ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grevie socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 209 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 258
?Grävie sn /Se *Aaenagger f. åker Grevie sn, by och järnvägsst. Allmänningen jord
?Grevie sn /Se *Abileager f. åker Grevie sn och by Atteköpsbäcken bäck
?Grevie sn /Se *Alminding f. åker Grevie sn Axel Svenssons sten bautasten
?Grevie sn /Se *Alminding f. äng Grevie sn o. by Axeltorps bäck bäck
Grevie sn *Aspeagger f. åker Grevie socken socken Axelstorps fors vattenfall
?Grevie sn *Aspessager f. åker Grevie sn Axeltorps mölla vattenkvarn
Grevie sn *Bacheengen f. äng Grevie Saknas Bergadammen damm
Grevie sn /Se *Beretogrundt Saknas Grevie kyrka Saknas Berget höjd
Greffvie sn *Biereagger f. åker greviesömnare inbygggarbeteckning Bjärlus hallar berghällar
Grevie sn /Se *Bi(e)rekildzager f. åker greviesömnare inbygggarbeteckning Bjärlyckan åker
Grevie sn *Bierelien f. äng Atteköp by Bjärrödsbäcken bäck
Grevie sn *Bierespi(e)llit f. åker Atteköp by Bjärrödsknall bergknalle
Grevie sn *Bi(e)rkilsseng f. äng Atteköp by Bjärröds mosse mosse
Grevie sn *Birchestöchet f. äng Axelstorp by Bomshögen höjd
Grevie sn Bjäredsknall berg o. triangelpunkt Axelstorp gård Bomsävan tångtäckt
Grevie sn /Se *Bocheeng f. äng Axelstorp by Boställesmossen mosse
Grevie sn /Se *Bodetofften f. åker Axeltorps skola skolhus Branten landvägsbacke
Grevie sn /Se *Boelöchen f. åker Backagården gård Brattenborg backe
Grevie sn /Se Bolaliden backe? /Se Bjerröd, se Bjäred traktnamn Brattenborgs backe höjd
Grevie sn /Se *Bormose mosse Bjerröd by Brunbäcken eller Brunbäcksbäcken bäck
Grevie kyrka Saknas Borrmossen mosse Bjäred traktnamn Brunnamosse torvmosse
Grevie kyrka Saknas *Boutofften f. åker Bjärröd by Byskabron bro
Grevie kyrka kyrka /Se Brattenborg höjd Bokelund hus Båstadledet f.d. grind
Aldalen hmd /Se *Bredingen f. åker Bokesliden by Båstadledet f.d. grind
*Askegården gd /Se Brunbäcken bäck Böske by Båstadliden landsvägsbacke
Atteköp by Brunbäcken bäck /Se Böske by *Böckebacken skogsmark
Atteköp by /Se Brunna mosse mosse Böske by *Bökeliden skogsmark
Atteköp gd /Se *Brömbech bäck Böskestorp by Bökelyckan skogsmark
Axelstorp by *Bögis ager f. åker Böskestorp by Bökesliden vägbacke
Axelstorp by *Bögissager f. åker Böskestorp by Bökeslidåkrarna område
Axelstorp by *Dalssager f. åker Flintalycke gård, del av by Böske dal dalgång
Axelstorp by *Egestrengen f. åker Flintalycke gård Böskestorpsbäcken bäck
Axelstorp by *Egissager f. åker Forsaboden handelsbod Böskestorps mosse mosse
Axelstorp by /Se *Egissengen f. äng Gemle gård Dalalängan gråstenslänga
Axelstorpsgården el. Gården, se Rasmundstorp hmd *Egre(n) f. äng Gimle gård Den mittersta backen skogsbacke
Backagården gd /Se *Engeager f. åker Grevie station jvst Den nedersta Gatubacken vägstycke
Bjärröd by *Engenöd f. äng Gudmunds gård De norra hällorna terrängnamn
