ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källstorps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 26
Källstorp sn *Almeng stickid åker Källstorp sn Beddingevången åker
Källstorp sn *Aschhøÿ f. hög Kellstorp sn Bedingevången åker
Källstorp sn *Bedinge, Lilla, Mose mosse Allehuset torp Den norre landsvägen sträcka av landsväg
?Källstorp sn /Se *Brönesteds Krog Saknas Alletorp gd Djupekärr mossgrav
Källstorp sn *Brönestads krogenn havreåker Askehögshuset f.d. hus Djupekärrsvången åker
Källstorp sn *Budthøÿ f. hög Bansträckan, se Lilla Jordberga traktnamn Fennehög ättehög
Källstorp sn »Essekiers agerenn åker Beddinge Stora, se Stora Beddinge traktnamn Fårahusvången åker
Källstorp sn »Faare engen äng Beddinge, Stora småbruk Fännehög ättehög
Källstorp sn Fennehög hög Billstorp gd Fännehögsbacken ättehög
Källstorp sn Fennehög gravhög Hackemölla, se Källstorp traktnamn Fästningen åker
Källstorp sn *Hackens mölle f. kvarn Hackemöllan f.d. väderkvarn Holmen åker
Källstorp sn Jordbergaån å Hällesmedjan smedja Hämming torvgrav
Källstorp sn /Se Kapellet trädbevuxen höjd, fornlämning Jordberga gods Jordbergadammen damm
Källstorp socken *Kattelrÿgle f. hög Jordberga säteri Jordbergaån å
Källstorp sn *Kelshöyenn höjd Jordberga herrgård Kapellet höjd
Källstorp socken *Kelshöyenn höjd Jordberga slott Källstorpavången åker
Källstorp sn *Kiellhøÿ f. hög Jordberga Lilla, se Lilla Jordberga traktnamn Möllevången åker
Källstorp sn *Kistine wadidtt äng Jordberga, Lilla by Smedjevången åker
Källstorp sn *Källstorps prästäng Saknas Jordberga småskola f.d. skola Smedjevången åker
Källstorp sn *Leergraff ryggen åker Jordberga sockerfabrik sockerfabrik Torkelabacken backe
Källstorp sn *Leergraff ryggenn åker Jordberga station järnv.stat. Trombjer åkerbacke
Källstorp sn *Lyagerenn åker Jordberga, Stora gdr Trumhög höjd
Källstorp sn *Magrelæbacken f. hög Kassörhuset hus Tubbarpamosse, Lille mosse
Källstorp sn /Se *Matz Jenssens tofft åker Kellstorpsgården gård Tyskamossen mosse
Källstorp sn /Se *Mussespieldtt åker Klockarebostället gd Tyskavången åker
Beddinge, Stora by Pilebäck bäck /Se Klockaregården gård Åvången åker
Bedinge, Stora by *Röderms agerenn åker Källhögshuset, Norra hus  
Bedinge, Stora by *»Slabeck» bäck? /Se Källhögshuset, Södra hus  
Bedinge, Lilla by *Slabecks engen äng Källstorp traktnamn  
Bedinge, Stora by Smeddamm damm? /Se Källstorp by  
Bedinge, Stora by *Smedien f. smedja Källstorpsgården gd  
Bedinge, Stora by *Smidie gaarden f. gd Källstorps mejeri mejeri  
Beddinge, Stora by Stackarebron stenbro /Se Källstorps skola skola  
Bedinge, Stora by *Stakers agerenn åker Lilla Jordberga traktnamn  
Bedinge, Stora by *Steens eng, Store och Lille ängar Mellanmossen, se Lilla Jordberga traktnamn  
Bedinge, Stora by *Suede engen Saknas Nyhus hus  
Bedinge, Stora by *Suodekulde f. hög Prästagården gd  
Beddinge, Stora by *Thÿgerÿgle f. hög Prästgården gård  
Bedinge, Stora by *Tofftenn åker Ramnakärrshuset hus  
Bedinge, Stora by *Tofftenn åker Repslagarehuset hus  
Bedinge, Stora by *Tofftenn åker Sjumannagården stathus  
Bedinge, Stora by *Tooersryggenn havreåker Slättåkra gd  
Bedinge, Stora by *Torkilds høÿ f. hög Stora Beddinge traktnamn  
Bedinge, Stora by Trumbjer hög Tinggården gd  
Bedinge, Stora by *Trummebiergs agerenn åker Toarp gdr  
Bedinge, Stora by *Tubberups engenn äng Tubbarp jordområde, förr bebyggt  
Bedinge, Stora by *Wong, Syndre havreåker Tubbarp, Lilla torp  
Bedinge, Stora f. egen sn, nu by *Vyldenn Saknas Tubbarpsmöllan väderkvarn  
Bedinge, Stora by *Vång, Norra Saknas Tubbarps skola skola  
Helga Kors kapell f. kapell *Vång, Södra Saknas Tubbarpsmosse, se Lilla Jordberga traktnamn  
Jordberga hg *Vång, Västra Saknas Tubbarps smedja smedja  
Jordberga, Stora by *Vång, Östra Saknas Vägbiten, se Lilla Jordberga traktnamn  
Jordberga, Stora by Åbäck bäck? /Se    
?Jordberga, Stora by      
Jordberga, Stora by      
Jordberga, Stora by      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga herrg.      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hgh      
Jordberga, Stora by      
Jordberga herrgård      
Jordberga herrgård      
Jordberga hg      
Jordberga hg /Se      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberg by      
Jordberga gd      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga, Stora hg      
Jordberga hg      
Jordbärga g.      
Jordberga hg      
Jordberga gd      
Jordberga gd      
Jordberga gd      
Jordberga gd      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga, Stora by      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga, Lilla förr gård, nu by /Se      
Jordberga hg      
*Jordberga, Lilla gdr      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga, Lilla by      
Jordberga, Stora by      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga, Lilla by      
Jordberga, Stora by      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga hg      
Jordberga gods /Se      
Klagstorp, Östra by      
?Källtorp by      
?Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
Källstorp by      
*Källstorps smedjegård Saknas      
Maglæbytinghæ, se Bedinge, Stora by      
Ornbierge magle se ?Jordberga Stora by      
Prästgården Saknas      
*Sankt Laurentii kyrka kyrka      
*Sankt Laurentii kyrka kyrka      
Thorup, se Toarp by      
?Toarp by      
Toarp by      
?Toarp by      
?Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
?Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
Toarp by      
Toarp by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.