ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Röke socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 141 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 514
Röke sn /Se Abborrasjön sjö Röke sn sn Abborrasjön sjö
Röke sn Algustorpasjön sjö Röke socken socken Abrahultet skogsparti
Röke sn Bilabjär höjd /Se Röke sn Algustorpssjöarna sjöar
Röke sn Billabergs mosse mosse /Se Röke sn Allesängen äng
Röke sn /Se *Birchekiersseng f. äng Röke sn och by Allgustorpasjön sjö
Röke sn /Se *Bisp(e)eng f. äng Röke sn och by Almaån, se Röke å å
Röke sn /Se *Broueng f. äng Sagesmän förteckning Altarestenen stenblock
Algustorp by Buskabäcken bäck /Se Algustorp Saknas Altare sten sten
*Degnne gaarden f. gd Buskedammen natn. /Se Algustorp by Amenaböket skog
Djurabygget Saknas /Se Bärnekull skogsmark Allgustorp, se Algustorp traktnamn Amerika mossodling
Eljalt by *Dalshult sjö sjö Allgustorp Saknas Annbokeryet skog
Eljalt by *Danedag f. åker Algustorpatorp del av Algustorps by Backabjär skogshöjd
Englarp by /Se *Egeflöss f. åker Allgustorpatorp gårdar Backabro bro
Fadahult gd /Se Fadabäck bäck /Se Bjäret gård Badingabackarna höjder
Flåsjöhult beb. /Se *Fjällramsjö sjö Björketorp gård Badingen, Lille åker
Galthult by Fjällransjön sjö Blaholma by Badingen, Store åker
Galthult by Fjällransjön sjö Blaholma bebyggelse Badingarna åkrar
Hörja län sn samt by Fjällransjön sjö Blaholma by Bastuliden kulle
Hörja län sn samt by *Fjälramsjö sjö Bokelyckan ödetorp Bastuliden backe
Kyrkan Saknas Fjällrammsjön sjö Bostekull ödetorp Bengtsagöl göl
Kädarp by Fjällrammsjön sjö /Se Buskahuset lht Berkesjären ås
Kädarp by /Se *Fode siö f. sjö Buskahuset gård Billabjär backe
Panketorp ödetorp /Se Fotasjö sjö /Se Byamölla sågmölla Billabjär höjd
Prästgården prästgård Fäjemyr myr Bökholmen gård Birkesjären ås
Pyringatorpet gd /Se Fäjemyr myr Djurabygget gård Bjäret höjd
Röke by Fäjemyr sank mark Djurabygget bebyggelse Björkön ö
Röke sn o. kyrkby /Se Getabacken backe Djurabygget gård Björnaskogen skog
Röslingahyttan ödetorp /Se Gunnasjön sjö Djurasåget ångsåg Björnåkra åkrar
*Siuendis gaardt f. gd Gunnasjön sjö /Se Eljalt, se Äljalt traktnamn Blaholma bäck gränsbäck
Slättsjö by /Se Gårdsjön sjö Eljalt Saknas Blaholma kvartér mossodling
Starrahyttan lht /Se Gårdsjön sjö Eljalt by Blaholma myr myr
Starrahyttan lht /Se Gökamyren sank mark Eljalt by Blixtsa Telle lycka åker
Värsjö by /Se *Haraldstorpe wong f. vång Englarp, se Änglarp traktnamn Bläastycket mossodling
Änglarp by /Se *Hesslissager f. åker Englarp by Bobacken kulle
»Øneroppe» by Hornsjön sjö Englarpa sågmöllor del av Röke sn Bokahagen skogsparti
Önnarp by Hornsjön sjö /Se Fadahult gård Bonabuske ö
  *Hulen f. åker Fickusamölla sågmölla (nerlagd) Bosjöholmadammen damm
  Hundahölan håla, djupt ställe /Se Galthult by Boställslyckan åker
  Hundahölen håla /Se Galthult Saknas Boveteslyckan åker
  Hylteberget berg Galthult by Braskakärr ängsmark
  Håkvik sjö Gott-om-tids-herens gård Braskamossen mosse
  Hålevik sjö /Se Gästgivaregården gård Bredabäck bäck
