ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Åby socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 9
Åby, Södra sn /Se *Aasse ager åker Åby, Södra sn Amnekärr kärr
?Åby, Södra sn *Alminde musse äng Tofthögsharen sagoväsen Asåker åkermark
Åby socken *Almukier, *Alnukier åker o. äng Alvhem gd Brema odlad äng
Åby, Södra sn *Alunbiergs (!) ryggen (*Almubierg) åkrar Amnelund gd Långkärr odlat kärr
Åby, Södra sn *Asser ager åker Bremad gd Simmermarken område av S.Åby
Åby, Södra sn *Asser ager åker Bäckadal hus Skavebena åkermark
Åby, Södra sn *Becke lien åker Bäcken gd Svensbrunn källa
Åby, Södra sn *Bieragger, Norre, *Syndre bierge åkrar Dalen hus Tofthög åker, upphöjning
Åby, Södra sn /Se *Bremads engen äng Dalhem hus Tornet område
Åby, Södra sn /Se *Brobecks agrene åkrar Eletorp gd  
*Anders Lauritz gaardtt f. gd *Bröd iordenn havreåker Framnäs hus  
Kyrkan Saknas Dalköpingeån å Granlunda gd  
*Möllen kvarn *Dörs rygge, Lille åker Hagalid hus  
*?Nykvarn f.kvarn *Ertebiergs ryg, *Ertebierg äng Henriksfält gd  
Prästgården prästgård *Fladmind åkrar Hyddan, se Åby Södra traktnamn  
?Åby, Norra o. Södra byar *Gierdett Saknas Höjalund gd  
?Åby, Norra o. Södra byar *Haalckne ryggenn åker Järnvägsområdet, se Åby Södra traktnamn  
Åby, Södra o. Norra byar *Hedekulle kulle Karlsro gd  
Åby, Norra o. Södra byar *Heide ager åker Karlsro hus  
?Åby, Norra by Hunsager Åhsen ås /Se Klockedal gd  
?Åby, Södra el. Norra byar *Huus ager åker Knutebo gd  
Åby, Norra gd »Höffde agerenn havreåker Källadal gd  
Åby, Norra o. Södra byar *Höffde rygge åkrar Lillås hus  
Åby, Norra o. Södra byar *Kaars ager åker Linelund gd  
Åby, Norra o. Södra byar *Kircke weyen väg Linsol hus  
Åby, Norra o. Södra byar *Kulletofften åker Lovisero gd  
(Norra) Åby by *Lange höffde ryg åker Lugnabo, se Åba Södra traktnamn  
Åby, Norra by Lerbjär fornlämning Lugnadal gd  
Åby, Norra by *Mands bane åker Lugnahem hus  
Åby, Norra by »Melshöys agre» åkrar /Se Lugnet hus  
Åby, Norra by »Mielshöys engen» äng /Se Möllerup gd  
Åby, Norra by *Mielhöys--rygge, *Melshöys agre, *Mielshöys engen åkrar o. äng Norregård gd  
Åby, Södra by »Mose eng, Norre äng Nykulla hus  
Åby, Norra by *Musse, Østre havreåker Persbo gd  
Åby, Norra by *Mölle ager åker Simrisborg gd  
Åby, Norra by Offerträd träd Simrisdal gd  
Åby, Norra by *Rompe, Lange havreåker Simrisro gd  
Åby, Norra by *Skallange åker Smedsbo, se Åby Södra traktnamn  
Åby, Norra by *Skiiffted äng Solhem hus  
Åby, Södra sn *Spiellie ager åker Svensbrunn gd  
Åby, Södra by *Stene leditt åker Södra Åby station järnvägsstation  
Åby, Norra och Södra byar *Stenshöy åker Tofta hus  
Åby, Södra by *Stompekiilde åker Tornsgård gd  
Åby, Södra by »Suendens bröndt åker Tornshult gd  
Åby, Södra by *Synden gaars ager åker Tornslunda gd  
Åby, Södra by *Syndre aasse havreåker Torpet, se Åby Södra traktnamn  
  *Toffte engen äng Traneholm gd  
  *Tofftehöys ryggenn åker Västergård gd  
  »Tofftenn åker Åbyhem gd  
  *Verkis ryggen åker Åbyhill gd  
  *Vång, Norra Saknas Åby, Norra by  
  *Vång, Västra Saknas Åby, Södra traktnamn  
  *Vång, Östra Saknas Åby, Södra by  
    Åby by  
    Åkeslund gd  
    Älleberga gd  
    Elleberga gård  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.