ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bodarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 11
Bodarp sn /Se *Almending åker Bodarp sn och by Atthög ättehög
Bodarp sn Applehög fornlämning Bodarp socken Blåkull ättehög
Bodarp sn *Bare kier ängsmark Anderstorp hus Blåkullebacken ättehög
Bodarp sn *Bekynds agir åker Annero lht Bradonebacken backe
Bodarp sn *Biergis (*Bierris) agir åkrar Blåkulle gård Fyrapilebron bro
Bodarp sn *Bleskier, (*Blesse kier) åker och äng Bodarp by Gamledamm vattensamling
Bodarp sn *Blodskiidenn äng Bovalla lht Gamlehage park
Bodarp sn /Se Bode hög fornlämning Bäckadal gård Gatekärret kärr
Bodarup sn /Se *Bognhöys agir åker Fyrani gård Klockarejorden jord
?Bodarp by *Boholck åker och äng Haga hus Kyrkebron bro
Bodarp by Boställshögen forngrav Kullåker gård Prästabacken åkerbacke
Bodarp by *Bredspiil åker och äng Lillehem hus  
?Slättarp gd *Breingen havreåker och äng Långebro hus  
Värlinge, Västra by *Breingenn åker och äng Nygård gård  
Värlinge, Västra by *Bremle spieldtt åker Skaggarp gård  
Värlinge, Östra by *Bre steen (*Brede steen) havreåkrar och äng Slättarp gård  
Värlinge, Västra by *Brettspill äng Solhem lht  
Värlinge, Västra by *Bringen havreåker Solhem hus  
Värlinge, Östra o. Västra byar *Byhöys agir, Norre o. Syndre åkrar o. ängar Solliden gård  
Värlinge, Östra o. Västra byar *Bönne landtt åkrar och äng Statgården f.d. gård  
Värlinge, Västra by *Dam ager åker och äng Västra Värlinge by  
Värlinge byar *Dam eng äng Värlinge, Västra by  
Värlinge, Västra by *Dams agir åker    
Värlinge, Västra by *Deyentrw havreåker o. äng    
Värlinge förr sätesgård, nu byar /Se *Deyn tru*Deintruis agir*Deyntruff*Lille dein tru åkrar och äng    
Värlinge, Västra by *Diigis agir, *Norre Diigis åkrar    
Värlinge, Västra by *Diigis agir åker    
Värlinge, Västra by *Diigis agir, *Norre diigis ager åkrar o. äng    
Värlinge, Västra by *Diigitt äng    
Värlinge, Västra by *Dömands eng äng    
Värlinge, Västra by *Dömands skoff kornåker    
Värlinge, Västra by /Se *Döss agir åker i äng    
Västra Värlinge Saknas *Döss, Norre och Syndre åkrar    
Värlinge, Västra by /Se *Döss, Norre havreåker    
  *Eggebrödtt havreåker och äng    
  *Engbrokier åker och äng    
  *Engbrödtt kier åker och äng    
  *Flagenn åker och äng    
  *Fule weys agir, *Fule wey, Østre o. Västre åkrar o. äng    
  *Fulie wey äng    
  *Fulie (*Fule) kier åkrar och äng    
  *Fulekier åker och äng    
  *Gaassebiidt och Østrre Gaassebiidtt åker o. äng    
  *Galkier äng    
  *Geer åker    
  »Geer» åker /Se    
  *Glandtz (*Glends), Syndre o. Västre åkrar    
  *Gobierg (*Göbierg) havreåker o. äng    
  *Goebierg (*Goëbierg) havreåker och äng    
  *Graakier åker och äng    
  *Graff ager åker    
  *Graffuirne åkrar    
  *Graffuirne äng    
  *Granhöy (*Granehöy) havreåker o. äng    
  *Granne (*Grane-) åker och äng    
  *Grudagir äng    
  *Grudbierg havreåker    
  *Grundhöy åker    
  *Grönhöffdenn åker    
  *Grönne kull åker    
  *Gybis höy äng    
  *Gyema äng    
  *Gyhög åkrar och äng    
  *Gyhöy, (*Gyhögis rygge) åker och äng    