  Häckabäcken bäck /Se Gökatorp(et) gård Brede drett del av Rögeån
  *Hässleknyl höjd Gökatorpet gårdar Brede drätt mossodling
  Hökabäcken bäck /Se Gökatorpet gård Brede rammar mossar o. sanka ängar
  Julabro bro /Se Gökavik villa Brinkalyckan åker
  Julabäcken bäck /Se Göket gårdar Broarna vägsträcka
  Järabäcken bäck /Se Harastorp Saknas Brogårdskärr mossodling
  Kalvafloden äng /Se Harastorp by Broäng åker
  Klockarefloen vattensaml. /Se Harastorp by Brudabuske ö
  Klockaregårdens hage hage /Se Hulshult Saknas Brunebacke höjd
  Klockareutängen natn. /Se Hultshult, se Hulshult traktnamn Brunnhagen åker
  Klockarevången åker /Se Hultshult bebyggelse Brändamyr mossodling
  Knaberbäck bäck /Se Hultshult by Brända ramm mossodling
  *Knagen f. åker Humlesjö bebyggelse Brända ry skog
  Kringelycke skogshöjd Humlesjö by Brändebacke höjd
  Kroksjön sjö /Se Hyltan bebyggelse Bröddas åker
  Kullabacken backe /Se Hyltan gård Brödliden stigning
  Kullabäcken bäck /Se Hålegården gård Buskabäcken bäck
  Kullabäcken (annat namn på Rävabäcken) bäck /Se Hästhagen gårdar Böckarepaulens gård
  Kulladammen damm /Se Hästhagen gård Dammen mossodling
  Kullagären rullstensås /Se Hökatorpet bebyggelse Dammen mossodling
  Kullarimsan äng? /Se Höket bebyggelse Dammsängarna ängar
  Kullarna höjder Höket hemman Den håla eken ek
  Kullarne höjder /Se Jössens ödetorp Djuratäppet skogsområde
  Kullarännan vattendrag? /Se Kerstenslycka ödetorp Dröftens hål källa
  *Kulssager f. åker Kjädarp, se Kädarp traktnamn Dubbekull höjd
  Kulssager åker /Se Kommungården gård Dyngkärr kärr
  Kvarnbäcken bäckar /Se Kullarna bebyggelse Ekeslidarna höjdparti
  Kädarpsbäcken bäck Kädarp Saknas Ekesön ö
  Kärrfloen vattensaml. /Se Kädarp bebyggelse Enebackafloen mosse
  *Kölleböllssager f. åker Kädarp by Enebacken höjd
  Landön halvö Kämpagården gård Eneslyckan åker
  *Laxeng f. äng Largravaretorpet, se Lergravaretorpet bebyggelse Enesängen äng
  *Lillehul f. åker Ledagårdarna gårdar Englarpagöl göl
  Lillesjö sjö Lerbacken gård Eskils slätting äng
  Ljuseåra vattendrag /Se Lerbacken gård Fadabäck bäck
  *Lövaskyberg höjd Lerbacken bebyggelse Fadahultsbackarna skogshöjder
  *Mölleager f. åker Lergravaretorpet bebyggelse Farmoderns åker åker
  Möllesjön sjö Lergravaretorpet gård Femprickan gränssten
  Olasa höjd Linhult bebyggelse Femprickan gränskummel
  Olasa höjd Linhultet gårdar Femprickan gränspunkt
  *Oragre f. åkrar Ljungahuset lht Feje myr, se Fäjemyr myr
  *Orteager f. åker Ljunghuset gård Fjelaltet skogsparti
  Pankavången åker /Se Lyckebygget bebyggelse Fjelaltsbjären ås
  Pankebäcken bäck /Se Lyckebygget by Fjellramm sjö
  Pankefly sankmark /Se Lyckebygget by Fjäderhanabackarna skogshöjder
  Pankegylet göl /Se Lycket by Fjäderhanabacken höjd
  Pankemyren, Södra myr /Se Låghult lht Fjällramm sjö
  Patronahölen vattensaml. /Se Låghult gårdar Fjärhanahultet skog
  Prästadammen damm /Se Markagården gård Fjäskan backe
  Pyringasjön sank mark Myrakroken by Flammen mossodling
