ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vittsjö socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 371 Bebyggelsenamn : 454 Naturnamn : 1387
Vesse, se Vittsjö sn Anderslyckan skogsmark Vittsjö sn sn Aganebjäret skog
Vittsjö sn /Se *Arbörste buffuen f. åker Sagesmän förteckning Agnkullen udde
Vittsjö sn *Backestickid f. åker Sagesmän förteckning Alebacken åker
Vittsjö sn Bastufloen natn. /Se Sagesmän förteckning Alekärret sankmark
Vittsjö sn Bengt-Nils krog terräng Sagesmän förteckning Ana kulle kulle
Vittsjö sn *Bjurbecksbo f.d. gränsmärke Sagesmän förteckning Anders Jepps lycka åker
Vittsjö sn /Se *Bjärsmyr skogsmyr Sagesmän förteckning Andersa backe skog
Vittsjö sn Björkesön trädholme Sagesmän förteckning Andersa krokar ängsmark
Vittsjö socken socken /Se Björkön ö Sagesmän förteckning Andreasa lycka åker
Vittsjö by o. sn /Se *Blegen f. åker Sagesmän förteckning Asare kulle lid
Vittsjö sn /Se Boabjär, Lilla triangelpunkt o. höjd Sagesmän förteckning Askalyckan åker
Vittsjö sn /Se *Bogulm skogshult av bok Sagesmän förteckning Askalyckan åker
Vittsjö kyrka Saknas Bokholmen ängsmark Vittsjö sn och by Askile sjö sjö
Backatorp gdr Bolemossen mosse Vittsjö sn och by Askäng äng
Bjäret gd /Se Bolleflo natn. /Se Vittsjö socken Askängen slåtteräng
Björkefalla by Bolleåker åker /Se Vittsjö sn Backa mark skog
Björkholm by Brunnshulta göl moss-sjö Vittsjö sn Baggaliden backe
Björstorp by Brunnshulta gyl Saknas Vittsjö sn Bastehult skog
Björstorp by Brunnsingabackarna höjder /Se Vittsjö sn Bastekärr kärr
Boalt by *Brödehult skogshult av bok Vittsjö sn Bastekärrs backe skog
Brahetorp gd *Brönahult skogshult av bok Vittsjö sn Basteliden backe
Brunshult by Bröna myr myr Vittsjö socken Basteåkern åker
Brusebäck beb. /Se Bröna myr myr Vittsjö sn Basthult skog
Bröna by Bröna sjö sjö Vittsjö sn Bastubacken skogbacke
Bröna by /Se Bröna sjö sjö Vittsjö s:n Bastubacken åker
Brönshult = Brunshult by Bröna sjö sjö Vittsjö sn Bastuåkern åker
Bökholm by Bröna skä skä Vittsjö sn Bastön »ö» i myr
Bökholm by Bröna sjö sjö Vittsjö samhälle o sn Battingalyckan åker
Emmaljunga by Bröna sjö sjö Vittsjö sn o. samh. Bengt Anders äng äng
Emmaljunga by /Se *Brönasjö bäck bäck Vittsjö samhälle och sn Bengt Jöns lycka åker
Emmaljunga samh. /Se Bröna Ängar, se Hopängarna skogsmark Vittsjö socken, by m.m. Bengtsa backe skogbacke
Frösboholm(a), Lilla by Brönet Saknas /Se Vittsjö sn och by Bengtsa vång åker
Frösboholm(a), Stora by Brönjasjön sjö /Se Anders Pers torp Besan åker
Furutorp by Bälabäcken bäck Andersa Katrine hus Bilden äng
Granetorp by Bälabäcken bäck /Se Andreasatorpet torp Billingaråsen skog
Gundrastorp by *Deyre eng f. äng Arvidastinetorpet torp Biskan äng
Gundrastorp by Dragsbro = ?Skansbron bro Askatorpet torp Biskopsängen ängsmark
Havraljunga by Dragsån = Verumsån å Askehuset torp Bispan äng
Havraljunga by Dragsån å /Se Backatorp bebyggelse Bispan äng
Havraljunga by /Se *Egis agir f. åker Backatorp by Bjäret höjd
Helvetet = Frösboholm(a), Lilla by Emmaljungasjön f. sjö, nu ängsmark Backatorp by Björkefalla visor vad
Hjortholm by Eskilssjön sjö Backatorp by Björkefalla visor vad
Holmatorp by Eskilssjön sjö /Se Backen bebyggelse Björkesåker åker
Hultatorp by Floabacken backe /Se Backen hmd Björkesön »ö» i mosse
Hyngarp by Flyet mosse Backen by Björnarammen sankmark
Hyngarp by /Se Flårken plöjd mark Bassahultet bebyggelse Bleken åker
Hyngarp by /Se Flåsmyr myr Battingens hus Blysa källa källa
Hårsjö by Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Bengt Paulsa torp Blysa lid backe
Hårsjö by /Se Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Bjärnholmen torp Blysa åker åker
Hästhult by Flåsmyr (resp. Flåssmyr) myr Björkefalla by Blåkull kulle
Hästhult hmn /Se Flåssmyr myr Björkefalla bebyggelse Blåmånsastycket åker
Högholma by Frostesmossen mosse Björkefalla by Bläekärr sankmark
Höjalen by Frostesmossen myr Björkefalla by Bläingen sankmark
Höjalm = Höjalen by Fästampen ö Björkholm bebyggelse Blötan äng
Höjalt utjord Fästampen ö Björkholm by Boabjer backe
Kraxeboda by Fästampen holme Björstorp Saknas Boabjär skog
Kraxeboda by /Se Galgön ö Björstorp by Lilla Boabjär höjd
Kristenstorp by *Genabäck bäck Björstorp by Bobacken skog
Kvidala by *Gennaberg höjd Boalt bebyggelse Bocka värme backe vid å o. krök i å
Kyrkan Saknas *Gennaberg höjd Boalt by Boels lycka åker
Kämblehöjalt gd Genudden, se Järnudden udde Boalt by Bokahagen skog
*Kärseholm by el. gd Granna kärr kärr Boalt by Bolet äng
Kärseholm bebyggelse /Se *Grönasjöbäck, se Brönasjöbäck bäck Bokelund bebyggelse Bolins lycka åker
Laxatorpet tp /Se *Grönsjö, se Bröna sjö sjö Bokholmen vattenkvarn Bolla kärr- o. skogsmark
Lehult by *Grönsjökälla f.d. sjö? Bokholmen Saknas Bollas lycka skog
Lehult by /Se *Grönsjökälla f.d. sjö? Bokhult hus Bolle åker åker
Lönsholma by *Grönsjö källa gränsmärke Bokhult avs. Bordbacken åker
Lönsholma by Grönsiön, se Bröna sjö sjö Bolins lycka torp Bordsbacken åker
Månsatorp gd Grönsiön, se Bröna sjö Saknas Brahe-andersens torp Bosan ängs- o. skogsmark
Mörkalt = Mörkhult by *Gundrastorps vång vång Braket by Bosan ängs- o. skogsmark
Mörkhult by Gylet sjö Brahetorp bebyggelse Boställarekvarteren sankmark
Mörkhult by Gårdsjön = Lehulta sjö sjö Brahetorp by Brahehultet skog
Olastorp gd Gårdsjön = Vittsjön sjö Branshult, se Brunnshult bebyggelse Brahemark skog
Olastorp gdr Går(d)sjön sjö Braskasvenens torp Brahemarken skog
Oretorp by Gängessjön sjö Bredan Jonasa hus Brasnakrogen vik
?Oretorp hg Gänget spång /Se Bredans Jonasa hus Braxnakroken vik
Oretorp, Norra = Oretorp by Hafragyl = Gylet sjö Bredemöllan kvarn Breda kärr åker
Oretorp, Södra = Oretorp by Hafrån = Verumsån å Britte Svensa torp Brede backe skog
Oretorp by /Se Hagsjön f. sjö, nu äng Bronjet hmd Brede veke äng
Perstorp by Hagsjö förr sjö, nu äng /Se Brudön backe Brede veken äng
Porrarp by Hattabäck bäck /Se Brunnshult bebyggelse Bredeåker åker
Porrarp by /Se *Hauffre eng f. äng Brunnshult gård(ar) Brede åkrar åkrar
Raiset = Räset gd *Hauffuen äng Brunnshult by Bredåker åker
Ramanetorp = Rommentorp by *Havraspång bro Brunnshult Saknas Bredön skog
