ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmö stad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 88
Hullöghe, se Hyllie förr egen sn, ingår nu i stad *Bo engen äng Saknas Saknas Annetorpsparken park
Hyllie förr by o. sn *Borengen äng Hyllie socken f.d. socken Brottets bana järnväg
Hyllie förr by o. sn *Brage nödtt, Lille o. Store åkrar Hyllie sn o. by Bruksvägen äldre namn på Gamla gatan
Hyllie förr by o. sn *Bragenödtt, Lille havreåker Annetorp gd Brunrygga sandrevel
Hyllie gårdar o. lhtr *Brospiell åker Annetorp f.d. gård Brunn(b)rygga grund
Hyllie f.d. sn *Bunckeflod marck Saknas Aronsborg hus Bunkefloskälet gräns
Hyllie förr sn, nu gårdar *Bunckeflods sticke havreåker Backen, Villa hus Bys vattning vattningsdamma
Hyllie by *Bunckeflods sticke havreåker Bellevue villaområde Bys vattning vattningsdamm
Hyllie förr by o. sn *Diigis speill åker Berga villa Christersahamnen fiskehamn
Hyllie gdr o. lhtr *Dyne (Dynne-) bierre åker Bjellbo villa Den norra hamnen del av hamn
Hyllie förr egen sn, nu gårdar *Dysse, Lille o. Store havreåkrar Blåseberga småbruk, område Den södra hamnen del av hamn
Hyllie gårdar o. lhtr *Dysse, Lille o. Store havreåker Breidablick villa Djupet djupt vatten
Hyllie förr egen sn, ingår nu i stad *Dysse, Store havreåker Brukshusen f.d. bostadshus Dynan sten
Hyllie gdar *Eille (Eylle) kier havreåker Cementfabriken fabrik Flinten sund
Hyllie f. egen sn, ingår nu i stad *Flinterögell o. Store Flinterögell havreåkrar Djupadal gård Flintrännan segelränna
Hyllie förr by, nu del av stad *Gress- (Græss-) bröditt havreåker Djupadal gd Fureskogen furuplantering
Hyllie by Gnällegravarna kalkgravar /Se Elinelund gård Gnällegravorna f.d. kalkbrott
Hyllie sn *Grundhöys eng äng Elinelund gd Gnällegravarna kalkgravar
Hyllie sn *Hest eng åker Elinsro villa Grottan f.d. kalkbrott
Hyllie sn *Heste rögell åker Framnäs villa Grudhög backe
Hyllie sn *Holmindtt havreåker Gallehuset hus Gärebackarna ås, grusbackar
Hyllie förr sn, nu gårdar *Hyllie mosse mosse Gamblebo villa Gärevallen ås, grusbackar
Hyllie förr sn, nu del av stad *Hördalle o. *Lille hördalle åkrar Gnällan = Svältegnälla öknamn på Limhamnsgården Gärevallen sandås
Hyllie förr sn, nu gårdar *Höyesteen havreåker Gnällegården gård Hammars park park
Hyllie gårdar o. lhtr *Höyesteenn havreåker Gotthem villa Hylliebacken vägbacke
Hyllie by *Höys ager åker Gränsvillan villa Hylliekroken jord
Hyllie by *Höys wongh Saknas Gullås villa Hyllie mosse mosse
Hyllie förr sn, nu gårdar Järavallen strandvall /Se Gylleboa villa Hyllie strandmark strandmark
Hyllie by Järebacken strandvall /Se Hagalund villa Hyllievägen väg
Hyllie gårdar o. lägenheter Järbacken höjd /Se Hamringen villa Jär(e)backen strandvall
Hyllie förr by, nu del av stad Jären strandvall /Se Hyllie by Järalyckan urspr. en inhägnad lycka
Hyllie sn Jären strandvall /Se Hyllie by Järavallen strandvall
Hyllie by *Korsse spiell åker Hyllie boställe gård Jären strandvall
Hyllie förr by, nu del av stad *Krogspiell åker Hyllie gård gård Kalkbrottsgatan gata
Hyllie förr by *Lang eng äng Hylliegården gård Kalkgrunden (-t) grund
Hyllie gårdar *Lercke agir åker Hyllie mölla väderkvarn Killan vattensamling
Hyllie förr sn, nu del av stad *Lingraus (-graffs) eng äng Hylliemöllan f.d. väderkvarn Killan (Källan) vattningsdammen
Hyllie gårdar *Maësticke åker Hyllie skola folkskola Kladden område
Hyllie gårdar *Maësticke havreåker Hyllie strandmark bebyggt område Knutsbacke backe
Hyllie gårdar *Manderögell o. *Lille manderögell åkrar Hylltorp f.d. gård Knuts backe backe
Hyllie förr by *Mellumby åker Hylltorp gård Korevet rev
Hyllie f. sn, nu by *Muss (*Musse-) agir havreåker Högbo villaområde Korumpan rev
Hyllie gdr o. lhtr *Mölle agir åkrar Högbogården gård Kyllingahörnan sten
Hyllie by *Mære stiis agir åker Högboskolan folkskola Kyrkogrottan f.d. kalkbrott
Hyllie f. sn, nu gårdar o. lghtr *Reffshale äng Högerud villa Kyrkogrottan grotta för friluftsgudstjänster, förr kalkbrott
Hyllie f. sn, nu gårdar o. lghtr *Saande, Lille o. Store havreåkrar Jokkmokk villa Lars Måns rör stenrör
