ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Össjö socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 403
Othinsöö, se Össjö sn *Abulle Spiellid f. åker Össjö sn sn Andalösa bjer höjd
Össjö herresäte, by o. sn Askeholmamossen sank mark Össjö sn Askeholmamossen Saknas
Össjö socken *Baas tofftenn f. åker Össjö sn o. by Askeholmen äng
Össjö sn /Se *Biörne hullen backe Össjö socken och by Aspebacken Saknas
Össjö sn *Bode dallen, Den store f. åker Össjö socken och by Backen åker
Össjö sn Borstahall höjd Össjö sn Barkeslunden skogsbacke
Össjö sn *Brimmis ageren f. åker Anderstorp Saknas Bastubacken Saknas
Össjö sn *Brogen f. åker Assartorp t. Berlinslyckan åker
Össjö sn Brusebäck bäck /Se Berekskill Saknas Beselid skogsbacke
Össjö sn Bölingedammen natn /Se Bergagården Saknas Beselids äng Saknas
Össjö sn *Danmarck backe Birket, se Björket Saknas Billingamossen Saknas
Össjö sn *Degnne dalen f. äng Björkahus Saknas Björnakullen Saknas
Össjö sn Djuradammen, St. damm Björket traktnamn Boarpalyckan åker
Össjö sn *Egis agerenn f. åker Björket by Boarps stenar fornlämning (domarring)
Össjö sn Ekebjär åker? Björket by Bockastenen Saknas
Össjö sn Ekeråsen bergås Björket by /Se Bokebacken Saknas
Össjö gd, by o. sn /Se Farholmahuset skogsmark? Boarp traktnamn Bomansa trädgård åker
Össjö sn /Se *Faksebäck natn /Se Boarp, se Gångvad traktnamn Borstahall höjd
Össjö kyrka Saknas /Se *Faxebecks engen f. äng Boarp Saknas Bosebjer höjd
Berchshill Saknas /Se *Fiskemaën f. äng Boarp by Bovetesåkern Saknas
Björket by Fredagsmossen mosse Bostället bebyggelse Brackegranet skog
Björket by /Se Fredagsmossen sank mark Brekille Saknas Brantsa täppe skogsbacke
Boarp by Fångstgrop fornlämning Brekille by Brekille källa?
?Boarp by *Gadeleds agerenn f. åker Brodala bebyggelse Brekille källa?
?Boarp by *Griis ager, Store och Lille f. åkrar Brusås ort Brunnsängen Saknas
?Boarp by *Griiss f. äng Bökebergshus t. Brusebacken skogsbacke
Boarp by *Göven å, se Pinnån å Bökelund bebyggelse Brusebäck vattendrag
Brekille by Hallarna åkermark? Börsen t. Brusedalen äng
Brekille by /Se Hallsjön sjö /Se Danielslund lht Brusingebacken skogsbacke
Ebbarp by Halvsjön sjö Djuraberga Saknas Brytehålan Saknas
Ebbarp by Halvsjön sjö Djurahuset torp Brände backe åker
Ebbarp by Halvsjön sjö /Se Djuratorpet Saknas Bränneriet skogsbacke
Gångvad gd *Hellis agre f. åkrar Drakaberga t. Brännesbacken skogsbacke
Kyrkan Saknas *Homble kille f. äng Ebbarp Saknas Brännesbacken skogsbacke
Lönhässle by Hultasjön sjö /Se Ebbarp by Brännesmossen mosse
Lönhässle by Hyttehagen skog /Se Ebbarpehus Saknas Brännespjäll Saknas
Lönhässle by Hålemossen sank mark Ekebjer Saknas Bränningen åker
Lönnhässle by Hästängskroken Saknas Enskiftet traktnamn Bröllopet skogslott
Lönhässle by *Kattehalen f. åker Enskiftet Saknas Brönen åker
*Myrehyttan lht /Se Killebäck bäck /Se Falholmahuset Saknas Buskaholmen äng
Nedremölla kvarn /Se Kiärringe hultet skogsbacke /Se Farholmahuset Saknas Bäckaängen Saknas
Näremöllan gd Kiärringakiärren kärr /Se Fiskarehuset t. Bölingadammen Saknas
Ordzsiö, se Össjö by Kiärringe Måse mosse /Se Fiskaretorpet Saknas Bölingamossen Saknas