Rommentorp by Heledeshult = ?Helvetes backe skogsbacke Brödens torp Brohusabacken åker
Räset gd ?Helvetes backe skogsbacke Brödens torp Brostycket åker
Skindaretorp = Skinnar(e)torp by Hillabäcken bäck /Se Bröna Saknas Brotorpabron bro
Skinnar(e)torp by Hillakroken skogs o. ängsmark /Se Bröna by Broåkern åker
Skinnaretorpet by /Se Holmabäcken bäck /Se Bröna by Bruda bok backe
Snickaretorp by Holmbjär triangelpunkt Brönjet bebyggelse Brudabokelid backe
Snickaretorp by /Se Hopängarna skogsmark Bäckagubbens torp Brudavägen Saknas
Snärshult by Hopängarna terräng Bäckajohannesens torp Brudmansön ö
Tidemanstorp by Hulsingabjörket trädholme i myr Bäckanilsens torp Brudmansön ö
Tidemanstorp by /Se Hultabackarna terräng Bäckatorpet torp Brudmansön ö
Ubbalt by Hulta-Torkels skogsmark Bäralycket bebyggelse Brunnlyckan åker
Ubbalt by Hultavången terräng Bökholm bebyggelse Brunnlyckan åker
Uggletorp gd Hundabacken natn. /Se Bökholm by Brunnshulta gyl gyl
Uggletorp gd /Se Hundafloen vattenfylld håla /Se Bökholm by Brunnshulta göl moss-sjö
Uggletorp(et) gd /Se Hundakull grusbacke /Se Bössejohannesens torp Brunnsingabackarna skogbacke
Vejshult gd Husholmen skogsdunge Bösselarsens torp Brunnsingabackarna skogbacke
Vejshult gd /Se Hyngarpesjö = Går(d)sjön sjö Djursäter bebyggelse Brunnsingabackarne höjder
Vejshult by /Se *Hynnebäck natn. /Se Dorans hus Brunnsåkern åker
*Vestre gaardt f. gd *Hynnebecks eng f. äng Dorans hus Bräingen slåttermark
*Vidsjöborg borg /Se Hålsjön sjö /Se Dorans hus Brännestaden åker
Vittsjö by Hårsjön sjö Dorans hus Bränningabackarna skog
Vittsjö by Hårsjön sjö Duvans torp Bränningarna skog
Vittsjö by Hårsjön sjö Duvans torp torp Bränningerna furuskog
Vittsjö by Hårsjön sjö /Se Duvehuset torp Brännvinsbacken skogbacke
Vittsjö by Hälde kärr kärr Ekesudden lht Brödabengtens lycka åker
Vixhult = Vejshult gd Härdsa grav grav Ekesudden bebyggelse Bröddalyckan åker
  Hässbäck = Hästbäck bäck Elofas torp Bröna femting skogsmark
  Hässbäck bäck /Se Elvastockahuset hus Bröna femting skogsmark
  Hässkälla = Hästkilla källa Eländet bebyggelse Bröna myr myrmark
  Hästahult = ?Hästhulta mark skog Emmaljunga by Bröna sjö sjö
  Hästbäck bäck Emmaljunga Saknas Brötesliden lid
  Hästbäck bäck Emmaljunga by Buskalyckan åker
  Hästeltasjön (resp. *Hästhultsjö), se Hårsjön sjö Emmaljunga by Bussaveken äng
  ?Hästhulta mark skog Emmaljunga samhälle Byggningatäppet betesmark
  Hästhultasjön sjö Emmaljunga samhälle Byggningaåkern åker
  Hästhultasjön sjö Emmaljunga by Byggningaåkern åker
  Hästkilla källa Emmaljunga samh. Bys brunn källa
  Hättestruken åker /Se Enerotanilsens torp Byxekärren slåttermark
  Högholma odalgärde gärde Ens lyckor torp Byxeåkern åker
  Höjalasjön sjö Feanilsens torp Bålen förhöjningar
  Höjalensjön sjö Feanissens torp Bålen förhöjningar
  Höjalensjön sjö /Se Femtingamöllan mölla Bålet förhöjning
  Höjalsjön (resp. Högholmasjön) sjö Femtingasvenens torp Bålet förhöjning
  Hökakroken terräng Femtingen torp+ Bäckaliden backe
  *Hösmyr myr Femtingen torp Bäckalyckan åker
  *Jennabäck bäck Femtingen torp Bäckamosset sankmark
  Järnudden udde Flädet bebyggelse Bäckatäppet äng
  Järnudden udde Fogdens hus Bäckatäppsbacken skog
  Kalensjö = Lerhulta sjö sjö Folka mölla kvarn Bälabäcken bäck
  Kalles gyl tjärn Frösboholma, Lilla bebyggelse Bärtan Saknas
  *Kalsörss gränsmärke Frösboholma, Lilla by Bärtingen ängsmark
  Kalven förr vik, nu sjö Frösboholma, Stora bebyggelse Bästhultabacken skog
  Kalven sjö Frösboholma, Stora by Bökehultet skog
  Kalven sjö Furutorp by Bökesåkern åker
  Kalven sjö /Se Furutorp bebyggelse Bökesängen förr äng, nu odlad
  *Karlsgöl göl Gamla Maris torp Böket skog
  Karlssjö = Malmsjön sjö Granebo bebyggelse Norra Bökholm skog
  Karussedammen damm /Se Granetorp bebyggelse Söndra Bökholm skog
  *Kavsjön (eller möjl. *Kravsjön) sjö Granetorp by Bökholmakrokarna skogsmark
  Kidön ö Granetorp by Bökholmakvarteren åkrar
  Kidön udde Grusles jordstuga Bökholmarna skog
  *Kirckestickid f. åker Gundrastorp by Bössehålorna skogsmark
  *Klockere Krogen f. äng Gundrastorp by Bösselyckan åker
  Kodalmsön höjd Gundrestorp Saknas Dagsbro Saknas
  Kodalmsön skogshöjd Gundrastorp by Dalajären grusås
  Kon vik Gunna Månsa torp Dalalycke åker
  Kon vik Gunna Månsa torp Dalavad vadställe
  Kon del av Kraxasjön /Se Gunrastorp by Dalavägen stig
  Korreflo(d) vattensaml.? /Se Gårdsahuset torp Dalängarna sankmark
  Kraf Sion, se Kraxasjön sjö Gårdsholmen torp Dalängarna ängar
  Krafsiön, se Kraxasjön sjö Gårdsnilsens torp Dammaliden backe
  Kraftsiö Kalf, se Kalven Saknas Gänget bebyggelse Dammastättan gränsstätta
  Kraftsiön, se Kraxasjön Saknas Gära-Troedens bebyggelse Dammen ängsmark
  Kraxabacken triangelpunkt Hackalarsens hus Den rolige backen skogsbacke
  Kraxamyren myr Hagarna torp Det slätta sankmark
  Kraxamyren myr /Se Haltetorkelens torp Draghasaliden backe
  Kraxasjökalv vik Hansahuset hus Drängastycket åker
  Kraxasjö kalv vik Harsjö bebyggelse Drängastycket skogsmark
  Kraxasjön sjö Havraljunga Saknas Duells lycka åker
  Kraxasjön sjö Havraljunga by Dunabjär skog
  Kraxasjön sjö Havraljunga by Dödingabacken lid
  Kraxasjön sjö Havraljunga by Döttra håla åker
  Kraxasjön sjö Havraljunga by Döttra håla åker
  Kraxasjön sjö Havraljunga Saknas Ekestycket åker
  Kraxasjön sjö Havraljunga Saknas Ekesåkern åker
  Kraxasjön sjö Havraljunga Saknas Ekesåkern åker
  Kraxasjön sjö Hemgården avs. Ekesön ö
  Kraxasjön sjö Hessa Boels hus Ekesön ö
  Kraxasjön sjö Hessas torp Ekesön ö
  Kraxasjön sjö Hjortakvarnen kvarn Ekholmen skog
  Kraxasjön sjö Hjortholm Saknas Eliasalyckan åker
  Kraxasjön sjö /Se Hjortholm by Else äng åker
  Kraxsiø Kalff vik /Se Hjortholmen traktnamn Elvstockaängen ängsmark
  *Kressjön sjö Holmalund avs. Elvstockaängen ängsmark
  Kristens kvarn Saknas Holmanilsens torp Emmaljungasjön igenväxt sjö
  Krokagylet göl /Se Holmarna bebyggelse Eskilsbäcken bäck
  Kroppedamm dammar /Se Holmatorp bebyggelse Eskilssjön sjö
  Kråkeflo vattensaml. /Se Holmatorp by Estrelycka(n) åker
  Krämarepölen sankt omr.? /Se Holmatorpet gård Fadde led gränsled
  *Kulpen f. åker Hultahuset torp Fallabacken skog
