ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Loshults socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 273 Bebyggelsenamn : 440 Naturnamn : 1050
Losröd, se Loshult sn Alkvistatorpet ägomark Loshults sn sn Adolfs mosse äng
Loshult sn /Se *Askhulen f. äng Lowshult sn Albergabacken backe
?Loshult sn Bastebäcken bäck /Se Loshult sn Alekärret mosse
Loshult sn Bengtsatorp ägomark Loshult sn Aleseken skogsskifte
Loshult sn Bjäret ägomark Loshult sn Amerikabacken backe
Loshult sn Blackatorpamossen mosse Loshult sn Amerikamossen mosse
Loshult sn *Blackatorps vånggärdshörn gränspunkt Loshult sn och by Apelkroken äng
Loshult sn *Blackmyran myr Loshult sn Avorna kärr
Loshult sn *Blackmyran myr Loshult sn o. by Backaåkern åker
Loshult sn /Se *Borssua os gränspunkt Loshult sn Baggatäppet ägonamn
Loshult sn /Se *Borssua, Södra Saknas Loshult sn Bastebäcken bäck
Loshult samh. o. sn /Se *Brotabäck bäck Loshult sn /Se Bastekroken äng
Loshult saml, sn /Se *Bråtabro bro Loshult sn o. by Basteledet grind
Loshult by o. sn /Se *Bråtastugan ruin Alkvista täppe ödetorp Basteledet grind
Loshult sn /Se Bräknabacken terräng Andreasatäppet ödetorp Basteåkern åker
Loshult sn. /Se Bränneriet ägomark Andreasa täppe torp Basteåkern åker
Loshult sn /Se Bårsnen mosse? Axels torp Baståker åker
Losröd äldre namn på Loshults sn /Se Bårsnen sjö Axels täppe ödetorp Beckejössabacken skogshöjd
Björnön gd /Se *Bäckoset å mynning Backen hmd. Bengtsa stycke äng
-boda ortnamnselement /Se *Bältebäck bäck Backen f.d. torp Berget backe
Bohult by /Se *Bältebäcken gränsbäck Bengtsatäppe ödetorp Berghåleåkern åker
böke ortnamnselement /Se Bältebäck bäck /Se Bengtsatäppe ödetorp Bertas mosse ägonamn
*Degnne bolidt Saknas *Bältesten sten Birketorpet hmd. Birkekullen höjd
Ekön gd /Se *Bältesten sten Bitens hmd. Birkeskullen höjd
Enön by /Se *Bältesten gränsmärke Bitens ödetorp Bjerabacken backe
Fjärkulla by /Se *Bältesten gränssten Björketorpet f.d. torp Bjeramossen mosse
Getabäck gårdar /Se Bököna Myr, se Gödas myr myr Björnapellens ödet. Bjeramyren myr
Gnubbarp by /Se *Börssua os gränspunkt Björnaåkens ödetorp Bjerarenen åker
Gnubbefälle by /Se Dammstäppet terräng Björnsås ödet. Bjeret backe
Gottarp tp. /Se Davidakorra kärr /Se Björnåkatorpet lht.(avs) Bjeret skogsmark
*Gråset, trol.=Gråshult by Davidakorra kärr /Se Björnön gård Bjeret backe
?Gråshult by Drivebro bro /Se Björnön by Bjeråkern åker
Gråshult by /Se ?Drivån gränsbäck Björnön by Bjällåkern åker
Gråshult by /Se Drivån bäck Björnön gård Bjäret höjd
Gråshult by Drivån å Blackagården hmd. Bjäret se Klockabjär höjd
Gräshult = Gråshult? ortnamn /Se Drivån å Blackajonens ödetorp Björkebackaåkern åker
Gökön by /Se Drivån å Blackatorp gård Björkebäcken bäck
Hammarbäck beb. /Se Drivån å /Se Blackatorp by Björkehagen hage
Hammarbäck Saknas /Se Drivån å /Se Blads ödet. Björkekullen backe
hylta ortnamnselement /Se *Dunsö f.d.ö Blads Bengtas ödetorp Björkeledet grind
Höghult by /Se Duvön terräng Blads täppe ödetorp Björkeskullen åker
Hökön by *Eköns vånggärds hörn gränspunkt Bohult gård Björkesåkern åker
Hökön by /Se *Enesten sten Bohult by Björkeåkern åker
Karlhult by /Se *Enesten gränssten Bohultaelses hmd. Björnskärr kärr
kille ortnamnselement /Se Feglemossen mosse Brasatäppet ödetorp Björn Åkeledet grind
Killeberg samh. /Se Fjärhanabacken höjd /Se Bras Jösses täppe ödetorp Bladet åker
Killeberg by /Se Fladöarna terräng Bräknabacken t. Blöta kärret kärr
Killeboda by /Se Flatatäppet ägomark Bräknabacken torp Bockafållen åker
Kjellstorp gd /Se Flyet ägomark Bäckatorpet hmd. Bockafållen ägonamn
Kollingetorp tp /Se Fläskabackarna backar /Se Bäckatorpet torp Bockakärr kärr
Lindhult gd Fläskabäcken bäck Bökebackaladan lada Bockalyckan ägonamn
Lindhult gd /Se *Fornahässle kvarn f.d. kvarn Dansatäppet ödetorp Bohulta gyl göl
Losborg försv.borg /Se Fläskabäcken bäck /Se Dansens torp Bohultasjön Saknas
Loshult by Flöttäppet ägomark Davidas ödet. Bohulta sjö sjö
Loshult by /Se *Frueslätt gränspunkt Davids ödetorp Boksåkern åker
Loshults kyrka Saknas Galgbacken höjd Deingajohans torp Bolen kärr
Marestorp by Gatudden ägomark Drivebro gård Bondakärr kärr