Prästgården Saknas Kopparhallarna skogsmark Fredagsmossen Saknas Bönemosse Saknas
Tranehus förr tp /Se Kroppedamm damm /Se Fridstorpet lht Dammaåker förr damm
Åsbo-Össjö poststation /Se Kyrkostenen minnessten Fritiofsa torp Saknas Dammen kärr
Össjö by Källsdamm damm /Se Fröjdenlund Saknas Danziglyckan åker
Össjö by Käringadamm damm /Se Furulund lht Den lilla ån del av Pinneån
Össjö by *Langageren f. åker Fälleshus Saknas Djuramossen Saknas
Össjö by Linbanedamm fiskdamm /Se Gatehuset t. Djuratorpakärret Saknas
Össjö by Långsjön sjö Givaktshus Saknas Dönehöj höjd
Össjö hg Långasjön sjö Givaktshuset torp Ebbarpe hall höjd
?Össjö hg *Löffuekull f. åker Gladahus t. Ebbarpevången åker
Össjö hg Mossadammen fiskdamm /Se Grönadal Saknas Ekebackarna skogsbacke
Össjö by *Musse ager och Musse eng f. åker Gångvad traktnamn Ekebacken Saknas
Össjö by *Musse tofftenn f. åker Gångvad, se Enskiftet traktnamn Ekebacken skogsbacke
Össjö by Målahall åker? Gångvad bebyggelse Ekebacken Saknas
Össjö by Märkesbäcken bäck /Se Gångvad gård Ekebacken Saknas
Össjö by Näremöllan kvarn Gångvad gård Ekeshallen stenhall
Össjö Saknas /Se *Paa hög f. äng Gångvad gård Ekesåker Saknas
Össjö poststation /Se *Pallen f. åker Göransbo t. Eket skogsbacke
Össjö hg /Se Pinnån å Hallagården Saknas Ekran åker
Övremölla torp Pinnån å Halvsjön Saknas Ekran åker
Övremölla gd Pinnån å Hamburg t. Farholmamossen Saknas
  Poggehålet vattensaml. /Se Hans Ols torp bebyggelse Farmorsa åker Saknas
  Postedammarna dammar /Se Heddelund torp Fiskarebacken skogsbacke
  Prästadammarna dammar /Se Hjortebo Saknas Fjäderhönemossen Saknas
  Prästdammarna sank mark Hornsjöhus t. Fjäderhönemossen mosse
  *Prössnne f. åker Hovgården Saknas Flammen äng
  Puggedammen damm /Se Husaratorpet Saknas Fransa lycka åker
  Pumpdammen damm /Se Hästaängen Saknas Fredagsberget skogsbacke
  *Rogebeck f. äng Karlslund bebyggelse Fredagsmossen mosse
  Rolfshögen fornlämning Killestorp Saknas Furebacken Saknas
  *Rols hög f. äng Klockaretorpet Saknas Fårabacken skogsbacke
  Rågabäck bäck /Se Krokahuset Saknas Fåralyckan skog
  *Röelandtt f. äng Kronetorpet Saknas Fåralyckan åker
  Rönne å å Kråkelund bebyggelse Fåravången åker
  Rönneå å Källstorp Saknas Fåravångsbacken skogsbacke
  *Siö agerenn f. åker Lilla Björstorp t. Fäladen skog
  *Siös ager f. åker Lilla Sjöborg Saknas Fäladen skogsmark
  Stora Sjödammen sjö Linneslätt Saknas Fäladen skog
  Sjödammen, Store o. Lille sjöar /Se Lugnet Saknas Fäladen betesmark
  *Skogbäck bäck? /Se Lundshuset bebyggelse Fäladen skogsmark
  Skvadervadsmossen sank mark Långa sjö Saknas Fäladsledet grind
  Skoghagahus skogsmark? Lönekull t. Fäladsvången skogsmark
  Skovlahuset skogsmark Lönhässle, se Lönnhässle Saknas Fänslyckan åker
  *Slamren f. äng Lönnhässle Saknas Galgakärret Saknas
  *Stenbäck bäck? /Se Lönnhässle Saknas Gamlans led grind
  *Stenhullen f. åker Lönnhässle by Gamle höjd åker
  *Stette tofftenn f. åker Lönnhässle by Gamle väg väg
  *Stiis ager f. åker Mossa jordbod Saknas Gateledet grind
  *Streng f. åker Mossa Jordbo(d) torp Gateledet grind