  Kungstenen sten /Se Hultahuset avs. Farfaderns backe skogbacke
  Kvarnbäcken bäck /Se Hultajannens Saknas Farfaderns äng äng
  Kvarnbäcken, även Possabäcken bäck /Se Hultanilsens torp Farmors kärr ängsmark
  Kyrkobäcken bäckar /Se Hultasvenens torp Fealyckan Saknas
  Kämpa-Olas skogsomr. Hultatorp Saknas Feanilsens lycka åker
  *Käpphall trol. höjd Hultet småskola Feanilsens äng äng
  Laxabäcken bäck /Se Hultet Saknas Feje myr myr
  *Le sjö /Se Hultetorpet småskola Femprickan stenrös
  Lehultagubbens ägomark Humplingaskräddarens torp Femprickan stenrös
  Lehultagyl sjö /Se Humplingens hus Femprickan stenar
  Lehulta sjö sjö Humplingens torp Femtingalyckan åker
  Lehultasjön, förr Lesjön sjö /Se Hyngarp bebyggelse Femtingasjön Saknas
  Lesjön sjö Hyngarp by Femtingavägen väg
  Lesjön sjö /Se Hyngarp by Feranissens lycka åker
  Lesjön sjö /Se Hyngarp by Ferebjär skog
  Lilla sjö sjö Hyngarp by Feremossen åker
  Lilla sjö sjö Hyngarp by Ferestättan skog
  Lillesjö sjö /Se Hyttehuset hus Fereön ö
  Lilleån å /Se Hålegården Saknas Fjärhanakullen skogbacke
  *Länskogen skogshult av bok Hårsjö Saknas Fjärhult skog
  *Löcken f. åker Hårsjö by Fjärhultabacken Saknas
  Malmsjön sjö Hårsjö by Fjärhönsabacken skog
  Malmsjön sjö Hårsjö by Fjärhönsabäcken bäck
  Malmsjön sjö Hårsjö by Fjäringsholmen skog
  Malmsjön sjö /Se Hägnaden äldre namn på Porrarp Flae gärar grusåsar
  Malmsjön sjö /Se Hälde bebyggelse Flohålan åker
  Markasjön sjö Hälde gård Flugebacken åker
  Markasjö sjö /Se Hälde gård Flybacken skogbacke
  Mellansjö del av sjöområde /Se Hästhult Saknas Flybacken skog
  Mellansjön (resp. Mellomsjön) sjö Hästhult by Flybacken höjd
  Mellomsjön sjö /Se Hästhult by Flybäcken del av bäck
  Mobäck bäck /Se Hästhultatorp gatehus Flyet mosse
  Mobäcken (även Sågmöllebäcken) bäck /Se Hästhulta Tunby gårdar Flyet sankmark
  *Musse agir f. åker Högholma by Flyet kärrmark
  Myrahultet myr Högholma bebyggelse Flyet sankmark
  Månsingshultet terräng Högholma by Flyet äng
  Märafloen vattensaml.? /Se Högholma by Flyet sankmark
  Märkesbäcken bäck? /Se Högholma by Flyet sankmark
  Märkesmyren sank mark Höholmen bebyggelse Flyet sankmark
  Möllebäcken bäck Höjalen bebyggelse Flyet sankmark
  Mölleholmen skogsmark Höjalen by Flyhultet skogbacke
  Norrasjö sankmark Höjalen by Flåhacket åker
  Norrsjön sjö Höjalen by Flårken skogsmark
  Nosta Lilla sjö Höjalen by Flåsbäck gränsbäck
  Nosta Stora sjö Höjalt utj. Flås källa källa
  Nosta, Lilla o. Stora sjöar /Se Hökaperens torp Flåss myr myr
  *Nybro = *Snärshultabro bro Hökasvenens torp Flåssmyr mosse
  Oresjön (resp. Oretorpsjön) sjö Isaka Bengtans Saknas Flädesmyren sankmark
  Oresjön (resp. Oretorpsjön) sjö Jeppa Johannans hus Flädet kärr
  Oresjön sjö Jeppas hus Fläskabackarna skogbackar
  Oresjön sjö Jeppatorp bebyggelse Fläskabacken skog
  Oresjön del av sjökomplex /Se Jeppatorp torp Fläskahasen ö
  *Oretorpahult skogshult av bok Jeppatorp Saknas Fläskäng äng
  Ormabjäret terräng Jägarhem Saknas Flötabyttan åker
  *Ormars kull punkt på den forna riksgränsen Jöns Svens Svensa torp Flötabyttan åker
  *Ormekulla punkt på den forna riksgränsen Kemblehöijalt bebyggelse Flötabyttan förr äng, nu odlat
  Osbäcken bäck Kerstinstorp bebyggelse Fogdens lycka skogbacke
  Pengabacken skogsmark Klädded bebyggelse Fornaltsbackarna skog
  Per-Olsalyckan ägomark Kläddemöllan kvarn Friarestigen stig
  Per-Olsalyckan åker Kläddet by Friarestigen stig
  Per-Tors skogshöjd Kläddetorkelens torp Fulabökastycket åker
  Pickelelyckan äng /Se Klämman avs. Fusalyckan åker
  Pickelemaden sankmark /Se Knutenilsens torp Fårabacken backe
  Pickelemåsen mosse /Se Knutsas torp Fårabjäret skogbacke
  Pickelsjön sjö, del av sjökomplex /Se Krabbahuset hus Fårahejan betesmark
  Pickelsjön sjö Krabbahyttan hus Fårakrokarna äng
  Porrarpegöl = Svinasjön sjö Krabbens hus Fårakullen skogs- o. betesmark
  Porsabäcken bäck /Se Krabbens hus Fårakullsvången skogsmark
  Possabäcken bäck /Se Krabbens hus Fårakullsåkern åker
  *Preste wegen f. äng Kraxeboda by Fåraljungarna ljungmark
  Pugen utmark /Se Kraxeboda bebyggelse Fåralyckan åker
  Pukafloen äng /Se Kraxeboda by Fåra mosse sankmark
  *Pådegöl f.d. sjö Kraxeboda by Fåranabben udde
  Ramnsjön del av sjökomplex /Se Kristens lycka torp Fåraträdan åker
  Ramnsjön sjö /Se Kristensro bebyggelse Fåraön ö
  Risängen äng Kristenstorp bebyggelse Fäbodåkern åker
  *Rommenån å Kristenstorp by Fäjemyr mosse
  Ryssbäck bäck /Se Kristenstorp Saknas Fäkällan källa
  Rystensgyl göl /Se Krycketuvens hus Fästampen skogsmark
  *Rystens göl göl Krösnasmedens hus Föla kärr åker
  *Rödebäck bäck Kvidala bebyggelse Fölastycket åker
  Röebäck bäck /Se Kvidala by Försöket åker
  *Saune kuls hulle f. åker Kvidala by Galgön ö
  Sjöaltet terräng Kämblehöjalt by Galgön ö
  *Sjöhults bäck bäck Kämblingakvarnen kvarn Gamla Ved vägskäl
  *Sjöhultsbäck bäck Kämblehöjalt bebyggelse Gamle Bengts lycka åker
  Sjökroken terräng Kämblehöjalt Saknas Gamlegård dels åker, dels tomtplats
  ?Skansbron bro Larsa Kristens torp Gamlegård skogsmark
  Skoghusabacken höjd med fornlämning Lehult bebyggelse Gamlegård åker
  Skurehall gränsmärke Lehult by Gamlegård åker
  Skurrehall sten Lehultagubbens hus Gamlegård åker
  Skurehall sten, gränsmärke Lilje Jönsa hus Gamle Vång åker
  Skurehall gränsmärke Lillejohannesa torp Gapet landtunga
  Skurehall terräng Lille Nilsa hus Gapet landtunga
  S(k)vallerbäcken bäck /Se Lillolans torp Garnmossarna mosse
  Skvattedammen åker /Se Ljungaholm bebyggelse Gastabacken skog
  Smedbergshult = Smedbjär skogsbacke Ljunggrens torp torp Gatekroken slåttermark
  Smedbjär skogsbacke Lundsgård bebyggelse Gatekällan källa
  *Smidie tofften f. åker Lycket bebyggelse Gertrudsbacken åker
  Snickare(torpa)bäcken bäck Långe Persa bebyggelse Getabacken skog
  Snickareån = Snickare(torpa)bäcken bäck Långe Persa bebyggelse Getahusliden backe
  Snickareån å /Se Länabengtens torp Getahålan del av Vittsjön
  Snokafloen vattenhål /Se Lönsholma bebyggelse Getahålan Saknas
  Snokahålan vattenhål /Se Lönsholma by Getakullen skogbacke
  *Snärshultabro = *Nybro bro Majgården lht Getarammsön skogbacke
