ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Verums socken : Västra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 221 Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 94
Verum sn /Se Abulabäck bäck /Se Verums sn sn Abullabäck bäck
Verum sn *Albäcken bäck Verum sn Beckmans äng Saknas
Verum sn *Birkeberga sjö sjö Verums socken socken Berlins äng Saknas
Verum sn Biörkeberga-giöl sjö /Se Verum sn Bjärabacken höjd
Verum sn *Björkeberga göl göl Verum sn Bjärakroken åker
Verum sn Boamyr myr Verum sn Bodaprsjön sjö
Verum by o. sn /Se Bodarpa sjö sjö Verum sn Bonasängen ängsmark
Verum sn /Se Bolet ägonamn /Se Verum sn Bondaltsbron bro
Verum sn /Se Bolet ägor /Se Verum sn Borgö ö
Verum sn /Se Södra Bolet ägonamn /Se Verum sn Borgön holme
Verum sn /Se Bollåker åkermark? /Se Verum sn Borgön ö
Assaretorp gd Bolsbackarna backar? /Se Verumasocken sn Brogårds ryd backe
Birkebjerg, se Björkeberga by Borggården plats för fornborg /Se Verum sn Danseslättingen plats
Birkebierg = Björkeberga gd Borgön ö Verums socken socken Döveån å
Birkeborg förr slott Borgön ö Askehwsen hussaml. Ekeröds mark skog
Björkeberga by Borgön ö /Se Assaretorp bebyggelse Flagersjön sjödel
Björkeberga gård Borgön holme /Se Assaretorp by Fruelundsbacken backe
Björkeberga by Borgön holme /Se Bastehuset torp Gråsa täppe Saknas
Björkeberga by *Borregården backe Bergastugen husartorp Gungan kärr
Bjorkeberga by Borregården backe Berlin torp Helgaån å
Björkeberga by Borön = Borgön ö Berlinshus torp Helge ån å
Björkeberga gd Borön =Borgön ö Betlehem torp Hundskjutsbackarna backar
Björkeberga by Böröön = Borgön ö Bjäret bebyggelse Hälsakillan källa
Björkeberga gd *Brogords wong f. vång Bjäret torp Hästbergafallen fall
Björkeberga by o. gd *Brogårdsfuru furuskog Björkeberga by Hästmyr myr
Björkeberga by Brunckelstorpe Nääss näs Björkeberga by Kattahuvudet åker
Björkeberga gd *Bröds agir f. åker Björkeberga bebyggelse Kattarumpan åker
Björkeberga by *Bulberyds wong f. vång Björkeberga gård Katten åker
Björkeberga gd *Dams agir f. åker Blomma-Bengts-Larsa gård Klintahölen plats
Björkeberga by *Degnins Vege f. äng Bollberöd Saknas Klintaängarna ängar
Björkeberga by /Se Döveån å /Se Bollberöd by Klockehölen plats i Verums sn
Björkeberga by /Se *Egeryds wong f. vång Bonaltskerstens torp Korpabäck bäck
Björkebergahus = Björkeberga by *Egis agir f. åker Bonda Persa gård Lillebro bro
Björkeberga län delar av Osby sn Faraltsjö = Bodarpa sjö sjö Brogården Saknas Linnebjer skog
Björkeberga län f. län Fersjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Brogården by Linnebjäret berg
Björkeberga län delar av Osby sn *Flybäck natn. /Se Brogårdsbygge bebyggelse Linnebjär skogbacke
Bolberöd by *Flyebech gränsmärke Brogårdsbygge Saknas Linnebjärskillan källa
