ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Farstorps socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 140 Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 454
Farstorp sn Agnsjö sjö Farstorps sn sn Agnsjön sjö
Farstorp sn /Se Agnsjön sjö /Se Farstorp socken Altare sten sten
Farstorp sn Ainbech (Agnbalc) bäck /Se Farstorp sn Altareängen ängsmark
Farstorp sn *Almenningen f. äng Farstorp sn Aspön ö
Farstorp sn *Backerne f. ängar Farstorp sn Barfotebjär kulle
Farstorp sn *Backind f. åker Farstorp sn Barföttebjär ö
Farstorp sn Betesbäcken bäck /Se Farstorp sn Basteliden backe
Farstorp by o. sn /Se Boamyr myr Farstorp sn Bastevången åker
Farstorp sn /Se Bottenlösan sjö /Se Farstorp socken Bastuvången åker
Farstorp sn /Se *Bregis agre f. åkrar Farstorp sn och by Björnakärret kärrmark
Bubbarp by *Bro agir f. åker Andersa Johannesa förr hus Björnaön ö
Farstorp poststation /Se *Bro agre f. åkrar Andersa Malles förr hus Björnsäng äng
Funnarp by *Bro engene f. ängar Björkeshus hmd Blekelid backe
Funnarp by /Se Bubbarpasjön sjö Boa Saknas Blomsa lycka åker
Gammalstorp by *Bytoffterne f. åkrar Bocka-Olans förr torp Blåbäramossarna mosse
Hörröd by *Bögis agir f. åker Bonahygge hmd Boa stret ängsmark
Ingelstorp by *Dommedags ager f. åker Bonda hygge gård Boa Stred ängsmark
Kyrkan Saknas *Espis agir f. åker Borgskans jordstuga Bole backe skogsbacke
Kjälkarp by *Espis engen f. äng Borgskans jordstuga Borse backe höjd
Kälkarp by Farstorpsån å Backens förr torp Bos backe åker
Kälkarp Saknas *Fleis kier f. äng Backa-Nissens förr hus Bottnalösan kärrmark
Lugher, se Lur by *Fulekiers enge f. ängar Boa by Boudden udde
Lur by Grundasjö sjö /Se Boa Svantes gård Brackelyckan åker
Lur by /Se *Gundis Spieldtt f. åker Bonda hygge förr torp Brasakalltsmossen mossmark
Lur by /Se Haslingeön ö Bondahygge förr gård Braunsa-lyckan åker
Långaröd by *Hauffre eng f. äng Bondahygge förr gård Bredemad ängsmark
Långaröd by *Heslekuds agir f. åker Bondes Persa gård Brede sten sten
Matberga by *Holleng f. äng Bracke-Bengtans Saknas Bredestensön ö
Matberga by *Hullen f. åker Brackehuset förr hus Bridehåla håla
Olastorp by Hundamosse mosse /Se Bracke-Perens Saknas Brobjärsbacken skogbacke
Olastorp by *Husstoffterne f. åkrar Brasa-Håkens förr hus Brohavakärret kärr
Piparp by /Se Hålbäck natn /Se Brasakallt förr torp Broäng ängsmark
Piparp by /Se *Höelten f. äng Brasa-Kittans Saknas Brännerisåkern åker
Skeeröd by Hörrödsmossen mosse Bråttoms gård Bränn-Hans ry ljungmark
Tviggasjö by »Jäppadamsbäck» bäck /Se Bränn-Olans Olofa gård Bräntan åker
Tviggasjö by Järsmedbäcken bäck /Se Bubbarp Saknas Brödaliden backe
Tviggasjö by /Se *Jösse agir f. åker Bubbarp by Bröden skogsmark
Tviggasjö by /Se Kattaflo(d)en sankt omr? /Se Bubbarp by Brödet åker
Tågarp by Kavringadammen (stora o. lilla) dammar /Se Bunkens förr hus Bubbarps sjö sjö
Ubbarp by *Kille agir f. åker Böckare-Månsens förr hus Bubbarpasjön sjö
Ubbarp by *Kircke agir f. åker Den lille mannens gård Båla lycka åker
