ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Karups socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 76 Bebyggelsenamn : 230 Naturnamn : 415
Karup, Västra sn /Se Bjäret höjd Västra Karup sn och by Abelins trädgårdar Saknas
Karup, Västra sn *Boarpe wong vång Västra Karup sn och by Abullabacken höjd
Karup, Västra sn *Brimes ager f. åker Västra Karup sn Allmänningen strandmark
Karup, Västra sn Burensvik vik Västra Karup sn o. by Allmänningen område av Slättaröd
Karup, Västra sn Dagshög höjd Karupa socken Saknas Allmänningsbacken terrängnamn
Karup, Västra sn Dagshög höjd Allégården gård Anes åker
Karup, Västra sn Dagshög höjd Andersagård gård Axels hög ättehög
?Karup, Västra sn Dagshög höjd Apelryd gård Backes krok vik
Karup, Västra sn /Se Dagshög fornlämning Backagårdarna gårdar Bastuåkern åker
Västra Karup sn /Se *Drengstorpe engenn f. äng Bengt-Jöns gård Bertils åker åker
Västra Karup sn /Se Drottninghall kultplats /Se Bengts gård Betet åker
Västra Krups kyrka kyrka /Se Flymossen sankmark Berget-Hennet gård Betet åker
Allégården, se Smörlunsens hmd Flämmebacken backe /Se Bjäragården traktnamn Betet f.d. betesmark, nu åker
Andersagård hmd /Se Fröabjär(et) höjd /Se Bjäragården by och gård Betet utmark
Apelryd gd /Se Fröjaberg bergkulle /Se Bjäragården by Bjäragårdsbackarna skogsbackar
Apelryd bebyggelse /Se »Gallas floen» natn? /Se Bjäregården, se Bjäragården traktnamn Bjäragårdshögarna ättehögar
Ap(p)elryd gd /Se Glimmingebäcken bäck /Se Boarp by Bjäret höjd
Bengt Jöns´ hmd /Se Göaberg höjd m. triangelpunkt Bos gård Björkebacken skog
Bjäragården by »Hultabäcks åker» natn. /Se Bosgård gård Björkelyckan åker
Bjäragården gd /Se Hyllebäcken bäck Bossens gård Björnahagen skog
Boarp by Hålebäcken bäck /Se Bröddarp by Björsbacken ättehög
Boarp by *Hästenshög Saknas /Se Bröddarp by Black sten
?Boarp by *Höye reens stickid f. äng Buggas gård Blackstenen sten
Boarp by /Se Karna Mårtens hög fornlämning Lilla Båstad by Blöten åker
Braskagården hmd /Se ?Karupa berg höjd Böckarens gård Boarpa backar höjder
Bror Jannes hmd /Se *Kircke spieldtt f. åker Böckergården gård Boarpsängen utmark
Bröddarp by *Klockere borën Saknas Böckergården gård Bos gata utmark
Brödarp gd /Se *Klockestrengen f. åker Dalen gård Brantan backe
Bugges hmd /Se *Korran Saknas /Se Dalsberg gård Brantelid backe
Bussens, jfr Pers el. Per Ebbes hmd /Se Krubbedamm damm /Se Dockens gård Bredåker åker
Båstad, Lilla, jfr Norrviken gd /Se Kåremosse mosse /Se Drudens gård Brinken backe
Böckergården gd /Se Kåremosse sankmark Drängstorp by Brobacken skogsbacke
Böckergården el. Böckerns hmd /Se *Lunde spieldt f. åker Drängstorp by Bräkenahålan äng
Böckerns el. Böckergården hmd /Se Lärkan ängsmark? /Se Drängstorps bastu f.d. linberedningsanstalt Brödden backe
Dalen el. Sinarpsdalen hmd /Se Madfloarne vattensaml. /Se Ebbasgård gård Brödden vägstycke
Dalsberg(sstället) hmd /Se Maredamm damm /Se Ebbes gård Brödden backe
*Dejnehuset lht /Se *Messinge wong vång Elestorp traktnamn Bukten hav
