ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barkåkra socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 265 Naturnamn : 380 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 147
Barkåkra sn /Se *Aabachen f. äng Barkåkra sn Barkåkra lid brant
Barkåkra socken *Aabacken, Lille f. äng Barkåkra sn och järnvägsst. Black undervattenssten
Barkåkra sn *Aabackenn f. äng Barkåkra sn och by Bredalsbacken backe
Barkåkra sn *Aakrogen f. äng Barkåkra by och sn Brannhagen dunge
Barkåkra sn *Aalien f. åker Barkåkra sn o. by Bukten hav
Barkåkra sn *Aalien, Nedre f. åker Barkåkra socken och by Bys märgelgrav märgelgrav
Barkåkra sn *Aalien, Store f. åker Saknas gårdar Bökehögar fornlämningar
Barkåkra sn *Aaliensseng f. äng Arons gård *Böke högar ättehögar
Barkåkra sn *Abilgaardzeng f. äng Barkåkra traktnamn Den lille trekanten åker
Barkåkra sn *Abilleager f. åker Barkåkra grustag traktnamn Den långe trekanten åker
Barkåkra sn *Abilleager f. åker Bengts gård Den nye vägen vägsträcka
Barkåkra sn *Abille agerenn f. åker Bjärsgård gård Domareringen fornlämning
Barkåkra sn *Abilleeng f. åker Björkhagen villaområde Elias backar åker
Barkåkra sn *Adamssager f. åker Bäckagården gård Erraprsbron bro
Barkåkra sn *a.gmertzagger f. åker Denvergården gård Errarps broar broar
Barkåkra sn *Aspisseng f. äng Ekebjär gård Errarps grusgrav grustag /Se
Barkåkra sn *Barebrödet f. åker Engeltofta, se Ängeltofta traktnamn Errarpsån å
Barkåkra sn *Barebrödet f. äng Engeltofta herregård Fittebacken vägbacke
Barkåkra sn *Barebrödet, Lille f. åker Engeltofta säteri, se Ängeltofta säteri traktnamn Flommen vattensamling
Barkåkra sn *Barebrödet, Store f. åker Erik Andreas gård Flommen damm
Barkåkra sn *Becheeng f. äng Errarp, se Ärrarp traktnamn Flyget flygfält
Barkåkra sn *Bielchagger f. åker Errarp by Frälsarens sten sten
Barkåkra sn /Se *Biereeng f. äng Errarp by Fålvången vång
Barkåkra socken /Se *Biergid Saknas Errarp by Fäbron vägbro
Barkåkra sn /Se *Biergis agerenn f. åker Errarp kvarnar Fölavången åker
Barkåkra sn /Se *Biergisseng f. äng Errarpe mölla kvarn Förslöv-vägen väg
Barkåkra socken socken /Se *Biergs agerenn f. åker Fabriket uthuslänga Galgabacken f.d. avrättningsplats
Barkåkra kyrka Saknas *Biernelundzeng f. äng Fjärdingsmannens gård Galten sten
Barkåkra kyrka Saknas /Se *Biernelyung f. äng Fridenstorp område Grisarna stenhop el. stenig udde
Barkåkra kyrka Saknas /Se *Bierre liungs engen f. äng Grusgravahuset hus Gryterev rev
Barkåkra by *Biers engenn f. äng Grusgravahuset hus Grytesten sten
Anderstorp hmd /Se *Biersseng f. äng Haragården gård Hammarlunds kulle ättehög
Annelund hmd /Se *Bij(e)reager f. åker Haragården gård Hedavången åker
Annero hmd /Se *Bircheagger f. åker Hjärtegården gård Hjärtat plats
*Askehuset lägenhet /Se *Bisp(e)ager f. åker Hjärtegården gård Hjärtat vägmöte