Ubbarp by *Kircke dammitt f. äng Den långe Karlens förr torp Båsuddaängen äng
Ubbarp by *Kircke liis agir f. åker Donnerhyttan förr hus Båsudden åker
Ubbarp by *Kiörnne Spieldt f. åker Donnerhyttan förr hus Böjsjö åker
Ubbarp by /Se *Knettis engen f. äng Dränga-Nissens torp Dagvardbacken skogbacke
*Östre gaarden f. gd *Korren f. äng Dränga-Nissens gård Donnerbacken skogbacke
  *Kringell agir f. åker Dränga-Perens förr hus Drakasalid backe
  *Kroge agir f. åker Dörrhallahuset Saknas Duvans vång åker
  Kroppedamm dammar Dörrhallen avs. Döalyckan åker
  Kvarnbäcken bäck /Se Enehuset gård Dörrhallen sten
  Kyrkodammen äng /Se Ene-Nissens förr torp Dövekull skogbacke
  *Langeryds wong f. vång Ene-Nissens Saknas Enehaven åker
  *Le agir f. åker Ene-Nissens gård Fanmo åker
  Lindspöl vattensaml. /Se Ene-Nissens gård Fanmo åker
  Lindön, Stora ö Ene-Svenens Saknas Farmors äng ängsmark
  *Lughur sjö /Se Farstorp Saknas Farstorpsån å
  Lur by /Se Farstorpsängen lht Fedingen åker
  Lursjön sjö Fasa-Antonens Saknas Femprickan socken- och häradsgränsmärke
  Lursjön sjö Fasatorpet förr torp Femprickestenarna gränsstenar
  Lursjön sjö Fere-Nissens förr torp Fisareåkern åker
  Lursjön sjö Fesa-Åkens Saknas Flagaspjäll åker
  Lursjön sjö Fesa-Åkens Saknas Floäna vattningsställe, nu åker
  Lursjön sjö Fittan hus Floen uppodlad mark
  Lursjön sjö Fitte-Bengtas Saknas Flyen sankmark
  Lursjön sjö Fjaskens gård Flyet Saknas
  Lursjön sjö /Se Flinare-Åkes förr torp Fläskel förr ängsmark
  Lursjön sjö /Se Fredsskog by Fåranabben udde
  Länekärrssjön sjö Fredskog, Norra bebyggelse Fåra tånge udde
  *Maën f. äng Fredskog, Norra by Fästampabacken åker o. betesmark
  *Moissen f. äng Södra Fredskog traktnamn Fästmansängen ängsmark
  *Mosse agir f. åker Fredskog södra, se Södra Fredskog traktnamn Fäsvakåkrarna åkrar
  *Musse eng f. äng Fredskog, Södra bebyggelse Gamlegård åker
  Måsskurran vattensaml. /Se Fredskog, Södra by Gamlegård åker
  *Norre wongis agre f. åkrar Funnarp bebyggelse Gamlegården åker
  Nämstebäck bäck /Se Funnarp by Gate lyckan åker
  Oderbäck bäck /Se Funnarp by Gatelyckan åker
  *Oldernne f. ängar Färskers? gård Getabacken skogsbacke
  *Pære eng f. äng Gallsa förr hus Getabäcken bäck
  Raggabäcken (även Röebäck) bäck /Se Gallsa Andersa Saknas Glise myr mossmark
  Rassjö sjö /Se Gamle-Olas förr hus Glisemyr sankmark
  *Remmirne f. ängar Gamle Ola Persa gård Gommenabacken åker
  *Riisbiergis agir f. åker Gamle Persa Maris torp Grenastycket åker
  Risleflo vattensaml. /Se Gammalstorp Saknas Grepakull backe
  *Rumpen f. åker Gammalstorp by Grepakullsbacken skogbacke
  Ryllebacken Saknas /Se Garvare-Jönsens förr hus Grepatäppet åker
  Rödebäck, (även Raggabäcken) bäck /Se Garvare-Marians Saknas Gropare-Andersa lyckan åker
  *Röe agir f. åker Gela-Månsens förr hus Gräsöarna ängsmark
  *Rö engen f. äng Granne-Bengtens gård Grävsvinabjär gränsmärke
  Rörsjö sjö /Se Grepakull Saknas Gröna sjön sjö
  Skallabäcken bäck /Se Grepakäringens Saknas Grönnasjö sjö
  Skallamosse(n) mosse? /Se Greba-Nissens torp Gubbastuåkern åker
