ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Osby socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 235 Naturnamn : 235 Bebyggelsenamn : 454 Naturnamn : 611
Onsby sn *Aa krogenn f. åker Osby kommun kommun Abuen skogsmark
Osby sn *Abille engen f. äng Osby sn Abulaåkern åker
Osby sn Angsjön sjö /Se Osby köping Alma äng odling
Osby sn *Bastu hullen f. äng Osby Saknas Angselid skogsområde
Osby sn /Se *Birkeberga sjö sjö Osby Saknas Angsjön sjö
Osby sn Boarpshöjden höjd /Se Osby sn o. köping Bastubacken höjd
Osby sn *Brunkelstorpnäs udde Osby sn Baggamaden åker
Onsby Saknas *Brunkelstorpnäs udde Osby köping o. sn Baggäng äng
Osby sn *Brunkelstorp sjö sjö Osby sn Bastemossen myr
Osby sn Brunkelstorpsjö sjö /Se Osby sn o. köping Bastugnsåkern åker
Osby sn *Bölehall höjd /Se Osby sn /Se Bengtåker åker
Osby sn *Droge kuldt f. äng Agnshult gård Bjärabackarna skogsskifte
Osby sn *Bölehall bro Angshult by Bjärabackarna höjd
Osby sn Drivån å /Se Aron Svenssons täppa torp Bjärabacken höjd
Osby sn Drivån å /Se Asmingens ödet. Bjäret höjd
Osby sn Enö ö Backatorpet t. Bjäret höjd
Osby sn Eskilstorpasjön sjö Basketorpet t. Bjäret höjd
Osby sn *Espisagir f. åker Berget t. Bjäralyckan åker
Osby sn /Se *Espis backene f. äng Bergtorpet t. Bjäråker åker
Osby sn /Se *Espis eng, Østre, Norre och Syndre f. ängar Birgetorp hmd. Bida lite ställe
Osby köping /Se Fersjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Birjatäppet ödet. Björnabacken höjd
Osby sn /Se *Hadhalssböllen gränsmärke Björkelund avs. Blackemyr mosse
Osby sn /Se Flagersjön sjö /Se Björktorpet t. Blacke myr myr
Osby köp. /Se Florånnan natn? /Se Boarp by Blacke Spång spång
Osby köping o. förs. /Se Fläskahallarna stenar /Se Bodels ödet. Blåbärahålan åker
Osby sn och köping /Se Färjö, Stora ö Bodelsjons t. Bockamossen myr
Angshult by /Se Galgabacken höjd /Se Bohult by Bollabossekärret kärr
Birkeborg Saknas /Se Gammelen sjö Bolins Johans t. Bollas or stenröse
Björkeberga län län *Gerdis agir f. åker Bonnarp by Bolleorskärret kärr
Björkeberga län län Glasberget höjd /Se Bossatorpet ödet. Bossakärren kärr
?Boarp by »Glimmingehall» natn /Se Bossens t. Bostabackarna höjd
Brunkels torp by Granhöjden höjd /Se Bostatorpet t. Brede mad åker
Brunkelstorp by Gripstorpet ägomark Brittas t. Breda mosse mosse
Brunkelstorp by Gullarpasjön sjö Brogården ödet. Brogårdslid höjd
Brunkelstorp by /Se Halemånad f.d. kärrhåla /Se Brogården gård Brogårds åkern åker
Bögebjera (Bökeberga) by /Se Halemåne höjd /Se Brogården gård Brogårds ängavång markområde
Bökeberga (Bögebjera) by /Se Halemånedäld f.d. äga /Se Brohagen t. Brohagen ängsmark
Bökeberga by /Se Halemåne ljungbacke f.d. äng /Se Brunkelstorp by Brudhall sten
Bökeberga by /Se Halemånelyckan f.d. äga /Se Brunkelstorp by Brunnslätt bro
Bökeskog by »Hallrännan, Lilla o. Stora» natn /Se Brunkelstorp by Brytehålan åker
Bökeskog by Halvmånad höjd /Se Brunkelstorp by Bräknalyckan skogsmark
Bökeskog by Hamsarpasjö sjö Buskanissons torp Bränne, Norra åker
*Degnegaarden f. gd Hamsarpasjön sjö /Se Byggdapelles t. Brännerihagen betesmark
Dubbarp by Hasslarödsbacken höjd /Se Bygges t. Bränneriåkern åker
Dubbarp by Hasslaröds bro bro Bäckatorp torp Brötelandet åker
Dubbarp by *Heye Syndre f. äng Bäckatorpet avs. Brötelandet åker
Dubbarp by Holkasjön sjö /Se Bäckatorpet t. Brötelandsliden backe
Dubbarp by Holtastugan terräng? Bäckahåkans t. Brötaåker åker
Dunderhyttan lht /Se Hyltesjön sjö Bäckholmen, se Estedas t. Buskesåker åker
Ebbarp gd Hyltesjön sjö /Se Bökeberga by Byaholmen, Stora äng