*Asketorpet lht /Se *Blanckind f. åker Jöns Jepps gård Horsakroken tångtäkt
Axelsminne hmd /Se *Boelsseng f. äng Kaptensvrån gård Hundlycka skogsdunge
Backagården hmd /Se *Boghuedeger f. åker Kelliehouse gård Håkans vång vång
Barkåkra by *Bolöxen f. åker Kelliehowse gård Håkans vång åker
Barkåkra by *Boulössen f. åker Kelliehouse gård Häradsvägen landsväg
Barkåkra by »Boulössen» åker /Se Kelliehouse gård Hästen sten
Barkåkra by *Branthen f. äng Kelliehouse gård Höralyckan åker
Barkåkra by *Bredingen f. åker Knuts hemman Hörlyckan vång
Barkåkra by *Broager f. åker Lilla Nådala gård Inreskär skär
*Barkåkra farm, se Övragård säteri *Broagger f. åker Lille Pelles gård Jeppas vång vång
Barkåkra län län *Broeng f. äng Lille Påls Anders gård Jökaledet vägmöte (och f.d. grind)
Barkåkra län län *Brouagger f. åker Lugnet gård Kalvahagen terrängnamn
Barkåkra län län »Brouagger» äng /Se Lugnet gård Kalvatäppan beteshage
Barkåkra län län *Brödeeng f. äng Luntertun gård Karstorpsvången åker
Bengts hmd /Se *Brödet f. åker Luntertun gård Klåbaken udde
Bengts hmd /Se *Brödnehöj f. äng Luntertun Saknas Koddarevet rev
Bjärsgård hmd /Se Bukten vik Luntertun fiskläge Kronovägen landsväg
Blöddens hmd /Se *Busche (eng) f. äng Luntertun-stället gård Kyrkobacken f.d. kyrkoplats
Bäckagården hmd /Se *Böneagger f. åker Magnarp by Kyrkogården ödekyrkogård
Bäckebo lht /Se *Bösseager f. åker Magnarp by Kyrkojorden jord
*Bärstedts hus lht /Se *Bösseeng f. äng Magnarp by Kyrkovägen väg
Charlottehem hmd /Se *Bössestrengen f. åker Magnarp by Kägleån å
Denvergården hmd /Se *Daals engenn f. äng Månsbackastället gård Källeströmme källa
Dubbelgården hmd /Se *Dalssager f. åker Mölla, Lilla vattenkvarn Lillabro bro
*Ekebergshuset lht /Se *Dalssager f. åker Norrevång gårdar Lille udde udde
*Ekesgården gd /Se *Dalsseng f. äng Nådala gård Lilleån Saknas
*Enehuset lägenhet /Se *Dalsängen äng Nådala gård Logvången åker
Enesgården gd /Se *Damssager f. åker Nådala gård Lottas krok vång
Engeltofta herrgård *Ditschifftet Saknas Nådala gård Lottas krok åker
Engelstolfta säteri /Se *Eden f. åker Nämndemannens gård Lugnsbacken skogsbacke
Erkastället hmd /Se *Edenssager f. åker Porslund bydel Lundsbacken Saknas
Errarp by *Egebierg f. äng Rasmus gård Luntertunabro bro
Errarp by *Egebiergs engen f. äng Samuels gård Luntertunagraven grusgrav
Errarp by /Se *Egekuldz(eng) f. äng Sandgården gård Lyckehörnan udde
Errarps mölla gd /Se *Egissager f. åker Sjöhult, se Barkåkra traktnamn Långefloe mosse
Fyrkappen lht /Se *Egissbierg(s)eng f. äng Skaftarp by Långarev rev
Gammelgården, jfr Hulthagården hmd /Se *Egissengen f. äng Skaftarp by Långholmen uthuslänga
Grusgravahuset Saknas /Se *Egran f. äng Skaftarps mölla vattenkvarn Magnarps källa källa
*Gärdeshuset lht /Se *Egren, Store f. äng Skelderviken, se Skälderviken traktnamn Mellanudden udde
