ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Simlinge socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 8
Simlinge sn /Se *Aabackenn havreåker Simlinge sn Bakvången åkerområde
Simlinge sn *Aabackenn havreåker Almlunda gd Bysvanning vattenställe
Simlinge sn »Aabeckenn» åker /Se Arnäs gd Bärhem kärr
Simlinge sn *Aa engen äng Askliden gd Fruarekärr nu utdikat kärr, äng
Simlinge sn *Almendingen allmänning Avsöndringen, se Simlinge traktnamn Gatekärr kärr
Simlinge sn *Beckeliiden åkrar Bakvångsgården gd Killefloden kärr
Simlinge sn /Se *Becke liiden havreåker Banvallen, se Simlinge traktnamn Planteringen markomårde
Simlinge sn /Se *Becken bäck Brodda krog f. d. värdshus Sjökärr kärr
Simlinge sn /Se *Beckens ager havreåker Ellehem, se Simlinge traktnamn  
Kyrkan Saknas *Berhems rygge (ager) åkrar Villa Fridhem, se Simlinge traktnamn  
Prästgården prästgård *Bulle land åker Gamlegård gd  
Simlinge gd *Böserup leid led Granlunda gd  
Simlinge by Dalköpingeån å Gränsboda gd  
Simlinge by *Eng weyen väg Grönahill gd  
Simlinge by *Faarhuss eng äng Hagadal gd  
?Simlinge by *Gerditt Saknas Inafred gd  
Simlinge by *Höffdenn åker Järnvägsområdet, se Simlinge traktnamn  
Simlinge by o. sn *Höffde stickid åker Karlshill gd  
Simlinge by *Kierlinge barnid äng Lasseboda gd  
Simlinge by *Kiilleflods backen havreåker Lavesåkra gd  
Simlinge by *Kindbens rygge åkrar Lavesåkra gård  
Simlinge by o. sn /Se *Kirckefestinn Saknas Lerbjörnen gd  
Simlinge by /Se *Klacke rygge åkrar Nybo hus  
  *Kornhöy höjd Persbo småbruk  
  *Korn mossen äng Signesro gd  
  *Korn mosse, Noren och Syndre åkrar Simlinge traktnamn  
  *Korss rygge åkrar Simlinge by  
  Källefloden vattensaml. /Se Simlingero, se Simlinge traktnamn  
  *Long ager åker Simlinge station järnv. stat.  
  *Long agir åker Simlingetorp, se Simlinge traktnamn  
  *Magle ager åker Solhill, se Simlinge traktnamn  
  *Mellum diigett Saknas Södergård gd  
  *Möllekulds ager åker Torsvik gd  
  *Nørre marck Saknas Villa Fridhem hus  
  *Osekiille havreåker Villa Karlshill hus  
  *Preste agerenn. *Prest engen åker resp. äng Åldershem, se Simlinge traktnamn  
  *Preste ager, Østre åker    
  *Preste tofftenn åker    
  *Saltere ager höffder åkrar    
  *Skouffbrödtt åkrar    
  *Steenhöys rygge åkrar    
  *Stenbroën bro    
  *Steneleidtt led    
  »Synder beck» bäck /Se    
  *Syndre agerende åker    
  *Sömere ängsmark    
  *Sönder (*Synder) beck bäck    
  *Sö ryggene åker    
  *Tofft, Nörre och Vestre åkrar    
  *Wester gerde Saknas    
  *Weyeleng åker    
  *Viekiers eng äng    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Åbäcken, se »Aabeckenn» åker /Se    
  *Østre diige dike    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.