  Skallan höjd? /Se Grepakull hmd Gunna vång förr åker, nu skog
  *Skider benene f. ängar Grepa-Nissa-torpet Saknas Gunillas kulle skogbacke
  Skogsdammen damm? /Se Grepa-Pallans Saknas Gunnelakull skogsbacke
  Skräddarebacken backe? /Se Grepa-Pallans förr hus Gustavs lycka åker
  Skräddaregylet sjö /Se Grepa-Pålens förr hus Gårdsåkern åker
  Skräddarehagen hage? /Se Gronna-Svenens förr hus Göingeholmsbacken skogsbacke
  Skräddarejären ås /Se Gunna Svensa Saknas Göingeholmskillan källa
  Skräddaremaden kärräng /Se Gustav Asas (Vasas?) torp Hallabjär skoghöjd
  *Skudde lyckis eng f. äng Gustav Asas torp Hallabjär ås
  *Sloids agir f. åker Gästgivare Andersens torp Hallabjär skogbacke
  Smällabäcken bäck /Se Gökens förr hus Hallabjärskillan källa
  Snabagylet göl /Se Göka-Pallans förr hus Hallabjärsliden backe
  Stenkullabäcken bäck /Se Görans Jönsa förr gård Hallabjärslyckan åker
  Stockebäcken bäck? /Se Hacka-Nissens gård Hallingalyckan åker
  Svarvaredammen, Översta o. Nedersta förr dammar /Se Hackboda förr torp Hanabron bro
  Svinadammen damm? /Se Hackeboda-Nilsens Saknas Haslingen ö
  *Tiuffue sengen f. äng Hallabjärs-Andersens hus Haslingen ö
  *Tocken f. åker Halla-Hannans hus Haslingeön ö
  *Tofften f. åker Hallingahuset bebyggelse Helene kärr åker
  *Tofta sjö, se Östra sjö sjö Hallinga-Johannnans förr hus Hemmeskull skogsbacke
  *Togorp wong f. vång Hallinga-Johannans förr hus Holkarna ekstockar
  Tostegyl sjö /Se Hallinga-Johannans förr hus Holkarna ängsmark
  Tostsjö sjö Halta Tildes torp Holmabackarna skog
  Tostsjö sjö /Se Halte Persa Nisses gård Humlahagen åker
  Tranön ö Hansa Sisses hus Hundabacken skogbacke
  Trindakurra vattensaml.? /Se Hansa Tuvas gård Hunda mossse mosse
  Tväströmmarna vattendrag? /Se Hulta-Annans förr hus Husara lyckan förr åker, nu betesmark
  Tågarp by Husaratorpet torp Husaravången åker
  Tågströms backe backe? /Se Hus-Bengtens hus Husara äng äng
  Tågströms intaga nyodl? /Se Hus-Nissens torp Husviken vik
  Tågströms lyckåker åker? /Se Hus-Nissens hus Hålldammsbron bro
  Tågströms ränna vattendrag? /Se Håkena Jinsa hus Hålldammsbäcken bäck
  Tånnebäck bäck? /Se Håkana Nisses torp Hålldammsliden backe
  Tånnegjer natn. /Se Håkena Nisses hus Hägnaden betesmark
  Tånneholmarne natn. /Se Håkena Persa Nilsa gård Häradsgropen gränsbäck
  Tånnehult natn. /Se Hålbäck torp Hästhagaudden udde
  Tånneklint natn. /Se Hålbäck torp Hästhagen betesmark
  Tånnemyr mosse /Se Högahult hmd Höjsåkern åker
  Tånnesidd natn. /Se Hönefarens hus Hörröds mad sankmark
  Vallabacken backe? /Se Hörröd Saknas Igebjär skogsbacke
  Valladammen damm? /Se Hörröd by Isaka äng förr äng, nu åker
  Viekurran vattensaml? /Se Hörröds kvarn Saknas Jinsa bäck Saknas
  *Wrien f. äng Hörröds mölla Saknas Jinsa lycka åker
  *Vång, Västra f. vång Ingelstorp Saknas Jordpäralyckan åker
  *Vång, Östra f. vång Ingelstorp by Järabacken skogbacke
  Vångagylet göl /Se Jantatorpet lht Järavången åker
  *Åkadamm damm? /Se Jantatorpet gård Järsmedbackarna skogbacke
  *Åladamm damm? /Se Jantatorpet Saknas Järsmedbäcken bäck