Marestorp by *Getabro bro Drängajonens t. Borgaledbron bro
Massatorp gd /Se Getabäck bäck Drängajonasens ödetorp Borgaledbron bro
?Rynarp gd *Getabäck bäck Ekön gård Bosakärret kärr
Rågeboda by /Se *Getabäck gränsbäck Ekön by el. gård Bosavrån slåtteräng
*Rönarp trol.= Rynarp gd *Getebäck bäck Ekön gård Bosäng äng
Svinön by /Se Getabäck bäck Eliasas gård Boveteslyckan åker
trånge ortnamnselement /Se Getö ö Enön by Boveteslyckan ägonamn
Trånghyttan gd /Se *Gnubbefälle kvarn f.d. kvarn Enön gård, nu by Bredingen ägonamn
Ålekulla by *G(n)ubbarp sjö myr /Se Enön gård Brittas träda åker
Ålekulla by /Se Granholmamyren myr Enön gårdar Brittas täppe ängsmark
Ållekulla by /Se Gråshultasjö sjö /Se Eriksbengtstäppe torp Brittas åker åker
Östanböke by /Se *Grävlingehall gränssten Erlands Nissas ödetorp Brudahålan äng
  Gumpersbäck bäck /Se Erlands täppe ödetorp Brudmannabackarna höjd
  *Gundespangs eng f. äng Fjärkulla by Brunnåker åker
  *Gylperna gölar o. träsk /Se Fjärkulla gård Brunnäng äng
  »Gylperna» gölar /Se Fjärkulla by Brända backe backe
  Gödas myr myr Flattorpet ödet. Bränneriåkern åker
  Götabacken triangelpunkt Flattäppet ödetorp Bränneriåkern åker
  Götabäck ägomark Flinkatorpet ödet. Brännvinskärret kärr
  Hamsarpasjö sjö Fockens ödet. Brötet åker
  Hamsarpasjön sjö /Se Fornahässle by Buken åker
  Hansabacken triangelpunkt Fornahässle gård, nu by Bålabobackarna backar
  Hejan ägomark Fornahässle by Bålabomossen mosse
  *Holye ön Saknas Fornahässle Saknas Bökebackaängen äng
  Hultabackarna terräng Forsbergatäppet ödetorp Bökebacken höjd
  Hultabergsmyren myr Fredrikatäppet ödetorp Bökebacken backe
  Hultahagen terräng Frennatorpet ödet. Bökebacken backe
  Hulta Södra triangelpunkt Frännas torp Bökeledet grind
  Hårdemyr myr Furepellens ä. t., nu hmd. Bökeledet grind
  Hägnadasjön sjö /Se Furuboda hmd. Bökemossen mosse
  Hägnadssjön, annat namn på Massasjö sjö /Se Furuboda f.d. torp Bökesåker åker
  Hästskogylet tjärn Fåratorpet ödetorp Bökesåkern åker
  Höghult Lilla triangelpunkt Fältsa täppe ödetorp Bökevekaåkern åker
  Höjabacke backe Gamlegård höjd, gammal boplats Bökevekerna åker
  Höjabacke terräng Gamlejössas t. Bökhyttekillan källa
  ?Ingemad sank mark Germunda täppe ödetorp Bökhytteängen äng
  Ingemad kärr Gnubbarp by Bönehagen ägonamn
  *Ingespång spång o. gränsmärke? Gnubbarp by Dagastycket höstnad
  *Ingespång gränspunkt Gnubbarp by Dagastycket äng
  *Ingespång gränsmärke Gnubbarp, Lilla gård Dagastycket äng
  *Ingespång spång o. gränsmärke Gnubbarp, Stora gård Dagsverket kärr (äng)
  *Ingespång gränsstenar Gnubbefälle by Dalen åker
  *Ingespångsbäck gränsbäck Gnubbefälle by Dalåkern åker
  Intäkten terräng Gnubbefälle gård (by) Dammamossen ägonamn
  Kagefjärdingen terräng Gnubbefälle by Dammen åker
  *Kalffuehauffuen f. hage Gnubbefälle Saknas Dammen äng
  Kexlatufva, se *Kängsletuva gränsmärke Gottorp ödet Dammåkern åker
  *Kexletuva gränspunkt Gottorp ödetorp Dankatäppet skogsmark
  * Killeboda äng äng Gott-täppet ödetorp Dansebanehålan åker
  *Kircke agir, Østre f. åker Grimjeppans t. Davidakorre kärr
  *Kirckegaards eng f. äng Grisabodelens hmd. Davids kurra kärr
  *Kjäxletuva gränspunkt Gruvebengtans t. (avs) Saknas åker
  *Klackaberg höjd Gruvegården hmd. Den brede mossen mosse
  *Klocke backind f. äng Gruvetrulsas, se Gruvegården Saknas Den gröne seken kärrdrag
  Klumpetäppet terräng Gråshult gård Den höge backen backe
  *Klövhall gränssten Gråshult by Den lille snabelen ägonamn
  Kretahagemossen mosse Gråshult gård Den långe mossen äng
  Kroppedamm damm /Se Grävlingsholmen hmd. Den smale mossen mosse
  *Kruseböke kvarn f.d. kvarn Grävlingsholmen ödetorp Den store snabelen ägonamn
  Krusån å Gungekulla by Den store åkern åker
  Krusås å Gungekulla gård Drivebro bro
  Krusån å /Se Gungkulla by Drivebro bro
  Kullabäcken bäck /Se Gylakittestue bs. Drivebro bro
  Kungabäcken bäck /Se Gylamassens ödetorp Drivån å
  Kungsdammen damm Gylamassens ödetorp Drivån å
  Kungsdammen damm /Se Gylematsens t. Dunnakullen backe
  Kvarnabäcken bäckar /Se Gylstorpen ödetorp Duvön »ö» i myr
  Kvistetorpet terräng Gärsmans täppe ödetorp Dåvana ängsomr.