  *Gy musse äng    
  *Haffue, Norre hage    
  *Haffuis höy, *Lille o. Store haffuehöy åker o. äng    
  *Haffuis höy agre åkrar och äng    
  *Hall boell åker    
  Halvbol ägonamn    
  *Hasle kull åker    
  *Hauffue, Norre och Syndre åkrar    
  *Holkier (*Huleker *Hulkier) åker och äng    
  *Holl ager havreåker och äng    
  *Holmager åker    
  *Hulcke åker och äng    
  *Hulckiers (*Holkier) agir åkrar    
  *Höde ryg åker    
  *Höffder åkrar    
  *Höffde ryg åker och äng    
  *Höll agir åkrar    
  *Höller äng    
  *Hörsticke åker    
  *Höyestens agir, *Höyesteen åker    
  *Höys agir åker    
  *Höys agre havreåkrar    
  *Jngels kuldtt (*Jngels kull) åker och äng    
  *Julehöy havreåker och äng    
  *Julehöy, *Julehöys maën havreåker resp. äng    
  *Karsse (*Korsse) ryg åker o. äng    
  *Kattekiers agir åker    
  *Kiele ma äng    
  *Kier agir åkrar och äng    
  Kier agir åkrar och äng    
  *Kier holl äng    
  *Kiile agir, Norre åker och äng    
  *Kindbenitt åker    
  *Kindbenitt havreåker    
  *Kircke bro havreåker och äng    
  *Kircke bro agir åker och äng    
  *Kircke bro beck äng    
  *Kircke sty åker    
  *Klassagir åker    
  *Klöffdöss och *Østre klöffdöss åker    
  *Komble äng    
  *Koosteen (*Kosten) åker och äng    
  *Korrerne äng /Se    
  *Korss bröndtt åker    
  *Kremeren åker    
  *Krogbierg äng    
  *Krogis agir åkrar    
  *Krogis agir havreåker    
  *Kudeng äng    
  *Kulde ryg åker    
  *Kuldtt agir åker    
  *Kulle höy åker och äng    
  *Kulper åker    
  *Kurren (*Korren) havreåker och äng    
  *Kyling ager åker    
  *Kyling agir, Lille Saknas    
  *Lande wey åker    
  *Landhöffde åker    
  *Land wey åker    
  *Landwey äng    
  *Lande siige havreåker    
  *Leskoff, Norre och Syndre åkrar    
  *Lille agir åker och äng    
  *Lille gye åker    
  *Lille ryg åker    
  *Lille tofft åker    
  *Limgraffuen åker    
  *Lindebierg (*Lundebierg) åker och äng    
  *Long agre (*Langagir) åkrar och äng    
  *Longe agir (*Lang agir) åker och äng    
  *Longhöffde åker    
  *Löyeker åker    
  *Löyekers agir åker    
  *Magle agir åker    
  *Mall eng, *Mall ager äng resp. havreåker    
  *Mangstens agir åker och äng    
  *Marcke skiell havreåker    
  *Megenn kier åker och äng    
  Megenn kier, Megenkier Saknas /Se    
  *Merskiiffte åker    
  *Musse agir åker    
  *Mölle agir havreåker    
  *Mölle eng äng    
  *Mölle holl äng    
  *Mölle oss åker och äng    
  *Mölle ryg åker    
  *Mölle rygh åker    
  *Mölle toffte åker    
  *Merskiiffte havreåker    
  *Neswang åker    
  *Norden höy havreåker    
  *Nordössagir, Syndre nordöss åkrar    
  *Norregierde äng    
  *Norskiiftte åker    
  *Nyre åker och äng    
  *Nörre musse äng    
  *Nörre tofft åker    
  *Ooss, Norre havreåker och äng    
  *Ormehöy havreåker och äng    
  *Ottebro åker och ääng    
  *Ottebro åker och äng    
  *Otte skop ager åker    
  *Poll broës agir havreåker    
  *Pugedöss äng    
  *Pugekull havreåker och äng    
  *Pugekull (-Kooll) havreåker    