*Hainshus lht /Se *Endelösager f. åker Skepparkroken by Milapälsvången åker
*Hallshus lht /Se *Engebierg f. äng Skepparkroken fiskläge Månsasten sten
*Hans Erlands gaardtt f. gd *Erliden f. åker Skepparkroken gård Månsbacke ättehög
Haragården hmd /Se *Espelundzeng f. äng Skepparkroken Saknas Märrarevet rev
*Heagården gd /Se *Espid Saknas Skepparkroken fiskläge och lastageplats Märren sten
Hedvången lägenhet /Se *Espis engen f. äng Skälderviken traktnamn Möllestraken vattenränna
Hjärtegården hmd /Se *Espiss(ager) f. åker Skälderviken jv-station Mösand tångtäkt
Hulthagården el. Hulthens hmd /Se *Espisseng f. äng Stora Nådala = Nådala gård Norre vång vång
Hulthens el. Hulthagården hmd /Se Flommen damm /Se Store Jöns´ gård Nordre vång åker
Hults, jfr Lars´ lht /Se *Flospiellit f. åker Strandgården gårdar Norra torn torn
*Husartorp(et) lht /Se *Flögen f. åker Strandgården gård Nådalavången åker
Jöns Jepps hmd /Se *Flögen, Lille f. åker Strandgårdslund gård Ola Påls fallet åker
Kaptensvrån, se Skepparkroken by Flögen, Store f. åker Svens´ gård Olskåsen ställe
Kejsaregården el. Kejsarens hmd /Se *Flögrenn f. åker Toftakulla gård Per Klemedssons lid backe med väg
Kejsarens el. Kejsaregården hmd /Se *Foseboelshegden f. äng Toftalund gård Pila flo(d) äng
Kelliehouse säteri /Se *Foseboelsseng f. äng Turkiet bydel Pilla floe vattenhål
*Klinkehuset lht /Se *Fruespi(e)llet f. åker Tvillingagårdarna gårdar Porslund tångtäkt
Knuts lägenhet /Se *Fölssbechen bäck Vallhall gård Porslundslyckan inhägnad
*Krogstorp f. torp *Gaardsteden f. åker Vantinge by Rackarebacken åker
*Kroken, jfr Skepparkroken by /Se *Gaardstofftenn f. åker Vantinge by Rutvången vång
*Kungsgården, se *Rönnegården gd *Gaaseeng f. äng Vantinge by Ryckarna åkerområde
Kyrkan Saknas *Gaasse kefftenn f. äng Vantinge gård Ryckorna vång
Käglenäs gd /Se *Gaassekiefften f. äng Vantinge by Råggården vång
Käglenäs hmd /Se *Gad(e)krogen f. åker Vejby by Räddarefallet vång
Källgården hmd /Se *Gadespiel, Store f. åker Vejby by Rönneå å
Lars´, Jfr Hults hmd /Se *Gadespiell f. åker Vejby by Rörhålan vattenhål
*Ledet gd /Se *Gammeldijgen Saknas Vejbygården gård Sadeln sten
*Lille Pelles hmd /Se *Gierdzagger f. åker Vejby sanatorium sanatorium Saltörsrevet rev
Lille Påls Anders´ hmd /Se *Gierdzagger f. åker Vejbyslätt järnvägsstation Samfältet Saknas
Lugnet säteri /Se *Grandelöche(n) f. åker ?Vejbysjö by Sandryggen sandås
Luntertun by o. fiskläge *Gresschifften f. äng Vejbystrand poststation Sandryggen höjdsträckning
Luntertun by o. fiskeläge (u. medeltiden stad) *Gress skiifftid f. äng Vejbystrand fiskläge Själarev rev
Luntertun f. stad, nu by o. fiskläge *Grimssager f. åker ?Vejbysö by Skaftarpsån Saknas
Luntertun by o. fiskeläge (u. medeltiden stad) *Grimsseng f. äng Kvarn, Västra vattenkvarn Skarven vik