  Pyringasjön förr sjö /Se Myrakroken by Flammen mossodling
  Pyssestenen fornlämning Myrekroken bebyggelse Flybäcken bäck
  *Rachebeen f. äng Myralt gård Flyet mossodling
  Rammsjön sjö Myrhultet lht Flyängen sankmark
  Rammsjön sjö /Se Nedran-Galthult del av Galthults by Fodasjö utdikad sjö
  Rudedammen damm /Se Nygård gård Fotasjö utdikad sjö
  Rudefloen vattensaml. /Se Ovan-Galthult del av Galthult by Furulyckan åker
  *Rågmyr myr Panket torp+, (ägor) Furön ö
  *Rågmyra myr Panket ödetorp Fårabacken höjd
  Rågmyren odlad myr Pottalyckan ödetorp Fårasöle däld
  Rågmyren sank mark Prästagården gård Fäjemyr myr
  Rävabäck bäck /Se Pyringatorpet bebyggelse Fäjemyr myr
  *Rödegis wong f. vång Pyringatorpet gård Fällesledet led i rågång
  Röke å å Pånket torp Galtabro bro
  Röke å å Röke by Galthultsbäcken bäck
  Rövarehålan Saknas Röke Saknas Gamle damm kärr
  *Sandbäck bäck? /Se Röke kyrkoherdebost. Gamlesvedjor åkrar
  Sandå gränsmärke /Se Röke bebyggelse Gatehagen åker
  *Sko(g)bäck bäck? /Se Röke utj. Gatelyckan åker
  *Snerdekier f. äng Röslingahyttan ödetorp Gatelyckan åker
  Snickarebäcken bäck? /Se Sandsjöholmamöllan kvarn Gatelyckan åker
  Snärsbackarne höjd? /Se Sisse-Pers ödetorp Gateängen kärr
  *Snärsbäck bäck? /Se Sjögården gård Glamshultet bokskog
  Solbacken odlad mark Sjöholma Saknas Glarmshultet skog
  Starrabacken natn. /Se Sjöholma by Grisabäcken bäck
  Starrabäcken bäck /Se Skarshulta-Kerstens hus Gråböneledet led
  Starraslättan natn. /Se Skarvshult ödetorp Gråbönestycket åker
  Stensgyl sjö Skånes Värsjö poststation Gräsbjäret höjd
  Stensgyl sjö Slättsjö Saknas Gräsön ö
  Stensgyl göl /Se Slättsjö by Gräsön ö
  *Stenssager f. åker Slättsjö tunnby del av Slättsjö by Grönadal äng
  *Stumpen f. åker Spinket gård Grönehälla ängssluttning
  Svartabäck bäck /Se Starrahyttan hus Grötabacken skogbacke
  Svatahöl vattensaml? /Se Stenshagen gård Gubbabacken höjd
  Svartavad kärr /Se Stenshagen gård Gubbensbacke kulle
  Svinabäcken bäck /Se Stenshult lht Gullkronebackarna höjder
  Tingstenen sten Stenslid, se Torsa lht Gunle äng kärr
  *Tofften f. åker Storegård gård Gunnasjön sjö
  Vattenfloen vattensaml? /Se Storegårdsmölla sågmölla Gunnasjön sjö
  Viekorran vattensaml.(?) /Se Svedje-Pers lyckor ödetorp Gårdsjön sjö
  Värsjön sjö Talholmen gårdar Gårdsjön sjö
  Värsjön sjö Tallbacken butik Gårdsjön sjö
  Värsjön sjö Tallholmen del av Röke sn Gårdsjön del av Algustorpasjön
  Värsjön sjö /Se Tallmo butik Gårdsjön sjö
  Åkafloden vattensaml? /Se Teodorslund villa Gåsahålan kärräng
  *Åladamm damm? /Se Tirup gård Gåsaön ö
  Ökafloen vattensaml? /Se Tirup bebyggelse Göingafloen kärr
  Önnarpabäcken bäck Tjäckarna gård Göingasjön del av Fjellramm
  Önnarpasjön sjö Torsa lht Göingavägen väg
    Torsa gård Gökabäcken bäck
    Trollalyckan ödetorp Gökabäcken bäck
    Trollehåla ödetorp Gökakroken mossodling
    Tuvatorp gård Gökamyren myr
    Tuvatorp gård Gökamöllan nerlagd sågmölla
    Tyskens ödegård Gökholm höjd
    Vångagården gård Gölen sjö
    Vä(de)rgapet gård Gölet sjö