Ebbarp by Högakullen kulle /Se Bökeberga by Byggesåkern åker
Ebbarp by /Se Högakullsbacken höjd /Se Bökeberga by Bålet äng
Egere, se Ekeröd by Högakullsäng nu försv. äng /Se Bökeskog by Bökebackarna backar
Ejretal by Höge backe backe? /Se Böljetorpet t. Bökelund lund
Ejratal by Högen f.d. ägor /Se Direktörshuset lht. Bösen åker
Ejratal by Högs åker f.d. åker /Se Dragontorpet avs. Dagsverket åker
Ekeröd by /Se Höijen f.d. ägor /Se Dränga-Pellens torp Dalåker åker
Eretal, se Ejratal by Höjakullen kulle /Se Drängapärens t. Dammrenarna åker
Gamleby gdr /Se Höje backe backe? /Se Dubbarp by Dammsåkern åker
Genastorp by Höjs åker f.d. åker /Se Dubbarp by Dansebanan glänta i skogen
Genastorp by Hökakullen kulle /Se Dunderhyttan t. Djupadalsmossarna kärr
Genastorp by *Hönnerum bro bro Duvemölla kvarn Drivebro bro
?Genastorp, Västra o. Östra byar Hösekullen fornminneshög /Se Dåligapelles avs. Drivån å
Genastorp, V:a o. Ö:a gd:ar /Se Jättabacken höjd /Se Ebbarp by Drängagråten åker
Glabbhult by Jättaåkern öppen mark /Se Ebbarps gård Duuestolabacken skogsbacke
Glaphult by /Se Jösse bjär höjd /Se Ebbarp by Eckenslo grotta
*Grosröd Saknas Kalhults myr myr Eckastugan t. Ekekull höjd
Gullarp by Kattekorra sumphåla /Se Ejratal by Ekesåker åker
Gullarp by Kattakorra vattensaml. /Se Ejratal by Ekebackaåkern åker
Gullarp by *Kircke gaarden Saknas Ejratal Saknas Ekebacken markområde
Gullarp by *Kirckesties agir f. åker Ekeröd by Ekerödsån å
Gullarp by Kittehål göl /Se Ekeröd by Eköarna fastmarker
Gullarp by /Se Kittekärr kärr /Se Ekeröd by Ellbergs höl djup håla
Gunänga by Klintrännan vattendrag? /Se Ekeröd by Ellbergsäng äng
Gunänga by /Se *Klocke agir f. åker Ekeröd Magnusa(s) torp Elnas täppe markområde
Gyllemyra by Kläddegyl göl /Se Enebacken gård Elne backar skogsmark
Gylskulla gd Klövahallar stenar Epastaden hus Enö holme
Gynderstrup, se ?Genastorp, Västra och Östra byar ?Klövehall terräng Estedas t. Eskilstorp sjö, se Sjöaskogsjön Saknas
halla ortnamnselement /Se Klövehall terräng Flathallen hmd. Farmors ö holme
Hallaboda gd /Se Klövehall sten /Se Fogdastället bebyggelse Fasebjär höjd
Hammarbäck Saknas /Se *Knutsbro, Gamla bro Fotoren t. Fase bjär backe
Hammarbäck beb /Se Kobäck bäck /Se Friskastugan hus Fem skäppland åker
hamsa ortnamnselement /Se Korreflo(d) vattensaml? /Se Frostena Jonsas t. Filosofen udde
Hamsarp by Korsakull äldre namn på Skyttebacken /Se Frostens t. Fittan höstnadsåker
Hamsarp by /Se Korsåker f.d. åker /Se Furuby bebyggelse Flagersjön del av Osbysjön
Hamsarp by /Se *Krog agir f. åker Fäanders t. Flathallaliden lid
Hamsarp by /Se Krokigabäck bäck /Se Fäjonens ödet. Flickestycket mosse
Hasslaröd by *Kroppedamb f. damm Gamleby Saknas Fly, Lilla åker
Hasslaröd gd /Se Kroppedamm dammar /Se Gastatorpet t. Fly, Stora åker
Hasslaröd by /Se Krusån å Gatetorpet t. Flybacken höjd
Hasslaröd by /Se Krusån å Gatustället gård Flygbäcken bäck
Holma by Krusån å /Se Gatutäppet torp Flyet kärr
Holma by Kräplebäck bäck /Se Genastorp, Västra by Flyet skogsmark
Holma by Kullarne kulle /Se Genastorp Västra Saknas Fläskahallarna stenar
Holma by *Kullevaltzaare gränsmärke Genastorp, Östra by Framåker åker
Holmö by Kullåker nu försvunnen åker /Se Genastorp Östra Saknas Friarekällan källa
Holmö by Kvarnbäcken bäck /Se Genastorp Östra Saknas Friggatäppet åker
Holmö by Kvinnö holme Genastorp Östra Saknas Frostens täppe åker
Hullingaryd (= Hyllingarödstorp?) gd /Se Kvinnö ö Genastorp by Fruktahagen hage
?Hullingarydstorp gd Kärrfloen vattensaml. /Se Glabhult by Furubacken skogsbacke
Hullingarydstorp gd Kärsemyren myr? /Se Glabhult Saknas Furubjär backe
