ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fagerhults socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 287 Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 1104
Fagerhult sn? Agntuvan holme? Fagerhult socken Abullaåkern Saknas
?Fagerhult sn Aspön ö Fagerhult sn Abullaåkern åker
Skånes-Fagerhult sn *Bjurbecksbo f.d. gränsmärke Fagerhult sn Allekärret Saknas
Fagerhult sn *Björnholmen synbarl. holme Fagerhult sn Allekärret Saknas
Fagerhult sn /Se *Björnholmen holme Fagerhult socken Allekärret Saknas
Skånes-Fagerhult samh. o. sn /Se *Björsta kull höjd Fagerhult sn o. by Allmänningamaden Saknas
Fagerhult by o. sn /Se Boabjär, Lilla triangelpunkt o. höjd Fagerhult sn Allmänningamossen Saknas
Fagerhult sn /Se *Bolmsbro bro Fagerhult sn Allmänningen betesmark
Fagerhult sn /Se Bolsbacken backe? /Se Fagerhult sn Anders´ backe skogsbacke
Fagerhults kyrka Saknas /Se Bolsåker åkermark? /Se Fagerhult samhälle och sn Anders´ lycka åker
Bjäringstorp Saknas Bolsängen ängsmark? /Se Fagerhult socken och by Anders´ lycka Saknas
Björnholm Saknas *Borsta kulle höjd Fagerhult sn o. by Anders´ lycka åker
?Fagerhult by Brödjasjön sjö Fagerhult sn /Se Anders´ lycka skogslott
Fagerhult Saknas Brödjasjön sjö /Se Fagerhult sn /Se Anders´ äng Saknas
Fagerhult by /Se *Börsta kull höjd Åsbo Fagerhult sn Annas lycka åker
Fagerhult by /Se *Börsta kull höjd fagerhulabo inbyggarbeteckning Annikas backe skogsbacke
Fedingshult by /Se Dalängarna ängsmark Fagerhultsbo inbyggarbeteckning Annikas lycka åker
Fedingshult by /Se *Djupebäcks os punkt på den forna riksgr. Bernalt, se Bärnalt Saknas Annikas lycka åker
Jáneholm Saknas Diupebäcks ooss gränsmärke /Se Bernalt bebyggelse Annike killa källa
Kassatorp Saknas *Djupebeckz Ooss os /Se Bjärabygget bebyggelse Annike killa källa
*Mellangården bebyggelse *Dybäcksos åmynning Bjärabygget by Arnims backe skogsbacke
*Nörre gaardtt f. gd *Dybäcks os åmynning Bjärabygget by Arnims lycka åker
Onsena Saknas Dödingahålan terräng Bjäringatorp bebyggelse Aspebacken Saknas
Sandsjöholm gdr /Se Dödingahålan terräng Bjäringa torp gård Aspebacken skogsbacke
?Skeningeholm gd /Se Fagerhultamossen sank mark Bärnalt traktnamn Aspesåker Saknas
Skeningeholm gd:ar /Se Fagerhultasjön sjö Björnholm bebygggelse Aspesåker Saknas
*Syndre gaardtt f. gd Fedingesjön Saknas Björnholm by Aspesåker Saknas
Sällerås Saknas Fedingesjön sjö /Se Björnholm by Aspön Saknas
Sällerås by /Se Fedingesjön sjö /Se Brantevik Saknas Assarinas lycka åker
Trottatorp Saknas Fit iunk medeltida riksgränsmärke /Se Dalsberg bebyggelse Badingen äng
Trulsabygget by /Se »Fit iunk» natn /Se Fagerhult bebyggelse Badingen kärr
Värsjö bebn /Se Fladören ö Fedingshult bebyggelse Backahagen skog
Yxenhult by Fladören ö Fedingshult by Backas lid vägbacke
Yxenhult by Floabacken sluttning Fridhem avs. Balsemaden Saknas
Yxenhult by Flyet myrmark Healt bebyggelse Balsemossen Saknas
Össjö, Södra by /Se Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Healt gård Balsåker Saknas
Södra Össjö by /Se Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Healt gård Banelyckan åker
  Flåsmyr myr Helvete? ortnamn Banelyckan åker
  Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Höghult by Bastamossen Saknas
  Flåssabäcken bäck Höghult by Bastuan nu betesmark
  Flåssabäcken bäck Höjalt bebyggelse Bastuan betesmark
  Flåssabäcken bäck /Se Höjalt, se Höghult Saknas Bastuledet grind
  Flåssmyr plöjd myr Höjalt, se Höghult Saknas Bastumossen Saknas
  Flås(s)myr myr /Se Jännaholm traktnamn Bastuåker Saknas
  Fuglaön udde Jännaholm bebyggelse Barkebjer höjd
  »Fulnige siöö» sjö /Se Jänneholm, se Jännaholm Saknas Barkebjer Saknas
  Furuhult ö Järingsholm bebyggelse Barkeholmen björkskog
  Furön ö Karsatorp bebyggelse Barkeliden åker
  Fåglaön ö Karsatorp by Barkestjocken björkskog
  Fåglaön ö Karsatorp Saknas Barkesåker Saknas
  Fäjemyr sank mark Karsatorp by Barkesåker Saknas
  Gatemossen sank mark Karsatorp Saknas Barket Saknas
  Gräsbjär höjd Karup gård Barket björkskog
  Grönenabb udde Kilhult bebyggelse Barket Saknas
  Grönenabb udde Kilhult by Bengt Nils lycka åker
  Gubbabackarna udde Kilhult by Bengt Pers hage åker
  Gylet sjö Killhult Saknas Bengts åker Saknas