    Värsjö by Hallabacken höjd
    Värsjö by Hansäng strandäng
    Värsjö Saknas Harabackarna höjder
    Värsjö by Harastorpa sågmöllebäck bäck
    Värsjö by Harastorpa sågmöllor nerlagda sågmöllor
    Värsjö, se Skånes Värsjö poststation Henningshagalid höjd
    Värsjö jvstation Hiesmossen mossodling
    Värsjö by Hina bröna skogshöjder
    Värsjömölla kvarn Hinkalveöarna skogsbackar
    Värsjö Nygård gård Hjulaholmen skogbacke
    Värsjö Nygård gård Hjälmabacken åker
    Värsjönäs bebyggelse Hjälmabacken höjd
    Värsjönäs gård Hjälsekull höjd
    Värsjötorp stationssamhälle Holevik sjö
    Värsjötorp by Holevikssjön sjö
    Värsjötorp gård Holmabacken höjd
    Åkatorp bebyggelse Hornejär rullstensås
    Åkatorp del av Värsjö Hornegär ås
    Älghult gård Hornsjön sjö
    Äljalt Saknas Horsalyckan åker
    Änglarp Saknas Horsanabb allmänning
    Änglarp by Horsjön Saknas
    Änglarp Saknas Humlehagen åker
    Änglarpe savmöllor gårdar Humlehult skog
    Önnarp bebyggelse Humlemossen mosse
    Önnarp by Humlesjö sjö sjö
      Humlesjön sjö
      Hundabacken höjd
      Håleken ekstubbe
      Hålemad kärr
      Hålemadsbacken kulle
      Hålsjön sjö
      Häckabäcken bäck
      Hägnaden mossodling
      Härängen åker
      Häsleliden höjd
      Höga Bjär höjd
      Högaltet skogsparti
      Högaltsbacken backe
      Högebacke höjd
      Höjesåker åker
      Hökaröven kärr
      Jonas» åkrar skogsparti
      Julabro bro
      Julabäcken bäck
      Julaholmen skogshöjd
      Jungfruns lycka åker
      Järabackarna skogshöjder
      Järabäcken bäck
      Järaltet skog
      Järaltmad odling
      Jössajären ås
      Kainsbro åker
      Kainsbro bro
      Kaisahagen skog
      Kalvapannorna äng
      Kanalen annat namn för Rökeån
      Kanalen dike
      Katiset kärr
      Kidahagen betesmark
      Kidahagen åker
      Kidaåker åker
      Kidön ö
      Killebokebjär höjd
      Killesprängen höjdsluttning
      Kisteön ö
      Kittekrok mossodling
      Kjellehåla däld
      Klackabacken höjd
      Knappelid höjd
      Knektavägen väg
      Korkan odling
      Korkekärr kärr
      Korpralshålan kärr
      Korsalid höjd
      Korsalid höjd
      Kotäppet skog
      Kringelhallen höjdsträckning
      Kringelycke holme
      Kringflutne backe höjd
      Kringflutnebacke höjd
      Kristians lycka åker
      Krokabäcken bäck
      Krokarna mossodling
      Krokens bok bokstubbe
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Krokåker åker
      Kråkemosse myr
      Kullabäcken bäck
      Kullajärarna rullstensås
      Kullajären ås
      Kullakvarnen kvarn
      Kullarna del av Röke sn
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen kärr
      Kvarndammen kärr
      Kyrkebacka åker åker
      Kyrkebacke höjd
      Kyrkebacken höjd
      Kyrkehultet höjdsträckning
      Kyrkekroken äng
      Kyrkekroken mossodling
      Kyrkeled led
      Kyrkeledkärr kärr
      Kyrkeliden backe
      Kålramm mossodling
      Kädarpa mosse myr
      Kädarpa skog skog