Drudens lht /Se Morehög fornlämning Elestorp by Burensvik havsvik
Drängstorp by Myltebäck bäck Elestorp by Buss sten
Drängstorp by Myltebäck bäck /Se Eriks gård Bykällan källa
Drängstorp Saknas /Se Myltebäck bäck /Se Eriks(a) gård Byliden backsluttning
Drängstorp by /Se Mårtens hög, se Karna Mårtens hög fornlämning Erikstorp by Båstads trädgård annat namn på Norrvikens trädgårdar
Ebbes hmd /Se Möllhults bäck (även Myltebäck) bäck /Se Farits löv by Båstadvägen landsväg
Ekholms hmd /Se Neglehög fornlämning Faritslöv by Bäckabroävan tångtäkt
Elestorp by /Se Orgelnistjorden åker /Se Finnes gård Bäckebro hamnplats
Eriks hmd /Se *Pebermölle stickid f. äng Flatakull gård *Böckerböket skog
Eriks el. Petters Eriks Augusts hmd /Se Pebermölle stickid Saknas /Se Flyet gård Böckerängen utmark
Erikstorp by Plantahagen terräng Fogdarp by Böket skog
Erikstorp by Plantahagen terräng Forsa-Perens gård *Böket bokdunge
Erikstorp by /Se *Preste agerenn f. åker Gatu-Jöns Petters gård Bönehög höjd
Faritslöv by Pukafloen tångtäkt /Se Glimminge by Dagshög ättehög
Faritslöv by /Se Ramsjö sjö /Se Glimminge by Dagshög ättehög
Faritslöv by /Se Rockekull fornlämning o. triangelpunkt Gudmund Petterssons gård Dalsåkra åker
Faritslöv by /Se Råbäck bäck /Se Gudmunds gård Den gamle vägen gammal landsväg
Faritslöv by /Se Röhög fornlämning Gudmundsgård gård Den lilla Gunnelyckan åker
Faritslöv Saknas /Se Rörbäck, nuv. Möllhults bäck bäck /Se Hallens gård Den lille toften åker
Faritslöv by /Se *Röskall gränsmärke Hansagård gård Den mellomsta lyckan åker
Finnveds hmd /Se Skaudd udde Hansagård gård Den nedersta lyckan åker
Flatakull hmd /Se *Skiortenn f. äng Helges gård Den nye vägen eller Den nye landsvägen landsväg
Flyet hmd /Se *Stenbäck bäck? /Se Hennet gård Den steniga ävan tångtäkt
Fors-Perens hmd /Se *Stigis ager f. åker Holm, se Holmen traktnamn Den store backen höjd
Gamlegård, se Braskagården hmd *Suennista wong vång Holm by Den store toften åker
Gatu-Jöns Petters hmd /Se *Suremaë f. äng Holmen traktnamn Den nye vägen landsväg
Glimminge by Trinneflo vattensaml? /Se Holmen gård Den översta lyckan åker
Glimminge by Trollarehögen höjd /Se Hovgården gård Diamantdalen terrängnamn
Glimminge by /Se Trähästen åker och hagmark /Se Hultens gård Drottninghall bergsluttning
Glimminge by /Se *Tuffuerne f. äng Hultet gård Drottninghall bergsluttning
Glimminge by /Se Tuvsfloe vattensaml? /Se Hultet gårdar Drängstorps mosse mosse
Glimminge by /Se Yllebjär berg Hultet hus Drängstorpsvägen väg
Glimminge Saknas /Se Varegårds mark Saknas Håkanagård gård Ebbesbjer höjd
Glimminge by /Se *Varegårdsröset gränsröse Håkangård gård Ebbes led grind
Goerup, se ?Boarp by *Vasebro Saknas Håkans bebyggelse Ekebacken backe
Gudmund Petters hmd /Se *Vitahall gränsmärke Håkans gård Ekebjär bergknalle
Gudmunds hmd /Se Ysnahög fornlämning Hålegården gård Ekemosse hög ättehög
Hallagården el. Hallens, jfr Zackris´ hmd /Se Örebäcken bäck Hålegården bebyggelse Elestorpalyckan åker (el. äng?)