  *Pugerna (-aa) havreåker och äng    
  *Raffne kull (*Rauffnekull) havreåker o. äng    
  *Rauffnnekull äng    
  *Reffue graffuir havreåker    
  *Rend agir åker    
  *Reng (*Rend) agir, Lille åker o. äng    
  *Riigle (*Rögle) åker och äng    
  *Robecks agir, *Robeck åker resp. äng    
  *Robecks agir havreåker och äng    
  *Robecks agir havreåker och äng    
  Råbäck bäck /Se    
  *Rödengene havreåker och äng    
  *Sandhöys agir åker    
  *Sencke kier åker och äng    
  *Siöbergh (Söbierg) åker och äng    
  *Skafftebeck havreåker och äng    
  *Skafftebeck åker    
  *Skafftebäck äng o. åker /Se    
  *Skam eng äng    
  *Skerre (*Skierre-,*Skeyrie) biergis agir åkrar och äng    
  *Skerre brödtt åkrar    
  *Skeyrie (*Skeryie) diige havreåker o. äng    
  *Skeyrie wey havreåker och äng    
  *Skierre (*Skerre) krogh havreåker o. äng    
  *Skiifftekier äng    
  *Skiiffte ryg åker    
  *Skindkiortels agir åker    
  Skioldager havreåker    
  *Skioldtt holl äng    
  *Skioldtt ryg havreåker    
  *Skioll ryg åker    
  *Skyldenn(!) flint, *Skiidensflint åker o. äng    
  *Stackede siige åker    
  *Steen agir havreåker och äng    
  *Steen agir åker    
  *Steenhöy åkrar och äng    
  *Steenlads agir åker    
  *Strand eng äng    
  *Ström äng    
  Ström äng /Se    
  *Ström, Lille och Stora åkrar    
  Ström, Store o. Lille åkrar /Se    
  *Ströms ryg åker    
  »Ströms ryg» åker /Se    
  *Suaneholmend äng    
  *Suene ryg, Norre äng    
  *Suans, (*Suane) ryg, Lille, Norre, Syndre, Vestre åkrar o. äng    
  *Suinebierg havreåkrar och äng    
  *Suine kiille åker och äng    
  *Suinekiille havreåker    
  Svartebäck bäck /Se    
  *Säll agir åker    
  *Tafflebordtt åker    
  *Tangleeds (*Tongleed) agir åker och äng    
  Tangleeds agir Saknas /Se    
  *Tan ryg åker    
  *Tauelebordtt åker    
  *Toffte hale åker    
  *Tofftenn åker och äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker och äng    
  *Toffterne åkrar    
  *Toffte ryg åker    
  *Toffte ryg äng    
  *Toffte ryg åker    
  *Toffte wongh Saknas    
  Tongleed Saknas /Se    
  *Torager åkrar    
  *Tor eng äng    
  *Torgaards agir åker    
  *Torgrabs agir åker    
  *Torgabs agir åker    
  *Tom agir, *Torn engen åker resp. äng    
  *Tornne agir åker    
  *Tornnehöy havreåker    
  *Tuedöss havreåker    
  *Valle ager åker    
  *Valsty (*Valle sty) o. *Lille walsty åker o. äng    
  *Walle sty och *Lille valle sty åkrar o. äng    
  *Wandingenne åkrar o. äng    
  *Welager havreåker    
  *Verlingewey havreåker    
  *Vestre agir åker    
  *Vigir (*Viigre) agir åker    
  *Viibeholm åker och äng    
  *Wiielengenn (*Weylengen) åker o. äng    
  *Vraaens kull äng    
  *Wrangels kull åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ynge döss ager åker    
  *Öeager, Stora åker    
  *Ör åkrar    
  *Ör Saknas    
  *Ör, Lille och Store åkrar och äng    
  *Öragir (*Ör), Longe, Norre och Syndre åkrar    
  *Ørbeck havreåker och äng    
  Örbäck åker och äng /Se    
  *Østre ryg åker    
  *Østre ryg åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.