  Spångamyren myr Majgården avs. Getaryggen skogbacke
  Spångsjön sjö /Se Mariero Saknas Getaryggen ljungbacke
  Stackalebäcken bäck /Se Misahuset torp Getastenen sten
  *Stenbäck bäck? /Se Misakristens torp Godemosse krok mosse
  Stensgyl göl Misakristens torp Graneliderna lider
  Stensgyl vattendrag Månsa Persa torp Granna kärr åker
  Stensgyl göl /Se Månsatorp bebyggelse Gravsvinakullen skogbacke
  Stensmyr sank mark Månsatorp Saknas Grisabostenen sten
  *Storasjö sjö Möllareandersens torp Grusgravalyckan åker
  Store Myr, se Bröna myr myr Möllarehusen Saknas Gråsvinaängen äng
  Stålbäck bäck /Se Möllarenilsens Saknas Gräingajären grusås
  Svalebäcken bäck /Se Mörkhult Saknas Gräsfloen håla
  Svartabäck bäck /Se Mörkhult by Gräsrammen sankmark
  Svartasjö del av sjö /Se Mörkhult by Gräsön ö
  Svartefloe sankmark resp. vattensaml. /Se Mörkhult by Grävsvinakullen skogbacke
  Svarvdammen förr damm /Se Mörsornas bebyggelse Gröne bäck bäck
  Svinabäckarna bäckar /Se Mössehatten sågverk Gröne källa källa
  Svinagyl sjö /Se Nalicke bebyggelse Gröne källe backe skogbacke
  Svinagöl = Svinasjön sjö Nille Olofa torp Gröne plätt åker
  Svinasjön sjö Nils Jons torp Grötabacken skogbacke
  Svinasjön sjö /Se Nils Jöns´ torp Gubbalyckan ängs- o. skogsmark
  Sågmöllebäcken bäck Nils Simons med luvan torp Gubbalyckan åker
  Sågmöllebäcken bäck /Se Norraljung bebyggelse Gubbalyckan åker
  Sågmöllebäcken bäck /Se Norregård hmd Gubbalyckan åker
  Sågmölledamm(en) dammar? /Se Nyhem avs. Gubbastättan öppning i rågång
  Sågmölledamm(en) dammar /Se Olastorp bebyggelse Gubbens kärr ängsmark
  Säckholmen terräng Olastorp by Gubbens åker åker
  Säckholmen holme i sankmark Olatorp äldre namn för Perstorp Guläng åker
  Säckholmen terräng /Se Ol Nils torpet Saknas Gunget ängsmark
  Sönabäcken bäck Oretorp by Gunnele lycka åker
  Söna-Pallas skogshöjd Oretorp, Norra o. Södra Saknas Gunnele ramm sankmark o. åker
  *Tavlan gränsmärke Osastenasvensens torp Gustav Adolfsbron Saknas
  Tjärafloarna vattensaml.? /Se Oxastenasvenens torp Gylabron bro
  Tjärubacken backe? /Se Paradiset Saknas Gylabäcken bäck
  Tjärukrokarna ängar? /Se Pastragården gård Gylabäcken gränsbäck
  Tranefloe sankmark /Se Pauls torp torp Gylet sjö (mosse)
  Tranefloen vattensaml.? /Se Per Jöns torp Gylet sjö
  Trasket småöar /Se Per Nils Saknas Gylsbacken skog
  Trägångarviken vik Per Nilsa bebyggelse Gylsbäcken bäck
  Trätoskogen terräng Per Ols lycka torp Gylsmossen mosse
  *Ubbaltegöl göl Per Svens torp Gylsmossen mosse
  Ulvabäcken bäck /Se Per Tors ängar torp Gylsådran sankmark
  Varpabacken skogsdunge Per Tuvas Saknas Gylsåkrarna åkrar
  Vasabäcken bäck /Se Perstorp bebyggelse Gårdsholmen skog
  Vattenkorran vattensaml.? /Se Perstorp by Gårsjön sjö
  Vedjesjön sjö Petrusa lycka torp Gårdsjön sjö
  Vedjesjön sjö /Se Petter Möllares torp Gårdåker åker
  Vedje äng äng? /Se Pickatuvens hus Gåsafloen sankmark
  Vegesjö(n) sjö /Se Picket bebyggelse Gängessjön del av Oretorpssjön
  Vejshulta gyl göl Picket Saknas Gängessjön sjö
  Vejshulta gyl sjö Picket Saknas Gänget f.d. spång
  Velangen = Höjalensjön sjö Picklahuset hus Gänget Saknas
  Velången sjö /Se Pjäcket Saknas Gänget Saknas
  Verumsån å Pjäcket bebyggelse Gänglehage äng
  Verumsån å Pjäcket gårdar Gängesbacken skog
  Verumsån å /Se Ponkehuset hus Gängessjön del av Höjalensjön
  Verumsån å /Se Porrarp bebyggelse Gärsingalyckan åker
  *Vidsjö gölar gölar Porrarp by Gärsingen Saknas
  Viekorran äng /Se Porrarp by Gökabacken skogbacke
  Vieån å /Se Porrarp by Hagakullaliden backe
  *Vissjö sjö Pugen Saknas Hagakullen backe
  *Vitsjö sjö sjö Rankahyttan hus Hagarna skog
  Vittsjön sjö Reset hmd Hagasanden sandstrand
  Vittsjön sjö Risäng Saknas Hag sjö sjö
  Vittsjön = Oresjön sjö /Se Rommentorp bebyggelse Hagsjö sjö sjö
  Vittsjön sjö Rommentorp gård Hallabackarna skog
  Vittsjön sjö /Se Rommentorp by Hallakärren ängsmark
  Vittsjön sjö Romnas bebyggelse Hallastenarna stenar
  Vittsjön sjö /Se Rytterslyckan torp Hallastenen sten
  Vittsjön sjö /Se Rytterstorp torp Halläng äng
  Vittsjön, Östra, = Vittsjön sjö Räsestället Saknas Halsmyr sankmark
  *Vittsjö vång vång Räset bebyggelse Hampahörnan åker
  Vixhultagyl = Vejshulta gyl göl Räset bebyggelse Handlarebacken åker
  *Wær(a) å /Se Rävahallen Saknas Hansa hage skogsmark
  Värsjöån å Sare Persa torp Harabacken skog
  Värsjöån å Sare Petters hus Harsjön sjö
  Värån å /Se Sekreterarens bebyggelse Harsjö sjö sjö
  *Västersjö sjöar? Simonas hus Hartsa grav skog
  *Åladamm damm? /Se Sjögården bebyggelse Hatta bäck del av Flybäcken
  Åladammsbäcken bäck Skedaolans hus Hattasten sten
  Ängakärret kärr Skinnaretorp bebyggelse Hed-Elsens lycka åker
  Östersjön = Vittsjön sjö Skinnaretorp by Hedäng förr äng
    Skinnaretorp(et) by Hejskärret äng
    Skinnkjortlabacken, se Skinnkjortlaliden Saknas Helene backe skog
    Skinnkjortlaliden landsvägslid Helga udde skog
    Skinnkjortlaliden landsvägslid Helvetes backar skog
    Skogatorp avs. Helvetes backe skogbacke
    Skoghusen torp Helvetes kärr odlat kärr
    Skoghuset hus Helvetes port Saknas
    Skogstorp bebyggelse Henriksåkern åker
    Skolemästaretorpet torp Herts Pers lycka åker
    Skräddarelarsens hus Hillabäcken bäck
    Skräddareperens torp Hillakroken skogs- o. ängsmark
    Slabbabjörklundens hus Hinstugumosse äng ängsmark
    Smedajohannesens torp Hjortabacken skog
    Smedapetrusens torp Holmabäcken bäck
    Smörsvenens torp Holmabäcken bäck
    Snibbahuset hus Holmakrokarna äng
    Snickaretorp bebyggelse Holmalyckan åker
    Skinnaretorp(et) by Holmamaden sankmark
    Snickaretorp bebyggelse Holmamossen mosse
    Snickaretorpet gård Holmbjer backe
    Stora Pernille Jönsa torp Holmbjär skog
    Snyggs Johans Johannesa Saknas Holmbjärs lid lid
    Snärjesholm Saknas Holmen backe
    Snärjet Saknas Holmen skog
    Snärshult Saknas Holmen skog
    Snärshult by Hopängarna ängar
    Snärshult by Horsahultsmosse mosse
    Sockna Svensa torp Horsakroken betesmark
    Solhäll avs. Horsakällan källa
    Sommarsgården avs. Horsaådran bäck
    Sona Nilsa torp Hultabackarna skog
    Speranilsens Saknas Hultabackarna skog