  Källsagylet tjärn Gästgivaregården Saknas Dåvarna kärrängar
  Källsagylet sjö /Se Gökamatsens t. Ebbabjer backe
  *Källstorpa myr myr Gökastugan ödetorp Ekebackaåkern åker
  *Kängsletuva gränsmärke Gökön gård(by) Ekebacken höjd
  *Kängsletuva höjd Gökön by Ekebacken backe
  *Kängsletuva möjl. gränssten Gökön gårdar Ekebacken backe
  *Käxletuva gränspunkt Götabäck t, Ekebacken backe
  *Käxletuva gränsmärke Götaslätt, se Götabäck Saknas Ekesåkern åker
  *Käxletuva gränsmärke Hackarepellens gård Eköns ängar ängsmark
  *Kä x letuva gränskulle Hackesvenens hmd. Eliasabackarna höjd
  Ladebjär ägomark Hacketäppet t. Enesåker åker
  Lademyr myr Hacketäppet ödetorp Erikaåker åker
  Ladön ö Hallajössens ödet. Fabriksmossen torvströmosse
  *Landmärkesbäcken gränsbäck Hallatorpet torp Farfaraskogen skog
  *Landsweyen landsväg Haltepellatäppet ödetorp Farfarsbacke höjd
  *Landtzweys agir, Vestre f.åker Hammarbäck hmd. Farmorkroken äng
  Liljedal terräng Hammarbäck torp Farmors mosse mosse
  Lilla myren myr Hansatäppe ödet. Farmorstycket äng
  *Lilla sjö f.d. sjö Hansatäppet ödetorp Farmors åker åker
  Lillåhn, se Krusån å Hejestugan t. Fielid höjd
  *Lindås kvarn f.d. kvarn Hejetäppet torp Fjärhanabacken höjd
  Lindön ö Hingården gård Flaggebacken triangelpunkt
  *Lor ursprungligt sjönamn? /Se Hulpas t. Flatöarna öar
  Losborg sagoborg /Se Norra Hulta by Flatön ö
  ?*Loshults gruva plats Hulta, Norra by Flatön backe
  *Loshult kvarn f.d. kvarn Hulta, Norra by Flyet kärr
  Låkabäcken bäck /Se Hulta Norra Saknas Flyet äng
  Långepellaskogen terräng Hulta, Södra gård Flyet äng - mosse
  Mariepöl vattensaml. /Se Hulta, Södra gårdar Flyet höstnadskärr
  Martakorra vattensaml. /Se Hulta Södra Saknas Flyet kärr
  Massasjö sjö Hultaberg station Flåhackaledet grind
  Massasjö sjö Håkena Olas ödetorp Flåhackaåkern åker
  Massajö sjö Håkenatäppet ödet. Flåhacket åker
  Massasjö sjö Håkenatäppet ödetorp Fläskabackarna höjd
  Massasjö sjö Håkenolatorpet ödet. Fläskabäcken bäck
  Massasjö sjö /Se Hålegården bebyggelse Fläskabäcken bäck
  Massasjö (även Hägnadssjön eller Rubben) sjö /Se Höghult gård Fläskakärret kärr
  * Massaå å Höghult byar Fläskehöl fördjupning i Drivån
  Massaå å /Se Höghult, Lilla hmd. Fnasebacken höjd
  Mjöasjö sjö /Se Höghult, Stora hmd. Fodehåle hålighet vid väg
  Murket terräng Hökön by Fot i håla håla
  Märckes bäcken, se Drivån bäck Hökön by och station Furön höjd
  *Märkesbäcken gränsbäck Hökön by Furön ö i myr
  *Märkesbäcken bäck Hökön by Fåglasången höjd
  Märtekorra terräng Hökön by Fållen åker
  Nabben terräng Isakapelles t. Fårahagen skogsmark
  Nissahall gränssten Isaka Pella täppe torp Fårahagen skogsmark
  *Norrasjö f.d. sjö Isakasisses t. Fårahagen skogsmark
  *Norrasjö f.d. sjö /Se Isakatäppe ödet Fårakillan källa
  Norrhultagylet tjärn Isakatäppet ödetorp Fårakärret kärr
  Norrhultagylet tjärn Jaenas t. Fåräng äng
  *Notzhall gränspunkt Jakobatäppe ödet. Fårön backe
  Olastorp ägomark Jakopatäppet ödetorp Fägatan kreatursväg
  Paradiset ägomark Jannes lada lada Fähusåkern åker
  Pungen ägomark Jannes täppe ödetorp Fälläng äng
  Purket terräng Jeppahannes t. Fältsbackar backar
  Rubba Siön, se Massasjö sjö Jeppa Hannas täppe ödetorp Gamlegård åker
  Rubben sjö /Se Jeppajonsjeppas ä.t. nu hmd. Gamlegård ägonamn
  Rubben sjö /Se Johansa Nissas f.d. torp Gamle mossen mosse
  Rynnarpa mosse mosse Jonas´ ödetorp Garvarebacken skogshöjd
  Rågebodasjön mosse Jonasas t. Garvarebacken backe
  Rävatorpet terräng Jonasa täppe ödetorp Gastabackarna höjd
  *Rönneeng f. äng Kaffenissens hmd. Gastabacken höjd
  Rövbäcken skiljebäck /Se Kallastue bs.(riv.) Gatan fägata
  Rövtäppet natn, /Se Kalles täppe ödetorp Gateledet grind
  *Sandö ö Karatorpet ödet. Gateledet grind
  Seffrekällan terräng Karatorpet f.d. torp Gateledet grind
  *Siffridtz eng f. äng Karhult gård (by) Gateledet grind
  Sigfrids kulle backe Karlhult by Gateledet grind
  Sigfridskullen kulle /Se Katarinas (täppe) ödetorp Gatelycka ägonamn
  *Signels myr f.d. myr Katrines t. Gatelyckan åker
  Signels Myhr myr Kejsarestället ödetorp Gatemossen mosse
  *Singnis myr myr /Se Killeberg stationssamhälle Gatäng äng
  *Singnis myr myr Killeberg by Gatängakärret kärr
  Sissebäck bäck /Se Killeberg station Gatängen äng
  *Skallö ö Killeberg station Getabäck bäck
  Skansen ägomark Killeberg stationssamhälle Getabäck gränsbäck
  Skogsnäs terräng Killeberg stationssamhälle Getudden skogsudde
  Skrikarehallen terräng Killeboda gård Gloppekärret kärr
  Sme(d)abäcken bäck /Se Killeboda by Gnubbarpaskabbe äng
  Snapphanebacken terräng Killeboda gård Goda Hoppsudden udde
  Snuggebäcken bäck Killeboda gård Gottängen äng
  Snuggebäcken bäck Kjells Saknas Grevaskogen skogsomr.