Hullingaröd gd /Se Kärsesjön f. sjö, nu mosse Glapasissans t. Furusjön sjö
Hullingarödstorp by /Se Kärsesjön mosse? Glaphult by Fåglakullsåkrarna åker
*Hyllingeryd, trol. = Hullingarydstorp gd Kärsesjön sjö /Se Glashuset lht. Fårabacken höjd
*Hyllingeryd, troligen Hullingarydstorp gd Kärsesjön mosse /Se Gramasissaanders ödet. Fåramarken skogsområde
?Hyltan byar *Langebölge Saknas Grimmekulla by Fåranabben udde
?Hyltan, Västra o. Östra byar Ledabäck bäck /Se Grimmekulla by Fåranabben åker
?Hyltan, Västra o. Östra by o. gård Ledsbäck bäck /Se Gripsa täppe ödetorp Fäbroledet grind
Hyltan, Västra och Östra by resp. gård *Leergraffs engen f. äng Gripstorp t. Fäbroliden vägbacke
Höstagården gd /Se *Leitt led Griptorpet t. Fäbron bro
»Hönningerum» by /Se Lerbäck bäck /Se Gränsvikstorpet t. Färjö, Lilla holme
Hönjarum by Liasjön sjö /Se Gubbalyckan åker Färjö, Stora holme
Hönjarum by /Se Lillåhn, se Krusån å Gubbatorp t. Fästan vattningsställe
Hönjarum by /Se Liasjö(n) sjö /Se Gullarp by Fölaskankarna äng
Hönjarum by /Se Ljusbergsgatan gata /Se Gullarp by Galtabjär höjd
Hönjarum by /Se *Lycke f. åker Gullarp by Gammelen göl
Hönjarum by /Se Malsjön sjö Gulletorpet torp Garvarebackarna åker
Hönjarum, se »Hönningerum» by Malsjön sjö /Se Gumsens t. Garvarevången åker
Jeppa Svenstorp by /Se Malsjön sjö /Se Gunänga by Gastabacken höjd
Jonstorp by Mjöasjö sjö Gunnänga Saknas Gastavägen väg
Jonstorp by Mjöasjö sjö /Se Gussa Svenstorp by Gatebacken höjd
Jonstorp gd *Muncke hullen f. äng Gussa Svenstorp gård Gatebacken åker
Jonstorp by Myllön ö Gyllemyra by Gatelyckan åker
Jonstorp gd Myllön ö Gyllskulla gård Gatetäppet åker
Jonstorp by Myrabäcken bäck /Se Gylskulla gård Gatusträtet sträte
Jonstorp by Möasjö sjö Göta bruk hmd. Getahagen markområde
Jonstorp gd Möasjön sjö /Se Hackeboda gård Getholmarna öar
Jonstorp by /Se *Möllaön ö Hackeboda gård Glapatäppet markområde
Jonstorp by /Se Nybygdasjön sjö /Se Hackeboda Saknas Glimmåkravägen väg
Jonstorp by /Se Näset näs Hallaboda gård Gommisåker åker
Kjellsved by /Se *Oiragir f. åker Hallaboda by Gropängarna ängar
Kjersebränna gd /Se *Orrhönely höjd Hallapellens t. Grottebacken höjd
Kulhult, Västra o. Östra byar *Orrhönely höjd Halleborrs t. Grytekull höjd
Kulhult by /Se Osby kyrkogård Saknas Hallen, se Romlahall Saknas Gräjes kärr kärr
Kyrkan Saknas Osbysjön sjö Hallolans t. Gränge kärr kärr
?Källsved by Osbysjön sjö Hamsarp by Gräshagen beteshage
Källsved Saknas /Se Osbysjön sjö Hamsarp by Gubbatäppet åker
Kärsebrunna gård Osbysjön sjö Hamsarp by Gubbens äng odling
Kärsebränna gd Osbysjön sjö Hamsarp by Gullarpasjön sjö
Kärsebränna gd *Pickhall höjd Hamsarp by Gulle backe backe
Kärsebränna gd /Se *Reffuelen f. äng Hansa Annes torp Gullrören åkrar
Kärsebränna by /Se Rågångsbäcken bäckar /Se Hanseskans t. Gunnängavägen väg
Kärsebränna by /Se Röebäck bäck /Se Hasslaröd by Gustavs odling åker
Kärsebränna by /Se Röebäcken bäckar /Se Hasslaröd by Gustavs vång åker
Kärsetorpet, Store o. Lilla tp /Se Rövbäcken skiljebäck /Se Hasslaröd by Gåsamaden åker
lycke ortnamnselement /Se *Saabechsaare gränsmärke Hasslaröd by Gölamossarna myrar
Malshult by *Sandvadit gränsmärke Hasslaröd by Gölsäng åker
Malshult by *Schöttissbölle(n) f. gränsmärke Hjorta-Pernillans torp Hackeboda ände åker
Malshult by *Sibbarps ryd sand- eller skogsmark? Hjortatorpet torp Hallekärret kärr
Malshult by *Sibbarps vång vång Hjortholmen t. Hamsarpa myr myr
Malshult by Simontorpsån å Holma by Hamsarpa sjö sjö
Malshult by /Se Sissebäck bäck /Se Holma by Hamsarpaån å