    Spinnehuset torp Hultabacken skogbacke
    Spångamöllan kvarn Hultaliden lid
    Spånganillans hus Hultavången skog
    Spånghemmanet Saknas Hultet åker
    Spånghuset Saknas Hultet skog
    Stabbahuset förr hus Hultolakällan källa
    Sulajönsens torp Hultsingabjörket björkskog
    Susareandersens torp Humplingalyckan förr åker, nu skogsmark
    Susareandersens Saknas Hundabäcken bäck
    Sven Jöns lycka torp Hundafloen håla
    Sven Persa torp Hundakull grusbacke
    Sven Tuvas torp Hundakullsåkern åker
    Sven Tuvas Persa torp Hundaledet gränsled
    Svärjarehuset hus Hundastycket åker
    Såbondens gård Husalyckorna åkrar
    Sågmöllehuset hus Husarehålorna åker
    Söndregård Saknas Husholmen skog
    Söndringaperens Saknas Hyggesbacken förr inägor, nu åker
    Talls Nisses torp Hyngarpaån å
    Tidemanstorp bebyggelse Hålabacken åker
    Tidemanstorp by Hålakärr ängsmark
    Torpaängen avs. lägenhet Hålakärr äng
    Torre mölla kvarn Hålakärr sankmark
    Troeda Annans torp Håla kärr sankmark
    Trollahuset hus Hålekullarna skogsmark
    Trollajohannesens torp Hållabäckskrok äng
    Trollapåkens hus Hålldammsbacken skog
    Trulsa Troeds hus Hålsjön del av Oresjön
    Träbeningahuset torp Hårsjö myr mosse
    Träbeningahuset torp Hårsjön sjö
    Tuva hägnad Saknas Hägnadamossen mosse
    Tyre Persa hus Hälade bro bro
    Ubbalt bebyggelse Hällabjär skog
    Ubbalt by Hänersta kärr kärr
    Ubbalt by Härjedalen nyodling
    Ubbalt by Häss bäck gränsbäck
    Ubbalt by Häss hallar skogbackar
    Ugglehuset hus Häss källa källa
    Uggletorp bebyggelse Hässa lyckor åkrar
    Uggletorp gård Häss myr sankmark
    Uggletorp(et) by Hässlekällan källa
    Ulaskräddarens hus Hässlet ängsmark
    Ulatuvens jordstuga Hässleåker åker
    Vejshult Saknas Hässleåkern åker
    Vejshult gård Hästhagen sankmark
    Väjshult by Hästhulta mark skog
    Vejshult Saknas Hästhultasjön sjö
    Väjshulta kvarn kvarn Hästmyren myr
    Vittsjö Saknas Hättestruten åker
    Vittsjö by Höge backe skogbacke
    Ängalarsens torp Högehult åker o. skog
      Högehultsvägen stig
      Högeljung skog
      Högers kärr kärrmark
      Höge vång åker
      Höge Vång åker
      Högevång åker
      Höholmasjön Saknas
      Högholmasjön sjö
      Högsåkern åker
      Högsåkrarna åkrar
      Högåker åker
      Höjalensdammen damm
      Höjalensjön sjö
      Höjal sjön sjö
      Hökakroken ängsmark
      Hökasvenens lycka betesmark
      Hökasvenens lycka åker
      Höka-Svens lycke skog
      Hönsabacken skog
      Hönsakull åker
      Höralyckan åker
      Hörbys backe åker
      Hörbys backe åker
      Hör lycke(t) bokbacke
      Hör lycke(t) bokbacke
      Höråkers backe åker
      Höråkerskrokarna ängsmark
      Intäkten förr äng
      Jans led gränsled
      Jeppatorpa krok skogsmark
      Johanne led gränsled
      Johans lycka åker
      Jonasa lid backe
      Jons Nille lycka åker
      Jons Nille äng ängsmark
      Jordstugbacken åker
      Järabacken skog
      Järabålen Saknas
      Järarna grusåsar
      Jären ås
      Jären grusås
      Jären grusås
      Jären grusås
      Järpalyckan åker
      Jönsa backe åker
      Jönsa lycka åker
      Jönsa stycke sankmark
      Jönsa äng ängsmark
      Jöns Torkels lycka åker
      Jöns Truls backe skog
      Kajsabacken Saknas
      Kajsavrån skog
      Kallamsbjären skog
      Kalvahagaudden udde
      Kalvahagen betesmark
      Kal(v)aryd skog
      Kalven sund
      Kalvsgyl sjö
      Kalvsljung ljungbacke
      Kamperen åker
      Karne lycka åker
      Kartimmersbacken skog
      Kassa kärr ängsmark
      Kassan Saknas
      Kass backe skog
      Katissan förr sankmark
      Kedelige backe skogsmark o. ängsmark
      Kedsamme krok betesmark
      Kidabacken åker
      Kidaflyet sankmark
      Kidahagen åker
      Kidön ö
      Kistebacken granskog
      Kittesåkern åker
      Kiön ö
      Klampenborg näs
      Klockarehultet skog
      Klockarekroken skog
      Klockarekroken åker
      Klockarekroken landområde
      Klåstakabacken skog
      Klämdyket mosse
      Klämdyket mosse
      Knaggarna slåttermark
      Knalledal åker
      Knirkebacken skogbacke
      Knutelyckorna åkrar
      Knutsa vång åker
      Koddalmsmyren mosse
      Godalmamyren mosse
      Godalmabacken skog
      Koddalmsbacken skog
      Godalmen Saknas
      Lilla Koddalmen ö
      Stora Koddalmen ö
      Koddalmarna ö
      Koddalmsön Saknas
      Kohagahällan åker o. betesmark
      Kohagaudden udde
      Kolabrännestycket skogsmark
      Ko lycke skog
      Kolycke backar skogbackar
      Konst renar åker
      Korsa håla Saknas
      Korsa håle fördjupning i terräng
      Krabbalyckan åker
      Krabbalyckan åker
      Kraxabacken höjd
      Kraxasjön sjö
      Kraxasjön sjö
      Kraxasjön sjö
      Kringelen åker
      Kringelen åker
      Kringerydsmossen mosse
      Kristens åker åker
      Krogagylet gyl
      Krokarna ängsmark
      Krokhals åker
      Kalle krok åker o. slåttermark
      Kalle krok skog
      Late krok skogsmark
      Krokåkern åker
      Kronkvist Palle lyckor åker
      Kråkeholm skog
      Kråkeudden skogbacke
      Kråkåker åker
      Kråkeåkern åker
      Krämarepölen förr sumpmark
      Krösnabacken skog
      Kulleröds visor Saknas
      Kungasvedan förr svedjeland
      Kungasvedan förr svedjeland
      Kvarnabacken skog
      Kvarnabacken skogbacke
      Kvarnabrostycket åker
      Kvarnabäcken Saknas
      Kvarnadammen damm
      Kvarnadammen äng
      Kvarnadammen äng
      Kvarnadammen sankmark
      Kvarndammsåkern åker
      Kvarnakärret sankmark
      Kvarnbacken skog
      Gamla kvarnen skog
      Kvarnkärret åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkern åker
      Kvarteren kärr
      Gamle kvarteren åkrar
      Långe kvarteren åkrar
      Nye kvarteren åkrar
      Kvarterslyckan åker
      Kvarterslyckan åker
      Kvastabacken furuskog
      Kvastabacken furuskog
      Kvastabacken furuskog
      Saknas backe
      Kvastholmsbackarna skog
      Kyrkebacken skogbacke
      Kyrkebron bro
      Kyrkebäcken bäck
      Kyrkebäcken bäck
      Kyrke håla håla i åker