  Snuggebäcken bäck /Se Kjells gård Gruvhålan håla
  Spetsamossarna mosse Kjells hasses ödetorp Gråshulta gyl göl
  Stampen terräng Kjellstorp gård Gråshulta göl göl
  Stenbroakärret kärr Klackalund hmd Gråshultasjö sjö
  Stockamosse mosse Klockaregården gård Gråshulta sjö sjö
  Stockhultabjär terräng Klumpens torp Gräingsbacken backe
  Stora fly mosse Klumpens torp Gräingsbacken (Grävlingsbacken) höjd
  Strussen terräng Klumpens torp Grävlingsbacken sandbacke
  Stumparna terräng Klämdajössas gård Grönagyl göl
  Stämmarebacken Saknas /Se Knussatorpet t. Gröna göl f.d.göl
  Svalebäck bäck /Se Knutsatorpet torp Gröna gölsladan ängslada
  Svinanegyl göl /Se Kohagaladan lada Gröntelid höjd
  *Svinön del av myr Kollingens t. Gröntelid backe
  Svängeshölen fördjupning /Se Kongstorp by Grötavrån slåtterstycke
  Svänghölen utvidgning i bäck /Se Koolans hmd. Gubbahagen ägonamn
  Sågmölledammen damm? /Se Koolans torp Gubbahagen hage
  Sågmölledammen damm /Se Krejtatorpet t. Gubbahålan äng
  Tjurdalens bäck bäck /Se Kretatäppet torp Gubbalyckan åker
  Tjärbackarna terräng Kristakollens hmd. Gubbalyckan åker
  *Toufftenn f. åker Kristians täppe f.d. torptomt Gubbamossarna mosse
  Trängebäck skiljebäck /Se Kröjers t. Gubbastycket slåtteräng
  Tyringemossen mosse Kungabengtens f.d.torp Guldlandet lycka
  Tyringemossen mosse Kungatäppet ödetorp Gummabackar höjd
  Tyringemossen mosse Kungstorp gård Gumpers bäck bäck
  Ullakullan terräng Kungstorp by Gungkullamossen mosse
  Wackremyr, se Vakö myr myr Kupejössens t. Gungkullamyren myr
  *Vagermyr myr Kvarnabengtans torp Gungkullaån å
  *Vagermyr myr Kvarnagustavens t. Gunkahultet skogsmark
  *Vagermyr myr Kvarnagustavens torp Gylleboda mossar moss - o. ängsmark
  *Vaiger myr myr Kvistatäppet ödetorp Gylängarna ängar
  Wackra Myr, se Vakö myr myr Kvistens ödet. Gylängarna ängsmark
  Wackra myr, se Vakö myr myr Källstorp gård Gårdstaden åker
  Wackra Myhr, se Vakö myr myr Källstorp by Gåsåker åker
  Wackra Myr, se Vakö myr myr Källstorp Saknas Gökamassens dagsverk äng
  Wackra Myhra, se Vakö myr o. Tyringemossen myr Kärsebränna Saknas Hagamossen ägonamn
  Wakra myr, se Tyringemossen o. Vakö myr myr Ladubjär t. nu avs. Hagen skogsmark
  Vakö myr myr Ladubjer ödetorp Hallingsöarna höjder
  Vakö myr myr Lassa täppe ödetorp Hallingsön »ö»
  Vakö myr myr Laxatorpet t. Halsen åker
  Vakö myr myr Laxsatäppet torp Hampelandet åker
  Vakö myr myr Lilla Stockhult gårdar Hampemossen område
  Vakö myr myr Lilla Svinön by Hamsarpasjö sjö
  Vakö myr myr Lillens Saknas Hamsarpa sjö sjö
  Vakö myr myr Lillens by Hansabacken backe
  Vargaliden terräng Lillens by Hansingaängen äng
  Vasafloen äng /Se Lindhult gård (by) Hassavad bro
  *Vaslarp myr myr Lindhult gård Hejan äng
  Vasäng terräng Lindhult by Hejan åker
  Vedkastfloen äng /Se Losabanken sparbank Hejan slåtterstycke
  Viekurrarna äng /Se Losabyn by Hejnadamossen mosse
  Visäng ägomark Losabyn Saknas Hejsastan slättomr.
  Vysslemyr, se *Vager myr myr Losas t. Hejtäppet åker, f.d. gårdstomt
  Vysslemyr myr Losatorpen torp Helvetes håle kärräng
  Västermyr, se *Vager myr myr Losatorpen torp Hemåker åker
  Västermyr myr Loshult by Hopintäkten ängsomr.
  Västermyr myr Loshult by Hopintäktan skogsområde
  Västermyr myr Loshult, Lilla gård Horsahålan kärr
  Västermyr myr Lundbergs täppe f.d. torp Horsakärret kärr
  Västermyr myr Lyckepellens ödetorp Hultabackarna höjd
  Västre mark terräng Lyckestugan torp Hultabacken backe
  Yllesbäcken vattendrag /Se Långepellatäppe ödet. Hultahagen skogsomr.
  Yllesån vattendrag /Se Långpellatäppet ödetorp Hultahagen skogsmark
  Åsabacken backe Långepelles t. nu hmd. Hultalyckorna skogsmark
  *Åbäcken gränsbäck Marestorp by Hundsängarna ängsomr.
  *Ölualdt mark Marestorp by Hundsängen äng
    Marestorp by Huvudet äng
    Marestorp by Huvudet åker
    Marestorpa rytterstorp t. *Hyltebjär höjd
    Massas gård Hyltebjär backe
    Massas gård Hyltehagen skogsbacke
    Massas torp, se Massas Saknas Hynnemossen mosse
    Matsapellas t. Håkenaskogen skog
    Mellangård hmd. Hårdemyr myr
    Mellomladan lada Hägnadabacken backe
    Motgångsön ödetorp Hägnadamossen odling
    Murareandreasatäppe ödet. Hägnadasjön, se Rubben Saknas
    Myratorpet f.d. torp Hällörarenen äng
    Nattermans t. Hällörastycket äng
    Niklasasvens avs. Hässjaskiften åker
    Nille Svens ödetorp Hästaliden backe
    Norragården gård Hästalidhålan äng
    Norrakvarnar plats invid Drivån Hästhagen skogsmark
    Norregård hmd. Hästhagen skogsmark
    Norregård gård Hästhagen betesmark
    Norregård gårdar Hästkroken äng
    Nyevång f.d. torp Hästskogylet göl
    Ola Råggs hmd. Häståkern åker
    Olatorp Saknas Högabackesåkern åker
    Olatorp by Höge backe backe
    Olatorp gård Högåker åker
    Olatäppe ödetorp Högåkern åker
    Olatäppe torp Höjabacken höjd
    Orädds öde soldattorp Höjabacke höjd
    Paradiset torp Ilabäcken bäck
    Pelarejössens t. Ingemans lycka tomt
    Pelles lada lada Intäkten ängsomr.