Bolberöd by Fruelund skogsdunge /Se Bygget bebyggelse Linnebjärskällan källa
Bolberöd by Fruelund skogodling /Se Bygget Saknas Lyckan åker
Brogården by Fruelund skogsdunge /Se Bygget gård Maglaresjön del av Skeingesjön
Brogården by Furebäcken natn. /Se Bäcka-Svenens gård Malmsjön sjö
Bygget gd Furru-Öön ö Böglan bydel Mal s. sjö
Ekeröd by *Furuön ö Böjlan förr jordstuga Manna bjär höjd
Ekeröd by *Furuön ö /Se Bökholmen torp Manna höl sankmark
Ekeröd by /Se *Fäön ö Böljestugan husartorp Nils Tuves äng Saknas
Ekholm by Fääön ö /Se Djäkna-Olofens gård Norre skog skogsmark
Ekholm by *Glossmyr myr Djäknatorpet bebyggelse Rors´ mader mader
Ekholm(en) by *Grantorpegöl göl Djäknatorpet bebyggelse Rovekull åker
Ekholm(en) by *Grantorpevång vång Ekeröd Saknas Rännebron bro
Grantorpet by *Gribbebröde hög Ekeröd by Rävakullsbacken backe
*Grosröd Saknas Grönetorpegöl = *Grantorpegöl göl Ekeröd by Rävastreet stenhall
*Grosröd by Grönetorpe vång = *Grantorpevång vång Ekeröd by Rävastridet fors
Grönetorpet = Grantorpet by *Gulbierg agir f. åker Ekeröd by Rödebäck bäck
Gubbarp by Helgeån vattendrag Ekeröd by Röven ängsmark
Gubbarp by Helgaån å /Se Ekholm by Simonsalyckan åker
Gubbarp by /Se Hesberga myr = ?Hästmyr myr Ekholm by Sjötorpasjön sjö
Haguarp by /Se *Hestbierre wong f. vång Ekholmen Saknas Sjötorpasjön sjödel
Hagnarp by *Horkars engen f. äng Fie Nisses torp Sjötorpasjön sjö
Hagnarp by *Hovgårdefuru furuskog Fiskaretorpet torp Skansabacken backe
Hagnarpstorp hn Hundafloen översvämmat område /Se Fitte-Jössens gård Skansabackarna höjder
Hajnarp = Hagnarp by Hundshalen äng /Se Gate-Larsens förr hus Skeingesjön sjö
Hajnarpetorp = Hagnarpstorp hn Hundsviken natn. /Se Getagubbens hus Skeingesjön sjö
Hesberga = Hästberga by Hässbäck = Hästbäck bäck Granetorp, se Grantorpet traktnamn Skitenbena ängsmark
Horsaskog by Hässkälla = Hästkilla källa Granetorp bebyggelse Skitenbena ängsmark
Horsaskog by Hästbäck bäck Grantorpet traktnamn Skrompet Saknas
Horsaskog by Hästbäck bäck Grantorpet by Skärsjön sjö
Hovgården by Hästkilla källa Gretedal färgeri Snapphanahålan dalgång
Hästberga by Hästkilla källa Grås torp Sunslycke förr åker
Hästberga by ?Hästmyr myr Gubbagård gård Snyrpet Saknas
Hörlinge by *Hästö ö Gubbarp Saknas Speraåkern åker
Hörlinge by *Hästön ö Gubbarp by Street fors
Hörlinge by *Högaberg berg Gubbarp by Svarte hage åker
Hörlinge by /Se *Höjgeberg gränsmärke Gubbarp by Sågmöllebacken backe
Hörlinge by /Se *Hörlinge wong f. vång Gubbarpa prästsa gård Sönnersjön sjödel
Kyrkan Saknas Järsmedamm damm /Se Gylskulla torp Takholmen ö
Kårröd gd /Se Kallsjön sjö Gåsafloen ödetorp Tjuvön ö
Kårröd gd /Se Kallsjön sjö /Se Gåsafloen torp Toftabacken skogbacke
Kåröd gd Kalven sund /Se Gägnatorpet Saknas Toften åker
Kårröd gd /Se Kalvsgyl göl /Se Hackagård hmd? Toften åker
