ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glimåkra socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 183 Bebyggelsenamn : 448 Naturnamn : 470
Glimåkra sn Abulabäcken bäck /Se Glimåkra sn sn Abborragölen göl
Glimåkra sn *Alminding f. äng Glimåkra sn Allehagen betesmark
Glimåkra sn Backabäck bäck /Se Glimåkra sn Andbacken backe
Glimåkra sn Besabäcken bäck /Se Glimåkra sn o. by Anders kärr kärr
Glimåkra sn Besaklintarna bergvägg /Se Glimåkra sn Anders täppe område
Glimåkra sn /Se Besakärren kärr /Se Glimåkra sn Antons hallar stenar
Glimåkra socken *Biörnssager f. åker Glimåkra sn Apela berg bergrygg
Glimåkra sn »Bosjö hale» ägonamn? /Se Glimåkra sn Apelabäcken bäck
Glimåkra sn *Breingen f. åker Glimåkra sn Apelakärren kärr
Glimåkra sn *Brödeager f. åker Glimåkra sn o. by Askeåker åker
Glimåkra sn *Brödekiersseng f. äng Glimåkra sn och by Backavången åker
Glimåkra sn *Brödelandet f. åker Glimåkra sn Bastubacken åker
Glimåkra sn *Brödelandet f. åker Amerika gård Bastustycket åker
Glimåkra sn Brötabäcken bäck /Se Amerike-Karlens gård Bastuåkern åker
Glimåkra sn Buddagyl göl /Se Applatorpet torp Besabäcken bäck
Glimåkra sn Buddagylet göl /Se Axels gård Besabäcken bäck /Se
Glimåkra sn *Bygwongen f. vång Backagården gård Besaklintarna bergväggar
Glimåkra sn Bålbrobäcken bäck /Se Backens Saknas Besakärren kärr
Glimåkra sn Dopkällan källa /Se Bandsatorpet torp Biliden backe
Glimåkra sn Dopkällan källa /Se Barnakulla by Bjälkäng äng
Glimåkra sn Draggropen bäck /Se Barnakulla gård Bjärabacken backe
Glimåkra sn *Ege spiellid f. åker Barnakulla gård Bjärabacken backe
Glimåkra sn *Ege spiellid, Lille f. åker Barnakulla gård Bjäreåkern åker
Glimåkra by o. sn Ekbacken höjd /Se Barnakulla by Bjärlåkern åker
*Glemmeryd sn Ekerödsjö sjö Besens torp Bjärlåker, Lilla åker
Glimåkra sn Eskilstorpasjön sjö Biskopsgården gård Bjäråker åker
Glimåkra sn Farlången sjö Biskopsgården gård Björkebacken skogsomr
Glimåkra sn Farlången sjö Björkeröd gård(by) Björna kärr kärr
Glimåkra sn /Se Farlången sjö Björkeröd by Björnbetabackarna backe
Glimåkra sn /Se Farlången sjö /Se Björkeröd by Björnbeta torpatäppe åker
c sn /Se Farlången sjö /Se Björkeröd by Blåbäramossen mosse
Glimåkra sn /Se Farlången sjö /Se Lilla Björkeröd traktnamn Blåkullen skogsbacke
Glimåkra sn /Se Farlången sjö /Se Björkeröd lilla, se Lilla Björkeröd traktnamn Bockahagen hage
Glimåkra sn /Se Farlången sjö /Se Stora Björkeröd traktnamn Bockalidsslätten åker
Glimåkra sn /Se Feresjön sjö /Se Björkeröd stora, se Stora Björkeröd traktnamn Bockudden udde
Glimåkra sn /Se *Flage maën f. äng Björketorpet torp Bockviken vik
Glimåkra sn /Se *Flagetofftenn f. åker Björnbetan gård Boklinten klint
Glimåkra sn /Se *Fullekiersseng f. äng Björnsas gård Brammebäck å
Glimåkra sn /Se *Fullekiersstofft f. åker Blackatorpet torp Bramme lid backe
Glimåkra socken socken *Gadegullit f. åker Blankhult by Brammelid lid(backe)
*Glymmare, se Glimåkra sn Glimsjön, F.d. torrlagd sjö Blankhult by Brobyvägen väg
?Akarp by Glimsjön sjö /Se Blekingens torp Brolyckan åker
Barnakulla by Glimsjön sjö, (nu torrlagd) /Se Blekingsaugustens torp Brospjäll åker