  Östra sjö sjö Jantet gård Järsmed kärret kärräng
    Jantet Saknas Kappakullsbacken skogbacke
    Jödringens förr torp Karols vång åker
    Kaptenastället gård Karols vång åker
    Kattens förr torp Karlsa lyckan åker
    Kitte källare Saknas Katta kärret åker
    Kittes förr jordstuga Kavringadammen, Lille vattensamling
    Kjälkarp, se Kälkarp traktnamn Kavringadammen, Store vattensamling
    Klena-Bengtens gård Kille kärret åker
    Knallahuset förr hus Kittäng äng
    Knallans bebyggelse Klintabackarna skogbackar
    Knallans bebyggelse Klinta backarna Saknas
    Knorringens gård Klintarna skogbackar
    Korsaröd-Olofens gård Klintavången åker
    Krabba-Pallans Saknas Klinten höjd
    Krabbens förr hus Klinten skogbacke
    Kratta-Nissens förr hus Klockekull skogbacke
    Kratta-Tuvens förr hus Klockeåkern åker
    Kristens Nissens förr jordstuga Klöva hall sten
    Kristens Larsa gård Knallalyckan åker
    Krycke-Tuvens förr hus Knuts killa källa
    Krycke-Tuvens förr hus Knuts mosse mossmark
    Kråkeberga by Kohagen betesmark
    Kråkeberga Saknas Korpralshagen betesmark
    Kråkeberga by Korsakull vägkrök
    Kråkeberga by Korsakull vägkrök
    Kylahuset hus Korsakull vägkrök
    Kylahuset förr hus Krattalyckan åker
    Kyla-Mallans förr hus Krattavången åker
    Kylegubbens Saknas Krokåker åker
    Kylens bebyggelse Krokåkern åker
    Kälkarp traktnamn Kroppedammen åker
    Kälkarp bebyggelse Kråkehuvud udde
    Kälkarp by Kråkevik vik
    Ködda-Johannans Saknas Kråkeåkern åker
    Lassas förr torp Kulören ö
    Legare-Perens förr hus Kvarndammen förr damm, nu åker
    Lilla Elne Jonsa förr hus Kvarnbäcken bäck
    Lille-Elne-Johannesa förr hus Kylahålan kärrhåla
    Lillegammal Saknas Kylahålan kärrhåla
    Lillegammalshuset förr hus Kylaliden backe
    Lille Jons kvarn förr kvarn Kykrebacken skogbacke
    Lill-Olans förr torp Kyrkebacken skogsmark
    Lille-Skitens gård Kyrkehålan åker
    Lina-Svenens förr torp Kyrkestättebacken skogbacke
    Lur Saknas Kyrkeåkern åker
    Lur by Kyrkeåkern åker
    Långaröd Saknas Kyrkeåkern åker
    Långaröd Saknas Kyrkeåkern åker
    Långaröds-Jönsa bebyggelse Kädäng ängsmark
    Långe Bengtsa förr torp Kälkarpa fläsk Saknas
    Långe-Nisses förr torp Källare åkern åker
    Läna-Johannesens gård Käringkroken vik
    Länekärr by Käringekrok vik
    Lännekärr bebyggelse Käringens lycka åker
    Länekärr by Lekebacken Saknas
    Länekärr by Lergravaåkern åker
    Länekärr by Lilla sjö sjö
    Länekärr by Lillevång åker
    Länsmans-Nissens gård Linalyckan åker
    Länsmanstorpet förr torp Lindatäppet åker
    Malbergs torp Llindebacken åker
    Manna Jakoba gård Llindebacken backe
    Matberga Saknas Lindströms åker
    Matberga by Lindön ö
    Matbjära-Hansa-Månsa gård Lindön ö
    Möllare-Nilsens bebyggelse Lindösören ö
    Mölle-Pera-Johannesens gård Lortekrok vik
    Mölle-Perens förr hus Lundalyckan åker
    Niklasa Nisses gård Lursa Byasnärke skog
    Nils Månsa-torpet förr torp Lurssjö sjö
