ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Hammars socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 117 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 42
Hammar, Stora sn *Bleg Saknas Hammar, Stora socken Batteriet kulle
Hammar, Stora sn *Brede steen Saknas Hammar socken och byar Fotevik vik
Hammar, Stora sn *Bönne agir, *Bönnelandtt åkrar Stora Hammar socken och by Fädrifterna ängs- betesmark
?Hammar, Stora by o. sn *Dams agir åker Banetorp, se Hammar Stora traktnamn Gatekärr f.d. kärr, äng
Hammar, Stora sn *Diigis agir åker Banvallen, se Hammar Lilla traktnamn Granhög backe med gran
Hammar, Stora sn *Diigis agir åkrar Banvallen, se Hammar Stora traktnamn Hammarshög ättehög
Stora Hammar by o. sn *Diigis agir åkrar Banvallen, se Hammar Lilla traktnamn Hammars näs halvö
Hammar, Stora sn *Engeledtz agir åker Ekebo, se Hammar Lilla traktnamn Holmarna holmar
Hammar, Stora sn /Se *Fliige agir, *Liden fliige agir åkrar Fotevik station jvg. stn Holmen, Lilla holme
Hammar, Stora sn Foteviken vik Fridhem, se Hammar Lilla traktnamn Höl kortare namn på Höllviken
Hammar, Stora sn /Se Fotviken vik Gottåkra traktnamn Höl vik
Hammar, Stora sn Foteviken vik Gottåkra gård Höl havsvik
Hammar, St. sn /Se Foteviken vik Gottåkra nybil. fst Höllviken vik
Fotevik Saknas Foteviken vik Granetorp, se Hammar Stora traktnamn Höllviken vik
Fotevik Saknas /Se Foteviken vik Granvik gård Klosterdammen vattensamling
Hammar, Stora o. Lilla byar Foteviken vik Hammar Lilla traktnamn Kronovattnet fastighet
Hammar, Lilla by Foteviken vik Lilla Hammar by Kungshögen ättehög
Hammar, Lilla by o. fiskeläge Foteviken vik Hammar, Lilla by Kyrkegrunden grund
Hammar, Lilla by *Fule rygenn Saknas Hammars skola skola Kämpinge lycka åker
Hammar, Lilla by *Gaanhöy höjd Hammars, Stora, gamla kyrka ödekyrka Ljunghusledet grind
Hammar, Lilla by *Graandt agir åker Hammar Stora traktnamn Ljungskogen skog
Hammar, Stora by *Haar agir åker och äng Hammar, Stora by Lockevi(k) bukt
Hammar, Lilla by *Haffue, Norre och Syndre hagar Hammarsborg, se Hammar Lilla traktnamn Lyckan åker
Hammar by *Hammarnäs, se Näset halvö Hammartorp, se Hammar Lilla traktnamn Maglemosse utmark
Hammar, Lilla by Hammars näs näs Hammartorp, se Hammar Stora traktnamn Näset halvö
Hammar, Lilla by Hammarviken, se Höllviken Saknas Höllviken tätortsnamn Näs(et) betesmark, udde
Hammar, Lilla by och fiskeläge *Hammir ager åker och äng Höllviken villasamhälle Näsholmarna holmar
Hammar, Lilla by och fiskeläge *Hiulbrödtt Saknas Höllviken station jvg. stn. Näsholmarna holmar
Hammar, Lilla by *Hule agir åker Höllviksnäs hållplats Näs, L. Hammars halvö
Hammar, Lilla by *Hylle agir åker Höllviksnäs, se Höllviken tätortsnamn Näsörar holmar
Hammar, Lilla by *Höl, se Höllviken vik Ingridsro, se Hammar Stora traktnamn Salebäcken bäck
Hammar, Lilla by Höllviken bugt Karlsro gård Salebäcksbron bro
Hammar, Lilla by Höllviken vik Kongstorp, se Kungstorp traktnamn Skansarna vallar
Hammar, Lilla och Stora byar Höllviken vik /Se Kronedal kronoboställe Skäret småholmar
Hammar, Lilla och Stora byar Höllviken vik Kungsgården gård Stegersränna djup i sjö
Hammar, Lilla byar Höllviken vik Kungstorp traktnamn Uderehög kulle