    Perstorps bs. Intäktan mosse
    Perstorp benämning på Killeberg Intäktan kärräng
    Perstorpa stuga f.d. krog Intäktan äng
    Petters Jösses ödetorp Isaka mosse betesmark
    Platos täppe ödetorp Isaka Sissa backe backe
    Plåtastugan ödetorp Jakopa led grind
    Prästolajonens bs. Jannastenen sten
    Rappsas torp Jennys backe backe
    Rarheten torp Jeppakammare kärr
    Rarhitten (-heten?) t. Jonasa backe backe
    Rynarp gård Jonasa stycke äng
    Rynnarp gård Jonsaled grind
    Rynnarp Saknas Jonsåker åker
    Rytterstorpet ödet. Jämsekulle stenhall
    Rytterstorpet f.d. soldattorp Jämsäng äng
    Ryttarstorpet soldattorp Jättafjätet fördjupning
    Rytterstäppet soldattorp Jöns Larsabacken backe
    Rågeboda by Jössa backe backe
    Rågeboda, Norra gård Koffabacken höjd
    Rågeboda Norra Saknas Kakefjärdingen äng
    Rävatorp gård Kallabacken åker
    Rävatorpet t. Kalvahagen betesmark
    Rävatorpet torp Kalvahagen skogsmark
    Rödhustorpet ödetorp Kalvahagen skogsmark
    Rönnborgs täppe torp Kalvakärret kärr
    Sandlidmatsens t. Kalvastycket markområde
    Saresjössas t. Kalvskällan källa
    Saretomt bs. Kalvsåkern åker
    Sjöanders t. Kampeliden backe
    Sjöandersalyckan ödetorp Kampelidmossen mosse
    Sjöandersatäppet t. Karlshamnsresan slåtteräng
    Sjöatorpet ödetorp Karlshamnsresan slåtteräng
    Sjöpellatäppet ödet. Karlshamnsresan höstnad
    Sjöpellatäppet ödetorp Kasingahagen kärr
    Skogen gård Kasingahagen skogsmark
    Skogen gård Kattakillan källa
    Skogsnäs ödet. Kattebacken backe
    Skogsnäsa täppe ödetorp Kavlabron vägstycke
    Skomakarebengtens ödetorp Kejsarebacken backe
    Skopellamatsens ödet. Kidhagen hage
    Skorvjeppans ödetorp Killebodagyl göl
    Skrapekallens torp Killemossen mosse
    Shyttenissens torp Killäng äng
    Skälmens f.d. t., nu hmd. Kiahagen skogsomr.
    Snapparetorpet ödetorp Kittas krok höstnad
    Snappejohans torp Kittas täppe åker
    Snappetorpet torp Kittekille källa
    Snickarenissens hmd. Kittekilla källa
    Snickarenissens gård Kittekrok äng
    Snikatäppet ödetorp Kittetäppet täppe
    Sonatäppet torp Kjellsagylet göl
    Soppestugan bs, Kjellsavägen väg
    Soppestugan torp Klacka bjär höjd
    Soppestugan torp Klösabacken ägonamn
    Soppestugan ödetorp Klösamossarna ängsmark
    Soppolans (täppe) ödetorp Knappen åker
    Spetsas f.d. soldattorp Knektabacken höjd
    Stadigs ödet. Knektabacken åker
    Stadigstäppe torp Knektäng äng
    Stammaretorpet ä.t., nu hmd Knektäng äng
    Stammaretorpet torp Knektängabacken backe
    Stockamosse ödet. Knektängabacken backe
    Stockholm ödetorp Knyleberg höjd
    Stockhult by Knäbelsåker åker
    Stockhult by /Se Kohagakällan källa
    Stockhult, Stora by Kohagaledet grind
    Stora Stockhult by Kohagaåkern åker
    Stockhult Stora Saknas Kohagen skogshage
    Stockhult, Lilla gård (by) Kohagen skog
    Stockhult, Lilla Saknas Kohagen skogsmark
    Storakittestue bs. Kohagen skogsmark
    Storsvens ä.t. nu hmd. Kohagen ägonamn
    Stugebengtens ä.t. nu hmd. Kohagen skogsmark
    Suddatäppet t. Kohagen skogsmark
    Suddens ödetorp Kohagen skogsmark
    Sundgrens täppe torp Kohallen stenblock
    Svampatorpet ödet. Koledet plats
    Svampatorpet f.d. jordstuga Korsåkern åker
    Svartejons ödet. Krejtabackarna höjd
    Svartejons täppe ödetorp Krejtahagen skogsomr.
