mjölbiten åker
    Svärarens gård Mjösjön sjö
    Systerns t. Mjösjön sjö /Se
    Såboda torp Morfars åker åker
    Sågarens t. Mors täppe åker
    Sömmarens gård Mossen, Östra åker
    Sönas t. Muludden Saknas
    Sönrings t. Myren mosse
    Tammens t. Myrön ö
    Tjeskens nu rivet torp Möllekärret åker
    Toarp gård Möllekärret kärr
    Toarp gård Mörke lid vägsträcka
    Toarpens gård Nelsakroken åker
    Tors gård Nicklas backe utm.
    Trutseröd traktnamn Norrelänk utm.
    Trutzeröd, se Trutseröd traktnamn Norrevång åker
    Träskoboda Saknas Norrevång åker
    Tubbarp gård Norreåker åker
    Tubbarp gård Norreåker åker
    Tubbarp by Norråker åker
    Tuls gård Norräng åker
    Tusseboda gård Nyhage utm.
    Tusseboda gård Nyvång åker
    Tågaröd traktnamn Nyvång åker
    Tågaröd gård Nyvångarna ägor
    Tågaröd by Nälleberg berg
    Tågeröd, se Tågaröd traktnamn Näsan udde
    Täppet torp Näset halvö
    Vigens gård Näset åker
    Vigolans nu riven gård Onakärr kärrmark
    Villands sjätting del av sn Ordalid höjdsträckning
    Villands sjätting del av sn Orrakläppen holme
    Vrångafälla traktnamn Oxabåsen sten
    Wrångafälla, se Vrångafälla traktnamn Oxahagen utm.
    Vrångafälla gård Oxahagen åker
    Värestorp traktnamn Oxahagen, Södra utm.
    Wärestorp, se Värestorp traktnamn Pengabacken backe
    Värestorp by Petters lycka åker
    Värestorp by Pettersvång åker
    Värestorp gård Prästaskogen skogsmark
    Värestorp by Prästön ö
    Värestorp by Prästön ö
    Ålons t. Påarpsbron bro
    Änglaboda t. Påsahallslyckan utm.
    Änglaboda gd /Se Ramsjön sjö
    Ögården gård Ramsjöängen äng
    Österjeppas gård Ranvik vik
      Ranvik vik
      Ranvik vik
      Ranviksholmen ö
      Rinskelyckorna utm.
      Robacken åker
      Rodatäppet åker
      Ryssalyckan åker
      Ryssebäckskällan källa
      Ryttesvången åker
      Rävshallarna utm.
      Rörkärret åker
      Sandvik vik
      Sibbultaån å /Se
      Sibba-marken skogsområde
      Sibbamarken = Sibbhultaskogen Saknas /Se
      Sibbamöllan vattenkvarn
      Sibba-skogen skog
      Sibbhultsvägen väg
      Sibbhultsån å
      Sillebrånsöarna öar
      Simmastorpsjön sjö
      Simmastorps skog skog
      Sjöbjära åker
      Skömynnet åmynning
      Skarviks udde udde
      Skarviks udde udde
      Skogbacken utm.
      Skogängen åker
      Skogängen utm.
      Skolevången åker
      Skrödersvång åker
      Skrödersäng åker
      Slättön ö
      Smedkärr myr
      Smedkärrsbackarna skogbeväxta höjder
      Småhålan äng
      Smörhall sten el. klippa
      Snapphanemossen åker
      Snapphaneängen åker
      Snorrelyckan åker
      Sprätten badställe
      Spångabackarna höjdsträckning
      Stackastan utm.
      Stadbovägen vägsträcka
      Stenhagen åker
      Stenhuvudet åker
      Stora väg landsväg
      Storåker åker
      Striben åker
      Stubbalid kyrka klippa
      Stubbamossen mosse
      Stugekroken åker
      Sure håla åker
      Svensinakroken åker
      Svenslyckan åker
      Svenstorps Hytta skogsområde
      Sven Åkessons lid backe
      Svinakullen åker
      Södreäng ängsmark
      Söndreåker åker
      Söndrevång åker
      Sönrevång åker
      Sönre åkern åker
      Tjeskavången åker
      Tjuvahallen sten el. stenar
      Tjärme hallar stenblock
      Tjärön ö
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Torpavången åker
      Tranekull bergshöjd
      *Trueds flöte holme
      Trulsavång åker
      Tulin åker
      Tvättakärret utm.
      Tygaskogen skog
      Tåstebjär kulle
      Täppe, Norra åker
      Täppe, Östra åker
      Täppet åker
      Törneåkern åker
      Töstekärret åker
      Vanningabacken åker
      Vikaran åker
      Vimmelshage åker
      Bjär, Västra åker
      Västreåker åker
      Åbron bro
      Åkakärr åker
      Åkalycka åker
      Ålabäcken del av Fjärabäcken
      Ålan åker
      Ängabacken åker
      Ängavång, Norra åker
      Ängavång, Södra åker
      Ängavången åker
      Ängavången område
      Änghagen åker
      Änglabodasjön, se Mjösjön Saknas
      Äsklatäppe åker
      Äspebackamossen utm.
      Ögårdsbacken höjd
      Österjeppas åker
      Östra skogen skog
      Östrevång åker
      Östreåker åker
      Östreåker åker
      Östreåkershålan del av Östreåker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.