*Bjärröd by *Ericks ager f. åker Hedegården gård Den store bäcken bäck
Bjärröd by *Escheeng f. äng Hovgården gård Den store bäcken bäck
Bjärröd by *Esspeager f. åker Hålarp by Drängstorpabäcken bäck
Bjerröd by /Se *Flad ager f. åker Högagården gård Dyroks led f.d. grind
Bokeliden hmd /Se Flintalycke odling Högagården gård Dyroks lycka åkerlycka
*Brunskogshuset gd /Se *Floager f. åker Jeppasgård gård Ekekulla skogsbacke
Börjes hmd /Se *Floeager f. åker Killebäckstorp by Eriks backe höjd
Böske by *Floeeng f. äng Killebäckstorp by Eriks backe skogsbacke
Böske by /Se *Foragger f. åker Killebäckstorp by Fingals dal terrängnamn
Böskestorp by *Forelundt f. åker Killebäckstorp by Flintalycke mosse mosse
Böskestorp by *Frueagger f. åker Killebäckstorps mölla vattenkvarn Floen damm
Böskestorp by *Frueeng f. äng Killeröd by Forsaskogen skog
Böskestorp by /Se Fältans kors sten Killeröd by Forsen vattenfall
Cronholms mölla kvarntorp /Se *Fruelundt f. äng Killeröd by Forsen vattenfall
De tre p:na hmd /Se *Gaarstam f. åker Killeröd by Fädriften kreatursväg
Endilsbeck, se Ängelsbäck by *Gadeager f. åker Krogstorp by Fältanskors kors
Fingalsdal lht /Se *Gadeager f. åker Krogstorp by *Gatebäcken bäck
Flintalycke gd /Se *Gadeeng f. äng Kvinnaböske traktnamn Gamlebro hamnplats
Flintalycke hmd /Se *Gadejord f. åker Kvinnaböske by Gamlegårdsbacken höjdsträckning
Forsaboden lht /Se Galebäcken bäck /Se Kvinnoböske, se Kvinnaböske traktnamn Gatubacken vägstycke
Gimle hmd /Se *Godeagger f. åker Kvinnoböske by Grevie backar utmark
Grevie by Grevie samsmosse mosse Larsa el. Larsastället gård Grevie berg höjdparti
Grevie by Grimmeshåla betesmark Lille-Olas gård Grevie ene utmark
Grevie by Grimmeshög fornlämning Mickels el. Mickelsgårda gård Grevie fälad utmark
Grevie by *Gundeleeng f. äng Mossens gård Grevie utmarker Saknas
Grevie by *Gunderssgaard f. äng Nedregård gård Grimmeshåla håla
Grevie by *Gunnil engen f. äng Nordstjärnan småbruk Grimmeshög bergknalle
Grevie by *Haffnisgaardt Saknas Norregård gård Gåsatäppan åker
Grevie by /Se *Halffueager f. åker Norrlycke gård Göran Carlssons skog skog
Gården gård /Se *Hallelöche(n) f. åker Norrlycke gård Hallalyckan åker
*Haffnisgaardt gd /Se *Halle löcke, Østre och Vestre f. åkrar Norrlycke gård Hallandspetsen hörn av ägor
Hajagården hmd /Se *Hallensfars engen f. äng Norrlyckegård=Norrlycke gård Hallavraket åker
Herarnas hmd /Se *Hanarager f. åker Nyled-Karlens gård Hallingagränsen gräns
Hovgården hmd /Se *Haraldshöy f. åker Nystu gård Hallsäng äng
*Hullegaarden f. gd *Haulöcheagger f. åker Nystuggård gård Hampåker åker
?Hålarp by *Haustensager f. åker Nötte by Haradal åker
Hålarp by Havsten fornlämning Nötte by Havsten sten (bautasten)
Hålarp by /Se *Hestehaffuen f. åker Nötte by Helgavad vadställe
*Hålegården gd /Se *Heste hauffuen f. äng Lilla Nötte by Hjortahålan håla
Hår(d)bergs hmd /Se *Hiörneager f. åker Persgård gård Häckenfältadalen terrängnamn