    Svedjeboda t. Krejtalaet grind o. plats
    Svedjeboda hmd. Krektabacken backe
    Svingarejeppans t. Krektahagen hage
    Svingaretorpet t. Krekten kärr o. åker
    Svinön by Kretahagen ägonamn
    Svinön gård (by) Kringlekruet plats
    Svinön by Kringlelyckan åker
    Svinön by Krokåker åker
    Svinön, Lilla hmd. Krokåker åker
    Svinön, Stora hmd. Krokåker åker
    Stora Svinön by Krokåkern åker
    Svärtemassas ödetorp Kronan backe
    Södretull torp Krusån å
    Sömmerskeellens f.d. torp Krystamossen mosse
    Söndragård bebyggelse Krämarehölen håla
    Tobengtas ödetorp Krösenabacken backe
    Tordönsbacken ödet. Kullabäcken bäck
    Torrers ödet. Kungabäcken bäck
    Torrers ödetorp Kungakärret kärr
    Troedatäppe ödetorp Kungsdammen damm
    Trulsatäppet torp Kvarnabackarna backar
    Trånghyltan by Kvarnabacken höjd
    Trånghyltan, Stora gård Kvarnabacken backe
    Trånghyltan by Kvarnabacken backe
    Trånghyltan gård Kvarnabäcken bäck
    Trånghyltan, Stora Saknas Kvarnabäcken bäck
    Träskoolans torp Kvarnabäcken bäck
    Tunnby torpsamling Kvarnadammen äng
    Tuvatrulsens ödetorp Kvarnahagen skog
    Tuves ödet. Kvarnaledet grind
    Tuves (täppe) ödetorp Kvarnaliderna backar
    Tvillingatäppet jordstuga Kvarnamossarna ängsmark
    Tyskabacken torp Kvarnaåkern åker
    Tyskastugan torp Kvarteret åker
    Tyskasvenens t. Kyrkebacken backe
    Uggletorpet t. Kyrkeeken ek
    Uggletorpet ödetorp Kyrkelyckeåkern åker
    Ulans täppe ödet. Kyrkeåkern åker
    Uslehög t. Kyrkevägen väg
    Vallmans täppe ödetorp Kyrkåker åker
    Västra torp, se Gnubbefälle Saknas Kålhagen ägonamn
    Västra torp gårdar Kålhagen åker
    Västregård bebyggelse Kålhagsåker åker
    Västregård gårdar Kållingaäng slåtteräng
    Västretorp bebyggelse Källarbackaåkern åker
    Åbergs täppe ödetorp Källarebacken höjd
    Ållekulla gård (by) Källaråkern åker
    Ållekulla by Källareåkern åker
    Ängakallens stuga Källareåkern åker
    Ödevången ödet., åker Källareåkern åker
    Örströms täppe ödetorp Källemossen mosse
    Östanböke by Källesmossen mosse
    Östanböke by Källsagylet uttappad göl
    Östanböke by Källåker åker
    Östregård hmd. Källåker åker
    Östregård gårdar Käppaladbackarna backar
      Käringekroken äng
      Käringeåkern åker
      Käringeåker åker
      Köven omr. med bs.
      Lademyr torvmosse
      Ladebjär höjd
      Ladubacken backe
      Ladubacken backe
      Ladubacken backe
      Ladubacken backe
      Ladubjärsledet grind
      Ladugårdsåker åker
      Ladukärret kärr
      Ladumyr mosse
      Lassebacken backe
      Ledåkern åker
      Ledåker åker
      Lidabackabitarna åker
      Lilla Bohult vång
      Lillabohultavägen väg
      Lillafly kärr
      Lilla fly kärr
      Lilla nybrötet åker
      Lilla kalvakärret kärr
      Lilla Loshulta å å
      Lilla söndra lycka åker
      Lilla ängen äng
      Lilla ärtalyckekärret höstnad
      Lille bökesåkern åker
      Lille hage skogsmark
      Lille krokåkern åker
      Lille lycka åker
      Lille lyckan åker
      Lille mosse sankmark
      Lillemossen mosse
      Lille spängeåkern åker
      Lille ängavången ängsmark
      Lille ängen äng
      Lillstugu åkerlycka åker
      Lillån bäck
      Lillån bäck
      Lindebackaåkern åker
      Lindebacken backe
      Lindebjeret backe
      Lindebjervbacken backe
      Lindeshålan Saknas
      Lindsalid höjd
      Lindsa lid landsvägsbacke
      Lindshålaåkern åker
      Lindåkern åker
      Lindön »ö» i mosse
      Linnebjäret höjd
      Ljunglyckeledet grind
      Ljungtasingen ljungbackar
      Lockabacken höjd
      Losavången vång
      Losaån benämning på Drivån
      Losaån å
      Losäng äng
      Lottåker åker
      Lusary f.d. höstnad, nu skogbeväxt område
      Lusary lag stätta
      Lyckestaden ägonamn
      Lyckeåkern åker
      Lyckorna skogsskift
      Långakärr kärr
      Långa kärr kärr
      Långesvensäng ängsomr.
      Långe tegarna mossodlingar
      Långepellaskogen skog
      Långåker åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåker åker
      Länamärket sten
      Lövhagen betesmark
      Lövsalaledet grind
      Lövsalaåkern åker
      Maden höstnadsäng
      Magleberg höjd
      Markaledet grind
      Markaledet grind
      Markamossarna odling
      Markamossen mosse
      Markamyren myr
      Markaängen äng
      Marken skogsmark
      Markäng kärräng
      Martekorrebäcken bäck
      Massa sjö, se Rubben Saknas
      Massasjö sjö
      Matsasjö sjö
      Mellanstycket ägonamn
      Mittstycket moss-stycke
      Mjöasjö sjö
      Mjöasjö sjö
      Mjölkefuran fura
      Morfars täppe åker
      Mossavången ägonamn
      Mossbacken höjd
      Mossen odling
      Motgångshagen äng
      Motgångshagen hage
      Murket äng
      Murket höstnad
      Myrabrogropen dike
      Myrabroledet grind
      Myrabron väg
      Myrabron väg
      Myramossen mosse
      Myrastranden kärr
      Myrängarna ängsmark
      Myrön myrlott
      Månsa backe backe
      Månsahål kärr
      Månsa hål dyhåla
      Månsa åker åker
      Mårtenatäppet torp
      Märralyckan ägonamn
      Märtakorra kärr
      Märtas kurra kärr
      Mögkulleåkern åker
      Mögkulleåkern åker
      Mögkulleåkern åker
      Mögkulleåkern åker
      Nabben höjd
      Nabben skogsområde
      Nedre damm äng
      Nille Svensa backe backe
      Nissahall sten
      Nissahall gränssten
      Norragårds håla äng
      Norra kärr kärr
      Norrasjö sjö
      Norraste tomt äng
      Norregårdafloe sank åker
      Norre hage hage
      Norre lycka åker
      Norrestrand kärr
      Norre vång ägonamn
      Norre vång ängsmark
      Norrhultagylet göl
      Norrhulta gyl göl
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norräng äng
      Norräng äng
      Norräng äng
      Norrängsmossen mosse
      Norrängsåkern åker
      Nybrötet åker
      Nye hage skog
      Nyvång ägonamn
      Nyvångsåker åker
      Nyåker åker
      Nyäng kärräng
      Närmstäng äng
      Olanders mosse äng
      Ola lyckestad skogsbacke
      Olshagen ägonamn
      Ormabacken backe
      Oxahagen skogsmark
      Oxakärret kärr
      Oxalyckorna skogsskift
      Oxamarken skogsmark
      Oxhagamossen odling
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen batesmark
      Oxhagen skog
      Oåkern f.d. åker
      Pallas backe åker
      Pallas lycka ägonamn
      Pampaladan lada
      Pampamaden ängsmark
      Paradiset höstnadskärr
      Pelles mosse sankmark
      Pelles stycke äng
      Pengakullen höjd
      Per Sonessonstycket åker
      Petters avor kärr
      Petters Jösses åkerlycka åker
      Pinkahallsängen äng
      Pinkahallaängen äng
      Plåtabacken höjd (o. ödet)
      Plåtaledet grind
      Plöjningeåker åker
      Pockers kålhage slåtteräng
      Porsmyren myr
      Pungen äng
      Pungen ängsmark
      Purket äng
      Purket höstnad
      Påskakullen kulle
      Ramnbackarna backar
      Ramnåkern åker
      Rejslidarna lidar
      Revlakärret kärr
      Revlarna betesmark
      Roligebacken ängsmark
      Roveåkern åker
      Rovebacken åker
      Rubben sjö
      Rumledal åker
      Rumpan åker
      Runekärr kärr
      Rybbes kärr mossmark
      Rynarpahåle omr.
