ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kyrkoköpinge socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 19
Kyrkoköpinge sn *Ald weyen (*All weyen) väg Kyrkoköpinge socken och by Bysvanning damm
Kyrkoköpinge by *Bedsbierg havreåker Kyrkoköpinge socken Bys vattning byadamm
Kyrkoköpinge sn /Se *Breingen havreåker Köpinge sn och by Gatukärret vattningsdamm (byadamm)
Kyrkoköpinge sn Dalköpingeån å Borgaregården gård Glinge f.d. ängsmark, nu åker
Kyrkoköpinge sn *Duebackenn åker Brant, Villa hus Gällesdös stendös
Kyrkoköpinge sn *Glende äng Bönkestället småbruk Hesekille sankmark
Kyrkoköpinge sn *Gruds maë (*Gryds maë) äng Fridhem hus Hesekälla vattensamling
Kyrkoköpinge sn *Gylhöyene Saknas Fristad hus Jätten forngrav, stensättning
Kyrkoköpinge sn /Se *Hagesty ryggen åker Haga, Villa hus Klockarehålan damm
Kyrkoköpinge sn /Se *Hampe agre åkrar Karlsfält gård Klockarehålet igenfylld håla
Kyrkoköpinge sn /Se *Handske bierg höjder Kyrkoköpinge by Kyrkebacken åkerbacke
Kyrkoköpinge kyrka Saknas *Handskebiergs agir åker och äng Kyrkoköpinge skola skola Köpingedammen vattensamling
*Bengtz gaardtt f. gd *Hanehöys agir havreåker Lindero (Villa) hus Maverplanen åker
Kyrkan Saknas *Heesse kiilager,*L hesse kiillager,*Hesse kiilde åkrar resp. åkrar o. äng Magnta, Villa hus Maverplanen åker
Kyrkan Saknas *Hesse kiilde, *Hesse kiille Saknas Mellanköpinge by Ro f.d. sankmark, åker
?Kyrkoköpinge by *Hellede backenn åker Mellanköpinge by Skogsvägsstycket åkermark
Kyrkoköpinge by *Hellig korss ager havreåker Norrebo hus Torregraven vattensamling, torvgrav
Kyrkoköpinge by *Hellig kors wongh Saknas Pålsboda hus Torvagraven vattenfylld håla
Kyrkoköpinge by *Hellig korss wong Saknas Riksdagsmannagården f.d. gård Vinterkroken åkermark
Kyrkoköpinge by *Holmene *(Holmindtt) havreåker o. äng Selandia, Villa hus  
Kyrkoköpinge by *Holm, Nörre o. Syndre havreåker o. äng Soldal hus  
Kyrkoköpinge by o. sn /Se *Hulhöys ager åker Torvmarken område, gd  
?Mellanköpinge by *Hulhøys wongh Saknas Åhus fiskeläge  
Mellanköpinge by *Höffde rygge åkrar Österlid gd  
Mellanköpinge by *Höye reenn åker    
Mellanköpinge by *Kiilager havreåker och äng    
Mellanköpinge by /Se *Kircke engen äng    
Mellanköpinge by /Se *Kirckelaënn Saknas    
*Möllen kvarn *Kircke maën åker och äng    
Prästgården prästgård *Klomperne havreåker    
  *Knuds breing åker och äng    
  *Korsmaën äng    
  *Korssmaën havreåker och äng    
  *Krogenn åker    
  Kyrkbacken Saknas    
  *Leedtzbierg höjd    
  *Mauritze heyde Saknas    
  *Mauritze heyde Saknas    
  *Mauritze tofft havreåker    
  *Myn tofft åker    
  *Myrekulle ryggenn, *Myrekulds eng åker resp. äng    
  *Myrekulle ryggenn åker    
  *Mölle ager åker    
  *Mölle ryggenn åker och äng    
  *Nörre tofft åker    
  *Piiledams ager havreåker och äng    
  Piledamm damm /Se    
  *Prestekierridtt äng    
  *Roilsback ager åker    
  Rödebäck bäck /Se    
  *Rödebecks agir havreåker    
  *Siige ryggen åker    
  *Smaakulle kulle    
  *Spundtt åker    
  *Steenhöy Saknas    
  *Stendyssager havreåker    
  *Strandwongen havreåker    
  Strandwongen havreåker    
  *Sömmere äng    
  *Thuekier åker och äng    
  *Toffte halen åker    
  *Toffte ryggene Saknas    
  *Tormarcken havreåker    
  *Torskære, *Torskerre kärr?    
  *Torskære kärr?    
  Tranhöys agir, *Tranhöys eng åker res. äng    
  *Tranhöys kier åker och äng    
  *Trelleborgs diige Saknas    
  *Tungenn havreåker    
  *Vestre agir havreåker    
  *Wiematz engen äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.