ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Broby socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Bondarpvad vad    
  *Bose flathall möjl. en holme    
  Bossevad vad    
  *Forsa hall möjl. holme    
  *Örn holme    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.