ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fuglie socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 34
Fuglie sn *Aas agir åker Fuglie socken och by Bodarpsspetsen åker
Fuglie sn *Aassagir, Syndre åker Fuglie socken Djupegrav mossgrav
Fuglie sn *Boderupp agrene åkrar Annefred gård Fuglie grustag grustäkt
Fuglie sn *Bodhöy havreåker Brunnshuset hus Förbehållet äng
Fuglie sn *Brune steen, *Brunstens agir åker o äng Fuglie by Gamleåke mossgrav
Fuglie sn *Bröde maa åker Fuglie boställe gård Grytehög ättehög
Fuglie socken *Brönebierg och *Lille brönebeierg höjd Fugliegården gård Korthög, Norre åkerfält
Fuglie sn /Se *Eggebrödtt havreåker Fugliegården gård Korthög, Södre åkerfält
Fuglie sn *Elhöy höjd Fuglie skola skola Krockekärr mossgrav
Fuglie sn *Greffuinge ageren åker och äng Fuglietorp lht Lillehög ättehög
Fuglie sn *Gröne diigis agir åker Gamlegård gård Lillehög ättehög
Fuglie sn *Haslus (*Haslös) krog äng Gränshög lht Loåker mossgrav
Fuglie sn »haslus Krogh» äng /Se Grönadal gård Möllebacken backe
Fuglie sn *haslus Krogh, haslös krog eng äng /Se Haga gård Möllebacken åker
Fuglie sn »haslös krog eng» äng /Se Högevång ett område, gård Padan mosse
Fuglie sn *Huolle Saknas Ingarsro lht Padan mossgrav
Fuglie sn /Se *Hylle Saknas Klasekrok backe Pilkärr mossgrav
Fuglie sn /Se *Hylle agir åker och äng Loholmsgården gård Rörbäck f.d. kärr
Fuglie sn /Se *Kiilde rygge åkrar Lysebjer hus och gård Sandhög ättehög
*Filnarp, jfr Fuglietorp Saknas *Kiilde krog, Vestir havreåker Magniro hus Skinnkjolen åkerfält
Fuglie by *Komle rygh åker Martinstorp hus Skolehög ättehög
Fuglie by *Kortis ryg åker Nyhem hus Skovlen f.d. vattensamling, nu åker
Fuglie by *Krog agir åker Paradiset hus Skovlen mosse
Fuglie by *Lunde weys agrene åkrar Sjöstorp hus Storehög ättehög
Fuglie by *Malmös wey malmövägen Sofiehem lht Stnehög ättehög
Fuglie by *Melagrene åkrar Steglarp by Stättehög ättehög
Fuglie by *Mellösse åker Steglarp by Tistleholmen åker
Fuglie by Möllebacken fornlämningar Stubbamöllan f.d. väderkvarn Tollsmosse mosse
Fuglie by *Mölle engenn äng Tofta gård Vattningen damm
*Mellösse Saknas /Se *Mölle rygh åker Tofta, Villa hus Vilehög ättehög
Prästgården Saknas *Nörre aass ås Tre Kronor hus Åsbacken åkerbacke
Steglarp by *Nørre marck Saknas Vulfsborg hus Åskärr kärr
Steglarp by Rörbäck åker /Se   Åskärr sänka
Steglarp by *Skonning Mads ryg åker   Äskelspetsen mark
  *Skouffleidtt led    
  *Skouffröglene, *Skouffryglene åkrar    
  *Skouffweys rygge åkrar    
  *Smidie hussedtt Saknas    
  *Stiisagir åker    
  Storkelundsängen äng /Se    
  Svaretebäck bäck /Se    
  *Syndre aass ås    
  *Toffte rygge åkrar    
  *Tostens kulde kulle    
  *Westre marck Saknas    
  *Wongeleditt led    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Øre, Norre Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.