ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Förslövs socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 76 Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 231
Förslöv sn Bastukullen kulle Förslöv sn och by Alebäck bäck
Förslöv sn Bengt-Olsmossen mosse Förslöv sn, by och järnvägsst. Allmänningagärdet stengärdsgård
Förslöv sn Brunna kärr sankmark Förslöv sn Allmänningen strandmark
Förslöv sn *Dönge stickid f. åker Förslöv sn o. by Backalyckorna område
Förslöv sn /Se *Egers renen, Vestre f. äng Förslöv sn Bastubacken höjd
Förslöv sn *Egis agerenn f. åker Förslöv sn Bastulyckan äng
Förslöv sn *Esperedtt f. äng Förslöv sn Bengt Olssons mosse mosse
Förslöv sn Flickebäck bäck /Se Förslöv sn Bergströms grund grund
Förslöv sn *Gaards engen f. äng Förslöv Saknas Blacken sten
Förslöv sn /Se *Gaardtofftenn f. åker Arsgården gård *Bonnliden sluttning
Förslöv sn /Se *Gadeleds agerenn f. åker Arsgård gård Borgs lycka åker
Förslöv sn /Se Godvälen bäck /Se Bengtsgård gård Borregården f.d. gårdsplats
Förslöv sn /Se *Grytans hamn hamnområde Bostället gård Bredskägg sten
Förslöv sn /Se *Gryte hamn hamn Dalsberg gård Bukten hav
Förslöv sn /Se Gryteskär, Yttre skär Flickebäck gård Buss sten
Förslöv sn /Se *Grythamn (resp. Grytahamn) hamn Fogdarp by Byxorna revel
Förslöv sn /Se *Grythamn hamn Fogdarp by Båtabacken strandbacke
Förslöv sn /Se Grytskär, I. o. Y. holmar /Se Fogdarp by Bäckamannens äng äng
Allunda lht /Se Grytskär, I. o. Y. holmar Förslöv traktnamn Bäckaskog skog
Bengtolsgården hmd /Se Grytskär, I. o. Y. holmar Förslöv, järnvägsstation Saknas Bökeliden vägbacke
Bengtsgård hmd /Se Grytskär, Inre skär Förslövsholm järvägsstation, se Förslöv jvstn Saknas Den store stenen sten
Bjäret hmd /Se Gryteskär, Inre o. Yttre skär Förslöv poststation Den store stenen bautasten
Blomstorp lht /Se *Hestehauffuen f. äng Förslövsholms poststation, se Förslövs poststation Saknas Det innersta skäret Saknas
*Boaltshuset lht /Se Kovallshamn strandremsa Gamlegård gård Dykesten sten
*Borgmanstorp lht /Se Kovallskulle fornlämning Hallens gård Enefäladen fäladsmark
Borragården hmd /Se Hålebäck bäck /Se Heden bebyggt område Fattighusliden sluttning
*Brenneskabshuset lht /Se Kålehall berghällar? Himmelstorp by Flickebäck bäck
Böckarehuset lht /Se Iglasjön sjö Hultamöllan vattenkvarn Flickebäck bäck
Flickebäck hmd /Se Karfelts lycka betesmark Hultbo, se Storahult traktnamn Floen invatten
Flickebäck gd /Se Karstorpsbäcken bäck Håle by Flommevad äng
Flyet hmd /Se *Killekier f. äng Håle by Fogdarps backar höjdområde
Fogdarp by *Kirckebro bro Håle by Fäladsledet grind
Fogdarp by Klövermossen mosse Håle gårdar Fördärvet terrängnamn
Fogdarp by /Se *Kornalt f. äng Hålehallstugan raststuga Förslövbäcken bäck
*Fället lht /Se Kostenen fornlämning Hult by Förslöv hagar del av by
Fördärvet lht /Se Kroken skogsmark Höggården gård Förslöv Niagara vattenfall
Förslöv by Kroppebäcken bäck /Se Jöns Erikssons gård Förslövån bäck
