ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Maglarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 71
Maglarp sn Albäcken bäck Maglarp socken och by Albäck eller Albäcksån å
Magarp sn /Se Albäcksskogen skog Maglarp socken Albäck bäck
Maglarp sn Black sten /Se Albäcksfrun personnamn Albäcksbacken backe
Maglarp sn Black, Lille sten /Se Albäcksborg gård Albäcksbackarna backar, kullar
Maglarp sn *Bonhöy ager åker Almvik lht Albäcksbron bro
Maglarp sn *Borremusse agir åker Annexet gård Albäcksbron bro
Maglarp sn /Se *Brede sticke åker Byamöllan f.d. väderkvarn Annikan sten
Maglarp sn /Se *Brede sticke mark /Se Flinteberg f.d. gård Anniken sten
Maglarp sn /Se *Brystiehedtt åker Fågelvik gård Black sten
Hallsjö gd /Se *Digis ende ager havreåker Fågelvik, Villa hus Black sten
Kurland, se Kurlanda by /Se *Fundelandit havreåker Gamla Kyrkogården, se Maglarp traktnamn Black, Lille sten
Maglarp by *Fyllings agrene åkrar Goedal gård Den innersta toppen sten
Maglarp by Fågelvik vik /Se Hagalund hus *Den utarste toppen sten
Maglarp by *Hulhöy ageren åker Hallsjö gård Flodgropen ränna i hav
Maglarp by *Höffde agerenn åker Holmanäs gård Fågelvik vik
Maglarp by *Höyestensagir åker Höghult hus Fågelvik vik
Maglarp by *Kinden havreåker Hörnan, se Maglarp traktnamn Fågelviksättet ålfiske
Maglarp by *Korss (Kaars) agir åker Katrinelund hus Gatekärret kärr
Maglarp by *Kraas agrene havreåker Kurland hussamling Grytan sten
Maglarp by *Krogs agir, Lille åker Kurland hus Grytan sten
Maglarp by *Krogs agir, Long åker Lorensberg gård Gåsalortarna grund
Maglarp by *Leergraff agerenn åker Lyckebo gård Gärebacken betesmark
Maglarp by *Leergraffuirne åkrar Maglarp traktnamn Gärebacken mark
Maglarp by *Maglarps mark skogsmark? Maglarp by Haken rev
Maglarp by Mogrevestenen fornlämning Maglarps gamla kyrka ödekyrka Hans Trulssons hål ränna
Maglarp by /Se *Muss agerenn havreåker Mallemosse område, gård Hommesättet ålfiske
Maglarp by /Se *Möen ager åker Sjöhult gård Hålet vik
Maglerup = Maglarp sn *Mölle spieldett åker Skansagården gård Hävdevägen väg
Maglerup = Maglarp by *Rengraffue ager åker Skåre fiskeläge traktnamn Höge backe backe
Skåre fiskeläge Revsbacken grusås /Se Skåre fiskläge Järebacken strandvall
Skåre fiskeläge Rävsbacken höjd Skåre fiskeläge Katten sten
Skåre fiskläge *Skaare wong till Skåre fiskläge Skåre Fiskeläge, se Skåre fiskeläge traktnamn Katten sten
Skåre fiskläge /Se *Skaarre agerenn havreåker Solvik gård Klockareplanen betesmark och skog
Stavstensgården gd /Se *Skårehamn hamn /Se Stavstensgården gård Klondykestenarna stenar
  *Skåre hamn hamn Tivoli hus Korken sten
  *Skårehamn hamn /Se Uppland gård Kronovattnet fastighet
  Skåre skansar fornlämningsområde Vindslätt gård Kurlandsvägen väg
  *Spieldene åker Västangård gård Kålholmagrundet grund
  *Spieldene åker Västangård gård Lilla Black sten
  *Standstens ager havreåker Västrabo gård Mabacken backe
  Stavsten bautasten   Mats sten
  Stavsten(en) minnessten   Mogrevestenen stendös
  Stavsten fiskläge   Pannejärnet sten
  Stavsten monument /Se   Per Hall eller Per Halla-stenen sten
  *Stavstens rev grund   Rännan, Lilla bäck
  Stavstens udde udde   Rävsbacken backe
  Stavstensudden udde   Rävsmossen mosse
  *Steenkiers agir åker   Saltgrundet grund
  *Sty agerenn åker   Skansarna vallar eller förskansningar
  *Terning havreåker   Skansarna ringvallar
  *Tornn agir havreåker   Skansavallen jordvall
  *Torpe agir havreåker   Skårerevet rev
  *Vandlöbs agir havreåker   Skårerännan ränna i hav
  *Vång, Norra Saknas   Skårerännan bäck
  *Vång, Södra Saknas   Stavsten udde och fiskläge
  *Vång, Västra Saknas   Stavstenen minnessten
      Stavstensrevet rev
      Stavstensrevet rev
      Stavstensudden udde
      Storegropen bäck
      Stutarna stenar
      Tattrahatten backe
      Toppen sten
      Toppesättet ålfiske
      Tosten sten
      Tostenshaken rev
      Tostenssättet ålfiske
      Truls Mattsson sten
      Truls Mattsson sten
      Tvillingarna stenar
      Tvillingarna stenar

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.