Barnakulla gd /Se Glimån å Blekingstorpet torp Broveke grustag
Biskopsgården by /Se Glimån å /Se Blindemåns gård Broåker åker
Björkeröd by /Se Grytå å /Se Blombergs t. Brunnåkrarna åkrar
Björkered Saknas /Se Gårdsjön sjö /Se Boalt by o. järnvägsstation Brändakärr åker
Björkeröd, Lilla och Stora gdr /Se Hajsgyl sjöar /Se Boalt by Brödtuvan backe
[Björnnabyn] = Björnbetan? Saknas Hallaån å /Se Boalt by Brötabäcken bäck
?Björnbetan gd *Halldöden f. äng Boalt by Brötamyren myr
Björnbetan gd /Se *Hals ager f. åker Boalt by Brötamyren myr /Se
Björnbetan by /Se »Harssa Bäck» natn /Se Bommarens torp Budagölen göl
Björnbetan by /Se Hemlingegyl göl Bosarp by Buddagölet insjö
Blankhult by *Heste hauffuenn äng Bosarp gård Budamarken skogsmark
Blankhult by *Holmen f. åker Bosarp by Byxåker åker
Blankhult gd /Se *Holmsseng f. äng Bosarp by Bålbrobäcken bäck
Boalt by *Hullekiersseng f. äng Brodals t. Dalshults Lilla sjö
Boalt gd /Se *Höjetofft f. åker Brötakulla gård Dalshults sjö sjö
Boalt by /Se *Illebech bäck och gränsmärke Brötakulla gård Datoåkern åker
Bosarp by *Ingerödzhule(n) f. äng Brötakvarnen kvarn Dalshultagöl insjö
Bosarp by /Se Kattadamm damm /Se Brötakvarnen kvarn /Se Dalshultasjön insjö
Bosarp gd /Se *Kattekuldström f. äng Brötens gård Draggropen bäck
Bosarp by /Se Killingaån å Budatorp gård Draka hall bergrygg
Bosarp by /Se Knubbaliden backe /Se Budatorp torp Dunnersåker åker
Broddakulla gd Knubbasjön, (även Mjosjön) sjö /Se Budens hus Dunners äng äng
Broddakulla gd /Se Knubbasjön annat namn på Mjösjön /Se Bunkatorpet torp Dödalid backe
Buddatorp gd /Se *Kongs agir f. åker Byggesperens t. Ekebackaåkern åker
Buddatorp tp /Se Koran vattensamling /Se ?Båla torp /Se Ekeröds sjö insjö
bös ortnamnselement /Se Korsbäck gränsmärke /Se Bärsatorpet torp Ekerödssjön sjö
Bösakulla gd /Se *Kringelager f. åker Bärsens torp Farlång sjö
Bösakulla by /Se Kringlebackarne backar /Se Bösakulla by Farlången insjö
Dalshult gd Kringelrännan vattendrag /Se Dahlshult, se Dalshult traktnamn Farmosa stycke betesmark
Dalshult gd /Se Kringsjön (Stora o. Lilla) sjöar /Se Dalshult traktnamn Farmorsa åker åker
Drakaberga gd /Se Krokgylet sjö /Se Dalshult gård Floen åker
Drakeberga by /Se Kroppedamm dammar /Se Danska Nissens gård Fittebacken backe
Eskeröd by /Se Krukebäcken bäck /Se Datons Saknas Flathallarna stenar
Ekeröd gd /Se Kråkegyl göl /Se Drakaberga traktnamn Flytteliderna backar
Ekeröd by /Se Kullamarken skog /Se Drakaberga by Fläckestycket åker
Eskeröd, se Äskeröd gd /Se Kvarnabäcken bäck Drakeberge, se Drakaberga traktnamn Furemaden område
Eskeröd by /Se Kvarnabäcken bäckar /Se Drakeberga by Furemossen mosse
Eskilstorp gd /Se Kvarndämmet vattensaml. /Se Drakeberga by Furusjön sjö
Färeköp gd /Se *Kylinge brod Saknas Ekebacken riv.torp Fårabackarna betesmark
*Fergetoft Saknas Lammagylet göl /Se Ekeboda riv.torp Fårabacken skogsbacke
Firreboa, se Furuboda tp Larsadamm damm /Se Ekeboda t. Fårahallarna område
Furuboda tp /Se Lilla o. Stora korran åkrar /Se Ekeröd gård Fåramarken skog
?Färeköp by *Lina, ursprungligt namn på Linebäcken(även Lineå) vattendrag /Se Ekeröd gård Fåramarken område