  Gylsbäcken bäck Kristineberg bebyggelse Benlingen åker
  Healtebäcken bäck Kulskehuset hus Benlingen åker
  Healtebäcken bäck Lasakroget värdshus Bergens backe skogsbacke
  Healtebäcken bäck Ljuvafall bebyggelse Bihultakärret Saknas
  Healtebäcken bäck /Se Lugnet avs. Bihultet skog
  Hjortön ö Lyckebygget bebyggelse Bjerakärret Saknas
  Hjälmakärret sank mark Långalt by Bjeramossen Saknas
  Holmarna terräng Långalt by Bjeret höjd
  Holmarna terräng Långalt Mellangård gd Bjeret höjd
  Horsaön udde Långalt Norregård gd Bjerkärr Saknas
  Hultet terräng Mellangården bebyggelse Bjeringakärret Saknas
  Hultet terräng Mölledal avs. Blonne mosse Saknas
  Hvitæ sten gränssten /Se Norregården bebyggelse Boabacken skogsbacke
  »Hylte siöö» natn /Se Nybygget bebyggelse Boabjer höjd
  *Höghulta myr myr Nybygget by Boalyckan åker
  Höjahultet höjd Nybygget by Bolsbacken skogsbacke
  Höjebacke höjd Onsena bebyggelse Breda mad Saknas
  *Hösmyr, se Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Onsena gård Breda mad Saknas
  Järingen sjö Onsena Saknas Breda mad Saknas
  Järingen sjö /Se Onsena gård Breda mad Saknas
  Kallrasjön sjö Porkenahult bebyggelse Breda mads kärr Saknas
  Kallrasjö sjö /Se Porkenahult by Breda mads åker Saknas
  *Kavsjön (eller möjl. *Kravsjön), se Kraxasjön sjö Porkenahult by Bredåker Saknas
  Kiaflyet sank mark Porkenahult Saknas Broamossen Saknas
  Killeryd skogsmark Porkenahult by Brunnhagen betesmark
  Kiön ö Porkenahult by Brunnhagen Saknas
  *Kjägrabacken backe, gränsmärke Porkenahult by Brunnlyckan åker
  *Kjärgravsbacken backe, gränsmärke Porkenahult by /Se Brunnlyckan åker
  *Koneholmssjö sjö /Se Porkenahult by /Se Brunnlyckan åker
  *Kongeredsjön, se Storsjön sjö Sandhult Saknas Brunnlyckan åker
  Kongeredssjön, se Storsjön sjö Sandhult by Brunnåker Saknas
  Kraf Sion, se Kraxasjön sjö Sandhult by Brunnåker Saknas
  Krafsiön, se Kraxasjön sjö Sandsjödal avs. Brunnängen Saknas
  Kraftsiön, se Kraxasjön Saknas Sandsjöholm bebyggelse Brytalyckan åker
  Kraxasjökalv vik Sandsjöholm Saknas Brände åker Saknas
  Kraxasjö kalv vik Sjöholmen by Brännestaden åker
  Kraxasjön sjö Sjöholmen by Brännestaden åker
  Kraxasjön sjö Skankhult by Bränningabacken skog
  Kraxasjön sjö Skeningeholm bebyggelse Brödabacken Saknas
  Kraxasjön sjö Skeningaholm by Brödabacken skogsbacke
  Kraxasjön sjö Skeningeholm gårdar /Se Brödakärret Saknas
  Kraxasjön sjö Skinningeholm Saknas Brödjasjön Saknas
  Kraxasjön sjö Skoghuset t. Brötarna Saknas
  Kraxasjön sjö Skånes Fagerhult station Buskemosse Saknas
  Kraxasjön sjö Skånes Fagerhult, se Fagerhult Saknas Buskemosse Saknas
  Kraxasjön sjö Fagerhult, Skånes sn och by Buskesäng Saknas
  Kraxasjön sjö Smealte, se Trulsabygget Saknas Busketräsk Saknas
  Kraxasjön sjö Smedhult bebyggelse Byakärret Saknas
  *Kressjön, se Kraxasjön sjö Smedhult by Byggeskärren Saknas
  *Kressjön, se Kraxasjön sjö Smedhult Saknas Byggesåker Saknas
  *Kressjön, se Kraxasjön sjö Smedhult by Bäckahagen skog
  Kroken åker Snälleröd by Bäckalyckan jordbit
  Kroken ägomark? Sommarehuset t. Bäckalyckan jordbit
  Kullen kulle /Se Stjärneholm bebyggelse Bäckastycket åker
  *Kulken f.d. sjö Stjärneholm Saknas Bäckaåker Saknas
  *Kullken synbarl. f.d. sjö Svinahult äldre namn på Porkenahult Bäckaåker Saknas
  *Kullken synbarl. f.d. sjö Svinahult, se Porkenahult Saknas Bäckaängarna Saknas
  *Kägrabacken höjd Sällerås bebyggelse Bäckaängen Saknas
  Kämpabacken höjd Sällerås by Bäckaön kärr
  *Köphulta led f.d. grind Sällerås Saknas Bäcken vattendrag
  Köphultssjön sjö Sällerås by Bärgningsvägen väg
  Köphultssjön sjö Sönder-Össjö Saknas Bökebacken bokskog
  Köphultasjö sjö Tranetorp bebyggelse Bökebacken Saknas
  Köphultasjö sjö Trappan bebyggelse Bökebacken Saknas
  Landökolken sjö Trottatorp Saknas Bökehagen Saknas
  Landön udde Trulsabygget traktnamn Bökesåkern Saknas
  Landön udde Trulsabygget bebyggelse Dalalyckan åker
  *Landön, se Landönskolken udde Trulsabygget by Dammahagen betesmark
  Landönskolken udde Trulsabygget by Dammakällan Saknas
  Lergravareön ö Trulsabygget by /Se Dammastycket åker
  Lergravareön ö Trulsabygget by Dammen kärr
  Liamossen sank mark Vitasjö Saknas Dammen Saknas
