ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hemmesdynge socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 5
Hemmesdynge sn *Aaldenn Saknas Hemmesdynge sn Kratten åkermark
Hemmesdynge sn /Se *Almengs skiifftedtt havreåker Hemmesdynge sn o. by Skaddakroken åkermark
Hemmesdynge sn *Alterid åker Hemmesdynge sn Smadder åkerområde
Hemmesdynge sn *Baare weys ager åker Allmänningen, se Hemmesdynge traktnamn Torvamossen äng
Hemmesdynge sn *Bedinge Mose äng Annero hus Vanningen vattendamm
Hemmesdynge sn *Bierre åkrar Björkliden hus  
Hemmesdynge sn *Bonde høÿs gravhög Blomsterdal hus  
Hemmesdynge sn *Bondehöys eng äng Dalhem gd  
Hemmesdynge sn /Se *Bondelandt åker Fridhem hus  
Hemmesdynge sn /Se *Broebeck bäck Hemhult hus  
Hemmesdynge sn /Se Byastenen sten? Hemmesdynge traktnamn  
Hemmesdynge by *Bönnesigs ryggen åker Hemmesdynge by  
Hemmesdynge by *Danere kulle havreåker Hemmesdynge skola skola  
Hemmesdynge by *?Delhög höjd Hemmesro gd  
Hemmesdynge by *Delhöy höjd Isiegården gd  
Hemmesdynge by *Diendis--rygge åkrar Isiemöllan, Stora väderkvarn  
Hemmesdynge by *Diigis ager åker Isie, Stora by  
Hemmesdynge by *Driffue weyen väg Järnvägstomten, se Hemmesdynge traktnamn  
Hemmesdynge by *Dyndis agerenn åker Kristerro hus  
Isie, Lilla by *Dyndis ryggen åker Linehill gd  
Isie, Stora by *Engekulds ager åker Länsmannabostället gd  
Isie, (Stora) by *Enge stickid åker Prästagården gd  
Isie (Stora) by *Espe weyen väg Saga hus  
?Isie, Stora by *Flint agerenn åker Saga gård gd  
Isie, Stora by *Fæleienn åker Villen gd  
Isie, Stora by *Griisse rompen åker Äspö station järnv. stat.  
?Isie, Stora by *Haaleknebierg sticke åker    
Ïsie, Stora by *Hammeren åker    
Isie, Stora by *Her mane åker    
Isie, Stora by *Horsse sprengs oren åker    
Isie, Stora by *Horsse sprengs ormen havreåker    
Isie, Stora by *Hulle rygge åker    
Isie, Stora by *Hulle rygge åker    
Isie, Stora by *Hullocknebiergs ryg havreåker    
Isie, Stora by *Höffde rygge havreåker    
Isie, Stora by *Höffde ryggen och *Lille höffde ryg åkrar    
Isie, Stora by *Höffde ryggenn åker    
Isie, Stora by *Höffde rygh åker    
Isie by /Se *Höyesteens eng äng    
Isie, St:a ny /Se *Kerlinge ryggenn åker    
Isie, St:a by /Se *Kinden åker    
  *Kirckeiordtt havreåker    
  *Kirckestien havreåker    
  *Knuds höye havreåker    
  *Knylle eng äng    
  *Kulpene åkrar    
  *Langager åker    
  *Langager åker    
  *Mellanvången vång    
  *Möllekulle kulle    
  *Möllekullen åker    
  *Narre gierde Saknas    
  *Niels Perssens Vbager åker    
  *Niels Stickis höffde rygh åker    
  *Nisdöes ager åker    
  Näsdösen f. dös    
  *Olekers ager havreåker    
  *Ormen åker    
  *Ormen åker    
  *Ormenn åker    
  *Ormhöys wongen vång    
  *Prestens ager åker    
  *Röds ager havreåker    
  *Selle ryggen åker    
  *Sencke weyen väg    
  *Sencke weyen väg    
  *Sencke weyenn väg    
  *Siellens ryggene åkrar    
  *Skeppedöys Saknas    
  *Skouffstickedtt havreåker    
  *Slettingenn åker    
  *Slettings stickerne åkrar    
  *Slettings wongh vång    
  Smadder åkerområde    
  Smadder åkerområde    
  Smadder åkerområde    
  *Spendis engen äng    
  *Spundett åker    
  *Spundett havreåker    
  *Stens ryg åker    
  *Stens ryggenn Saknas    
  *Sterlen åker    
  *Sterlen åker    
  *Strandager åker    
  *Syndre gierde Saknas    
  *Syndre gierde Saknas    
  *Syndre skiifte havreåker    
  *Toande, Norre o. Syndre åkrar    
  *Tiörnnis ager åker    
  *Tiörnnis agrene åkrar    
  *Toffte ryggenn åker    
  *Torpe ryggene åker    
  *Torpe weyen väg    
  *Trette ryggen åker    
  *Tyels mads agger, *Tyels mads eng åker resp. äng    
  *Vlager åker    
  *Walle ryggenn åker    
  *Weyelengenn åker    
  *Vigs kier kärr    
  *Wraa ager åker    
  *Wraa ryggen åker    
  *Wraa ryggen åker    
  *Wrang ager åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  Vång Södra vång    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Östersjön hav    
  Östra Hemmesdynge vång vång    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.