Hallens el. Hallagården, jfr Zackris´ hmd /Se *Örebäcks vad Saknas Håle-Nilsens gård Elestorparnas tångväg, väg
Hanneborg hmd /Se   Hånarp by Elnas lycka åker
Hansagård Saknas /Se   Hånarp by Enegatan betesmark
Hansagård hmd /Se   Häljarp by Englandsdal klyfta
Hasselbacken hmd /Se   Häljarp by Erika gata utmark
Helges hmd /Se   Häljarps skola skolhus Eriks backar höjder
(Berget-) Hennet hmd /Se   Hökagatan f.d. utmark, nu beb. hmd Erikstorpsbäcken bäck
Hennet gd /Se   Hökagården gård Eskilshall bergknalle
Holm el. Holmen gd /Se   Höökagården gård Farmen åker
Holmen el. Holm gd /Se   Höökens gård Finnehåla dalgång
Hovgården el. Hovgårdsgården hmd /Se   Ingeborgs gård Flymossen mosse
Hovgården hmd /Se   Jeppens gård Flämtabacken backe
Hultens hmd /Se   Jons gård Fläskaböstet åker
Hultet hmd /Se   Jonsa gård Fröaberg bergkulle
Hultet lht:er /Se   Karlsa gård Fröabjer(et) skog
Hultet lht:er /Se   Karstorp by Fröhög eller Fröhögsbackarna höjd
Håkangård el. Håkans (Antons) hmd /Se   Karstorp by Fårabacken betesmark
Håkans (Antons) el. Håkangård hmd /Se   Norra Karstorp by Fågatan väg
Håkans hmd /Se   Karup by Fägrunden grund
Hålegården hmd /Se   Karup sn o. by Fägården vägstycke
Hånarp by   Karup = V. Karup by Fägården betesmark
Hånarp by   Karupa gästgivaregård f.d. ggd Gatan utmarker
Hånarp by /Se   Karups gata numera bebyggd utmark Gatan åker
Hånarp by /Se   Karups prästgård gård Gatan utmark
?Häljarp (f. falkläger?), by   Kjells gård Gatan utmark
Häljarp by   Kollinge gård Gatan utmark
Häljarp by   Kållinge by Gatorna utmark
Häljarp by   Kärret gård Gatorna utmark (ljungmark)
Häljarp by /Se   Larsa = Lars Backes gård Gatorna utmark (ljungmark)
Häljarp Saknas /Se   Larsa gård Gatorna utmark
Höökagården hmd /Se   Lars Backes gård Gatulyckan åker
Hökagården hmd /Se   Laveds gård Gatuåker åker
Hökens, se Hökagården hmd   Lillaryd by Glimmingebäcken bäck
Ingeborgs hmd /Se   Lillaryd by Glimminge plantering barrskog
Jeppens hmd /Se   Lundagården gård Golfbanan Saknas
Jons hmd /Se   Lysekulls f.d. småbruk Graneslyckan åker
Jons el. Jons Jöns´ hmd /Se   Långänga gård Gravestycket åker
Jons hmd /Se   Lärarinnans nya hus hus Gravgåsalid berghäll
Jonsingagården, jfr Rönnegården hmd /Se   Lönhult gård Gravgåsan backe
Jons Jöns´ el. Jons hmd /Se   Maden gård Gule sten sten
Jöns´ hmd /Se   Mantalsskolan skolhus Gungedalen kärr
Jöns Ols gård hmd /Se   Mellangård del av by *Gunnelyckan åker
Karlavänders hmd /Se   Mickelsa gård Gutenbergs slott sten
Karl Påls hmd /Se   Mossens gård Gåsabacken höjd
Karls el. Karls Arons hmd /Se   Mäsinge by Gåsalyckan äng
Karls Arons el. Karls hmd /Se   Mäsinge mölla väderkvarn Gåsalyckan åker el. äng
Karstorp by   Möllshult by Gåsatäppan betesmark
Karstorp by   Möllhult by Göaberg berg
?Karstorp by   Nedre Möllhult gård Göabergstopp bergstopp
Karstorp by   Övre Möllhult gård Hagarna skogs- el. betesmark