  Lidamossen sank mark Värsjö traktnamn Dammen Saknas
  Lille sjö sjö Yxenhult Saknas Dammen äng
  Lindesvång odling Yxenhult station Dammen kärr
  Ljunghällan betesmark /Se Yxnehult by Danska bok Saknas
  Lyckön udde Yxenhult by Djupa kärr Saknas
  Långalts myr myr Yxenhult by Djupön Saknas
  Lyckön udde Yxenhult by /Se Doktersbacken skogsbacke
  Malmängen äng Åsbo Fagerhult Saknas Dyngekärret Saknas
  *Märkerbäck f.d. bäck Örnalt bebyggelse Dämmet dammanläggning?
  *Märkesbäck bäck Örnalt by Dämmet fördämning?
  *Märkesbäck bäck Södra Össjö bebyggelse Dödingabacken skogsbacke
  Märkesbäcken bäck /Se Össjö by Dödingahålan skog
  *Märkeskull f.d. gränsmärke Össjö by Ekebacken skogsbacke
  *Märkeskullen gränsmärke   Ekebacken Saknas
  Mökla Siön, se Storsjön sjö   Ekebacken Saknas
  Möcklasjön, se Storsjön sjö   Ekeledet grind
  Möllebäck bäck   Ekesnabben Saknas
  Möllebäcken bäck   Ekesnabben skog
  *Norra os åmynning   Ekesnabben Saknas
  Noräng terräng   Ekesudden ekskog
  Noräng terräng   Ekesåker Saknas
  Nyckla Siö, se Storsjön sjö   Ekesön skogsbacke
  *Ogilla kull gränspunkt   Ekran åker
  *Ogilla kull gränspunkt   Ekran åker
  *Ogilla kull höjd /Se   Ekran åker
  *Ogilla kull höjd   Ekran åker
  *Ogilla kull höjd /Se   Ekran åker
  Ondabäck bäck /Se   Ekran åker
  Onsenamossen sank mark   Ekran åker
  Orrhanamossen mosse   Elgströms lycka åker
  Orrhanamossen sank mark   Eliasa hage skog
  Osbäcken bäck   Elnaslycka åker
  Osbäcken bäck /Se   Else backe åker
  Plurren damm /Se   Elvertaliden vägbacke
  Porkenahult gd /Se   Enebacken Saknas
  *Prästvägen väg   Engelska hult skog
  Rammamossen sank mark   Fagerhultasjön sjö
  *Rundgrav föremål   Fagerhultssjön Saknas
  *Runnegrav gränsföreteelse   Fagerhultssjön sjö
  *Runnigrav? råmärke   Farmors lycka åker
  *Rännegrav föremål   Farmors äng Saknas
  *Rännegrav gränsmärke   Fedingen sjö
  Rävaboet udde   Fedingen sjö
  Röda ådran bäck   Fedingesjön, se Fedingen sjö
  ?Röda ådran bäck   Fedingshults myr Saknas
  Rödmyrön ö   Fedingssjön Saknas
  Rödsjö sjö /Se   Fjela bro bro
  Rönneön ö   Fjela bros äng Saknas
  Sinnerbacken sluttning   Fjärhanabacken skogsbacke
  Sissebäck bäck /Se   Fjärhanakärret Saknas
  Skarviken vik   Fjärkanamossen Saknas
  Skarviken vik   Flakull höjd
  Skatabackarna höjd   Flakulls lid vägbacke
  *Skateberg höjd   Flammaliden vägbacke
  *Skateberg höjd   Flammen äng
  *Skateberg höjd   Floabacken skogsbacke
  *Skatteberg gränsberg   Floen bäck
  *Skatteberg höjd   Floen bäck
  *Skatteberga synbarl. bergshöjd /Se   Floåker Saknas
  Skinningeholmssjön sjö   Flyet kärr
  Skogbäck bäck /Se   Flyet åker
  *Skotteberg råmärke   Flyet kärr
  Skrikamyren myr   Flyet kärr
  *Skåtteberg höjd o. triangelpunkt   Flyet kärr
  Slonabben udde   Flyet sankmark
  Smedhultamossen myr   Flyet sankmark
  Smedhultamossen myr   Flymossen Saknas
  Smedjeån å   Flystycket åker
  Smedjeån å   Flyåker Saknas
  Smedjeån å   Flyängen Saknas
  Smedjeån å /Se   Flåssabäcken Saknas
  *Stenberg råmärke   Flåss myr Saknas
  *Stenberg höjd   Flåss myr myr
  *Stenberg höjd   Flåss myr myr
  *Stenberg höjd   Fläskalyckan åker
  *Stenbergen höjder   Fläskalyckan markområde
  *Stenbergen berg, gränsmärke   Fläsklyckan markområde
  Stenrännet bäck /Se   Franka källa Saknas
  Stensgyl vattendrag   Fribergs ekra åker
  Stensgyl göl /Se   Frisbacken skog
  Stensmyr sank mark   Fruktahagen skog
  Stensån, Lilla å   Fruktahagen skogslott
  Stjärneholmssjön sjö   Fruktahagen skog
  Storamyr, se Storekärr kärr   Furebackaåkern Saknas
  Storekärr kärr   Furebacken åker
  Store sjö sjö   Furebacken skog
  Storkaängen äng /Se   Furebacken skogsbacke
  *Storsjön sjö   Furebjer höjd
  Storsjön sjö   Furebjer höjd
  Storsjön sjö   Furemossen Saknas
  Storsjön sjö   Furet Saknas
  Storsjön sjö   Fureön Saknas
  Storsjön sjö   Fyraäckraåkern Saknas
  Storsjön sjö   Fyrjörningen åker
  Storsjön sjö   Fågelön Saknas
  Storsjön sjö   Fåglaåkern Saknas
  Storsjön sjö   Fåralyckan betesmark
  Storsjön sjö   Fåraodlingen åker
  Storsjön sjö   Fäbindslebacken Saknas
  Storsjön sjö   Fäbindslekärret Saknas
  Storsjön sjö   Fädriften väg
  Svarta Sjö sjö   Fäkte mosse Saknas
  Svarta sjö sjö /Se   Fäladen betesmark