Hammar, Lilla by /Se Höllviken vik Kungstorp gård Viken vik
Hammar, Lilla Saknas Höllviken vik Kungstorp, Lilla gård Viken vik
?Hammar, Stora by Höllviken vik Kärret sankmark, hus Viken = Foteviken Saknas
Hammar, Stora och Lilla byar Höllviken vik Lillahem, se Hammar Lilla traktnamn Vierännan djup
Hammar, Stora by Höllviken vik Lillhagen gård Vikändan del av Viken (Fotevik)
?Stora Hammar by Höllviken vik Ljungheden, se Hammar Lilla traktnamn Ängarna ängsmark
Hammar, Lilla o. Stora byar Höllviken vik Ljungen ljungmark, bebyggt område  
Hammar (St. o. Lilla) byar Höllviken vik Ljunghusen hussamling  
Hammar, Stora by Höllviken vik Ljunglyckan, se Gottåkra traktnamn  
Hammar, Stora by Höllviken vik /Se Ljunglyckan nybild. fst  
Hammar, Stora by *Höyde ryggenn åker Maglemosse mark, hus  
Hammar, Stora by *Höyde ryggenn havreåker Nissestugan, se Hammar Stora traktnamn  
Hammar, Stora och Lilla byar *Höyen höjd Nytorp villa  
Höllviken villasamh. o. jvst /Se *Höyesteene Saknas Pjaskeby del av by  
Lillehammer, se Hammar, Lilla by *Höys agir åker Pjaskeby hus  
*Maklæharum by *Høys wongh Saknas Raby del av by  
*Möllen kvarn *Kiillesteen Saknas Raby hus  
  *Kille agir åker Riskärr sankmark, hus  
  *Kinden åker och äng Skogsbacken villa  
  *Kinden åker och äng Skogslyckan, se Hammar Stora traktnamn  
  *Klausis tofft åker Solhem, se Hammar Lilla traktnamn  
  Klosterdammen damm /Se Sommarhem, se Gottåkra nybild. fst  
  *Kringell agir åker Sparebo f.d. fiskebod  
  Kungshögen gravhög Städet, se Hammar Stora traktnamn  
  *Lands weys agir åker Sunnantorp, se Hammar Stora traktnamn  
  *Lille Hammers kirckestette Saknas Videholm gård  
  *Lille sticke åker Viken, se Hammar Stora traktnamn  
  Ljungen ljungmark Viken gård  
  Maglemosse utmark /Se Örntorp villa  
  *Mellanvången Saknas Österbyarna Saknas  
  *Möllekields agir åker    
  *Möllekullen kulle    
  *Ness wongenn Saknas    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näset halvö    
  Näset halvö    
  *Näset, se Stenudden udde    
  Näsholmarna holmar    
  *Nörre diigit dike    
  *Olden Saknas    
  Pilebäck bäck /Se    
  *Raa, Norre Saknas    
  *Raais agir åker    
  *Raais agir åker    
  *Raais agir åker    
  *Raais agir, Store och Syndre åkrar    
  *Raais agir, Syndre (Söndre) åker o. äng    
  *Renden Saknas    
  *Rudne Saknas    
  Saltebäck bäck /Se    
  *Saxedys Saknas    
  Segelskär, Blinda grund    
  Segelskär, Blinda grund    
  Segelskär, Blinda grund    
  Segelskär, Blinda grund    
  Segelskär, Blinda grund    
  Segelskären grund    
  Segelskären grund    
  Segelskären grund    
  Segelskären grund    
  Segelskären grund    
  *Sommör grund /Se    
  Stenbocks skansar fornlämningsområde    
  *Stene leidtt (*Stene leditt) led    
  Stenudden udde    
  *Strandäng äng    
  *Strubenn Saknas    
  *Strubs gab Saknas    
  *Tockinde Saknas    
  *Tofft ager åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofft halen, Liden och Store åkrar    
  *Weyen väg    
  *Vies agir, Lille åker    
  *Viken, se Foteviken vik    
  Viken vik /Se    
  *Wongeleds agir åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.