Färgeshult gd /Se Linebjär höjd /Se Eks t. Fåramarken betesmark
Färgeshult gd /Se Linebäck, (även Lineå) vattendrag /Se Esbjörnatorpet torp Fåamossen åker
Färgeshult gd /Se Lineå, annat namn på Linebäck vattendrag /Se Eskeröd, se Äskeröd traktnamn Fäasjön insjö
Gamlarp by /Se Ljungsjön även Ljungsjön f.d. sjö /Se Eskeröd by Fähuvudeskäret backe
Gamlarp gd /Se Ljungsjön sjö /Se Eskilstorp gård Gamlegård åker
Glimmare (Glimåkra) sn /Se *Lycken f. åker Eskilstorp by Genvägen genväg
Glimåkra by *Lycken f. äng Fereboda t. Getalyckan åkerlycka
Glimåkra by *Löcke, En f. åker Firreboda gård Glimsjön sjö
Glimåkra by (nu m:e) *Lönspiellit f. åker Frillens annat namn på Holmatorpet Glimån å
Glimåkra by *Magleager f. åker Frillens torp Granatäppet »täppe»
Glimåkra by /Se *Magleager f. åker Fruegården gård Grete täppe område
Glimåkra samh. /Se Maglebäck bäck /Se Fumpens t. Gryte bro bro
Glimåkra m:e /Se Malbäck bäck /Se Furuboda torp Gryte kärr kärr
Glimåkra (Glimmare) sn /Se *Marchebechseng f. äng Furuboda torp Grytå å
Gummarp gd Markabäck bäck /Se Färeköp gård Grytå å
Gummarp gd /Se Mellanbäck bäck /Se Färeköp by Grytå å
Görbjörnarp by *Mellamager f. åker Färgeshult gård Grågalten hall
?Görbjörnarp by *Miellmosse(n) f. äng Färgeshult gård Gråingabjäret skogsbacke
Görbjörnarp gd /Se *Mileager f. åker Gamlarp by Gummarpa vik vik
Hemlinge gd Mjösjön sjö Gammlarp by Gylkroken område
Hemlinge gd /Se Mjösjön (även Knubbasjön) sjö /Se Gatens t. Gysbjär bergsknalle
Hemlinge län län *Mosseager f. åker Gatutäppet torp Gårdsjön sjö
Hemlinge län län *Mosseeng f. äng Granatorpet hemmansdel Gårdsjön sjö
Hemlinge gd /Se *Musseager f. åker Granbrotorp gård Gårdsjön sjö
Hittarp by *Mussehulen f. äng Grysingatorpet torp Gårdsjön insjö
Hittarp gård Myllesjö(n) sjö /Se Grågårdarna gårdar Gåsåkern åker
Hittarp by /Se Myragyl sjö /Se Grönvallatorpet torp Hallabron bro
Hollingaröd by /Se *Mölle bro maën f. äng Gummarp gård Hallaån å
Hullingaröd gd Möllerödsjö sjö Gummarp by Hammarsviken vik
Hullingaröd gd /Se *Nydevenssager f. åker Gummarp gård Hara bjär skogsbacke
Hullingaryd by Näsaberget höjd /Se Gummarp by Helig å å
Hultingaröd Saknas /Se *O ageren f. åker och äng Gökbackarna område Hemlingevägen väg
Hullingaröd by /Se Olastorpa gyl göl Gustavstorp gård Hittarpabjär bergknalle
Häggeryda by *Ormahalla höjd /Se Görbjörnarp by Hittarpavägen väg
Häggeryda gårdar Prästens damm damm /Se Görbjörnarp by Hittarps berg höjd
Häggeryda by Ramnagyl göl /Se Görbjörnarp by Hittarps gyl insjö
Häggeryda by *Rjsseng f. äng Görbjörnarp by Hittarps göl göl
Häggeryda by /Se Rolatorpssjön sjö /Se Hags t. Holmåker åker
Häggeryda gd /Se *Rugwongen f. vång Hallens torp Holmåker åker
Häggeryda gd /Se Rumperödån å Hammars torp Humlalyckan åker
Häggeryda by /Se Rågångsbäcken bäckar /Se Hana-kungens torp Humleåker åker
Hämlinge gd Råsabäck bäck /Se Hanekungens t. Huttaren åker
Hämlinge gård /Se *Rödien f. äng Hanens torp Håkans åker åker
Hässlehult by Röebäck bäck /Se Hansatrulsas t. Hästahagen betesmark
Hässlehult gd /Se Röebäck bäck /Se Hansa-Trulsas torp Hästaviken vik
Högsma by *Rörager f. åker Harrens t. Hästhålan åker