Höggården, jfr Magisterns hmd /Se Holmen f. äng Riddarens gård Häggemad betesmark
Ingebrättes lht /Se *Hovalla hög, se Öllöv höjd Riksdagsmannamöllan vattenkvarn Hällåkerslätt åker
*Ingilsbeck, se Ängelsbäck by *Hulemorten f. äng *Ryssborgs gård gård Hässlehög skogsbacke
Jeppasgård hmd /Se *Hulen f. åker Rögle gård Högahult skogsbacke
*Killebäckshamn gd /Se *Hulen f. åker Salomonhög by Hövlen damm
Killebäckstorp by *Hulleager f. åker Salomonhög by Isaks lycka åkerlycka
Killebäckstorp by *Hullen f. äng Salomonahög by Jönsa hage betesmark
Killebäckstorp by /Se *Hullevass f. äng Salomonshög by Jöns´ lycka åker
Killebäckstorps mölla lht *Högsager f. åker Salomonhög by Kalvahagen skogsdunge
Killeröd by *Höjden f. åker Salomonhögs backar bebyggd utmark Kalvahagen betesmark
Killeröd by *Höxager f. åker Segelstorp by Kalvahagen skogsmark
Killeröd by *Imellemvangen f. åker Segelstorp by *Kalvahagsbackar höjder
Killeröd by »Isarefloen» natn. /Se Segelstorp by Kalvhagsbackarna åker
Killeröd by *Ingemandtzager f. åker Severtorp traktnamn *Kalvahagsåker åker
Killeröd by *Kageager f. åker Severtorp by Karstall källa
Killeröd by *Kalffuehaffuen f. äng Sevestorp, se Severtorp traktnamn Kidrons dal dalgång
Killeröd by *Kalffuehaffuen f. äng Sista Styvern torp Killebäcken bäck
Killeröd by *Kalffueledt Saknas Skeadal by Killebäckstorps bjer höjd
Killeröd by *Kalle hauffuen f. äng Skeadal by Killerödbackar höjdparti
Killeröd by /Se Kidrons dal dalgång /Se Slottagården gård Killeäng äng
Killeröd by /Se *Kielleagger f. åker Slottens gård Klara killa källa
Kittens hmd /Se *Kierlingehule(n) f. åker Slottet by Knaggarp tångtäkt
Knuckelns, jfr Nordstjärnan lht /Se *Kyfleeng¨ f. äng Slottet gård *Knakaren allmänning (grustag)
Korgamöllan (*Korgakorla-möllan) vattenkvarn /Se Kilamossen mosse Smedgården gård Knallen höjd
Korgamöllan, jfr Stättamöllan hmd /Se Killebäcken bäck /Se Smedgården bebyggelse Kodalen skog
Krogstorp by *Kireheholt f. åker Staffans mölla väderkvarn Kohallen bergknalle
Krogstorp by *Kircke holtt f. åker Svantesahuset f.d. hus Kohögen höjd
Krogstorp by *Kiöllevasebron Saknas Sävertorp gårdar Korgamöllan vattenkvarn
Krogstorp by *Kjellerödz eng f. äng Sävertorp by Kristalyckan åker
Krogstorp by /Se *Klochemosse(n) f. äng Torpare rote del av sn Kronobacken åker
Kvinnoböske gd *Klocke ager f. åker Torpet gård Knonobacken åker
Kvinnoböske by *Klockegaff Saknas Troedsa gård Kyrkobron bro
Kvinnoböske gd /Se *Klösteene Saknas Troedsgård gård Kyrkohögen skogsdunge
Lagmannens hmd /Se *Knölleager f. åker Troedsagård gård Kyrkoliden vägsluttning
Lars» gd /Se *Kornengen f. äng Varegården gård Kyrkoliden vägsluttning
Larsastället, se Lars´ gd /Se *Korran Saknas /Se Vasalt by Kyrkostigen gångstig
Lille-Olas hmd /Se *Korsstofften f. äng Vasalt by Kyrkovägen väg
?*Lindeberg ?förr torp *Krogagger f. åker Vysteborg gård Käringasten bautasten