Förslöv by /Se *Kroppenn, Lille f. äng Karstorp by Gatubacken åker
Förslöv by /Se *Kroppen, Store f. äng Karstorp by *Godvelen bäck
*Grytan el. *Grytehamn lht /Se Kroppäng äng /Se Karlstorp by Grytan skär
*Grytehamn el. *Grytan lht /Se Krubbedamm damm /Se Karstorps ba(d)stu(ga) f.d. linberedningshus Gryteskär skär
*Grytehuset lht /Se Krösenabacken backe Karstorps boställe gård Grytesten sten
Hallens hmd /Se Kägleån å /Se Kroget gård *Grytesugnsnabben sandrevel
Heden del av by /Se Käkla å /Se Kroken del av by Grötaliden backe
Himmelstorp by *Lange tofft f. åker Larms(a) gård Guling sten
Himmelstorp by *Leergraffue stickidt f. äng Lervik fiskläge Gåsabacken strandbacke
Himmelstorp by Lervik vik Lilla Hult by Gåsahagen betesmark
Himmelstorp by Lindgrens backar åkrar Ljungagårdarna gårdar Gåsalyckan ängslycka
Himmelstorp by /Se Lushög fast fornlämning Ljungby by Gässatoften åker
Himmelstorp by /Se *Lyssager f. åker Ljungby by Heden område
Hovallsgården hmd /Se »Maglissager» åker /Se Ljungby by Heden område
Hult el. Storahult by /Se »Maglössager» åker /Se Ljungbyholm gård *Helvetet åker
Hwdstorp, se ?Vystorp by Mannemosse mosse Lyng gårdar Hjälmhatten mosse
Håle by Mormorsbäck bäck /Se Länsagård f.d. gård Hjältabacken backe
Håle gd:ar /Se *Musse stickidtt f. äng Mamsellernas hus Hovallshamn invatten
Håle gd:ar /Se *Mutarekärret åker /Se Månsagård gård Hovallshög ättehög
*Hålegården gd /Se Möllebäcken bäck Nordregård gård Hovallskulle ättehög
Hålehallsstugan lht /Se Olsmossen, se Bengt-Olsmossen mosse Nygård gård Hovaltehögen ättehög
Hæmystorp, se Himmelstorp by Rullabäck bäck /Se Nämndemannens gård Hultabacken backe
Höggården, se Hovallsgården hmd Sandbäck bäck /Se Olstorp gård Hulta strand strandmark
*Indtorp f. torp Segebäck bäck /Se Olstorp gård Hulta ängar strandängar
Jeppagården hmd /Se *Skalagre f. åkrar Pellagård(en) gård Hults allmänning strandmark
Jöns Eriks hmd /Se *Skalagre mussen f. äng Prästahuset hus Hultängen äng
Karstorp by *Slammerpe agerenn f. åker Pål Erikssons gård Hålebäcken bäck
Karstorp by Stenhutten väg Ranarp by Hålehall Saknas
Karstorp by *Stubengen f. äng Ranarp by Håleskogen Saknas
Karstorp by Sven Petters rör fornlämning Ranarp by Högaltekällan källa
Karlstorp by *Tiuffuen f. äng Ranarp by *Höveln havsvik
Karstorp by Ulamossen mosse Riddarens gård Hövlanabben udde
Karstorp by /Se Vadebäck bäck Rosenhult herregård Iglasjön sjö
Karlstorp by /Se Va(d/e)bäcken bäck /Se Rosenhult gård Inreskär skär
Karlstorp Saknas /Se Venedikebäcken bäck Rosenhult, se Vistorp traktnamn Inreskärssanden sandstrand
*Kircke boëll f. gd Venedikebäcken bäck Rudolfsfält gård Inreskärsören grund
Kristierns hmd /Se Viekorran kärr /Se Saltör stranddel Jennys skog Saknas
Krogen hmd /Se *Viorpe engen f. äng Sandagård gård Jeppa holme
Kroken del av byar /Se *Vång, Västra f. vång Sippra gård Jeppafäladen fäladsmark
Kyrkan Saknas   Sista Styvern f.d. torp Jöns Erikssons lid = Norra lid backe