Karstorp by   Möllhultgården gård Hallarna bergknallar
(Norra) Karlstorp by /Se   Möllhults, Staffans gård Hallen bergknalle
Karup, Västra by   Nalsa gård Hammarsåker åker
Karup, Västra by   Nymans gård Hanalyckan åker
Karup, Västra by   Nytånga hussamling Harafältet åker
Karup by /Se   Näbbagården gård Harpalyckan åker
Karups gata lht:er /Se   Offas gård Heden lycka
*Klippings gård gd /Se   Offas gård Heden del av utmark
*Klippingis gaardtt f. gd   Offas gård Helges lid backsluttning
Klockaregården Saknas   Olas gård Heljarps mosse mosse
Kyrkan Saknas   Olas gård Hennedaliderna backar
Kollinge by /Se   Olas gård Henriks äng äng
Kollinge by /Se   Ottagården gård Hingelebjer höjd
Kållinge gd o. by /Se   Palmagården gård Hippias´ backe backe
Kållinge gd /Se   Palmagården gård Hovgårda backar backar
Kärret hmd /Se   Palmagårdsstugan bebyggelse Humlehagen äng
Laveds hmd /Se   Pears gård Humlelyckan åker
Lillaryd by   Pelle Ros´ gård Humleåker åker
Lillaryd by   Per Ebbes gård Hummerhålan djup
Lillaryd by /Se   Per Jonssons gård *Hålebäck bäck
Lillaryd by /Se   Per-Pers gård Hålebäcken bäck
Lundagården gd   Persa gård Hålegårds gata utmark
Lundagård(en) hmd /Se   Per Staffansgård gård Häljarps alekärr kärr
Lysekulls hmd /Se   Prästgården Saknas Häljarps mosse mosse
Långänga el. Långängen, jfr Mickels hmd /Se   Påarp byar Häljarpsvägen väg
Långängen el. Långänga, jfr Mickels hmd /Se   Påarp by *Hältet åker
Lönhult hmd /Se   Påarp by Hästomslätt åker
Maden gd:ar /Se   Påarp by Hästskoåkern åker
Mantalsskolan lht /Se   Pål Ebbessons gård Höge ren åker
Mickels, jfr Långängen el. Långänga hmd /Se   Påls(a) gård Högstenar domarering
Mickels hmd /Se   Rammsjö traktnamn Ingeborggata utmark
Mossastället el. Mossens hmd /Se   Ramsjö by och fiskläge Ingebrittas lycka åker
Mossens el. Mossastället hmd /Se   Ramsjö by Ingridåker åker
Mäsinge by   Ramsjö by Intagan jord
Mäsinge by   Ramsjö by Intäppan åker
Mäsinge by /Se   Ramsjö by Isaks skifte åker
Mäsinge by /Se   Ramsjö, se Rammsjö traktnamn Japanska trädgården Saknas
Mäsinge Saknas /Se   Ramsjö fiskläge fiskläge Jons(a) sträte vägsträcka
Möllhult by   Ramsjöstrand fiskläge Jättebacken backe
Möllhult by   Ramsjöstrand by Kalla källa källa
Möllhulls Staffans gd /Se   Ramsjöstrand by Kallenbergs håla däld
Möllhult by /Se   Romaregården gård Kallgård tångtäkt
Möllhults-Staffans hmd /Se   Rusthållet gård Kalvahagen skogsdunge
Nals hmd /Se   Ryssens gård Kalvahagen betesmark
Norrviken, jfr Båstad, Lilla gd   Rönnegården gård Kalvahagsbackarna höjder
*Nunneklosters hus lht /Se   Sankt Eriks kloster f.d. kloster Kalvalyckan betesmark
Nymans hmd /Se   Sinarp by Kap Horn vägkrök
Nytånga lht:er /Se   Sinarp by Karstorps lider backar
Näbbagården hmd /Se   Sinarps mölla vattenkvarn Karupa berg höjd
Olas el. Romare-Olas, jfr Romaregården hmd /Se   Sjöbyggarestället gård Karupa bäck bäck
Olas hmd /Se   Skylens hus Karupa gata utmark