Malshult by /Se *Siö agir f. åker Holma by Hansakroken skogsmark
Marklunda by *Skadekuldt f. åker Holmen t. Hansalyckor skogsområde
Marklunda by Skadekuldt nu försvunnen åker /Se Holmens avs. Harrabackarna skogsmark
Marklunda by Skaldrebacken område /Se Holmö by Hasslaröds bro bro
Marklunda by Skalldran område /Se Hullingarydstorp gård Helgeån å
Marklunda by Skallan område /Se Hultastugan t. Hemmingstäppa åker
Marklunda by Skallran område /Se Hyltan Saknas Hemmings täppe täppe
Marklunda by /Se Skallrebacken område /Se Hyltan, Västra by Heranabben åker
Marklunda by /Se Skansabacken f.d. äga /Se Hyltan Västra Saknas Hermans kärr kärr
Mosare, se Mossaröd by Skatåker nu försvunnen åker /Se Hyltan, Östra gård Herrestycket åker
Mossaröd gd Skeingesjön sjö Hyltan Östra Saknas Hjortasulorna höjd
Mossaröd gd Skeingesjön sjö Högön hmd. Hinnekulle åker
Mossaröd by /Se Skeingesjön sjö Hönjarum by Holkasjön göl
Måsaröd gd /Se Skeingesjön sjö Hönjarum by Holmen odlin
Måsaröd gård? /Se Skeingesjön sjö Hönjarum by Holmen udde
Mörkhult by Skeingesjön sjö Hörneled östra hörnet av Osby Holmensgöl göl
*Norregaardt gd Skeingesjön sjö Hörneled gård Holmsbackarna åker
Nybygden by /Se Skeingesjön sjö Ingemans lht Holmsvången åker
Olastorp by Skeingesjön sjö Jeppa Svenstorp bebyggelse Hultabackarna höjd
Olastorp by /Se Skoingesjön Saknas /Se Johannes täppa åker Hultet, Lilla åker
os ortnamnselemet /Se Skeinge-sjön sjö /Se Jonmånsapallans t. Hultäng äng
Osby by *Skiifftis engen f. äng Jonpersatorpet ödet. Hultäng äng
Osby by Skitarebacken backe? /Se Jonstorp gård Humlehagen åker
Osby by Skitarebäck bäck /Se Jonstorp by Hundabackan höjd
Osby by /Se Skitarekärr kärr? /Se Jonstorp by Hyltesjön sjö
Osby köping /Se Skitareåkern åker? /Se Jonstorp by Hålabäck bäck
Osby köping /Se *Skouffengen f. äng Jonstorp Saknas Hålebäcken bäck
Osby by /Se *Skryna bäck /Se Jordstugan t. Häjekroken skogsskifte
Oxby förr benämning på Osby? /Se Skrynelid höjd /Se Julbossens t. Hällingen åker
Oxby förr benämning på Osby? /Se *Skualebeck ängsmark Jäjratorpet t. Hästabacken backe
Prästgården Saknas Skvalebäck ängsmark /Se Jötriks t. Höga hult höjd
Ralskog by Skyttebacken kulle /Se Kalhult by Högalyckebackar höjd
Ralskog by /Se *Skäven sjö Kalhult by Högevångsåkern åker
Rågeröd gd /Se Smalaränna vattendrag? /Se Kalhult, Västra by Höjningekärr odling
Rävakulla by /Se Smalaränna vattendrag /Se Kalhult Västra Saknas Hönje bro bro
Rävakulla by /Se *Speng agir f. åker och äng Kalhult, Södra by Höramossen myr
Rävakulla by /Se *Stalleraare gränsmärke Kalhult Södra Saknas Hörne lede terräng
Röena by /Se Starrkorran äng /Se Kalhult, Östra by Innammareåkern åker
Röena by /Se *Stenbäck bäck? /Se Kalhult Östra Saknas Intaget markområde
»Saborp», se Sibbarp by Stockabäcken bäck /Se Kalvanackens t. Intaget höstnadsområde
»Sebberup», se Sibbarp by *Storasjön sjö Kanalatäppet torp Intäktakroken markområde
Segeslycke (Segutslycke) by /Se *Store agir f. åker Kanalen t. Intäkten vång
Segutslycke by *Stubbe engen f. äng Kannisatorp t. Intäkten åker
Segutslycke (Segeslycke) by /Se Svanhalssjön sjö /Se Kansliet, se Raskatorpet Saknas Ismyren myr
Seguslycke Saknas /Se Svansjön sjö /Se Kardehemmanet t. Isnö ö
Seweskoff, se Sjöaskog by *Svartebäck bäck? /Se Kassatäppet torp Jeppas bit äng
Sibbarp by Svenelebäck bäck /Se Kattatäppet torp Jonstorpasjön sjö
Sibbarp by Svenelibjer berg? /Se Kattens t. Jonstorpasjön sjö
Sibbarp by Svinanegyl göl /Se Kattens t. Jonstorpasjön sjö
Sibbarp by Torpsjön sjö /Se Kittejonsas t. Jonstorpa skog skog
Sibbarp by Tostesjö sjö /Se Kjellsved by Jonstorpa skog skog