  Svarta sjön, se *Koneholmssjö sjö   Fällingaholm äng
  *Svarta ådran bäck   Fällingakroken åker
  Svartegyl sjö   Färningabacken grusbacke
  Svartegyl sjö /Se   Fäön grusås
  Svensingamyren mosse /Se   Fäön ö
  Svenskamyr sank mark   Fäön ö
  ?Svenskemyr mosse   Fölakärret Saknas
  Svenskemyr mosse   Gamla ekra åker
  Svenskemyr markområde /Se   Gamla lycka åker
  Svinabromyren sank mark   Gamlastugåker Saknas
  Svällebäcken bäck /Se   Gamla sveda åker
  Svällekärret kärr /Se   Gamle bro träbro
  Sågdammen dammar? /Se   Gamle bros kärr Saknas
  Sänkesmossen myr   Gamle åker Saknas
  *Södra os åmynning   Gamlingens lycka åker
  Sönnerryd skog /Se   Gammalstuäng Saknas
  Torsa ängsmark   Gastabacken höjd
  Trollstenen sten   Gastabacken höjd
  Tuen ö   Gatan väg
  Tuvatorpagyl skogsmark   Gatan väg
  Tågön ö   Gatan Saknas
  Täppet odling   Gatebacken åker
  *Ubbaön, se Yboön ö   Gatehagen betesmark
  *Ugglekull f.d. gränsmärke   Gateledet grind
  »Ulfs bæc» bäck /Se   Gatelyckan betesmark
  Ulvaängakärr kärr   Gatelyckan åker
  Viekorran vattensaml? /Se   Gatelyckan åker
  *Viggasten höjd eller gränssten   Gatemossen Saknas
  *Viggasten möjl. gränssten   Gatemossen Saknas
  *Viggesten möjl. gränssten   Gateängen Saknas
  *Viggesten gränsmärke   Gerabacken skogsbacke
  *Vigsten gränssten   Geren åker
  Vitaholmssjö, se *Koneholmssjö sjö   Geren skogsbacke
  Vita sjö sjö   Gerslid vägbacke
  Vitasjö, se *Koneholmssjö sjö   Gerslidsåkern Saknas
  ?Vitasten gränsm.   Getamossen Saknas
  Vitesten minnessten   Getaåkern Saknas
  »Vite sten» sten /Se   Gode äng äng
  Vitesten sten /Se   Gonna vase kärr
  Värsjön sjö   Granebacken Saknas
  Värsjön sjö   Granehagen skog
  Värsjön sjö   Granemossen mosse
  Värsjön sjö   Gropaliden vägbacke
  Värsjön sjö /Se   Gropalidsåkern Saknas
  Yboön ö   Gropamossen Saknas
  Yboön ö   Gropesängen Saknas
  Yxenhultssjön, se Köphultssjön sjö   Grusaskiftet åker
  Älgabacken terräng   Grusgravastycket åker
  *Älvesten råmärke   Grusgraven Saknas
  Ärlebackarna ängsmark   Grytestaden Saknas
  Ärlön ö   Gräsbjer höjd
  *Örnaltsbäck bäck   Gräsmossen Saknas
  *Örnhultabäck bäck   Gräsmossen Saknas
  *Örnhultabäck bäck   Gräsmossen Saknas
  Örnhults Bäck, se *Örnaltsbäck bäck   Gröna källa Saknas
      Gröna kärr Saknas
      Gröna sjö kärr
      Gubbabacken skogsbacke
      Gubbens lycka åker
      Gustavs lycka åker
      Gustavs lycka åker
      Gyllamossen Saknas
      Gyllet damm
      Gyllet kärr
      Gyllet damm
      Gyllet sjö
      Gyllet äng
      Gyllet damm
      Gyllet sjö
      Gyllsholmen äng
      Gyllshällan åker
      Gåsabacken skogsbacke
      Gåsadammen Saknas
      Gåsafållen mosse
      Gåsahagen skogsbacke
      Gäddekällan Saknas
      Gängabacken skogsbacke
      Gökabacken skogsbacke
      Gölet göl
      Gölet göl
      Hagaåker Saknas
      Hagen betesmark
      Hagströms lid vägbacke
      Hagströms lycka åker
      Halen åker
      Hampeåker Saknas
      Hansa backe skogsbacke
      Hanske dal Saknas
      Hansa lycka åker
      Hansa lycka åker
      Hansa stycke åker
      Hansa äng Saknas
      Haralyckan skog
      Haralyckan skogslott
      Harön Saknas
      Healta stätt grind
      Hemmaängen Saknas
      Hinbäralyckan skogsbacke
      Hingårdsåker Saknas
      Hjortnahålorna kärr
      Hjortnamossen Saknas
      Hjortnamossen Saknas
      Hjälmabacken skogsbacke
      Hjälmaudden äng
      Holmabackarna skogsbacke
      Holmakärret Saknas
      Holmalyckan åker
      Holmamossen Saknas
      Holmanäbbet skog
      Holmarna kärr
      Holmen kärr
      Holmen äng
      Holmen äng
      Hoppebolet skog
      Horsabredan betesmark
      Horsaäkran betesmark
      Horsaflyen kärr
      Horsahagen skog
      Horsakroken betesmark
      Horsamaden Saknas
      Horsakärr Saknas
      Horsakärret Saknas
      Horsakärret Saknas
      Horsakärret Saknas
      Horsaön ö
      Horsaön ö
      Hultaåkern Saknas
      Hultet skog
      Hultsa sidd äng
      Hultsa stockar vadställe
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan skog
      Husaåker Saknas
      Husaön ö
      Huvudåker Saknas
      Hålamossen Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålekärr Saknas