Luntertun förr köping, nu by *Grimsshegde(n) f. äng Ängeltofta traktnamn Skepparekroken fiskläge
Luntertun gd /Se *Grimssager f. åker Ängeltofta herregård Slusåsadalen åker
Luntertun f. stad, nu by och fiskläge *Grimsstofften f. åker Ängeltofta herrgård Slusåsen åker
Luntertun gd *Grinsshöjgen f. åker Ängeltofta säteri traktnamn Slättängarna vång
Luntertun f. stad, nu by och fiskläge *Grudzagger f. åker Ärrarp traktnamn Slättängarna ängsmark
Luntertun by *Grudzeng f. äng Ärrarp by Stockekälla källa
Luntertun gd *Grudzengen f. åker Kvarn, Östra gård och vattenkvarn Storabro bro
Luntertun by och fiskeläge *Grundtzager f. åker Östre vång gårdar Stora länga loglänga
Luntertun f. stad, nu by och fiskläge *Grundtztofften f. åker Övragård gård *Straken kvarnränna
Luntertun gd *Grundzeng f. äng Övragård herrgård Strandbackarna backar
Luntertun f. stad, nu by och fiskläge *Grydtzeng f. äng Övregård gård Suggan sten
Luntertun gård (under medeltiden stad) *Grydzlie Saknas   Svickalyckan pltas
Luntertun f. stad, nu by och fiskeläge *Grytskären skär /Se   Svängen vägkurva
Luntertun f. stad, nu gd o. lhtr *Grödeng f. äng   Syltekrok åker
Luntertun f. stad, nu by och fiskläge *Grössagre f. åkrar   Sylten skog
Luntertun f. stad, nu by och fiskeläge *Guld gaassenn f. åker   Sänkan tångvik
Luntertun by och fiskläge (förr stad) *Guldzager f. åker   Södra Lider ägonamn
Luntertun by Gummesbäck bäck /Se   Södra torn torn
Luntertun by *Hal(e)ræuen f. äng   Tapprockamaden äng
Luntertun gd /Se *Hamp(e)ager f. åker   Toften åker
Luntertun gd /Se *Hampeland f. åker   Lilla Trekanten vång
Luntertun by, fiskläge *Hedehussager f. åker   Stora Trekanten vång
Luntertun Saknas /Se *Hestehaffuens eng f. äng   Tångheja, Västra tångtäkt
Luntertun gd o. fiskeläge /Se *Hestehauffu(e)seng, Lille f. äng   Tångvägen väg
Luntertun gd /Se *Hestelyung f. äng   Udde, Store udde
Luntertun gård /Se *Holmeeng f. äng   Vantinge lider vång
Luntertun förr stad, nu by och fiskeläge /Se *Hullen f. åker   Varehög hög
Luntertun f.d. stad o gd /Se »Hundelisse» åker /Se   Varehög ättehög
Luntertun gd, lht /Se *Hundelössen f. åker   Vejby kås hamn
Luntertun gård /Se »Hundelösse åker /Se   Vejby rev udde
Luntertun förr stad, nu by /Se *Hyuden f. åker   Vejbyudden udde
Luntertunstället, jfr Lunterutn gård /Se Kägleån å   Vejby udde udde
Lyckehus, jfr Pustarehus torp /Se *Hög(e)ager f. åker   Vångafloden damm
Magnarp by *Kallespi(e)llet f. åker   Västra Karups kyrka på skärarna »fiskemed»
Magnarp Saknas /Se *Kampanötz åckren äga /Se   Yttreskär skär
Magnarp by /Se *Kampenöden f. åker   Ängelholms hamn hamnplats
Magnarpsgården gd /Se *Kampe nöden f. åker   Ängelholms hamn samhälle
Månsbackstället hmd /Se Karstorpsbäcken bäck   Ören stensamling