Magisterns, jfr Höggården hmd /Se *Krogekier f. äng Värslehuset torp Käringasten Saknas
Mauritz hmd /Se *Krogen f. äng Värslehuset gård Kärret surskog
Mickels(gårda) hmd /Se *Kröngstredet f. åker Värslehuset gård Kärret surskog
Mossens hmd /Se Kurraboken, Lilla träd Lilla Värslehuset torp el. gård Landemärket gräns
Nordstjärnan, jfr Knuckelns lht /Se Kyrkobäck bäck /Se Åkegård gård Lilla lycka åker
Norregård hmd /Se *Ladeager f. åker Åkagård gård Lilla Nytte hög höjd
Norrlycke gd /Se *Lad(e)föllingen f. åker Ängelsbäck by Lilla Nöttebacken landsvägsbacke
Norrlycke by /Se *Ladegaardzeng f. äng Ängelsbäck by Lilla Nötte hög ättehög
Norrlycke(gård) gd /Se *Land(e)agger f. åker Ängelsbäck by *Lillarebacken åker
Nyled-Karlens gd /Se Langeager f. åker Öllöv by Lindbergsknall bergstopp
Nässas mölla kvarntorp /Se *Langebech f. äng Öllöv by Lindebjer bergstopp
Nötte, Stora och Lilla byar *Leiren f. åker Öllöv by Lindebjersknall bergknalle
Nötte, Lilla och Stora byar *Leiren f. äng Östergård gård Lindebjersknall bergknalle
Nötte, Lilla och Stora byar *Liebech Saknas   Lindebjers knall bergstopp
Nötte Saknas /Se Liebech äldre namn på vattendrag /Se   *Listenshögen ättehög
Nötte, Lilla by /Se Lien f. äng   Lundblads lycka åker
Nötte, Stora by /Se *Lilleagger f. åker   Lyabäcken bäck
Persgård, se De tre p:na hmd *Lille lycke f. åker   Lya led f.d. grind
Prästgården Saknas ?Lindebjersknall bergtopp   Lyckan åker
Rasmustorp hmd /Se *Liung ager f. åker   *Maglebacke höjd
Riddaregården gd /Se *Li(u)neberig bergstopp   Maglemosse mosse
Riddaregården el. Riddarens hmd /Se *Liunge sticke f. äng   Malen strandmark
Riddarens el. Riddaregården hmd /Se *Ljunghults mosse mosse   Malen allmänning
Riksdagsmannamöllan el. Riksdagsmannens mölla lht /Se *Longager f. åker   Mossen skog
Roxmans lht /Se *Longager, Store f. åker   Murkahög ättehög
Ryktarens hmd /Se *Longeng f. äng   Måhall impediment
Rögle hmd /Se *Longeng f. äng   Mölleslätten åker
Salomonhög by *Longengen f. äng   Mölle åker åker
Salomonhög by *Lunden f. äng   Mölleåkern åker
Salomonhög by *Lundissager f. åker   Mörkans lid backe
Salomonhög by *Lutz ager f. åker   Nedregårds hall = Per Gudmundssons hall bergknalle
Salomonhög by /Se Lyabäcken bäck   Nordrevång åker
Salomonhög by /Se *Lylluelle Saknas   Nordre vång åker
Salomonshög Saknas /Se *Lyung(ager) f. åker   *Norra böke skogsmark
Sankt Toftens kiercke och Capell by *Lyungager f. åker   Norra led f.d. grind
Segelstorp by *Lyung(ager), Östre f. åker   Norre fälad terrängnamn
Segelstorp by *Lyungbachen f. äng   Norreåker åker
Segelstorp by /Se *Lyung(eng) f. äng   Norreäng äng
Severtorp by *Lyungeng f. äng   Nyttebacken backe
Severtorp by *Lyss(e)agger f. åker   Nytte-Karlens led f.d. grind
Severtorp by *Löchen f. åker   Nötte backar skogsbackar
Sevestorp by /Se *Löche(n), Lille f. åker   Nötte backe landsvägsbacke
Sista styvern lht /Se *Lönissager f. åker   Nötte branta landsvägsbacke