Högsma gd /Se *Röreng f. äng Hasparens torp Hästudden udde
Höninge by Saxabäcken bäck /Se Hattanicklassons t. Högbergs backe backe
Höninge by /Se Saxastycket åker? /Se Hemlinge gård (by) Högsmavägen väg
Höninge by /Se Sibbhultaån å /Se Hemlinge gård Högsma-ån å
Hönninge by /Se Skogsdammen damm? /Se Hesslehult, se Hässlehult traktnamn Höninge bro bro
Höninge by /Se Skravlebäck gränsmärke /Se Hillos t. Höninge bäck bäck
Jularp by *Skryna bäck /Se Hittarp gård Höninge lid backe
Jularp by Skrynelid höjd /Se Hittarp by Hönsatäppet åker
Jularp by *Smalletofft f. åker Hittarp by Höralyckan åker
Jularp by? Smalsjön del av sjö /Se Holmaperens t. Ikornaåkern åker
Jularp by Snarrarpa mockullahåla göl /Se Holmatorpet t. Illkattabäcken å
Jularp by Steglången sjö /Se Holmatorpet torp Ingegerdsåkern åker
Jularp gd /Se *Stendamm damm? /Se Holmen torp Jordbroåker åker
*Karlstorp Saknas *Sten engen f. äng Hullingaröd gård Jularpaåker åker
Karseboda by *Stenkullen f. åker Hullingaröd by Jungfruliden backe
Karseboda by *Stockabäck bäckar /Se Hollingaröd by Jägarebacken skogsbacke
Karseboda gd /Se *Stolpemae(n) f. äng Hullingaröd by Jägareviken vik
Killinge by *Stubager f. åker Hullingaröd by Kaffalyckan åkerlycka
Killinge by /Se *Stubeng f. äng Hullingaryd by /Se Kalvahagen åker
Kilinge by /Se Svalebäcken gränsmärke /Se Hultakvarnen kvarn Karran, Lilla åker
Kilinge by /Se *Sönderager f. åker Hultet gård Karran, Stora åker
Kjellstorp by /Se Tas(l)ebäcken bäck /Se Hultet gård Kassaliderna backar
Klumpenborg tp /Se Tjuradamm damm? /Se Håleke gård Kastakroken höstnadsområde
Knaggatorp gd /Se *Tjuvasjö sjö? /Se Håletorpet torp Katta damm vattensamling
Knappstorp gd /Se *Toffteeng f. äng Häggeryd by Kilingeån å
Knubbas tp /Se *Tofften f. åker Häggeryda gård Killingevägen väg
Knubbatorpet, se Knubbas tp Tranvekaån å Häggeryda by Kittebodaåkern åker
Knubbatorpet tp /Se Traneveke äga /Se Häggeryda by Klajåker åker
Konings Øthken förr obygd Trollabackarna höjder Häggeryda by /Se Klapphultsliden backe
Kringsjötorpet torp /Se Trollabackarna berg /Se Hässlehult traktnamn Klintabacken backe
Kräbbleboda by Trollagylet sjö /Se Hässlehult traktnamn Klintarna bergväggar
Kräbbleboda gd /Se Trollahålan kärr /Se Hässlehult by Knaggamarken skogsområde /Se
Kyrkan Saknas Tuvagyl sjö /Se Hässlehult by Knappsebacken backe
Källstorp gd /Se Tuvesjön sjö /Se Hässlehult gård Knappstorpa böke bokskog
Myllere (Mölleröd) gd /Se Tvärån å /Se Hässlehult by Knappstorpagöl insjö
Målen gd /Se *Vangemosse(n) f. äng Hässlehult gd /Se Knorre lycke åkerlycka
Mölleröd gd och kvarn Vattenkurran vattensaml. /Se Högsma gård(by) Knubbaliden backe
Mölleröd gd /Se *Vermens agir f. åker Högsma by Knubbasjön sjö
Mölleröd (Myllere) gd /Se *Vingetofft f. åker Högsma by Knutetäppet område
Nedanbäck by /Se *Wisli sjö /Se Hökens gård Kohagen betesmark
Nedanbäck gd /Se *Wisli sjö /Se Höninge gård(by) Kohagen betesmark
Nedanbäck by /Se *Wongen f. vång Hönninge by Kokräjten åker
Nedanbäck gd /Se Vässlarpssjön sjö /Se Hörnestorp gård Kola hall sten
Nedraryd ortnamn /Se Ysnahalen sjö /Se Hörnestorp torp Kolavången åker