Sibbarp by Tostesjön sjö Klapphålstorpet t. Jonstorpaån å
Sibbarps ry hist. plats /Se *Toufft, Store f. åker Klintatorpet ödet. Jordbiängen äng
Sibbatorp Saknas /Se Tranebäcksdraget bäck? /Se Klintatorpet t. Jäjrakärret kärr
Simmentorp (Simontorp) by /Se *Traneböginn gränsmärke Klinten hmd. Jämmerdalen åker
Simontorp by Tranefloden vattensaml? /Se Klockaregården bebyggelse Järsö ö
?Simontorp by Tranefloe vattensaml? /Se Klumpatorpet torp Jättabacken höjd
?Simontorp by *Tranemyr f.d. myr Knektatuvens t. Jökalund åker
Simontorp by /Se *Tranevad f.d. vadställe o. gränsmärke Knubbängarna hmd Jörans rumpa åker
Simontorp (Simmentorp) by /Se *Trillströmma å Knutsatorpet t. Jössebackar backar
Sjöaskog by Trillströmma å /Se Kobackens t. Jötrikatäppet gammal byggnadsplats
Sjöaskog by Trindefloe vattensaml? /Se Koboda t. Kaffebacken höjd
Sjöaskog by Trollagraven nu försvunnen åker /Se Komfusas t. Kajeäng äng
Sjöaskog by /Se Trollagråden nu försvunna åkerlotter /Se Kottatorpet t. Kaladan väg
*Skeninge Saknas Trollstenen sten /Se Kransatorpet ödet. Kalhultalider backar
?Slähult by Trollstigen väg /Se Krattehemmanet hmd. Kalla lycka åker
Slähult Saknas /Se Tvärån å /Se Kriddarens t. Kalvahagen skogsmark
Slähult gd /Se *Ullabäck bäck? /Se Kriddaretorpet torp Kantalyckan åker
Snuggeröd Saknas /Se Ullakroken, Norra äng? /Se Kristnatorp t. Karabjärsåkern åker
Svanshals by /Se Ullakärsbacken backe? /Se Krojtens t. Karatäppet åker
Svenstorp, Västra och Östra byar Ullatuvorna odl. mark? /Se Kråketorpet t. Kattekorre sumphåla
Svenstorp, Gussa Saknas /Se *Vllensshald gränsmärke Kröjtens t. Kittapellakärret kärr
Såghultslycke, nu Segutslycke by /Se Ullåker åker? /Se Kulhult by Kittatäppet åker
Säguslycke by *Vangeleitt led Kulhult by Kitte hål göl
Säguslycke by /Se Vattenfloen vattensaml? /Se Kulhult, Södra hmd. Kittekärr kärr
Söderby gårdar /Se Vattenkurran vattensaml? /Se Kulhult, Västra by Klacken höjd
Toalycke by /Se *Vestre flæd f. åker Kulhult Västra Saknas Kladdarna åker
Toalycke by /Se Viekurra(n) vattensaml.(?) /Se Kulhult, Östra by Klintakärret göl
Vigenstorp by Vistingsö ö Kulhult Östra Saknas Klintaträdan åker
?Vigenstorp by Vistingsö ö Kullanissens torp Klinten höjd
Åbrölla by /Se Vita sten sten Kungens t. Klinten höjd
Ängselt (Ängshult) by /Se *Wongen f. vång Kungens t. Klintamossarna myr
Ängshult (Ängselt) by /Se Ålakistebäcken bäck /Se Kungens gård Klockareskogen skogsmark
    Kvarntorpet t. Klockevången åker
    Källsved by Klädde göl göl
    Källsvid by Klövahallar stenar
    Kälsved Saknas Klövhall sten
    Kämpatorpet t. Knallehålan område
    Kärregård hmd Knalleåker åker
    Kärsebränna gård Knubbåker åker
    Kärsebränna by Knäppekulle höjd
    Kölsas t. Kobba kärr myr
    Larsatorpet t. Koddatäppet åker
    Ledstorpet torp Kohagamossen mosse
    Lejons Jonsas torp Kohagen skogsmark
    Lertaget åker Kohagavången åker
    Liljastrands täppe ödetorp Kohagen betesmark
    Lille Björns torp Kokittahålet odling
    Lillebjörnsas t. Koliderna åker
    Lille-Jössas torp Kolyckorna skogsområde
    Lillenilsas hmd Korrebacken höjd
    Lindholma-Jössons torp Krikonakroken markområde
    Lindhult by Kringlebacken åker
    Lindhult gård Kringlelyckan åker
    Lisstorpet t. Kringlelyckekärret kärr
    Lockens t. Kringlemossen mosse
    Lovéns hus Kroppehölen hölj
    Lusse torp ödet. Krunåker åker
    Lussingastället hmd Krusebökeån å
    Lussingens hmd Kråkehall sten
    Lustig Andreasas t. Kråkekull höjd
    Lycketorpet torp Kråkemarken skogsområde
    Lycke-Ingegärdens torp Kräjten åker
    Madjössatorpet torp Kröppedammen kärr