      Hålekärr Saknas
      Hålemossen Saknas
      Hålesåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Häggesåker Saknas
      Häggesåker åker
      Hägnadamossen Saknas
      Hägnaden beteshage
      Hälleåker backe
      Hänge lid vägbacke
      Härlebacken skogsbacke
      Härningakärret Saknas
      Hässleåker Saknas
      Hästahagen betesmark
      Höga kärr Saknas
      Höga lycke åker
      Höge lid vägbacke
      Höge lids kulle höjd
      Höge åker backe
      Höjaltavången skog
      Höjalts bäck Saknas
      Höjdaåker Saknas
      Höjsåker Saknas
      Höjsåker Saknas
      Höjsåker Saknas
      Höjsåker Saknas
      Höjsåker Saknas
      Hönehällan skogsbacke
      Höralyckan åker
      Intäktaängen Saknas
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten betesmark
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäppesbacken skogsbacke
      Intäppet åker
      Johannes Kristians lycka åker
      Johannes Pers ekra åker
      Jondells backe skogsbacke
      Jondells åker Saknas
      Jordbroliden vägbacke
      Järingesjön Saknas
      Jöns´ åker Saknas
      Jössaåker Saknas
      Kallrasjön Saknas
      Kallrehultet skog
      Kalvahagen betesmark
      Kalvhagen betesmark
      Kalvhagen betesmark
      Karaholmarna äng
      Karholmen »ö» i mosse
      Karl Hans hage skog
      Karl Pers lycka åker
      Karne åker Saknas
      Karsaboken Saknas
      Karsaledet grind
      Karsarammen skog
      Katrine lycka åker
      Kavlingabron Saknas
      Kiahagen betesmark
      Kiakull skogsbacke
      Kindblomskans lycke åker
      Kingsmossen Saknas
      Kittas kärr Saknas
      Kivebacken skogsbacke
      Klara källa Saknas
      Klara källa Saknas
      Klenskans lycka åker
      Klens stycke åker
      Klockarelyckan åker
      Klyngenabacken skogsbacke
      Knallaåker höjd
      Knallaåker Saknas
      Knaperängen Saknas
      Knölen åker
      Knölen höjd
      Korran kärr
      Korran äng
      Korreåker Saknas
      Kostycket betesmark
      Kraxasjön Saknas
      Kraxasjön sjö
      Kringelängen Saknas
      Kringlan åker
      Kringlan åker
      Kringlemosse Saknas
      Kristians skifte åker
      Kristians åker Saknas
      Krokahällan åker
      Krokaliden vägbacke
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaängen Saknas
      Krokaängen Saknas
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kroken skog
      Kullabackarna skog
      Kullamossen Saknas
      Kullaåker Saknas
      Kullen höjd
      Kullen åker
      Kyrkebacken åker
      Kyrkekull höjd
      Kyrkesåker Saknas
      Kyrkevadet kärr
      Kyrkevadsåkern Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarebacken Saknas
      Källarehultet skog
      Källareåker Saknas
      Källareåker Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källebänkarna mosse
      Källeflyet kärr
      Källegeren skogsbacke
      Källekärr Saknas
      Källeliden skogsbacke
      Källemossen Saknas
      Källeryden skog
      Källerydet skog
      Källerydskärret Saknas
      Källerydsliden vägbacke
      Källestycket äng
      Källestycket åker
      Källesåkern sank mark
      Källeåkern kärrjord
      Kämpabacken skogsbacke
      Käringaåkern Saknas
      Käringaåkern Saknas
      Kärlingaåkern Saknas
      Kärlingen äng
      Kärrhålan åker
      Kärrhöstnaden äng
      Kärrsegen kärr
      Kärrängen Saknas
      Ködaåker Saknas
      Kölnesbackalyckan åker
      Kölnesbacken skog
      Köphultssjön Saknas
      Ladebacken åker
      Ladebacken skogsbacke
      Ladekärret Saknas
      Ladetäppet betesmark
      Lammahagalyckan åker
      Lammahagen betesmark
      Lammahagen betesmark
      Lammakärret Saknas
      Landön halvö
      Lars» lycka åker
      Ledkärret Saknas
      Ledängen Saknas
      Ledängsållan skogsdal
      Lergravalyckan åker
      Lergraven lertag
      Lidabackarna åker
      Lilla böke skog
      Lilla kärr Saknas
      Lilla kärr Saknas
      Lilla lycka Saknas
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla mad Saknas
      Lilla skifte åker
      Lilla tolandet åker
      Lille backe vägbacke
      Lille bäck Saknas
      Lille ger skog