*Nauflerup Saknas *Katte halenn f. åker   Örhålan del av Barkåkra sn
Norrevång gd:ar /Se *Kellesteen f. äng    
*Nya husen el. *Röda husen lht /Se *Kerridt f. kärrmark    
Nådala el. Stora Nådala säteri /Se *Kiegleager f. åker    
Nämndemannens gård /Se *Kiegle(eng) f. äng    
Olsminne hmd /Se *Kieglelierne f. ängar    
Oskarsfarm hemman /Se *Kieglelierne, Vestre f. ängar    
Palo farm lägenhet /Se *Kierlinge engen f. äng    
Penarp torp /Se *Kierlingeng f. äng    
Persgård hemman /Se *Kierlinglundzager f. åker    
Pilahuset förr tp /Se *Kierlingstenen Saknas    
Pilahuset torp /Se *Killerödt f. äng    
*Planteringshuset lägenhet /Se *Kircke stickid f. åker    
*Pridestorp lht /Se *Klocke agerenn f. åker    
Pustarehus, jfr Lyckehus torp /Se *Knölle(eng) f. äng    
Rasmus hmd /Se *Kornthyuager f. åker    
*Rovegården gård /Se *Korsshöjgen f. åker    
Runtenomsgården hmd /Se *Korssleeren f. åker    
*Rynestad (nu Luntertun) u. medeltiden stad, nu by o. fiskeläge *Korsstofften f. äng    
Rynestath, se Luntertun förr köping, ny by *Kospiellit f. åker    
Rynestoth eller Luntertun Saknas *Koueng f. äng    
Rynestad gd /Se *Krabenödet f. åker    
*Rynestath stad /Se *Kringelen f. äng    
*Rynestath, jfr Luntertun gd /Se *Kringel(eng) f. äng    
Rynestath, se Luntertun gd *Krogager f. åker    
*Röda husen el. *Nya husen lht /Se *Krogagger f. åker    
Rönnestad by o. fiskeläge /Se *Krogen f. äng    
Samuels hmd /Se *Krogen, Vestre f. äng    
Sandgården hmd /Se *Krogeng f. äng    
*Sandåkra Saknas *Kuldzager f. åker    
Sjöhult hemman /Se Kägleån å    
Skaftarp gd Kägleån å    
Skaftarp gd /Se Kägleån å    
Skans´ lht /Se Kägleån å    
Skepparkroken by Kägleån å    
Skepparkroken lghtr Kägleån å /Se    
Skepparkroken gd Käkla å /Se    
Skepparkroken by /Se *Lade agerenn f. åker    
Skräddarehus torp /Se *Langeng f. äng    
*Skudgården gd /Se *Langeng f. äng    
Skälderviken beb. /Se *Laxfisket Saknas    
Skälderviken samhälle /Se *Leijren, Nöre f. åker    
Skälderviken samh. /Se *Leiren f. åker    
Skälderviken m:e, havsvik /Se Lerbäcken bäck    
Slottagården gd /Se Lerbäck bäck /Se    
Slottagården hmd /Se *Lerienn f. åker    
Steneholm hemman /Se *Lerie stickid f. äng    
Stenelid lht /Se *Lilleagger f. åker    
Stora Nådala el. Nådala säteri /Se *Lilleeng f. äng    
Store Jöns´ hmd /Se *Lille lycke f. åker    
Strandgården gd /Se *Longeager f. åker    
Svanhuset torp /Se Longen f. äng    
Svens hmd /Se *Longeng f. äng    
Svenstorp hemman /Se *Lundtzeng f. äng    
Svickahuset lht /Se *Lundzagger f. åker    
*Söndergården gd /Se *Lyss(e)agger f. åker    
*Tegelbrukshuset lägenhet /Se *Lyss(e)agger f. åker    
Tegelhus torp /Se *Löcheagger f. åker    
Toftaholm hmd /Se *Löcheagger, Lille f. åker    
Toftakulla gd *Löchen f. åker    
Toftakulla gd *Löchen, Lille f. åker    