Olsingahuset lht /Se   Slesvig gård Karupsliden vägbacke
Olus, jfr Walbergs hmd   Slottet el. Slottens gård Västra Karups lid landsvägsbacke
Palmagården hmd /Se   Slättaröd by Kattakällan källa
Palmagårdsstugan lht /Se   Slättaröd by Kattarevet rev
Pears hmd /Se   Slättaröd boställe gård Klavaslätt område
*Pellahuset lht /Se   Slättarödstorp by Klemeds håla åker
Pelle Ros´ hmd /Se   Slättarödtorp gård Klinkehög ättehög
Per Ebbes el. Pers, jfr Bussens hmd /Se   Slättbons gård Klintahallar klipp-parti
Per Hans´ gård hmd /Se   Småryd by Klockarebro bro
Per Pers, jfr Östergården hmd /Se   Småryd by Kockakullen höjd
Pers el. Pers Ebbes, jfr Bussens hmd /Se   Smårydgården gård Kohagen åker
Per Staffans gård hmd /Se   Smör-lunsens gård Kohagen skogsmark
Petters Eriks Augusts el. Eriks hmd /Se   Sones gård Korgåkern åker
Prästgården Saknas   Staffansgård gård Kronebacken skogsbacke
Påarp by   Staragården gård Kryssvägen vägmöte el. korsväg
Påarp by   Store-Påls gård Krösenabacken backe
Påarp by   Styrmansgården gård Krösenabacken höjd
Påarp by /Se   Stålens gård *Kupeåker åker
Påarp Saknas /Se   Sudaregård gård *Kvekåker åker
Pål Ebbes hmd /Se   Svenstad by Kvists lycka åker
Påls hmd /Se   Svirenbössa gård Kyrkobjer höjd
Ramsjö by   Svärds gård Kyrkostigen genväg
Ramsjö by   Södertorp by Kyrkovägen väg
?Ramsjö by   Sönnertorp traktnamn Kyrkovägen väg
Ramsjö by   Sönnertorp by Kåremosse mosse
Raunzsø, se Ramsjö by   Sönnerstorp, se Sönnertorp traktnamn Källekärr kärr
Ramsjö by /Se   Tomarp gårdar Kärrängen äng
»raunzsø», se Ramsjö beb.   Torborgs gård Kärrängen äng
Riddare-Paulusens hmd /Se   Torborgslänga uthuslänga Lars Backes krok vik
Romaregården, jfr Romare-Olas el. Olas hmd /Se   Tores gård Lars Petterssons bäck bäck
Romare-Olas el. Olas, jfr Romaregården hmd /Se   Torp = Slättarödtorp gård Liderna sluttningar
Rottagården hmd /Se   Torpare Svens gård Lieåker (Lidåker?) åker
Rusthållet hmd /Se   Torpare Troeds gård Lilla Båstad tångäva tångtäckt
Ryssens hmd /Se   Troeds gård Lilla Båstadrevet rev
*Rysshuset lht /Se   Troed(a)s gård Lilla-Båstadudden udde
Ryssland hmd /Se   Troeds gård Lilla gata bygata
Rännahög Saknas /Se   Troedsgård gård Lillebäck bäck
Rönnegården, jfr Jonsingagården hmd /Se   Tulles gård Lillekrok skogsmark
*Rönnegården gd /Se   Tunnby gårdar Lilleström bäck
Sinarp by   Tunnbygården gård Lindblads backe backe
Sinarp by   Valborgs gård Lindhögen berg
Sinarp by /Se   Varan by Ludekilla källa
Sinarpsdalen el. Dalen hmd /Se   Varan by Lundarna skog
Sjöbyggegårdarna hmd /Se   Varegården gård Lunden skogslund
Sjöbyggaregården el. Sjöbyggarestället hmd /Se   Varugården gårdar Lundsåker åker
Skylens lht /Se   Vegalt by Lyckan äng
Slottens el. Slottet hmd /Se   Vegalt by Lyckehögen ättehög
Slottet el. Slottens hmd /Se   Välasmedjan smedja Lyckeåker åker
Slättaröd by   Västergården gård Lyckorna äng
Slättaröd by /Se   Västervång gård Lyckorna åker
