ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örkelljunga socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Bökeholssten gränssten    
  *Feremossen myr    
  Flinkasjön sjö    
  Hjälmasjön sjö /Se    
  *Hornberget höjd på gräns    
  *Hornbäcksgär höjd    
  Hällasten höjd eller gränssten?    
  *Hällasten gränssten    
  *Hällasten gränssten?    
  *Hässleknyl höjd /Se    
  *Kärsebergssten gränssten    
  *Kärsebröhallen föremål på gräns    
  *Lövaskyberg höjd    
  *Råbackahallen förmodl. höjd    
  Smörmyr myr    
  Smörmyr myr    
  *Snibön föremål på gräns    
  *Snipeö synbarl. ö i myr    
  *Tjärgravbacken förmodl. höjd    
  *Tjärgravbacken förmodl. backe    
  *Tjärgravbacken höjd /Se    
  *Viggasten gränssten?    
  Åsljungasjön sjö    
  *Älvesten gränssten    
  *Älvasten gränssten    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.