Larms hmd /Se   Slamarp by Kalsongerna sandrevel
Lervik lht /Se   Slammarp by Kalvahagen äng
Lillahult gd /Se   Smedgården gård *Kalvahagsåker åker
?Ljungby by   Sonagård gård Kanalen dike
?Ljungby by /Se   Spångagården gård Kardeliden backe
Ljungby by   Spångahuset hus Karstorps utmark utmark
?Ljungby by   Stora Hult by Kattastenen sten
Ljungby by   Storahult traktnamn Kejsarens likstad tångtäkt
Ljungby by   Tarren gård Killabäckstorparen grund
Ljungby el. Västra Ljungby by /Se   Titus´ f.d. gård Klinterbacken åker
Ljungbyholm(s gård), jfr Flyet hmd /Se   Ugglas gård Knalla mossar mossområde
Lundagård hmd /Se   Vadebäck, se Vistorp traktnamn Knallasten sten
Lyng el. Lynget, se Lyngåkra gd:ar   Viarp by Knallen höjd
Lynget el. Lyng, se Lyngåkra gd:ar   Viarpshult gård Knölen grund
Lynggårdarna el. Lyngåkra gd:ar /Se   Viarp by Kofäladen fäladsmark
Lyngåkra el. Lynggårdarna gd:ar /Se   Viarpshult, se Förslöv traktnamn Kostenen sten (bautasten)
Länsagård hmd /Se   Vistorp traktnamn Kostigen stig
Mamsellernas lht /Se   Vystorp by Krabbafloden invatten
Norregård(arna) hmd /Se   Vystorp by Kringelen sandrevel
Nämndemannens hmd /Se   Vytorps mölla f.d. vattenkvarn Kroken skogsmark
Olstorp gd   Västra Ljungby by Kroken tångtäkt (tångäva)
Olstorp gd   Åkagård gård Kronoskogen Saknas
Olstorp gd   Önnarp stadsdomän, f.d. militieboställe Kullabon revel
Olstorp gd /Se   Önnarp by Kurrabok åldrigt bokträd
Penarpsgården lht /Se   Önnarpagården gård Kurrabök bok
*Pramhuset lht /Se     Kyrkobacken höjd
Prästgården Saknas     Kyrkobacken backsluttning
Prästhuset, se Mamsellernas lht     Kyrkojorden jord
Pål Eriks hmd /Se     Kyrkoskog skog
Pålmånsgården hmd /Se     Kyrkostigen gångstig
Påls, se Larms hmd     Kyrkostigen gångstig
*Rambergshus lht /Se     Kåsalyckan jordområde
Ranarp by     Käringastenen bautasten
Ranarp by     Käringasten bautasten
?Ranarp by     Kärret sankmark med surskog
Ranarp by     Lertagen lertäkt
Ranarp by     Lerviksbäcken bäck
Ranarp by     Lervikshålet vik
Ranarp by     Lerviks lillasjö invatten
Ranarp by /Se     Liden backsluttning
Riddarens lht /Se     Lo tavad vadställe
Rittersgården hmd /Se     Lundagård gård
Rosenhult el. Hultet hmd /Se     Lundgrens lycka åker
Rudolfsfält hmd /Se     Lushög f.d. husplats (ödetomt)
*Rysshuset lht /Se     Lyckegärdet gärdsgård
Rönörp, se Ranarp by     Långabro gärdsgård
Saltör bebyggt omr. /Se     Långegrund grund
Sandbäck hmd /Se     *Löpesten sten
Sandbäck hmd /Se     Mejeribäcken sträcka av Förslövsbäcken
Saresgården hmd /Se     Mormors bäck bäck
Sippra(gården) hmd /Se     Mossen skog
Slammarp by     Möllebäcken bäck
Slammarp by     Mölledammen damm
Slammarp by     Möllefallet äng
Slammarp by     Nabben udde
Slammarp by     Nilsafallet åker
Slammarp by /Se     Nordrevång åker
*Snärjeshult lht /Se     Norra lid backe
Sonagården hmd /Se     Norre vång åker
Spångagården hmd /Se     Nygårdsdamm damm