Toftakulla gd /Se *Löchen, Store f. åker    
Toftalund hmd /Se *Löchiss(ager) f. åker    
*Torberns gaardtt f. gd *Löuager f. åker    
*Torberns gård gård /Se *Löuen f. äng    
Turkiet, jfr Vejbystrand el. Vejbysjö samh. /Se *Maaen f. äng    
Tvillinggårdarna el. Tvillinggården hmd:ar /Se *Maeeng f. äng    
Tvillinggården el. Tvillinggårdarna hmd:ar /Se *Maen f. äng    
Valhall gd /Se *Marsechelogen f. äng    
Vantinge by *Marschlogen, Vestre f. äng    
Vantinge by *Mellum ager f. åker    
Vantinge by *Miöspiellit f. åker    
Vantinge by *Muncheegren f. äng    
Vantinge by *Möll(e)agger f. åker    
Vantinge by *Mölledreffuit f. äng    
Vantinge by *Möllemaen f. äng    
Vantinge förr egen sn, nu by /Se *Möllen f. kvarn    
Vantinge by /Se *Nocheagren Saknas    
Vantinge by /Se *Norre wong f. vång    
Vantinge by /Se *Nörrevege(ng) f. äng    
Vantinge by /Se *Peder Hogens gaards wong f. vång    
Vantinge by /Se *Peder Hogens marck ängsmark    
Vatninge, se Vantinge förr sn, nu by Pilaflod vattenhål /Se    
Vantingegåren hmd /Se *Porsslyungbech Saknas    
Vejby by Porslyungbech bäck o. gränsmärke /Se    
Vejby by Porsängarne ängar /Se    
?Vejby by *Pugevigen f. äng    
Vejby by *Pullöxenn f. åker    
Vejby by *Raa kiers engen f. äng    
Vejby by *Raakiersseng f. äng    
Vejby by *Raakiersseng, Lille f. äng    
Vejby by *Raffehögsager f. åker    
Vejby by /Se *Reffuegraffuen f. åker    
Vejby by /Se *Rijssbech bäck    
Vejby by /Se *Rijssbech f. äng    
Vejby by /Se *Rijssebechseng, Lille f. äng    
Vejbysjö el. Vejbystrand, jfr Turkiet samh. /Se *Rijssbechseng, Store f. äng    
Vejbyslätt samh. /Se *Rijssdall Saknas    
Vejbystrand el. Vejbysjö, jfr Turkiet samh. /Se Risebäck bäck /Se    
Västrakvarn kvarn /Se *Risebechseng f. äng    
Ådalen hemmansdel /Se *Rissbech(seng), Lille f. äng    
Ågård hmd /Se *Riss(e)bechskrog f. äng    
Ängelholms hamn Saknas /Se *Roekierss(eng) f. äng    
?Ängeltofta hg *Romssagger f. åker    
Ängeltofta by Rynebroo Saknas    
Ängeltofta hg *Rödsteen Saknas    
Ängeltofta by o. hgd /Se *Rögleagger f. åker    
Ängeltofta (Engeltofta) hg /Se *Rögle(n) f. åker    
Ärrarp by Rögnabro bro /Se    
Ärrarp by *Rönhöigsager f. åker    
Ärrarp, Västra och Östra kvarnar *Röning(en) f. åker    
Ärrarp by Rönne bro bro    
Ärrarp by +Rönnebro bro    
Ärrarp by *Rönnebro bro /Se    
Ärrarp by *Rönnebro bro    
Ärrarp by *Rönnebro bro    
Östrakvarn kvarn /Se Rönne bro bro    
Övragård säteri /Se Rönne å å    
Övragård hg /Se *Rönssager f. åker    
  *Rönssager f. åker    
  *Rönsseng f. äng    
  *Rönsshöigs(ager) f. åker    
  *Röreng f. äng    
  Röreng, Lille f. äng    
  *Röreng, Store f. äng    
  *Rör engen f. äng    
  Rössjöholmsån å    
  *Sadelsteen Saknas    
  *Sadelstenseng f. äng    
  *Sadelsteen(seng) f. äng    
  *Salemands tofft f. åker    