    Näsa-Brodinens förr hus Lursjön sjö
    Nöla-Nillans förr hus Lursjön Saknas
    Olastorp bebyggelse Långe Jonsa vång åker
    Olastorp by Långe-Nissa lycka åker
    Pauls Johans gård Länalyckan åker
    Pella Svensa gård Länkärrs sjö sjö
    Pella Svensa torpet förr soldattorp Länekärrasjön sjö
    Per Dans Håkans förr hus Länna sjö sjö
    Per Månsa huset förr hus Länsmanslyckan åker
    Pickare-Larsens gård Lärskjortan sankmark
    Pilshult hmd Madams äng äng
    Pinka-Nissens gård Maden sankmark och åker
    Pilshult gård Maglåker åker
    Piparp bebyggelse Markalyckan åker
    Piparp by Marken skog och betesmark
    Piparp by Markhagen ängsmark i skog
    Piparp by Markhagen utmark
    Pjöckens bebyggelse Mellombro bro
    Pjöcka-Nissens förr hus Mellomgård åker
    Pjöcka-Nissens Saknas Mellomvången åker
    Pjöcka-Larsens förr hus Menedarespåren Saknas
    Pockers förr hus Meraftonsbacken skog
    Postahuset förr hus Midaftonsbacken skogbacke
    Profetens hus Mjärabacken ö
    Pärekagans förr hus Mjöl(s)kärr kärrmark
    Raknackans förr hus Mjölskärr ängsmark
    Raska-Perens förr torp Mokullavången åker
    Raskens bebyggelse Mormors äng ängsmark
    Rugans förr hus Mossahall sten
    Rullebacken hmdr Myren sankmark
    Ryllebacken hmdr Månsa lycka åker
    Rullebacken Saknas Märkesåkern åker
    Ry-Nissens gård Möllekroken åker
    Ryssamallans Saknas Möllemaden ängsmark
    Ryssa-Perens gård Mölle-Pera-lyckorna åkrar
    Ryssastugan Saknas Mörka kärr kärr
    Ryssa-Svenens gård Mörnan åker
    Ryssens Saknas Nords nabbe udde
    Rövahuset hus Norre bro bro
    Rövkanans förr hus Näsudden udde
    Rövkanans förr hus Näsåkern åker
    Sinai Bergs förr hus Oakroken vik
    Skearöd by Olastorpamaden mossmark
    Skeeröd by Ole håla förr källa
    Skeeröd bebyggelse Ormakulle skogbacke
    Skeeröd by Osalyckan åker
    Skogbackalarsens torp Palmkvistalyckan åker
    Skogbacka-Larsens gård Parkerna åker
    Skogbacka-Larsa Nilsa gård Per Dans tuvor ängsmark
    Skog-Bengtens bebyggelse Per Månsa lyckan åker
    Skoghusen bebyggelse Persa lid backe
    Skräddare-Jonens förr hus Peterkullsbacken skogbacke
    Skräppe-Jönsens förr hus Pinkakroken vik
    Skräddare-Kristens förr torp Pinkaliden backe
    Skräddare-Olans förr hus Pinkaören ö
    Slibans förr hus Piluskavången åker
    Slibans förr hus Porsmad ängsmark
    Slugahuset förr hus Porsmadbäcken bäck
    Släbo-Hansens gård Postalyckan åker
    Slättbotorpet torp Prästavägen väg
    Smea-Jössens bebyggelse Pugeholm ö
    Smea-Larsens förr torp Pysslingabacken skog
    Smea-Nissens gård Raggabäcken bäck
    Smea-Pallans förr hus Raglan ängsmark o. åker
    Smea-Pallans förr hus Raglevångarna åker
    Smällahuset förr hus Ramelången sankmark
    Smälla-Månsens hus Ringarelyckan åker
    Smälla-Nissens förr torp Rudors snud skogsmark
    Smör-Nickens förr torpstuga Rullebackamarken skog
    Snaba-Bengtans förr hus Rullebacken Saknas
    Snaba-gylet sjö Ryet skogsmark
    Snabahuset förr hus Ryssaliden backe
    Snaba-Svenens gård Ryssaliden Saknas