Skeadal gd /Se *Lönssagger f. åker   Nöttehällorna backsluttningar
Slottagården gd /Se *Maaeengen f. äng   Nötte hörna terrängnamn
Slottagården el. Slottens hmd /Se *Mad(e)ager f. åker   Nötte lider vägbackar
Slottens el. Slottagården hmd /Se *Maen f. äng   Nötte vång odlad jord
Slottet by *Marstollen f. äng   Per Gudmundssons hallar berghällar
Slottet gd /Se *Maglössager f. åker   Predikstolen sten
Smedgården hmd /Se Malla mosse mosse   Prinsalyckan åker
Staffans mölla lht /Se *Manssagger f. åker   Rikas led f.d. grind
Strandbergs hmd /Se *Mellemager f. åker   Rumlelid backe
Strångagården hmd /Se *Minille kielde Saknas   Ryktarens led f.d. grind
Stättamöllan, jfr Korgamöllan hmd /Se *Miöager f. åker   Rysborgs lycka terrängnamn
Svantesahuset hmd /Se *Muncheager f. åker   Råhög (Rohög) kulle
Träbeninga-Olans hmd /Se *Muncheeng f. äng   Rävabacken höjd
Vade bebyggt område /Se *Musager f. åker   Rävahallen berg
?Varegården gd Myltebäck, Möllhults bäck bäck /Se   Rödjan åker
Varegården by *Myren f. äng   Rödjan skogsbacke
Varegården gd /Se Märkesström vattendrag /Se   Rören impediment
Vasalt by *Möllestadet f. äng   Rörstycket åker
Vasalt by Möllhults bäck (även Myltebäck) bäck /Se   Salomonhögliden vägsträcka
Vasalt by /Se *Nörlengen f. äng   Salomons-högs utmark utmark
Viebkes, jfr Östergården hmd /Se *Nörre Tofft f. åker   Schönbergs hamn hamnplats
*Vinningehuset lht /Se *Oreager f. åker   *Seken sankmark
*Vornegaard f. gd *Orekalss Skrebsagger f. åker   Seveds Karls´ bom f.d. bom eller »led»
Vysteborg hmd /Se *Ormehöjg(sager) f. åker   Seveds Karls led f.d. grind
Värslahuset el. Lilla Värslahuset lht /Se *Ormehögsager f. åker   Seves lid vägbacke
Åkagård(en) gd /Se *Ostelychen f. lycka   Sjön hav
Åkagården hmd /Se *Palteeng f. äng   Skinnkullsa backe åker
Ängelsbäcks län län *Pigumaae f. äng   Skivningen tångäva (tångtäkt)
Ängelsbäck by *Pill(e)ager f. åker   Skogbacken höjd
Ängelsbäck by *Preste ager f. åker   Skolyckan åker
Ängelsbäck f. län, nu by Prästmossen mosse   Skräddarebacken backe
Ängelsbäck by *Påle mosse myr (eller f.d. myr) /Se   Skräddarelyckan åker
Ängelsbäck by *Raa agger f. åker   *Skuggakilla källa
Ängelsbäck by *Reffuehulen f. åker   Skäktan åker
Ängelsbäck by *Remeager f. åker   Slottabäcken bäck
Änglesbäck by *Remen f. åker   Slottakillorna källor
Ängelsbäck by *Reuespiellit f. åker   Smedgårdsbackar del av höjdsträckning
Ängelsbäck by *Reuilliestiene Saknas   Smedgårdamöllan vattenkvarn
Ängelsbäck by *Rönnefloe Saknas   Smedjebjär åsparti
Ängelsbäck by /Se Rönneflo vattensaml. /Se   Snickareliden lid
Ängelsbäck by /Se *Rönssager f. åker   Soblöten mosse
Ängelsbäcks län län *Rönsseng f. äng   Sones Petters högar ättehögar
Ängelsbäcks län län Rörbäck, nuv. Möllhults bäck bäck /Se   Stenkullsbacke höjd
Ängelsbäcks län län Rörmaden terräng   Stenlyckan åker
Öllöv by *Rörsteene Saknas   Stora Nöttebacken landsvägsbacke
Öllöv by *Salensmossen myr   Stora vägen landsväg
