ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Klagstorps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 22
Klagstorp kyrkby och sn *Almens sticke åker Klagstorp, Östra sn Hålhög kulle
Klagstorp, Östra sn /Se *Bagere wabgs diigitt dike Klagstorp sn Hålhög kulle
Klagstorp, Östra sn *Bishöy höjd Klagstorp = Ö. Klagstorp sn och by Hästensmaden förr äng, nu åker
Klagstorp sn Brors hög höjd? Agneshill hus Killan källa, allmänning
Klagstorp, Östra sn *Busshög triangelpunkt (Alfhem) gd Killan äng med källa
Klagstorp, Östra sn Dalköpingeån å Alvhem gd Klagstorpsvanning f.d. vattenställe
Klagstorp, Östra sn *Dieffle engen äng Björkebo hus Kullen ättehög
?Klagstorp, Östra sn *Folle rögill havreåker Bostället f.d. löjtnantsboställe Kyrkebacken backe
Klagstorp, Östra sn *Gapssebiide åker Brönnelund gd Lerbjer backe
Klagstorp, Östra sn *Graffue ager åker Brönnesta boställe gd Skallen jordområde
Klagstorp, Östra sn *Groëbacke havreåker Brönnesstad by Slusan grop
Klagstorp, Östra sn *Hellebier åker Brönnestad by Smygebanan järnväg
Klagstorp, Östra sn *Hielms ager havreåker Brönnestagården gd Svanäng äng (nu odlad)
Klagstorp, Östra sn *Hundekern åker Brönnestamöllan väderkvarn Torpabanan järnvägssträcka
Klagstorp, Östra sn Hällebjär fornlämning Brönnestavärn hus Trelleborgsbanan f.d. järnväg
Klagstorp, Östra sn Hästens maden förr äng, nu åker /Se Brunnetorp gd Vallbykulle ättehög
Klagstorp, Östra sn /Se *Jep Anderssens tofft åker Dalhem hus Vallby vanning vattenställe
Klagstorp, Östra by, sn /Se *Klase agir och *Lille klase ager åkrar Ebbetorp gd Vehög åkerkulle
Klagstorp sn:ar /Se *Klohöys agir åker och äng Ekeslätt gd Vekärr äng
Klagstorp, Östra sn /Se *Korsagir åker Ekstad gd Viekärr mossgrav
*Anders hanssens gaardtt f. gd *Krog ager havreåker Elinro hus Åbybäcken bäck
Brunstatha, se Brönnestad by *Lantz bier havreåker Elinsro hus Åttevägen väg
Brönnestad by *Leerbiergs wong vång Emmasro hus  
Brönnestad by Lerbjär fornlämning Ernsta hus  
Brönnestad by *Lille Mose åker Fornhem hus, f.d. gd  
Brönnestad by *Lundager havreåker Framnäs hus  
Brönnestad by *Magle mosse äng Fridhem hus  
Brönnestad by *Oager åker Fridhem hus  
Brönnestad by *Sand kullen havreåker Groeholm gd  
Brönnestad förr sätesgård /Se *Siidhalen, *Østre o. Vestre siidhale åker resp. ängar Gunnebo hus  
Brönnestad by *Siorter åker Haga hus  
Brönnestad by *Skalledt havreåker Haga hus  
Brönnestad by *Skelhöy åker Hembo hus  
Brönnestad by *Skouffkiers (*Skouffkerns) engen åker o äng Hembo hus  
Brönnestad by *Staahorsse leditt led Hemmet hus  
Brönnestad by *Stieulebeck bäck Hildero hus  
Brönnestad by »Stieulebeck» bäck /Se Hilmasro hus  
?Brönnestad by Sänkebäck bäck /Se Höjalund gd  
Brönnestad by *Tofftebier höjd Irenehill hus  
?Brönnestad by *Toffte kiernn tjärn Jonstorp hus  
Brönnestad by *Tofftenn åker Jonstorp hus, f.d. gd  
Brönnestad by Tokes hög gravhög Järnvägsområdet, se Klagstorp traktnamn  
Brönnestad by *Wlestein åker Killestället gård  
Brönnestad by *Vlstoffte åker Klagstorp traktnamn  
Brönnestad by *Vangeleds ager åker Klagstorp by o. stn-samh.  
*Brönnestad by *Viekiernn havreåker Klagstorpsgården gd  
Brönnestad by *Vång, Lilla Saknas Klagstorp station järnv.stn  
?Brönnestad by *Vång, Norra Saknas Klausro hus  
Brönestad by /Se *Vång, Södra Saknas Korsnäs hus  
Brönnestad by /Se *Ørnnekulle åker Kristinelund hus  
Brönnestad by /Se   Kullebo gd  
*Brønnitsløf Saknas   Lillehem hus  
Klagstorp, Östra by   Lugnet hus  
Klagstorp, Östra förr sätesgård /Se   Lugnet hus  
Klagstorp hg   Lundslätt gd  
?Klagstorp, Östra by   Lundslätt gård  
Klagstorp, Östra by   Lyckebo hus  
Klagstorp, Östra by   Mariehill gd  
Klagstorp by o. sn   Maryhill gd  
Klagstorp, Östra by   Morsminne hus  
Klagstorps, Östra kyrka   Norrmarkamöllan f.d. väderkvarn  
Klagstorp, Östra by   Nybo hus  
Klagstorp, Östra by   Nybo hus  
Klagstorp, Östra by   Nyhem hus  
Klagstorp, Östra by   Nyhem småbruk  
Klagstorp, Ö. Saknas /Se   Perstorp hus  
Klagstorp, Östra by o. sn /Se   Prästaannexet gd  
Klagstorp, Östra by /Se   Rabbeholm gd  
*Per Jpssenn (-s gaardtt) f. gd   Rumpan hus o. småbruk  
*Prästetofft Saknas   Röven hus o. småbruk  
*Prästetofft Saknas   Sallerup hus  
*Prästetofft el. Wlstofft Saknas   Samhället tätort och stationsamhälle  
Wlstofft se *Präste toft Saknas   Solhem hus  
Vallby by   Solhem hus  
Vallby by   Tomteboda hus  
Vallby by   Trean hus  
Vallby by   Vallby traktnamn  
Vallby by   Vallby by  
Vallby by   Vallbyhill gd  
Vallby by   Vallbylund gd, kronoboställe  
Vallby län län   Vallby Norrmark del av Vallby  
Vallby by   Vallby Norrmark del av by  
Vallby by   Vallby slut hussamling  
Vallby by   Vallby station järnv.stat.  
Vallby by   Vallbytorp, se Vallby traktnamn  
Vallby förr sätesgård, nu by   Vallnäs hus  
Vallby by   Vattningagården gård  
Vallby by   Värn hus  
Vallby by   Värnhem hus  
Vallby by   Västergård gd  
Vallby by   Ängsholmen gd  
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby län län      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.