ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ängelholms stad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 63
Ängelholm stad *Adelgatan f. gata Ängelholms kommun kommun Alekärret kärr
Ängelholm stad *Gamble wong f. vång Ängelholm stad Apotekarestråtet äldre namn på nuv. Rönnegatan
Ängelholm stad Hembygdsparken park Ängelholm stad Carl den femtondes bro bro
Ängelholm stad Kyrkodammarna dammar /Se Ängelholm stad Den västre promenaden gata el. väg
Ängelholm stad Källaredammen (även Suredamm) damm /Se Ängelholm stad Den östre promenaden äldre benämn. på nuv. Östergatan
Ängelholm stad Källaredamm damm /Se Ängelholm stad Frickamöllan f.d. vattenkvarn
Ängelholm stad *Raen å, se Rönne å å Ängelholm stad Greve Posses hörna gathörn
Ängelholm stad *Rojn å, se Rönne å å Ängelholm stad Gröna backar terrängnamn
Ängelholm stad Rymdgläntan glänta /Se Ängelholm stad Hembygdsparken park
Ängelholm stad +Ryna bro bro /Se Ängelholm stad Hästatorget torg
Ängelholm stad *Röjn å, se Rönne å å Ängelholm Saknas Järnvägsbron bro
Ängelholm stad *Röjn å, se Rönne å å Ängelholm stad Karna Linds gränd f.d. gata
Ängelholm stad *Rönnebro bro Ängelholm stad Kronoplanteringen skog
Ängelholm stad Rönnebro bro /Se Ängelholm stad Kronoskogen skog
Ängelholm stad Rönnebro bro /Se Ängelholm stad Kyrkodammarna dammar
Engelholm st. Rönneholm hg Ängelholm stad Kyrkovången f.d. åkerområde, numera bebyggt
Ängelholm stad Rönneholm holme Danielslund lantställe, f.d. skogsskola Källaredammen damm
Ängelholm stad Rönneå avlopp Danmark kvarter Lasarettskogen skog
Ängelholm stad Rönne å å Det långa huset hus Laxgränden gata
Ängelholm stad Rönne å å Far i hatten krog Liden landsvägsbacke
Ängelholm stad Rönne å å Far i hatten f.d.krog Lillagata gata
Ängelholm stad Rönne å å Gustafsborg hus Lilleskog skogspark
Ängelholm stad Rönne å å Gustenborg villa Luffareskogen skog
Ängelholm stad Rönne å å Gästgivaregården ä. namn på Hotell Thor Luntertunvägen väg
Ängelholm stad Rönne å å Hammars gård fastighet Murmans gränd gränd
Ängelholm stad Rössjöholmsån å Havsbaden badortssamhälle Möllerännan bäck
Ängelholm stad Rössjöholmsån å Hotell Thor hotell Möllerännan bäck
Ängelholm stad *Skoringe mark Saknas Jerusalem hus Norra plantering skog
Ängelholm stad Skälderviken vik Jerusalem hussamling Norra Planteringen skog
Ängelholm stad Skälderviken vik Klippebanan järnväg Nya torg torg
Ängelholm stad Skörpabäcken bäck Kronojägarebostället hus Nybron bro
Ängelholm stad Skörpebäcken bäck Kroetorpsområdet bebyggt område Pråmvägen väg
Ängelholm stad Suredamm, Källaredammen damm /Se Lergökastaden stad Pyttebanan järnväg
Ängelholm stad Suredamm damm /Se Lillgården restaurant Rebbelbergaliden landsvägsbacke
Ängelholm stad Särkabäck bäck /Se Prästgården fastighet Råbockastigen stig
Ängelholm stad Södra utmarken utmark Rike-Per-Perssons hus fastighet Råbocken del av kronoplantering
Ängelholm stad Torslundsskogen skog Skrickhasagården fastighet Rönneå å
Ängelholm stad Varbäck bäck Skälderviken samhälle Sandkullarna strandbackar
Ängelholm stad Ängavången åker Sorgehuset fastighet Sandvången ägoområde
Ängelholm stad *Ängelholms å, se Rönne å å Stallgården fastighet Sandvägen väg
Ängelholm stad   Tullakrok plats i skog Sibirien stadsägor
Ängelholm stad   Villan villaegendom Sjön del av hav
Ängelholm stad   Väktarehuset hus Stadsskogen skogsplantering
Ängelholm stad   Ådala restaurant m.m. Stadsparken park
Ängelholm stad   Ängelholms stadsdel Stadsparken park
Ängelholm stad   Ängelholms central jv. Store vång stadsägor
Ängelholm stad   Ängelholms hamn, se Skälderviken Saknas Suredamm damm
Ängelholm stad     Svenskehög höjd
Ängelholm stad     Särkabäck bäck
Ängelholm stad     Tegelbruksbron bro
Ängelholm stad     Torslund brunnspark
Ängelholm stad     Torslundskällan hälsobrunn
Engelholm st.     Tullportsplatsen öppen plats
Ängelholm stad     Vita räck f.d. räck
Ängelholm stad     Västkustbanan järnväg
Ängelholm stad     Åpromenaden promenadväg
Ängelholm stad     Ällebäcksrännan bäck
Ängelholm stad     Ängabron bro
Engelholm stad     Ängavången utmark
Ängelholm stad /Se     Ängavångsbron bro
Ängelholm stad /Se     Ängelholms kyrkogård kyrkogård
Ängelholm stad /Se     Ängelholmsån annan benämn. på Rönneå
Ängelholm stad /Se     Östergatan gata
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm stad /Se      
Ängelholm, jfr Lergöksstaden stad /Se      
*Grevinge marknad Saknas      
*Grevinge marknad Saknas      
?*Grevinge marknad Saknas      
*Grevinge marknad marknad      
Kyrkan Saknas      
Lergöksstaden, jfr Ängelholm stad /Se      
Luntertun f.d. stad /Se      
Luntertun köping      
Skörpinge gårdar o. lhtr      
*Thuesstræde f. gata      
Värnen beb. /Se      
*Östergatan f. gata      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.