Norraryd by *Ålabäck bäck? /Se Ikornatorp torp Kringelen åker
Norraryd by /Se *Åladamm damm? /Se Ingegerdshuset hus Kringelåker åker
Norraryd gd /Se Åstradabacken backe? /Se Ingegerdshålan torplht Kringsjön sjö
*Nörregården ?gd Åstradagyl göl /Se Ingemans torp Kringsjön insjö
Olastorp by Åstradamossen mosse? /Se Jakopatorpet torp Krockens Saknas
Olastorp gd /Se Åstradarammarna sankmark? /Se Jonsanissas t. Krokamaden mad
Olastorp by /Se *Øssem f. äng Jordstugan t. Krokamossen åker
Ovraryd ortnamn /Se   Jordstugan torp Kroken åker
Prästgården Saknas   Jularp gård Krokgylet sjö
?Rollstorp by   Jularp by Krokåker åker
Rolstorp gd /Se   Jularp by Krokäng ängsmark
Rolfstorp ortnamn /Se   Julnissens t. Kronojägareängen ängsmark
Rollstorp, jfr Rolfstorp by   Justas t. Krucketäppet åker
Rumperöd gd   Kallas t. Krukebäcken bäck
Rumperöd gd /Se   Kannens torp Kråke göl göl
Rumperöd gd /Se   Kantens t. Kullaklintarna bergväggar
Rydarumpan del av sn /Se   Karlsatorpet torp Kullamarken skogsområde
Röena by /Se   Kassaboda by Kullamarken skogsområde
Röena gd /Se   Kasseboda gård Kullaskogen skogsområde
Saxatorp Saknas /Se   Kasseboda by Kullaskogen skogsmark
Saxatorpet tp /Se   Katrine-Nissas torp Kullaskogen skog
Simontorp by   Killeboda torp Kungatäppet område
Simontorp by   Killinge by Kvarnabäcken bäck
Simontorp by   Killinge by Kvarnabäcken bäck
Simontorp by   Killinge by Kvarnahagen hagmark
?Simontorp by   Kisarens torp Kvarnakärret kärr
Simontorp gd /Se   Kitte Svensas gård Kvarnaledet grind
Simontorp by /Se   Kjällstorp, se Källstorp traktnamn Kvarnäng ängsmark
Sjunnagården gd /Se   Klockareperens t. Kyrkobacken backe
Sjunnas gd /Se   Klämmens gård Kyrkomossen mosse
Skaweröd, se Skogeröd by   Knaggatorp gård Kyrkåker åker
?Skogeröd by   Knaggatorp gård Källarebacken backe
Skogeröd by   Knappstorp gård Källemossen mosse
Skogeröd by   Knappstorp gård Källstorpavägen väg
Skogeröd g   Knorrens torp Källyckeåker åker
Skogeröd gd   Knorrens gård Käringaliden väg
Skogeröd by   Knorrolans t. Käringe berg backe
Skogeröd gd /Se   Knubbas t. Kärringakärret kärr
Skottatorpet tp /Se   Knubbas tp Käringens krok betesmark
*Skottegården f.d. gd   Knubbatorpet torp Käringens lycka åker
Skäragylstorpet tp /Se   Kolatorpet f.d. torp Ladbacken backe
Slätteberga by   Konkursolans bebyggelse Ladebacken skogsbacke
Slätteberga gd /Se   Kriddarens t. Lammagölen göl
Snarrarp by   Kringsjötorpet t. Lammahagen åker
Snarrarp by /Se   Kringsjötorpet torp Lammamyren myr
Snarrarp by   Kristamöllan kvarn Lammaviken vik
Snarrarp by   Kristinetorpet torp Lammudden udde
Snarrarp by   Kruddarens gård Larsåker åker
Snarrarp by   Kruketorpet torp Lilla Kärr kärr
Snarrarp by   Kräbbleboda by Lillelycke åker
Snarrarp by   Kräbleboda by och jvgstn Lillemånsåker åker
Snarrarp gd /Se   Kräbbleboda by Lille Toft åker
Sporrakulla gd /Se   Kräbbleboda by Lillevångsbacken markområde
Sporrakulla gd /Se   Kräbbleboda by Linbärsåker åker
Stolparöd by   Kräbbleboda by Linde berg backe
Stolparöd by   Krösenatorpet torp Linebäck å
Stolparöd by?   Kullamarken del av Glimåkra Linkullsbacken åker
Stolparöd by   Kuntestället gård Ljungsjön sjö
