ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalköpinge socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 36
Dalköpinge sn *Aabreckinn Saknas Dalköpinge sn och by Arrendatorens bjer brink eller sluttning
Dalköpinge sn *Aa engenn äng Dalköpinge socken och by Boställsbäcken bäck
Dalköpinge sn *Aaryggen åker Dalköpinge socken Bäckastenen sten
Dalköpinge sn /Se *Almends engenn äng Brosjödal gård Dalabadet badställe
Dalköpinge sn *Backagir, Vestre och Östre åkrar Brosjödal gård Dalabadet strandbad
Dalköpinge sn *Bockespiellidtt åker Brosjödal, se Dalköpinge traktnamn Dalköpinge mölla väderkvarn
Dalköpinge sn *Bonekiers rygh åker Dala gård Dalköpingevägen väg
Dalköpinge sn *Borre kierg eng äng Dala gård Dalköpingeån å
Dalköpinge by o. sn /Se *Broosteens agir åker Dalköpinge traktnamn Dalköpingeån å
Dalköpinge sn /Se *Brostens agir, Noreste o. Synderste havreåkrar Dalköpinge by Gärebackarna strandmark, äng
Dalköpinge sn /Se *Cappell wongen Saknas Dalköpinge boställe gård Järabacken strandvall
Dalköpinge sn /Se Dalabadet strand Dalköpinge prästgård gård Kronovattnet fastighet
Brosjödal gd /Se Dalköpingeån å Dalköpinge skola skola Kustroddarestenen sten
Dalköpinge by Dalköpingeån å Elladal hus Kyrkebacken backe
Dalköpinge by *Dall agrenn åker Köpingedal gård Kyrkejorden jord
Dalköpinge by *Fluebeens ryggenn åker Nivarp gård Lertäcket lertäkt, bysjord
Svartesjö gd /Se *Gaassebiids agir, Nordeste o. Syndre åkrar Prästagården gård Mättas bjer brink eller sluttning
  *Gaassebiids agir, Norra och Syndre åkrar Prästahuset hus Mättesbjeret, Norra höjdsträckning
  Gislövsån å Pumpstationen vattenpump Mättesbjeret, Södra höjdsträckning
  *Grandhöys agir, *Östre grandhöys agir åkrar Sjödala hus Möllebacken backe
  *Grandhöys agir åkrar Sjödala, se Dalköpinge Saknas Prästabjeret sluttning
  *Högestens agir åker Solbacken, se Dalköpinge traktnamn Prästabjeret backsträckning
  Järebacken strand Solhem, se Dalköpinge traktnamn Prästabäcken bäck
  *Kaalle kielle bods agir, Nordeste, Syndre, Westre åkrar Svartesjö traktnamn Prästagärebacken strandmark
  *Kallekillebol ägonamn /Se Svartesjö gård Prästajären strandmark
  *Kierlingebiergs agir, Norderste o. Synderste åkrar och äng Svartesjö gård Prästaängen äng
  *Kierlingebiergs ryg,*Nordeste kierlingebiergs ry ängar Svartsjö, se Svartesjö traktnamn Slottet kulle
  *Kiilde ryggene åker Sörensagården gård Storegropen torrlagd grop
  *Kiille rygge eng äng Trelleborgs-Rydsgårds järnvägsaktiebolags avs. traktnamn Storgropen bäck
  *Kirckebiergs eng äng Tyska bostället gård Strandvägen landsväg
  *Kiællewadz mölla mölla Tyskagården annat namn på Dalköpinge boställe Sörens backe landsvägsbacke
  *Kiællewadz Mølle f. kvarn /Se Åhus fiskläge Tyskabäcken bäck
  *Krog agir åker Åhus fiskeläge Vattningen damm
  *Kurhöy höjd Åhus fiskeläge Åhusbron bro
  *Leergraffs agir, *Nordeste och Synderste åkrar o. äng   Åhusån vattendrag
  *Mellanvången Saknas   Örjerne åker
  *Möllekulds agre åkrar    
  *Möllesteden Saknas    
  *Piile ryggenn åker    
  *Röeshöys ryggenn åker    
  *Sommere Saknas    
  *Tofftenn åker    
  *Tuewongs agir, Vestre, Mellum-, Östre åkrar och äng    
  *Vangeleds agir åker    
  *Vestirste ager åker    
  *Vestre och Östre ager åkrar    
  *Weylangs agir åker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Yse ryggenn åker    
  Åhus fiskeläge    
  Åhus fiskeläge    
  Åhus fiskeläge /Se    
  Åhus fiskl. /Se    
  Åhus fiskl. /Se    
  Åhus fiskl. /Se    
  Åhus fiskeläge /Se    
  *Aaemölle förr kvarn    
  *Ørie ryg, Mellum, Norderste, Synderste åkrar och äng    
  *Øryenn, Nederste äng    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    
  *Österste ager åker    
  *Östre agir åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.