      Kälehåla sänka
      Källarebacken kulle
      Kämpaängarna mossar
      Kärrdalsbacken höjd
      Köpstadvägen väg
      Ladabacken kulle
      Ladahult skogsområde
      Landsjär ås
      Landsjär ås
      Landön ö
      Landön halvö
      Larsa svedja höjd
      Larsäng odling
      Lassan dal
      Ledsåker åker
      Lerbackaängen mossodling
      Lergravareön ö
      Lertaget strandäng
      Lertaget åker
      Lilla Svedjan åker
      Lillesjö sjö
      Lillesjös bäck bäck
      Linholmsbacken höjd
      Linhultsbäcken bäck
      Ljungaskogen skog
      Ljungen åkrar
      Lulsåker åker
      Lundgrens lycka åker
      Lyckabäcken bäck
      Lyckabäcken bäck
      Lyckamyren myr
      Lyckebacken höjd
      Lyckebyggesmossen myr
      Lyckehall skogshöjd
      Långagräs mossodling
      Lönnsåker åker
      Lövsalen bokebacke
      Maden mossodling
      Maden mossodling
      Maglebackarna höjder
      Maglemyren myr
      Malmgravarna mossodling
      Matsåker åker
      Måkkullalyckan åker
      Månsavång odling
      Mårtenslycka åker
      Möllebäcken bäck
      Mölledammen damm
      Möllesjön sjö
      Möllesjön sjö
      Mölleängen mossodling
      Nebrahult skog
      Niklases åker åker
      Niostugbacken holme
      Norr bokebacke höjd
      Norremosse mosse
      Nya täppet åker
      Nyhacket mossodling
      Nyäng mossodling
      Nötabacken höjd
      Olssonsängar åkrar
      Orlyckan åker
      Orrhanabacken höjd
      Oråkrarna åkrar
      Osbron bro
      Osbäcken bäck
      Osbäcken bäck
      Pajsan mossodling
      Palmabacken höjd
      Palmalyckan åker
      Palmalyckan åker
      Pankebäcken bäck
      Pankegölet göl
      Patronahölen vattensamling
      Per Bengts lycka åker
      Per Lars led led
      Peternille led led
      Peternillelycka åker
      Pjäskeliden höjd
      Prästabron bro
      Prästamossen mosse
      Prästaskogen skog
      Prästavägen väg
      Puga kärr kärr
      Pukamosse kärr
      Pukåker åker
      Pyringamöllan nerlagd sågmölla
      Pyringasjön sjö
      Pyringasjön sjö
      Påels-Bengtelycka åker
      Rammsjön del av Allgustorpasjön
      Ramsjö sjö
      Ravnaltet skogsparti
      Rolfsa lycka åker
      Rossa svedja åker
      Rossa täppe åker
      Rumpan odling
      Ryet skog
      Rylyckan åker
      Rylyckorna åkrar
      Ryttersängen åker
      Rytäppet åker
      Rågemyr myr
      Rågmyr myr
      Rännelid höjd
      Rävabackarna skogsbackar
      Rävabäcken bäck
      Rävasten skogsbacke
      Rävatäppet skogsområde
      Rödebackarna höjder
      Röiterslyckan åker
      Rökebjär höjd
      Rökebro bro
      Rökemyr myr
      Rökeå å
      Röke å å
      Rönnebacken backe
      Sandsjöholmabron bro
      Satansbacken höjd
      Sebabacken höjd
      Selgruvan äng
      Sisse backe skogsbacke
      Sistekrok mossodling
      Sjöberget höjd
      Sjöholmsängen äng
      Sjöhästen sten
      Sjölyckan åker
      Sjöstugan festplats
      Skallebacke höjd
      Skandiabacken lid
