ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Tommarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 15
Tommarp, Västra sn /Se *Aakrogenn äng Tomarp socken och by Bakugnsfjelen sten
Tommarp, Västra sn *Aakrogs ager, *Aakrogis engh åker och äng Tommarp, Västra socken Blåbacke backe
Tommarp, Västra sn *Almengenn havreåker Kurstorpahusen f.d. hus Bönedalarna åkermark
Tommarp, Västra sn *Beckindtt, *Becks eng åker och äng Kålholmarna hussamling Fästan åker, kyrkojord
Tommarp, Västra sn *Bielekindtt åker och äng Kålholmarna gårdar Hanneleängarna ängar
Tommarp, Västra sn *Bierg agerenn åker Prästagården gård Hundekällaren f.d. vattensamling, nu åker
Tommarp, Västra sn *Biergs agir, Syndre havreåker Småbyarna byar Högesten sten
Tommarp, Västra sn *Biergs agir, Vestre åker och äng Småbyarna byar Högesten sten
Tommarp, Västra sn *Blegebierg äng Ståstorp by Lysedamm ängar
Tommarp, Västra sn *Bognhöys rygge åkrar Ståstorp by Rävsbacken backe
Tommarp, Västra sn /Se Bolebjer naturnamn? /Se Söderlid gård Söllesten sten
Tommarp, V. sn /Se *Bolebiergs ryggenn åker Sövdesholm gård Tågarps bro landsvägsbro
Tommarp, Västra sn /Se *Bredingenn havreåker Tommarp by Tågarpsån å
Tommarp, Västra sn /Se *Breingen åker Tomarps prästgård, = Tomarp 6 Saknas Värekrok åkermark
*Storgården gd *Breingenn åker och äng Tommarp (Skytts) station järnvägsstation Ängarna område i Ståstorp
Storstorp, se Ståstorp by *Brokulls rygge, *Lille brokull åker Tommarps skola skola  
Storstorp by *Bönne dallen åker och äng Tågarp by  
Ståstorp by *Bönne dallen åker Tågarp by  
Ståstorp by *Böttebro åker Tågarpsdal gård  
Ståstorp by Diigis ager åker och äng Tågarpsdal gård  
?Ståstorp by *Diigis ager, Norre åker och äng    
Ståstorp by *Diigis ager, Syndre åker    
Ståstorp by *Dyss agerenn åker    
Ståstorp by *Enghögis stickedtt havreåker    
Ståstorp by *Flagenn åker    
Ståstorp by *Gaar agerenn åker    
Ståstorp by *Gaar agrene Saknas    
Ståstorp by *Gaassebiidtt åker och äng    
Ståstorp by *Grauffs agir åker    
?Ståstorp by *Greskiifftedtt äng    
Ståstorp by *Grue kerffuid, *Gruffue kerffuid åker    
Ståstorp by *Haglösse wongh Saknas    
Ståstorp by *Hanesteen åker    
Ståstorp by *Heide engenn äng    
Ståstorp by *Heidenn äng    
Ståstorp by *Her agerenn åker    
Ståstorp by *Her agrene åkrar    
Ståstorp by *Heydenn äng    
Ståstorp by *Heæn åker    
Ståstorp by *Holmagir el. *Sköttning ager åker    
Ståstorp by *Hære agerenn åker    
?Ståstorp by *Höyby tofftenn Saknas    
Ståstorp by *Höyesteen, Store åker    
Ståstorp by *Höyestens agir åker    
Ståstorp by *Kaaholmindtt havreåker    
Ståstorp by Kaaholmindtt Saknas /Se    
Ståstorp by *Keilsbiergs ager åker    
Ståstorp by /Se *Kindbenit havreåker    
Størfftorp, se Ståstorp by *Kirckegaars rygge åkrar    
Størstorp, se Ståstorp by *Kircke ryggene åkrar    
Stästorp, se Ståstorp by *Kircke ryggenn åker    
Tommarp, Östra by (f. stad med kloster) *Kistine ryggenn åker    
Tommarp, Västra by Klinte agir, Klinte agre Saknas /Se    
Tommarp by Kålholmarna Saknas /Se    
Tommarp, Västra by *Lae agerenn åker    
?Tommarp, Västra by *Langkers ryggenn åker    
Tommarp, Västra by *Langkiers ryggenn, *Lille Langkies åker och äng    
Tommarp, Västra by *Liungdals ryg åker    
Tommarp, Västra by *Liusse damb äng    
Tommarp, Västra by *Lundhöys wong Saknas    
Tommarp, Västra by /Se *Muncke engen äng    
?Tågarp by *Mussager havreåker    
?Tågarp by *Muss agerenn åker    
Tågarp by *Muss agerenn åkrar    
Tågarp by *Musse ryggen åker    
Tågarp by *Mæls bierg havreåker    
Tågarp by *Möllekuls ager, *Lille Möllekull åkrar    
Tågarp by *Möyen, Lille longe och Store åkrar    
Tågarp by /Se *Nörkiille agir, Nörkiille engen åker resp. äng    
Tågarp by *Nörre engenn äng    
Tågarp by *Pugestenen åker    
Tågarp by Pulpeten fornlämning    
Tågarp förr sätesgård, nu by /Se *Reffsbierg havreåker    
  *Reffs engen äng    
  *Reffs musse äng    
  *Rempe ryggenn åker och äng    
  *Saandskernne åkrar    
  *Skaags agir (*Skogs ager) åker o. äng    
  *Skaare eng äng    
  *Skaare wongen Saknas    
  *Sköttning ager, se *Holmager åker    
  *Spiellitt åker    
  *Stii ager åker    
  *Suenstruppe iordtt Saknas    
  *Sylle ryggenn åker    
  Söle, Østre och Vestre äng    
  *Sölle agerenn, *Sölle engenn åker och äng    
  *Taagerups ryggenn åker    
  *Taagerups ryggenn, *Taagerups ager åker    
  *Tauilboridtt havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn, *Touffte ryggenn åker    
  *Toufften åker    
  *Toufftenn åker    
  *Toufftenn åker    
  *Toufftenn Saknas    
  *Treestens agir havreåker och äng    
  *Tulis tofft havreåker    
  Vemmerlövs- eller Rämpeån å    
  *Visbe kullenn(!), *Visle kullen åker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Østre ryggenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.