    Snabatorpet Saknas Ryttersbitarna åkrar
    Snaben torp Rytterskärret kärrmark
    Snippa-Svenens bebyggelse Rytersvången åker
    Snippet bebyggelse Ryttersvången åker
    Snippatorpet Saknas Ryttersvångarna åkrar
    Snottahuset förr hus Ryängarna ängsmark
    Snottahuset förr hus Rävafällan mossmark
    Snottens Saknas Rävatången vik
    Snyrpa-Olofens gård Rävatången udde
    Snärkesa-Olans gård Rävatångsön ö
    Snärket bebyggelse Rävsalasanden del av strand
    Sockens förr hus Röan förr ängsmark, nu delvis åker
    Sparrarp Saknas Rönns åker åker
    Sparrarp by Rörshålet sund
    Sparrarp by Sandeli backe
    Spera-Gustavens gård Sandliden backe
    Spera-Perens Saknas Sare killa källa
    Sperens gård Sare lycka åker
    Springare-Jonens förr hus Siddakvarteren kärråker
    Stabba-Jonens förr hus Sidden sankmark
    Storkarls gård Sissekrok åker
    Stormahuset förr hus Sisse lycka åker
    Storma-Perens Saknas Sjumärkeshålan däld
    Strede-Nissens förr torp Skaftabjärsbacken skogbacke
    Strede-Nissens gård Skeeröds klintar höjdsträckning
    Stretens bebyggelse Skibarejär ås
    Svarvare-Åkens förr hus Skibarejärs rör gränsmärke
    Svarvare-Åkens förr torp Skoglyckan åker
    Sven Lugners hus Skoglyckekillan källa
    Svältegnälla förr torp Skogängen ängsmark
    Syrka-Andreasens gård Skräddaregylet sjö
    Sällapallans förr hus Skräddegylet vattensamling
    Tampatuvens Nissens Saknas Skräddarejären ås
    Tampa-Tuvens Saknas Skräddaremaden kärräng
    Tampens bebyggelse Skräddareplågan åker
    Tilde Jönsa gård Skulka lycke förr ängsmark, nu åker
    Tjyckamossjönsa bebyggelse Slugalyckan åker
    Tofta bebyggelse Slättbokroken kärr
    Tofta by Slävegabackarna skogsmark
    Tofta by Slävegabackarna skogsmark
    Tolöntans förr hus Slävegakärren kärr
    Tolöntans förr hus Slävegaängen äng
    Tompla-Johannesens gård Smealiarna backar
    Tompla-Johannesens förr torp Smealyckan åker
    Tomplatorpet förr torp Smällabäcken bäck
    Tordöns Elnes förr torp Smällalyckan åker
    Tordöns Elnes förr torp Smällavången åker
    Torpare-Nissens gård Smällavången åker
    Tottarpa-Nissens förr hus Snabalyckan åker
    Traskens gård Snabamossen mossmark
    Traskens gård Snaben del av skog
    Traskens gård Snapphanebacken skogbacke
    Traskens gård Snapphanebron bro
    Troedstorp traktnamn Snapphanehålorna dalgångar
    Troedstorp by Snokahålan sankmark
    Truedstorp, se Troedstorp traktnamn Snusigen nu fälad
    Truedstorp Saknas Snärket skog
    Träsko-Kristens förr hus Sommarlägan åker
    Träsko-Tuvens förr hus Sommarlägan åker
    Tunneby torp Sona Persa sten sten
    Tuva Hannes förr torp Sparrarpamaden mossmark
    Tuva-Hansa-Bengtsa förr torp Spjället åker
    Tuva Nilles förr torp Spränget förr ängsmark
    Tviggasjö Saknas Spränget förr ängsmark
    Tviggasjö by Stackastaarna åker
    Tviggasjö by Stakörarna småöar
    Tviggasjö by Steniga stycket åker
    Tyre Persa Nissa Nille Antons gård Stenkullabäcken bäck
    Tyskens förr hus Stenlyckan åker