      Rynarpaklint höjd
      Rynnarpa mosse trovstömosse
      Ryttersbacken backe
      Ryttersbacken backe
      Rytterstäppet kärräng
      Råehall gränsmärke
      Råehalls ö backe
      Rågebodaledet grind
      Rågebodasjön sjö
      Rågebodasjön f.d.sjö
      Rågebodavägen väg
      Rågåkern åker
      Rävabackarna höjd
      Rävabacken höjd
      Rävahagen omr.
      Rävahagen hage
      Rävahagen hage
      Rävakärret kärr
      Röda ledsåkern åker
      Rödjan ängsmark
      Rödningaledet grind
      Rödningen backe
      Rödningen mark
      Rödkärret kärr
      Rödkärret kärr
      Rökestugåkern åker
      Rönnekärr kärr
      Rönnsåkern åker
      Rövbäcken bäck
      Rövtäppet omr.
      Sandkullen kulle
      Sandliden backe
      Seffrekillan källa
      Seffrekullen höjd
      Seffräng äng
      Sigfridskullen gravhög
      Sigfridäng äng
      Siggabete skogsomr.
      Sigges bete ägonamn
      Sissakällan källa
      Sissebacke backe
      Sissebäck bäck
      Sissekillan killa
      Sisseleö kärr
      Sjömaden mad
      Sjöpellaledet grind
      Sjöstyckekillan källa
      Sjöåker åker
      Sjöåkern åker
      Skabbemossen mosse
      Skabben mosse
      Skansaängen äng
      Skansen äng
      Skitebackaledet grind
      Skitebacken höjd
      Skitebacken backe
      Skitenben kärr
      Skitenben(en) mossodling
      Skitenben(en) mossodling
      Skitenben(en) mossodling
      Skogskullabackarna höjd
      Skogsängahällorna backar
      Skogängen äng
      Skorvmarken skog
      Skrablarehålet sänka
      Skraplarehålan höstnad
      Skrikarehallen sten
      Skränehålan äng
      Skränehålan kärr
      Skränekroken ängsmark
      Skäpplandsrumpan åkerlapp
      Skättingsängarna ängsomr.
      Sköemarken skogsomr.
      Slipeverkamossen mosse
      Slättarna åker
      Slättingen åker
      Smedabäcken äng
      Smedjebackaåkern åker
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken backe
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smeingatäppe åker (ä.t.)
      Smörmossen mosse
      Snabelen höstnad
      Snickeliden landsvägsbacke
      Snigatäppet ängsomr.
      Snippen betesmark
      Snippen åker
      Snippen skogsskift
      Snokahålorna äng
      Snapphanebacken höjd
      Snuggebäcken bäck
      Snåggebäcken bäck
      Sonäng mad
      Spetsamossarna mosse
      Spjället åker
      Spjället åker
      Spängeåkern åker
      Spängeäng äng
      Stallmaden mad
      Stallåkern åker
      Stallåkern åker
      Stamparna äng
      Stampekärret kärr
      Stampen äng
      Stattifred höjd m. äng
      Statt i fred höstnad
      Statt i fred höstnad
      Steget stätta
      Stekekärren ängsmark
      Stenbroakärret kärr
      Stenbroakärret kärr
      Stenkroken åker
      Stenlyckan åker
      Stenåkern åker
      Stersstycket äng
      Stersåkern åker
      Stockamosse mosse
      Stockamosse betesmark
      Stockamosse mosse
      Stockamosse ås skogsås
      Stockamosse äng äng
      Stockholmsresan höstnad
      Stockholmsresan höstnad
      Stockhultabjär höjd
      Stockhulta mosse mosse
      Stora fly kärr
      Stora fly kärr
      Stora Kalvakärret kärr
      Stora kärr kärr
      Stora lycka åker
      Stora nybrötet åker
      Stora ärtalyckekärret höstnad
      Storbacken backe
      Store bökesåkern åker
      Store krokåkern åker
      Store lycke åker
      Store lycke åker
      Store mosse mossmark
      Store mosse mosse
      Storemossen mosse
      Store myr myr
      Store smååkern åker
      Store spängeåkern åker
      Store ängavången ängsmark
      Store ängen äng
      Storskogen skog
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storäng äng
      Stranden åker
      Strussan ängsomr.