Hyllie f. sn, nu gårdar o. lhtr *Saande, Lille o. Store havreåker Karlsro villa Lernackarännan segelränna
Hyllie gd:ar /Se *Saand engen havreåker Killehusen hus Lernacken grund
Hyllie förr by o. sn /Se *Sedesteenn åker Kladdagården (=Kladden) gård Limhamns-hamnen hamn
Hyllie gd:ar /Se *Stens bröndtt åkrar Kladden hemman Linnégatan gata
Hyllie sn /Se *Store ager, Nörre o. Syndre åkrar Knutshill villa Lyckan åkermark
Hyllie gd:ar /Se *Store agir åker Kvarngården gård Lyckebron bro
Hyllinge, se Hyllie Saknas *Syndre engen äng Kvarngården gd Mossen f.d. mossmark, åkermark
Annetorp kalkbruk *Syster bröndtt åker Käckahuset hus Möllarebacken åkerbacke
Gnällan gd /Se *Tofftenn åker Landa villa Mölleröret grund
Gnällegården, se Gnällan gd *Tole engen äng Lennartsbo villa Mölleröret sandrevel
Järavallen plats för stenåldersfynd /Se ?Trindelen grund Lillehem villa Oskarsgrunden (-t) grund
Kalkhamn = Limhamn fiskeläge /Se Trindelen grund Lillgården villa Paradishålet djup
Limhamn stadsdel *Tunekier havreåker Limhamnsgården gård Per Anderssons rör stenhop
Limhamn stadsdel och förs. *Törögell åkrar Limhamn f.d. köping Rabbehålan djup i havet
Limhamn kalkbruk, sn *Törögell havreåker Limhamn förr fiskeläge o. kalkbrott, nu stadsdel o. förs. Rabbeknuten stenanhopning
Limhamn sn *Vie engen havreåker Limhamn fiskläge Rabben grund
Limhamn sn *Wildgaase stickedtt, Lille o. Store havreåkrar Limhamn station järnvägsstation Rabberumpan del av grund
Limhamn Saknas /Se *Wong, Østre åker Limhamn fiskläge Rabberännan ränna i hav
Limhamn tidigare fiskeläge och kalkbrott /Se *Vång, Norra Saknas Limhamnsgården gd Rabborna grund
Limhamn stadsdel /Se *Vång, Östra Saknas Lindås, Villa villa Rabygatan gata
Limhamn stadsdel /Se *Øre stiis agir åker Linelund gård Rusan stenhop
Limhamn fiskeläge /Se   Linero villa Rännan segelränna
Limhamn förs. /Se   Mathildenborg villa Sandagårdsbro f.d. lastningsbrygga
Limhamn stadsdel /Se   Mellanby f.d. gård Sandegårds rabb grund
Limhamn förs. /Se   Mossagården gård Sjollegrunden grund
Limhamn f.d. köping /Se   Mossagården gd Sjollen grund
Limhamn stadsdel /Se   Möllaregården gård Spökebäcken Saknas
Limhamn stadsdel o. förs. /Se   Nattvakthuset hus Stenören sandrevel
Limhamnsgården, se även Gnällan gd /Se   Nyhem villa Strandgatan gata
Sibbarp del av Limhamn /Se   Nytorp gård Strandmarken strandmark
Sibbarp hus /Se   Nytorpsgården gård Susen segelränna
Sibbarp beb. /Se   Olfstorp villa Systerbrunn f.d. brunn
Svältegnälla, se Gnällan gd   Per Andersa-gården gård Systerbrunn källa
    Pyddebäck gård Söderflint sund
    Prydebäck villa Tjugoettan djup i havet
    Prästeannexet gård Trindelen grund
    Raby hus Trindelrännan segelränna
    Raby hussamling Tyskabron f.d. lastningsbrygga
    Raskahuset hus, f.d. krog Vänå, Lilla sten i sjö
    Raskahuset hus Vänå, Stora sten i sjö
    *Rolfahuset hus Västanväg väg el. gata
    Rosenborg hus Ön senare uppfyllning, hamnanläggning
    Rosenvång bebyggt område  
    Rosenvång del av samhälle  
    Sea Gull villa  
    Sibbarp del av samh.  
    Sibbarp del av samh.  
    Sibbarp hus  
    Sibbarpahusen del av samh.  
    Snurrom hus  
    Soldatertorpet hus  
    Solevrå villa  
    Solhem gård  
    Solhyddan villa  
    Solhäll hus  
    Solhäll hus  
    Soltäppan villa  
    Solvik villa  
    Stamhem gård  
    Stattena bebyggt område  
    Stattena skolor skolor  
    Stjärnsund villa  
    Strandmarken bebyggt område  
    Strandvik villa  
    Strandås villa  
    Stugan villa  
    Svanetorp handelsträdg.  
    Svendborg villa  
    Svennedal gård  
    Sven Nilsa-huset hus  
    Svenstorp gård  
    Svältegnälla gård  
    Svältegnälla gård  
    Tjället hus  
    Toreborg villa  
    Torvan villa  
    Tre kronor hus  
    Tunnbyholm villa  
    Tyskagården hus, f.d. gård  
    Vadstagården gd  
    Wesleykyrkan frikyrkokapell  
    Videbo villa  
    Vik hus  
    Vivehill hus  
    Vårsätra villa  
    Vårt Hem villa  
    Vänhem villa  
    Västangård villa  
    Västerhaga villa  
    Zellie villa  
    Östangård villa  

  ^  

Malmöhus läns härader m.m.