Maglaröd by Kavlabäcken bäck /Se Hacka-Johannans torp Toften åker
Maglaröd by *Kijön ö Hackamöllan f.d. sågverk Tuvesjön sjö
Maglaröd by *Klabre dallin f. åker Hackamöllan såg Tågarpa myr Saknas
Maglaröd gd (by) *Klintevång vång Hagnarp traktnamn Tågarpa ryd backe
Maglaröd by /Se Klockehölen fördjupning Hagnarp Saknas Vasaryet åker
Maglaröd by /Se Korpabäck bäck /Se Hagnarp bebyggelse Veken landremsa
Magnarp by *Kors agir f. åker Hagnarp by Veruma mark skogsmark
Magnarp by *Korsse kuls agir f. åker Hagnarpstorp bebyggelse Verumsån å
Magnarp by Kringelbäck bäck Hagnarpstorp by Vi(d)eån å
Magnarp by Kringelkärret kärr /Se Heje-Larsens torp Vieån å
Magnarp by /Se Kringelåker åker /Se Hejestugan stuga Visare äng Saknas
Magnarpstorp gd Kroppedamm dammar /Se Horsaskog Saknas Vittsjösjön sjö
Majnarp = Magnarp by Kullabäck bäck /Se Horsaskog by Åholmarna öar
Majnarpetorp = Magnarpstorp gd *Kullevaltzaare gränsmärke Horsaskog-Jösses förr hus Åmot åmynning
Maltseröd by *Kulpene f. åker Hovgården Saknas Åmotet plats i Verums sn
Maltseröd by *Kvinneö backe Hovgården by  
Maltseröd by Kyöön ö /Se Hovgården Saknas  
Maltseröd by /Se Lille-Åken å /Se Hovgården gård  
Mejarp by Lilleån å /Se Hovgården gård  
Mejarp by Lilleån = Verumsån å Hultastugan torp  
Mejarp by Liuse-Biörcke kulle /Se Hultet torp  
Mejarpstorp gd? *Ljusebjörke kulle /Se Hylls-Bengtsa förr hus  
Mölleröd by? »Liuse-Björke» kulle /Se Hågnarp, se Hagnarp traktnamn  
Mölleröd by *Långebölje kavelbro Hågnarp Saknas  
Mölleröd by *Långeböljebacke hög Hålmöllan såg  
Mölleröd by *Långeböljehult skogshult Häje-Kristens gård  
Mölleröd by *Maglaröds mark skogsmark? Häjestugan hus  
Mölleröd by och gods /Se Maglebäck bäck /Se Hästabacken torp  
Mölleröd by /Se Malmbäcken bäck /Se Hästberga Saknas  
*Ofverdal f. gd Malmsjön sjö Hästberga by  
*Ofverdal f. gd Malmsjön sjö /Se Hästberga by  
Prästgården Saknas Malmsjön sjö /Se Hörlinge Saknas  
Remaltstorpet tp /Se *Malmön ö Hörlinge by  
Remmaltshuset tp? /Se Malmöön ö /Se Jakobstorp torp  
Ristorp gdr *Malmön ö /Se Jeans täppe torp  
Sehevia borg, se Skreffninge Borg Saknas Malsjön sjö Jordbergahult torp  
Schifvinge, se ?Skeinge by Malsjön sjö Jordberget torp  
Sclethultetorp = Slähultatorp gdr Malsjön sjö /Se Jägarens torp  
Sjötorp by Malsjön sjö /Se Jägersborg bebyggelse  
Sjötorp by /Se *Malsöbech bäck och gränsmärke Jägersborg by  
?Skeinge by Margylet göl /Se Killeberg torp  
Skeinge by *Markatzskog bokskog Killebodahuset torp  
?Skeinge hg Myrabäcken bäck /Se Killeröd torp  
Skeinge hgd Norre skog skogsmark Knosisas gård  
Skeinge gd *Preste lauffz agir f. åker Knosisas gård  
Skeinge säteri Remaltskärret kärr /Se Korre-Nissens förr hus  
Skeinge säteri /Se Remaltsängen äng /Se Kru-Bengta-Olans förr hus  