Stolparöd gd /Se   Kursatorpet torp Ljungsjön sjö
Stolparöd by /Se   Kusastället gård Ljuse berg berg
Svenarp by   Kusens gård Lommagylet sjö
Svenarp by   Kullatorpet torp Lundavången åker
Svenarp by   Kvastens bebyggelse Lusabacken backe
Svenarp by   Källstorp traktnamn Lusabackarna område
Svenarp by /Se   Källstorp gård(by) Lusaliden vägbacke
Svenarp by /Se   Källstorp by Långe kärr kärr
Svenarp gd /Se   Källstorp by Långa kärret kärr
Svenarp by /Se   Kämpabygget torp Långe Udde udde
Söndraryd by   Kämpa torpet torp Långåker åker
Söndraryd by /Se   Laebacken rivet t. Långåker åker
Söndraryd gd /Se   Lappland del av Glimåkra sn Långö skogsbacke
Tockarp by   Lejonatorpet torp Lärkebackarna backar
Tockarp by   Lilltomasas t. Madahalsen åker
Tockarp by   Lyckeboda torp Maderna åker
Tockarp gd /Se   Lärkestugan torp Maderna områden
Tockarp by /Se   Lönteboda torp Maglabäcken bäck
Tranevege (Tranevik) by /Se   Löntens torp Magla kärr kärr
Traneveka gd /Se   Mellangården gård Mannabäcken bäck
Tranevik by   Modigs kvarn kvarn Mellangårdsviken vik
Tranevik by   Modus kvarn kvarn Mellanhållet höstnadsäng
Tranevik (Tranevege) by /Se   Myratorpet torp Mellanäng ängsmark
Trollakulla gd /Se   Myrbergs torp Mjöa sund sund
Trollekulla gd /Se   Målen gård Mjösjön sjö
Trollakulla gd /Se   Målen gård Modigs göl göl
Trollekulla gd /Se   Målen t. /Se Mokullaåkern åker
Trollekulla by /Se   Möllaretorpet torp Mossarna åker
Truedatorp gd /Se   Mölleröd gård Mossåker åker
Truedseröd gd /Se   Mölleröd by Mossåker åker
Truedstorp by /Se   Nedanbäck gård Mylle-liden vägbacke
Trutseröd gd /Se   Nedanbäck by Myragöl sjö
Tykatorp gd /Se   Norrandersas gård Myragölen göl
Tåckarp gård /Se   Norr Andersas gård Målamarken skog
Uggletorp gd /Se   Norraryd gård Möllebäcken å
Uggletorp(et) by /Se   Norraryd by Mölleliden backe
Uggletorpet by /Se   Norraryd gård Möllesjön sjö
Vesslarp gd /Se   (Höninge) Norregård gård Möllerödsjö sjö
Vässlarp gd /Se   Norregård gård Möllevången åker
Vässlarp by /Se   Nygård gård Mörka allet kärr
Vesslarp by /Se   Näbbatorpet torp Njurabäcken bäck
*Västergården gd?   Näbbens t. Norra sjö Saknas
Åkarp by   Näbbens torp Norre Backe skogsbacke
Åkarp gd /Se   Näbbens torp Norre håla åker
Åkarp by /Se   Olastorp gård Norrelycke åker
Äskeröd gd /Se   Orrarp by Norre mans myr myr
Äskeröd by /Se   Orädds t. Norre vång åker
Östaröd by   Parlörens torp Norre åker åker
Östaröd Saknas   Perstorp gårdar Norrmansmyr myr
Östaröd by   Perstorp gård Norrevång åker
Östaröd by   Lilla Perstorp gård Norre åker åker
?Östaröd by   Stora Perstorp gård Olastorpa böke bokbacke
Östaröd by /Se   Pikens t. Olastorpagöl sjö
Östaröd gd /Se   Pinnatorpet torp Ormahallen hall
Övraryd by /Se   Prompetorpet torp Ormanskulle, Lilla backe
Övraryd gd /Se   Pruttandersens t. Ormanskulle, Store backe
Övraryd, jfr Ovrayd by   Pyttetorpet torp Ormastenen sten
    Påsens gård Orralyckan åkerlycka
    Påsens gård Osbyvägen väg
    Påsens gård Oxalyckan område
    Rackarebacken gård Paddkärret kärrmark
    Rammabacken t. Patronabiten Saknas
    Rammahemmanet gård Pengabacken backe
