ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Vemmerlövs socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 18
Vemmerlöv, Västra sn *Aagehöy åker Vemmerlöv socken och by Galgehög nu jämnad kulle
Vemmerlöv, Västra sn *Aalmendings sticke havreåker Vemmerlöv, Västra socken Gamlesjö vattensamling
Vemmerlöv, Västra sn *Dam ryggene åkrar och äng Björkliden villa Grönhög ättehög
Vemmerlöv, Västra sn *Gamble wadtt havreåker och äng Villa Björkliden, se Vemmerlöv traktnamn Hammarlövån bäck
Vemmerlöv, Västra sn *Gammehöy åker Ellenäs, se Vemmerlöv traktnamn Hålhög kulle
Wemmerlöf by o sn *Gerde, Norre havreåker och äng Fredenslund gård Jonsmosse mosse
Vemmerlöv sn *Goffuill sticke havreåker Hålhög gård Klockarejorden åkermark
Vemmerlöv, Västra sn *Goffuil sticke havreåker Kapphög gård Lysedamm vattensamling
Vemmerlöv, Västra sn *Gruuds höy åkrar och äng Lillås, se Vemmerlöv traktnamn Långåkerhögen ättehög
Vemmerlöv, Västra sn Grönhög fornlämning Lokomotivet, se Vemmerlöv traktnamn Rämpe sankmark, dalgång
Vemmerlöv, Västra sn *Haglösse höy åker och äng Lyckebo, se Vemmerlöv traktnamn Rämpeån bäck
Vemmerlöv, Västra sn *Hammerlöff wey väg Nya Kyrkogården, se Vemmerlöv traktnamn Skallhög ättehög
Vemmerlöv, Västra sn *Hulhöy höjd Perstorp, se Vemmerlöv traktnamn Skälhög ättehög
Vemmerlöv, Västra kyrkby och sn /Se *Höffde ryggenn åker Rämpedal gård Skälhög ättehög
Vemmerlöv V. sn /Se *Höffde rygh havreåker Rämpegårdarna gårdar Tornarna hagtornar
Västra Vemmerlövs sn sn /Se *Kircke agerenn åker Rämpegården = Vemmerlöv 13 Saknas Trelleborgsvägen landsväg
Vemmerlöv, V. sn /Se *Krogis bierg havreåker Rämpegården gård Vallängsbacken åkerbacke
Vemmerlöv, V. sn /Se *Lange (Longe) skiiffte havreåker och äng Skytts Vemmerlövs station, se Vemmerlöv traktnamn Vemmerlövsstycket jord å Vemmerlöv
Vemmerlöv, Västra sn /Se *Leeste (Leste) steen åkrar och äng Solhem, se Vemmerlöv traktnamn  
Vemmerlöv, Västra sn /Se Ljusesdamm sjö /Se Unestorp gård  
Vemmerlöv, Västra sn /Se *Longe skiiffte havreåker Unestorp gård  
Vemmerlöv, Västra sn /Se *Munckebro bro Vemmerlöv traktnamn  
Vemmerlöv, Västra sn /Se *Preste wadtz ryggenn åker Vemmerlöv by  
*Eskildtt Matz gaardtt f. gd *Rempe eng äng Vemmerlövsbandelen, se Vemmerlöv traktnamn  
*Jep Anders gaardtt f. gd *Rempe rygge åker och äng Vemmerlövs mejeri mejeri  
Prästgården prästgård *Rempe wads agir åker Vemmerlövs skola skola  
Vemmerlöv, Västra by Skallhög fornlämning Vemmerlöv (Skytts) station järnvägsstation  
Vemmerlöv, Västra by *Skelhöy havreåker och äng Vemmerlövsstycket, se Vemmerlöv Saknas  
Vemmerlöv, Västra by *Skindreffuitt äng Villa Rämpedal hus  
Vemmerlöv, Västra by Skälhög fornlämning    
Vemmerlöv, Västra by Skälshög hög /Se    
Vemmerlöv, Västra by *Spundett åker    
Vemmerlöv, Västra by *Toffte eng äng    
Vemmerlöv, Västra by Tornhöy höjd    
Vemmerlöv, Västra by *Weylengdenn åker    
Vemmerlöv, Västra by *Vång, Norra Saknas    
Vemmerlöv, Västra by *Vång, Södra Saknas    
Vemmerlöv, Västra by *Vång, Östra Saknas    
Vemmerlöv, Västra by *Östre diige Saknas    
?Vemmerlöv, Västra sn      
Vemmerlöv, Västra by      
Vemmerlöv, Västra by      
Vemmerlöv, Västra by      
Vemmerlöv by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.