Skeinge gd /Se Remmalsbäcken bäck /Se Kru-Bengtens förr hus  
Skeinge säteri /Se *Ringleholm Saknas Råröd bebyggelse  
Skeinge herrgård /Se Rävarännan vattendrag /Se Larsatorp bebyggelse  
Skeinge gd /Se Röebäck bäck /Se Larsatorp by  
Skeinge hgd /Se Rörsjö sjö /Se Lillahems-Håkens gård  
Skeinge gd /Se *Saabechsaare gränsmärke Lillehem torp  
Skeinge gods *Sandvadit gränsmärke Lille-Jönsa(s) gård  
Skeinge, Nedre hn *Skeinge klint klint Linnefalla torp  
Skeinge, Nedra o. Övra gdr /Se Skeingesjön sjö Lockens hus  
Skeingeborg f. hg /Se Skeingesjön Saknas /Se Lunnaryd torp  
Skeingeborg borg /Se *Skeinge vång vång Maglaröd Saknas  
Skeingeborg borg /Se Scheinge Vång äng Maglaröd by  
Skeingeborg fornborg /Se Scheviaborg förströd borg /Se Magnarp Saknas  
Skeinge gård säteri /Se *Schöttissbölle(n) f. gränsmärke Magnarp by  
Skeinge herrgård säteri /Se Skeinge klint bergshöjd /Se Magnarp by  
Skeingehus = Skeinge by Skeingekvarn vattenkvarn /Se Magnarp by  
Skeingehus gd /Se Skeingeledet förr väggrind /Se Magnarp by  
Skeinge säteri säteri /Se Skeinge mark skogsomr. /Se Magnarp by  
Skeinge sätesgård säteri /Se Skeingemölla vattenkvarn /Se Magnarpakroken bydel  
Skeviaborg borg /Se Skeinge ryd röjning /Se Magnarpstorp bebyggelse  
*Skjävieborg bebyggelse /Se Skeingesjön sjö Malseröd traktnamn  
*Skottegården f. gd Skeingesjön sjö Malseröd by  
Skreffuinge Borg Saknas /Se Skeingesjön sjö Maltseröd, se Malseröd traktnamn  
Skrompet gd Skeingesjön sjö Maltseröd Saknas  
Skrompstorg = Skrompet gd Skeingesjön sjö Maltseröd by  
Skyttaboda tp? /Se Skeingesjön sjö Maltseröd by  
Slähultatorp gdr Skeingesjön sjö /Se Mejarp Saknas  
Snirpatorpet = Snyrpet gd? Skeingesjön sjö Mejarp by  
Snyrpet gd? Skeingesjön sjö Myrabacken gård  
*Spånghuset gd? Skeingesjön sjö Myraholm torp  
Stavshult by Skeingesjön sjö /Se Myra-Olofens gård  
Stavshult by Skeingesjön sjö /Se Månsatorp bebyggelse  
Stavshult by Skeingesjön sjö /Se Månsatorp by  
Stavshult by /Se *Skeinge skog skogsparti Månsatorp bebyggelse  
Torstorp by Skeinge skog skog /Se Mölleröd bebyggelse  
Torstorp gd /Se Skeinge-vägen landsväg /Se Mölleröd by  
Truedstorp by Skeingeåsen höjd /Se Mölleröd by  
Truttatorp = Truedstorp by Skogsbäcken bäck? /Se Mölleröd by  
Tulatorp by *Skouffs engen f. äng Nabbabacken gård  
Tågarp by *Skouffs lycken f. åker Nille Andersa torp  
Tågarp by Skärsjön sjö Nissa-Nilsens gård  
Tågarp by Skärsjön sjö /Se Norragård gård  
Tågarp by *Skäven sjö Nygård gård  
Verum by Skäven sjö /Se Petersberg torp  
Verum by *Skæw(i) sjö /Se Pluttens hus  
Verum by Snokafloen vattenhål /Se Pottabondens Saknas  
Verum by Snurrehjulabäcken bäck /Se Putteboda gård  
Verums pastorat Saknas Spångabäcken bäck /Se Potteboda gård  
  *Stalleraare gränsmärke Redigers förr hus  