Slättaröd by /Se   Västrevång gård Lyckängen dalgång
Slättbons, se *Trumpetarebostället lht   Åkesagård gård Lysarum bergknalle
Småryd by   Östergården gård Långabro bro
Småryd by   Övragård del av by *Långe seke äng
Småryd by /Se     Långåker åker
Småryd by /Se     Långåkern åker
Småryd Saknas /Se     Läppehög höjd
Smörlunsens hmd /Se     *Lärkesflån tångtäkt (äva)
Sones el. Sone-Stefans hmd /Se     Lönnsbacken skogsbacke
Sone-Stefans el. Sones hmd /Se     Maden äng
Staffans(gård) hmd /Se     Malagärdet stengärdesgård
Staffans hmd /Se     Malen strandmark
Staragården hmd /Se     Mantalsbacken backe
Store-Paulus´ hmd /Se     Mellangatan åker
Styrmannens el. Styrmansgården hmd /Se     Mellankullstaden åker
Styrmansgården el. Strymannens hmd /Se     Mittelvången åker
Ståhlens hmd /Se     Morehög höjd
*Suend Truids gaard f. gd     Mummedalen åker
Sutaregård hmd /Se     Memmedalsbacken höjd
Sven Jöns´ hmd /Se     *Mussikehålan dalgång
Svenstad by     Myremossen mosse
Svenstad by     Myrhulta äva tångtäkt
Svenstad by /Se     Mäsinge allmänning strandmark
Svenstad by /Se     Mäsingebäcken bäck
Svenstad by /Se     Mäsinge sjö hav
Svirenbössa hmd /Se     Möllarelyckan f.d. åker, numera planterad
Svärds hmd /Se     Möllebacken höjd
Sönnerstorp by     Mölleholma åker
Sönnerstorp by     Möllhultebäck bäck
Sönnerstorp by /Se     Möllhulteå Saknas
Tommarp gd:ar /Se     Nedra byxan åker
Toras hmd /Se     Negle hög ättehög
*Torp by     Nere under liderna åkerområde
Torpare Svens hmd /Se     Nordra lycka åker
Torpare Troeds hmd /Se     Nordre vång åker
Troeds hmd /Se     Norra Bukt(en) bukt
Troeds hmd /Se     Norra led f.d. grind
Troedsgården hmd /Se     Norra lyckan åker
*Trumpetarebostället lht /Se     Nyodlingen åker
Tunnby gd:ar /Se     Nålahuset åker
Tures el. Tures Pers lht /Se     Offas högar ättehögar
Tures Pers el. tures lht /Se     Olsingalyckan åker
Uffes el. Uffes Pers hmd /Se     Orhöga ättehögar
Uffes hmd /Se     Ormabacken backe
Uffes Pers el. Uffes hmd /Se     Ormakärr kärr
Walbergs hmd /Se     Ottalycke åker
Varan by     Paulins nabbe eller Paulins udde udde
Varan by /Se     Pellalyckan åker
Varan by /Se     Penstensävan tångtäkt
Varan by /Se     Per Nils utmark
Varan Saknas /Se     Pissebackar backar
Varan by /Se     Planteringen barrskog
Varugården Saknas     Partabacken backe
Varegården gd /Se     Prinsaävan tångtäkt
Varegården gd /Se     Pukafloden tångtäkt
Vegalt by     Påarps allmänning strandmark
Vegalt by     Påarps mal strandmark
Vegalt by /Se     Påludden udde
Vegalt Saknas /Se     Pärelyckan åker
Välasmedjan lht /Se     Rammenahög ättehög
Västergården hmd /Se     Ramsbjer höjd
Västervång hmd /Se     Ramsjömal strandmark
Zackris´ hmd /Se     Ramsjö sjö hav
Zackris´ hmd /Se     Revehög ättehög
Åkesgård hmd /Se     Revelshall bergknalle
Åsen hmd /Se     Rishög höjd
Östergården, jfr Per Pers hmd /Se     Rockekull höjd