  *Sandagger f. åker    
  *Sandagger, Store f. åker    
  *Sandbiergseng f. äng    
  *Schadebossager f. åker    
  *Schiödingen f. åker    
  Segebäck bäck /Se    
  Skansabäck bäck /Se    
  *Skeppakroken bukt    
  *Skepparkroken bukt    
  *Skepparkroken bukt    
  Skepparekroken fiskläge    
  *Skottegården f. gd    
  Skälderviken vik    
  Skälderviken vik /Se    
  Skälderviken vik /Se    
  *Slinbeles hög höjd    
  *Slnibles hög höjd    
  *Spangager f. åker    
  *Stabbeager f. åker    
  *Stabeager f. åker    
  *Stabe(eng f. äng    
  *Stabospiellit f. åker    
  *Steeneng f. äng    
  *Steenhöijen Saknas    
  *Steentofften f. åker    
  *Stegersager f. åker    
  *Stenbäck bäck? /Se    
  *Stenssager f. åker    
  *Stentofften f. åker    
  *Stienstalls(ager) f. åker    
  *Stigsager f. åker    
  *Stobespiellit f. åker    
  *Stochebechsager f. åker    
  *Stockebäck bäck? /Se    
  *Storeager f. åker    
  *Storeeng f. äng    
  *Stouager f. åker    
  *Stouager f. åker    
  Stubbespjället äng /Se    
  *Stuetofften f. åker    
  *Sturte wads engen f. äng    
  *Suend grens tofft f. åker    
  *Suinstij engen f. äng    
  *Sönderlejren f. åker    
  *Söndertofft f. åker    
  *Thanussvegen äng    
  *Tharmussvegen, se Thanussvegen f. äng    
  *Thiörnissager f. åker    
  *Thomissageren f. äng    
  *Thomussegren f. äng    
  *Thousseng f. äng    
  *Thoustenkatten f. åker    
  *Thuerager f. åker    
  *Thu(e)rschifften f. äng    
  *Tingstien f. äng    
  *Tisstilseng f. äng    
  *Toffte kulds wong f. vång    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Toffterne f. åker    
  *Torp(e)ager f. åker    
  *Tortofften f. åker    
  *Toste lycke f. åker    
  *Tostelöche(n) f. äng    
  *Tuerhöjen Saknas    
  *Tuerschifften f. äng    
  *Tuissengen f. äng    
  *Vlffseng f. äng    
  *Vls halenn f. äng    
  *Want(a) å /Se    
  Varehög ättehög    
  Varehög triangelpunkt    
  *Vasseng f. äng    
  *Vaselie(n) f. äng    
  *Vasseng f. äng    
  *Vasstofften f. åker    
  *Veijekuldt, Vestre Saknas    
  *Vellingen f. åker    
  Venedikebäcken bäck    
  *Venne Saknas    
  *Veste agre f. åkrar    
  *Vesterlöchen f. åker    
  *Vesterrönningen f. åker    
  *Vestertofft f. åker    
  *Vestre lycke f. åker    
  *Veylangen f. åker    
  *Vidtofften f. äng    
  *Viekuld f. äng    
  Vikorran vattensaml? /Se    
  Vångafloden damm /Se    
  *Vægager f. åker    
  *Vægen(g) f. äng    
  *Vælangen, Vestre f. åker    
  *Vælangen, Östre f. åker    
  *Vælengen f. åker    
  Ärrarpsäng f. äng    
  Örhålan vattensaml. /Se    
  *Österleiren f. åker    
  *Österlonn f. åker    
  *Österlöchen f. åker    
  *Österrönningen f. åker    
  *Østre ager f. åker    
  *Östre Eng f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.