ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håslövs socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 126 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 22
Hygslef, se Håslöv sn *Bagburrer (*Bagborrer) åkrar Håslöv socken och byar Bysbacke utgrävd grusbacke
?Håslöv sn *Beer agir och Lille Beer agir åkrar Håslöv socken Bysvanning vattensamling, äng
Håslöv sn /Se *Belte dyss åker Almlunda hus Bysvanning vattensamling, äng
Håslöv sn *Borrebeck äng Almlunda, se Håslöv Norra traktnamn Fädriften område
Håslöv socken »Borrebeck» äng /Se Banvallen, se Håslöv Norra traktnamn Gatekärren Saknas
Håslöv sn *Borrerne äng Dala hus Gatukärret vid Lars Nilssons byadamm
Håslöv sn *Bredspiell åker Forshälla gård Gatukärret vid Per Trulssons byadamm
Håslöv sn *Breng, Nederste och Øuirste åkrar Fridhem gård Grötahålan ängshåla
Hårslöv sn *Brincken åker Hermanstorp by Gåsalyckan ängsbit
Håslöv sn *Bröndkier (*Bröndskier) åker o. äng Hermanstorp by Hermanstorpsgrundet jord
Håslöv sn *Byes mosse Saknas Håslöv Norra traktnamn Källan brunn, förr med park
Håslöv sn *Dams ager havreåker och äng Norra Håslöv by Långebro bro
Håslöv sn *Dele (*Diele, *Dielle) agir åker och äng Håslöv, Norra by Mensalen kyrkojord
Håslöv sn *Diigis agir åker Södra Håslöv by Pilhage jord
Håslöv sn *Diigis agir havreåker Håslöv, Södre by Pomona jord
Håslöv sn /Se *Dyssagir åker Håslöv mölla väderkvarn Prästahögen ättehög
Håslöv sn /Se *Dyss, Norre och Syndre åkrar Håslövs prästgård Saknas Prästaplanen mark
Håslöv, Södra och Norra byar *Fauirbierg åker Håslövbacken hus Snäckeholm backe
Håslöv, Södra och Norra byar *Fregiers krogh åker Håslöv station jvg.stn Tofthög avsöndring
Håslöv, Norra och Södra byar *Gaardagir åker Kristinelund gård Tångele mark, fördjupning
Håslöv, Norra och Södra byar *Gaardagre åkrar Kungstorp stationssamhälle, område Åkehög ättehög
Håslöv, Västra by *Gaards agir, Syndre åker Kungstorp station jvg. stn. Åkehög ättehög
Håslöv sn *Gaardtt agir (*Gaardager) åker Linelund hus  
Håslöv sn *Gaardtz agre, Norre och Syndre åkrar Linelund, se Håslöv Norra traktnamn  
Håslövs socken socken /Se *Gebeck åker Lunda villa  
Håslöv by och sn /Se *Gedebeck åker Marianneborg hus  
Håslöv by o. sn /Se *Gedeholm havreåker Mariannehill hus  
Håslöv sn /Se *Gede wadtt äng Marklunda gård  
Hårslöv sn /Se *Gerrorp åker Minneshög hus  
Hårslöf sn /Se *Grudbiergs agir åker och äng Nybo gård  
Håslöv sn /Se *Gyriltoffte, Lille och Store ängar Nyvik gård  
Håslöv sn /Se *Hammirs marck Saknas Prästagården gård  
Håslövs kyrka Saknas /Se Hanehög gravhög Snäckeholm gård  
Hermanstorp by *Hellebierg, *Helle syndre bierg åkrar Solhällan hus  
Hermanstorp by *Hellefludtt havreåker och äng Solkojan hus  
Hermanstorp by »Hellefludtt» åker /Se Solvig villa  
Hermanstorp by *Huedeholm åker och äng Tofthög hus  
Hermanstorp by *Hundeholm åkrar och äng Trekanten hus  
Hermanstorp by *Högs agir åkrar Villa Solo hus  
Hermanstorp by *Hönne kull åker och äng Virket hus  
Hermanstorp by *Höyenn åkrar och äng Vårbo gård  
Hermanstorp by *Kaalle kiille höy åker Åkerslätt gård  
Hermanstorp by *Karlle (*Kaalle) kiille havreåker o. äng Ängsbo hus  
Håslöv by o. sn *Kiille agir, *Kiille ladtt åker resp. havreåker Öster område, gårdar  
Hårslöv by *Kindsteen åker    
Hårslöv by *Kobierg åker    
Håslöv, Norra by *Kokier åker och äng    
Hårslöf, Norra by *Korsbierg, Synden (Syndre) åker    
Hårslöv, Norra by Korsbäck bäck /Se    
Håslöv, Norra by *Korssagir åker    
Håslöv, Norra by *Korssbeck åker och äng    
Hårslöv, Södra by *Kraag agir, *Lille kraag agir åkrar    
Håslöv, Södra by *Kraagtofft åker    
Håslöv, Södra by *Kulle kiilde nefft åker    
Håslöv, Norra och Södra byar *Kulle (*Kaalle) kiille tofftt ängar    
  *Kulpe, Norre och Syndre åkrar    
  *Kurrer åker    
  *Kurrer äng /Se    
  *Källe skafft, (*Kölskafft) åkrar    
  »Langagers ende» åker /Se    
  *Lang agir åker    
  *Lommekuldt havreåker    
  *Longe siig åker    
  *Luder Saknas    
  *Lundebröd (*Lundebrödtt) åker    
  *Löfftoffte, Nörre, Syndre o. Østre åkrar o. äng    
  *Mad diige åker och äng    
  *Ma (Madtt), Syndre havreåker o. äng    
  *Melösse åker    
  *Melösse åker /Se    
  *Mosse agir åker    
  *Muncke haffue åker och äng    
  *Musse agir (*Mosse rygh) åker    
  *Mölle backe havreåker    
  *Mölle kiille åker    
  *Mölle ryg åker    
  *Möllevången Saknas    
  *Nödeleye, Nörre, Syndre, Østre åkrar o. äng    
  *Nörkiille backe, Syndre kiille backe åkrar    
  *Oloffs gaardtz agir åker    
  *Piilebeck åker    
  Pilebäck bäck /Se    
  *Robeck äng    
  Råbäck bäck /Se    
  *Rögels agir åker    
  *Rör eng äng    
  *Semnir, Syndre havreåker    
  *Skafftebeck äng    
  Skafftebäck äng o. åker /Se    
  *Skelle ryg åker    
  *Skielle stein (*Skiellesteen) åker o. äng    
  Skielle stein Saknas /Se    
  *Sokier åker    
  *Spiellddtt, Lille och Store åkrar    
  *Steen eng havreåker och äng    
  *Stens kier, Lille och Store åkrar o. äng    
  *Stieffuil eng havreåker    
  *Stiull agir, Lille åker    
  *Stoffll agir havreåker    
  *Sty agir åker    
  *Sty agir, *Lille Sty ager åkrar    
  *Suinekiille äng    
  Svartebäck bäck /Se    
  *Syndrene åkrar    
  *Teylhöy, *Lille teylhöy havreåker o. äng    
  *Tiigbierg äng    
  *Toffte äng    
  *Toffte beck åker    
  *Tofften åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte, Norre åkrar    
  *Tofftir åkrar    
  Tofte bäck åker /Se    
  *Torager, Lille och Store åkrar    
  *Torpe agir åker    
  *Tuerring åker    
  *Welle engen åker    
  *Wiibekull havreåker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Åkes hög gravhög    
  *Øbölle havreåker och äng    
  Öbölle ägonamn? /Se    
  Ölbölle åker, äng /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.