Öllöv by *Salensmossen myr   Store bäck bäck
Öllöv by /Se *S. Lauritz rijst Saknas   Store äng betesmark
Öllöv by /Se *Schallenöd f. åker   Struckeshög ättehög
Örjansgård hmd /Se *Schordalssljer Saknas   Strömma väg
Östergården, jfr Viebkes hmd /Se *Schouffsengen f. äng   Strömmen åker
  *Schrabillekorss Saknas   Strömmen bäck
  *Schreuager f. åker   Strömmen tångtäkt
  Segelstorpsbäcken bäck   Stättamöllan vattenkvarn
  *Siæle(ager) f. åker   Sura äva tångtäkt
  *Snerren f. äng   Sven Gunnarssons skog skog
  *Steenkille (eng) f. äng   Svinabacken betesmark
  *Stenbäcken bäck   Svinstimossen fäladsmark
  *Stenekilss(eng) f. äng   Södra led f.d. grind
  *Stemhöjg(sager) f. åker   Södra lycka åker
  *Stenkilsseng f. äng   Tiggarevältan eller Tiggarevältevägen väg
  *Stensager f. åker   Tinghögen ättehög
  *Stensager f. åker   *Tiondebäcken bäck
  *Stenstöchet f. åker   Toften åker
  *Stiisager f. åker   Toften åker
  *Stilleagger f. åker   Tofterna åkrar
  *Stixager f. åker   Tore Svenssons jord åkerområde
  *Stochebrönnenhöi Saknas   Trädehögen ättehög
  *Stoelhöjen Saknas   Tångvägen väg
  *Storeagger f. åker   Vade bäck
  Strandfloarna vattensaml.? /Se   Vade eller Vadeliden landsvägsbacke
  *Strengen f. åker   Vadebäck bäck
  *Stribind f. äng   Varegårds knall bergstopp
  Strömmen bäck /Se   Vasaltegrunden grund
  *Stugen f. åker   Vasalte strand strandmark
  *Svante mosse mosse   Vasalts hallar berghällar
  Svartebäck bäck? /Se   Vasalts hallar skogsområde
  *Söndereng f. äng   Vattenträdan åker
  *Söndreeng f. äng   Viahyggget åker
  *Thageschoffseng f. äng   Vid Byskabron Saknas
  *Thullsseng f. äng   Vitehög höjd
  *Thöllit Saknas   Vite rör tångtäkt
  *Tijstilsager f. åker   Vångalyckan åker
  Tinabäcken bäck /Se   Vångamåssen mosse
  Tinghögen fornlämning   Vä(de)rgapet vägsträcka
  Tinghögen gravhög /Se   Västerbacke åker
  *Tingshöigsager f. åker   Vättestughallen bergknalle
  *Tingstickid f. äng   Åsen höjdsträckning
  *Tingstickid åker /Se   Ällovbäcken bäck
  *Tolbouen f. äng   Ängelholmsvägen landsväg
  *Toldboden f. åker   Ängelholmsvägen landsväg
  Tosse killa offerkälla   Ängelsbäckabäcken bäck
  *Tustruttevedt f. äng   Ängelsbäcks sand strandmark
  *Tychebechsör Saknas   Ängelsbäcksstranden strandmark
  *Tyckebäck förr(?) bäck /Se   *Äreåkern (*Egreåkern) åker
  Ug(g)lan äng /Se   Äsket dalgång
  Vadbäcken bäck   Öllöv strand strandmark
  Va(d/e)bäcken bäck /Se   Örebäcken bäck
  *Vandkier Saknas   Östesnabben udde
  *Vijssagre f. åkrar   Östrekull höjd
  *Wijssholchz Saknas    
  *Vraain f. äng    
  Ängelsbäcksbäcken bäck /Se    
  Ängelsbäcksbäcken bäck /Se    
  Öllöv höjd    
  Örbäcken bäck    
  *Örbäcken bäck    
  *Örbäcken gränsbäck    
  *Örbäck bäck    
  Örebäcken bäck    
  *Örebäcks vad Saknas    
  *Örgrydt Saknas    
  Österkull terräng    
  *Österlöche(n) f. äng    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.