    Rammandersens t. Pers mosse mosse
    Ria kärr t. Piggabacken backe
    Rodatorpet t. Piggastycket åker
    Rollstorp, se Rolstorp traktnamn Piskatäppet åker
    Rollstorpsmaden, se Rolstorpsmaden traktnamn Pälsaärmen vik
    Rolstorp traktnamn Rala Kull backe
    Rolstorp gård Ralla kull backe
    Rolstorp gård(by) Ravna myr myr
    Rolstorp by Rolstorpa vik vik
    Rolstorpsmaden traktnamn Rolstorpssjön sjö
    Ronnens torp Rolstorpssjön insjö
    Ronnens torp Rumpan åker
    Ronnens (förr) torp Rumperöd böke bokskog
    Roketorpet soldattorp Rumperöds å å
    Rumperöd gård Rumperödån biflod
    Rumperöd gård Rydarumpan del av Glimåkra sn
    Rumperöd gård Rydavägen väg
    Rumperöd gård Ryeberget höjd
    Rundolans t. Ryekärret kärr
    Rydagårdarna gårdar Råe hall sten
    Ryeberget riv.torp Råsäng ängsmark
    Ryeberget torp /Se Rännan åker
    Ryskens torp Rävamossen mosse
    Ryttaretorpet torp Rävamossen mosse
    Rytterstorpet torp Rödjekroken höstnadsäng
    Röena by Rö(d)e bäck bäck
    Röena by Röebäck å
    Röena jvgstn. och gård Röenaklint bergknalle
    Röena by /Se Rönneboda ån å
    Rövakulla gård Rövaåker åker
    Saxatorp gård Röåker åker
    Saxatorpet torp Sanden vik
    Schultzakvarnen kvarn Sandlid backe
    Segletorpet torp Sandåker åker
    Simonstorp by Saxabäcken å
    Simontorp by Schultza-täppet »täppe»
    Själandstorp gård Sibbhultsån å
    Själland torp Simontorpsån å
    Sjötorpet t. Själlandsån å
    Sjötorpet torp Sinkes udde udde
    Skarpens t. Sinkes vik vik
    Skjuls t. Sjöbacken åker
    Skogeröd gård Sjöberget bergrygg
    Skogeröd by Sjöåkern åker
    Skogeröds-Svens(as) gård Skarvik vik
    Skogseröd gård Skogerödsmark skogsområde
    Skogseröd gård Skogliderna backar
    Skogspellens torp Skogpellegylet göl
    Skottatorpet torp Skoleåkern åker
    Skottolatorpet torp Skryne bäck bäck
    Skreddens torp Skryne lid backe
    Skrivarehemmanet hemman Skräddaretäppet »täppe»
    Skudatorpet torp Skägge mosse mosse
    Skäktekroken del av Glimåkra sn Skäret åker
    Skäktekvarnen kvarn Smalsjön insjö
    Skäktens torp Smalsjön sjödel
    Skäktetorpet torp Snapphanehålan håla
    Skäktetorpet torp Snickareviken vik
    Slätteberga by Snipahålan område
    Slätteberga by Snärket åker
    Slätteberga gård(by) Spjället åker
    Smed-Ola-gården gård Sporraliderna landsvägsbackar
    Smedtorpet torp Stegelång(en) sjö
    Smörvikstäppet rivet t. Steglången Saknas
    Snarrarp gård(by) Stenbacken åker
    Snarrarp by Stenkullen åker
    Snarrarp by Sterslyckan åker
    Sofietorp gård Stinterna ängsmark
    Sporrakulla gård Stolparöds sjö sjö
    Sporrakulla gård Store Toft åker
    Sporrakvarnen kvarn Storvik vik
    Spyttastugan Saknas Storvik vik
    Spyttatorpet torp Storåker åker
    Spåntorpet t. Storåker åker
    Spåntorpet torp Stribarumpan del av Stribeåker
    Starksas torp Stribeåkern åker
    Stenudden torp Stugubacken backe
    Stenudden gård Stumpeåker åker
    Stockens t. Stuttingatäppet åker
    Stolparöd by Stäverliden backe
    Stolparöd by Sumpabackarna backar
    Studsarens gård Sumparna sumpmarker
