ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tåssjö socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Björkesten gränssten    
  *Brännemossen myr    
  *Brötalid trol. bergshöjd    
  *Brötalid höjd    
  *Bullbro bro    
  Davön, St. trol. höjd    
  *Davön, St. höjd /Se    
  *Drakakull trol. höjd    
  *Drakakulla höjd    
  *Dynemossen myr    
  *Furefällesten trol. höjd eller gränssten    
  *Jokasten trol. gränssten    
  *Källemossen myr    
  *Långemossa myr    
  *Långön möjl. gränsmärke    
  *Moamossen myr    
  *Ollenmärketsberg höjd    
  *Rönackevad vad    
  Rösjön sjö    
  *Simpöje f.d. sjö?    
  *Skacklana höjd    
  *Snibbö föremål på gräns    
  *Snibbö föremål på gräns    
  *Staversbäck bäck    
  *Storedotsten trol. gränssten    
  *Trollehalla berg /Se    
  *Turefallssten gränssten    
  *Uddekilla föremål på gräns    
  *Uddekälla källa    
  *Vikiälb föremål på gräns    
  *Vikorran gränssten    
  *Vikälla källa    
  *Ållonmärkesberg höjd    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.