  Stalleråra gränsmärke /Se Ristorp, se Ristorpet traktnamn  
  *Stavshultevång vång Ristorp bebyggelse  
  Stenrännan vattendrag? /Se Ristorpet traktnamn  
  *Stiens ager f. åker Ristorpet torp  
  Stora sjö(n) del av Skeingesjön /Se Ristorpet by  
  *Storasjön sjö Ryssagård gård  
  Storsjön del av Skeingesjön /Se Santabackarna gård  
  *Syndreskogen bokskog Santabackarna gård  
  Såbäck bäck /Se Simonssons hus  
  Sågmöllebäcken bäckar /Se Sjötorp, se Sjötorpet traktnamn  
  Södersjön del av Skeingesjön /Se Sjötorp bebyggelse  
  Tiuf-Öön ö /Se Sjötorpet traktnamn  
  Tiuf-Öön ö /Se Sjötorpet torp  
  Tjuvön ö Sjötorpet by  
  *Toffte engen f. äng Skeeröd, se Skeröd traktnamn  
  *Tofften f. åker Skeinge gård  
  Togströms lycka åker? /Se Skeinge gård  
  *Tonnamyr myr Skeinge bebyggelse  
  Traneflo vattensaml? /Se Skeinge by och gård  
  *Trehalene gränsmärke Skeinge, Nedre bebyggelse  
  Tua-Siöö, se Tuvesjön sjö Skeröd traktnamn  
  Tuasjö = Tuvesjön sjö Skogtuva-Josefens gård  
  Tuesjön sjö /Se Skogtuva-Josefens gård  
  Tuvesjön sjö Skogtuva-Josefens gård  
  Tuvesjön sjö /Se Skogtuva-Nilsens Saknas  
  *Ulanshall sten (gränsmärke) Skogtuvatorpet torp  
  *Vllensshald gränsmärke Skogtuvatorpet torp  
  Vattenrännan vattendrag? /Se Skottet bebyggelse  
  *Veginn f. äng Skottet torp  
  *Verums bro bro Skotet gård  
  *Verums bro bro Skreddet bebyggelse  
  Verumsån å Skrompet bebyggelse  
  Verumsån å Skrumpet gård  
  Verumsån å Skrumpet gård  
  Verumsån å Skräddaregård gård  
  Verumsån å /Se Skrämmens förr hus  
  Vieån, el. Verumsån å Skyra-Larsens förr hus  
  Vieån å /Se Skyttaboda gård  
  Vittsjön sjö /Se Slähultatorp bebyggelse  
  *Vång, Västra f. vång Slätthultatorp by  
  *Vång, Östra f. vång Snuttet gård  
  Vägrännan vattendrag? /Se Snyrpet bebyggelse  
  *Wær(a) å /Se Snyrpet torp  
  Värån å /Se Snyrpet torp (?)  
  Ålakistebäcken bäck /Se Spera-Johannesens förr hus  
  Örbäck bäck /Se Speraolofens torp  
    Sperasonens torp  
    Stavshult Saknas  
    Stavshult by  
    Stockholm torp  
    Storahannas krog  
    Stuehuset hmd  
    Sypatäppet torp  
    Söndregård gård  
    Tappavitt hus  
    Tirka-Jössens gård  
    Tirka-Jössens gård  
    Torstorp bebyggelse  
    Torstorp by  
    Torstorp by  
    Trekanten torp  
    Troedstorp by  
    Truedatorp by  
    Truedstorp bebyggelse  
    Trutorp gård  
    Tua Jösses gård  
    Tulatorp bebyggelse  
    Tullatorp by  
    Tuva Johannes´ torp  
    Tuves täppa ödetorp  
    Tyska-Johannesens gård  
    /Tågarp/ Saknas  
    Tågarp by  
    Tågarp gård  
    Tågarp gård  
    Uggle-Nissens förr hus  
    Vasahuset ödetorp  
    Verum Saknas  
    Visarehuset torp  
    Ängahåkens hus  
    Östragård gård  
    Övång torp  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.