      Skarshult skogstrakt
      Skarshultalyckan åker
      Skatelund höjd
      Skeningaholmsbäcken bäck
      Skolebacken höjd
      Skrebjär höjd
      Skräddarpa kyrka sten
      Sladdan kärr
      Slonabben udde
      Slorenabb udde
      Släe odling
      Släemad mossodling
      Slättebacke höjd
      Slättsjöbäcken bäck
      Slättsjömyr myr
      Slättsjösjön sjö
      Smedjebacken höjd
      Smedåker åker
      Småöar öar
      Smörstycket åker
      Snapphanebacken höjd
      Snapphanestenarna stensamling
      Snapphanevallen befästningsvall
      Snappholmen holme
      Snappholmen skogbacke
      Sobackarna höjder
      Sparrabacken höjd
      Spinkamöllan nerlagd sågmölla
      Sprängsgär grusås
      Sprängsgärskälla källa
      Spökesbacken höjd
      Starrabacken tomtplats
      Starrabäcken bäck
      Stavrabäcken bäck
      Stavrastättan stätta
      Stenbacken kulle
      Stenbjär höjd
      Stenbroliderna höjder
      Stenbron bro
      Stensbjär höjd
      Stensgöl göl
      Stensgöl göl
      Stenskärsliden höjdsträckning
      Stenslid höjd
      Stensmyr myr
      Stensmyr myr
      Stockakärr kärr
      Storelid stigning å väg
      Storeåker åker
      Storeåker åker
      Stribalyckan åker
      Stängesböket beteskog
      Stättesbacken höjd
      Surakärr kärr
      Svarta skolan bokskog
      Svarta vad kärr
      Svartavad kärr
      Svartekrok mossodling
      Svartekrok mosse
      Svarvareliden backe
      Sven-Påls lycka åker
      Svinabäcken bäck
      Syrabacken höjd
      Sågmöllebäcken bäck
      Sågmöllelyckan åker
      Sågmöllesjön sjö
      Sävelyckan åker
      Tingskullen kulle
      Tirupamyr myr
      Tobacken höjd
      Toften åker
      Torsa backe höjd
      Trindemosse kärr
      Trindemosse mosse
      Troedabacke höjd
      Troeda-Påels grop dike
      Tuen ö
      Tulabacke höjd
      Tuvatorpagöl göl
      Tuvatorpa göl sjö
      Tuvestycket mossodling
      Tvärvassen landremsa
      Tyres gårdsplats åker
      Tågön ö
      Ugglebacken backe
      Uggleboken bok
      Vanåsabäcken gränsbäck
      Vasabäcken bäck
      Vasaängen odling
      Vasaängen mossodling
      Vattningarna sankt område
      Vorpabacken höjd
      Vådåsa kärräng
      Vångaliden backe
      Vångalyckan åker
      Vångamyren myr
      Vångamyren myr
      Vänsterbacke höjd
      Värgapsmyren myr
      Värmaltet skog
      Värmaltsbäcken å
      Värsjön sjö
      Värsjön sjö
      Värsjösjön, se Värsjön sjö
      Åkalycka skoltomt
      Åkatorpsbäcken bäck
      Åkesaåker åker
      Åkessonskrok mossodling
      Åran odling
      Årekull höjd
      Åslabäck bäck
      Åängarna odlingar
      Ängakällan källa
      Ängholmen mossodling
      Ängholmsbacken höjd
      Ärlebackarna skogsbackar
      Ärlön ö
      Ärtasvedjan svedjefall
      Ökabacken höjd
      Ökarydsmossen mosse
      Önnarpabäcken bäck
      Önnarpasjön utdikad sjö
      Önnarpasjön sjö
      Österkrok mossodling

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.