      Kyrke håla håla i åker
      Kyrkeledet förr gränsled
      Lille kyrkenakroken ängsmark
      Stora kyrkenakroken ängsmark
      Kyrkerammen äng
      Kyrkevägen väg
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkkullsängen äng
      Kårre mosse mosse
      Svarta källan källa
      Källarelyckan åker
      Källekull skogs- o. ängsmark
      Källekärret åker
      Källemossen förr ängsmark
      Källestycket åker
      Källevången åker
      Källeåkern åker
      Källeåkern åker
      Källeåkern åker
      Kämblingabäcken bäck
      Kämblingamyren mosse
      Kämpalyckan åker
      Käringaängen äng
      Käringaängen äng
      Käringaängen hårdvallsäng
      Kärleksängen förr äng
      Ladubackarna »öar»
      Ladubacken skog
      Ladubacken skog
      Lassa ängar ängsmark
      Lavbjär backe
      Lavbjär backe
      Västra lavstättan stätta
      Västra lavstättan stätta
      Laxabäcken bäck
      Laxakrokarna ängsmark
      Leabacken backe
      Learammen ängsmark
      Ledevägen väg
      Ledsåker åker
      Ledåker åker
      Lehultakrok skog
      Lehultasjö sjö
      Lehulta sjö sjö
      Lehultsjön sjö
      Lehulta stig stig
      Leipzigs port »led-hål» på stängsel
      Lejelyckan åker
      Lekarebacken backe
      Le lycke skogsmark
      Lekarebacken backe
      Lerbjär sandgrop
      Le sjön sjö
      Lid-Andersaliden backe
      Lilla flommet ängsmark
      Lillaholm skog
      Lilla Mark skogbacke
      Lilla sjö sjö
      Lilla sjö sjö
      Lilla tofta åker
      Lille bjär skog
      Lillejärssvedjan skog
      Lille riksdagsmannens åker
      Lille Svensa äng äng
      Lilläng åker
      Lindebjär skogbacke
      Lindesbjär skog
      Lindesrammmarna ängsmark
      Lindesåker åker
      Lindholmen skog
      Ljungaholm förr skogsmark
      Logtoften åker
      Logvången åker
      Logåkern åker
      Logåkern åker
      Lusakull skogbacke
      Lusakull skogbacke
      Lyckemånsens lid backe
      Lyckeåkern åker
      Lyngbanken grusbacke
      Långalidsåkern åker
      Långe backe skog
      Långe bro Saknas
      Långe lid backe
      Långe mad sankmark
      Långe Udde skog
      Långe Åker åker
      Långholmen skog
      Långrammsmossen kärrmark
      Långudden skogbacke
      Långäckan ängsmark
      Långäckan ängsmark
      Långe Johannesa lycka
      Läktesbacken åker
      Länamärket gränssten
      Löjlige buske buske
      Löjlige buske buske
      Lönnesbacken skog
      Lönsholma mark skog
      Lönsåker åker
      Maggebjär skog
      Magle åker
      Malmkärr ängsmark
      Malmkärret sankmark
      Malmsjön sjö
      Malmsjön sjö
      Mallsegarna ängsmark
      Malthusaledet förr led
      Malttorkeåkern åker
      Mans hage förr slåttermark
      Mans hage förr slåttermark
      Markabjär skog
      Markabjärsmossen mosse
      Markalyckan åker
      Markamossen mosse
      Markasjön Saknas
      Markasjön sjö
      Markavångskärret åker
      Markaåkern åker
      Marken Saknas
      Matsa damm slåttermark
      Mellanlyckan åker
      Mellan sjön sjö
      Mellan sjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellanåkern åker
      Mellanåker åker
      Mellanån bäck
      Mellomsjön sjö
      Mellomsjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mesemyr mosse
      Middagsbacken skogbacke
      Middelen skogbacke
      Middlabacken Saknas
      Mikaels vase gränsmark
      Minnesåkern åker
      Mjäraläget kärrmark
      Mjöaltsvägen stig
      Mjöåker åker
      Mobäcken Saknas
      Modekull skogbacke
      Modi kulle kulle
      Norrasjö sjö
      Mormors höst(nad) ängsmark
      Morsbacken skog
      Muggabacken skog
      Muggebacken skog
      Myrahalsen åker
      Myrakrokarna förr myrmark
      Myrakroken äng
      Myrebacke skogbacke
      Myrebacken skog
      Målarehägnaden skog- o. betesmark
      Månsa åker åker
      Månsingshultet skog
      Mårastättan stätta
      Mätte krok ängsmark
      Möllarestycket åker
      Möllebäcken bäck
      Mölledammen sankmark
      Mölleholmen skog
      Möllejären skog
      Möllemarken skog
      Möllemarken skog
      Möllemarken skog
      Möllestigen skogsväg
      Möllestycket åker
      Mölleåkern åker
      Möltet backe
      Mörka källa källa
      Mörkhulta ängar ängar
      Nabben skog
      Nabben skog
      Nabbarna skog
      Nabbarna ängsmark
      Nabbabacken skogs- o. betesmark
      Nabbabron bro
      Nabbamossen sankmark
      Nabbavägen skogsväg
      Nalickelyckan åker
      Nattabackarna skog
      Nilsa tege åker
      Nils Hans vång åker
      Nils Simons lid backe
      Nils Simons vekar ängsmark
      Nils Simons åker åker
      Nils Åka lycka åker
      Niostugubacke »ö»
      Niostugubacke »ö»
      Niss-Jons bro kavelbro
      Niss-Jons bro kavelbro
      Norkehall sten
      Norkehall sten
      Norra fly sankmark
      Norre bro bro
      Norregårdsäng ängsmark
      Norre kulle Saknas
      Norre(s) åker åker
      Norre vång skog
      Norre äng kärr
      Norräng äng
      Lilla Nosta sjö
      Nosta, Lilla sjö
      Stora Nosta sjö
      Nosta, Stora sjö
      Offerkällan källa
      Ola stock stockläggning
      Olatorpa täppe ängsmark
      Ola Täppe skogbackar
      Olsaböket Saknas
      Olset åker o. skog
      Olsåkern åker
      Onda stycke åker
      Onsvalarehultet skog
      Oresjön sjö
      Oresjön Saknas
      Oretorpssjön sjö
      Oretorpsjön sjö
      Ormabacken skog
      Ormabjäret ås
      Ormbarkavägen Saknas
      Ormbarkavägen Saknas
      Orrhönaängen äng
      Oråker åker
      Oxamossen mosse
      Oxastenen sten
      Oxastenen sten
      Oxatäppet skogsmark
      Oxatäppet betesmark
      Oxatäppet äng
      Oxatäppet betesmark
      Oxatäppet skog
      Oxatäppet skogsmark
      Palle lycka åker
      Palle lycka åker
      Pankalyckan åker
      Pa(r)ts lycka åker
      Pats lycka åker
      Pats veke ängsmark
      Pengabacken skog
      Pengakällan källa
      Per Anders Johanne lycka åker o. betesmark
      Pers Johanne krok åker
      Pers Johanne krok åker
      Pers Johanne krok åker
      Per Jöns lycka åker
