ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torekovs socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Baggen udde    
  *Baggenäsan udde    
  Bakläppen holme    
  Bakläppen holme    
  *Björnabådan grund    
  *Bådan, (eller ev. Vrenbådan) grund    
  Glimmingebådan holme    
  Glimmingebådan holme    
  Glimmingebådan holme    
  Glimmingebådan holme    
  Gråben holme    
  Hallands Väderö ö /Se    
  Hallands Väderö ö    
  Hallö, Yttre holme    
  Hallö, Y. holme    
  Hamnaskär grund    
  *Hamnbådan grund o. holmar    
  *Hamnbådan holme    
  *Hamnbådan grund eller holme    
  *Herr Bengts hamn hamn    
  *Högabådan grund    
  *Kaften holme eller sund    
  *Kallskär udde    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellshamn hamn    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kapellhamnsskären holmar    
  Kapellhamnsskären holmar    
  *Kollingebådan grund    
  *Kristianstadsbådan grund    
  Kråkan holme    
  Kråkan holme    
  *Kungshamn vik    
  *Källskär udde    
  Möhamn vik    
  *Näset udde    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  Ofatet holme    
  *Oreberget höjd    
  *Ormskären holmar    
  *Ormskären holmar    
  Oreskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  Orskär, St. o. L. holmar    
  *Rahästarna holmar    
  *Rev, St. o. L. uddar o. grund    
  *Revasten möjl. del av udde    
  *Rosäcken trol. grund eller holme    
  *Rågsäcken grund    
  Råhästarna grund    
  *Råhästarna holmar    
  Saltpannan holme    
  Sandhamn, St. o. L. vikar    
  Sandhamn, St. o. L. vikar    
  Skäppeskären holmar    
  *Slegdan holme /Se    
  *Slegdan holme    
  *Stegdan holme    
  *Slegdan holme    
  Släpkistan holme    
  *Stegdan holme    
  *Stegden holme /Se    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  Svartskär holme    
  *Troeds hamn hamn    
  *Tyge holme    
  *Tyke grund    
  *Tykehamnsbådan grund    
  Tånge, St. udde    
  Tånge, St. o. L. uddar    
  *Ulagapet vik    
  Vingaskär ö /Se    
  Vrenen holme /Se    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    
  Vrenen holme    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.