    Tågarp Saknas Stenstugehallen gränsmräke
    Tågarp by Stenön ö
    Tågarp by Stormalyckan åker
    Tågarpa-Petterens förr krog Stormanslyckan åker
    Ubbarp Saknas Storö skogsmark
    Ubbarp by Stretet Saknas
    Vanås hus Stärsåkern åker
    Vigahuset förr hus Streded Saknas
    Viga-Nillans Saknas Strix brunn brunn
    Viga-Nissens förr hus Sträntet ängsmark
    Viga-Nissen förr hus Svarvaredammen, Nedaste förr damm
    Vinterbondens gård Svarvaredammen, Ovaste förr damm
    Vinter-Sissans Saknas Sven Bengts ängar ängsmark
    Vrimpa-Ingridens bebyggelse Sven Larsa åkern åker
    Vrimpa-Olans förr hus Sven Saliger stycket åker
    Åka-Nisses förrr hus Svneskingahålan kärrmark
    Åka-Nissa-Johanna förr hus Svenskingen vik
    Åka Nissa Tuves förr hus Svinaåkern åker
    Åka Nissa Tuves förr hus Svärjarhålorna fornminnen
    Änkans gård Svärjarehålorna hålor
    Ävradobbens förr hus Svärjarehålorna hålor
      Syrkalyckorna åkrar
      Systrabackarna åkrar
      Sågmöllebacken förr sågplats, nu skogbacke
      Sävje vik vik
      Sävjevik vik
      Söndre bro bro
      Söndregård åker
      Söndre vång åker
      Söndre åker åker
      Tersenaåkern åker
      Tingoren del av strand
      Tirkastycket förr ängsmark, nu delvis åker
      Tirkastycket förr ängsmark, nu delvis åker
      Tittebacken backe
      Tjuravångshålan åker
      Tjuravångsbacken skogsmark
      Tofta sjö sjö
      Toftasjön sjö
      Toftasjön sjö
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Torparevången åker
      Toste gyl igenväxt sjö
      Toste sjö Saknas
      Tostesjö sjö
      Tosänkan åker
      Tosänkan ängsmark
      Tottarpabackarna skogbackar
      Tranön ö
      Tranön ö
      Tre kronor stenar
      Troeda Sare äng ängsmark
      Trolle kyrka stenar
      Trolla kyrka stenar
      Trolla kyrka stenar
      Trolla kyrke backe skogbacke
      Trolle sten sten
      Trulsa lid backe
      Trulsaåkern åker
      Tränge sten gränsmärke
      Träsko-Jönsa rammen kärrmark
      Tviggasjö sjö sjö
      Tviggasjön sjö
      Tviggasjö, Östra sjö
      Tvättahålan vik
      Tyre Persa äng ängsmark
      Tyska lyckan åker
      Tyskalyckan åker
      Tågarpamaden mossmark
      Tånnemyr mossmark
      Ugglans hall sten
      Ugglanshallsbacken skogbacke
      Utter-bäck bäck
      Vagnmakarevången åker
      Vanåsabron bro
      Vegen förr ängsmark, nu delvis odlat
      Vigabacken skogbacke
      Vigalyckan åker
      Vikalyckan åker
      Vitåkern åker
      Vrimpamarken förr skogskifte, nu delvis odlat
      Vångagylet delvis igenväxt sjö
      Vångaviken vik
      Värkaklippan stup
      Västra s. sjö
      Västre ände del av Lursjön
      Ybabjärsören sten
      Ybabjärsören sten
      Åkabacke åker
      Åka lycka åker
      Åka Pers backar åkrar
      Åka väg backe
      Ångmöllekärret åker
      Ängavången förr ängsmark, nu skog
      Ökalyckan åker
      Örnastubbarna stubbar
      Österrike åker
      Östra s. sjö

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.