    Studsaretorpet torp Surbrunnen gammal hälsobrunn
    Stuttingens t. Svaleratten åker
    Svenarp gård Svalsåker åker
    Svenarp by Svalsåker åker
    Svensatorpet torp Svarta ände vik
    Söndraryd gård Syareladubacken backe
    Söndraryd by Söndre sjö Saknas
    Söndraryd gård Söndrevång åker
    Söndraryd by Söndre vång åker
    Söndregård gård Söndre vång åker
    Höninge Söndregård gård Söndre åker åker
    Sönnergård gård Söndre åker åker
    Söndrejössas t. Sönrelycke åker
    Tackens hus Sönrevång åker
    Tockarp by Talahall klippblock
    Tomas kvarn kvarn Talahallsåker åker
    Traneveka traktnamn Tasebäckakärren kärr
    Traneveka gård Taslebäcken bäck
    Traneveka by Tastelåker åker
    Traneveka by Tjuralotten åker
    Traneveka by Tjärbacken skogbacke
    Traneveke, se Traneveka traktnamn Tjärebacken backe
    Trollekulla gård Tjuräng ängsmark
    Trollstugan stuga Tjörnes kulle backe
    Trudatorp gård Tockatäppet åker
    Truedatorp gård Toft, Stora åker
    Truetseröd by /Se Tofta åker
    Trutseröd traktnamn Toftabacken åker
    ?Trutseröd Saknas Toftabacken åker
    Trutzeröd, se Trutseröd traktnamn Toften åker
    Träns t. Tomtåker åker
    Tuva Nissas torp Torpatäppet täppe
    Tuva Nissas torp Totäppe åker
    Tykatorp gård Tranekärret kärr
    Tykatorp gd /Se Tranevekesjön sjö
    Tåckarp by Tranevekaån å
    Tåckarp gård Trilleslätt åker
    Tångatorpet torp Trollabackarna backar
    Uggletorp gård Trollabackarna backar
    Uggletorp torp Trollagylet insjö
    Ulaboda t. Trollahålan kärrdrag
    Ul(l)aboda torp Trollastenarna stenar
    Ulaboda gd? Trulsåkern åker
    Vesslarp by Trädeslyckan åker
    Vesslarp gård(by) Tud mosse(åker)
    Vesslarp by Tuve göl göl
    Vite Måns(as) torp Tuvesjön insjö
    Vitemånsas t. Tuvesjön sjö
    Vrån(a) torp Tvärån del av å
    Vällingens t. Tykakärren kärr
    Åkarp by Tykamarken skogsområde
    Åkarp by Tykamarken skogsområde
    Åkarp gård(by) Tyka-mossarna mossmark
    Åstradatorpet torp Tykamossarna mossar /Se
    Änga-Nissens torp Täppesåker åker
    Äskeröd traktnamn Ugglekärret kärr
    Äskeröd by Ulkasjön insjö
    Äskeröd gård Ulön backe
    Äskeröd by Vedelat åker
    Äskilstorp gård(by) Vesslarpa sjö sjö
    Östaröd by Vesslarpssjöarna sjöar
    Östaröd by Vesslarpssjön sjö
    Östaröd by Vielången sjö
    Östrarödlassas bebyggelse Vile backe åker
    Östetrudas gård Volters lider backar
    Övrayd by Vång, Norra åker
    Övraryd gård Vånga-vången skogsomr.
    Övraryd by Västra kärr Saknas /Se
    Övraryd by Västrebackaåker åker
      Västre mosse mosse
      Västre vång åker
      Västrevångsåker åker
      Västreåker åker
      Västre åker åker
      Västre åker åker
      Vävabacken ljungbacke
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan åker
      Åstradagyl göl
      Ängakärret kärr
      Ängavången hagmark
      Ängavången markområde
      Ängavången Saknas /Se
      Ängen åker
      Äskerödgyl insjö
      Äskilstorpasjön insjö
      Äspe kulle åker
      Ässlyckan åker
      Östre vång åker
      Östre äng höstnadsäng

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.