  *Strengenn f. åker Myrehyttan lht Gateledsbackenn vägbacke
  Svanedammen damm /Se Mölla, Nedre troligen kvarn /Se Gateledsåkern Saknas
  Svartemosse sank mark Nedremölla bebyggelse Gatelyckan åker
  *Syltenn f. äng Nedremölla gård Gravsvinabjeret höjd
  Sågdammen damm Norre hage Saknas Grusabacken åker
  Sågdammen damm /Se Nytorp Saknas Gräsaskiftet åker
  *Sædis biers ager f. åker Olstorp Saknas Gräshålan åker
  *Tingbecken bäck Perstorp torp Gröna källa källa
  Tingbäck bäck /Se Petersborg lht Gröna källa källa
  *Tofft ager f. åker Pråmhuset torp Gröna lid vägbacke
  Torparedammen damm /Se Prästatorpet Saknas Gröne backe skogsbacke
  *Tors hullen f. äng Pålstorp t. Gubbahöjden skogsbacke
  *Torvhyttan torvlada /Se Rusthållaregården gård Gubbarammen kärr
  Torvhyttan ´torvlada´ /Se Ryet t. Gulles åker Saknas
  Torvhytteledet grind /Se Rävabo t. Gångvad skog
  Torvhyttestycket åker /Se Sjöhultet torp Gäddeängen Saknas
  Tranehus skogsmark Sjöhuset Saknas Hagledammen Saknas
  Tranesjön natn /Se Sjötorpet Saknas Haglekulle skogsbacke
  Traneån å /Se Skoghagahus Saknas Hallabackarna skogsbacke
  Trösebäck bäck /Se Skoglund t. Hallareåsen höjdsträckning
  *Tuer weys agre f. åkrar Skomakarehuset t. Hallarna höjd
  Tyrebyttestenen minnessten Skovlamossen Saknas Hallarna skogsbacke
  Vattendammen damm? /Se Skräddarehus torp Hallaröd åker
  *Vegen f. äng Skräddarehuset Saknas Hallaängen Saknas
  *Vegis ager f. åker Smedjehuset torp Halvsjöklippa höjd
  Åkersjön sjö Stenbackahuset t. Halvsjö klippa höjd
  Åkersjön sjö Stora Björstorp t. Halvsjö(n) sjö
  Åslidesjön höjd Storegård gård Hamburgsfäladen betesmark
  Övremölla åker? Stureberg, se Boarp Saknas Hanna Bengts åker Saknas
    Stureberg lht Hans Svens skog Saknas
    Såghuset Saknas Hareberg skogslott
    Sågskärarehuset t. Havralyckan åker
    Torskarehus Saknas Hjortnamossen Saknas
    Tranehus torp Hultabacken åker
    Tranehus f.d. torp Hultasjön sjö
    Tranesjön Saknas Humlehagen åker
    Traneån Saknas Humlehagen åker
    Trappan lht Husabacken skogsbacke
    Träskarehuset torp Husaralyckan åker
    Tyrbyttehus torp Husaralyckan åker
    Tyrebytte torp Husaraängen Saknas
    Tyrsingahuset t. Hyllesängen Saknas
    Vollmarshus t. Hyttehagen skog
    Värdshuset t. Hålan åker
    Vävarehus t. Hålebacke vägbacke
    Åkrasjön Saknas Hålemossen Saknas
    Åkrokshuset t. Hägrabacken skogsbacke
    Åsbo-Össjö järnvägsstation Häradsskrivareledet Saknas
    Åsbo-Össjö järnvägs- och poststation Höga bjer Saknas
    Åslehuset Saknas Höga lycke åker
    Åslehuset hus Hönsabacken skogsbacke
    Össjö säteri Höraåker Saknas
    Össjö-Boarp = Boarp by Iglasjön Saknas
    Össjögård gård Johansa vång skog
    Össjö såg sågverk Jordbärabacken skogsbacke
    Övremölla Saknas Jungfrudansen skogsbacke
      Jöns Lustigs täppe skogsbacke
      Jöns Petters-åkern Saknas
      Kalvabacken betesmark
      Kalvabjer skogsbacke
      Kalvahagen skogsbacke
      Kalvahagen betesmark
      Kalvalyckan betesmark
      Kanesten sten
      Knallen åker
      Knipebacken skogsbacke
      Kohagen betesmark
      Kollinge fälad skogsmark
