ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovs socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Hovsand möjl. udde (ev. havsbottnens besk.)    
  *Hovsan föremål    
  Hovshallar bergudde    
  Hovshallar bergudde    
  *Katteviken synbarl. vik    
  Källran holme eller grund    
  Källran holme eller grund    
  Källran holme eller grund    
  Källran grund    
  Källran grund    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.