      Per Magnusa lycka åker
      Per Månsa lid backe
      Per Simons backe skogbacke
      Per Tuva lycka åker
      Per Tuva äng äng
      Petter Möllares ängar ängsmark
      Pickahagen skog
      Pickelsjön sjö
      Pickelsjön sjö
      Pickelsjön sjö
      Pickelsjön sjö
      Lilla Pjyckön ö
      Stora Pjyckön ö
      Pjäcke Backe höjdsträckning
      Pjäcke Kobjärabacke skogbacke
      Pjäcke krok ängs- o. skogsmark
      Pjäcke mosse mosse
      Plidrikabacken backe
      Porrarpa gyl Saknas
      Porrarpa myr mosse
      Portahagen åker
      Portmaden sankmark
      Possabäcken bäck
      Possabäcken bäck
      Prästamyren mosse
      Pugabacken backe
      Pugafloen ängsmark
      Påls böke bokskog
      Pålsen åker
      Pålsen åker
      På(ve)ls lycka åker
      Rabens kulle kulle
      Rammadraget sankmark
      Ramnajären ås
      Ramnasvedjan skog
      Ramnsjön sjö
      Riksdagsbacken åker
      Ringlastycket åker
      Risakroken skog
      Roveholmen skog
      Roveholmsmyren mosse
      Rovelyckan åker
      Rumpan äng
      Rumpekärr kärr
      Rundarehålan åker
      Rundarehålan åker
      Rustans bäck bäck
      Rydhagaåkrarna åkrar
      Rydlyckan åker
      Rydsbackarna betesmark
      Ryet åker
      Ryssbäck bäck
      Rytterslyckan åker
      Råbockabacken lid
      Råhultsöarna skogbackar
      Rålstångarna skogbacke
      Rålstångekrokarna slåttermark
      Rännemossen sankmark
      Räsängen äng
      Rävabacken skogbacke
      Rävahidesbacken skog
      Rävaliden backe
      Rävasanden sandstrand
      Rävatjycken skog
      Rävlabackarna skog
      Rävstubackarna skogbackar
      Rödan åker
      Rödan äng
      Rödebackarna lövskog
      Rödebjer backe
      Röde bäck bäck
      Röde kärr kärr
      Rödkärr sankmark
      Röde Port mosse
      Röinge-Jönsens lycka Saknas
      Röingelyckan åker
      Rölyckan åker
      Rönnebackarna skog
      Rönnestycket åker
      Rönnesåker åker
      Rönnesängen äng
      Rörkärret åker
      Rövakällan källa
      Röven Saknas
      Röven Saknas
      Sandgravsåkrarna åkrar
      Simona lycka tomtplats
      Simona lycka åker
      Sisse håla åker
      Sisse lycka åker
      Sisse åker åker
      Sissele tånge del av näs
      Sjulassarammen ängsmark
      Sjunne backe skog
      Sjuparastenen sten
      Sjöaltet skog
      Sjöbottnen ängsmark
      Sjökroken ängsmark
      Sjömossen mosse
      Sjötäppet äng
      Sjöviken äng
      Sjöängarna ängsmark
      Skallbärtan slåttermark
      Skallbärtemossen mosse
      Skansabackarna skog
      Skansaudden udde
      Skansaåkern åker
      Skansbron bro
      Skansen gammal skans
      Skansen skans
      Skarvikabacken skog
      Skarvikabacken skog
      Skarvikalyckan åker
      Skarvikasvedjan Saknas
      Skarviken vik
      Skatakärr ängsmark
      Skedatäppamossen sankmark
      Skedatäppet åker
      Lilla Skedatäppet skog
      Stora Skedatäppet skog
      Skinnaregylet sankmark
      Skinnaremarken skog
      Skinne lycka skog
      Skinnkjortlaliden backe
      Skinnkjortlaliden backe
      Skinnkjortlaliden landsvägslid
      Skinnkjortlaliden landsvägslid
      Skinnkrok äng
      Skipabackarna Saknas
      Lilla Skipabacken skog
      Stora Skipabacken skog
      Skoghusabackarna skog
      Skoghusabackarna Saknas
      Skoghusabackarna skog
      Skoghusabackarna skog
      Skoghusabacken skog
      Skoghusabacken skog
      Skoghusabacken skogbacke
      Skoghusabacken skogbacke
      Skogsarans äng äng o. sankmark
      Skolebron bro
      Skolebron bro
      Skolemossen Saknas
      Skolemästarelyckan åker
      Skolestigen skogsväg
      Skolevången betesmark
      Skolevången åker
      Skomakarelyckan åker
      Skottans päl påle
      Skottans päl påle
      Skräddarebacken åker
      Skräddarekröken vägkrök
      Skräddareperens åker
      Skräddareperens åker
      Skränestycket äng
      Skränestycket slåttermark
      Skrödicke lid Saknas
      Skrönteke lid backe
      Skrönteke-lid backe
      Skurehall sten
      Skvattedammen åker
      Skäggalyckan åker
      Skörajärarna ås
      Skörakärret äng
      Slynbattingahålan håla
      Slynnbattingabackarna skog
      Slättahult skog
      Slätta mosse mosse
      Slättbobacken skog
      Slättingen åker
      Slättäng sankmark
      Smalingen åker
      Smedabacken åker o. skog
      Smedaledet led
      Smedalyckan åker
      Smedalyckorna åkrar
      Smedapetrusens åker
      Smedaåkern åker
      Smedaåkern åker
      Smedaåkern åker
      Smedbjär skogbacke
      Smedstripen åker
      Smidemossen mosse
      Smordan håla
      Smygen Saknas
      Smörhålan äng
      Smörkroken äng
      Smörpunden skogbacke
      Snabeln skogbacke
      Snablasvedan skog
      Snapphanaborgen plats på udde
      Snapphaneön ö
      Snarkäng äng
      Snibben åker
      Snickarebäcken Saknas
      Snickareskogen skog
      Snickaretorpabäcken bäck
      Snipaåkern åker
      Snokabackarna skog
      Snokafloen sankmark
      Snärjeskrokarna mossmark
      Snärjesmossen mosse
      Snärjesstigen stig
      Snärket slåttermark
      Snärsängen betesmark
      Sobacken skog
      Sofis äng äng
      Soklämman skog
      Solbjär skogbacke
      Sona bäck bäck
      Sona lider backar
      Sotorget vägskäl
      Spanna jär höjd
      Spanske ryttaren skog
      Spetsberget åkrar
      Spjället åker
      Spygubbaledet förr led
      Spygubbalyckan åker
      Spångabron bro
      Spångamossen mosse
      Spångamyren mosse
      Spångavads uddar skogs- o. mossmark
      Spångbacken betesmark
      Spångsjön sjö
      Spän(n)torpavägen skogsväg
      Stabbalyckan åker
      Stackabacken skog
      Stackalebäcken bäck
      Stackaåker åker
      Stallyckan åker
      Stallåkern åker
      Stavsbacken lid
      Stavsboken bokträd
      Stavsängen äng
      Stenbjär skogbacke
      Stenete lycka åker
      Stengärdesbacken skogsmark
      Stenholmarna backar
      Stenholmarna skog
      Stenkakeliden backe
      Stenkakestenen sten
      Stenkakestenen sten
      Stenkillan offerkälla
      Stenklippan »ö»
      Stenkullen allm.