      Koningsbacken skogsbacke
      Koningsmossen Saknas
      Kopparhall höjd
      Kringelbacken skogskulle
      Kringelängen Saknas
      Kringelängen Saknas
      Kronekroksbacken höjd
      Kroppedammen Saknas
      Kullabackaåkern Saknas
      Kullabacken åker
      Kullabacken skogsbacke
      Kullarna höjd
      Kyrkesten Saknas
      Kålahagen åker
      Käglabacken Saknas
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källebacken skogsbacke
      Källehagen äng
      Källemaden Saknas
      Käringahultet skogsbacke
      Kärret åker
      Ladugårdsdammen Saknas
      Ladugårdsåkern Saknas
      Ledskiftet åker
      Liderna skogsbacke
      Lilla Bastakärret Saknas
      Lilla intäppe betesmark
      Lilla källa damm
      Lilla mossalyckan åker
      Lilla leråker Saknas
      Lille-Månsa lycka åker
      Lille sjödammen fiskedamm
      Lille svartarydsmossen Saknas
      Linbanedammen fiskedamm
      Linbanegranet granskog
      Lindesbacken skogsbacke
      Lindemossen Saknas
      Lindesmossen mosse
      Ljungbacken åker
      Ljunghålan skogslott
      Lundstoftaliden vägbacke
      Lundstoften åker
      Lyckan åker
      Lyckan Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Långe backe skogsbacke
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långsjö(n) sjö
      Långsjöbäcken bäck
      Löten äng
      Madavången äng
      Malahall höjd
      Mellanbackarna äng
      Mellanbacken skogsbacke
      Mellanhultet skogslott
      Mellanvången åker
      Moet kärr
      Mossabacken åker
      Mossadammen fiskedamm
      Mossakärret Saknas
      Mossaliden vägbacke
      Mossamaden Saknas
      Mullyckan åker
      Myrehytteliden vägbacke
      Månsa backe skogsbacke
      Månsa sten Saknas
      Månsa åker Saknas
      Märkesbacken skogsbacke
      Mölledammen Saknas
      Möllekull skogsbacke
      Möllesåker Saknas
      Möllevången åker
      Norre hage skog
      Norre tegelbruksvången åker
      Norre vång åker
      Norre vång skog
      Norre ände åker
      Nye odling åker
      Nyet åker
      Odrahallen klippa
      Olyckan åker
      Ormenaberget Saknas
      Ormenakärret Saknas
      Ormenalyckan åker
      Palmgrensa backe skogsbacke
      Per Rasmusa led grind
      Pilahallen klippa
      Pinnån gräns
      Planteringen skog
      Pommersa lycka åker
      Portabacken skogsbacke
      Postarammerna äng
      Prästadammen fiskedamm
      Pumpdammen fiskedamm
      Pysa-Marias backe skogsbacke
      Pärelyckan åker
      Ramlegård åker
      Ringelmossen Saknas
      Rotalyckan åker
      Roveåker Saknas
      Ryttmästarens backe åker
      Råbockahallen Saknas
      Råbockahallen klippa
      Råbockakällan Saknas
      Rågbacken åker
      Rågångsbacken åker
      Råsan åker
      Rävabacken skogsbacke
      Rävakärr kärr
      Rönnebacken skogsbacke
      Rönne å gräns
      Rönneå å
      Rörkärr Saknas
      Rörkärrsbacken skogsbacke
      Sallebacken skogsbacke
      Sallesängen Saknas
      Sandmyllelyckan åker
      Sandtoft åker
      Sandvadet äng
      Sergeantabacken skogsbacke