    Malshult by Kullabackarna höjd
    Malshult by Kullbergs lid backe
    Malshult Västra Saknas Kullbytteskogen skogsmark
    Marklunda by Kullebacke höjd
    Marklunda by Kullsåker åker
    Marklunda by Kvarnabäcken bäck
    Marklunda by Kvarnakrogaåkern åker
    Marklunda by Kvarnamossen ängsmark
    Matsakarlas t. Kvarnö holme
    Mellomgården hmd Kvarnön område
    Mossaröd Saknas Kvarterslyckan åker
    Mumsa Svenstorp gård Kvegalyckorna åker
    Måsaröd gård Kvegatäppet åker
    Måsaröd gård Kvekatäppet markområde
    Måsaröd, se 1-3 Mossaröd Saknas Kvinnö holme
    Mörkhult by Kyrkoladet stätta
    Mörkhult by Kyrkoledsåkern åker
    Nissens lht Kålhagebjär åker
    Noatorp, se Berget t. Kålhagen åker
    Norregård gård Kåsaledet grind
    Norregård hmd Kåsen plats vid strand
    Norregård bebyggelse Källarevången åker
    Norreskog Saknas Källebjärslid höjd
    Nybodatorpet torp Källsvidsstenarna stenar
    Nybygden by Källängen kärr
    Nybyggda-Nissens torp Käringekullen sandbacke
    Nybyggdatäppet åker Käringåker åker
    Nygård lht Kärsesjön sjö
    Nypan t. Kölatäppet åker
    Nypan t. Ladekärret kärr
    Nypan torp Ladukärret kärr
    Nyppetäppet torp Ladåker åker
    Näsjohanses t. Lammahagen beteshage
    Ola Bondes torp torp Lassa-Bengta täppa gammal byggnadsplats
    Olastorp by Leda Repa åker
    Olastorp by Ledsbäckakroken skogsmark
    Olastorp gård Liasjön sjö
    Osby by Lille krok område
    Osby by Lillevång vång
    Osby by o. sn Lilläng vång
    Pallas täppe tomt Lille ängen ängsmark
    Pallas täppe ödetorp Lindhulta sjö Saknas
    Pellanisses ödet. Linnebjär hage
    Petsamo, se Svanhals Saknas Lussebacke åker
    Petters ödet. Lusti fitta sumphåla
    Petterspellas t. Lyftestenen sten
    Piggens t. Långe backe höjdsträckning
    Pockers t. Långe krok markområde
    Prästgården bebyggelse Långens backe höjd
    Prästatorpet t. Långe-Pellas torp
    Påls sissas t. Långåker åker
    Pångkatuvens t. Längståker åker
    Päjnlepellatorpet t. Lövestan skogsdunge
    Päramölles t. Maderna äng
    Päretäppet torp Magla, Stora äng
    Ralskog by Maje mosse myr
    Ralskog by Majstångabackarna höjd
    Ralskog by Malsjön sjö
    Ralskog Saknas Marknadsplatsen åker
    Raskatorpet t. Marksatäppe åker
    Rivens t. Maråker åker
    Romlahall t. Maråkern åker
    Rotatorpet t. Mellanängen ängsmark
    Rytterstorpet t. Mjösjön sjö
    Rågekvarnen kvarn Mjöåker åker
    Rågekvarnen kvarn Molins håla åker
    Rågeröd gård Momsatäppet åker
    Rågeröd by Mor Nillans kärr kärr
    Rävakulla by Mossarna odling
    Rödetuvens t. Myllön ö
    Röena by Måset kärr
    Röena by Mästers täppa åker
    Röena by Mögkullaåkern åker
    Röena by Möllebjäret höjd
    Röena by Möllebacken höjd
    Röena by Möllön ö
    Röena by Nille lycka vång
    Röena by Noe håla håla
    Röena röv torp Nordsjön sjödel
    Sandliden by Norra kärr myr
    Segutslycke Saknas Norregårdsvången vång
    Sibbarp by Norre hage hagmark
    Sibbarp by Norre Toftabacken backe
    Simontorp by Norre vång område
    Simontorp by Nybygdasjön sjö
    Simontorp by Nybyggda-täppet markområde
    Singels t. Nygårdslyckan åker
    Sjöaskog by Nypekärret kärr
    Sjöaskog by Nålahusliden höjd
    Sjöboda lht Nålahuset åker
    Sjöbodatorpet torp Närmaste lyckan åker
    Sjögård bebyggelse Näset udde
    Sjöhagen t. Nävre hall sten
    Sjöhagen hmd Olahansängen äng
    Sjöstugan hmd Ormabacken höjd
    Sjötorpet t. Ormakroken markområde
    Sjötorpet t. Ormarör stenröse
    Skaletorpet t. Orsö ö