      Lille ger skog
      Lille gers åker Saknas
      Lille holm kärr
      Lille mark skog
      Lille mosse Saknas
      Lille myr Saknas
      Lille sjö Saknas
      Lille vång åker
      Lille åker Saknas
      Lindahls kärr Saknas
      Ljungbacken betesmark
      Ljungbergs lycka åker
      Ljungekran åker
      Ljungkällan betesmark
      Logåker Saknas
      Logåker Saknas
      Logåker Saknas
      Logåker Saknas
      Lyckan åker
      Lyckebacken Saknas
      Lyckebacken skogsbacke
      Lyckebacken skog
      Lyckesbacken skog
      Lyckesåker Saknas
      Lyckesåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeåker Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Lyesbacken skogsbacke
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa land åker
      Långa lid vägbacke
      Långaltsmossen Saknas
      Långe ramm skog
      Långe ramm äng
      Långe rygg skog
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe äng Saknas
      Långe ängar Saknas
      Läjdabacken skogsbacke
      Läjdaåker Saknas
      Lämmeskärret Saknas
      Lödabacken Saknas
      Lödamossen Saknas
      Löderna äng
      Löväkran Saknas
      Madahultet skog
      Madakällorna Saknas
      Maden Saknas
      Madaängen Saknas
      Magnusa lycka åker
      Mallekärret Saknas
      Mallen åker
      Margarete äng Saknas
      Mellanbäckarna åker
      Mellanängen Saknas
      Modigs lycka åker
      Modigs täppe betesmark
      Mossalyckan skog
      Mossalyckeåkern Saknas
      Mossaodlingen åker
      Mossaodlingen åker
      Mossarna Saknas
      Mossaåker Saknas
      Mossaåker kärrjord
      Mossaåker Saknas
      Mossaåkraliden vägbacke
      Mossaängen Saknas
      Munkakällan Saknas
      Munkaängen Saknas
      Myrabacken skogsbacke
      Myrabacken skogsbacke
      Myrabacken skogsbacke
      Myrahultet skog
      Myrebacken skogsbacke
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Myren Saknas
      Märkeskärret Saknas
      Möje backe skogsbacke
      Möllebacken skogsbacke
      Möllebäcken vattendrag
      Möllebäcken Saknas
      Möllebäcken Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllekärret Saknas
      Möllestycket åker
      Möllesåker Saknas
      Möllevången skogslott
      Mölleåker Saknas
      Mölleängen Saknas
      Mölleängen Saknas
      Nabben myr
      Neret åker
      Nille lycka åker
      Nils Nils hage betesmark
      Nils Pers hage skogsmark
      Nissa backe skog
      Nissa lycka åker
      Nissa näbb skogsbacke
      Norra fure Saknas
      Norra led grind
      Norra lycka Saknas
      Norre backe skogsbacke
      Norre myr Saknas
      Norre myr Saknas
      Norre myrs kärr Saknas
      Noräng Saknas
      Noräng Saknas
      Nybro Saknas
      Nybro kärr Saknas
      Nybrötet åker
      Ny lid vägbacke
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Ny åker Saknas
      Närmste äng Saknas
      Nötaliden skogsbacke
      Nötalidskällan Saknas
      Odling åker
      Odlingen åker
      Odrakällan Saknas
      Olas täppe åker
      Onda bro Saknas
      Onda bros gropen dike
      Onda bäck Saknas
      Onsenabacken åker
      Orrhanamossen Saknas
      Orrhanemossen Saknas
      Orrhönsabacken skog
      Pappersbacken skogsbacke
      Pattakull höjd
      Pattakulls mosse Saknas
      Pelles åker Saknas
      Pengadalen Saknas
      Per Bengts hage skog
      Per Karls täppe betesmark
      Per Nils lycka åker
      Per Nils lycka åker
      Pers(a) intaga åker
      Petters lycka åker
      Pigamaden Saknas
      Pinnalyckan åker
      Pirkorna kärr
      Pjuskaängen Saknas
      Plantarekillan Saknas
      Plantarekärret Saknas
      Plurren damm
      Porringaängen Saknas
      Porsamaden Saknas
      Porsamossen Saknas
      Prästaängen Saknas
      Pugabacken skogsbacken
      Pugadalen kärr
      Pugakärret Saknas
      Pålske Emmans lycka åker
      Påls lycka åker
      Pärelyckan åker
      Rammabredan betesmark
      Rammamossen Saknas
      Rammerna skog
      Rammerna kärr
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnahultet skog
      Ramnaledet grind
      Raspabacken skogsbacke
      Raspen åker
      Remsan åker