      Sjöhultasjön nu kärr
      Skallabacken åker
      Skallamaden Saknas
      Skinnvälsliden vägbacke
      Skitenpinn å
      Skoghagaledet grind
      Skoghagen betesmark
      Skyttalyckan åker
      Skönaholm äng
      Skövlabackarna skogsbacke
      Smedjemossaåkern Saknas
      Smedjemossen Saknas
      Smedlyckan åker
      Spångaängen Saknas
      Starbybacken skogsbacke
      Starteshålan åker
      Starteskärret Saknas
      Startesmossen Saknas
      Stendalabacken skogsbacke
      Stendalen åker
      Sterslyckan äng
      Stersåker Saknas
      Stockabrohultet skogsbacke
      Stockabrolyckan åker
      Stockabron bro
      Stora Bastakärret Saknas
      Stora intäppe betesmark
      Stora mossalyckan åker
      Store damm fiskdamm
      Store hed åker
      Store leråker Saknas
      Storemölle fors fors
      Store sjödammen fiskedamm
      Store svarterydsmossen Saknas
      Store åker Saknas
      Storängen Saknas
      Strängen åker
      Strätelyckan åker
      Strätet markväg
      Stubbabacken betesmark
      Stubban äng
      Stängesbacken skogsbacken
      *Stärte lider backar
      Stättesbacken skogsbacke
      Stätteslyckan åker
      Svanedammen fiskedamm
      Svanelyckan åker
      Svarta hål kärr
      Svarta skog granskog
      Svarte mosse Saknas
      Svarte mosse Saknas
      Svensa håla skogslott
      Svinamossakärret Saknas
      Svinamossen Saknas
      Sågdammen fiskedamm
      Sågebacken skogsbacke
      Sänkemosse Saknas
      Sävekroken åker
      Södre tegelbruksvången åker
      Söndre hage skog
      Söndre hage betesmark
      Sönnevång åker
      Tegelbacken Saknas
      Tingbergaslätten äng
      Tingberget höjd
      Tingbäck skogsbäck
      Tjörneslyckan åker
      Tjörneslyckan åker
      Tjörneslyckeliden vägbacke
      Tobaksbacken skogsbacke
      Tobakskärret Saknas
      Toften åker
      Tofterna åker
      Tolandsängen Saknas
      Torparedammen fiskedamm
      Torvhyttan torvlada
      Torvhytteledet grind
      Torvhyttestycket åker
      Trattarebackarna skogsbacke
      Troeda lycka åker
      Trösebäck vattendrag
      Tutabacken skogsbacke
      Tuvestycket äng
      Tyrebyttestenen sten
      Tyrebyttevägen väg
      Törelyckan åker
      Ugglebjer höjd
      Ulvagraven Saknas
      Vargabacken skogsbacke
      Vättningamossen Saknas
      Vintervägavadet Saknas
      Vintervägen skogsväg
      Vångaboken bok
      Vångaledet grind
      Vångastycket åker
      Vången skogslott
      Vägabacken åker
      Västrarpadammen fiskedamm
      Västre seg äng
      Åkerdammen fiskedamm
      Åkersjö sjö
      Åkroken äng
      Åldermansbacken åker
      Ållan åker
      Åmotsängen åssjö
      Åsleliden vägbacke
      Åsliden backe
      Älgahagen skogsbacke
      Ällemossen Saknas
      Ällemossen mosse
      Ängamossen Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängen Saknas
      Ärtelandet åker
      Örsjö park parken
      Östervång åker
      Östre hage åker
      Östre hage åker
      Östre holme äng
      Överstakällan källa

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.