    Skansen hmd Oråker område
    Skogsnäs t. Osbysjön sjö
    Skogtorpet t. Osmannaåkern åker
    Skottandersens t. Oxahagen betesmark
    Skotteluatorpet t. Oxalyckan åker
    Skottetorpet, se Skottandersens Saknas Palmåker åker
    Skräddaretäppet torp Per Nilsastenen stenhäll
    Skröddatorpet torp Per Svensalyckan åker
    Skröddens hus Piggahall sten
    Skröddens hus Piggatäppet täppe (förr torp)
    Skönadal t. Pigåker åker
    Sladdra lustigs t. Pikhallen sten
    Slähult by Planterehagen hagmark
    Slähult by Porshölen höl
    Slähult by Porsö holme
    Slähult by Prästabacken höjd
    Slähult, Lilla hmd Prästavägen väg
    Snogerup Saknas Pålskullsbacke höjd
    Solatorpet hmd Pärtäppet åker
    Solatorpet torp Pärtäppet åker
    Speletorpet t. Ralskogbäck bäck
    Spångatorpet avs. Ralskogsjön sjö
    Spångatorpet avs. Ralskogssjön sjö
    Stampen avs. Ranabacken backe
    Stampens gård Ransbjär skogsbacke
    Stinepellas ödet. Raskaliderna höjd
    Storegård hmd. Ravnaliden backe
    Strömsborg hmd. Ravnaskär sten
    Strömsborg by Rivetäppet åker
    Stumpaboda t. Rosenbladbacken höjd
    Stöttingatorpet t. Rumle hall hall
    Svalan lht Rumlehallslyckan åker
    Svampabacken t. Rumpan ängsmark
    Svansas t. Rumpebacken höjd
    Svanshals by Ryssvången åker
    Svanshals by Ryttersängen äng
    Svanshals Saknas Rågefallet fall i å
    Svanshals Saknas Rågelyckan åker
    Sven-Hansatorpet torp Rävabacken höjd
    Svensagården bebyggelse Rävabacken höjd
    Svensagården gård Rävarumpan åker
    Svenstorp byar Rävavången vång
    Svenstorp, Västra by Räven åker
    Svenstorp, Västra Saknas Rävningahansa backe höjd
    Svenstorp, Östra by Rävängen ängsmark
    Svenstorp Östra Saknas Röda hallarna stenar
    Svenåkestorp torp Rödebacken höjd
    Sviktens t. Röde bäck bäck
    Svinaledstorp hmd Rödingsäng äng
    Svärsonens t. Rödjan åker
    Sågmöllan t. Rönnåkern åker
    Sågmöllanissens t. Röven höstnadsåker
    Sågmölle-Lassens torp Sammelsliden höjd
    Säguslycke by Sandgraven sandtäkt
    Säguslycke by Saras backe skogsbacke
    Söderby gårdar Sareshöl göl
    Södergård gård Saras höl höl
    Södergården hmd Serselyckan åker
    Tattaregården hmd Sissebäck bäck
    Tjärjeppans hmd Sjudareladsplanen tomt
    Toalycke by Sjöaskogsjön sjö
    Toalycke by Sjölyckan åker
    Torsas t. Sjövången åker
    Tranetorp t. Sjöåkern åker
    Tranetorpet torp Skalebacke höjd
    Trefitteboda t. Skalebjär höjd
    Trefitteboda förr hus, nu vägskäl Skamhålan vång
    Trekanten gård Skansabacken höjd
    Trekanten hmd Skansabackarna höjd
    Träskotorpet torp Skansahagen skogsmark
    Tuskatäppet ödet. Skibastan båtplats
    Tuveskans t. Skibastan båtplats
    Tuvetorp torp Skinnpolsahålan äng
    Tuvetäppe torp Skidarebäck bäck
    Tyskatorpet ödet. Skogsåkern, Stora åker
    Ugglestället gård Skogäng äng
    Usselassas t. Skomakareängen äng
    Vackers t. Skreddetäppet åker
    Vanstad lht Skrine lid höjd
    Vanstad torp Skriporna vång
    Vanstad by Skäggakull åker
    Vigenstorp by Skärlyckan åker
    Vigenstorp by Sladdergatan gata
    Vigenstorp Saknas Slätte lid höjd
    Vätanå avs. Slättra lyckan åker
    Åbrölla by Slättåker åker
    Åbrolla by Slättåkern åker
    Åbrolla by Slödrorna åker
    Ängastugorna t. Smalåker åker
    Ängavången hmd Smedjeåkern åker
      Smedliden backe
      Smedäng ängsmark
      Smedängsåker åker
      Snogerupsbackarna backar
      Snuggorp höjd
      Sockertoppen höjd
      Sokärret kärr
      Solakull höjd
      Sola kulle backe
      Solakullen höjd
      Solalyckan åker