      Roxmans lycka åker
      Rullebacken backe
      Ryssabacken backe
      Ryttarestigen f.d. stig
      Rännet väg
      Rävahallen bergknalle
      Rävahallen berg
      Rävakärr åker
      Rävalyckan åker
      Rödhög skogsbacke
      Rödvadsliden backe
      Rönnåkra åkrar
      Sadeln sten
      Sinarpe dal dalgång
      Sinarps backar höjdområde
      Sinarpsbäcken bäck
      Sinarps lider vägsluttningar
      *Sjökillan väg
      Sjön hav
      Sjövägen väg
      Skarasten flyttblock
      Skarpa hjärta åker
      Skatakull höjd
      Skaudd udde
      Skaudds-ävan tångtäkt
      Skolstigen gångstig
      Skomakarelyckan åker
      Skräddarelyckeliden backe
      Skylastycket åker
      Skälderviken hav
      Slanks åker
      Slättarödbäcken bäck
      Slättaröds strand strandmark
      Slätterna åker
      Slättisa åker
      Slättänga skogsmark
      Slättängakällan källa
      Smårydbäcken bäck
      Smårydliden väg
      Snokabacken åker
      Sommarlyckan åker
      Stenbrobacke backe
      *Stenkälan åker
      Stenlid landsvägsbacke
      Stenolen åker
      Stockaryd bergknalle
      Stockaryd hallar bergknallar
      Stora lycka åker
      Store-Jönsa gata utmark
      Strandmalarna strandmark
      Stubbängen äng
      Stubbängskillan gammal källa
      Stycket ovanför trädgården åker
      Störten ravin
      Sumpadal svacka
      Sura äva tångtäkt
      Susesträngen åker
      Svartadyng mosse
      Svens´ fägård inhägnat område
      Svenstad allmänning allmänningsjord
      Svenstad mosse mosse
      Svenstad skog skog
      Svinaspjäll åker
      Sänkan mosse
      Sänkebacken höjdområde
      Söderbergs lycka åker
      Södre vång åker
      Timshult utmark
      Tinghalla backe
      Tistledalsbacken backe
      Tofta killor källor
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tomten gårdsplats
      Torborgs broar bro
      Tornakull höjd
      Tors åker
      Tors jord
      Torshall hall el. klippa
      Trekanten åker
      Trollarebacken höjd
      Trollarehögen höjd
      Trähästen åker och hagmark
      *Tunnespundet f.d. kärr
      Tuvängen äng
      Tångvägen väg
      Tångvägen väg
      Tångvägen väg
      Tångävan bukt
      Vattningen damm
      Vegalte led plats
      Vegalte lid vägkrök
      Vesekärr kärr
      Vibank höjd (ättehög?)
      Vibankarna ättehögar
      Vångavägen markväg
      Vången ägonamn
      Välarna utmark
      Västeråker åker
      Västrevång åker
      Yderhult skog
      Yllebjer höjd
      *Yxnahög höjd
      *Yxnahögsåkern åker
      Åbacken åker
      Åmossen mosse
      Åsbovägen väg
      Åsboakrarna åkrar
      *Åshall berghäll
      Ändabjer höjd
      Ängen äng
      Änkebacken backe
      Äskehög höjd
      Äspet åker
      Äspet skogsdunge
      Örtakärr kärr
      Österåker åker
      Övra byxan åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.