      Risabacken skogsbacke
      Rovebacken åker
      Rugebacken skogsbacke
      Ruget äng
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpestycket åker
      Rumpeåker Saknas
      Rydbacken skogsbacke
      Rydbacken Saknas
      Rydkärret Saknas
      Rydlyckan åker
      Rydsåker Saknas
      Rydtjockakällan Saknas
      Rydtjockamossen Saknas
      Rydtjocken skog
      Rygget åker
      Ryssalyckan åker
      Råghagen åker
      Rågångsbacken åker
      Rågångsledet grind
      Rågångsmaden Saknas
      Råttebacken skogsbacke
      Ränneskällan Saknas
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rännet bäck
      Rävabacken skogsbacke
      Rävabacken skogsbacke
      Rävaboet Saknas
      Rävaliden vägbacke
      Rävastenen Saknas
      Rävastensbacken skogsbacke
      Rävelen kärr
      Rävlarna äng
      Röda fly kärr
      Röda led grind
      Röde backe skogsbacke
      Röde Gustavens lycka åker
      Röde lid vägbacke
      Röde mad Saknas
      Rönnebacken Saknas
      Rönneslyckan åker
      Rönnesåker Saknas
      Rönnesåker Saknas
      Rönnesåker Saknas
      Rönnesåker åker
      Rönnesåker Saknas
      Rönnön Saknas
      Rörkärr Saknas
      Rövagerarna skog
      Sallebacken Saknas
      Sallesåker Saknas
      Sandmölleledet Saknas
      Sandåker Saknas
      Segen kärr
      Sidden Saknas
      Side åker kärrmark
      Silkesmossen Saknas
      Sillaliden vägbacke
      Sissebäck vattendrag
      Sjöaåker förr kärr
      Sjöbarket björkskog
      Sjöholmsbackarna backar
      Sjöholmsbackarna höjder
      Sjöhålan åker
      Sjöängen Saknas
      Sjöängen Saknas
      Sjöängen Saknas
      Sjötäppet skog
      Sjöstycket åker
      Sjömaden Saknas
      Sjömaden Saknas
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölidsåker Saknas
      Sjölid vägbacke
      Sjökroken åker
      Sjöhällorna skog
      Skarpe backe åker
      Skarpe backe åker
      Skarpe backe åker
      Skansen skog
      Skallamossen Saknas
      Skallamaden Saknas
      Skallakroken åker
      Skallabacken skogsbacke
      Skeningaholmasjön sjö
      Skeningeholmssjön Saknas
      Skogbäck bäck
      Skoghusaliden vägbacke
      Skogodlingen åker
      Skogäng Saknas
      Skogäng Saknas
      Skogängen Saknas
      Skrabben äng
      Skulegranen gran
      Skräddaregerarna skog
      Skräddaregeren skogsbacke
      Skräddarelyckan åker
      Skräddaremossen Saknas
      Släta kärr Saknas
      Släta kärr Saknas
      Släte mosse Saknas
      Släte mosse Saknas
      Slättan åker
      Slättingen betesmark
      Smale åker Saknas
      Smeda täppet åker
      Smedaåkern Saknas
      Smedhultakroken åker
      Smedjebacken skog
      Smedjeåker Saknas
      Smedjeån Saknas
      Snorkaåker Saknas
      Sockervägen väg
      Sockervägen väg
      Sommarehusåkrarna Saknas
      Sommareliden vägbacke
      Sparrarpakärret åker
      Spetsige åker åker
      Stenkakebjäret höjd
      Starrastycket åker
      Stenbron bro
      Stenbrostycket åker
      Stenbrytet stenbrott
      Stene kärr Saknas
      Stene kärrs lid vägbacke
      Stenhultabron äng
      Stenige åker Saknas
      Stenkakebjäret höjd
      Stenkrok åker
      Stenkroken åker
      Stenrännet bäck
      Stenskärskärret Saknas
      Stenstycket åker
      Stersbacken skogsbacke
      Stershagen Saknas
      Sterskroken åker
      Sterslyckan åker
      Stissåker Saknas
      Stjärneholmssjön Saknas
      Stockakärret Saknas
      Stockaängen Saknas
      Stora böke skog
      Stora kärr Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora ryd skog
      Stora skifte åker
      Stora skifte åker
      Stora stycke åker
      Stora tolandet åker
      Store backe skog
      Store holm kärr
      Store mark skog
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store sten Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äng Saknas
      Store ängs mosse Saknas
      Storkaängen Saknas
      Storsjön Saknas
      Strängen åker
      Strömossen Saknas
      Strömossen Saknas
      Stubbaåkern Saknas
      Stubbaängen Saknas
      Stubbaängen Saknas
      Stugeplatsen betesmark
      Stutalyckan skog
      Stutatäppet betesmark
      Stutatäppet skog