      Strussan äng
      Strusseliden backe
      Stubbakärret kärr
      Stubbamossarna mosse
      Stubbamossen odling
      Stughagen åker
      Stutamossen sankmark
      Stängesåkern åker
      Suddaledet grind
      Surbrunnskillan källa
      Surbrunnskällan källa
      Suringen åker
      Svalebäck bäck
      Svalgahålan håla
      Svarta hål kärr
      Svartakärr kärr
      Svarta kärr kärr
      Svarta stenen stenhall
      Svartebro bro
      Svartehöl fördjupning
      Svartstarrakärren kärr
      Svartådran mossodling
      Svedjelyckan åker
      Sven Larsabacken backe
      Sven Larsamossen mosse
      Sven Larsaåkern åker
      Sven Nilsaängarna ängsmark
      Svinahusakärret kärr
      Svinaträdan åker
      Svingareängarna skog
      Svinögyl göl
      Svinöns göl göl
      Svinöns gyl göl
      Svängeshölen fördjupning
      Svänghölen utvidgning i bäck
      Svängehölsmossen mosse
      Sjudareladan lada
      Sjudareladåkern åker
      Syringen åker
      Syringen åker
      Säggakroken kärr
      Sävmossen mosse
      Söderåker åker
      Söndra kärr kärr
      Söndraliderna backar
      Söndra lycka åker
      Söndramarken skog
      Söndre mosse mosse
      Söndremyr myr
      Söndre vång ägonamn
      Söndre vång ängsmark
      Söndreåker åker
      Söndreåker åker
      Söndre åker åker
      Söndreåkern åker
      Söndreäng kärräng
      Söndreäng äng
      Söndreäng äng
      Sönnerhulta gruva gruva
      Tafsen ägonamn
      Tassamarken ägonamn
      Tattarhålan ängshörna
      Tersenahagen hage
      Timmerflyet kärr
      Timmerflyt kärr
      Tisteltoftan åker
      Tjockaskog skog
      Tjurakärret kärr
      Tjurdalens bäck bäck
      Tjädrabacken backe
      Tjärbackahagen ägonamn
      Tjärbackakärret kärr
      Tjärbackaledet grind
      Tjärbackamossarna höstnadskärr
      Tjärbackarna höjd
      Tjärbacken höjd
      Tjärbacken höjd
      Tjärbacken höjd
      Tjärbacken höjd
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärbacken backe
      Tjärtäppet åker
      Tjörnesåkern åker
      Tobak höjd
      Tobacken backe
      Tobacksåkern åker
      Tobengte hål utvidgning i bäck
      Tobengte kärr kärr
      Tobengte tege mosse
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tomasmossen mosse
      Tomtarna område
      Tomten åker
      Tordönsbacken backe
      Torpatäppet f.d. torptomt
      Torpatäppet område
      Torpaåkern åker
      Torvgraven torvtag
      Torvmossalaget stätta
      Tranekärr kärr
      Tranekärr kärr
      Trehörningen äng
      Tremarkaängen äng
      Trintåker åker
      Trollabackarna höjd
      Trollbackarna höjd
      Trollbackarna backar
      Trollhålan håla o. grotta
      Trollhålan håla
      Trulsahagen hage
      Trumåkern åker
      Trädan åker
      Trädgårdshagen hage
      Trädgårdsåkern åker
      Trädgårdsåker åker
      Träskostycket mosse
      Tuvmaden äng
      Tyka mosse mosse
      Tyskabacken backe
      Tyskamossen mosse
      Tyskaängen äng
      Täppesmossen mosse
      Täppesåkern åker
      Täppet åker
      Tättebacke backe
      Ugnbacken backe
      Ullakullen höjd
      Undantaget åker
      Undantagslyckan ägonamn
      Ungakärr kärr
      Unga kärr kärr
      Unga kärr kärr
      Vadet vadplats
      Vaktäng äng
      Vakö myr myr
      Valles mosse myr
      Valles mosse mosse
      Valls mosse mosse
      Vallsmyr myr
      Vargaliden höjd (med lid)
      Vargaliden backe
      Ulvakärret kärr
      Vasterumpa kärr
      Vasåkrar åker
      Vasåker åker
      Vasäng ängsomr.
      Saknas jordskift
      Vedkastsåkern åker
      Viadukten viadukt
      Vickers backe backe
      Videkrokarna snårskog
      Visslemyr myr
      Visäng äng
      Visäng äng
      Vitkosbacke höjd
      Vyssemyr äng
      Vyssemyr äng
      Vyssle myr myr
      Vångabacken backe
      Vångaledet grind
      Vångaledet grind
      Vångaledet grind
      Vångaledet grind
      Vångamossen ägonamn
      Värmanskroken ägonamn
      Västermyr myr
      Västra intaget ägonamn
      Västraskogen skog
      Västratorpahinnebjär höjd
      Västratorpalid landsvägslid
      Västre myr ägonamn
      Västreåker åker
      Västreåker åker
      Västreäng äng
      Västreäng äng
      Västreängsladan ängslada
      Åbron bro
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckan ägonamn
      Åkerlyckan åker
      Åkervången ägonamn
      Åkes åker åker
      Ållekroken dalsänka
      Ållekulla mossar mossar
      Åmadadungen skogsdunge
      Åsabacken ås
      Åängen äng
      Ängaladan lada
      Ängavångadalen åker
      Ängavångakärret höstnad
      Ängavångaladan ängslada
      Ängavångaledet grind
      Ängavångarna ängsmark
      Ängavångavägen väg
      Ängavången ängsmark
      Ängavångsbacken backe
      Ängavångsmossen mosse
      Ängen kärr
      Ängudden udde
      Ängåkern åker
      Ärtalycket åker
      Ärtalyckeåkern åker
      Ätarebacken backe
      Ödevången betesmark
      Öst(er)rike by
      Österåker åker
      Östra hyggesledet grind
      Östra intaget ägonamn
      Östra lycka ägonamn
      Östra stycke ängsmark
      Östra vrätt åker
      Östre backe ängsmark
      Östremark skogsmark
      Östremarksledet grind
      Östre mosse mosse
      Östremyr myr
      Östreåker åker
      Östreåker åker
      Östreåkerskällan källa
      Överste hagen hage
      Överste åker åker
      Övre damm äng
      Övången äng
      Öåkern åker
      Öåkern åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.