Storahult by     Olsalyckan åker
Storahult el. Hult by /Se     Penaledet grind
Syrekullen hmd /Se     Pella skog skogslott
Söndra Karlstorp, se Karstorp by     Penabäcken bäck
Tarren bebyggt område /Se     Penaledet grind
Ugglas hmd /Se     Per Bengtssons mosse Saknas
Vadebäck del av by /Se     Per Pålssons skog skog
Vadebäck del av by /Se     Per Svenssons lid backe
Viadal hmd /Se     Per Svenssons skog skogslott
Viarp by     Pestgravarna f.d. pestkyrkogård
Viarp by /Se     Pipskägg sten
Viarpsbacken, se Viarpshult lht     Plätten sandrevel
Viarpshult lht /Se     Prästalyckan åker
Villes mölla lht /Se     Pukeeket ekdunge
Vistorp, se Vystorp by     Pydemad äng
?Vystorp by     Pålsa gärde stengärdsgård
Vystorp by     Pålsa lycka ängslycka
Vystorp by /Se     Påls´ håla tångtäkt
Vistorp by /Se     Rackare böske bergsstup
Västra Ljungby el. Ljungby by /Se     Ranarps allmänning strandmark
Åsebacke, se Åselid hmd     Ranarpsbäcken bäck
Åselid hmd /Se     Ranarps mölla vattenkvarn
Øndorp, se Önnarp gård     Ranarps sjö hav
Önnarp gård     Rogård backe
Önnarp by     Romarefallet åker
Önnarp indr. militieboställe     Rullabäck bäck
?Önnarp by     Rybacken höjd
Önnarp gd /Se     Ryet åker
      Rödhall jord- och stenhög
      Rödhall bergknalle
      Rödjan åker
      Rödjorna åker
      Saltörsrevet udde
      Sandbäckabacken landsvägsbacke
      Sandryggen sandås
      Själhundaknallen klippa (hall)
      Själhundastenen sten
      Sjömansbron hamnarm
      Skallåkra åker
      *Skammekilla f.d. källa
      Skammerör gravhög
      Skataskrattet vägmöte
      Skrubban sten
      Skrubban sten
      Skrubbeören grund
      Skränarebacken höjd
      Spelelyckan åker
      Speletäppan Saknas
      Spinkelhamn hamnplats
      Stenhuttaliden vägsluttning
      Stenhutten väg
      Stenreveln stenrad
      Stenäng äng
      Store landsvägen väg
      Storemosse del av mosse
      Strandridareledet grind
      Strandvägen väg
      Sven Hanssons lycka åker
      Sven Mattssons håla bukt
      Sven Mattssons udde udde
      Sven Nilssons bäck bäck
      Svinahagen betesmark
      Svängehålan djup i havsvatten
      Syrekullen höjd
      Sänkan djup
      *Timannen sten
      Tjuvabacken åker
      Tockesuddaören grund
      Tockesudden udde
      Toften åker
      Tomalycke lid åker
      Trestenarna fornminne
      Troedsalyckan åkerlycka
      *Udderstenen sten
      Ulvamossen mosse
      Utraskär skär
      Vadebäck bäck
      Venedikabäcken bäck
      Venedikebro bro
      Viarpsbacken backe
      Videkorran kärr el. mosse
      Villes mölla f.d. vattenkvarn
      Villes mölla vattenkvarn
      Vystorpsbäcken bäck
      Vångvägen väg
      Ytterskär skär
      Ådran bäck
      Ådran bäck
      Åselid höjd
      Åsen delar av sn
      Ön holme
      Österäng löväng
      Östrahult skogsområde
      Övre lycka åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.