      Ställakärret Saknas
      Stättesbacken skogsbacke
      Sumpahålan åker
      Sumpalyckan åker
      Sura håla åker
      Svalekärret Saknas
      Svalemossen Saknas
      Svalet skog
      Svalet skog
      Svarta drev äng
      Svarta håla kärr
      Svarta kärr Saknas
      Svarta sjö Saknas
      Svartasjö sjö
      Svarta sjön Saknas
      Svartasjö sjö
      Svarta stubba betesmark
      Svarte mosse Saknas
      Svarvarelyckan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjebacken åker
      Svedjebacken åker
      Sven Ols lycka åker
      Sven Påls lycka åker
      Svensingamyren Saknas
      Svinakärret Saknas
      Svällebäcken bäck
      Svällekärret Saknas
      Svältekroken åker
      Svältekroksliden vägbacke
      Svältorna betesmark
      Sågmöllebacken skogsbacke
      Sågmöllebacken skog
      Sågmöllebacken skogsbacke
      Sågmöllebacken skogsbacke
      Sågmölledammen Saknas
      Sågmöllelyckan skog
      Sågmölleåkern Saknas
      Sälleråsledet grind
      Södre lägg åker
      Söndra led grind
      Sönnerhult skog
      Sönnerryd skog
      Sönnerryd skog
      Sönneråker Saknas
      Sönneråker Saknas
      Sönneräng Saknas
      Tavleledet grind
      Tjurakärret Saknas
      Tjuvabacken skog
      Tjuvastycket åker
      Tjuvavägen Saknas
      Tjädrabacken skogsbacke
      Tjärebackakällan Saknas
      Tjärebacken skogsbacke
      Tjärebrännan skogsbacke
      Tobacken skogsbacke
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tohagen åker
      Tohålan åker
      Tolandet åker
      Toppige kull skogsbacke
      Toppiga kull backe
      Toppiga kull backe
      Torkels intaga åker
      Torpakärret Saknas
      Torpamossen Saknas
      Torpaåker Saknas
      Torpaåker Saknas
      Tosänkesåkern Saknas
      Tranetorpabacke åker
      Tranetorpa stätt grind
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinda äkra Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinde mosse Saknas
      Trottatorpakärret Saknas
      Trätestycket åker
      Trösken kärr
      Tuvehöstnaden äng
      Tuvekärret Saknas
      Tuvemarken kärr
      Tvennebackar höjder
      Tvistelyckan åker
      Tykas backe skog
      Tykas mosse Saknas
      Tång bromyren Saknas
      Tångbron Saknas
      Tången åker
      Tårtebacken skogsbacke
      Täppesbacken skogsbacke
      Täppesbacken betesmark
      Täppesvägen Saknas
      Täppet betesmark
      Täppet beteshage
      Törnehall höjd
      Törnehalls lid vägbacke
      Udden äng
      Undantagsåkern Saknas
      Undantagsängen Saknas
      Valpamossen Saknas
      Vasabron Saknas
      Vasen kärr
      Vattningen damm
      Vattningen damm
      Vekamyren Saknas
      Veken kärr
      Vetesåker Saknas
      Vita sjö Saknas
      Vitasjön sjö
      Vitasjön sjö
      Vurpabacken (?) vägbit
      Vurpabacken vägbit
      Vångabacken skogsbacke
      Vångaliden vägbacke
      Vångamossen Saknas
      Vångamyren Saknas
      Vångaängen Saknas
      Vången skog
      Vången skog
      Vången skog
      Vägaremsan åker
      Vägaåker Saknas
      Vägaåker Saknas
      Västeråker Saknas
      Västra led grind
      Yxenhultssjön Saknas
      Yxenhults skog Saknas
      Åbergs lycka åker
      Åka lid vägbacke
      Åka lycka åker
      Åkalycka markområde
      Åkalycka markområde
      Åkas åker Saknas
      Åkraören betesmark
      Åkrokarna kärr
      Ållan kärr
      Ållan åker
      Ållan åker
      Ållan åker
      Åredraget bäck
      Åstockarna bro
      Åstockaåkern Saknas
      Ängabacken vägbacke
      Ängalyckan åker
      Ängamossen Saknas
      Ängamossen Saknas
      Ängamossen Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängatäppet betesmark
      Älgavången skog
      Äspebacken skogsbacke
      Äspekärret Saknas
      Äspekärret Saknas
      Öamossen Saknas
      Öamossen Saknas
      Öarna kärr
      Öarna kärr
      Öraåker Saknas
      Öraåker Saknas
      Örnakull höjd
      Örnakulls lid vägbacke
      Österbacke åker
      Österhage skog
      Öster om vägen åker
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Östra led grind
      Östre äng Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.