      Solatäppet åker
      Solatäppet åker
      Sotarekärret kärr
      Spelåker åker
      Speleledet grind
      Spelemansledet grind
      Spelemansvägaskälet vägskäl
      Sperrakyrkan håla
      Sperrakyrkan håla
      Spjället vång
      Spjällåkern åker
      Spökebackarna backar
      Stackabackaåkern åker
      Stackakullen höjd
      Stackakärr åker
      Stampan åker
      Starrkorran äng
      Stenlyckorna åker
      Stinas källa källa
      Stockabäcken bäck
      Stockarammarna äng
      Stora sjö del av sjö
      Store krok område
      Storåker åker
      Struhult skogsmark
      Strussbacken backe
      Strutsbacken höjd
      Strömäng ängsmark
      Stubbalyckan åker
      Stubbingen åker
      Stumpaliden höjd
      Stutabacken backe
      Stutabacken höjd
      Sura stycke åker
      Suren åker
      Suringen åker
      Svalemossen myr
      Svampabackarna höjd
      Svanshalssjön sjö
      Svanshalsasjön sjö
      Svartahål äng
      Svarta vad skogsdunge
      Svarte mad sankmarksområde
      Svarte nabbe udde
      Svartevesken myr
      Svattskärr kärr
      Svenskinnet igenlagd åker
      Svenstorpa å å
      Svensäng äng
      Sviktelyckan åker
      Svinalat stätta
      Svinö myr myr
      Svälte-Ola-liden backe
      Svängsäng ängsmark
      Sågmölleängen ängsmark
      Södra sjö del av Osbysjö
      Söndre Toftabacken backe
      Söndre vång åker
      Söndre vång omårde
      Tegarna sankmarksområde
      Titteliden höjd
      Tjuvön myr
      Tjuvön ö
      Tjärbackarna höjd
      Tockalyckesten sten
      Tofjärdingen åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tokullavången markområde
      Tokullen markområde
      Torkels odling åker
      Torpavången åker
      Tjuvön fastmark ute på en myr
      Torvgraven sumphåla
      Torstekärret kärr
      Tostesjön göl
      Totosäng äng
      Tranehultet skog
      Tranekällan källa
      Tranelyckorna åker
      Trehörningen åker
      Treskillingen åker
      Trocka lo skogsområde
      Trueda Eke ekbacke
      Trygga vad bro
      Träskoböket bokskog
      Träskoliden backe
      Träskoliderna höjd
      Träskoplatsen område
      Träskotäppet markområde
      Tulatorpamyren mosse
      Tuve Jonsa bit skogsbit
      Tuves täppe åker
      Tvätte stenar stenigt ställe i å
      Tygabacke höjd
      Tykullahålan djupt hål i Helgeån
      Tyskatäppet markområde
      Tämma ängar ängar
      Tämme ängar höstnadsområde
      Tärnö holme
      Udden ö
      Vagnpellaledet grind
      Vargabacken höjd
      Vasaliderna höjd
      Vassåker åker
      Vesslekärret kärr
      Videhålan markområde
      Videön ö
      Vigenstorpa gyl göl
      Vigenstorpa göl göl
      Vilebökaliderna backar
      Vileslätten åker
      Vilestenen sten
      Vilestenen sten
      Viletäppet åker
      Vinkelåker åker
      Visingsö ö
      Vistingsö ö
      Vita sten sten
      Volds täppe torp
      Vrååker åker
      Vägaskälsåkern åker
      Vägåkersbacken höjd
      Väsetäppet åker
      Västra lycka åker
      Västre äng ängsmark
      Vävesetäppet markområde
      Åbergs äng ängsmark
      Åbrölla sjö sjö
      Åkejössa täppe åker
      Ålakistebäcken bäck
      Ålyckan åker
      Åängarna äng
      Åängen äng
      Ällingkärret kärr
      Ängavångamossen myr
      Ängavångamossen mosse
      Ängavången vång
      Ängavången skogsområde
      Öarna odling
      Öarna äng
      Östra ängavången område
      Östre åker åker
      Östringaberg höjd
      Övången åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.