      Stenkällan källa
      Stensgyl gyl
      Stensgyl vattensamling
      Stensmyr myr
      Stensmyr mosse
      Stensvens lycka åkrar
      Stickorna öppen plats
      Stockabacken backe
      Stockakärret kärr
      Stockalyckan åker
      Stolabacken skog
      Stolakullen Saknas
      Stolastigen kyrkstig
      Stolavägen Saknas
      Stolpastycket åker
      Stora flommet ängsmark
      Stora Moss sankmark
      Stora Palle Ränna kärr
      Stora tofta åker
      Store Lasse rum äng
      Stormabackarna skogbackar
      Stormalyckan åker
      Stormalyckan åker
      Stormastättan Saknas
      Storängs huvud äng
      Stripen åker
      Stränte lid backe
      Stränte lid backe
      Stubba höl ängsmark
      Stubbakroken äng
      Stubbakärret sankmark
      Stugetoften åker
      Stupehålan håla
      Stålbäck bäck
      Stångkull kulle
      Stätteåkern åker
      Sulalädret äng
      Den röde sumpen sankmark
      Lilla Sundsudden udde
      Stora Sundsudden udde
      Surbrunnskällan källa
      Surbrunnskällan källa
      Sure håla ängsmark
      Surehåla kärr
      Sure åkrar åkrar
      Susarepetrusens Saknas
      Svalebäcken bäck
      Svalekroken skogsmark o. äng
      Svarta Källäng sankmark
      Svarta kärr slåttermark
      Svarta sjö del av Vittsjön
      Svarta Vad vad
      Svarte floe sankmark
      Svarte floe vattensaml.
      Svartäng ängsmark
      Svarv(a)dammen åker
      Svedetäppet skog
      Svedorna skog
      Svedorna skog
      Svedorna skogsmark
      Sven Pers lycka åker
      Sven Pers lycka åker
      Svensa Stycke åker
      Svenskinga mossen sankmark
      Svenskinga mossen sankmark
      Sven Tuvasa lycka åker
      Sven Tuvasa mosse mosse
      Svinabäckarna bäckar
      Svinasjön sjö
      Svänabro lycka åker
      Sågmölle backe skogbacke
      Sågmöllebacken skog
      Sågmöllebacken skog
      Sågmöllebäcken bäck
      Sågmöllevekarna ängsmark
      Sågmöllevägen skogsväg
      Sågmölleängen äng
      Sågskärarbacken skog
      Säckholmen skogsmark
      Sömprottabacken åker
      Sömprottabacken åker
      Söndra kärr kärr
      Söndra torp åker
      Söndra äng ängsmark
      Söndre åkers lycka åker
      Söndringavången åker
      Sötickebacken »ö»
      Tattarebackarna backar
      Tattarehålan fördjupning
      Tattaretavlan sten
      Tells äng äng
      Tidemanna backe åker
      Tidemans grav upphöjning
      Tidemans grav upphöjning
      Tistelåkers håla åker
      Tjuraholmarna skog
      Tjurastenen sten
      Tjurpannestättan stätta
      Tjuvaholmarna skog
      Tjuvatjockarna skog
      Tjyckaliderna backar
      Tjärebackaåkern åker
      Tjärebackaåkern åker
      Tjärebacken skogsmark
      Tjärebränneliden backe
      Lilla Tjärestycket åker
      Stora Tjärestycket åker
      Tjärugnen tomtplats
      Tjärugnen tomtplats
      Tockaholmarna småöar
      Tockuddarna ängsmark
      Tockaön ö
      Toftatuvorna slåttermark
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tofterna åkrar
      Tolandsstycket åker
      Tolvportakällan källa
      Tomasa lycka åker
      Tomsingabacken åker
      Toppekull förr skogsmark
      Torkels ramm ängsmark
      Torparelyckan åker
      Tors kulle kulle
      Torsäng ängsmark
      Torvgravarna åker
      Tostholmen skog
      Tosänkan dalgång
      Tosänkan dalgång
      Trane floe sankmark
      Tranehult skog
      Trane kärr sankmark
      Tranekärr kärr
      Trasket »småöar»
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trinta myr mosse
      Trinte backe skogbacke
      Trinte backe udde
      Trinte mosse mosse
      Troeda backe skog
      Troeda lid backe
      Troeda lycka åker
      Troeda täppe åker
      Troedavägen Saknas
      Trollabjär skog
      Trollanabben skogbacke
      Trollbackarna skog
      Trollbackarna skog
      Trollbacken skog
      Trulsa backe åker
      Trulsabacken skog
      Trulsa floe sankmark
      Trulsa lid backe
      Trulsa lycke floe sank håla
      Trånga böke bokskog
      Trädgårdsåkern åker
      Trädön landremsa
      Träpinnaledet led
      Träskolyckan åker
      Träön f.d. ö el. halvö
      Träönsreveln f.d. grund
      Tullportarna del av skogsväg
      Tullportaön ö
      Tuva lycka åker
      Tvillingaflyet sankmark
      Tvättabacken åker
      Tvättabacken backe
      Tvättastycket äng
      Tågholmen skog
      Täckarelyckan åker
      Täljyxabacken skog
      Täppet äng
      Täppet skogsmark
      Törne äng äng
      Ubbalta hult skog
      Ugnsmun(nen) skog
      Ulvabäcken bäck
      Ulvåkern åker
      Undantagsängen äng
      Ussategarna åkrar
      Uttrakällan källa
      Vantaliden backe
      Varpabacken skogbacke
      Vasa ljung skog
      Vedakull skog
      Vedalmsmossen mosse
      Vederlaget slåttermark
      Vederlaget åker
      Vedje sjö sjö
      Vegesjön sjö
      Vege sjö sjö
      Vejshulta gyl gyl
      Vejshultajären ås
      Vekarna ängsmark
      Veken ängsmark
      Veken åker
      Verumsån å
      Vetebrödsåkern åker
      Videbjär skogs- o. kärrmark
      Videbjärsmossen mosse
      Videkärret åker
      Virån å
      Vildebokatäppet skog
      Vildeboket skogsmark
      Vilobokarna bokar
      Vinterstättekroken ängsmark
      Visslebacken åker
      Vittsjön sjö
      Vittsjön sjö
      Vittsjö sjö sjö
      Vittsjö skans skans
      Vreten åker
      Vrångstahult skogsmark
      Vångahagen betesmark
      Vångaholmen skog
      Vägshulta gyl moss-sjö
      Västanskogen skog
      Västermark del av sn
      Västermark skog
      Västeråker åker
      Västra fere skog
      Västra mark Saknas
      Västra myr mossmark
      Ybbes tuva Saknas
      Yxakärret slåtteräng
      Zackrisa backar skog
      Åka lycka åker
      Åka lycka åker
      Åkravången åker
      Åladammsbäcken bäck
      Åladammsbäcken bäck
      Åladammsmöllan sågverk
      Ålakistebacken skog
      Ållan ängsmark
      Ållängen ängsmark
      Åse bjär skogbacke
      Åvekarna ängsmark
      Åvången åker
      Äggastenen sten
      Äggastensbacken skog
      Älgamossen mosse
      Älghörningabacken skogbacke
      Älghör(n)ingaholmen skogbacke
      Älghörningen Saknas
      Ändastensledet led
      Ängahålan åker
      Ängakärret kärr
      Ängasvedjan åker
      Ängasudden »ö»
      Ängavången åker
      Äspemossen åker
      Öaladan hölada
      Ödevången åker
      Ökalyckan skog
      Örjans äng ängsmark
      Örnakullsbacken skog
      Örnholmen backe
      Örnholmen skog
      Örnkullsbackarna åkrar
      Örnåsen skogbacke
      Österäng äng
      Östra myr mosse
      Övre Ängastycket åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.